Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - L. Zemědělství

za květen-červen 2004

Agapornisové / Esther Verhoef-Verhallen ; [z nizozemského originálu ... přeložila Jana Mračková]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo, 2004. - 127 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Agility : první krůčky. / Karina Divišová, Martina Podešťová, Jaroslav Benda ; [ilustrace Lucie Dostálová. ; fotografie Stanislav Mašek, Antonín Diviš]. - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2003. - 153 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Agroenvironmentální programy České republiky : programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství. / [na textu se podíleli Martin Střelec ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí : Ministerstvo zemědělství, 2004. - 24 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2003 : VFU Brno, 8. prosince 2003. / Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Česká bioklimatologická společnost při ČAV - sekce bioklimatologie zvířat - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Akvarijní rybičky / Patrick Louisy ; ilustroval Pascal Robin. ; [z francouzského originálu ... přeložil Tomáš Kapic]. - [Praha] : Slovart, 2004. - 31 cm : barev. il. ; 20 cm - váz.

Ananas : léčivá rostlina budoucnosti. / Barbara Simonsohn - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 254 s. : il. ; 21 cm - brož.

Anestezie v klinické praxi / Petr Raušer ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Noviko, 2004. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.

Atestační vzdělávání / Vladimír Večerek - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2003. - 38 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biochemical cycles of elements : an introduction to behaviour of main mineral nutrients of plants and microorganisms. / M. Šimek, J.E. Cooper - Vyd. 1. - České Budějovice : University of South Bohemia, Faculty of Biological Sciencies, 2004. - 63 s. : il. ; 25 cm - brož.

Bylinky na zahradě / Wolfgang Grosser ; [přeložila Nora Martišková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 64 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.


Bylinky z klášterní lékárny : více než 100 léčivých rostlin. : přesné receptury pro úspěšné domácí použití. / Johannes Gottfried Mayer, Bernhard Uehleke, Kilian Saum ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 431 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - váz.


Co je s mou kočkou? : [přehled příznaků a první pomoc]. / Bruce Fogle ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Dušková]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Co je s mým psem? : [přehled příznaků a první pomoc]. / Bruce Fogle ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Knišová]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Český chmel 2003 / [vedoucí autorského kolektivu Zdeněk Rosa ml.] - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky : Svaz pěstitelů chmele České republiky, [2003]. - 24 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Detoxikační masáže medem : stará metoda posilování reflexních zón. / Günter Harnisch - Olomouc : Fontána, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm - váz.

DOMO : mezinárodní veletrh potřeb pro domácnost. : = internationale Fachmesse für Haushaltartikel. : = international fair of household articles. : mezinárodní veletrh potřeb pro dítě. : = internationale Messe der Kinderartikel. : = international fair of children's products. : mezinárodní výstava rybářských potřeb. : = internationale Ausstellung für Angelbedarf. : = international exibition of fishing tackle. : 17.-21.3.2004. : katalog. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2004. - 109 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Ekologické zemědělství : učebnice pro školy i praxi. I. díl. Základy ekologického zemědělství, agroenvironmentální aspekty a pěstování rostlin / Jiří Urban, Bořivoj Šarapatka a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR : PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, 2003. - 280 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekologie opylovatelů : (Insecta: Hymenoptera: Apoidea). / Antonín Přidal - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 53 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika agrárního sektoru / Ivana Boháčková, Ivana Brožová, Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004. - 153 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Encyklopedie ptáků chovaných v klecích a voliérách : kompletní obrazový průvodce. / David Alderton - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 128 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


Fytotoxicita aromatických nitrosloučenin a produktů jejich biotransformace : zkrácená verze Ph.D. Theis. / Karel Picka - V Brně : Vysoké učení technické, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, c2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.


Geobiocenologie a její využití v péči o les a chráněná území : [příspěvky, jež mnohé zazněly na vědecké konferenci s exkurzí konané ve dnech 4.-5.10.2002 v Brně a na ŠLP Křtiny]. / editor Jan Štykar - BrnoKřtiny : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie : Školní lesní podnik Masarykův les, 2003. - 256 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

GMO v zemědělství a potravinářské produkci : sborník ze semináře pořádeného [sic] pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Praha, dne 30.10.2003. / United Nations Enviromnent Programme, Development of the National Biosafety Framework for the Czech Republic ; [editor Jaroslava Ovesná]. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, [2003]. - 39 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Guarana : elixír dlouhověkosti. : detoxikace a čištění krve. / Walter Lübeck - Olomouc : Fontána, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - váz.

Horské lesy České republiky / Stanislav Vacek a kolektiv - Praha : Ministerstvo zemědělství České republiky, 2003. - 313 s., [6] s. obr. příl. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Hydropat Josef Weiss a jeho synové / [Bohumila Tinzová] - Jeseník : Vlastivědné muzeum Jesenicka, 2004. - 19 s. : il., portréty, faksimile ; 21 cm - brož.

Chov zájmových zvířat / Petr Řezáč - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 127 s. ; 30 cm - brož.

Jakost surovin a potravin rostlinného původu - přehled aktivit v ČR : sborník z panelové diskuse v prosinci 2003. / editoři J. Prugar, S. Sýkorová - Vyd. 1. - V Praze : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kaviár v obchodní síti / F. Vácha, I. Novik - Vodňany : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2003. - 17 s. : il. ; 21 cm - brož.

Klasifikace a ochrana půd / Alois Prax, Eduard Pokorný - Vyd. 2., přeprac. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 175 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Klinická farmakologie drůbeže a ptactva / Vladimír Jurajda - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2003. - 186 s. ; 30 cm - brož.

Kočky : velká obrazová encyklopedie. / Bruce Fogle ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Kholová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 288 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.


Kompostování a péče o půdu / Miroslav Kalina ; [ilustrace Monika Wolfová]. - 2. upr. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komposty, pařeniště, truhlíky - stavba a konstrukce / Peter Himmelhuber ; [přeložila Nora Martišková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 96 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Kukuřice v praxi 2004 : sborník ze semináře s mezinárodní účastí při příležitosti 85. výročí založení zemědělské univerzity v Brně. : Brno - Hradec Králové - Plzeň - České Budějovice 2004. / [sestavili Ladislav Zeman, Karel Prokeš] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 57 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kůň & já : [péče o koně a jezdecký výcvik]. / Rosie Dickinsová a Gill Harvey ; fotografie Bob Langrish. ; ilustrace Mikki Rain. ; [z anglického originálu ... přeložila Romana Kempná]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004. - 144 s. : barev. il. ; 18 cm - váz.

Květiny : klíč ke spolehlivému určování - 3 znaky. / Dankwart Seidel ; [z německého originálu ... přeložil a odborně lektoroval Miroslav Volf]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2004. - 239 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - brož.

Kvetoucí balkony a terasy / Max Kirschner ; přeložila Zuzana Martinová. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 64 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Lesnická entomologie / Jaroslav Křístek, Jaroslav Urban - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004. - 445 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Lesy a jejich příspěvek k rozvoji regionů České republiky : sborník referátů ze semináře doplněný o vybrané zkušenosti ze zahraničí. : [Křemešník, 8.10.2003]. / editoři Jiří Matějíček a Jana Beránková - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2003. - 111 s. : il. ; 24 cm - brož.

Listová výživa polních plodin : používání listových hnojiv včetně diagnostiky výživného stavu porostů. : sborník příspěvků k semináři v dubnu 2003. - Vyd. 1. - V Praze : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2004. - 32 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Lovectví / Josef Drmota - 2. přeprac. vyd. - Tišnov : Sursum, 2003. - 320 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.


Malá zahrada : [volba vhodných rostlin pro malé prostory]. / Lance Hattatt ; ilustrace Elaine Franks. ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Čížková]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 254 s. : barev. il. ; 17 cm - váz.


Med jako lék / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 2004. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Metodiky ochrany zahradních plodin pro zahradníky a zahrádkáře / Petr Ackermann a kolektiv - 4. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Květ, 2004. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Mezi třemi oceány : [veterinářem v Austrálii]. / Miloš Ondrášek - Praha : Faun, 2003. - 168 s. ; 20 cm - brož.

Myslivci z hor : pozoruhodné příběhy hajných, lesníků a pytláků. / Igor Mráz ; [přeložila a zpracovala Anna Štorkánová. ; ilustrační snímky E. Studnička]. - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 129 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Myslivecké střelectví / Jiří Hanák - Praha : Jiří Hanák, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Námraza v našich lesích / Ivo Vicena - 1. vyd. - Písek : Matice lesnická, 2003. - 129 s. : il. ; 21 cm - brož.

Německo-český slovník z oboru zemědělská technika / autoři Jan Červinka, Vít Šorban - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 42 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové technologické systémy chovu slepic / Dalibor Klecker a kol. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 47 s., [2] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - brož.

O koních a lidech : muž, který naslouchá koním a mluví s lidmi. / Monty Roberts ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Whitton]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 279 s. ; 21 cm - váz.

Obecné rybářství / Karel Dubský, Jan Kouřil, Václav Šrámek - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2003. - 308 s., [18] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Oblíbené stromy, keře a popínavé rostliny : [pro hezkou zahradu od jara do zimy]. / Roy Lancaster ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Ševčíková]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 168 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.


Ochrana a využití půdy v nivních oblastech : sborník příspěvků z konference. : 9. Pedologické dny. : Velké Bílovice, 3.-4. září 2003. / [editoři Milan Sáňka, Jiří Kulhavý] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 173 s. : il. ; 21 cm - brož.


Okrasná jezírka v zahradě : zakládání vodních zahrad a péče o ně. : výběr rostlin a živočichů a péče o ně. : příklady, jak navrhnout a vytvořit vodní zahradu. / Peter Stadelmann ; ilustrace Renate Holzner. ; fotografie od Wolfganga Redeleita ... [et al.]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 156 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Ovocné a okrasné dřeviny - výsadba a řez / Peter Himmelhuber ; [přeložila Zuzana Martinová]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 64 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Ovocné dřeviny : řez a tvarování. / Bernd Schulz, Gerd Grossmann ; [z německého originálu ... přeložila Hana Janáčková]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 144 s. : barev.il. ; 24 cm - váz.

Památníky adamovských lesů / Jiří Truhlář - PrahaV Brně : Primus : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 2003. - 207 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - Primus ; váz.

Perspektivy agrárního sektoru po jeho začlenění do evropských struktur : Kostelec nad Černými Lesy, 3.-4. dubna 2003. : sborník prací z mezinárodního vědeckého semináře. / [editor Miroslav Svatoš] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 304 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností : abstrakty publikací a hlavní výsledky za období řešení 1999-2003. : abstracts of publications and main results for the period of 1999-2003. / sestavili Antonín Jurásek ... [et al.] - Opočno : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2003. - 188 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Pivo - slad - chmel od A do Z : české, moravské a slovenské osobnosti. / [editoři Ladislava Soukupová, František Frantík] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2004. - 217 s. : portréty ; 25 cm - váz.

Popínavé a pnoucí rostliny / Peter Himmelhuber ; [přeložila Nora Martišková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 63 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro králiky [i.e. králíky] / Ladislav Zeman, Věra Skřivanová, Zdenek Volek, aj. - 2. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 61 s. ; 30 cm - brož.


Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro ryby / Jiří Jirásek, Jan Mareš, Ladislav Zeman, aj. - 1. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. - 63 s. : il. ; 30 cm - brož.


Použití pesticidů v travách na semeno - České Budějovice : Kurent, c2002. - 66 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Používání chemických látek v zemědělství : (bezpečné používání nebezpečných chemických látek a přípravků). / [zpracovali Kateřina Štěrbová, Oldřich Sněhota] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2004. - 16 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Práva a povinnosti myslivecké stráže v praxi : právní výklad a využití pravomocí. / Vladimír Bednář - Praha : Druckvo, 2004. - 110 s., [5] l. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Predátoři a parazitoidi v biologické ochraně polních kultur, skleníků a skladovaných komodit : metodika. / M. Bagar ... [et al.] ; editoři A. Honěk, Z. Martinková, E. Žďárková. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problematika lesnické typologie V : sborník příspěvků ze semináře v Kostelci nad Černými lesy 15. a 16.1.2003. / [editoři] Jiří Viewegh, Jiří Hokr - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 33 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Přehled historie lesnického školství v Čechách a na Moravě / Jan Pinc a kolektiv - Písek : Matice lesnická, 2003. - 105 s., [13] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Matice lesnická ; brož.

Přírodní kosmetika / Vladka Brzobohatá - Praha : Levné knihy KMa, 2003. - 71 s. : il. ; 21 cm - brož.

Psové a jiné animálie / Jan Beneš ; [ilustrace Jan Antonín Pacák]. - Praha : Primus, 2004. - 100 s. : il. ; 19 cm - brož.

Pstruhařství / Josef Pokorný ... [et al.] - 3., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2003. - 281 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Reprodukční a respirační syndrom prasat (PRRS) : (aktuální informace z 4th International Symposium on Emering and Re-emerrging Pig Diseases - Nově a/nebo znovu se objevující onemocnění prasat). / Vladimír Dubanský, Josef Drábek, Roman Navrátil Informace z 19. mezinárodní konference World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology / Daniela Lukešová : Brno 2003. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 50 s. ; 30 cm - brož.

Rok v zahradě : [volba vhodných rostlin pro malé prostory]. / Lance Hattatt ; ilustrace Elaine Franks. ; [z anglického originálu ... přeložila Marie Marková]. - 2., upr. vyd., V Nakladatelství Slovart 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 256 s. : barev. il. ; 17 cm - váz.


Rostlinná medicína / [z francouzského originálu ... přeložily Helena Beguivinová, Hana Müllerová] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 352 s. : barev. il. ; 27 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Řez ovocných dřevin / Gerhard Thinnes ; [z německého originálu ... přeložil Josef Sus]. - Vyd. 4. - [Praha] : Granit, 2004. - 71 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Sborník souhrnů sdělení XXXI. semináře o jakosti potravin a potravinových surovin : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 3. března 2004. / [uspořadatel sborníku Ivo Ingr] - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 30 l. ; 30 cm - brož.

Sladkovodní ryby Evropy : pro přátele přírody a sportovní rybáře. / Roland Gerstmeier, Thomas Romig ; [z německého originálu ... přeložil, upravil a českými poznámkami doplnil Milan Peňáz]. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 366 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 20 cm - váz.

Slovník sportovního rybářství / Milan Pohunek - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2004. - 226 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Snížení nákladů o třicet procent / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2004. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Snížení nákladů o třicet procent : Zlín 26.2.2004. : sborník referátů. / [redakční rada František Trnka ... et al.] - Slušovice : Mondon, 2004. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Společná zemědělská politika Evropské unie / Petr Žufan - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 55 s., 4 obr.na příl. ; 30 cm - brož.

Systematická botanika lesnická / Jaroslav Koblížek - 2., nezměn. vyd. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004, c1996. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tvorba výnosu a kvalita ovsa : vědecká monografie. / Jan Moudrý - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.


Umweltpolitische Massnahmen der Tschechischen Republik und Österreichs in der landwirtschaftlichen Produktion : Beiträge des wissenschaftlichen Seminars. : BOKU Wien - TAU Prag 1.-4. Juli 2003. / Tschechische Agraruniversität Prag, Universität für Bodenkultur Wien - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita,Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 132 s. : il. ; 21 cm - brož.


Velká kniha stromů : duch stromů. / Fred Hageneder ; [překlad Michal Vican]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003. - 429 s. : il. - váz.

Veterinární toxikologie : praktická cvičení. / Z. Svobodová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003- . - sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Vína z Austrálie a Nového Zélandu / Sabine Rumrich - Pardubice : Filip Trend, c2004. - 81 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - váz.

Vlastnosti psů : 140 plemen a jejich charakteristiky. / Katharina von der Leyen ; [z německého originálu ... přeložila Helena Kholová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 159 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Významné a nově se šířící plevele / Marta Kneifelová, Jan Mikulka - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 59 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Záhadné včely : tajemný svět včel II. / Václav Švamberk - 2., upr. a dopl. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 96 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Zahradní jezírka / Wolfgang Seitz ; [přeložila Nora Martišková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 63 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Základní metody diagnostiky a determinance karanténních háďátek z rodu Globodera (G. rostochiensis a G. pallida) pro potřebu praxe / M. Zouhar, Vl. Gaar - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy moderní výživy drůbeže / Kodeš A., Výmola J. a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zvěrolékař a vaši miláčci : příběhy o domácích mazlíčcích a jejich lidech. / Nicholas H. Dodman ; [přeložil Vladimír Hanák]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 294 s. ; 20 cm - váz.

Zvěrolékař pro kočku, aneb, Kočka ve zdraví a nemoci / Květoslava Mahelková ; [ilustrace Jan Bodeček]. - 1. vyd. - Brno : Fauna Magazín, 2004. - 167 s. : il. ; 24 cm - váz.

1000 nejkrásnějších rostlin pro zelený domov : s podrobnými návody na ošetřování, rozsáhlou praktickou částí a s podněty pro kreativní tvorbu. / [Ingrid Jantrová, Ursula Krügerová] ; k vydání připravila Halina Heitzová. - Vyd. 2. - Praha : Knižní klub, 2004. - 384 s. : barev il. ; 29 cm - váz.


28. setkání lesníků tří generací "Nebezpečí kůrovce v roce 2004" : sborník referátů. : Budova ČS VTS 19. února 2004, Praha, Novotného lávka. / Česká lesnická společnost ve spolupráci s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2004. - 122 s. : il. ; 30 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist