Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za leden-únor 2004

100 zajímavostí ze staré Plzně / z dobových novin, časopisů, knih a archivních pramenů vybrali Petr Mazný, Vladislav Krátký - Vyd. 1. - Plzeň : Starý most, 2003. - 117 s. : il., portréty ; 23 cm - váz.

1001 tipů a triků pro Delphi : [+97 tipů navíc]. / Luděk Svoboda - 2. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 546 s. : il. ; 23 cm - brož.

20 let tiskovým mluvčím čs. vlády : krušná cesta do politiky. : co jsem zažil, viděl a slyšel. / František Kouřil - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2003. - 189 s. : il., portréty ; 18 cm - brož.

6. rámcový program v kostce : [... pokrývá aktivity Evropského společenství v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a jejich demonstrací v letech 2002 až 2006]. - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2003]. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Acta pontificum Romanorum Clementis V., 1305-1342, Johannis XXII., 1316-1334 et Benedicti XII., 1335-1342 / edidit Zdena Hledíková - Vyd. 1. - Pragae : Academia, 2003. - xxvi, 893 s. ; 28 cm - brož.

Administrace systému Linux : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Steven Graham, Steve Shah ; [přeložil Jiří Hynek]. - 2. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 550 s. : il. ; 23 cm - brož.

Adobe Photoshop v praxi : tipy, triky, efekty a kouzla. / Václav Kovařík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 343 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Agroturistika a biopotraviny : základ prosperity farmy. : právní, finanční a informační podnikatelské minimum. / Marie Stříbrná, Pavel Mikula - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 1. Soudní knihy města Loun / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2002. - 47 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 2. Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514 / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 35 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.


Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Sv. 3. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461-1722 / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 23 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.


Aleph 500 satisfaction : quantitative internet research - Aleph 500 satisfaction survey 2003. : final report exclusively prepared for Consortium of Aleph Users (ICAU). - [Prague] : STEM/MARK, 2003. - 79 s. : barev. il. ; 30 cm - Kroužková vazba

Alternativní a augmentativní komunikace : učební text. / Zora Janovcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Anglicko-český slovník počítačový / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2002. - 2. sv. ; 22 cm - brož.

Automatické rozhodování a řízení v dopravě / Ivan Nagy - V Praze : České vysoké učení technické v Praze, c2003. - 22 s. ; 21 cm - Brož.

Bez zásad nemůžete vést / Stephen R. Covey ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Hajník]. - Praha : Pragma, [2003]. - 356 s. : il. ; 22 cm - váz.

Bibliografie (1976-2001) / Jiří Poláček - 1. vyd. - Brno : CERM, 2002. - 75 s. ; 21 cm - brož.

Bibliografie okresu Jihlava : výběr z publikací a článků z let 1989-2000. / sestavila Jindřiška Fábryová - Jihlava : Městská knihovna, 2003. - 245 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Bibliografie okresu Karviná / [zpracovaly] Michaela Kubečková, Marta Ohnoutková, Monika Oravová - BrnoOstrava : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravskoslezská vědecká knihovna, 2003. - 381 s. ; 25 cm - MSVK ; váz.

Budoucnost již začala / Alexander J. Bělohlávek, Bohumír Štědroň - Praha : Sdělovací technika, 2003. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.

Controlling : (pro obor Podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. / Miloš Konečný, Mária Režňáková - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 143 s. : il. ; 30 cm - brož.

Často kladené dotazy - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2003]. - 38 s. ; 21 cm - brož.


Černý pokoj v Longwoodu : Napoleonova cesta na Svatou Helenu. / Jean-Paul Kauffmann ; [z francouzského originálu ... přeložil Dušan Provazník]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 185 s. ; 20 cm - váz.


České a slovenské odborné práce o jihovýchodní Evropě : bibligrafie za léta 1991-2000. / sestavil Ladislav Hladký a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 400 s. ; 21 cm - brož.

Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara : stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941. / Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová [editoři] - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 503 s. ; 21 cm - brož.

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci : sborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. : [26.-27.dubna 2002, Praha]. / Lenka Karfíková, Zbyněk Šír (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 178 s. : il., faksim. ; 20 cm - brož.

Dann bin ich um den Schlaf gebracht : ein Jahrtausend jüdisch-deutsche Kulturgeschichte. / Frank Stern - 1. Aufl. - Berlin : Aufbau-Verlag, 2002. - 239 s. : il. ; 22 cm - váz.

DATAKON 2003 : sborník databázové konference. : Brno 18.-21. října 2003. / editor Luboš Popelínský - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 338 s. : il. ; 24 cm - brož.

Debian GNU Linux 3.0r1 : instalační příručka. / Miroslav Kuře - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 130 s. ; 22 cm + 8 CD. - brož.

Diagnostika narušené komunikační schopnosti / Viktor Lechta a kol. ; [ze slovenského originálu ... přeložila Jana Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 359 s. ; 24 cm - váz.

Die neue Museumsinsel : der Mythos, der Plan, die Vision. / herausgegeben von Carola Wedel - Berlin[Mainz] : Nicolai : Zweites Deutsches Fernsehen : 3sat, 2002. - 199 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - váz.

Dobrý den ve světě rekordů-- / Miroslav Marek, Luboš Rafaj, Josef Vaněk - Vyd. 1. - Pelhřimov : Agentura Dobrý den, 2003. - 126 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Dobývání znalostí z databází / Petr Berka - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 366 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.


Druhý dech : úvahy o potřebě obrody našeho skautingu. / Ladislav Rusek - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická lesní škola : ČIN, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Egyptské záhady / Arnošt Vašíček - Vyd. 1. - Ostrava : Mystery Film, 2002. - 137 s. ; 19 cm - brož.

Ekologie a veřejná správa / Karel Lacina, Eduard Souček - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 121 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomiky členských států Evropské unie / Irah Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 123 s. : il. ; 21 cm - brož.

Enigma 5. Tajemství proroků - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Enigma 6. Tajemství nadpřirozených sil - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Európska univerzita: inštitucionálny prístup k strategickému manažmentu, k manažmentu kvality, európskej politike a akademickému uznávaniu : príručka. / [Carolyn Campbell ... et al.] - [Bratislava] : European Training Foundation, 2000. - 56 s. ; 21 x 31 cm - Kroužková vazba

Evropská sportovní charta : doporučení č. R(92)13 přepracované Výboru ministrů členským zemím. : doporučení č. R(92)14 přepracované Výboru ministrů členským zemím. : (Tato přepracovaná doporučení byla přijata Výborem ministrů dne 16. května 2001). - Praha : DISRE, 2003. - 23 s. ; 21 cm - Brož.

Evropská unie a Česká republika / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 213 s. : il. ; 26 cm - Brož.

Filosofie a vědecké myšlení : proměna obrazu vědy v analytické tradici. / Nikolaj Demjančuk - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 245 s. ; 21 cm - váz.


Firma a konkurenční prostředí Sekce 5. Účetnictví a daně Sekce 8. Reforma veřejné správy v souvislosti se vstupem ČR do EU - finanční aspekty transformačního procesu : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 247 s. : il. ; 21 cm - soubor


Firma a konkurenční prostředí Sekce 6. Marketing, obchod a právo před vstupem do EU : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 296 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí Sekce 9. Firma a sociální prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference, Brno 4.-5. března 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 184 s. : il. ; 21 cm - soubor

First steps in Unix / Tomáš Hála - 4th ed., 1st in English. - Brno : Konvoj, 2003. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Foresight methodologies : training module 2. : workbook. - Prague : Technology Centre AS CR, [2003]. - [ca 200] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : věda, filozofie, umění. / Vít Haškovec, Ondřej Müller - 2., rozš. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 463 s. : portréty ; 17 cm - váz.

Gangster / Lorenzo Carcaterra ; [přeložil Ondřej Novák]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 428 s. ; 21 cm - váz.

Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy : výklad 200 základních termínů, anglické, německé a ruské ekvivalenty. / Jiří Šíma ; recenzoval Petr Rapant. - Vyd. 1. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. - 87 s., [4] s. příl. ; 30 cm - brož.

Gödelův důkaz / Ernest Nagel & James R. Newman ; redakce textu Douglas R. Hofstadter. ; [z anglického originálu ... přeložil Rostislav Niederle]. - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2003. - 126 s. : il. ; 22 cm - váz.

Grafické zpracování informací (Desk Top Publishing) : [studijní materiál pro distanční kurz Zpracování grafické informace a DTP]. / Pavel Noga, Marek Kolasa - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 50 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.


Hlavní programové nástroje pro tvorbu digitálních map s využitím systému MicroStation / Tomáš Bayer - Vyd. 1. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. - 273 s. : il. ; 30 cm - brož.


Hledání : úvahy o vyšším a hlubším skautingu na začátku třetího tisíciletí. / Ladislav Rusek - Šaman - Vyd.1. - Praha : Ekumenická lesní škola, 2001. - 32 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Hospodářská statistika : úvod do studia hospodářské statistiky. : studijní text pro kombinované studium. / Jiří Dvořák, Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 73 s. ; 30 cm - brož.

Hudba na počítači / Martina Češková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 84 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Chybějící okamžik : jak nevědomí utváří moderní vědu. / Robert Pollack ; [z anglického originálu ... přeložili Pavel Gronich ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 203 s. ; 21 cm - váz.

Ilinden je v nás / Ivan Dorovský, Dimitri Kirjakovský - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 117 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Info : MSV 2003, 45. mezinárodní strojírenský veletrh. : 15.-19.9.2003, Brno - Výstaviště. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : BVV, [2003]. - 2 složené l. : barev. plány - Brož.

Informační bezpečnost a ochrana zdraví při práci s výpočetní technikou : studijní obor: informační technologie ve vzdělávání. / Roman Jašek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. - 97 s. : il. ; 25 cm - brož.

Informační systémy / Informační technologie / Iva Rábová - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační systémy v zemědělství a lesnictví : IX. ročník. : Seč u Chrudimi 11.-12.3.2003. : sborník konference. - 1. vyd. - Praha : Help Service-Education, 2003. - 113 s. ; 21 cm + 1 CD. - brož.

Informatika X/2002 : sborník příspěvků. : Studnice, 21.-23.1.2002. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informatika XI/2002 : sborník příspěvků. : Strážnice, 13.-14.6.2002. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Informatika XII/2003 : sborník příspěvků. : Studnice, 27.-28.1.2003. / Arnošt Motyčka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.


Informatika XIII/2003 : sborník příspěvků. : Svojanov, 2.-4.6.2003. / [Arnošt Motyčka (ed.)] - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 44 s. ; 21 cm - brož.

Information and communication technology in education 2003 : proceedings. : Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, 16th-18th September 2003. / edited by Erika Mechlová - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 318 s. : il. ; 21 cm - brož.

Infos 2003 : zborník z 32. medzinárodného informatického sympózia. : 7.-10.4.2003, Stará Lesná. 2003. / [zostavili Alojz Androvič, Judita Kopáčiková] - Vyd. 1. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2003. - 246 s. : il. ; 30 cm - brož.

Introduction to Excel / Tomáš Hála, Jiří Rybička - 2nd ed., (1st in English). - Brno : Konvoj, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Intuitivní skupinové metody řízení jakosti a jejich vazby na diagram SDAZV : zkrácená verze habilitační práce. / Vladimír Pata - Brno : VUTIUM, 2003. - 26 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jaromír Štětina : život v epicentru. / Dagmar Volencová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 198 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Java - vylaďování výkonu : [účinné a efektivní strategie vylaďování]. / Jack Shirazi ; [přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - xvi, 597 s. ; 24 cm - brož.

Jihočeské muzeum - historie a sbírky - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2003. - 116 s. : barev. il., portréty ; 21 x 22 cm - brož.

Kancelářská abeceda : profesionální vedení sekretariátu. / [vedoucí projektu Lucie Součková] - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Klíč k učebnici Čtení německých odborných a uměleckých textů pro humanitní obory / Helena Hasilová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 78 s. ; 21 cm - brož.

Kniha písmen : mystický výklad hebrejské abecedy. / Lawrence Kushner ; [z anglického originálu ... přeložila Monika Kittová]. - Praha : Půdorys, 2003. - 85 s. ; 22 cm - váz.


Knihovna Františka Martina Pelcla / [z originálního rukopisu sestavil, úvodem a poznámkami opatřil] Josef Johanides - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 138 s. ; 21 cm - brož.


Knihovny bez hranic : Euroregion Egrensis. / [sestavil kolektiv autorů] - Karlovy Vary : Krajská knihovna Karlovy Vary, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Kreativní ošetřovatelský management / Petr a Magda Škrlovi - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 477, [12] s. : il. ; 24 cm - brož.

Kybernetika / František Tůma - 6. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm - brož.

LATEX pro začátečníky / Jiří Rybička - 3. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 238 s. : il. ; 21 cm - váz.

Linux : praktický průvodce. / Michal Brandejs - 2. vyd., (V Konvoji 1.). - Brno : Konvoj, 2003. - 312 s. : il. ; 24 cm - váz.

Logické programování a prolog / Josef Hynek, Peter Mikulecký - Vyd. 2. přeprac. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Logistika v praxi : praktická příručka manažera logistiky. / Jaroslav Bazala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Lotus Notes : uživatelská příručka. : váš průvodce komunikačním a databázovým programem. / Luboš Moravec - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xii, 250 s. : il. ; 23 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Machine oriented languages / Pavel Slavík - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 152 s. : il. ; 30 cm - brož.

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : určeno pro posluchače vedlejší specializace MQE. / Marie Hůlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Management science / Jan Fábry - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 129 s. : il. ; 30 cm - brož.


Management / Hana Bartošová - 2. nezměn. vyd. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003. - 237 s. : il. ; 30 cm - brož.


Manažeři se lvíčkem : jak řídí úspěšní na přelomu století. / Jaroslav A. Jirásek & Jan Preclík (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 187 s. : portréty ; 21 cm - brož.

MARC 21 : bibliografický formát. / [zpracoval] Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Standards and Support, National Library of Canada ; [z anglického originálu ... do češtiny přeložily Ludmila Benešová ... et al.]. - 1. české vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. - 2 sv. ; 32 cm - pořadač

Mega rekordy : 1000 x nej--. / od Nikolause Lenze ; [překlad Miroslava Hnízdilová]. - Vyd. 1. - [Plzeň] : Nava, 2003. - 240 s. ; 17 cm - váz.

Měření, řízení a regulace pomocí PC : [vývoj hw a sw pro praxi]. / Burkhard Kainka ; [překlad Václav Losík]. - 1. české vyd. - Praha : BEN, 2003. - 271 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mezinárodní účetnictví / Hana Vyskupová, Hana Bartková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 130 s. ; 29 cm - brož.

Microsft Windows XP / Ed Bott ; [přeložil Jan Bednařík]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xvi, 263 s. : il. ; 23 cm - brož.

Microsoft Windows XP : pokročilé techniky. / Paul McFedries ... [et al.] ; [překlad Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xvii, 358 s. : il. ; 23 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003 / Petr Šetka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxii, 680 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Moderní sekretářka / [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková] - Praha : Pragma, [2003]. - 478 s. ; 22 cm - váz.

Moderní zásady řízení / Igor Černý - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 24 s. ; 29 cm - brož.


Mraky nad rájem / Tom Hart Dyke & Paul Winder ; [z anglického originálu ... přeložila Soňa Tobiášová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 301 s. ; 21 cm - váz.


MSV 2003 : 45. mezinárodní strojírenský veletrh. : 2. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky. : 15.-19.9.2003, Brno - Výstaviště. : informace pro návštěvníky. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : BVV, 2003. - [14] s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Můj kalendář / [Gisela Weigand ; překlad Pavla Kadlčíková]. - Ostrava : Anagram, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 21 cm + [2] složené obr. příl.. - brož.

Muzea, galerie Plzeňského kraje / [foto V. Benc ... et al.] - V Plzni : Muzea a galerie Plzeňského kraje, 2003. - 11 listů v obálce : il. (některé barev.) ; 30 cm - Volné listy v obálce

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové : průvodce Muzejní expozicí se stručnou historií sdělovací a zabezpečovací techniky u železnice. / [text Ivo Laníček] - Vyd. 1. - Praha : České dráhy, Technická ústředna dopravní cesty, 2003. - 152 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Muž z Vinci / František Jílek - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2003. - 437 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty, genealog. tabulky ; 22 cm - váz.

Nástroje řízení jakosti a základy technické diagnostiky / O. Tůmová, D. Pirich - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2003. - 153 s. : il. ; 21 cm - brož.

Natáčíme a upravujeme video na počítači / Jiří Matoušek, Ondřej Jirásek - 2. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 216 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Nauka o veřejné správě / Miroslav Pavlák - 3., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 103 s. ; 29 cm - brož.

Návrh evropské ústavy : sborník textů. / Jan Zahradil ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 246 s. ; 21 cm - brož.

Nechte nás vyrábět lidi / Viktor Farkas, Peter Krassa ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 226 s. ; 20 cm - váz.

Neuvěřitelné skutečnosti / Arnošt Vašíček I. díl. Šokující objevy potvrzují prastaré mýty - Vyd. 1. - Ostrava : Mystery Film, 2001. - 259 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.


Nizozemské obrazy ze sbírek Olomoucka : [Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Salón a Kabinet, 27 listopadu 2003 - 25. ledna 2004]. : katalog výstavy. / [Gabriela Elbelová] - 1. vyd. - Olomouc : Muzeum umění Olomouc : Arcidiecézní muzeum v Olomouci, 2003. - 87 s. : il. (většina barev.) ; 29 cm - brož.


Noise and Non-linearity Testing of Modern Electronic Components : NNT 2001. : proceedings of the international workshop. : September 12-13, 2001, Brno, Czech Republic. / editors J. Šikula a P. Koktavý - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 153 s. : il., portréty ; 26 cm - brož.

Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu : technologické, technické a ekonomické normativní ukazatele. / [Miroslav Kavka a kolektiv] - 6., přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 344 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní logistika : studijní text pro navazující magisterské studium. : podnikové finance a obchod. : forma: kombinovaná. / Marie Jurová - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Objekty 2003 : 8. ročník konference, Ostrava, 13.-14. listopadu 2003. : sborník příspěvků. / [editor Václav Snášel] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - xiii, 288 s. : il. - brož.

Oborová retrospektivní bibliografie publikací s pedagogickým zaměřením k výuce hudební výchovy 20. století ve fondech Vědecké knihovny v Olomouci / [sestavil] Roman Giebisch - 1. vyd. - Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2004. - 121 s. ; 30 cm - váz.

Obrázková encyklopedie pro nejmenší : [česká, moderní, veselá]. / napsala Ivona Březinová ; ilustroval Milan Starý. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 143 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Obrazový slovník : čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština. / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault - Praha : Knižní klub, 2003. - viii, 1074 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Ochrana dat : kryptologie. / Josef Zelenka ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.

Online public relations / David Phillips - Praha : Grada Publishing, c2003. - 215 s. : il. ; 23 cm - brož.

Operační systémy pro řízení v reálném čase / Vilém Srovnal - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 218 s. : il. ; 24 cm - brož.

Optimalizace vlastností magnetické spojky a modelování dynamického chování spojky s využitím metod umělé inteligence : zkrácená verze PH.D. Thesis. / Petr Krejčí - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, c2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ottova všeobecná encyklopedie ve dvou svazcích / [Jan Adam ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 2 sv. : il., mapy, portréty ; 30 cm - sv. 1 ; váz.

Overview of departments and their research activities University of Ostrava / [editor Tadeusz Siwek] - Ostrava : Repronis, 2003. - 37 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Parallel algorithms and computing / Pavel Tvrdík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - xvi, 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pedagogicko-vědecká konference u příležitosti 100. výročí založení Fakulty strojního inženýrství : 5.-6.12.2000, Brno. : sborník přednášek. - Brno : Vysoké učení technické, 2000-. - 2 sv. : il., tab. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Personální management - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Počátky české knihy / Jaromír Hořec - Praha : Votobia, 2003. - 158 s., [24] s. obr. příl. : faksim. ; 22 cm - váz.

Podzimní knižní trh : katalog vystavovatelů. : doprovodný program. : exhibitors catalogue. : accompanying programme. : Havlíčkův Brod, 24.-25.10.2003. Roč. 13. / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2003. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Portale zu Vergangenheit und Zukunft - Bibliotheken in Deutschland / Jürgen Seefeldt und Ludger Syré - Hildesheim : Georg Olms, 2003. - 112 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Portals to the past and to the future - libraries in Germany / Jürgen Seefeldt and Ludger Syré - Hildesheim : Georg Olms, 2003. - 112 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Používáme Windows / Martina Češková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003- . - sv. : barev. il. ; 21 cm - sv. [1] ; brož.


Požadavky na jakost a hodnocení jakosti zdravotnických informačních systémů : III. konference. / [editor Daniel Kardoš] - 1. vyd. - Praha : IKEM, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Práce s mikrokontroléry Atmel AT89C2051 : měření, řízení a regulace pomocí několika jednoduchých přípravků. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002- . - sv. : il. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Principy personální organizace / Jan Urban - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Profesní růst učitele : sborník příspěvků z 10. konference ČPdS. : 20.-21. listopadu 2001 Šlapanice u Brna. / Vlastimil Švec (ed.) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 246 s. : il. ; 21 cm - brož.

Projektování informačních systémů I : strukturovaný a objektový přístup. / Dušan Kajzar, Ivan Polášek - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2003. - 219 s. : il. ; 30 cm - brož.

Projektový management / J. Skalický, Z. Vostracký - 3. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - iv, 188 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači

První krůčky po výpočetním prostředí ZČU - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 55 s. : il., mapy, plánky ; 15 cm - brož.

Představy o budoucnosti Evropské unie : (Německo, Velká Británie, Francie, Česká republika). / [odpovědná redaktorka Iva Weidenhofferová] - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Přeshraniční migrace a trh práce : vybraná bibliografie. / [editoři Tomáš Havlíček, Josef Miškovský] - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2003. - 71 s. ; 23 cm - brož.

Případová studie jako součást pedagogické praxe / Marcela Musilová - 2. upr. vyd., Ve Vydavatelství UP 1. vyd.. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.


Případové studie pro cvičení ke kursu Informační systém podniku pro rok 2003/2004 / Eva Holínská, Martin Houska - 2. přeprac. a dopl. vyd. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 73 s. : il. ; 30 cm - brož.


Psaní na PC pro učitele / Pavla Kubínková - Vyd. 1. - OstravaOrlová-Lutyně : Ostravská univerzita : Obchodní akademie, 2003. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.

Psychologie a internet : děti dospělými, dospělí dětmi. / David Šmahel - V Praze : Triton, 2003. - 158 s. : il. ; 17 cm - brož.

Radost z poznání / Richard P. Feynman ; [přeložil Jan Klíma]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2003. - 332 s. ; 22 cm - váz.

Regionální inovační strategie v přidružených zemích : seminář. : 10. listopad 2003, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha. - [Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2003]. - [47] s. : il. ; 30 cm - Kroužková vazba

Rozbor výkonnosti firmy : studijní text pro obor Podnikové finance a obchod. / Jan Solař, Vojtěch Bartoš - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 173 s. ; 30 cm - brož.

Rozhodování managera / Zdeňka Zonková - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 93 s. ; 29 cm - brož.

Řízení a zabezpečování jakosti / Josef Bradík, Radovan Novotný - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení lidských zdrojů / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Oeconomica, 2003. - 199 s. : il. ; 26 cm - Brož.

Řízení podnikatelských rizik a metody jejich snižování : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení obor: Odvětvová ekonomika a management. / Karel Rais - Brno : VUTIUM, 2003. - 33 s. : il. ; 24 cm - brož.

Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice : Hojsova Stráž - Brčálník 2003, [8.-12. září. / editor M. Lávička] - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 259 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník abstraktů PhD 2003 : I. konference PhD studentů konstrukčních oborů s mezinárodní účastí. : 10.-12.11.2003; Srní, Šumava, Česká republika. / editoři Jiří Barták, Petr Novák - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 65 s. ; 26 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Servisní robotika : seminář, Ostrava, Fakulta strojní, 19.11.2003. : sborník anotací. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 31 l. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba


SLT 2002 : sborník 3. ročníku semináře o Linuxu a TeXu. : Seč, 7.-10.11.2002. / editoři Jan Kasprzak, Petr Sojka - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 277 s. ; 29 cm - brož.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2002 : vazba studentů vysokých škol na absolventy a zaměstnavatele. : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol. : Brno, 28.-29. listopadu 2002. / redakce Adéla Jacíková, Jakub Schůrek, Jaroslav Švec - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách : sborník referátů celostátní konference studentů vysokých škol. : Brno, 6. a 7. prosince 2001. / redakce Jaroslav Švec, Jarmila Cardová - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, 2002. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Spiknutí Hvězdná brána : odhalení pravdy o kontaktu s mimozemšťany, vojenské tajné službě a záhadách starověkého Egypta. / Lynn Picknettová, Clive Prince ; přeložil Lumír Mikulka. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 423 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Správa barev : průvodce profesionála v grafice a pre-pressu. / Bruce Fraser, Chris Murphy, Fred Bunting ; [překlad Milan Daněk]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxii, 521 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů : sborník referátů z teoretického semináře pořádaného katedrou veřejné ekonomie ESF MU v Brně ve spolupráci s Asociací veřejné ekonomie. / [editor Vladimír Hyánek] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 97 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Statistika v Excelu : pracovní pomůcka. / Karel Daďourek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 32 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavíme si malou síť ve Windows XP a 2000 / Aleš Kostrhoun - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 214 s. : il. ; 23 cm - brož.

Studie k implementaci PDM systémů pro průmyslový podnik : zkrácená verze PH.D. Thesis. / Tamara Mazlová - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování, c2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.


Svatá krev a svatý grál / Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln ; [z anglického originálu ... přeložila Martina Sanollová]. - [Praha] : Dobra, 2003. - 389 s., [24] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.


Tabulkové procesory / Helena Benáčanová, Martina Jandová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 212 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tance kolem Kafky : liblická konference 1963 - vzpomínky a dokumenty po 40 letech. / Alexej Kusák - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2003. - 167 s. ; 16 cm - brož.

Tančící skály : o vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. / Marek Orko Vácha - 1. české vyd. - Brno : Cesta, 2003. - 187 s. ; 20 cm - váz.

Teorie systémů I / Jaroslav V. Malý - 3. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Trendy v pokročilém řízení a optimalizaci technologických procesů / Vladimír Havlena - V Praze : České vysoké učení technické v Praze, 2003. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.

Turecké záhady / Arnošt Vašíček - Vyd. 1. - Ostrava : Mystery Film, 2003. - 151 s. : il. (většina barev.) ; 20 cm - brož.

Udělejte si z PC -- 2. díl. --užitečný stroj a ovládejte porty ve Windows-- / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 222 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Udělejte si z PC v DELPHI-- 1. díl. --elektronickou laboratoř a řídicí centrum ve Windows / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003- . - sv. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Údržba 2003 : sborník 2. mezinárodní odborné konference. : 15.-16. říjen 2003, hotel Barceló Praha. / [editor Vratislav Červenka] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 181 s. : il. ; 30 cm - brož.

Univerzitní informační systém I. : sborník příspěvků z odborného semináře o Univerzitním imformačním systému Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. : Lednice na Moravě, 23.-26. října 2002. / Milan Šorm, Hana Netrefová (editoři) - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 74 s. ; 21 cm - brož.

USB prakticky s obvody FTDI / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2003- . - sv. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - sv. 1 ; váz.

Úvahy o skautingu, skautování a skautství / Ladislav Rusek - Šaman - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická lesní škola : ČIN, 2000. - 48 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Úvod do databází : studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání. / Jana Šarmanová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 115 s. : il. ; 25 cm - brož.

Úvod do teorie krizového managementu I. / Emil Antušák, Zdeněk Kopecký - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 97 s. ; 30 cm - brož.

V umění volnost : kapitoly z dějin Umělecké besedy. / Rudolf Matys - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 356 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Věda a technika v datech : XX. století - objevy a vynálezy. / [Mark Cook ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 240 s. : il. ; 30 cm - váz.

Věda pro všední den / Jay Ingram ; [z anglického originálu ... přeložil Ivan Ryčovský]. - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vědecká propedeutika pro právníky / Viktor Knapp - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vesmír hned vedle : dvanáct šokujících myšlenek z přední výspy vědy. / Marcus Chown ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Matas a Miroslav Koláč]. - Vyd. 1. - V Praze : Granit, 2003. - 207 s. ; 22 cm - váz.

Viktor Kaplan : 1876-1934. / Gerlind Weber, Gunter Weber ; [překlad Jaromír Hladík]. - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 2003. - 31, 30 s., [5] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie / Eva Cihelková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxii, 709 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce). : vysokoškolská právnická učebnice. / Bohumil Pikna - Praha : Linde, 2003. - 439 s. ; 21 cm - brož.

Vše pro zdraví : MEFA, 11. mezinárodní veletrh zdravotnické techniky a farmacie. : REHAPROTEX, 12. mezinárodní veletrh pro rehabilitaci, protetiku a zdraví. : 4.-7.11.2003, Brno, Czech Republic. : [katalog]. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2003. - 292 s. : il. ; 22 cm - brož.

Vybrané problémy integrace ČR do EU / Jana Frková, Jan Bukovský - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 174 s. ; 30 cm - brož.


Vypalování CD : rady a postupy. / Jan Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výpočetní technika I : úlohy MS Word. / Karel Nádvorník, Petr Nádvorník - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003. - 109 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Výpočtová mechanika 2003 : 19. konference s mezinárodní účastí. : 19th conference with international participation. : November 3-5, 2003; Nečtiny, Czech Republic. / [editor Jan Vimmr] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - brož.

Vzorová účtová osnova 2004 : s vazbou na vzorovou účtovou osnovu. / Dagmar Procházková, Tomáš Líbal, Pavel Vlach - Ostrava : Sagit, 2004. - 48 s. ; 24 cm - brož.

WOFEX 2003 : 1. ročník konference, Ostrava, 24. září 2003. : sborník příspěvků [prvního ročníku Ph.D. workshopu Fakulty elektrotechniky a informatiky. / Václav Snášel (ed.)] - Vyd. 1. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. - 354 s. : il. ; 24 cm - brož.

Workflow : nástroj manažera pro řízení podnikových procesů. / Antonín Carda, Renáta Kunstová - 2., rozš. a aktual. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 155 s. : il. ; 23 cm - brož.

Začínáme pracovat s mikrokontroléry Motorola HC08 NITRON : příručka pro naprosté začátečníky. / Vladimír Váňa - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2003. - 95 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Zahrady zázraků / Ladislav Rusek - Vyd. 1. - Praha : Ekumenická lesní škola : ČIN, 2002. - 48 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Zajišťování jakosti Sv. 1. Řízení jakosti a metrologie / Karel Hruška, Petr Frank, Karel Hruška - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 184 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zajišťování jakosti Sv. 2. Kontrola jakosti a zkušebnictví / Karel Hruška, Petr Frank, Karel Hruška - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základní kniha lektora / trenéra / Jan Barták - Praha : Votobia : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 222 s. ; 20 cm - brož.

Základy aplikované kybernetiky / Miroslav Olehla, Slavomír Němeček - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 162 s. : il. ; 21 cm - brož.


Základy managementu : aplikační systematický přehled. / Svatopluk Mareš - Vyd. 2. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy technologie dopravy : železniční doprava. / Jan Daněk, Vladislav Kubeš - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 153 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Základy teorie krizového managementu II. : mezinárodní aspekty krizového managementu. / Emil Antušák, Zdeněk Kopecký - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 130 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Země - svět záhad a mysterií / John a Anne Spencerovi ; [přeložila Gita Zbavitelová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 335 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Znáte současné a budoucí země Evropské unie? : informační brožura. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor komunikační strategie, c2003. - [25] s. : barev. il., mapy ; 15 x 23 cm - brož.

Život po smrti / Bernard Jakoby ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 201 s. ; 20 cm - váz.

Život začíná po padesátce, aneb, Život naruby / Jana Fort-Haberová (Jana Foštová) - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2002. - 133 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist