Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - O. Geografie, biografie, dějiny

za květen-červen 2004

A könyvtárak és a hatalom : tanulmányok és dokumentumok. / szerkesztette Monok István - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 210 s. ; 20 cm - brož.

Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea : bibliografický rejstřík archeologie. / Martin Oliva - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2001. - 23 s. ; 30 cm - Brož.

Ad vitam et honorem : profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. / k vydání připravili Tomáš Borovský, Libor Jan a Martin Wihoda - 1. vyd. - Brno : Matice moravská, 2003. - 796 s. : il., portrét, plány, faksim. ; 24 cm - váz.

Afrika : dvojznačné jaro 1994. / editor Pavel Onderka - [Uherské Hradiště][Praha]V Moravské Třebové : Občanské sdružení Aegyptus : Společnost přátel Afriky : Městské muzeum v Moravské Třebové, 2004. - 124 s. ; 23 cm - brož.

Achnaton : falešný egyptský prorok. / Nicholas Reeves ; [z anglického originálu ... přeložila Jolana Malátková. ; doslov Miroslav Verner]. - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 206 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.

Aktér, instituce, společnost : sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc.. / [editor Jiří Šubrt] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 206 s. : il. ; 24 cm - brož.

Alan Pajer: Teď už to můžu říct : zpověď bývalého fotografa prezidentské kanceláře a Dagmar Havlové. / Jaroslav Holoubek - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2004. - 142 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Amerika a Austrálie : cvičení z regionální geografie. / Dana Hübelová, Petr Chalupa - Brno : Paido, 2004. - 87 s. ; 30 cm - brož.

Amerika / [přeložil Otto Zwettler] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004. - 79 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Antarktida : nebe i peklo. : nové, přepracované vydání. / Reinhold Messner ; [z německého originálu ... přeložila Petra Schürová]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2004. - 214 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - váz.


Aplikovaná geografie města / Jiří Ježek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 145 s. : il. ; 20 cm - brož.


Are you a foreign student in the Czech Republic? / authors A. Adlafová ... [et al.] ; editors M. Štanglová, K. Hušková. - Hradec Králové : Grafické a reklamní studio Olga Čermáková, 2004. - 135 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Archeologické výzkumy v Čechách 1999 : sborník referátů z informačního kolokvia. : Referate aus dem Informationskolloquium. / [redaktor Karel Sklenář] - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 29 s., [14] s. obr. příl. : il., plány ; 30 cm - Brož.

Asie / [přeložil Tomáš Havlíček] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004. - 79 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Athény / Coral Davenportová, Jane Fosterová ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004. - 160 s. : barev. il., mapy, plány ; 19 cm - brož.

Atlas literatury : [literární toulky světem]. / hlavní editor Malcolm Bradbury ; [z anglického originálu ... přeložil a pro české vydání dopracoval Vladimír Křivánek]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 352 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 29 cm - váz.

Auvajs, Mejlo : zlatá léta šedesátá, jakož i čacké početí big beatu v Břevnově. / Jiří Odvárka - Vyd. 1. - Praha : Primus, 2003. - 185 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Až za mnou přijdeš : vzpomínky na Nymburk a jiná místa. / Josef D. Beneš - Praha : Primus, 2003. - 229 s. ; 19 cm - brož.

Báje, mýty a pověsti : hrady a zámky. / Jiří Sommer - Olomouc : Fontána, 2003. - 173 s. : il. ; 21 cm - váz.

Barbora Markéta Eliášová : (1874-1957). / [redakční rada Josef Paulík ... et al.] - JiříkoviceVe Šlapanicích : Obec Jiříkovice : Muzeum Brněnska, 2003. - 16 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Barman Rytířem čestné legie / Ladislava Chateau, Alexander Mikšovic - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2004. - 136 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Baroko v Itálii - baroko v Čechách : setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. : sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.-21. dubna 1999. / uspořádali Vilém Herold a Jaroslav Pánek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2003. - 622 s. : il. ; 23 cm - brož.


Bibliografia Województwa Slaskiego 1999 / [opracowal zespól pod kierunkiem Wojciecha Janoty] - Katowice : Biblioteka Slaska, 2003. - xiv, 387 s. ; 30 cm - Brož.

Bibliografie díla Jana Skutila / [sestavila] Iva Vlčková - [Brno : Moravské zemské muzeum, 2003]. - s. 183-271. : portrét ; 25 cm - Brož.

Bílá samota : má dlouhá cesta k vrcholům Himaláje. / Reinhold Messner ; [přeložil Jan Hlavička]. - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2004. - 246 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - Brána ; váz.

Biografický slovník českých zemí / [redakce Jana Brabencová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Libri : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2004- . - sv. ; 27 cm - sv. 1 ; brož.

Blahoslavený Jakub Alberione : prorok pro naši dobu. / [uspořádala Isidora Pérez] - Praha : Paulínky, 2004. - 31 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Bohemika ze sbírky Semináře pro pravěk a ranou dobu dějinnou univerzity v Göttingen / Thomas Saile - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 5 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Boje ve Východní Africe za světové války 1914-1918 : vzpomínky německého důstojníka. / Paul von Lettow-Vorbeck ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Cinke]. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 2004. - 341 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Bojovali za život : Nové Bránice 1996. / Josef Vitoch - Brno : Šimon Ryšavý, 2004. - 99 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Boleslav II. : sjednotitel českého státu. / Petr Charvát - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 198 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Braník, náš domov / Zdenka Landová - Vyd. 1. - Praha : Městská část Praha 4, 2003. - 153 s. : il. ; 21 cm - brož.

Budování Evropy / Pierre Gerbet ; [z francouzského originálu ... přeložili Jan Eichler ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 450 s. : mapy ; 24 cm - brož.

Byli při tom : čtyřicet letců, čtyřicet osudů. / Zdeněk Formánek, Karel Helmich, Jiří Kroulík - Praha : Toužimský & Moravec, 2004. - 180 s. : il. ; 21 cm - váz.


Být hercem / Svatopluk Beneš ; [literárně zpracovala Marie Valtrová]. - Vyd. 4., V nakl. Brána 3.. - Praha : Brána, 2004. - 221 s., [32] s. obr. příl. : portréty (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Cambios y revoluciones en el Caribe Hispano : de los siglos XIX y XX. / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2003. - 296 s. ; 24 cm - brož.

Celebrity : nástin problému. / Milan Kozelka ; ilustrace Andrea Lexová. - 1. vyd. - Olomouc : Gulu-gulu, 2004. - 381 s. : il. ; 21 cm - brož.

Celý to mám v mlze / Marek Brodský, Ondřej Bezr - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2003. - 214 s. : portréty ; 20 cm - váz.

Cesta do hlubin kantorovy duše / Miloš Hoznauer - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 195 s. ; 20 cm - brož.

Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku : [sborník ze 3. pomocněvědné konference s mezinárodní účastí, 9. a 10. listopadu 2000 pořádané Katedrou pomocných věd historických Univerzity Karlovy. / prorektor-editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 285 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Císař - brány Říma / Conn Iggulden ; [přeložila Irena Černá]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 400 s. ; 21 cm - váz.

Co všechno odvál čas : historky z Předotic a okolí. / Ladislav Voříšek - 1. vyd. - Písek : Prácheňském nakladatelství, 2003. - 61 s. : il., portréty, faksim. ; 25 cm - váz.

Česká republika : autoatlas. / [odpovědná redaktorka Stanislava Klustová] - 1. vyd. - [Měřítko] 1:200 000. - Praha : Kartografie, 2004. - 1 autoatlas (208 s.) : ca 126 barev. map ; 23 cm - kroužková vazba

Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938 / Marie Gawrecká - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2004. - 195 s. : mapy ; 21 cm - brož.

Československo v poválečné Evropě / Karel Kaplan - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 407 s. ; 21 cm - brož.

Český důstojník na frontách monarchie : válečný deník. / Leonard Hobst - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 156 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - brož.
2


Češskaja respublika : [serdcem Jevropy - ot kraja - do kraja. / tema, koncepcija i tekst Marija Vitochova, Jindržich Kejrž ; perevod Ljuba Ballova. ; foto Jirži Brunik ... et al.]. - Izd. 1. - Praga : V Raje, 2004. - 287 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Čí je země zaslíbená? : pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. / Colin Chapman - Vyd. 1 - Praha : Volvox Globator, 2003. - 332 s. ; 21 cm - váz.

Čtyři plavby Kryštofa Kolumba / Josef Janáček - Vyd. 2., V Pasece 1.. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 293 s., [16] s. obr. příl. : mapy, faksim. ; 21 cm - váz.

Dál v Sasku stejně jak v Čechách-- : české země a Sasko v proměnách dějin. : kapitoly z česko-saských dějin pro učitele. / editors Kristina Kaiserová, Zdeněk Radvanovský, Martin Veselý - Ústí nad Labem : Albis International : Univerzita J.E. Purkyně, 2004. - 305 s. : il., portréty ; 23 cm + 2 CD. - brož.

Dalí - Gala / Herbert Genzmer ; [přeložila Ilona Kalinová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

David Beckham - Velká zrada / Virginia Blackburn ; [z anglického originálu ... přeložil Otakar Lanc]. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2003. - 247 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Dějiny moderní doby / Marek Pečenka ... [et al.] - 2. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004- . - sv. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Dějiny renesance / Paul Johnson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Svoboda]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 149 s., xxxii s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Dějiny Ruska / Milan Švankmajer ... [et al.] - 4., rozš. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 574 s. : il., mapy, portréty, geneal. tabulky ; 22 cm - váz.

Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. / Václav Veber - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 645 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Dějiny Slezska v datech / Rudolf Žáček - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004. - 546 s. : il., mapy, portréty, faksim., erby ; 21 cm - váz.


Demokracja a interes narodowy w ujmowaniu sytuacji politycznej : przyklad wojny w dawnej Jugoslawii. / Danko Šipka - Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - 121 s. ; 24 cm - brož.


Deník mezi životem a smrtí I.- III / Helena Růžičková, Marie Formáčková - 1. souhrnné vyd. - Praha : Formát, 2003. - 356 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 / Kryštof Václav z Nostic ; vydal, poznámkami a úvodní studií opatřil Jiří Kubeš. - Vyd. 1. - V Praze : Scriptorium, 2004. - 382 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 18 cm - váz.

Deníky : chci vydat svědectví. 2. 1942-1945 / Victor Klemperer ; [z německého originálu ... přeložil Radovan Charvát]. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2004. - 663 s. ; 21 cm - váz.

Der Orientmaler Rudolf Swoboda 1859-1914 : Leben und Werk. / herausgegeben von Herbert Zemen - Wien : H. Zemen, 2004. - xv, 295 s. : il. (některé barev.), faksim., portréty ; 25 cm - Váz.

Dětský román / Olga Dneboská-Štréglová - Dvůr Králové nad Labem : Město Dvůr Králové nad Labem, 2003. - 96 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Brož.

Diana & Jackie : panny, matky, mýty. / Jay Mulvaney ; přeložil Zdík Dušek. - Vyd. 1. - V Praze : Columbus, 2004. - 364 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Diana : továrna na smrt 1944-1945. / Miroslav Vaněk ; [dodatek Michal Prášil. ; fotografie Karel Alexa ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 303 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm + 1 složený l. (41 x 28 složený na 21 x 14 cm). - brož.

Die Bohlenstube des Tetzelhauses in Pirna : Baugeschichte und Restaurierung. : vergleichende Betrachtung anderer Bauwerkwe im mitteldeutschen Raum. : Kolloquium am 5. Mai 2000 in Pirna. / Herausgeber Jörg Möser und Kurt Milde - Ústí nad Labem : Albis International, [2003]. - 187 s. : il. (převážně barev.), plány ; 23 cm - brož.

Die Funktion des Lachens und Lächelns in den Romanen von Franz Kafka / Anna Rutka - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 249 s. ; 24 cm - brož.

Divadelní život v Jaroměři v letech 1819-1918 : (čtení o tom, co dávalo divadlo občanům středně velkých českých měst). / František Černý - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 397 s. : il., portréty, faksim. ; 27 cm - váz.

Dokonáno jest--! : osudný březen 1939 - pohled do zákulisí. / Roman Cílek, Miloslav Moulis - Praha : Epocha, 2004. - 378 s., [32] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.


Dominikánská republika / Kiki Baron - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004. - 128 s. : barev. il., mapy ; 20 cm - brož.

Dopisy Heleně, aneb, Adresát: Helena Růžičková, odesílatel: Eva Pilarová, Zdeněk Troška, Yvonne Přenosilová, Hana Zagorová, Slávek Jandák, Ota Jirák a mnozí další-- / [zpracovala Marie Formáčková] - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 167 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., barev. portréty ; 22 cm - váz.

Dopisy z XX. století / Lubomír Miřejovský - 1. vyd. - [Praha] : Nuga, 2004. - 411 s. : il. ; 22 cm - váz.

Druhá světová válka 1940-1941 : konflikty válečné, náboženské, etnické. / Josef Novotný - Olomouc : Fontána, 2004. - 224 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Duch v plné práci / Václav Jamek - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003. - 923 s. ; 22 cm - váz.

Dva roky po Asii Rok první / Lucie a Pavel Novákovi - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 308 s., [56] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - váz.

Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linz/Donau 1943-1945 : originální pamětnický dokument o totálním nasazení za 2. světové války. / Jaromír Kotík - [Česko] : Nakladatelství Jiřího Jeřábka, 2004. - 101 s. : il., portréty ; 22 cm - Váz.

Dvůr Želené Hvězdy / Sammler Schöppel ; [zpracovali Radek Doležal, Jaroslav Dvorský, Otto Štemberka]. - [Česko] : R. Doležal, J. Dvorský, O. Štemberka, 2003. - 64 s. : il. ; 22 cm - váz.

Edita Steinová s Amátou Neyerovou / [z původního německého rukopisu přeložil Vratislav Jiljí Slezák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 89 s. ; 17 cm - váz.

Egypt za vlády faraonů / editor Pavel Onderka - [Moravská Třebová][Praha] : Občanské sdružení Aegyptus : České národní egyptologické centrum, 2003. - 169 s. : il. ; 23 cm - brož.

Egypt / Andrew Humphreys, Siona Jenkins - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 501 s. : il., mapy, plány ; 19 cm - brož.


Emil Orlik : podobizny přátel a současníků. : [Galerie Roberta Guttmanna. : Praha, 4. února - 11. dubna 2004. / text a příprava katalogu Arno Pařík] - Praha : Židovské muzeum v Praze, c2004. - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - brož.


Emil Orlik : portraits of friends and contemporaries. : [Robert Guttmann Gallery. : Praha, 4 February - 11 April 2004. / text and catalogue preparation Arno Pařík] - In Prague : Jewish Museum, c2004. - 96 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - brož.

Encyklopedie českých vesnic : vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách. Díl II. Jižní Čechy / Jan Pešta - Vyd. 1. - Praha : Libri, 2004. - 591 s. : il., mapy ; 28 cm - soubor

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů / Naďa Profantová, Martin Profant - 2. vyd. - Praha : Libri, 2004. - 239 s. : il., plány ; 21 cm - váz.

Encyklopedie starověkých civilizací / editor Shona Grimbly ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2004. - 256 s. : il., mapy ; 31 cm - váz.

Evropské dějiny Evropy 1.. Mýty a základy (od počátků do 15. století) / Charles-Olivier Carbonell ... [et al. ; z francouzského originálu ... přeložila Alena Lhotová]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 251 s. : mapy ; 24 cm - soubor

Evropské dějiny Evropy 2.. Od renesance k renesanci? (15.-20. století) / Charles-Olivier Carbonell ... [et al. ; z francouzského originálu ... přeložila Věra Hrubanová]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 329 s. : mapy ; 24 cm - soubor

Ferdinand Peroutka : život v novinách (1895-1938). / Pavel Kosatík - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 317 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Filosofie dějin a civilizace v díle A.J. Toynbeeho / Miroslav Sapík - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Francouzská revoluce Díl 1.. Od Turgota k Napoleonovi 1770-1814 / Francois Furet ; [z francouzského originálu ... přeložila Jana Smutná-Lemmonierová]. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2004. - 450 s. : mapy ; 22 cm - váz.

Freud / [text] Richard Appignanesi, [ilustrace] Oscar Zarate ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 180 s. : vše il. ; 21 cm - brož.


Fyzickogeografický sborník 1 : fyzická geografie - vzdělávání, výzkum, aplikace. : příspěvky z 20. výroč[n]í konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 11. a 12. února 2003 v Brně. / editor Vladimír Herber - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 206 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Geny, ženy a Gamow / James D. Watson ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Zdražílek]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004. - 369 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Geografie obyvatelstva : (Socioekonomická geografie). 1. díl. / Šárka Brychtová, Miloš Fňukal - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 127 s. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Goya, čili, Trpká cesta poznání / Lion Feuchtwanger ; [z německého originálu ... přeložili Emanuel a Emanuela Tilschovi]. - 1. vyd. v nakl. Levné Knihy KMa - Praha : Levné Knihy KMa, 2003. - 642 s. ; 18 cm - brož.

Hannah Arendtová a Martin Heidegger / Elzbieta Ettingerová ; [z německého originálu ... přeložila Eva Červinková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004. - 178 s. ; 21 cm - váz.

Helena na cestách, aneb, Thajský sen Heleny Růžičkové / Marie Formáčková - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 99 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Histoire romaine / Tite-Live ; texte établi et traduit par Bernard Mineo. - Paris : Belles Lettres, -2003- . - sv. : mapy ; 19 cm - sv. 22, kn. 32 ; brož.

Historické diskusní forum konané v Praze na Národní třídě v budově Akademie věd ČR dne 25. listopadu 1999 : sborník příspěvků. / uspořádal Jiří Kocian - Praha : Sdružení historiků České republiky : Historický ústav AV ČR, 2000. - 66 s. ; 21 cm - Brož.

Historické zahrady, parky a kulturní krajina - Severní Čechy 2003 : [sborník vydaný u příležitosti konání odborného semináře ve dnech 24.-26.9.2003 v České Lípě]. - Hrdějovice : Agentura Bonus, 2003. - 48 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Historie a současnost podnikání na Havlíčkobrodsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Jana Beránková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2004. - 271 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie krajiny severního Prácheňska / Dagmar Dreslerová, Aleš Stejskal, Jaromír Beneš - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 196 s. : il. (převážně barev.), portréty, mapy, faksim. ; 24 cm - váz.


Historie moderní doby : rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. / Jiří Hanuš - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 193 s. ; 24 cm - brož.


Historik zapomenutých dějin : sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi. / k vydání připravily Marie Koldinská, Alice Velková - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 331 s. ; 21 cm - brož.

Hitlerova dieta : tak, jak se jí museli podrobit američtí zajatci ve druhé světové válce. / George J. Davis - Vyd. 1. - Praha : Tvarohová-Kolář, 2003. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Hitlerovi stoupenci : zločinci a vykonavatelé. / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Petr Dvořáček]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004. - 445 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Hledání prince na zlatém západě / Eugenie Fügnerová ; [z německého originálu ... přeložila autorka]. - Praha : Primus, 2003. - 121 s. ; 21 cm - váz.

Hodina impéria : zdroje současné zahraniční politiky USA. / Pavel Barša - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 151 s. ; 20 cm - brož.

Hospodin rozjasnil svou tvář : rozhovory s Bohumilem Svobodou. / Jiří Reinsberg - Vyd. 2., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 229 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Hradec Králové : umělecké památky ve městě na soutoku Labe a Orlice. / Jiří Malina - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 120 s. : il. ; 22 cm - váz.

Hraje František Smolík : (se vzpomínkou Ljuby Skořepové). / František Černý - Ve Víkendu 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 318 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Hranice : a guide to your visit. / [text Dagmar Jamborová ... et al. ; photography Vlastimil Hynčica, Tomáš Pospěch]. - 1st ed. - Hranice : DOST, 2003. - 20 s. : barev. il., mapy - brož.

Hranice : navštívenka. / [text Dagmar Jamborová ... et al. ; fotografie Vlastimil Hynčica, Tomáš Pospěch]. - 1. vyd. - Hranice : DOST, 2003. - 20 s. : barev. il., mapy ; 15 cm - brož.

Hranice : sightseeing guide of the town. / [text Tomáš Pospěch ; photographs Jiří Andrýsek, Milan Kaštovský, Tomáš Pospěch]. - Hranice : DOST, 2002. - 19 s. : il. (většina barev.), mapy ; 15 cm - brož.


Hydropat Josef Weiss a jeho synové / [Bohumila Tinzová] - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2004. - 19 s. : il., portréty, faksimile ; 21 cm - brož.


Hyeny v akci / Jaroslav Pospíšil ; spolupracovali Jiří Málek a Jan Pospíšil. - Vizovice : Lípa, 2003. - 693 s. : il., portréty ; 29 cm - váz.

Chodov objektivem času / [Ivana Sarkányová a kolektiv] - Chodov : Město Chodov, 2003. - [76] s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607) / a cura di Claudio Povolo con la collaborazione di Claudia Andreato, Valentina Cesco, Michelangelo Marcarelli - 1. ed. - Roma : Viella, 2003. - lxxviii, 705 s. : faksim. ; 25 cm - váz.

Indonésie, batoh a já / Saša Ryvolová - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 155 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Introduction a la civilisation et a la culture francaises / Jérôme Wannepain, Jitka Radimská, Pascal Hanse - 2., dopl., rozš. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 145 s. : mapy ; 21 cm - brož.

Italské reálie / Jiří Špička - 2. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004. - 71 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - brož.

Ivan Pan'kevyč ta pytannja literaturnoji movy : statti ta materialy. : štúdie a materiály. / [zostavovatel Mikuláš Mušinka] - Prjašiv : Prjašivskyj universytet, 2002. - 207 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Izraelská mozaika / Jaroslav Hladík - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2004. - 140 s., [40] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Já jsem jiný Karel Čapek : odyssea profesionálního vězně. / Alan Levy ; [námět Karel Čapek. ; z anglického originálu ... přeložila Alena Maxová]. - Praha : Primus, 2001. - 339 s. ; 21 cm - váz.

Jačí máslo a černý čaj : výprava do Tibetu. / Wade Brackenbury ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Novák]. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 193 s. ; 21 cm - váz.

Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001- . - sv. ; 21 cm - Brož.

Jak plynul čas podél řeky Svratky : o proměnách řeky, krajiny a lidských sídel podél ní od Žákovy hory po Pavlovské vrchy. / Slavomír Brodesser - Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. - 90 s. : il. (některé barev.) ; 21 x 30 cm - brož.


Jak voní tymián / Marcel Pagnol ; [z francouzského originálu ... přeložila Eva Musilová]. - Vyd. 4., Ve Vyšehradu 2.. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 573 s. ; 21 cm - váz.

Jako kojený anděl : rozhovor s Radimem Kopáčem. / Jaroslav Kovanda - Vyd. 1. - Ve Velehradě : Ottobre 12, 2004. - 141 s. ; 21 cm - brož.

Jeden jazyk naše heslo buď II : [sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého. : Radnice 25.-27.9.2002]. Vojtěch Nejedlý / uspořádali Jaroslav Vyčichlo, Viktor Viktora] - Vyd. 1. - PlzeňRadnice : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Spolek divadelních ochotníků, 2003. - 287 s. : il., faksim. ; 21 cm - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ; brož.

Jiří Stříbrný : portrét politika. / Libor Vykoupil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2003. - 317 s., xvi s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Jižní Amerika : Argentina, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Falklandy, Guyany, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela. / Conner Gorry, ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 1089 s. : mapy, plány ; 19 cm - brož.

Josef Šusta 1874-1945 : a history of a life, a life in history. / Jiří Lach - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - xiv, 105 s. : portrét ; 20 cm - brož.

K metodice prostorové identifikace archeologických nálezů pro potřeby památkové péče / Jana Benešová - Petra Fejtová - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 9, [19] s. : il. ; 30 cm - Brož.

K Viktoriiným vodopádům na kole / Jan Tomšíček - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2004. - 208 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Kacíř Lucas Cranach : životní příběh světoznámého malíře. / Ursula Sachau ; [z německého originálu ... přeložili Jarmila Zemčíková a Jiří Šesták]. - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2004. - 366 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Kalifornie / Axel Pinck - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2004. - 128 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 19 cm - brož.

Kanada / Mark Lightbody ... [et al. ; překlad Lenka Kulhavá, Dan Popov]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 1024 s. : il., mapy, plány ; 19 cm - brož.


Kapitoly z didaktiky vlastivědy / Alena Vavrdová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Karel IV. a Itálie / Zdeněk Kalista ; [soubor sestavila a k vydání připravila Renata Ferklová. ; úvodní studie Ivan Hlaváček]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 380 s. ; 22 s. - váz.

Karel IV., státnické dílo / k vydání připravili Marie Bláhová a Richard Mašek - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum : Občanské sdružení Karel IV., 2003. - 312 s. ; 22 cm - váz.

Karel Vlach : 50 let života s hudbou. / Lubomír Dorůžka, Miloslav Ducháč - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003. - 306 s., [12] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Kati ve službách císařů / Karel Štorkán - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 2004. - 306 s. : il. ; 21 cm - váz.

Každodennost renesančního aristokrata / Marie Koldinská - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 2004. - 254 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - váz.

Kdo chytá sny / Margaret A. Salingerová ; [přeložila Kateřina Klabanová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 429 s. ; 21 cm - váz.

Když kraloval charakter : životní příběh Ronalda Reagana. / Peggy Noonanová ; [překlad Božena Švehlová, Vladimír Šída]. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 2004. - 368 s. ; 22 cm - váz.

Klíč k novověké paleografii / Ivana Ebelová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004. - 174 s. : faksim. ; 30 cm - brož.

Kniha o Liberci / vedoucí autorského kolektivu Roman Karpaš - 2., dopl. a rozš. vyd. - Liberec : Dialog, 2004. - 704 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 33 cm - váz.

Kočáry Schustala - Kopřivnice / Jiří Tichánek - Vyd. 1. - Opava : Butterfly, 2000. - 368 s. : il. (některé barev.) ; 32 cm - váz.

Komunistická strana Československa Sv. 4. Normalizace : (listopad 1968 - září 1969) / Jitka Vondrová, Jaromír Navrátil - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 2003. - 640 s. ; 25 cm - Doplněk ; brož.

Korunní země v dějinách českého státu : sborník příspěvků přednesených na kolokviu pořádaném dne 4. června 2002 na FF UK. I.. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku / uspořádala Lenka Bobková - Ústí nad Labem : Albis International, 2003. - 357 s. : il., mapy ; 23 cm - Albis International ; brož.


Král David : životopis. / Steven L. McKenzie ; [přeložila Markéta Ernesová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 299 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Králové, královny a hrdinové starověké Koreje / Miriam Löwensteinová - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kréta / Robin Gauldie ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 144 s. : barev. il., mapy ; 19 cm - brož.

Kronikáři města Hranic / Václav Bednář, Bohumír Indra, Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Hranice : Městský úřad, 2004. - 233 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm + 1 příl.. - váz.

Křeslo pro Fausta 2003 / k vydání připravil Jaroslav Hořejší - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 318 s. : portréty ; 20 cm - váz.

KSČ a Českoslovenko I. : (1945-1960). / Jan Rataj - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

KSČ proti katolické církvi : Dačický okres 1948-1960. / Michal Stehlík - Dačice : Lidové sdružení Dačice, 2004. - 63 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Lemko z sercem Ukrajinca : do 80-littja vid dnja narodžennja Oleksandra Kobasy. : dedicated to the 80th birthday anniversary of Olexander Kobasa. / Mykola Mušynka - Prjašiv : Fundajica Karpaty, 2003. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lidé a země / Antony Mason ; [z anglického originálu ... přeložily Eva Beinhauerová a Olga Michálková]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2004 [i.e. 2003]. - 256 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Lidice : příběh české vsi. / Eduard Stehlík ; [fotografie Hana Bušková ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : V Ráji, 2004. - 135 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - váz.

Lidice : the story of a Czech village. / Eduard Stehlík ; [photographs by Hana Bušková ... et al.. ; translated by Petr Kurfürst]. - 1st ed. - Praha : V ráji, 2004. - 135 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - váz.

Listy Nikodémovy / Jan Dobraczynski ; [překlad Jaroslav Simonides]. - 2. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 366 s. ; 21 cm - brož.


Louny / [text Bohumír Roedl ... et al.] - Vyd. 2. - Louny : Digon, 2003. - 63 s. : il. (většina barev.), mapy, faksim. ; 21 cm - brož.

Ludvík XVI. : král mučedník. / Georges Bordonove ; [přeložila Jitka Matějů]. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2003. - 242 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Lužické hory / [text Milan Holeček ; fotografie Milan Holeček, Klára Nováková, Zdeněk Thoma]. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 181 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Madam du Barry : poslední královská milenka. / Catherine Hermary-Vieille ; [přeložily Jarmila Fialová a Marie Janů]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004. - 324 s. ; 21 cm - váz.

Magická místa Čech a Moravy : putování po stopách dávných legend a tajemství. / Jan Bauer - Vyd. 1. - Brno : MOBA, c2004. - 222 s. : il. ; 21 cm - váz.

Malé dějiny Trstěnic / Zdeněk Šípek - Hrotovice : Pro Obecní úřad Trstěnice vydal JAS, 2001. - 119 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 cm - Brož.

Malý muž a velká žena, aneb, Vlak dětství a naděje / Věra Sládková - V Praze : XYZ, 2004. - 339 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 23 cm - váz.

Mapy končí nad Nordkappem : šest dobrodruhů tvořících expediční tým Arctos I se vydává na daleké Špicberky, kde medvědi dávají doboru noc. / Jan Šťovíček - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 284 s. ; 19 cm - váz.

Marie Terezie : osudová hodina Habsburků. / Heinz Rieder ; [z německého originálu ... přeložila Ingeborg Churaňová]. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2004. - 174 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty, faksim., genealog. tabulky ; 21 cm - váz.

Masarykův vyzvědač / Ivan Brož - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004. - 253 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Meč magistra medicíny / Karel Štorkán - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 2004. - 270 s. : il. ; 21 cm - váz.


Město Protivín a okolní obce na pohlednicích / [Jaroslav Boušek, Jan Michálek] - 1. vyd. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 107 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.


Mexiko / John Noble ... [et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 1002 s. : il., mapy, plány ; 19 cm - brož.

Mezi třemi oceány : [veterinářem v Austrálii]. / Miloš Ondrášek - Praha : Faun, 2003. - 168 s. ; 20 cm - brož.

Microrégions de la Région de Pardubice / [texte Veronika Lašková ; photographies Evžen Báchor ... [et al.]. - Pardubice : Edité pour la région de Pardubice par l'Agence de développement régional de la Région de Pardubice, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.

Microregions of the Pardubice Region 2004 / [text Veronika Lašková ; photographs Evžen Báchor ... [et al.]. - Pardubice : Published for the Pardubice Region by the Regional Development Agency of the Pardubice Region, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.

Miedzy przeszloscia a przyszloscia : o pamieci, zapominaniu i przewidywaniu. : on remembering, forgetting and predicting. / Marcin Kula - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2004. - 251 s. ; 19 cm - brož.

Miguel Serveto / Radovan Lovčí - Plzeň : Obec unitářů Náboženské společnosti českých unitářů, 2003. - 13 s. ; 21 cm - brož.

Mikolów / [teksty Andrzej Gortel ... et al.] - Mikolów : Urzad Miasta Mikolów, 2003. - 43 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Mikroregionen der Region Pardubice 2004 / [text Veronika Lašková ; Fotografie Evžen Báchor ... [et al.]. - Pardubice : Für die Region Pardubice herausgegeben von der Regionalen Etwicklungsagentur, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.

Mikroregiony Pardubického kraje 2004 / [text Veronika Lašková ; fotografie Evžen Báchor ... [et al.].. - Pardubice : Pro Pardubický kraj vydala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.

Mikroregiony Pardubickogo kraja 2004 / [tekst Veronika Laškova ; fotografii F. Barta ... [et al.]. - Pardubice : Dlja Pardubickogo kraja izdala Regional'naja agentura razvitija Pardubickogo kraja, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.

Mikroregiony województwa pardubickiego / [tekst Veronika Lašková ; zdjecia Evžen Báchor ... [et l.]. - Pardubice : Dla Województwa pardubickiego wydala Regionalnaja Agencja Rozwojowa Województwa Pardubickiego, 2004. - 51 s. : barev. il. ; 30 cm - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje ; brož.


Miloš Lánský 75 / [editor Gabriel Švejda] - [České Budějovice : s.n., 2001]. - 52 s. ; 30 cm - brož.

Místo historie a úloha učitele dějepisu při formování multikulturní společnosti : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 2003. / editoři Jaroslav Vaculík a Jiří Mihola - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 326 s. ; 21 cm - brož.

Mistr Týnské kalvárie : český sochař doby husitské. / Milena Bartlová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004. - 183 s., [32] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Moje cesta / Josef Konšel ; [vydání připravili Jiří Truhlář, Bohumil Lošťák]. - BrnoKřtiny : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita : Školní lesní podnik Masarykův les, 2003. - 45, 209 s. : faksim. ; 21 cm - brož.

Moods of the Zlin Region / [photo by František Chrástek, Pavel Kosek, Zdeněk Hartinger] - Zlin : The Zlin Region, 2004. - [16] s. : vše barev. il. ; 33 cm - brož.

Morava v době baroka : [sborník příspěvků ze stejnojmenného cyklu přednášek]. / [texty Slavomír Brodesser ... et al. ; editot Tomáš Knoz]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2004. - 160 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 25 cm - brož.

Morava, země má-- / Běla Schovancová ; [ilustrace Jano Köhler]. - 2. vyd. - Brno : Knihař, 2004. - 62 s. : il. ; 21 cm - váz.

Můj otec Antonín Dvořák / Otakar Dvořák ; [rodinný dokument přepracovali, doplnili a rozšířili Antonín Dvořák III. a Jan Koupil]. - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2004. - 216 s., [2] s. příl. : il., portréty, geneal. tabulka ; 25 cm - váz.

Můj život s jazzem : střípky z období zrodu československého jazzu očima přímého účastníka. / Ivan Dominák, Lubomíra Čížová, Josef Frais - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003. - 63 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Můj život / Josef Běhounek - 1. vyd. - Teplice : Gymnázium Teplice, 2003. - 248 s. ; 21 cm - brož.


Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. : doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB. : Státní ústřední archiv v Praze - Archivní areál Chodovec 1. duben - 9. květen 2004. / [autoři Jana Havlíková ... et al. ; editoři Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška]. - V Praze : Státní ústřední archiv, 2004. - 110 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - brož.


Mystéria země české / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2002. - 277 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Na cestě : (svědectví). / Josef Muzikář - 1. vyd. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Na tragickej život byla pes, aneb, Ještě něco o Heleně / Marie Formáčková - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 175 s., [48] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 22 cm - váz.

Nahý oběd / William S. Burroughs ; [přeložil Josef Rauvolf]. - Vyd. 2., V nakl. Maťa 1.. - Praha : Maťa, 2003. - 274 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 18 cm - váz.

Návrat královny Judity : sborník vydaný k 50. výročí zahájení archeologického výzkumu, při kterém byly v Teplicích objeveny ostatky české královny Judity. / Sylvia Ostrovská, Jitka Budinská, Emanuel Vlček - Vyd. 1. - V Teplicích : Regionální muzeum v Teplicích, 2003. - 125 s. : il., faksim. ; 21 x 22 cm - brož.

Návraty Valdštejna : pietní setkání k uctění památky obětem třicetileté války. : Kartuziánský klášter ve Valdicích, 25. února 2004. - Valdice : Věznice VS ČR, 2004, c2003. - 27 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Nejpěknější pohádky a pověsti severní Ameriky / Kamil Šimon - Praha : Adonai, 2002. - 146 s. ; 21 cm - váz.

Nekamenujte proroky : kapitoly ze života Bedřicha Smetany. / Zdeněk Mahler - Praha : Primus, 2004. - 165 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm - váz.

Někdy je leden uprostřed léta / Aleš Šteger ; [ze slovinského originálu ... přeložil František Benhart]. - 1. čes. vyd. - Brno : Větrné mlýny, 2003. - 220 s. ; 19 cm - brož.

Německo / hlavní přispěvatelé Joanna Egert-Romanowska a Malgorzata Omilanowska ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová a Jozef Koval]. - Vyd. 2. - V Praze : Ikar, 2004. - 576 s. : barev. il., mapy, portréty ; 23 cm - váz.

Nepřemožitelný : historie první severní války. / Peter Englund ; [ze švédského originálu ... přeložila Dagmar Hartlová]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 772 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.


Neslavné konce mocných : vůdcové, fanatici a jejich oběti. / Vladimír Liška - Vyd. 1. - [Olomouc] : Fontána, 2003. - 216 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Nostradamus dnes : [tajemství velkých věštců]. / Reinhard Mussik ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004. - 227 s. ; 20 cm - váz.

Nova křížem krážem / Miroslava Besserová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2004. - 173 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

O koních a lidech : muž, který naslouchá koním a mluví s lidmi. / Monty Roberts ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Whitton]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 279 s. ; 21 cm - váz.

O německé revoluci / Emanuel Rádl ; [ediční příprava a studie Eva Broklová]. - V tomto souboru 1. vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Obrázky z Bretaně / Jan Šmíd ; [fotografie Karel Bělohlavý, Jan Šmíd a Jaroslav Večeřa]. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2003. - 139 s. : barev. il. ; 17 x 23 cm - váz.

Obrazy z dějin národa českého : věrná vypravování o životě, skutcích válečných i duchu vzdělanosti. Od dávnověku po dobu královskou / Vladislav Vančura - 1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa - Praha : Levné knihy KMa, 2003. - 357 s. ; 18 cm - brož.

Odleť mě domů : soukromý průvodce Spojenými státy prokládaný americkou výletní kuchařkou. / Ivana Šmejdová - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 121 s. ; 18 cm - váz.

Oheň nad Srbskem : z historie pluku SS Wotan. / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 251 s. ; 21 cm - váz.

Oldřich II. z Rožmberka / Anna Kubíková - Vyd. 1. - České Budějovice : Veduta, 2004. - 215 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Oleksandr Duchnovyč i naša sučasnist' : mižnarodna naukova konferencija, prysvjačena 200-littju vid dnja narodžennja O. Duchnovyča. : tezy dopovidej. : Prjašiv, 20-21. červnja 2003 r.. / uporjadnyk Mykola Mušynka - Prjašiv : Sojuz rusyniv-ukrajinciv SR, 2003. - 64 s. ; 22 cm - Brož.

Osm let na cestách po naší planetě / Maryvonne a Bruno Robineauovi ; [přeložila Jindřiška Drahotová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 169 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.


Osobnosti v dějinách regionu 1 : přednáškový cyklus. / Rudolf Anděl ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 83 s. ; 30 cm - brož.

Ostrovy, majáky a mosty, aneb, Podivuhodná dobrodružství suchozemce v Baltském moři / Jan Burian - Praha : Primus, 2002. - 359 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Památníky židovských vojáků 1. světové války na Moravě a ve Slezsku : XXVI Mikulovské sympozium 2000. / Jaroslav Klenovský - Brno : [s.n.], 2003. - s. 205-208 : il. ; 24 cm - Váz.

Paměti / Farah Pahlaví ; [z francouzského originálu ... přeložila Danuše Navrátilová]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004. - 390 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Panovníci českých zemí / napsal Petr Čornej ; ilustrovali Jiřina Lockerová, Pavel Major. - 5. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. - 127 s. : barev. il., portréty ; 18 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Papuánské (polo)pravdy / Vojtěch Novotný - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2004. - 151 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Pardubická zastavení : toulky městem s historickým ohlédnutím. / Jana Poddaná, Miroslav Klimpl, Lubomír Netušil - Pardubice : Helios : Státní okresní archiv v Pardubicích, 2002. - 167 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Helios ; brož.

Paříž do uzávěrky : od Chiraka k Amélii. / Stanislav Mundil - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2004. - 258 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Paříž na přelomu století : kultura a politika fin de siecle. / Christophe Charle ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 283 s. ; 23 cm - brož.

Pevnost Olomouc / Miloslav Kuch-Breburda, Vladimír Kupka - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2003. - 311 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 21 cm - brož.

Pchjongjangská akvária / Kang Čchol-hwan, Pierre Rigoulot ; [z francouzského originálu ... přeložili Anna a Erik Lukavští]. - Vyd. 1. - Praha : Fra, 2003. - 222 s. ; 18 cm - brož.

Pivo - slad - chmel od A do Z : české, moravské a slovenské osobnosti. / [editoři Ladislava Soukupová, František Frantík] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2004. - 217 s. : portréty ; 25 cm - váz.


Plk. Dr. Ladislav Beneš : 120. výročí narození. : sborník článků, obrazové a písemné dokumentace z historického archivu VZÚ a rodinného archivu syna Ing. Ctirada Beneše. / [uspořádal Drahomír Dušátko] - 1. vyd. - Dobruška : Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, 2003. - 125 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Po československých stopách v Latinské Americe / Vlastimil Kybal - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého,Katedra historie Filozofické fakulty, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Po stopách Gustava Mahlera v Čechách a na Moravě / [Milan Palák, Jiří Rychetský] - Ostrava[Boskovice] : Milan Palák : Albert, 2003. - [108] s. : il., mapy, plány (převážně barev.) ; 23 cm - Milan Palák ; kroužková vazba

Po stopách těch, kteří odešli / Boris Procházka - Praha : Primus, 2003. - 115 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi : k sedmdesátým narozeninám. / [editor Drahomír Jančík] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 313 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi : sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám. / [editor Jiří Štaif] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 291 s. ; 23 cm - brož.

Podivuhodný příběh Jana Jeronýma / Jan Stejskal - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004. - 121 s., [8] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), faksim. ; 21 cm - váz.

Poklady světa : 150 nejvýznamnějších kulturních památek UNESCO. / [z německého originálu ... přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 335 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - váz.

Pokus o kus pravdy / Josef Vinklář ; [autorská spolupráce Václav Dušek]. - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : XYZ, 2004. - 158 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - váz.

Polička a okolí : alternativní průvodce pro alternativní poutníky. / [text Zlata Kašparová, David Junek ; fotografie a grafická úprava Veronika Bromová]. - Vyd. 1. - Polička : Městské muzeum a galerie, 2003. - 18, 18 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Portugalsko / John King, Julia Wilkinson ; [překlad Petr Hlaváček]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 498 s. : il., mapy ; 19 cm - brož.


Poslední Chazaři z Podkarpatské Rusi / Jindra Viezelová - Praha : Primus, 2002. - 150 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; váz.

Poslední německá mise do Japonska : neúspěšná plavba ponorky U-234. / Joseph Mark Scalia ; přeložil Lumír Mikulka. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 282 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Posvícení v rudých tmách : dokument o čínské okupaci Tibetu. / Gilbert Collard, Gilles van Grasdorff ; [přeložil Jaromír A. Máša]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Prague : illustrated guide. / [text Václav Cibula ... et al. ; photographs Barbara Hucková, Miroslav Hucek. ; translation Joy Turner-Kadečková]. - 2nd complemente ed. - Prague : Prague Publishing House of Jiří Poláček, 2004. - 245 s. : barev. il., plány ; 23 cm - brož.

Praha 9 pro vás : [turisticko-informační průvodce. / fotografie Jitka Duchková ... et al. ; editace Helena Kvačková, Eva Kořánová]. - 1. vyd. - Praha : Úřad městské části Praha 9, 2004. - [16] s. : barev. il. ; 21 cm + 1 mapa. - brož.

Praha černá a zlatá : výjevy ze života jednoho evropského města. / Peter Demetz ; přeložil Zdeněk Hron. - V českém jazyce vyd. 2. - Praha : Prostor, 2004. - 545 s. : il. ; 17 cm - brož.

Praha : městský atlas. / [Roman Jelínek ... et al.] - 5. vyd. - [Měřítko] 1:10 000. - Praha : Geodézie ČS, 2004. - 1 atlas (312 s.) : ca 241 barev. map ; 24 cm - kroužková vazba

Praha : pražská integrovaná doprava. - 2. vyd. - Praha : Dopravní podnik hl. m. Prahy, 2003. - 1 atlas (240 s.) : ca 107 barev. map ; 24 cm + 2 CD-ROMy. - kroužková vazba

Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky / Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Prázdninová škola : opakování 2. třídy ZŠ. / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004?]. - 80 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Prázdninová škola : opakování 3. třídy ZŠ. / Petr Šulc a Petr Vandas - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004?]. - 88 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Procitni a chechtej se : satsang s H.W.L. Púndžou. / [z anglického originálu ... přeložila Jana Vilimovská] - Vyd. 2. - Praha : Avatar, 2004, c1996. - 150 s. ; 21 cm - váz.


Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: život, bibliografie (1997-2002) a korespondence / [sestavil Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 106 s. : faksim. ; 21 cm - brož.

Professor Dr. Gerhard Dobesch: Vita et bibliographia / [autoři Igor Lisový, Kurt Tomaschitz] - Vyd. 2., opr. a rozš. - České BudějoviceWien : Jihočeská univerzita, Historický ústav : Wiener Humanistische Gesellschaft, 2004. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia / Igor Lisový edendum curavit ; Jan Burian recensuit. - Ed. 2 - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 116 l. ; 21 cm - brož.

Procházka Brnem : stručný průvodce po památkách města. / František Čapka, Květoslava Santlerová ; [ilustrace Jiří Eliška]. - Vyd. 2., opr. - Brno : CERM, 2004. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Provodov-Šonov, aneb, Jak se žilo pod Dobenínem / Zdeněk Jánský - Vyd. 1. - Provodov-Šonov : Obecní úřad Provodov-Šonov, 2003. - 224 s. : il., portréty, plán, faksim., erby, geneal. tabulky ; 22 cm - brož.

Prsatý muž a zloděj příběhů / napsal Josef Formánek ; na motivy deníků Prsatého muže bohatě ilustroval Dalibor Nesnídal. - 2., upr. vyd. - V Praze : Ivo Železný, 2004. - 369 s. : il. ; 17 cm - brož.

Průmyslová krajina : sborník referátů z odborné konference pořádané dne 23. března 2004 v Karviné. / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - 259 s. : il., mapy - brož.

Průvodce slevovým systémem EUROBEDS a výhodami členů Klubu českých turistů Díl B. Česká republika - [Měřítko] 1:750000. - [Praha] : Klub českých turistů, [2004]. - 20 s. : barev. mapy ; 15 cm - Brož.

Průvodce životem a dílem T.G. Masaryka : česká otázka včera a dnes. / Jaroslav Opat - Vyd. 1. - Praha : Ústav T.G. Masaryka, 2003. - 534 s. : portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Průzkumné lety světlušek / Eva Ledecká - Praha : Primus : Ice Music, 2003. - 118 s. ; 20 cm - váz.


První světová válka a česká otázka / Robert Kvaček - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 162 s. ; 17 cm - brož.


Přes propasti věků : tři kapitoly z našich nejstarších dějin. / Jan Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 108 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.

Přežil jsem v Moravcově pekle : autobiografický příběh z Písecka. / Miloš Blažek - Vyd. 1. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 101 s. : il. ; 20 cm - brož.

Příběh letce Bohumila Netopila / uspořádal Zdeněk Kašička - Olomouc : Danal, 2001. - [72] s. : il., portréty, faksim. ; 16 x 22 cm - brož.

Příliš brzy na snídani : Irák - pohled zblízka. / Alexander Tolčinský - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 108 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Příroda a Věda přírodní : archeologie v přírodovědných časopisech II. : bibliografický rejstřík. / Karel Sklenář - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 27 s. ; 30 cm - Brož.

Přírodní památky, rezervace a parky / [autoři textu Ivan Balák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 186 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Přírodní prostředí Země : (netradičně a nekonvenčně). / Tomáš Hendrych - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 83 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příspěvky k prostorové archeologii 1 / redigoval Evžen Neustupný - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 247 s. : il., barev. mapy ; 24 cm - váz.

Pyramidy / Joyce Tyldesley ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Mičanová]. - 1. vyd. - Ostrava : Domino, 2004. - 320 s., [16] s. obr. příl. : il. - váz.

Rád jsem vás poznal : (14 rozhovorů). / Bohuslav Matyáš a Běla Horníčková ... [et al.] - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 187 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Rakousko / hlavní přispěvatelé Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska a Janina Kumaniecka ; [z anglického originálu ... přeložila Lenka Svobodová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 384 s. : barev. il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.


Reálie německy mluvících zemí : [zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu platných od 1. srpna 1998]. / Božena Homolková - 3. aktualiz. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004. - 116 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm - brož.


Retrospektivní lexikon obcí Libereckého kraje 1850-2001 / zpracoval: Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 195 s., [12] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Rieger : konzervativec nebo liberál?. / Robert Sak - Vyd. 2., V Academii 1.. - Praha : Academia, 2003. - 327 s., xvi s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Robert Capa : tváře dějin. : faces of history. / [texty Richard Whelan, Anna Fárová] - [Praha] : Obecní dům, 2004. - 50 s. : il. ; 28 cm - brož.

Rodová kniha / Vladimír Megre ; [přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2004. - 241 s. ; 21 cm - brož.

Rudohnědá - nemoc 20. století / Thierry Wolton ; [přeložil Tomáš Kybal]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 436 s. ; 22 cm - váz.

Rukověť ke studiu infrastruktury pro obor sociální geografie a regionální rozvoj / Arnošt Wahla - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

S mapou nezabloudím : pro 4. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 27 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Salomon : přežil jsem v Hitlerjugend. / Sally Perel ; [z německého vydání ... přeložili Anna Nováková a Jindřich Buben]. - Praha : Primus, 2001. - 181 s. ; 20 cm - váz.

Selected chapters from American studies : module 2C. / Andrea Holešová, Stanislav Kolář - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 94 s. ; 30 cm - brož.

Setkání s Philem Bosmansem : dobrodružství s Bohem a lidmi. / Mark Deltour ; [z německé verze ... přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 151 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Soukromý život Rudolfa Hrušínského / Miroslava Besserová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 119 s. : portréty ; 22 cm - váz.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Plzeňsko-Klatovsko / zpracovala M. Zahradníková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2003. - 2 sv. : mapa ; 21 cm - brož.


Staré letopisy české : (texty nejstarší vrstvy). / vydali Alena M. Černá, Petr Čornej, Markéta Klosová - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2003. - xliii, 322 s. : faksim. ; 25 cm - váz.

Starobabylónský stát : politický vývoj, hospodářství, státní správa. / Lukáš Pecha - V Praze : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Starosti korunovaných hlav / Miloslav Švandrlík ; ilustroval Jiří Winter-Neprakta. - 2. vyd. - Praha : Epocha, 2004. - 142 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Stoleté ohlédnutí : život Pardubic kolem roku 1900. / František Šebek - Vyd. 1. - [Pardubice] : Helios, 2000. - 142 s. : il., portréty ; 30 cm - váz.

Stručné dějiny Prahy / František Palacký ; [přeložil, ediční poznámkou opatřil, doslov napsal a obrazové přílohy vybral Amedeo Molnár]. - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Svatý František z Assisi / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Vinšová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 187 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Svět české aristokracie : (1500-1700). / Petr Maťa - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 1060 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Svět kolem nás / [překlad Jiří Bumbálek ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 640 s. : barev. il. ; 19 cm - váz.

Svět, v němž žijeme : kontinenty. Evropa / [přeložil Václav Král] - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2004. - 79 s. : barev. il., mapy, portréty ; 30 cm - váz.

Széchényi Ferenc és Csehország : levelestár. / válogatta és a bevezetö tanulmányt írta Richard Pražák ; sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Deák Eszter, Erdélyi Lujza. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 233 s. ; 20 cm - brož.

Španělsko / Damien Simonis ... [et al. ; překlad Jan Hlavička ... et al.]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 812 s. : il., mapy ; 19 cm - brož.


Šumavská anabáze / Jaroslav Šťastný - 1. vyd. - Plzeň : Fraus : Středisko západočeských spisovatelů, c2003. - 389 s. ; 19 cm - brož.


Tajemné počátky českých dějin, aneb, Kde jsme se tady vzali 1.. Od pravěku po Sámovu říši / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 164 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm - váz.

Textová příručka k výuce dějepisu I. Od pravěku po ranný novověk / Pavla Králová, František Čapka - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004- . - 183 s. ; 21 cm - brož.

Texty k výuce diplomatiky / Hana Pátková (středověká část), Ondřej Bastl (novověká část) - Dolní Břežany : Scriptorium, 2003. - 175 s. : faksim. ; 30 cm - brož.

Tiberius : [pohnutý život císaře]. / Roger Caratini ; [z francouzského originálu ... přeložila Dagmar Šmerdová]. - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : Beta-Dobrovský : Ševčík, 2004. - 269 s. ; 23 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Trekking v Nepálu / Stan Armington ; [překlad Lenka Fegutová, Hana Himmelsbergerová]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 411 s. : il., mapy ; 19 cm - brož.

Trojice 1894 : k stodesátému výročí hornického krveprolití ve Slezské Ostravě. / Karel Jiřík - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2004. - 231 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Třicet let archeologického průzkumu u Klenovic na Hané, okres Prostějov (1970-1999) / Dalibor Šiška - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 22 s., 9 s. obr. příl. ; 30 cm - Brož.

Tsjechische Republiek : [fotoreis door het hart van Europa. / thema, ontwerp en tekst Marie Vitochová, Jindřich Kejř ; nederlandse vertaling Ilona Smeets. ; foto's Jiří Bruník ... et al.]. - 1. uitgave - Praag : V Ráji, 2004. - 287 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Turecko / Pat Yale, Verity Campbell, Richard Plunkett ; [překlad Jana Pekárková, Erika Stařecká]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 659 s. : il., mapy ; 19 cm - brož.

Ubušínek : 610 let. : 1390-2000. / [text] Vladimír Makovský ; [fotografie Miloš Gregor a soukromé sbírky]. - Ubušínek : Obecní úřad, 2001. - 202 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - Váz.

Uherské Hradiště : monografie o stavebním a uměleckém vývoji města. / Alena a Vilém Jůzovi - 2., rozš. vyd. - VelehradUherské Hradiště : Ottobre 12 : Spolek přátel literatury a knihovny, 2003. - 82 s., [45] s. obr. příl. : il., portréty, plány ; 23 cm - SPLK ; váz.

Únos válečné lodě : odvážná akce českých námořníků za první světové války na Jadranu. / Dušan Tomášek - Praha : Epocha, 2004. - 456 s. : il. ; 22 cm - váz.


Upálená zaživa / Souad ; [z francouzského originálu ... přeložila Dana Melanová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 190 s. ; 21 cm - váz.

Uprchlíci po "Vítězném únoru" / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - V Šenově u Ostravy : Tilia, 2004. - 268 s., [4] s. příl. : il., portréty, plány, faksim. ; 21 x 27 cm - brož.

Útěk z Novy : zpověď moderátorky nejsledovanější české televize--. / Nicol Lenertová - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 125 s., [15] s. obr. příl. : portréty ; 17 cm - brož.

Útok na Jižní pól / H.H. Houben - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 388 s. ; 21 cm - brož.

V milosti Boží : rozhovor s trapistou. / André Louf ; otázky klade Stéphane Delberghe. ; [z francouzského originálu ... přeložila Terezie Brichtová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 125 s. ; 19 cm - brož.

V rajské zahradě trpkých plodů : o životě a díle Bohumila Hrabala. / Monika Zgustová - Vyd. 2., V této podobě 1.. - Praha : Odeon, 2004. - 190 s., [48] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - váz.

V úloze mouřenína / Emanuel Moravec - Pardubice : Filip Trend, 2004. - 273 s. ; 22 cm - váz.

Válečné hroby ve Francii / Joseph Fišera - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2003. - 64 s., xvi s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Válka a mír ve středověku / Norbert Ohler ; [přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004. - 418 s. : il. ; 21 cm - váz.

Válka židovská I.. [Válečná předehra] / Flavius Iosephus ; [přeložili Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka]. - Vyd. 3., V Academii 1.. - Praha : Academia, 2004. - 311 s. ; 21 cm - soubor

Válka židovská II.. [Zkáza Jeruzaléma] / Flavius Iosephus ; [přeložili Jaroslav Havelka a Jaroslav Šonka]. - Vyd. 3., V Academii 1.. - Praha : Academia, 2004. - 266 s. ; 21 cm - soubor


Ve stínu vycházejícího slunce : podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. / Darlene Deiblerová-Roseová ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2003. - 286 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.


Věchi : sborník článků o ruské inteligenci. / N.A. Berd'ajev ... [et al. ; z ruského originálu ... přeložili S. Filová ... et al.]. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. - 291 s. ; 17 cm - brož.

Velká kniha egyptských detektivek / sestavil Mike Ashley ; [přeložila Veronika Volhejnová]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 501 s. ; 24 cm - váz.

Velké dějiny zemí Koruny české Sv. 4. 1310-1402 B. / Lenka Bobková, Milena Bartlová - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 581 s. : il. ; 22 cm - soubor

Vína z Austrálie a Nového Zélandu / Sabine Rumrich - Pardubice : Filip Trend, c2004. - 81 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - váz.

Visszaemlékezés az 1848-49. évi szabadságharcra Erdélyben : írta Imreh Sándor volt Mátyás-huszár. / sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta és a bevezetö tanulmányt írta Pászti László - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 215 s. : il., mapa ; 20 cm - brož.

Vítek / Adalbert Stifter - Vyd. 1. - Brno : MOBA, 2004. - 479 s. ; 21 cm - váz.

Vratislav II. (I.) : první český král. : Čechy v době evropského kulturního obratu v 11. století. / Vratislav Vaníček - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 269 s. : il., plány, faksim. ; 21 cm - váz.

Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552 / Jaroslav Pánek - 2., dopl. vyd., V nakl. Bohumír Němec - Veduta 1.. - České Budějovice : Veduta, 2003. - 183 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Vysoké Mýto : stručné dějiny města. / Radovan Dvořák - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 144 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Vystup na svůj vrchol : některé věci můžeš vidět jen z vrcholu. / Casey Treat - 1. vyd. - Ústí nad Labem : M.I.S., 2003. - 113 s. ; 21 cm - brož.

Vyšehrad / Pavel Augusta - 1. vyd. - Praha : Milpo Media : MILPO, 2004. - 143 s. : il., portréty ; 27 cm - MILPO ; váz.

Vznik a počátky královského města Českých Budějovic : dvě nejstarší listiny z českobudějovického archivu. / text Vlastimil Kolda ; překlad z latiny do češtiny Miroslava Ctiborová s ... přispěním Václava Kulhánka]. - České Budějovice : Veduta, 2003. - 63 s., [2] l. obr. příl. : il. ; 24 cm - Veduta ; volné složky


Xanadu : cesta za Kublajchánem. / William Dalrymple ; přeložil Viktor Faktor. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2004. - 292 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Xantypa / Gerald Messadié ; [přeložil Tomáš Kybal]. - Praha : Garamond, 2004. - 303 s. ; 22 cm - váz.

XX. století v Kolovratském a Valdštejnském paláci / [Pavel Pelant ... et al.] - Praha : HQ Kontakt, 2003. - 101 s. : il. ; 25 cm - Váz.

Z cest po světě : [z Olomouce do Vladivostoku, z Olomouce do Austrálie a ještě kousek dál]. / Josef Kozák - 1. vyd. - Olomouc : Alda, 2004. - 245 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 24 cm - váz.

Z historie zaniklé osady Símře, násilně vystěhované v roku 1952 / Arnošt Pospíšil - Soběchleby : Obecní úřad, 2004. - 40 s. : il. (některé barev.), mapa, faksim. ; 21 cm - Brož.

Z Kábulu do Marseille / Nafi Nassim ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Škultéty]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Za potomky dávných Inků / Václav Petr - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 131 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Záhadné postavy českých dějin I.. Osobnosti českých dějin / Vladimír Liška - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003- . - 220 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Zajímavá místa světa / Artur Anuszewski ; grafická úprava Anna Loza-Dzidowska. ; [překlad Joanna Waniová]. - Český Těšín : Finidr, 2004. - 172 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Zdenka Procházková : na jevišti mezi Prahou a Vídní. : nezapomenutelná Líza Doolitlová. / [edičně připravila Věnceslava Dezortová ; fotografie archiv autorky]. - Vyd. 1. - Praha : Brána, 2004. - 181 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Zdislavice : 1352-2002. / [na publikaci spolupracovali Dana Volfová, Pavel Bouček, Jindřiška Rybová] - Vyd. 1. - Zdislavice : Obecní úřad Zdislavice, 2002. - 35 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Zeit und Raum : Aspekte des Altagslebens im mittelalterlichen Wien. / Ferdinand Opll Heißer Sommer, geistliche Gewänder und königliche Siegel: Von der Herrschersakralität im späten Mittelalter / Franz-Reiner Erkens Brücke zwischen Orient: Sizilien in normanisch-staufischer Zeit / Theo Kölzer Kulturelle Einheit und religiöse Differenz : zur Verbreitung der Polygynie im mittelalterlichen Europa. / Michael Borgolte ; [Editor Ivan Hlaváček]. - Prague : Charles University, Faculty of Philosophy, 2003. - 102 s. ; 21 cm - brož.


Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské doby pro moravské příjemce / Lenka Martínková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2003. - 264 s., viii s. obr. příl. : il., mapa ; 23 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Pavel Červený ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 124 s. : barev. il., mapy ; 28 cm - brož.

Zetoráci / Miroslav Mazourek - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 197 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Zmizelá Praha Dodatky 2. Historická předměstí a okraje města - pravý břeh Vltavy / Kateřina Bečková - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 127 s. : il. ; 22 cm - soubor

Zmizelé Soběslavsko / vybral a přeložil Vladimír Hrbek - Myslkovice : Vladimír Hrbek, 2003. - 151 s. : il., faksim. ; 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Známý neznámý Jaroslav Marvan / Lucie Bártová, Kateřina Nowa - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 157 s., [44] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Zprávy tajným inkoustem : kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914-1918). / Martin Kučera - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003. - 193 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Železné hory / [text Irena Dibelková, doplňky textů František Bárta] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 95 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Židovství na Vltavotýnsku / Martina Sudová - Týn nad Vltavou : Město Týn nad Vltavou - Městské muzeum, 2003. - 60 s. : il., portréty ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Život s českými malíři : vzájemná korespondence s Janem Zrzavým. : vzpomínky, texty, dokumenty. / Johannes Urzidil ; vybral, uspořádal a doprovodné texty napsal Vladimír Musil. ; [z německých a anglických originálů ... přeložili Vladimír Musil a Milada Urbanová]. - V tomto souboru vyd. 1. - Horní PlanáV Hluboké nad Vltavou : Fraktál : Alšova jihočeská galerie, 2003. - 541 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - Fraktál ; váz.

Život s kamerou i bez ní / Josef Hanuš, Zdeněk Smíšek - 1. vyd. - Blansko : SURF, 2003. - 174 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.


100 let Městského muzea v Čelákovicích : sborník studií vydaný ke 100. výročí založení muzea. / [editor Jaroslav Špaček] - Vyd. 1. - Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 2004. - 590 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm - váz.

19 rozhovorů / Stanislav Červinka jr. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 107 s. ; 17 cm - brož.

7 slov : rozhovory. / Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Máj : Dokořán, 2004. - 143 s. ; 20 cm - Jaroslava Jiskrová-Máj ; brož.

7 světadílů 6 smysly / Libor Mařík - 1. vyd. - Tišnov : SURSUM, 2004. - 139 s., 67 s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist