Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za leden-únor 2004

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 3. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722 / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 23 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. / Zora Janovcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Antonín Švehla a Hostivař : k příležitosti 130. výročí narození (15.4.1873) a 70. výročí úmrtí (12.12.1933) Antonína Švehly. / Marie Zdeňková ; editor Pavel Augusta. - Vyd. 1. - Praha : Milpo Media, 2003. - 151 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Argentina : vývoj ke krizi na začátku 21. století, z ekonomického, sociálního a politického hlediska. / Jaroslav Vávra - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 65 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Arméni / Anna Elizabeth Redgateová ; [z anglického originálu ... přeložil Václav A. Černý. ; českou bibliografii sestavil Daniel Samek]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 424 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Atlas der Globalisierung : [Erdöl, Menschen, Waffen, Wasser, Geld, Netze, Grundrechte]. ; [Hrsg. Gilbert Achcar, Alain Gresh]. - 2. Aufl. - Berlin : taz Verlags-und Vertriebs, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Autismus - zdravotní a výchovné aspekty : výchova a vzdělávání dětí s autismem. / Christopher Gillberg, Theo Peeters ; [z anglického originálu ... přeložila Miroslava Jelínková]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 122 s. : il. ; 21 cm - brož.

Barbar mezi lidmi : Madagaskar. / Jiří Macek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 135 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Benachteiligte Personen am Arbeitsmarkt im Kontext der nationalen und europäischen Zusammenarbeit : Sammelband aus der internationalen Konferenz veranstaltet zum Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen. : [Brno, 3.-5. September 2003]. / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (Hrsg.) - Brno : Paido, 2003. - 79 s. : il. ; 31 cm - kroužková vazba

Bez zásad nemůžete vést / Stephen R. Covey ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hajník]. - Praha : Pragma, [2003]. - 356 s. : il. ; 22 cm - váz.

Budoucnost již začala / Alexander J. Bělohlávek, Bohumír Štědroň - Praha : Sdělovací technika, 2003. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.


Contours of a "New World Order"? - American and European perspectives : 124th Bergedorf Round Table. : June 14th-16th, 2002, Berlin. / [editor Levin von Trott zu Solz ... et al.] - Hamburg : Körber-Stiftung : Bergedorfer Gesprächskreis, 2003. - 182 s. : il. ; 25 cm - brož.

Cvičíme doma - já a mé postižené dítě : zásobník cviků pro cvičení rodičů a dětí s mentálním postižením v domácím prostředí. / Vlasta Karásková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Česká republika a Rakousko v sjednocující se Evropě II : konference 8.-9. listopadu 2001, konferenční centrum Štiřín. / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 276 s. ; 21 cm - brož.

Český a slovenský exil 20. století : [katalog k výstavám Český a slovenský exil 20. století. / Jan Kratochvil a kolektiv] - Brno : Meadow Art, 2003. - 219 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - Váz.

Dějiny ráje Zahrada rozkoše / Jean Delumeau ; [z francouzského originálu ... přeložil Zdeněk Müller]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 287 s. : il. ; 22 cm - váz.

Dokonalá služba zákazníkovi po telefonu / [Kristin Anderson ; z anglického originálu ... přeložila Vladimíra Kubíčková]. - Praha : Pragma, [2003?]. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Dopisy Evě / Zbyněk Havlíček Dopisy Zbyňkovi / Eva Prusíková ; [uspořádal, k vydání připravil, poznámkami opatřil a doslov napsal Pavel Čepický]. - Vyd. 1. - Praha : Torst : Levret, 2003. - 969 s. ; 22 cm - váz.

Dospívající a pět jazyků lásky : odhalte jazyk lásky, kterým komunikuje vaše dospívající dítě. / Gary Chapman ; [překlad Zuzana Kempná]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 230 s. ; 21 cm - brož.

Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí / Milan Tuček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 428 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Elektronická média v informační společnosti / Josef Musil - Praha : Votobia, 2003. - 261 s. : il. ; 21 cm - brož.


Enigma 5. Tajemství proroků - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.


Enigma 6. Tajemství nadpřirozených sil - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Ethik der Globalisierung / Peter Sokolovsky - [Hradec Králové] : Prion : Etika podnikání a veřejné správy, 2003. - 59 s. : mapy ; 29 cm - brož.

Finland : land of music and nature. / [texts Antti Häyrynen ... et al.] - Vantaa : Intereuropean Publications, 2001. - 160 s. : barev. il. ; 26 cm + 1 CD. - váz.

Firma a konkurenční prostředí Sekce 9. Firma a sociální prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 184 s. : il. ; 21 cm - soubor

Fortuny kolo vrtkavé : láska, moc a společnost ve středověku. / Martin Nejedlý - 1. vyd. - Praha : Aleš Skřivan ml., 2003. - 426 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - váz.

Gejša / Lesley Downerová ; přeložila Petra Andělová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 356 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Globalisation in Central and Eastern Europe: responses to the ecological, economic and social consequences : a background paper for the project 'theology-factory.net'. / Tony Addy and Jiří Silný - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 21 l. ; 30 cm - Brož.

Hospodářská statistika : úvod do studia hospodářské statistiky. : studijní text pro kombinované studium. / Jiří Dvořák, Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 73 s. ; 30 cm - brož.

Hospodářství a finance jako otázka víry : biblické a teologické podněty. : pracovní sešit 1. / Theobald Kneifel, Ulrich Duchrow a kol. - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 40 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Hrajeme na zobcovou flétnu : metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not. / Kateřina Koutníková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 151 s. : il. ; 23 cm - brož.


Hrajeme si s nejmenšími : [140 her pro rozvoj vašich dětí]. / Jackie Silberg ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Jindrová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.


Hrajme sa s najmenšími : [140 hier pre rozvoj vašich detí]. / Jackie Silberg ; [z anglického originálu ... preložili Jana Jindrová a Petra Šimkovičová]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Hranice / Henry Cloud, John Townsend ; [překlad Alena Švecová-Koželuhová]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, c2002. - 266 s. ; 21 cm - brož.

I města mají duši / Milena Holcová - 2. vyd. - Brno : Šalvar, 2003. - 265 s. : il. ; 21 cm - váz.

Ilinden je v nás / Ivan Dorovský, Dimitri Kirjakovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 117 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Infos 2003 : zborník z 32. medzinárodného informatického sympózia. : 7.-10.4.2003, Stará Lesná. 2003. / [zostavili Alojz Androvič, Judita Kopáčiková] - Vyd. 1. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2003. - 246 s. : il. ; 30 cm - brož.

Integrace je když--, zkušenosti jedné školy : sborník příspěvků projektu programu Phare Access 99 Integrace jako standardní řešení vzdělávání a výchovy. / Libor Podešva a kolektiv - Vsetín : [s.n., 2003?]. - 63 s. : il. ; 21 cm - brož.

Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u dětí školního věku / Petr Kolisko - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internationalization: Rhetoric or reality? / Sheila Biddle - New York : American Council of Learned Societies, 2002. - ix, 120 s. ; 22 cm - Brož.

Jak Češi bojují : výbor z Britských listů. / [Jan Čulík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Libri : Občanské sdružení Britské listy, 2003. - 703 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Jak chovat puberťáka : lehce cynická příručka pro rodiče dětí v obtížném věku. / Hana Primusová, Ivana Vajnerová - Praha : Ivo Železný, 2003. - 116 s. : il. ; 20 cm - brož.

K jádru věci : aktuální reflexe z let 1993-2003. / Oto Mádr - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 93 s. ; 19 cm - brož.

Kádry rozhodují vše! : kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. : (prvních pět let komunistické vlády). / Marek Pavka - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2003. - 126 s. ; 24 cm - brož.


Kapitoly z ruské literatury a kultury I : (1. polovina 19. století). / Květuše Lepilová, Jan Vorel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 57 s. : portréty ; 30 cm - brož.

Klima současné české školy : sborník příspěvků z 11. konference ČPdS. : 14.-15. ledna 2003 Olomouc. / Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 381 s. : il. ; 21 cm - brož.

Klukoviny / Antonín Charouzek - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 279 s. ; 21 cm - váz.

Knihovny bez hranic : Euroregion Egrensis. / [sestavil kolektiv autorů] - Karlovy Vary : Krajská knihovna Karlovy Vary, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Kommunikation und Ausgewählte psychologische Fragestellungen : Arbeitsblätter, Materialien, Studientexte. : Authentisch - Aktuell - Dreisprachig. : Entwickelt im Rahmen von EDUMAN. : Wien-Katowice-Praha-Brüssel 2003. / Renate Seebauer (Hg.) - Brno : Paido, 2003. - 221 s. : il. ; 30 cm - brož.

Komunikační dovednosti v praxi / Milan Mikuláštík - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 361 s. : il. ; 23 cm - brož.

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství / Věra Majerová, Emerich Majer - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003 dotisk. - 1 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Láska mýma očima : o lásce a svém vztahu k mužům vyprávějí herečky ... , ze svého vztahu k ženám se zpovídají herci .... / ptal se, zapsal a upravil Boris Dočekal - 1. vyd. - Jihlava : Listen, 2003. - 118 s. : portréty (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

Láska podle měsíčních znamení / Michael Geary ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 245, [27] s. ; 21 cm - váz.

Lásky trůnu habsburského / Sigrid-Maria Grössingová ; [z německého originálu ... přeložili Rudolf a Jitka Tomanovi]. - Vyd. 2., V BETA 1.. - Praha : BETA, 2004. - 271 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty, genealog. tabulky ; 21 cm - váz.

Litanie / Tomáš Vystrčil - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 458 s. ; 20 cm - váz.

Literatur, Werte und Europäische Identität : Brücke zu einem vereinten Europa. : Dokumentation der Internationalen Fachtagung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Karls-Universität Prag. : 28.11.-1.12.2002 in Prag. / Birgit Lermen, Milan Tvrdík (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Michael Braun, Lars Peter Schmidt und Frank Spengler. - Prag : Konrad-Adenauer-Stiftung, c2003. - 435 s., [2] l. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.


Lumiere et ténebres : art et civilisation du baroque en Bohme. : Palais des beaux-arts, Lille; 12 octobre 2002-5 janvier 2003. / sous la direction de Vít Vlnas - Paris : Réunion des musées nationaux, 2002. - 213 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm - brož.

Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 175 s. : il. ; 20 cm - brož.

Magie moci : moc jako hybná síla dějin. / Philippe Gigantes ; přeložila Daniela Mičanová. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2003. - 263 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Máme doma prvňáčka / Jarmila Klégrová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 144 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. / Iva Švarcová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Portál, 2003. - 187 s. - brož.

Milost je také pro děti : čtení modlitebního týdne pro děti 2003. / Gloria Lindsey Trotman - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 15 s. ; 23 cm - brož.

Milý Bore-- : profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. / k vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil - 1. vyd. - Brno : Historický ústav AV ČR : Historický ústav FF MU : Matice moravská, 2003. - 405 s. : il. (převáženě barev.), mapa ; 21 cm - brož.

Moje souřadnice : na osudových křižovatkách republiky a v exilu. / Alfons Bradatsch - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 221 s. : il. ; 21 cm - váz.

Mumie u jídelního stolu : pozoruhodné případy z praxe dvaatřiceti předních současných psychoterapeutů. / Jeffrey Kottler, Jon Carlson ; [z anglického originálu ... přeložil Ivo Müller]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 295 s. ; 21 cm - váz.

Nacionalismus / Ernest Gellner ; [z anglického originálu ... přeložili Hana Novotná a Petr Skalník]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 133 s. ; 21 cm - váz.

Národní a evropské vědomí školní mládeže / Vratislav Čapek - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2001. - 50 s. : il. ; 21 cm - brož.


Návraty české šlechty / Vladimír Votýpka - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2002. - 423 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Nebojte se nepracovat / Ernie J. Zelinski ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Šroubek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 170 s. : il. ; 23 cm - brož.

Nejsem Action Man, aneb, Cestovní příhodopis / Jan Kubíček - 1. vyd. - V Olomouci : Burian a Tichák, 2003. - 156 s, : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Nevšední setkání / Rostislav Sarvaš - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 261 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Nic není nemožné : 50 klíčových knih motivační literatury. / Tom Butler-Bowdon ; přeložila Lenka Studničková. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2003. - 330 s. ; 21 cm - váz.

Nová proroctví : rozhovor s Bohem. / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda]. - Praha : Pragma, [c 2002]. - 270 s. ; 22 cm - váz.

Nové křižovatky medicíny : objevy, společnost, pacienti. / Vratislav Schreiber, Ivo Budil - 1. vyd. - Praha : Galén : Karolinum, 2003. - 535 s. : il. ; 20 cm - Galén ; váz.

O múze olomoucké a lidech kolem ní : almanach literární sekce Vlastivědné společnosti muzejní Olomouc 1998-2003. / Bohumír Kolář - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní, 2003. - ca 120 s. : il. ; 21 cm - Brož.

O psychiatrii : jak žít a jednat s duševně nemocnými lidmi. / Petr Styx - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 178 s. : il. ; 24 cm - váz.

Olympia : kult, sport a slavnost v antice. / Ulrich Sinn ; [z německého originálu ... přeložil Vlastimil Drbal]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 119 s., xvi s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Online public relations / David Phillips - Praha : Grada Publishing, c2003. - 215 s. : il. ; 23 cm - brož.


Osvobozující krása malých věcí : uprchlická odysea z Prahy do Cambridge. / Bohuslava Bradbrooková - Vyd. 1. - Brno : Prius, 2002. - 111 s., iv s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Pedagogická komunikace : [studijní materiály pro distanční kurz Vzdělávání a personální činnosti]. / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. ; 30 cm - brož.

Plíživý převrat : globální kapitalismus a smrt demokracie. / Noreena Hertzová ; přeložil Robert Bartoš. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 255 s. ; 21 cm - váz.

Poradenské techniky a aktivity při práci s uchazečem : metodická příručka pro poradce pro zprostředkování. / [Jitka Hodaňová, Vlasta Hořánková, Eva Valouchová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Poruchy verbální komunikace a foniatrie / Mojmír Lejska - Brno : Paido, 2003. - 156 s. : il. ; 23 cm - brož.

Postmodernismus v umění a literatuře : [sborník příspěvků z vědeckého sympozia s mezinárodní účastí, 10. a 11. října 2001 v Plzni. / k vydání připravil Vladimír Novotný] - Vyd. 1. - Plzeň : Pro libris, 2003. - 246 s. : il. ; 15 cm - brož.

Prevence v kontextu sociálních problémů dospělých osob : soubor přednášek ze semináře konaného dne 2003 ve Vsetíně. / [redaktorka publikace Věra Goldová] - Vyd. 1. - Vsetín : Město Vsetín, 2003. - 54 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Problémové dítě a hra - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Proč jsi stále tak neklidný?!, aneb, I dospělí mohou být jak z "hadích ocásků" / Tomáš Novák - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - 103 s. ; 22 cm - brož.

Psychologie handicapu 1. část. Handicap jako psychosociální problém / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 40 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Psychologie handicapu 2. část. Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie handicapu 3. část. Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / Marie Vágnerová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 43 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie pro učitelky mateřské školy / Václav Mertin, Ilona Gillernová (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 230 s. ; 23 cm - brož.


RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Reinventing Europe - cultural dimensions of widening and deepening : 125th Bergedorf Round Table. : January 24th-26th, 2003, Hamburg. / [editors Julia Steets, Horst Rödinger] - Hamburg : Körber-Stiftung : Bergedorfer Gesprächskreis, 2003. - 172 s. : barev. il. ; 25 cm - brož.

Rodina a rodinné právo : historie, současnost a perspektivy. / Renata Veselá a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 262 s. ; 21 cm - brož.

Rodinná politika a demografie rodiny - statistiky, srovnání, analýzy vybraných evropských států : studie. / Martin Vlček a Vladimíra Kantorová - Praha : Oeconomica, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rošangol / Petra Procházková, Jaromír Štětina - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 70 s. ; 18 cm - brož.

Rozvíjíme emoce dětí : praktická příručka pro mateřské školy. / Simone Pfeffer ; [z německého originálu ... přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 106 s. : il. ; 23 cm - brož.

Ruská idea : základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. / N.A. Berďajev ; [z ruského originálu ... přeložili V. Jůzová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2003. - 247 s. ; 21 cm - brož.

Římská madona Lucrezia Borgia / Jean Plaidy ; [přeložila Ivana Nuhlíčková]. - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2003. - 314 s. ; 21 cm - váz.

Řízení lidských zdrojů / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Oeconomica, 2003. - 199 s. : il. ; 26 cm - Brož.

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Podniky v podmínkách procesu globalizace a integrace" : [24.-25. dubna 2003] Ostrava. / [editoři Hana Krymláková, Václav Lednický, Martina Masná] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita, 2004. - 187 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Česká Lípa - Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 okres Jablonec nad Nisou - Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 162 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Liberec - Liberecký kraj - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Semily, Liberecký kraj / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blatná / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bruntál / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Černošice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Česká Lípa / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dačice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dobříš / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jablunkov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jaroměř / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních senzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Aš / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bílina / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bílovec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Blansko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bohumín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Boskovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Broumov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Břeclav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bučovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bystřice nad Pernštejnem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Bystřice pod Hostýnem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Česká Třebová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti České Budějovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Krumlov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Těšín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Děčín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dobruška / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Domažlice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Dvůr Králové nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frenštát pod Radhoštěm / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdek-Místek / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdlant / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Frýdlant nad Ostravicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Havířov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Havlíčkův Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hlinsko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hlučín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hodonín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Holešov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Holice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Horažďovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statitický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Horšovský Týn / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hořice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hradec Králové / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hranice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Humpolec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hustopeče / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Cheb / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chomutov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chotěboř / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Chrudim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ivančice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jablonec nad Nisou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jeseník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jičín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jihlava / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jilemnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Jindřichův Hradec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kadaň / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kaplice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Karlovy Vary / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Karviná / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Klatovy / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Konice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kopřivnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kostelec nad Orlicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Králíky / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kralovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kraslice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kravaře / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Krnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kroměříž / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kuřim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kyjov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lanškroun / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Liberec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lipník nad Bečvou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litoměřice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litomyšl / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litovel / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Litvínov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Louny / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lovosice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Luhačovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mariánské Lázně / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mikulov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Milevsko / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mohelnice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravská Třebová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravské Budějovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Moravský Krumlov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Most / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Náchod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Náměšť nad Oslavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nepomuk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nová Paka / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nové Město na Moravě / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nové Město nad Metují / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Bor / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Bydžov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nýřany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Olomouc / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ostrov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pacov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pardubice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pelhřimov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Podbořany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Poděbrady / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Polička / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Prachatice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Prostějov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přerov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přeštice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Příbram / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rakovník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rokycany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Roudnice nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rumburk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sedlčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Soběslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sokolov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Stod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Strakonice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Stříbro / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Sušice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Světlá nad Sázavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Svitavy / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šternberk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šumperk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tábor / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tachov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tanvald / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Telč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Teplice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Trhové Sviny / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Trutnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uničov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ústí nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Ústí nad Orlicí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Varnsdorf / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vimperk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vlašim / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vodňany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Votice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vrchlabí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Zábřeh / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žamberk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žatec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sings & symptoms / Róbert Gál ; illustrated by Lucia Nimcová. ; translated from the Czech & Slovak by Madelaine Hron. - 1st ed. - Prague : Twisted Spoon Press, 2003. - 82 s. : il. ; 21 cm - brož.


Slabé pohlaví : konečně tvrdá pravda o mužích. / Frida Ekberg ; přeložila Dagmar Hartlová. ; ilustroval Lubomír Lichý. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 96 s. : il. ; 20 cm - brož.

Statistika v Excelu : pracovní pomůcka. / Karel Daďourek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 32 s. : il. ; 30 cm - brož.

Svoboda patří k nejdůležitějším podmínkám zdravého vývoje člověka i demokracie / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : SPMZ-Světlo pravdy a morálního zákona, 2004. - 72 s. ; 30 cm - váz.

Test nadání : [objevte silné stránky svého dítěte]. / Thomas von Krafft, Edwin Semke - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 135 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

The State of world population 2003 : making 1 billion count: investing in adolescents' health and rights. / [editors Stan Bernstein, William A. Ryan] - New York : United Nations Population Fund, 2003. - 84 s. : barev. il. ; 27 cm + 4 příl. - brož.

Touha po absolutnu : svatí muži Indie. / Viliam Poltikovič - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 213 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Umění prezentace : jak přesvědčivě, srozumitelně a působivě prezentovat. / Claudia Nöllke ; [překlad Petr Kunst]. - Praha : Grada Publishing, [2004]. - 111 s. : il. ; 21 cm - brož.

V nepřítomnosti posvátného : selhání moderních technologií a zápas indiánských národů o přežití. / Jerry Mander ; [z anglického originálu ... přeložila Tamara Váňová]. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2003. - 385 s. ; 21 cm - váz.

Vánoční příběhy pro potěchu duše / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 139 s. : il. ; 17 cm - brož.

Ve jménu božím! : náboženské války dnes a zítra. / Joseph Jacoub [i.e. Yacoub] ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Starý]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Ve stínu pyramid : skutečný život ve starém Egyptě. / John Ray ; [z anglického originálu ... přeložil Dušan Zbavitel]. - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 181 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Vlažní a váhaví : (kapitoly o ekologickém luxusu). / Hana Librová - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2003. - 313 s. : il. ; 21 cm - váz.


Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě : V. konference k problematice vzdělávání ve veřejné správě, Olomouc 3.-5.9.2003. : sborník příspěvků z konference. / [hlavní redaktor František Menšík] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého : Centrum distančního vzdělávání UP, 2003. - 185 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vzpomínky a záznamy / Josef Mařatka ; [úvodní stať napsal Petr Wittlich]. - Vyd. 2., změn. - Praha : Karolinum, 2003. - 264 s. : il., portréty ; 18 cm - váz.

Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? / Rüdiger Safranski - München : Carl Hanser, 2003. - 117 s. ; 21 cm - váz.

Za humny nejsou lvi / Milena Holcová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 171 s. ; 18 cm - brož.

Záhadná Lucrezia Borgia / Jean Plaidy - Vyd. 2. - Praha : Baronet, 2003. - 398 s. ; 20 cm - váz.

Základní kniha lektora / trenéra / Jan Barták - Praha : Votobia : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 222 s. ; 20 cm - brož.

Základy penologie pro policisty / Vratislava Černíková, Vojtěch Sedláček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 148 s. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 21 cm - brož.

Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce : sborník z mezinárodní konference pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených osob. : [Brno, 3.-5. září 2003]. / Jarmila Pipeková, Marie Vítková (ed.) - Brno : Paido, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Zoubky našich dětí / Lenka Tůmová, Zbyněk Mach - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 85 s. : il. ; 20 cm - brož.

Žena si přeje, aby jí muž rozuměl / James Dobson ; [překlad Jiřina Výmolová]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 181 s. ; 19 cm - brož.

Ženám pro štěstí, úspěch, zdraví, pohodu, krásu / Jarmila Mandžuková - 1. vyd. - Benešov : Start, 2003. - 111 s. ; 22 cm - váz.


Ženy, muži a společnost / Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran ; [z anglického originálu ... přeložili Lukáš Gjurič ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 642 s. ; 25 cm - brož.

Život začíná po padesátce, aneb, Život naruby / Jana Fort-Haberová (Jana Foštová) - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2002. - 133 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist