Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za květen-červen 2004

A New partnership for cohesion : convergence competitiveness cooperation. : third report on economic and social cohesion. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - xlii, 206 s. : mapy, portrét ; 30 cm - brož.

Aby nehořelo, aneb, Protipožární abeceda / Václav Šubrt - 1. vyd. - Praha : Rego, 2004. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : [vzory smluv a právních podání s komentářem pro každodenní podnikatelskou praxi odpovídající harmonizaci práva ČR a EU]. / David Karabec ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 32 cm - pořadač

Analýza psychosociálně patologického případu : metodický materiál k odborné praxi. / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Anděl pořádku obléká talár : tematizace řádu v rakouské meziválečné sociologii. / Milan Sláma - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 202 s. ; 20 cm - brož.

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Autoškola : pravidla, testy, značky. : aktualizováno k 1.3.2004 a doplněno o zákony č. 98/2003 Sb., 99/2003 Sb., 100/2003 Sb., 153/2003 Sb. a "Zásady bezpečné jízdy". / Ondřej Weigel - 13. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2004. - iv, 234 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Berní rula Sv. 25. Kraj Plzeňský Díl 3. / zpracovaly Iva Čadková, Magda Zahradníková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2003. - s. 731-1126. ; 29 cm - brož.

Bezpečí a nebezpečí : pro 2. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 21 s. : il. ; 30 cm - brož.

Boje ve Východní Africe za světové války 1914-1918 : vzpomínky německého důstojníka. / Paul von Lettow-Vorbeck ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Cinke]. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 2004. - 341 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.


Brněnská škola právní teorie : (normativní teorie). / [editoři] Ota Weinberger, Vladimír Kubeš ; [uspořádal Jan Kosek]. - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 440 s. ; 21 cm - brož.


Buddha a jeho učení : základní kniha buddhismu. / Leopold Procházka - Olomouc : Fontána, [2002]. - 288 s. : il. ; 22 cm - váz.

Byli při tom : čtyřicet letců, čtyřicet osudů. / Zdeněk Formánek, Karel Helmich, Jiří Kroulík - Praha : Toužimský & Moravec, 2004. - 180 s. : il. ; 21 cm - váz.

Cestou usmíření : průvodce řešení osobních konfliktů. / Ken Sande - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004. - 222 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní náhrady 2004 po novele zákonných předpisů / Jaroslav Sedláček, Petr Valouch - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - viii, 126 s. ; 23 cm - brož.

Co přinese vstup České republiky do Evropské unie podnikatelům? / Šárka Vilamová - Zdounky : Jiří Rotschedl, 2004. - 128 s. ; 20 cm - brož.

Co se stane, když se zhasne? : dvě podoby české privatizace. / Petr Holub ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004. - 181 s. ; 21 cm - brož.

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech / připravili J. Vorel, A. Šimánková a kolektiv ; [editor Jan Táborský]. - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2003- . - sv. ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

Český důstojník na frontách monarchie : válečný deník. / Leonard Hobst - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 156 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - brož.

Čí je země zaslíbená? : pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. / Colin Chapman - Vyd. 1 - Praha : Volvox Globator, 2003. - 332 s. ; 21 cm - váz.

Daň silniční : podle stavu k 1.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 64 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : podle stavu k 1.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 192 s. ; 24 cm + 2 příl.. - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daně z příjmů : podle stavu k 17.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 224 s. ; 24 cm - brož.


Daně : studijní texty pro distanční studium. / Zdeněk Puchinger - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 57 s. ; 29 cm - brož.

Daňová evidence podnikatelů 2004 : komplexní průvodce s předpisy. : zákony a předpisy v úplném znění k 1.1.2004. / Jaroslav Sedláček a kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 392 s. : formuláře ; 23 cm - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Daňové chyby a problémy 2004 : daň z příjmů fyzických osob. / Marta Sobotová - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2003 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2004 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců České republiky : ANAG, 2004. - 687 s. ; 21 cm - brož.

Dávky sociální péče / Naděžda Břeská, Lucie Vránová - 3., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 279 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Dělba soudní moci v České republice / Vít Hloušek, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2004. - 287 s. ; 20 cm - brož.

Demokracie : teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. / Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 379 s. ; 20 cm - brož.

Demokracja a interes narodowy w ujmowaniu sytuacji politycznej : przyklad wojny w dawnej Jugoslawii. / Danko Šipka - Poznan : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002. - 121 s. ; 24 cm - brož.

Diana : továrna na smrt 1944-1945. / Miroslav Vaněk ; [dodatek Michal Prášil. ; fotografie Karel Alexa ... et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 303 s. : il., mapy, portréty, plány ; 21 cm + 1 složený l. (41 x 28 složený na 21 x 14 cm). - brož.

Dokumenty ke studiu ústavního práva / [zpravoval] Tomáš Pezl - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. - 479 s. ; 24 cm - brož.

Domácnosti s nízkými příjmy a sociální dávky : (shrnující přehledová zpráva). / Tomáš Sirovátka, Pavel Kofroň, Robert Trbola - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2003. - 65 s., [50] s. příl., viii s. ; 30 cm - Brož.


Domeček : mučírna na Hradčanech. / Zdeněk F. Šedivý - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2004. - 223 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linz/Donau 1943-1945 : originální pamětnický dokument o totálním nasazení za 2. světové války. / Jaromír Kotík - [Česko] : Nakladatelství Jiřího Jeřábka, 2004. - 101 s. : il., portréty ; 22 cm - Váz.

Early ancient Near Eastern law : a history of its beginnings. : the early dynastic and Sargonic periods. / Claus Wilcke - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2003. - 160 s. ; 22 cm - brož.

Ekologická vesnice Hostětín, Bílé Karpaty : studentský mezinárodní workshop. : internationaler Studentenworkshop. : 14.5.-17.5.2002. / [pořádá] Fakulta architektury VUT v Brně - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 15 s. : barev. il. a plány ; 30 cm - brož.

Euroatlantický prostor 2000 / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 252 s. : il. ; 26 cm - brož.

Evropská otázka ve volebních kampaních / Michal Kořan, Petra Kuchyňková, Jaroslav Petřík ; Jakub Šedo (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 139 s. ; 20 cm - brož.

Evropské měnové právo / Michal Tomášek - 1. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xiii, 145 s. ; 24 cm - brož.

Evropské právo / Luboš Tichý ... [et al.] - 2. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - l, 869 s. ; 23 cm - váz.

Finanční a kontrolní aspekty krizového řízení ve veřejné správě : referáty ze semináře konaného dne 10.12.2003 v Brně. / [editoři Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 1 sv. (různé stránkování) : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Fungující společnost : vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. / Peter F. Drucker ; [z anglického originálu přeložili Irena Grusová a Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 242 s. ; 25 cm - váz.


Historie válečnictví : [vývoj válečnictví od ritualizovaných kmenových bojů doby kamenné až po destruktivní masové války v moderní době]. / John Keegan ; [z anglického originálu ... přeložil Leonid Křížek]. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004. - 364 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - BETA - Pavel Dobrovský ; váz.


Hitlerova dieta : tak, jak se jí museli podrobit američtí zajatci ve druhé světové válce. / George J. Davis - Vyd. 1. - Praha : Tvarohová-Kolář, 2003. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Hitlerovi stoupenci : zločinci a vykonavatelé. / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Petr Dvořáček]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2004. - 445 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc / [z anglického originálu ... přeložil Vladislav Kmoch] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 277 s. ; 21 cm - brož.

Hyeny v akci / Jaroslav Pospíšil ; spolupracovali Jiří Málek a Jan Pospíšil. - Vizovice : Lípa, 2003. - 693 s. : il., portréty ; 29 cm - váz.

Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607) / a cura di Claudio Povolo con la collaborazione di Claudia Andreato, Valentina Cesco, Michelangelo Marcarelli - 1. ed. - Roma : Viella, 2003. - lxxviii, 705 s. : faksim. ; 25 cm - váz.

Implementace rámcové směrnice EU pro vodní politiku v České republice - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004. - 38 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Indikátory hlasovací moci v EU : projekt IGA F5. / Marek Loužek - Praha : Oeconomica, 2003. - 31 s. ; 21 cm - brož.

Individual income taxes / James H. Boyd ... [et al.] - Cincinnati : South-Western College Publishing, 2000. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 28 cm - váz.

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby závislostí na opiátech / Annette Verster a Ernst Buning ; [překlad Eva Lejčková]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Úřad vlády ČR, 2003. - 38 s. ; 25 cm - brož.

Integrated European Case Law Course / Vladimír Týč, Radoslava Šopovová, Filip Křepelka - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 113 s. ; 30 cm - brož.

Já jsem jiný Karel Čapek : odyssea profesionálního vězně. / Alan Levy ; [námět Karel Čapek. ; z anglického originálu ... přeložila Alena Maxová]. - Praha : Primus, 2001. - 339 s. ; 21 cm - váz.

Jak jednat v případech domácího násilí? : praktická doporučení pro příslušníky, příslušnice Policie ČR. : kampaň proti domácímu násilí na ženách. / [autorky Alice Szczepaniková, Martina Žáková, Hana Langhansová] - V Brně : Liga lidských práv, 2004. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt / Kateřina Ronovská, Lenka Jeřábková, Filip Melzer - 2., aktualiz. vyd. - Brno : ERA, 2004. - viii, 141 s. ; 21 cm - brož.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 11. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 199 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Jastków 1915 : historia i pamiec. / Jan Konefal - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003. - 262 s., [44] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

K ohodnocování finanční stability pojišťoven a penzijních fondů v České republice : sborník textů. / [Jaroslav Daňhel ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2003. - 55 s. : il. ; 21 cm - brož.

K řešení povodňového rizika pojištěním : k řešení rizikovosti nepříznivých změn klimatu v ČR pojištěním. : sborník textů. / [Jaroslav Daňhel ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví / Tomáš Cipra - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 271 s. ; 25 cm - váz.

Karel IV., státnické dílo / k vydání připravili Marie Bláhová a Richard Mašek - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum : Občanské sdružení Karel IV., 2003. - 312 s. ; 22 cm - váz.

Kati ve službách císařů / Karel Štorkán - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 2004. - 306 s. : il. ; 21 cm - váz.

Katova vinice / Karel Štorkán - 1. vyd. - Praha : Šulc a spol., 2004. - 214 s. : il. ; 21 cm - váz.

Komunální volby v České republice v roce 2002 / Stanislav Balík (ed.) ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konkurenceschopnost českých drah v procesu přistoupení a po vstupu do EU : 16. prosince 2003. : [sborník z mezinárodního semináře. / sestavil Antonín Peltrám] - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004. - 84 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Konkurz a vyrovnání / Ilona Schelleová a kolektiv - 2. dopl. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 839 s. ; 21 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). V. Analýza veřejné a sociální poltiky - případové studie studentů / editor Bohumila Čabanová - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 291 s. : il. ; 24 cm - soubor ; brož.

Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2003. - 212 s. ; 24 cm + přehled norem (1 l.). - brož.

Kritika rasy a rasismu / Tomáš Kamín, Tatiana Machalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 172 s. ; 21 cm - brož.

Krizové situace - zkušenosti z obnovy objektů dopravní infrastruktury po povodních : 12.-13.11.2003, Brno. : vědecká konference s mezinárodní účastí. : sborník příspěvků. / Vojenská akademie v Brně, Katedra ženijních konstrukcí - Vyd. 1. - V Brně : Vojenská akademie, 2003. - [280] s. : il. ; 29 cm + 1 CD. - váz.

Krizové systémy ČR a EU / Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Křížová cesta nemocného rakovinou / Pavel Vodvářka - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004. - 111 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kurz partnerských vztahů : nové cesty k lepšímu pochopení partnerských vztahů. : trénink vztahů a rozchodů. / Rosemarie G. Pade, Josef A. Mazur ; [přeložila Eva Bosáková]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, [2004]. - 183 s. ; 20 cm - brož.

Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček / [redaktor Olga Mertlíková] - Jaroměř : Městské muzeum, 2004. - 107 s. : il., portrét ; 21 cm - brož.

Lexikon - právo Evropské unie / Vladimír Týč ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Sagit, 2004. - 322 s. ; 22 cm + 1 CD. - váz.


Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Licencování v sociálních službách / Martina Filipová, Sylva Vyhňáková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 31, ix s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Logika a právo / Jan Štěpán - 2., dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - 128 s. ; 23 cm - brož.

Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě / Petr Havlan - Praha : Linde, 2004. - 375 s. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Malý slovník pomáhajících profesí / J. Jesenský, K. Janiš (eds.) - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 145 s. : il. ; 21 cm - brož.

Meč magistra medicíny / Karel Štorkán - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 2004. - 270 s. : il. ; 21 cm - váz.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 60-01-04. : k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky. / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní organizovaný zločin v České republice / Miroslav Nožina - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 407 s. ; 20 cm - brož.

Mikroekonomická teorie, čeští a japonští první osvojitelé a hi-tech produkty: měření preferencí : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Kamil Švéda - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, c2004. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Místní poplatky : úplné znění zákona o místních poplatcích s vysvětlivkami. : podle stavu k 1.1.2004. / Vladimír Pelc - Praha : Linde, 2004. - 302 s. ; 21 cm - brož.

Model contract and Annex II - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2004]. - 48 s. ; 21 cm - brož.


Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví : v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a aktivit WIPO. / Tomáš Dobřichovský - Praha : Linde, 2004. - 225 s. ; 21 cm - brož.


Most k nesmrtelnosti : zkušenosti z blízkosti smrti jako naděje. / Bernard Jakoby ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004. - 191 s. ; 20 cm - váz.

Multikulturní výchova v teorii a praxi / Lenka Gulová, Ema Štěpařová (ed.) - Brno : Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU : Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU, 2004. - 231 s. ; 21 cm - MSD ; brož.

Museli pracovat pro Říši : nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. : doprovodná publikace k výstavě pořádané Státním ústředním archivem v Praze, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Kanceláří pro oběti nacismu ČNFB. : Státní ústřední archiv v Praze - Archivní areál Chodovec 1. duben - 9. květen 2004. / [autoři Jana Havlíková ... et al. ; editoři Zdeňka Kokošková, Stanislav Kokoška]. - V Praze : Státní ústřední archiv, 2004. - 110 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Mzdové účetnictví 2004 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 7. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 372 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Nahý oběd / William S. Burroughs ; [přeložil Josef Rauvolf]. - Vyd. 2., V nakl. Maťa 1.. - Praha : Maťa, 2003. - 274 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 18 cm - váz.

Naučte se rychle novelu zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2003. - 11 s. ; 30 cm - brož.

Naučte se rychle novelu zákona o dani z přidané hodnoty : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o dani z přidané hodnoty platné od 1.10.2003 a od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 31 s. ; 30 cm - brož.

Naučte se rychle novelu zákona o daních z příjmů : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o daních z příjmů platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 60 s. ; 30 cm - brož.

Naučte se rychle novelu zákona o účetnictví : pracovní pomůcka pro praktické zvládnutí velké novely zákona o účetnictví platné od 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 dotisk. - 16 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Návraty Valdštejna : pietní setkání k uctění památky obětem třicetileté války. : Kartuziánský klášter ve Valdicích, 25. února 2004. - Valdice : Věznice VS ČR, 2004, c2003. - 27 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Několik kapitol z právních dějin / Marta Kadlecová, Karel Schelle, Eduard Vlček - Vyd. 2., nezměn. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění : s komentářem a příklady. / Tomáš Hejkal ... [et al.] - 4., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 348 s. ; 22 cm - váz.

Nemovitosti : oceňování a právní vztahy. / Albert Bradáč, Josef Fiala - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 743 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Neobvyklá psychoterapie Miltona H. Ericksona / Jay Haley ; [z anglického originálu ... přeložili Dana Puková a Juraj Barbarič]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 318 s. ; 21 cm - váz.

Nepřemožitelný : historie první severní války. / Peter Englund ; [ze švédského originálu ... přeložila Dagmar Hartlová]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 772 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Neztratím se? Neztratím! : pro 1. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 20 s. : il. ; 30 cm - brož.

Normy a doporučení v oblasti patentových informací / Marie Pičmanová - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. - 122 s. ; 21 cm - brož.

Nové přístupy k environmentálnímu managementu veřejné správy : metodicko analytická studie. / Karel Lacina ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 160 s. : il. ; 25 cm - brož.

Nový zákon o DPH : praktický průvodce. / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2004. - 202 s. ; 30 cm - brož.

Občanský zákoník a základní občanskoprávní předpisy : podle právního stavu k 1.1.2004. - Olomouc : ANAG, 2004. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC / [Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 153 s. : il. ; 30 cm - brož.


Obecné mezinárodní právo v dokumentech / uspořádali a poznámkami opatřili Jan Ondřej, Miroslav Potočný - 2., dopl. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xi, 317 s. ; 24 cm - brož.


Obecní policie II / Pavel Macek, Vladimír Hájek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003. - 168 s. ; 29 cm - brož.

Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k 17.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Obchodní zákoník : stav červenec 2003. [2]. Text zákona - Praha : C.H. Beck, 2003. - 309 s. ; 23 cm - brož.

Obchodní zákoník [1]. Komentář / Ivana Štenglová, Stanislav Plíva, Miloš Tomsa a kolektiv - 8. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvi, 1443 s. ; 23 cm - váz.

Obchodní zákoník, obchodní věstník a zákon o státním podniku : podle právního stavu k 1.1.2004. - 4. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 343 s. ; 21 cm - brož.

Oblicza ojcostwa / redakcja Dorota Kornas-Biela - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 623 s. : il. ; 24 cm - brož.

Obranný průmysl České republiky po rozpadu bipolarity / Josef Procházka, Miroslav Krč, Ladislav Ivánek - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie v Brně, 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Od Mečiara k Dzurindovi : slovenská politika a politický systém v prvním desetiletí samostatnosti. / Marián Belko, Vlastimil Havlík, Jaromír Sedlár ; Lubomír Kopeček (ed.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 177 s. ; 20 cm - brož.

Odborný slovník česko-německý z oblasti ekonomické, finanční a právní : zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / zpracoval Josef Zlámal - 5., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 778 s. ; 22 cm - váz.

Odborný slovník německo-český z oblasti ekonomické, finanční a právní : zpracováno podle nových pravidel německého pravopisu. / zpracoval Josef Zlámal - 5., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 702 s. ; 22 cm - váz.

Odpadové hospodářství středoevropských zemí : 4. ročník mezinárodní konference Odpady 21, Ostrava, Hotel Atom 18.-20.5.2004. : sborník referátů. - 1. vyd. - Ostrava : FITE, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odpisy 2004 / Vladimír Pelc - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 243 s. ; 21 cm - brož.


Oheň nad Srbskem : z historie pluku SS Wotan. / Leo Kessler ; [přeložil Bohumil Neumann]. - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 251 s. ; 21 cm - váz.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : metodická příručka pro 1. stupeň základních škol. Osobní bezpečí / Felix Černoch - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL-Práce, 2004. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Oprátka na ně nezbyla / Jan Stach, Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2004. - 245 s. : il. ; 21 cm - brož.

Otázky rekodifikace soukromého práva : příspěvky učitelů Právnické fakulty Univerzity Karlovy. / [redakční rada Petr Tröster ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 292 s. ; 24 cm - brož.

Otázky speciálně pedagogického poradenství : základy, teorie, praxe. : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce". / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2004. - 261 s. ; 23 cm - brož.

Památníky židovských vojáků 1. světové války na Moravě a ve Slezsku : XXVI Mikulovské sympozium 2000. / Jaroslav Klenovský - Brno : [s.n.], 2003. - s. 205-208 : il. ; 24 cm - Váz.

Perspektivy Evropské unie : konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. / Stanislav Balík, Petr Fiala, František Mikš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 217 s. ; 24 cm - brož.

Perspektivy rozvoje policejních disciplín a bezpečnostní vědy : 24.-25.11.2003 Praha, Česká republika. : mezinárodní konference. / [z přednesených a dodaných příspěvků sestavil Pavel Macek] - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2004. - 174 s. ; 21 cm - brož.

Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen II / [uspořádala Barbora Štěpánková] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 105 s. ; 21 cm - brož.


Počítej se vším : pro 3. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 17 s. : il. ; 30 cm - brož.


Pojem práva / H.L.A. Hart ; přeložil Petr Fantys. ; odborná revize [a doslov] Jiří Přibáň. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2004. - 312 s. ; 24 cm - váz.

Pojistná ekonomika / Viktória Čejková, Svatopluk Nečas, František Řezáč - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 145 s. : il. ; 30 cm - brož.

Policajti a vojáci : bonus: Válka sousedská. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Politici, právníci a soudci : bonus: Z dávných dob. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 78 s. ; 17 cm - brož.

Politický systém českých zemí 1848-1989 / Stanislav Balík ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 180 s. ; 21 cm - brož.

Pomáhám zraněným : pro 5. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 24 s. : il. ; 30 cm - brož.

Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES / Michal Bobek - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xiv, 197 s. ; 23 cm - brož.

Poslední německá mise do Japonska : neúspěšná plavba ponorky U-234. / Joseph Mark Scalia ; přeložil Lumír Mikulka. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 282 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Posvícení v rudých tmách : dokument o čínské okupaci Tibetu. / Gilbert Collard, Gilles van Grasdorff ; [přeložil Jaromír A. Máša]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 269 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Poznejte nové účetní předpisy a standardy - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004. - 120 s. ; 23 cm - Martin Novotný - Newsletter ; brož.

Poznejte nový zákoník práce - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004. - 126 s. ; 23 cm - brož.


Pracovní doba podle zákoníku práce v praxi / Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Václav Sládek - 2. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 223 s. ; 21 cm - brož.


Práva a povinnosti myslivecké stráže v praxi : právní výklad a využití pravomocí. / Vladimír Bednář - Praha : Druckvo, 2004. - 110 s., [5] l. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s. : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení) : komentář. / Roman Horáček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - xiv, 460 s. ; 20 cm - brož.

Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů : vypracování jejich popisů a nároků na ochranu. / Ladislav Jakl - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. - 158 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Právní postavení mladistvých / Ilona Schelleová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 250 s. ; 21 cm - brož.

Právní úprava darování, odběrů a transplantací tkání a orgánů / Tomáš Ostřížek, Vlastislav Man, Karel Schelle - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 137 s. ; 21 cm - brož.

Právní úprava umělého přerušení těhotenství / Milan Černý, Ilona Schelleová - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Pravý Hannibal Lecter : sérioví vrazi dneška. : [skutečný příběh Mlčení jehňátek]. / Jacques Buval - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 143 s. ; 22 cm - váz.

Pražské bahno 2. díl. Typy a figurky / Karel Ladislav Kukla - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Priority bezpečí dětí v Evropské unii / [zprávu napsala a připravila Joanne Vincentenová ; překlad F. Krejčí, P. Nencka, J. Boleslav]. - Praha : CÚP - Centrum úrazové prevence, 2003. - 26 s. : il. ; 23 cm - brož.

Proaktivní přístup policie k odhalování a vyšetřování případů obchodování s lidmi za účelem jejich sexuálního vykořisťování : mezinárodní konference, 23.-24. ledna 2003, Mariánské Lázně. / [editor Helena Rysková] - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 366 s. ; 20 cm - brož.

Problémy mezinárodněprávní ochrany životního prostředí / Pavel Šturma, Jan Ondřej, Jana Zástěrová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum Karlovy, 2003. - 120 s. ; 23 s. - brož.


Problémy trestního postihu mladistvých : sborník příspěvků k aktuálním otázkám trestního práva. / [Jiří Jelínek ... et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 85 s. ; 21 cm - brož.

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v Českých zemích 1850-1918 / Tomáš Jiránek - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 230 s. ; 24 cm - brož.

Proti Benešovi! : česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939-1945. / Jan Kuklík, Jan Němeček - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2004. - 485 s. ; 25 cm - váz.

Průmyslové havárie / Otakar J. Mika - Vyd. 1. - Praha : Triton : Existencialia, 2003. - 126 s. ; 17 cm - brož.

Předpisy z pracovního práva, které vydává zaměstnavatel : [aktuální stav po novele zákoníku práce v roce 2004]. / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 215 s. ; 21 cm - váz.

Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. / Tomáš Gremlica - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004. - 387 s. ; 21 cm - brož.

Přechod z jednoduchého účetnictví na daňovou evidenci / Jana Pilátová, Marta Ženíšková, Tomáš Červinka - Olomouc : ANAG, 2004. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. : podle stavu k 1.1.2004. / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová - 8. aktual. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 681 s. ; 21 cm - brož.

Přežil jsem v Moravcově pekle : autobiografický příběh z Písecka. / Miloš Blažek - Vyd. 1. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2003. - 101 s. : il. ; 20 cm - brož.

Příběh generála Lukase / Jiří Friedl - Vyd. 1. - Přerov : Šárka, 2002. - 205 s. - váz.

Příběh letce Bohumila Netopila / uspořádal Zdeněk Kašička - Olomouc : Danal, 2001. - [72] s. : il., portréty, faksim. ; 16 x 22 cm - brož.

Příběhy spravedlnosti : uvedení do základních témat. / Milan Sláma - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 96 s. ; 21 cm - brož.


Přípravné řízení trestní / Pavel Šámal ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxviii, 1443 s. ; 23 cm - váz.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ráda bych Vám pomohla, ale-- : dilemata práce s klienty v organizacích. / Libor Musil - Vyd. 1. - Brno : Marek Zeman, 2004. - 243 s. ; 25 cm - brož.

Real estate legislation and the building code - Prague : Trade Links, 2004. - 299 s. ; 20 cm - Brož.

Regulace a dozor nad kapitálovými trhy / Vladislav Pavlát, Antonín Kubíček - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. - 229 s. ; 26 cm - váz.

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I / Barbora Matějková, Jana Paloncyová - [Praha] : VÚPSV, 2003. - 246, ix s. ; 30 cm - Brož.

Rodinná terapie psychosomatických poruch / Ludmila Trapková, Vladislav Chvála - Vyd. 1. - Praha : Portál, c2004. - 227 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řídící kontrola v příspěvkových organizacích : jak postupovat při zavedení řídící kontroly v příspěvkových organizacích. / [Karel Hájek] - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2004. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Řízení měst v historickém vývoji / Miloš Charbuský - Vyd. 4. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 114 s. ; 30 cm - brož.

S mapou nezabloudím : pro 4. ročník základních škol. / Felix Černoch ; [ilustrace Barbora Zichová]. - 1. vyd. - ÚvalyPraha : Albra : SPL - Práce, 2004. - 27 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Satanismus : historie, ideologie, současná praxe, česká satanistická scéna. / Josef Veselý - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 293 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň z nemovitostí, silniční daň, účetnictví. : sestaveno dle zákonné úravy roku 2002, 2003 a 2004. - 12., upr. vyd. - Brno : Komora daňových poradců České republiky, 2004. - 258 s. ; 21 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 220 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Jihočeský kraj Jihočeský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 222 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Karlovarský kraj Karlovarský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 165 s. : il., barev. mapy ; 29 cm + 1 CD-ROM, 1 příl.. - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Kraj Vysočina Vysočina region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 207 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Královéhradecký kraj Královéhradecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 219 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Liberecký kraj Liberecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 227 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Moravskoslezský kraj Moravskoslezský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Benešov, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj, 2003. - 210 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Beroun, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 176 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Blansko, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 198 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 214 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Brno - město, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 116 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 159 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Břeclav, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres České Budějovice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 148 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 123 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Děčín, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 136 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Domažlice, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 142 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava ; 2003. - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 179 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Havlíčkův Brod - Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 163 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Hodonín, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 147 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Cheb, Karlovarský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 149 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Chomutov, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Chrudim, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jeseník, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 124 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jičín, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 155 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jihlava, Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 177 s. : mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 141 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Karviná, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kladno, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 188 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Klatovy, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 157 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kolín, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 189 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kroměříž, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Kutná Hora, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 173 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Litoměřice, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 202 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Louny, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Mělník, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 210 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Most, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Náchod, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 183 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Nymburk, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Olomouc, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 160 s. : il., mapy ; 29cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Opava, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 175 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ostrava-město, Moravskoslezský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ostrava - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 137 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Pardubice, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 195 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Pelhřimov, [Kraj] Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Písek, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 138 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-město, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 105 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Plzeň-sever, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 143 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Praha-východ, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 188 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Praha-západ, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, 2003. - 193 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Prachatice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 137 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Prostějov, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Přerov, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Příbram, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Kutná Hora : Český statistický úřad, 2003. - 199 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rakovník, Středočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace pro Středočeský kraj - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 158 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rokycany, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 126 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 150 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Sokolov, Karlovarský kraj / zpracoval Český statistický úřad, Krajská reprezentace Karlovy Vary - Karlovy Vary : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Strakonice, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Svitavy, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 192 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Šumperk, Olomoucký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Olomouc - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 154 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Tábor, Jihočeský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Tachov, Plzeňský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 126 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Teplice, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 171 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Trutnov, Královéhradecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Hradec Králové : Český statistický úřad, 2003. - 152 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 182 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 144 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Vsetín, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Zlín : Český statistický úřad, Krajská reprezentace Zlín, 2003. - 168 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Vyškov, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 164 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Zlín, Zlínský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 196 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Znojmo, Jihomoravský kraj / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Brno - Brno : Český statistický úřad, 2003. - 170 s. : il., mapy ; 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Okres Žďár nad Sázavou, Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 187 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.
2
Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Plzeňský kraj Plzeňský region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Plzeň - Plzeň : Český statistický úřad, 2003. - 194 s. : il., barev. mapy ; 30 cm + 12 s. příl.. - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 10, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 153 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 11, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 208 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 13, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 240 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 2, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 155 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 3, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 4, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 154 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 5, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 282 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 7, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 170 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Praha 8, hlavní město Praha / zpracoval: ČSÚ, Krajská reprezentace hl. m. Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 222 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Ústecký kraj Ústecký region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Ústí nad Labem - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003. - 220 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 Zlínský kraj Zlínský Region / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Zlín - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 214 s. : il., barev. mapy ; 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů Okres Třebíč - Vysočina / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Jihlava - Jihlava : Český statistický úřad, 2003. - 172 s. : mapy ; 29 cm - brož.

Sekl se Orwell o dvacet let? : svoboda a totalita v 21. století. / Benjamin Kuras - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 156 s. ; 19 cm - váz.

Social work in Europe - descriptions, analysis and theories / Peter Erath, Brian Littlechild, Riitta Vornanen (editors) ; Herausgeberausschuss Oldrich Chytil ... [et al.]. - 1st ed. - [Boskovice] : Albert, 2004. - 251 s. : il., portrét ; 21 cm - brož.

Sociální bydlení - první bydlení pro mladé : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zlata Talandová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav obytného prostředí a volné tvorby, c2004. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sociální kontrola a právo / Martina Urbanová - 2., nezměn. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Sociální zabezpečení při práci a pobytu v zemích EU / autoři publikace Gabriela Vopatová, Ladislav Švec - Praha : Sociopress, 2003. - 64 s. ; 15 cm - Brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001- . - sv. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Soudní psychiatrie a sexuologie pro policisty / Slavoj Brichcín, Zdeněk Kalvach - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 125 s. ; 30 cm - brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol / Soňa Gullová, Františka Müllerová, Ivan Šroněk - 2., přeprac. vyd. - Praha : Oeconomica, 2004. - 217 s. ; 21 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor


Společnost s ručením omezeným od roku 2004 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 4., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 213 s. ; 21 cm - brož.

Správa daní a poplatků s komentářem : komplexní pohled na problémy správy daní. / Jaroslav Kobík - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 599 s. ; 21 cm - váz.

Správní soudnictví : studijní texty pro distanční studium. / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 47 s. ; 29 cm - brož.

Standardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb?. : (závěrečná zpráva z případové studie). / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 74, ix s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Stanoviska k dotazům, Intrastat / kolektiv autorů - Praha : Svaz účetních, 2004. - 64 s. ; 21 cm - Brož.

Starobabylónský stát : politický vývoj, hospodářství, státní správa. / Lukáš Pecha - V Praze : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů. : praktická příručka. / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 31 cm - soubor

Struktura bytového fondu / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 47, [42] s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Studie o volbách do zastupitelstev v obcích / Pavel Šaradín, Jan Outlý (eds.) - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 232 s. ; 21 cm - brož.

Svědek / Whittaker Chambers ; [z angličtiny přeložila Michaela Freiová]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 16 s. ; 21 cm - Brož.


Šifry a kódy : od hieroglyfů po hackery. / Simon Adams ; konzultant Peter Chrisp. ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 96 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - váz.


Škola a právo : právní předpisy v praxi ředitele školy. / Jaromír Krejčí ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - soubor ; brož.

Šumavská anabáze / Jaroslav Šťastný - 1. vyd. - Plzeň : Fraus : Středisko západočeských spisovatelů, c2003. - 389 s. ; 19 cm - brož.

Teorie oceňování nemovitostí / Albert Bradáč - 6. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : CERM, 2004. - 578 s. : il. ; 30 cm - brož.

Terezín, Litoměřice : lieux de souffrance et d'héroisme. / [publication préparée par Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková, Miroslava Langhamerová] - 1-ere éd. - Praha : V ráji, 2003. - 71 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Terezín, Litoměřice : místa utrpení a hrdinství. / [publikaci připravili Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková, Miroslava Langhamerová] - 1. vyd. - Praha : V ráji, 2003. - 71 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Terezín, Litoměřice : places of suffering and braveness. / [written by Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková, Miroslava Langhamerová] - 1st ed. - Praha : V ráji, 2003. - 71 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

The Roma integration policy concept in the Czech Republic 2003 : approved by the Governmet of the Czech Republic 12 March 2003. - [Praha] : Office of the Government of the Czech Republic, 2003. - 23 s. ; 21 cm - brož.

Theresienstadt, Leitmeritz : Stätten des Leidens und des Heldenmutes. / [die Publikation wurde vorbereitet von Vojtěch Blodig, Ludmila Chládková, Miroslava Langhamerová] - 1. Ausg. - Praha : V ráji, 2003. - 71 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Think-tanky ve visegrádských zemích : analýza politiky a obhajoba zájmů. / Jiří Schneider - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 104 s. : il. ; 20 cm - brož.

Trestní předpisy : trestní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby, Probační a mediační služba, peněžitá pomoc obětem trestné činnosti, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku. : zákon o přestupcích, paušální částka nákladů řízení. : podle stavu k 3.6.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 336 s. ; 24 cm - brož.

Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou : a předpisy souvisící - zákon o Policii ČR, zákon o výkonu vazby, zákon o výkonu trestu odnětí svobody, zákon o Probační a mediační službě, advokátní tarif v úplném znění. : podle stavu k 1.1.2004. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 20. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 959 s. ; 21 cm - váz.


Tschechische Einkommensteuer : [Vollständige Fassung des Gesetzes. / Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004. - 280 s. ; 21 cm - brož.

Tschechische Rechnungslegung : Buchführungs-, Devisen-, Scheck-U. Wechselgesetz. / Übersetzung Dietlinde Babůrková - 3. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Tschechisches Arbeitsgesetzbuch / [Übersetzung] Dietlinde Babůrková - 3. Aufl. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2004. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením / Jiří Votava a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Účetnictví 2004 / Vladimír Pelc - Praha : Linde, 2004. - 443 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví komerčních pojišťoven / Petr Valouch - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 110 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví podnikatelů : zákony, vyhlášky, standardy. : podle stavu k 1.6.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Ukradli bohům smrt / V.P. Borovička - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2003. - 207 s. ; 21 cm - váz.

Únos válečné lodě : odvážná akce českých námořníků za první světové války na Jadranu. / Dušan Tomášek - Praha : Epocha, 2004. - 456 s. : il. ; 22 cm - váz.

Úřední oceňování majetku 2004 : zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění zákona č. 121/2000 Sb.. : vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.. : (účinnost od 1.1.2004). : komentář: oceňování nemovitostí, oceňování věcí movitých. / Albert Bradáč, Pavel Krejčíř, Alena Hallerová - Brno : CERM, 2004. - 296 s. ; 30 cm - brož.


Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.


Úvod do sociální politiky / Helena Hudečková, Eva Kučerová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2003. - 122 s. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Válečné hroby ve Francii / Joseph Fišera - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2003. - 64 s., xvi s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Válka a mír ve středověku / Norbert Ohler ; [přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004. - 418 s. : il. ; 21 cm - váz.

Válka bez konce, aneb, Krátký smutný příběh o dlouhé válce proti drogám / Keith Evans ; [přeložil Jiří Krejčí]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Ve stínu vycházejícího slunce : podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. / Darlene Deiblerová-Roseová ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2003. - 286 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.

Velká kniha smluvních vzorů : pacta sunt servanda. / Vladimír Zoufalý, Jindřiška Munková a kolektiv - 4., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xl, 1048 s. ; 26 cm + 1 disketa. - váz.

Veřejná ekonomika a veřejná správa / Martina Halásková, Jiří Kovář - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 194 s. : il. ; 29 cm - brož.

Veřejná podpora v Evropské unii / Michael Kincl - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 145 s. ; 21 cm - váz.

Veřejné zakázky : [metody a metodika efektivního hodnocení a výběru]. / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2004. - 173 s. : il. ; 22 cm - váz.

Vězeňství po česku / Drahomíra Malá - Tišnov : Sursum, 2003. - 129 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Vybrané kapitoly krizového řízení pro záchranářství / Ivan Veverka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003. - 175 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vybrané otázky ze sociálně právních předpisů pro řídící pracovníky ÚSP a DD 1. díl. Vybrané okruhy ze sociálního zabezpečení / Anna Arnoldová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 107 s. ; 30 cm - brož.


Výkon rozhodnutí v soudním řízení / Vladimír Kurka, Ljubomír Drápal - Praha : Linde, 2004. - 854 s. ; 21 cm - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Výslech a taktika jeho provádění ve speciální výslechové místnosti / Miroslav Němec - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 136 s. : il., plánek ; 29 cm - brož.

Vytvoření informační základny pro analýzu faktorů ovlivňujících rozdíly v úrovni pracovních příjmů (mezd) mužů a žen a pro modelování (prognózování) těchto rozdílů : průběžná zpráva. / Drahomíra Fischlová, Petra Prokešová - Praha : VÚPSV, 2003. - 90, viii s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vzdělávání policistů v zahraničí / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zadržení a vazba v českém trestním procesu / Miroslav Růžička, Jana Zezulová - Vyd. 1. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xxiv, 808 s. ; 23 cm - brož.

Zajištění a vymáhání pohledávek v rámci konkurzního řízení kapitálových společností v právních, daňových a účetních souvislostech / Gabriela Kráčalíková - 1. vyd. - Praha : VOX, 2004. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy anglo-amerického obchodního práva : srovnávací obchodní právo II. / Martin Boháček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 167 s. ; 21 cm - brož.

Základy správního práva, obecná část : vybrané kapitoly. / Jiří Bártek - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 109 s. ; 29 cm - brož.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - Český Těšín : Poradce, 2004. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků / [odpovědná redaktorka Mária Kuzmová] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 216 s. ; 22 cm - brož.

Zákon o obcích (obecní zřízení) : komentář. : podle stavu k 1.1.2004. / Zdeněk Koudelka, Radek Ondruš, Petr Průcha - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 379 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a předpisy související : komentář. / Helena Chaloupková, Hana Svobodová, Petr Holý - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - xiv, 515 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o rodině : [prováděcí předpisy a předpisy související. : aktualizováno k 2.4.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 115 s. ; 24 cm + 1 CD. - brož.

Zákon o rodině : komentář a předpisy souvisící. : podle stavu k 1.2.2004. / Milan Holub, Hana Nová - 6. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004. - 751 s. ; 22 cm - váz.

Zákon o soudech a soudcích : komentář. / Jiří Kocourek, Jan Záruba - 2., dopl. a přeprac. vyd. - V Praze : C.H. Beck, 2004. - xv, 606 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže / [autoři komentáře] Pavel Šámal ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - 2 sv. ; 20 cm - váz.

Zákon o zbraních a střelivu s komentářem / Jiří Teryngel, Antonín Kreml - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2004. - 313 s. : formuláře ; 22 cm - váz.

Zákoník práce a související právní předpisy s komentářem : k 1.3.2004. / Jaroslav Jakubka ... [et al.] - 4. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 727 s. ; 22 cm - váz.

Zákoník práce s komentářem / Ladislav Jouza - 5. aktualiz. vyd., zásadně přeprac. a rozš. - Praha : Polygon, 2004. - 839 s. ; 22 cm - váz.

Zákoník práce : [znění po poslední novele k 1.3.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 65 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Zákoník práce : ve znění k 1.5.2004. : komentář, obsáhlá judikatura. / Jiří Kocourek - Vyd. 5., dopl. a upr. - Praha : Eurounion, c2004. - 685 s. ; 22 cm - váz.

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 2. workshop odborných pracovníků. : Brno 5. června 2003. : sborník přednášek. / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta chemická, 2004. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích : technické podmínky. : schváleno ministerstvem dopravy pod č.j. 52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003 s účinností od 1.1.2004. / [zpracovalo Centrum dopravního výzkumu] - 2. vyd. - Brno : Centrum dopravního výzkumu, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.


Zdravotně postižení - programy pro 21. století / Ján Jesenský a kol. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 441 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice / Anna Červenková, Martina Filipová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 37, viii s. ; 30 cm - Brož.

Zprávy tajným inkoustem : kapitola z dějin českého zpravodajství za první světové války (1914-1918). / Martin Kučera - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003. - 193 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Živnostenské podnikání : podle stavu k 1.5.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 240 s. ; 24 cm - brož.

"České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy" : sborník příspěvků z konference pořádané Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 26.9.2002. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 124 s. ; 21 cm - brož.


99 způsobů, jak ho nechat trpět / Christine Gallagherová ; [přeložila Věroslava Ončáková]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004. - 180 s. : il. ; 20 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist