Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - C. Náboženství, teologie, církve

za květen-červen 2004

Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí? : vývoj moderní katolické teologie. / Ted Schoof ; [z holandského originálu ... a z dalších studií přeložili Karel Floss a Lucie Kolářová]. - Vyd. v tomto uspořádání 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 404 s. ; 20 cm - brož.

Autonomní morálka / Aleš Caha - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Až za mnou přijdeš : vzpomínky na Nymburk a jiná místa. / Josef D. Beneš - Praha : Primus, 2003. - 229 s. ; 19 cm - brož.

B'nai B'rith Renaissance Prague / [editor Aleš Fuchs ; translation Halina Bren]. - 1. vyd. - Praha : Faun, 2001. - 190 s. : portréty, faksim. ; 20 cm - váz.

Bible : písmo svaté Starého a Nového zákona. : (včetně deuterokanonických knih). : český ekumenický překlad. / [přeložily ekumenické komise pro Starý a Nový zákon] - 10. vyd., (2. opr. vyd.). - Praha : Česká biblická společnost, 2004. - 1314 s. : barev. mapy ; 27 cm - váz.

Bílá samota : má dlouhá cesta k vrcholům Himaláje. / Reinhold Messner ; [přeložil Jan Hlavička]. - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2004. - 246 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty, faksim. ; 25 cm - Brána ; váz.

Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor II : book of papers. / editor Miroslav Papáček - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 221 s. : il., mapy ; 30 cm - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ; brož.

Blahoslavený Jakub Alberione : prorok pro naši dobu. / [uspořádala Isidora Pérez] - Praha : Paulínky, 2004. - 31 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Blázni a šarlatáni : odvrácená tvář duchovního světa. / Irena Šindlářová - Olomouc : Fontána, 2003. - 144 s. : il. ; 21 cm - váz.

Božské výzvy / Marie Sevrayová ; výbor uspořádali a přeložili Lucie a František Pressovi. - Brno : Mariánské nakladatelství, 2004. - 55 s. ; 21 cm - brož.

Buddha a jeho učení : základní kniha buddhismu. / Leopold Procházka - Olomouc : Fontána, [2002]. - 288 s. : il. ; 22 cm - váz.

Buddhistické symboly / Tatjana a Mirabai Blau - Olomouc : Fontána, 2003. - 240 s. : il. ; 19 cm - brož.


Budha a Kristus : karma: buddhisticko-křesťanské pojetí. / Leopold Procházka ; přepracovala Irena Šindlářová. - Olomouc : Fontána, 2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Cambios y revoluciones en el Caribe Hispano : de los siglos XIX y XX. / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2003. - 296 s. ; 24 cm - brož.

Carat wobec kosciola greckokatolickiego w zaborze rosyjskim 1796-1839 / Marian Radwan - Lublin : Polski Instytut Kultury Chrzescijanskiej, 2001. - 504 s. ; 24 cm - Brož.

Cesta pokojného bojovníka / Dan Millman ; [z anglického originálu ... přeložila Adriena Borovičková]. - Vyd. 2. - Dolní Břežany : Sagittarius, 2004. - 219 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cesta pravdy, cesta kříže / [sestavila Eva Fuchsová ; básně a linoryty Pavla Vaňková]. - Vyd. 1. - Praha : Krystal OP, 2002. - [31] s. : il. ; 18 cm - brož.

Cestou usmíření : průvodce řešení osobních konfliktů. / Ken Sande - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004. - 222 s. ; 21 cm - brož.

Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku : [sborník ze 3. pomocněvědné konference s mezinárodní účastí, 9. a 10. listopadu 2000 pořádané Katedrou pomocných věd historických Univerzity Karlovy. / prorektor-editor Pavel Klener] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 285 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Čí je země zaslíbená? : pokračující krize mezi Izraelem a Palestinci. / Colin Chapman - Vyd. 1 - Praha : Volvox Globator, 2003. - 332 s. ; 21 cm - váz.

Čmelák asketický : úvahy o křesťanské spiritualitě. / Josef Petr Ondok - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2004. - 144 s. ; 21 cm - brož.

Čtyři plavby Kryštofa Kolumba / Josef Janáček - Vyd. 2., V Pasece 1.. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 293 s., [16] s. obr. příl. : mapy, faksim. ; 21 cm - váz.

Der tschechische politische Katholizismus in den Jahren 1890-1914 / Pavel Marek - Wien : R. Oldenbourg, 2003. - s. 446-469. ; 24 cm - Brož.


Dianetika: vývoj vědy / L. Ron Hubbard - Copenhagen : New Era, 2002. - xi, 182 s. : il. ; 17 cm - brož.


Die Bohlenstube des Tetzelhauses in Pirna : Baugeschichte und Restaurierung. : vergleichende Betrachtung anderer Bauwerkwe im mitteldeutschen Raum. : Kolloquium am 5. Mai 2000 in Pirna. / Herausgeber Jörg Möser und Kurt Milde - Ústí nad Labem : Albis International, [2003]. - 187 s. : il. (převážně barev.), plány ; 23 cm - brož.

Dopisy z XX. století / Lubomír Miřejovský - 1. vyd. - [Praha] : Nuga, 2004. - 411 s. : il. ; 22 cm - váz.

Drahokamy a andělé : tajuplné síly broušených kamenů a křišťálů. / Ursula Klinger-Raatz ; [překlad Silvie Kurasová]. - Olomouc : Fontána, 2003. - 183 s. : il. ; 22 cm - váz.

Duchovní dramata : Gallicanus, Pafnutius, Sapientia. / Hrotsvita z Gandersheimu ; [z latinského vydání ... přeložila a úvodními studiemi opatřila Irena Zachová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 158 s. ; 21 cm - váz.

Duchovní význam Vánoc : symboly vánočních svátků. / Flower A. Newhouse - Olomouc : Fontána, 2002. - 77 s. : il. ; 21 cm - váz.

Duše a tělo : tajemství křesťanské mystiky. / Radomíra Mědílková - Olomouc : Fontána, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm - váz.

Dzialalnosc oswiatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865 / Anna Szylar - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 247 s., [18] s. barev. obr. příl. : il. (většina barev.) ; 24 cm - brož.

Edita Steinová s Amátou Neyerovou / [z původního německého rukopisu přeložil Vratislav Jiljí Slezák] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 89 s. ; 17 cm - váz.

Egyptská Kniha mrtvých : kapitoly o vycházení z hmotného světa do bezbřehé záře. / přeložil a komentářem opatřil Jaromír Kozák - Praha : Eminent, 2001- . - sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; váz.

Ekolístky : [metodické listy Svatojánské koleje. / Kateřina Jančaříková] - PrahaSvatý Jan pod Skalou : Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická, 2004. - 175 s. : il. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Encyklopedie mystiky / [Marie-Madeleine Davyová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2000- . - sv. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.


Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice : náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. / Zdeněk Vojtíšek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 440 s. ; 21 cm - váz.

Encyklopedie slovanských bohů a mýtů / Naďa Profantová, Martin Profant - 2. vyd. - Praha : Libri, 2004. - 239 s. : il., plány ; 21 cm - váz.

Eucharistie - naše posvěcení : tajemství poslední večeře. / Raniero Cantalamessa ; [z italského originálu ... přeložila Terezie Brichtová]. - 2. vyd. v Karmelitánském nakl. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 154 s. ; 18 cm - brož.

Exercicie pro všední den / Anselm Grün ; [z německého originálu ... přeložil Josef Hermach]. - 3. vyd. v Karmelitánském nakl. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 95 s. ; 19 cm - brož.

Feng-šuej : harmonické bydlení s rostlinami. / Günther Sator - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 143 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Harmonický život s feng-šuej : dokonalý interiér doma i na pracovišti. : úspěch v profesním i osobním životě. / Hermann Meyer, Günther Sator ; [z německého originálu ... přeložila Alena Šubrtová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 227 s. : il. ; 21 cm - váz.

Hospodin rozjasnil svou tvář : rozhovory s Bohumilem Svobodou. / Jiří Reinsberg - Vyd. 2., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 229 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Chudoba a radost : františkánská tradice. / William J. Short ; [z anglického originálu ... přeložila Mlada Mikulicová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 152 s. : il. ; 20 cm - brož.

Indické jantry : 32 mostů mezi vesmírem a naším Já. / Sitara E. Eggeling - Olomouc : Fontána, 2002. - 32 l. : il. ; 21 x 30 cm - brož.

Inspiromat pro práci se společenstvím mládeže : krátké programové bloky. 1. část. Komunikace / Ján Kalocsányi, Martina Kilnarová - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 134 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe : vlastní životopis. / Jiří Vacek - 1. vyd. - Praha : J. Vacek, 2001- . - sv. ; 21 cm - Brož.


Jan Šrámek : kněz, státník, politik. : [sborník konference. : Olomouc 10.-11.9.2003. / editor Pavel Marek] - Olomouc : Moneta - FM, 2004. - 417 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu : hlavní christologické tituly. / Petr Mareček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Jóga proti bolestem v zádech : terapeutická cvičení doplněná o relaxační a dechové techniky. / Paramhans svámí Mahéšvaránanda ; zpracovala Harriet Bucher. ; [z německého originálu ... přeložila Romana Barfussová]. - Vyd. 1. - Střílky : DNM import - export, 2003. - 204 s. : il. ; 25 cm - váz.

Jóga prstů II : [mudry a orgánové zóny. : cvičení pro tělo i ducha]. / Gertrud Hirschi - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kabalistická astrologie, aneb, Posvátná tradice židovských mudrců / Joel C. Dobin ; [přeložila Monika Kittová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 286 s. : il. ; 21 cm - váz.

Karma : smrt a umírání. : tajemství posmrtného života. / Gisela Weigl & Franz Wenzel - [Olomouc] : Fontána, 2003. - 119 s., [24] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Katecheze jako činnost společenství Církve / Ludvík Dřímal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Katecheze jako výchova víry / Ludvík Dřímal - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Katolická sociální nauka a současná věda : interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II.. / editoři Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral - 1. vyd. - BrnoPraha : Centrum pro studium demokracie a kultury : Vyšehrad, 2004. - 207 s. ; 20 cm - CDK ; brož.

Kazatel Daniel Nitsch : kapitola z barokní homiletiky. / Libor Pavera - Vyd. 1. - Brno : Istenis, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Keltská přírodní magie : Wicca. / Scott Cunningham ; [překlad Veronika Glogarová]. - Olomouc : Fontána, 2002. - 238 s. : il. ; 20 cm - brož.


Keltské symboly / Sabine Heinz - Olomouc : Fontána, 2002. - 285 s. : il. ; 19 cm - brož.


Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století / Kristina Kaiserová - Úvaly u Prahy : Ve Stráni, 2003. - 198 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Kopí osudu : skrytá moc Longinova kopí, jímž byl probodnut Ježíšův bok a které měnilo běh světa. / Trevor Ravenscroft ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Zummer]. - Praha : Eminent, 2003. - 327 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - váz.

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích / Vladimír Hrubý, Jiří Staněk - Vyd. 1. - Pardubice : Helios, 2000. - 128 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Král David : životopis. / Steven L. McKenzie ; [přeložila Markéta Ernesová]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2004. - 299 s., [6] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Křesťanská sociální etika : úvod a principy. / Arno Anzenbacher ; [z německého originálu ... přeložil Karel Šprunk]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. - 254 s. : il. ; 22 cm - váz.

Křížová cesta nemocného rakovinou / Pavel Vodvářka - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004. - 111 s. : il. ; 21 cm - brož.

Léčivé vědomí : Pět Tibeťanů - meditace těla. : cvičení léčící tělo, vědomí a duši. / Maruscha Magyarosy ; [z německého originálu ... přeložila Ivana Krauzová]. - Hodkovičky : Pragma, [2001]. - 109 s. : il. ; 20 cm - brož.

Listy Nikodémovy / Jan Dobraczynski ; [překlad Jaroslav Simonides]. - 2. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 366 s. ; 21 cm - brož.

Malá dětská Bible : příběhy ze Starého a Nového zákona. / převyprávěla Pat Alexander ; ilustrovala Carolyn Cox. ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Jelínek]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Mantry : přehled nejužívanějších manter. / Jiří Mazánek - 3. vyd. - Olomouc : Fontána, 2003. - 130 s. : il. ; 21 cm - váz.

Maria z Nazareta : plnost člověka a jádro církve. / [kolektiv autorů ; k vyd. připravil Jan Hojda]. - 1. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2003. - 176 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


Marmová terapie a ájurvéda : [energetické body v jógovém léčitelství]. / David Frawley, Subháš Ránadé, Avináš Lélé - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 253 s. ; 21 cm - brož.


Meditace podle znamení zvěrokruhu : meditační techniky. / Margit & Ruediger Dahlke - Olomouc : Fontána, 2002. - 305 s. ; 21 cm - váz.

Miguel Serveto / Radovan Lovčí - Plzeň : Obec unitářů Náboženské společnosti českých unitářů, 2003. - 13 s. ; 21 cm - brož.

Milovat proti všem předpokladům / Rob Parsons ; [překlad Zuzana Kempná]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, c2004. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Modlitba a komunita : benediktinská tradice. / Columba Stewart ; [z anglického originálu ... přeložila Mlada Mikulicová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 150 s. : il. ; 20 cm - brož.

Moje první Bible v obrázcích / Kenneth N. Taylor ; ilustrace Richard a Frances Hookovi. ; [překlad Petra Jariabková]. - Vyd. 1. - Praha : Mezinárodní biblická společnost - IBS-CZ, 2003. - 254 s. : barev. il. ; 18 cm - váz.

Na cestě : (svědectví). / Josef Muzikář - 1. vyd. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Náboženství antického Řecka / Radislav Hošek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 239 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Náboženství všeho druhu : bonus: Vyšší duchovní sféry. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 18 cm - brož.

Největší tajemství Ježíše z Nazaretu : po stopách největšího světového mýtu. / Vladimír Liška - 2., rozš. a dopl. vyd. - Olomouc : Fontána, 2002. - 285 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nový pohled na moderní astrologii : [klíčové otázky v astrologiii. : mytologie, vztahy, synastrie a syntéza horoskopu]. / Stephen Arroyo & Liz Greene - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 253 s. ; 21 cm - brož.

Nový zákon : text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové Vulgátě. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 871 s. ; 18 cm - váz.


O milosti a svobodném rozhodování / Bernard z Clairvaux ; [překlad z latiny Markéta Koronthályová. ; úvodní studie Ctirad V. Pospíšil]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 95 s. ; 21 cm - brož.


Oblicza ojcostwa / redakcja Dorota Kornas-Biela - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 623 s. : il. ; 24 cm - brož.

Odvaha být / Paul Tillich ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Mikšík]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 138 s. ; 21 cm - váz.

Okénka do nebe : ilustrační příběhy pro chvilky s dětmi. / [Eva Prawitt ... et al.] - Praha : Tim 2,2, c2001. - 275 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

On jde před vámi / Joachim Meisner ; [z německého originálu ... přeložil Jan Pobuda]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 126 s. ; 18 cm - brož.

Po československých stopách v Latinské Americe / Vlastimil Kybal - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého,Katedra historie Filozofické fakulty, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Podivuhodný příběh Jana Jeronýma / Jan Stejskal - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2004. - 121 s., [8] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), faksim. ; 21 cm - váz.

Pojednání o lásce k Bohu / sv. František Saleský - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003 dotisk. - 607 s. ; 21 cm - váz.

Poslední žid / Noah Gordon ; [přeložil Jaroslav Höfer]. - Vyd. 2. - Praha : Knižní klub, 2004. - 367 s. ; 21 cm - váz.

Postawy katolików obrzadku lacinskiego na Ukrainie wobec jezyka polskiego / Roman Dzwonkowski, Oleg Gorbaniuk, Julia Gorbaniuk - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 227 s. : il. ; 24 cm - brož.

Postrach Longfieldu / Jennifer Rees ; [překlad Pavel Mareš. ; ilustrace Stanislav Fast]. - Praha : Tim 2,2, c2001. - 98 s. : il. ; 19 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Potěšte můj lid / [Roy E. Gane] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004. - 95 s. ; 22 cm - brož.


Prabhupáda / Satsvarúpa dása Gósvámí - [Praha] : Bhaktivedanta Book Trust, 2001. - 411 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Procitni a chechtej se : satsang s H.W.L. Púndžou. / [z anglického originálu ... přeložila Jana Vilimovská] - Vyd. 2. - Praha : Avatar, 2004, c1996. - 150 s. ; 21 cm - váz.

Proč pochybovat? : příběhy z každodenního života Chiary a fokolarínů. / uspořádala Doriana Zamboni ; [z italského originálu ... přeložil Karel Pilík]. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2004. - 131 s. ; 20 cm - váz.

Promluvy k zámořským oddaným / Satja Sáí Bábá - 1. vyd. - Praha : Satja Sáí vzdělávací centrum, 2004. - 92 s. ; 21 cm - váz.

Přírodní magie v domácnosti : zaklínadla a rituály pro váš domov. / Scott Cunningham a David Harrington ; [překlad Radka Šmahelová]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Psychické příčiny neplatnosti manželství / Petr Klimeš - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Rádžajóga : [čtrnáct kroků k vyššímu vědomí]. / (J. Donald Walters) Swami Kriyananda ; [překlad Michal Šubrt]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 288 s. : il. ; 22 cm - váz.

Rodová kniha / Vladimír Megre ; [přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2004. - 241 s. ; 21 cm - brož.

Rudé moře : určovací příručka pro potápěče. / Pete Harrison a Alex Misiewicz - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 128 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Růženec se svatým Maxmiliánem Marií Kolbem / [z francouzského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 59 s. ; 15 cm - brož.

Růženec se svatým Vincencem z Paula / [z francouzského originálu ... přeložila Terezie Brichtová] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 62 s. ; 15 cm - brož.

Satanismus : historie, ideologie, současná praxe, česká satanistická scéna. / Josef Veselý - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 293 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Setkání s Philem Bosmansem : dobrodružství s Bohem a lidmi. / Mark Deltour ; [z německé verze ... přeložila Jindra Hubková]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 151 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.


Síla intuice : [jak žít podle svých představ]. / Lynn A. Robinsonová ; předmluva od Cheryl Richardsonové, autorky bestselleru Tajemství kvalitního života. ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Vodvárko]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 159 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Sloupská jeskyně a její doba pravěká : (s 10 tabulemi). : předloženo na zasedání matematicko-přírodovědné sekce 23. května 1867. / Jindřich Wankel ; [překlad a původní poznámky Vratislav Grolich a Jiří Urban]. - Blansko : Městská knihovna Blansko, 2003. - 68 s., [10] s. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Slovanská magie / Jozef Karika ; [přeložila Kateřina Závodská]. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.

Slovo Boží a slovo lidské : všeobecný úvod do Písma svatého. / Gabriela Ivana Vlková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 Plzeňsko-Klatovsko / zpracovala M. Zahradníková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2003. - 2 sv. : mapa ; 21 cm - brož.

Svatý František z Assisi / Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Vinšová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 187 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Světci : patroni, ochránci. / [texty Alena Černá, Jana Potužáková, František Radkovský ; kresby Marie Zajíčková]. - Plzeň : Západočeská galerie : Nadace 700 let města Plzně, 2003. - [20] s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Pavel Krafl - Praha : Historický ústav AV ČR, 2003. - 272 s., [24] s. obr. příl. : il., faksim. ; 25 cm - váz.

Szkoly Sióstr Urszulanek w Tarnowie w latach 1877-1953 / Anna Rogozinska - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. - 360 s. : il. ; 24 cm - brož.

Tajná biblická symbolika : znamení a astrální motivy v Písmu svatém. / Zoltán Marenčin - Olomouc : Fontána, 2003. - 167 s. : il. ; 22 cm - váz.


Teologie pro začátečníky / Blanka Strašíková - Praha : Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. - 75 s. ; 21 cm - brož.


Tibetská kniha mrtvých : bardo thödol. : vysvobození v bardu skrze naslouchání. / z tibetštiny přeložil Josef Kolmaš - Vyd. 6., Ve Vyšehradu 3.. - Praha : Vyšehrad, 2004. - 186 s., viii s. obr. příl. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Tibetské mandaly : malujeme mandaly pro zdraví a pro duši. / Tatjana Blau - Olomouc : Fontána, 2002. - 32 l. : il. ; 21 x 30 cm - brož.

Trilogie mistrů Zenu / mistr Kaisen ; [překlad z polštiny Anna a Pavel Komendovi]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2004. - 98 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Třikrát evoluce versus stvoření / J.P. Moreland, John Mark Reynolds ; [překlad Dana Šimonová]. - Praha : Návrat domů, 2004. - 315 s. ; 19 cm - brož.

Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. / sestavila Ivana Čornejová - Vyd. 1. - V PrazeDolní Břežany : Univerzita Karlova : Ústav dějin Univerzity Karlovy - Archiv Univerzity Karlovy : Scriptorium, 2003. - 391 s. : il., plány, faksim. ; 21 cm - brož.

Úsměvy a moudrost Persie / Lila Ibrahim-Ouali, Bahman Namvar-Motlag ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 143 s. ; 20 cm - váz.

Už vím, proč jsem tady / autor Pavel Mareš ; ilustrace Lenka Kubiasová. - Praha : Tim 2,2, c2003. - 48 s. : il. ; 22 x 31 cm - váz.

V milosti Boží : rozhovor s trapistou. / André Louf ; otázky klade Stéphane Delberghe. ; [z francouzského originálu ... přeložila Terezie Brichtová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 125 s. ; 19 cm - brož.

Válka a mír ve středověku / Norbert Ohler ; [přeložil Milan Váňa]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2004. - 418 s. : il. ; 21 cm - váz.

Ve stínu vycházejícího slunce : podivuhodný příběh americké misionářky v japonském zajetí za druhé světové války. / Darlene Deiblerová-Roseová ; [z anglického originálu ... přeložili Lenka Fárová a Jiří Hrubý]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2003. - 286 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.


Vědění Toltéků : Carlos Castaneda a filosofie dona Juana. / Norbert Classen ; [přeložil Robert Forberger]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 214 s. : il. ; 21 cm - brož.


Velká kniha stromů : duch stromů. / Fred Hageneder ; [překlad Michal Vican]. - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003. - 429 s. : il. - váz.

Víra a vědění : (rozhovor Michela Wieworky s Jacquesem Derridou). / přeložil Pavel Bartošek - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 128 s. ; 21 cm - váz.

Vnitřní svoboda : síla víry, naděje a lásky. / Jacques Philippe ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Stejskal]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2004. - 129 s. ; 18 cm - brož.

Výroční konference 30 let systému Jóga v denním životě na téma: Jóga v pohybové aktivitě člověka : sborník referátů. : 28.11.2003, Kongresové centrum Lékařské fakulty MU Brno. / kolektiv autorů ; [redakce sborníku Martin Repko]. - 1. vyd. - Brno : Paido, c2003. - 22 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Vystup na svůj vrchol : některé věci můžeš vidět jen z vrcholu. / Casey Treat - 1. vyd. - Ústí nad Labem : M.I.S., 2003. - 113 s. ; 21 cm - brož.

Z Kábulu do Marseille / Nafi Nassim ; [z německého originálu ... přeložila Michaela Škultéty]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Zapomeňte na vyjeté koleje a prošlapte si nové cesty : praktické kroky k dosažení duševního klidu. / Thérese Jacobs-Stewartová ; přeložil Zdík Dušek. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2004. - 266 s. : il. ; 21 cm - váz.

Zásnuby, sňatky, rozvody : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lubica Obuchová - Praha : Česká orientalistická společnost, 2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zlatá kniha : myšlenky Sai Baby na každý den. / Sai Baba - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003. - 388 s. : il. ; 15 cm - váz.

Židé a Morava : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002. / [uspořádal a k vydání připravil Petr Pálka] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2003. - 256 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - brož.

7 slov : rozhovory. / Karol Efraim Sidon, Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Máj : Dokořán, 2004. - 143 s. ; 20 cm - Jaroslava Jiskrová-Máj ; brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist