Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve

za leden-únor 2004

15 dní s Mahátma Gándhím / Joseph Pyronnet, Charles Legland - Brno : Cesta, 2002. - 110 s. ; 20 cm - brož.

Acta pontificum Romanorum Clementis V., 1305-1342, Johannis XXII., 1316-1334 et Benedicti XII., 1335-1342 / edidit Zdena Hledíková - Vyd. 1. - Pragae : Academia, 2003. - xxvi, 893 s. ; 28 cm - brož.

Barbar mezi lidmi : Madagaskar. / Jiří Macek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003. - 135 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Bezpečně skrytá ve světle : život a dílo svaté Coletty z Corbie. / Mary Francis - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 270 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bohatství spokojeného života : aplikace pro život. / Neale Donald Walsch - Praha : Pragma, [2003]. - 98 s. ; 19 cm - váz.

Bohové a králové starého Egypta / Vojtěch Zamarovský - 2., upr. vyd. - Praha : Brána, 2003. - 360 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Boží bojovníci : náboženské eseje. / Jaroslav Durych - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 117 s. ; 21 cm - brož.

Cesta k lásce : poslední meditace Anthonyho de Mella. / [překlad Marcela Zelinková] - 2. české vyd. - Brno : Cesta, 2003 dotisk. - 162 s. ; 16 s. - brož.

Církev a Velká francouzská revoluce / Jerzy Robert Nowak - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Český lékař v srdci Afriky / Marcel Drlík - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 151 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

Čítanka židovsko-křesťanského dialogu / uspořádala Helen P. Fryová ; [z anglického originálu ... přeložili Gisela Kubrichtová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Kalich : Vyšehrad, 2003. - 295 s. ; 22 cm - Kalich ; váz.


De reductione artium ad theologiam / Bonaventura ; překlad, úvodní studie a poznámky Tomáš Nejeschleba. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2003. - 167 s. ; 21 cm - brož.


Dějiny ráje Zahrada rozkoše / Jean Delumeau ; [z francouzského originálu ... přeložil Zdeněk Müller]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 287 s. : il. ; 22 cm - váz.

Dítě, radost a výchova / Miriam Prokešová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.

Do výšky volím pád / Max Kašparů v rozhovoru s Janem Paulasem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 281 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Dobrý boj : deník svatého Pavla. / David Gurney ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Petkevič]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 167 s. ; 22 cm - váz.

Dobře ukryté poklady, aneb, Příběhy z Midraše / vypráví Vida Neuwirthová ; [ilustrace Jaroslav Róna]. - Praha : NEUW, 2003. - 154 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Dobývání nebe / Radek Jaroš, Arnošt Tabášek - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2002. - 173, [41] s. : barev. il., portréty ; 31 cm - váz.

Duchovní deník / Ignác z Loyoly - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2003. - 238 s. ; 20 cm - Refugium Velehrad-Roma ; váz.

Duchovní odkaz otce Pia : [antologie z listů světce z Pietrelciny]. 1. Tajemství stigmat otce Pia / uspořádal Gianluigi Pasquale - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 119 s. ; 19 cm - brož.

Duchovní odkaz otce Pia : [antologie z listů světce z Pietrelciny]. 2. Celopalem ve výhni božské lásky / uspořádal Gianluigi Pasquale - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 151 s. ; 19 cm - brož.

Egypt : theologie a zbožnost rané civilizace. / Jan Assmann ; [z německého originálu ... přeložili B. Krumphanzlová a L. Bareš]. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 306 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekumenický katechismus 2. Církev všech křesťanů / Heinz Schütte - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 217 s. ; 20 cm - brož.

Encyklopedie řeckých bohů a mýtů / Bořek Neškudla - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 228 s. : il. ; 21 cm - váz.

Energie transformace : průvodce procesem probouzení Kundaliní. / Bonnie Greenwellová ; [z anglického originálu ... přeložila Tatiana Dacková]. - Praha : DharmaGaia : East Hauz Fashion, 2003. - 395 s. : il., portréty ; 21 cm - DharmaGaia ; váz.


Everest : padesát let historie zápasů o zdolání vrcholu světa. / George Craig ; [z anglického originálu ... přeložili Tomáš Beránek a Jan Jásek]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004. - 128 s. : il. (většina barev.), portréty ; 29 cm - váz.

Feng shui pro šťastný domov : změňte svůj život a domov za víkend. / Simon Brown ; [překlad Eva Macháčková]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 159 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Filozofie náboženství / Peter Cole ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Fischer]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 149 s. : il. ; 20 cm - brož.

Findhorn : spirituální komunita. / Eileen Caddy ; [z anglického originálu ... přeložil Karel Rašín]. - Praha : Pragma, [2003]. - 166 s. ; 21 cm - brož.

František Teplý - archivář a kněz / Pavel Holát - Vyd. 1. - České Budějovice : Pavel Holát, 2003. - 345 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Golem v náboženství, vědě a umění : sborník přednášek ze semináře konaného 9. října 2002 ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze. : recopilación de ponencias del seminaro celebrado el 9 de octubre 2002 en el Centro de Ensenanza y Cultura del Museo Judío de Praga. / uspořádal Miloš Pojar - V Praze : Židovské muzeum, 2003. - 272 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Grand master Soshitsu Sen XV's Fifty-year road towards the internationalization of the way of tea - Kyoto : Chado Urasenke Tankokai : Horikawa Teranouchi-agaru : Kamigyo-ku, 2001. - 109 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Haféz : poklad perské poezie. : učení filozofa lásky. / Hále Purafzál & Roger Montgomery ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Váňa]. - Praha : Pragma, c2003. - 264 s. ; 22 cm - váz.

Hospodářství a finance jako otázka víry : biblické a teologické podněty. : pracovní sešit 1. / Theobald Kneifel, Ulrich Duchrow a kol. - Praha : Ekumenická akademie, 2003. - 40 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Hovory s Bohem : s tebou lásko kvete láska kolem nás. / Jana Kyslíková - 1. vyd. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2003. - 165 s. ; 22 cm - váz.


Hovory s Petrem Kolářem / Josef Beránek - Brno : Cesta, 2002 dotisk. - 239 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Hranice / Henry Cloud, John Townsend ; [překlad Alena Švecová-Koželuhová]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, c2002. - 266 s. ; 21 cm - brož.

Islámská Kniha mrtvých : představy islámu o onom světě. / podle drážďanského a lipského rukopisu nově vydal Helmut Werner ; [z německého originálu ... přeložil Václav Vodička]. - Praha : Pragma, [2003]. - 237 s. : il. ; 21 cm - váz.

Ježíš pro moderního člověka / Milan Machovec - 2. vyd., V nakl. Akropolis 1.. - Praha : Akropolis, 2003. - 291 s. ; 17 cm - brož.

Jizerské hory : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [Karel Pošmourný, Jan Vítek ve spolupráci s CHKO Jizerské hory] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, c2003. - [12] s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Jizerské hory : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete der Tschechischen Republik. / [Karel Pošmourný, Jan Vítek] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, c2003. - [12] s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

K jádru věci : aktuální reflexe z let 1993-2003. / Oto Mádr - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 93 s. ; 19 cm - brož.

K recepci evropského katolického modernismu v českém prostředí / Pavel Marek - [Olomouc : Univerzita Palackého], 2002. - s. 243-254 ; 25 cm - Volné listy

Kabala a židovská mystika / Perle Besserman ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Iši Bönischová]. - Praha : Pragma, [2002?]. - 149 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kde je Bůh, když to bolí? / Philip Yancey - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2003. - 217 s. ; 21 cm - brož.

Když nevíš, tak se zeptej proč? / Petr Šikula - Brno : Cesta, 2002. - 201 s. ; 16 x 17 cm - brož.

Kniha písmen : mystický výklad hebrejské abecedy. / Lawrence Kushner ; [z anglického originálu ... přeložila Monika Kittová]. - Praha : Půdorys, 2003. - 85 s. ; 22 cm - váz.


Knížka pro ministranty / Jiří Reinsberg, Tomáš Kubalík - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 125 s. : il. (některé barev.) ; 17 cm - váz.


Kompendium evangelické dogmatiky / Horst Georg Pöhlmann - Vyd. 1. - Jihlava : Mlýn, 2002. - xxi, 434 s. ; 23 cm - brož.

Křišťál a cesta světla : sútry, tantry a dzogčhen. / Čhögjal Namkhai Norbu ; uspořádal John Shane. ; [z anglického originálu ... přeložila Margit Martinu, Alena Jarkovská, Alan Jarkovský]. - Praha : Dzogčhen : DharmaGaia, 2003. - 259 s. : il. ; 21 cm - Dzogčhen, občanské sdružení ; váz

Láska / Anselm Grün ; [z původního autorova německého rukopisu ... přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 39 s. : barev. il. ; 17 cm - váz.

Láska, vztahy a přátelství / Don Miguel Ruiz ; [z anglického originálu přeložil Jan Brázda]. - Praha : Pragma, [2003]. - 156 s. ; 20 cm - váz.

Legenda o Juruparym / Maximiano José Roberto ; [ze španělštiny přeložila, komentářem a poznámkami opatřila Renata Haffaf]. - PrahaPodlesí : Dauphin, 2003. - 225 s. ; 21 cm - brož.

Litanie / Tomáš Vystrčil - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 458 s. ; 20 cm - váz.

Liturgie hodin II. Doba postní, velikonoční triduum a doba velikonoční - Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2002. - 2120 s. ; 17 cm + 5 příl. - brož.

Liturgie hodin III. Liturgické mezidobí : 1.-17. týden - Praha : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 1967 s. ; 17 cm + 5 příl. - *v knize neuvedeno ; brož.

Lukášovo evangelium : [deset přednášek, Basilej 15.-26. září 1909. Cyklus 10]. / Rudolf Steiner ; [překlad Jana Dostala]. - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2003. - 211 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Má literární činnost / Soren Kierkegaard ; [z dánštiny přeložila, doslovem a poznámkami opatřila Marie Mikulová Thulstrupová. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 171 s. ; 21 cm - váz.

Malé jizerské ticho / Jan Suchl, Lubomír Václavek - Vyd. 1. - Praha : Erika, 2003. - 98 s. : barev. il. ; 18 cm - váz.


Mariánské květy : "--od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení--". / Martin Weis - [Tišnov] : Sursum, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.


Měnící se tvář kněžství : reflexe nad krizí kněžské duše. / Donald Bernard Cozzens ; [z anglického originálu ... přeložila Marcela Koupilová. ; předmluva Lawrence Čada]. - Praha : Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. - 128 s. ; 23 cm - brož.

Milost je také pro děti : čtení modlitebního týdne pro děti 2003. / Gloria Lindsey Trotman - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 15 s. ; 23 cm - brož.

Mindennapi Kenyerünk : [365 történet]. / elmesélte Deborah Chancellor ; rajzokkal díszítette Anna C. Leplar. ; [hungarian translation Almási Péter]. - 1. kiad. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2003. - 383 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Mistr a žák / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2003. - 169 s. ; 16 cm - brož.

Modlitby : spojení s naším Stvořitelem. : inspirace a vedené meditace pro život v lásce a štěstí. / Don Miguel Ruiz a Janet Mills ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Mudrová]. - Praha : Pragma, [2003]. - 117 s. ; 19 cm - váz.

Moje modlitební knížka / s ilustracemi Kerstin Heß ; [volně přeložila a upravila Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 13 x 15 cm - váz.

Mozaika moudrosti / Josef Doubrava - 1. vyd. - Brno : Cesta, 2002. - 151 s. ; 16 cm - brož.

Mýty kmene Čechů : (7.-10. století). : tři studie ke "Starým pověstem českým". / Dušan Třeštík - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 291 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Na horách balzámových : alegorický příběh o tom, jak se i lidské slabosti mohou stát nádhernými dary. : odhaluje úžasnou shodu ovoce Ducha s devíti druhy koření v biblické Písni písní. / Hannah Hurnardová ; [z anglického originálu ... přeložila Magdaléna Tázlarová]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 197 s. ; 19 cm - brož.

Naděje / Anselm Grün ; [z původního autorova německého rukopisu ... přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 39 s. : barev. il. ; 17 cm - váz.

Neuvěřitelné skutečnosti / Arnošt Vašíček I. díl. Šokující objevy potvrzují prastaré mýty - Vyd. 1. - Ostrava : Mystery Film, 2001. - 259 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.


Nová proroctví : rozhovor s Bohem. / Neale Donald Walsch ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Brázda]. - Praha : Pragma, [c 2002]. - 270 s. ; 22 cm - váz.


Novo millennio ineunte : pracovní seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konané dne 16. října 2002. / P. Ambros ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. - 73 s. ; 21 cm - brož.

O Bibli a jejím učení Díl 7. Mystický výklad Janova evangelia a jeho epištol / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : Jiří Vacek, 2003. - 152 s. ; 21 cm - Brož.

O naději s Marií Svatošovou - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 87 s. ; 16 cm - váz.

O nebeském a lidském : studie o klasickém filozofickém taoismu, doprovázená překladem Tao-te-ťingu a výboru z knihy Čuang-c'. / Jiří Navrátil - Vyd. 1. - Praha : Avatar, 2003. - 199 s. ; 22 cm - váz.

O reinkarnaci, karmě a o posmrtném životě člověka v kámalace : druhý esoterický klíč k nauce sv. Trojice a k impulsu kultury slovanské-filadelfické. / Alma Excelsior - Vyd. 4. - Štěpánov u Olomouce : Světlo pravdy morálního zákona, 2004. - 148 s. ; 30 cm - váz.

O smyslu oběti : dvě úvahy. / František Kautman - Praha : Cherm, 2003. - 333 s. ; 15 cm - váz.

Okultní Tibet : tajné praxe himálajské magie. / J.H. Brennan ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Matoušková]. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004. - 158 s. : il. ; 22 cm - brož.

Otčenáš : esoterní úvaha. / Rudolf Steiner - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2003. - 114 s. ; 16 cm - váz.

Otec Pio z Pietrelciny : pohled do nitra stigmatizovaného kapucína. / A. Negrisolo, N. Castello, S.M. Manelli ; [překlad Ctirad Václav Pospíšil]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 241 s. ; 20 cm - váz.

Otevřená mysl / Tarthang Tulku ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Štanzel]. - Praha : Pragma, [2003?]. - 172 s. : il. ; 21 cm - brož.

Otevřené srdce : soucítění v denním životě. / Jeho Svatost Dalajlama ; [předmluva] Nicholas Vreeland. ; doslov Khyongla Rato a Richard Gere. ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Dobeš]. - Praha : Pragma, [2003]. - xv, 179 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ozvěny Izajášova volání : s Božím slovem na každý den 2004. / [Jiří Beneš] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 374 s. ; 17 cm - brož.


Paleolit a mezolit: Pohřební ritus / Jiří A. Svoboda - Brno : Nadace Universitas Masarykiana : Akademické nakladatelství CERM : NAUMA, 2003. - 128 s. : il. ; 28 cm - Akademické nakladatelství CERM ; brož.

Perspektivy : zápisky Paula Bruntona. : přehled 1-28 kategorií, sestavený studenty Wisdom's Goldenrod, Ltd.. / Paul Brunton (1898-1981) ; [z anglického originálu ... přeložily Růžena Formánková ... et al.]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 2003- . - sv. ; 22 cm - váz.

Písmo / Cavanna ; [přeložil Dušan Havlíček]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 275 s. ; 22 cm - váz.

Poločas života / Bob Buford ; [překlad Andrea Baštová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Polyglotte Tobit-Synopse : Griechisch, Lateinisch, Syrisch, Hebräisch, Aramäisch. : mit einem Index zu den Tobit-Fragmenten vom Toten Meer. / mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft zusammengestellt und herausgegeben von Christian J. Wagner - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - xxxiii, 241 s. ; 24 cm - váz.

Posvátná místa buddhismu / [z anglického originálu ... přeložil Milan Váňa] - Praha : Pragma, [2003]. - 434 s. : il., mapy ; 26 cm - váz.

Poutní zboží : výbor náboženských úvah. / Jaroslav Durych - Vyd. 1. - Olomouc : Matice 2cyrilometodějská, 2003. - 222 s. ; 21 cm - brož.

Povodeň 2002 / Petr Hudler a kolektiv ; [fotografie Josef Husák ... et al.]. - [Praha] : Svoboda Servis, 2003. - 18 s. [68] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Povolání k zodpovědné svobodě : svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě. Jsou to dvě strany téže mince. / Lud Golz ; [překlad Mirka Čejková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2003. - 100 s. ; 21 cm - brož.

Pramatky Ježíše Krista / Ann Belford Ulanov ; z angličtiny přeložila Stanislava Pošustová. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2003. - 125 s. ; 22 cm - váz.


Problémy a otázky Bible : [den Páně - sobota nebo neděle aj., poučení z palestinské intifády, doplněk ke knize "Izrael - ukazatel posledních časů (2002)"]. / Jan Velenský - Hradec Králové : Maranatha, 2003. - 136 s. ; 21 cm - brož.


Procitnutí duše / Pavla Kašparcová - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2003. - 111 s. ; 20 cm - brož.

Prošli jsme v jeho síle : evangelíci v čase druhé světové války. / uspořádala Milena Šimsová - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2003. - 271 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 25 cm - váz.

Průvodce Biblí / Pat Alexander, David Alexander ; [z anglického originálu přeložili Rostislav Matulík, Jan Dus]. - 1. české vyd. - Praha : Česká biblická společnost, c2004. - 816 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Příběh buddhismu : průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. / Donald S. Lopez jr. ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Borecká]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 253 s. ; 24 cm - váz.

Příběhy hvězdné oblohy : nejznámější mýty a legendy očima různých civilizací. / Chris Sasaki ; ilustrace Joe Boddy. ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 128 s. : barev. il., mapy ; 26 cm - váz.

Psychoanalýza a náboženství / Erich Fromm ; [přeložil Štěpán Kovařík]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2003. - 124 s. ; 21 cm - váz.

Putovali jsme Svatou zemí / Josef Kučera, Jiří Ludvík, Naděžda Doksanská - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 143 s., [16] s. barev. obr. il. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Rabín, kterého přemohl Kristus : příběh Eugenia Zolli, hlavního římského rabína za druhé světové války. / Judith Cabaud ; [z francouzského originálu ... přeložila Veronika Křenková]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 133 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Sedmistupňová hora / Thomas Merton ; [z anglického originálu ... přeložila Mlada Mikulicová. ilustrace Milivoj Husák]. - Brno : Cesta, 2002. - 333 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Siddhártha : indická báseň. / Hermann Hesse ; [překlad Miloš Černý]. - Samostatné vyd. v Argu 1. - Praha : Argo, 2003. - 137 s. ; 18 cm - váz.

Síla soucítění : sbírka přednášek Jeho Svatosti XIV. dalajlamy. / do angličtiny přeložil Thuptän Džinpa - Praha : Pragma, [2003?]. - 173 s. ; 15 cm - váz.

Slovo přišlo v moci : [jak Bůh navštívil národ Balangů a jak jej hluboce proměnil]. / Joanne Shetlerová a Patricia Purvisová ; [překlad Olga Pavlíčková]. - 1. vyd. - Praha : KMS, 2003. - 122 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Služský hřbitov / [text a foto] Petr Kukal - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2003. - 31 s. : il. ; 15 cm - brož.

Studies in the text histories of Deuteronomy and Ezekiel / John William Wevers, Detlef Fraenkel - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - 116 s. ; 25 cm - váz.

Svatá krev a svatý grál / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Sanollová]. - [Praha] : Dobra, 2003. - 389 s., [24] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Svátostné pokání v různých liturgických tradicích : aktuálnost dějinného bohatství liturgických forem a teologických pohledů. / Leo Zerhau - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti, 2003. - 187 s. ; 15 cm - brož.

Svatý kníže Václav / napsal a uspořádal Petr Piťha - Vyd. 1. - České Budějovice : Poustevník v nakl. Studio Gabreta, 2003. - 38 l. : il. (převážně barev.) ; 14 cm - Studio Gabreta ; váz.

Svatý Pavel - apoštol pohanů / John Pollock ; [překlad Drahomíra Hlínková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 292 s. ; 19 cm - brož.

Světice, nebo čarodějky? : osudy "jiných" žen ve středověku a novověku. / Petr Dinzelbacher ; [z německého originálu ... přeložil Petr Babka]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 283 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Tančící skály : o vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. / Marek Orko Vácha - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2003. - 187 s. ; 20 cm - váz.

Touha po absolutnu : svatí muži Indie. / Viliam Poltikovič - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 213 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Učení dákiní : ústní pokyny mistra Padmasambhavy ctihodné paní Ješe Cchogjal. / Padmasambhava ; zaznamenala a ukryla Ješe Cchogjal. ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Wurzingerová]. - Praha : Pragma, c2003. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Ugaritské náboženské texty : kanaanské mýty, legendy, žalmy, liturgie, věštby a zaříkávání pozdní doby bronzové. / Ondřej Stehlík - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 389 s. ; 21 cm - váz.

Uvedení do duchovního života / Marko Ivan Rupnik ; [z italského originálu ... přeložil Pavel Ambros]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2003. - 68 s. ; 21 cm - Refugium Velehrad-Roma ; brož.


Už víš proč? / Petr Šikula - Brno : Cesta, 2003. - 203 s. ; 16 x 17 cm - brož.

Vánoce : čtení na každý den pro celé rodiny. / Josef Janšta - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 128 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Vánoční příběhy pro potěchu duše / Bruno Ferrero ; [z italského originálu ... přeložila Ivana Hlaváčová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 139 s. : il. ; 17 cm - brož.

Vánoční sborník - Prostějov : DUHA, 2003. - 1 sv. [43 s. na volných listech] : il. ; 21 cm - Volné listy v obálce

Ve službě Bohu a lidem : život blahoslavené Marie Terezie Schererové. / Maria Calasanz Ziescheová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Lajkepová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 172 s. ; 22 cm - váz.

Vegetalismo : šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. / Luis Eduardo Luna - Vyd. 1. - Praha : DharmaGaia, 2002. - 289 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, noty ; 22 cm - váz.

Velká hra Mary Wardové / Ida Friederike Görresová ; [z německého originálu ... přeložila Hana Fischerová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Veritas Domini vincit - Pravda Páně vítězí : duchovní služba AČR. / [redaktor Michal Polívka] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 1 složený l. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Víra a spasení / Ján Ostrolucký - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2003. - 420 s. : il. ; 21 cm - váz.

Víra / Anselm Grün ; [z původního autorova německého rukopisu ... přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 39 s. : barev. il ; 17 cm - váz.

Vize : život, dílo a hudba Hildegardy von Bingen. / Thomas Schäfer ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Čadský]. - Praha : Pragma, 2003. - 217 s., [20] s. obr. příl. : barev. il., faksim. ; 21 cm - váz.

Vlastníma očima : duchovní deník. / Klaudius Colombiere ; [přeložil Josef Koláček]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2003. - 144 s. ; 21 cm - brož.


Von der Tora zum Nomos : Untersuchungen zur Übersetzungsweise und Interpretation im Septuaginta-Psalter. / Frank Austermann - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. - 232 s. ; 25 cm - váz.

Vzpomínky na starou Kroměříž / sepsal Julius Chodníček - 1. vyd. - Ve Věrovanech : Jan Piszkiewicz, 2003. - 155 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Z dějin stodůlecké farnosti : ke 100. výročí posvěcení současného kostela. / Ondřej Bastl - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 95 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, plány ; 22 cm - brož.

Z hlubin bezedných : příběh Ludmily Javorové vysvěcené na římskokatolického kněze. / Miriam Therese Winterová ; [z anglického originálu ... přeložila Magdalena Karelová]. - Brno : Cesta, 2003. - 259 s., [12] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Zanoni : nejkrásnější román anglického básníka. / E.L. Bulwer (lord Lytton) - V Praze : Chvojkovo nakladatelství, 2003. - 273 s. ; 21 cm - brož.

Zářící Šambhala / Nicholas Roerich ; [z ruštiny přeložil a poznámkami částečně opatřil Alan Černohous]. - 1. vyd. - [Olomouc] : Kitěž, 2003. - 62 s. : barev. il. ; 16 cm - brož.

Závod o bílý kontinent : [dobývání Antarktidy]. / Alan Gurney ; přeložil Antonín Otáhal. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 366 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Zázraky se stávají i dnes! / [sestavil a přeložil] František Šimíček - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Země - svět záhad a mysterií / John a Anne Spencerovi ; [přeložila Gita Zbavitelová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 335 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Zen a bojová umění : tajemství japonských samurajů. / Taisen Dešimaru ; [z anglické verze ... s přihlédnutím k francouzskému originálu ... přeložil Ivan Fojtík]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Zkušenosti z povodní na Moravě : monografie. / Ladislav Koutný - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 50 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zlatý Avatár / Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda - [Praha] : Bhaktivedanta Book Trust, c2001. - 316 s., [8] s. barev obr. příl. : barev. il., portrét ; 21 cm - brož.


Zrození očistce / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Věra Dvořáková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 372 s. ; 25 cm - váz.

Ženy, které se setkaly s Mistrem / Mary Kingová ; [přeložil Petr Holý]. - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 2003. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Židovská mystika / Vladimír Sadek - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2003. - 220 s. : il., portrét, faksim. ; 18 cm - brož.

Život Ježíše : [Ježiši Kriste, to snad není pravda]. / Gerhard Haderer ; [z německého originálu přeložila Petra Wágnerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - [38] s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Život svatého Martina / Sulpicius Severus ; překlad Pavel Ryneš. ; předmluva a komentář Martin C. Putna. - V Praze : Herrmann & synové, 2003. - 269 s. ; 16 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Život ve světě nespatřeném : podrobné vyprávění o životě v duchovním světě od monsignore Roberta Hugha Bensona, které jako prostředník zapsal Anthony Borgia. / [překlad z anglického originálu ... Eva Dolejší ; obrazový doprovod Zdeněk Hajný]. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 2003. - 218 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist