Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (květen-červen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za květen-červen 2004

A könyvtárak és a hatalom : tanulmányok és dokumentumok. / szerkesztette Monok István - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 210 s. ; 20 cm - brož.

Acta Musei Moraviae - Časopis Moravského muzea : bibliografický rejstřík archeologie. / Martin Oliva - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2001. - 23 s. ; 30 cm - Brož.

Akce pro veřejnost / [autoři Barbora Tichavová, Roman Šantora, Pavel Černý] - 1. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 65 s. : il. ; 22 cm - brož.

Analýza psychosociálně patologického případu : metodický materiál k odborné praxi. / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Angažovaný pozorovatel : rozhovory s Jeanem-Louisem Missikou a Dominiquem Woltonem. / Raymond Aron ; přeložila Hana Zahradníčková. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 391 s., [16] s. obr. příl. : portréty ; 21 cm - váz.

Animace postav : 3ds max a character studio. / Paul Steed ; [překlad Tomáš Rabl]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xviii, 333 s. : il. ; 23 cm + 1 CD. - brož.

Aplikace výpočetní techniky : (vybrané kapitoly). / Ivan Jelínek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 114 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Aplikovaná numerická matematika a kryptografie / Róbert Lórencz - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 97 s. : il. ; 30 cm - brož.

Architektury databázových systémů / Zdeňka Telnarová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Atlas literatury : [literární toulky světem]. / hlavní editor Malcolm Bradbury ; [z anglického originálu ... přeložil a pro české vydání dopracoval Vladimír Křivánek]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 352 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 29 cm - váz.

AutoCAD : verze 2004 česká. : tvorba 2D technické dokumentace. / Petr Slavata - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 133 s. : il. ; 21 cm - brož.

B'nai B'rith Renaissance Prague / [editor Aleš Fuchs ; translation Halina Bren]. - 1. vyd. - Praha : Faun, 2001. - 190 s. : portréty, faksim. ; 20 cm - váz.


Basic reflections for planning, carrying out and evaluating scientific studies in the framework of dissertations / Renate Seebauer - Brno : Paido, 2003. - 125 s. ; 30 cm - brož.

Best practices from re-conversion / [editors Jiří Mezuláník, Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 137 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Bestie, monstra, příšery / Jaroslav Kopřiva - 1. vyd. - Praha : Tvarohová - Kolář, 2003. - 202 s. : il. ; 19 cm - váz.

Bezpečnost a spolehlivost technických systémů / Antonín Mykiska - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 206 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bezpečnost informačních systémů : vybrané kapitoly. / Čestmír Halbich, Dagmar Brechlerová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2003. - 100 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Bezpečnost v Oracle : metody, nástroje, řešení problémů. : [platné pro Oracle 9i, 8i, 8 a 7.x]. / Marlene Theriault, Aaron Newman ; [překlad Tomáš Cacek]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 515 s. : il. ; 23 cm - váz.

Bibliografia Województwa Slaskiego 1999 / [opracowal zespól pod kierunkiem Wojciecha Janoty] - Katowice : Biblioteka Slaska, 2003. - xiv, 387 s. ; 30 cm - Brož.

Bibliografie díla Jana Skutila / [sestavila] Iva Vlčková - [Brno : Moravské zemské muzeum, 2003]. - s. 183-271. : portrét ; 25 cm - Brož.

Bibliografie vědeckých a odborných prací - Prof. PaedDr. Jiří Kotásek, CSc. / [bibliografii sestavila Martina Růžičková ; editor Eliška Walterová]. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.

Buddhistické symboly / Tatjana a Mirabai Blau - Olomouc : Fontána, 2003. - 240 s. : il. ; 19 cm - brož.

Camerata Brno / Jindřiška Bártová - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2003. - 293 s. : portréty, noty ; 21 cm - váz.


Cesta na Kiribati : dobrodružství mezi nebem a Zemí. / Erich von Däniken ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 3. - [Praha] : Knižní klub, 2004. - 238 s. : il. ; 22 cm - váz.


Cestičkou světlušek 1. díl. Nováčkovská zkouška / [autorky Světla Benešovská ... et al.] - 2., opr. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 67 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - brož.

Cestou usmíření : průvodce řešení osobních konfliktů. / Ken Sande - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004. - 222 s. ; 21 cm - brož.

Circuli 1933-2003 / editor Jana Nekvasilová - [Praha : Národní technické muzeum, 2003]. - 300 s. ; 21 cm - brož.

Crises and opportunities: the futures of scholarly publishing / Carlos J. Alonso ... [et al.] - New York : American Council of Learned Societies, 2003. - 52 s. ; 22 cm - Brož.

Cvičení z GIS II. : systém Idrisi32 Release Two. / Pavel Sedlák, Vít Voženílek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 116 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Čekatelská zkouška / [autoři Václav Břicháček ... et al. ; ilustrace Martin Vavera]. - 3., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 79 s. : il. ; 21 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie : studijní materiály. / uspořádali Marek Čejka a Lucie Mořkovská - 2., dopl. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 156 s. : il., mapy, portréty ; 23 cm - brož.

Čísliové systémy v radiotechnice : cvičení. / David Kopecký - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 98 s. ; 30 cm - brož.

ČVUT v evropském výzkumném a vzdělávacím prostoru : sborník příspěvků. - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 220 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dějiny renesance / Paul Johnson ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Svoboda]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 149 s., xxxii s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Destruktivní emoce : rozhovory vědců s dalajlamou. / sestavil Daniel Goleman ; příspěvky od následujících autorů Richard J. Davidson ... [et al.. ; z anglického originálu ... přeložili Jaroslav Vacek a Lukáš Vacek]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004. - 423 s. : il. ; 24 cm - váz.

Děti, mládež, -a muzea? III. : sborník příspěvků ze stejnojmenné konference uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 28.-29. ledna 2003. / sestavili [i.e. sestavily] Eva Jelínková, Zdena Poláková - Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. - 124 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


DHCP : příručka administrátora. : [kompletní návod pro konfiguraci a správu DHCP služeb, klientů a serveru]. / Ralph Droms, Ted Lemon ; [překlad Martin Blažík, Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xxix, 490 s. : il. ; 23 cm - brož.

Digitální mikroskopie a analýza obrazu v metalografii : 2. ročník koference [i.e. konference], Plzeň 9.2.2004. / [editor Stanislav Němeček] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 46 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Digitální obvody a mikroprocesory / Radim Vrba ... [et al.] - Vyd. 1. - V Brně : Zdeněk Novotný, 2004. - 245 s. : il. ; 30 cm - Vysoké učení technické ; brož.

Dinosauři od A do Z / Hans-Joachim Zillmer ; [přeložil Vladimír Čadský]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2004. - 335 s., [32] s. obr. příl. : il., portéty (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Doktorandský den '03 : Paseky nad Jizerou 25.-26. září 2003. / Ústav informatiky Akademie věd České republiky - Vyd. 1. - V Praze : Matfyzpress, 2003. - 160 s. : il. ; 29 cm - brož.

Doprava a spedice : Brno dne 11.3.2004. : odborný seminář. / organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2004. - 27 s. ; 25 cm - brož.

Dopravní logistika / Vladimír Svoboda - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 115 s. ; 30 cm - brož.

Dřevěné konstrukce 10 : pravidla pro navrhování a řešené příklady. / Petr Kuklík, Anna Kuklíková, Karel Mikeš - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dům nad řekou / [text] Vladimír Blucha - Krnov : Městská knihovna, 2003. - 1 složený list : il. ; 21 cm - Brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Egyptské symboly / Heike Owusu - Olomouc : Fontána, 2003. - 300 s. : il. ; 20 cm - brož.

Ekonomické a lingvistické aspekty vstupu ČR do EU : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Liberec, 27. listopadu 2003. / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 28 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Erweiterte Theorie der Superzeichen : Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den Universitäten Budweis und Landau. : výsledek spolupráce mezi univerzitami v Českých Budějovicích a Landau. / Hemann Stever, Gabriel Švejda - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, [2004]. - 47 s. ; 21 cm - brož.

European economic integration: introduction to theory and practice : collection of papers by professors and PhD. students. - Praha : Oeconomica, 2003. - 220 s. ; 21 cm - brož.

Evropská unie pro děti / Malgorzata Krzyzanek - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 31 s. : vše barev. il. ; 30 cm - váz.

Felixi, kolik je hodin? : knížka s hodinami s pohyblivými ručičkami. / napsala Annette Langenová ; obrázky nakreslila Constanza Droopová. ; [z německého originálu ... přeložil Rudolf Rada]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - [21] s. : barev. il., portréty ; 23 cm - leporelo

Ferdinand Peroutka : život v novinách (1895-1938). / Pavel Kosatík - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 317 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Filmová publicistika Karla Smrže [1]. Český film, filmová technika, filmová dramaturgie / Karel Smrž ; [Smržovy texty vyhledal, uspořádal] Karel Tabery. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 401 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Filmová publicistika Karla Smrže Část 2. Filmová historie, zahraniční filmy / Karel Smrž ; [Smržovy texty vyhledal, uspořádal] Karel Tabery. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 407 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Filosofie dějin a civilizace v díle A.J. Toynbeeho / Miroslav Sapík - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Financování školství a školy : studijní texty pro distanční studium. / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Finanční a kontrolní aspekty krizového řízení ve veřejné správě : referáty ze semináře konaného dne 10.12.2003 v Brně. / [editoři Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 1 sv. (různé stránkování) : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Finanční analýza a plánování podniku / Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková - Vyd. 2. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 180 s. : il. ; 30 cm - brož.


Finanční analýza a plánování / Miloš Konečný - Vyd. 9. - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2004. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fraktální dynamika technicko-ekonomického prostoru navrhování / Václav Beran - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Franz Kafka Prize : [international literary prize. - [Prague : Franz Kafka Society, 2001]. - 6 l., 2 s. obr. příl. ; 30 cm - Brož.

Fungující společnost : vybrané eseje o společenství, společnosti a politickém systému. / Peter F. Drucker ; [z anglického originálu přeložili Irena Grusová a Pavel Medek]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 242 s. ; 25 cm - váz.

Globální svět a management komplexity / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 279 s. : il. ; 26 cm - brož.

GWC 2004 : Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. : proceedings. / P. Sojka ... [et al.] (eds.) - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2003. - xi, 359 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM, 1 příl.. - brož.

Hardware : učebnice pro pokročilé. / Jaroslav Horák - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004. - viii, 412 s. : il. ; 23 cm - brož.

Háttal a jövönek? : középiskolások olvasás- és müvelödésszociológiai vizsgálata. / Nagy Attila - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 217 s. : il. ; 20 cm - brož.

Helena Hleb-Koszanska - bibliotekarz i bibliograf : materialy z sesji jubileuszowej w 100. rocznice urodzin. : Warszawa, 10. czerwca 2003. / [opracowanie redakcyjne Agnieszka Konopka] - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2003. - 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

History of science and technology in the Czech Republic 1989-2000 : (selected bibliography). / [compiled by Emilie Těšínská ... et al.] - 1. vyd. - Prague : National Technical Museum, Departement of the History of Technology : Society for the History of Science and Technology, 2002. - 288 s. ; 21 cm - Národní technické muzeum ; brož.

Hradec Králové : umělecké památky ve městě na soutoku Labe a Orlice. / Jiří Malina - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 120 s. : il. ; 22 cm - váz.

Humanitární charta a Minimální standardy pro humanitární pomoc / [z anglického originálu ... přeložil Vladislav Kmoch] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 277 s. ; 21 cm - brož.


IIS 6 : kompletní průvodce. / Hethe Henrickson, Scott Hofmann ; [překlad Jiří Penc, Petr Šetka, Rostislav Cibulka]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xx, 634 s. : il. ; 23 cm - váz.

Impuls pro občanskou společnost : eseje o třetím rozměru demokracie. / Václav V. Nekvapil (ed.) - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2003. - 144 s. ; 18 cm - brož.

Indické jantry : 32 mostů mezi vesmírem a naším Já. / Sitara E. Eggeling - Olomouc : Fontána, 2002. - 32 l. : il. ; 21 x 30 cm - brož.

Informační bezpečnost a utajování zpráv / Jiří Přibyl - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 239 s. : il. ; 30 cm - brož.

Informační bezpečnost : self-assessment. : příručka manažera. / [autoři teoretických textů Jiří Halouzka ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tate international, 2003. - 154 s. : barev. il. ; 21 cm - kroužková vazba

Informační systémy v managementu / Josef Fiala, Alena Juráková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 77 s. : il. ; 25 cm - brož.

Informační zdroje / Jarmila Krkošková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 99 s. ; 30 cm - brož.

Informatika III. / Jindřich Kaluža ... [et al.] - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 106 s. ; 29 cm - brož.

Infotrans 2004 : informační technologie v dopravě a logistice. : Pardubice, 4.-5.2.2004. / [odpovědný redaktor Soňa Čtvrtečková] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004. - 304 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet a konkurenceschopnost podniku : VI. ročník konference, Zlín, 17. března 2004. : sborník příspěvků. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 225 s. : il. ; 30 cm - brož.

Interní audit : základní informace o řízení rizik. / Karel Hájek - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2003. - 15 s. ; 21 cm - brož.


Invariantní funkcionály a jejich použití v počítačovém zpracování obrazu / Jan Flusser - V Praze : České vysoké učení technické, 2004. - 37 s. : il. ; 21 cm - brož.


Italské a vybrané francouzské neologismy z oblasti informatiky a nových médií (1990-1996) / Jan Radimský - Vyd. 1. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2003. - 119 s. : il. ; 26 cm - brož.

Jak překonat nesouhlas : zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. / William Ury ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. - 4. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 129 s. ; 21 cm - brož.

Jakost zboží v obchodním podnikání / František Bartes - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.

Java programovací jazyk pro Internet / Jiří Šimonek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 67 s. : il. ; 30 cm - brož.

Java : bohatství knihoven. / Pavel Herout - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 242 s. ; 20 cm - brož.

JavaScript : programujeme internetové aplikace. / Rastislav Škultéty ; [překlad Michal Brůna, Ludvík Roubíček]. - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2004. - 224 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jindřich Přibík - Depozitář 1963 : [výstavní síň Masné krámy Plzeň, 2003. / fotografie a texty Jindřich Přibík ; úvodní text Anna Fárová]. - Plzeň : Západočeská galerie, 2003. - 94 s. : il. ; 21 x 22 cm - brož.

Jiří Stříbrný : portrét politika. / Libor Vykoupil - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Matice moravská, 2003. - 317 s., xvi s. obr. příl. : il., portréty ; 23 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Jiří Šindler : [kaligrafie, grafika. / texty napsali Bronislava Gabrielová, Ivo Binder, Jiří Šindler] - V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2003. - 63 s. : il. (některé barev.) ; 27 cm + 1 příl. - brož.

Jiří Vláčil - Ex libris 1944-1951 : k 80. výročí narození akademického malíře Jiřího Vláčila. / sestavil a úvodní životopisnou studii napsal Petr Vláčil - Brno : Petr Vláčil, 2004. - 95 s. : il. ; 15 cm - Brož.


Jožka Kobzík : 75. výročí narození primáše a uměleckého vedoucího národopisného souboru Břeclavan. : výběrová bibliografie, materiály z fondu knihovny. / [zpracovala Radana Denemarková] - 1. vyd. - Břeclav : Městská knihovna, 2004. - [10] s. ; 30 cm - kroužková vazba


K metodice prostorové identifikace archeologických nálezů pro potřeby památkové péče / Jana Benešová - Petra Fejtová - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 9, [19] s. : il. ; 30 cm - Brož.

Kapitálová síla a výkonnost podniků v regionálním kontextu / Ivana Kraftová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 170 s. : il. ; 24 cm - brož.

Katolická sociální nauka a současná věda : interdisciplinární analýzy sociálních encyklik Jana Pavla II.. / editoři Petr Fiala, Jiří Hanuš, Jan Vybíral - 1. vyd. - BrnoPraha : Centrum pro studium demokracie a kultury : Vyšehrad, 2004. - 207 s. ; 20 cm - CDK ; brož.

Keltské symboly / Sabine Heinz - Olomouc : Fontána, 2002. - 285 s. : il. ; 19 cm - brož.

Klíč k novověké paleografii / Ivana Ebelová - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2004. - 174 s. : faksim. ; 30 cm - brož.

Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér : [sborník příspěvků ze semináře, Olomouc 21.-23.9.2003. / redakce Lenka Kocánová, Dana Lošťáková, Martin Svoboda] - Vyd. 1. - [Praha] : Státní technická knihovna, 2003. - 87 s. : barev. il. ; 21 x 30 cm + 1 CD. - brož.

Knihy Aulos / [typografie Zdeněk Ziegler ; texty Růžena Baťková ... et al.. ; autoři fotografií Magda Fišerová ... et al.]. - Praha : Aulos, 2001. - 69 s. : barev. il., portréty ; 31 cm - brož.

Komunikační sítě / Matilda Drozdová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji / Karel Skokan - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 159 s. : il. ; 25 cm - brož.

Konstrukce databázových systémů / Jaroslav Pokorný - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.

Konstruování : geometrická přesnost výrobků. / Karel Slanec - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 2 sv. : il. ; 30 cm - brož.

Koučování : rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. / John Whitmore ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 185 s. : il. ; 21 cm - brož.


Krize rozumu : evropské myšlení 1848-1914. / J.W. Burrow ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 295 s. ; 21 cm - váz.

Kvantitativní a kvalitativní hodnocení jakosti měřicích prostředků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Vítězslav Svoboda - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, c2004. - 20 s. ; 21 cm - brož.

Literární tvorba Pražské školy / H.G. Adler ; [z němčiny přeložila Iva Kratochvílová; překlad básní, není-li uvedeno jinak, Tomáš Kafka. ; předmluva Jeremy Adler]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 100 s. ; 20 cm - brož.

Logické obvody a systémy elektronických počítačů / Cyril Klimeš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 49 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lokální sítě / Jan Janeček, Martin Bílý - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 180 s. : il. ; 30 cm - brož.

Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii / Leo Vodáček & Olga Vodáčková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Management II / Zdeněk Pošvář, Pavel Tomšík, Pavel Žufan - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. - 125 s. : il. ; 29 cm - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Management z pohledu všeobecného a celostního / Ivan Vágner - 2., rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 573 s. ; 21 cm - brož.

Manažerské dovednosti / Václav Lednický a kol. - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2004. - 145 s. ; 22 cm - brož.

Manažerské kompetence : způsobilosti výjimečných manažerů. / M. Kubeš, D. Spillerová, R. Kurnický - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 183 s. : il. ; 24 cm - brož.

Mandaly čaker : obrazy duše. : kreativní sebezkušenostní kurz spojený s malováním 3 x 7 mandal energetických center. / [překlad Hana Milchová] - Vyd. 1. - V Olomouci : Fontána, 2003. - 59 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.


Marketingová koncepce přepravních služeb : mezinárodní seminář, Pardubice 27.11.2003. : sborník příspěvků. / [redakce Tomasz Zawada] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Matematické a simulační modely 2 / Pavel Zítek, Růžena Petrová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.

MATLAB v měření / Miloš Sedláček, Radislav Šmíd - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 204 s. : il. ; 30 cm - brož.

Medsoft 2004 : Tábor. : sborník příspěvků. / [zpracoval kolektiv autorů] - Praha : Agentura Action M, 2004. - 195 s. : il. ; 22 cm - brož.

Měření a metaměření znalostí / Stanislav Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodické pokyny pro akreditaci Národního akreditačního orgánu České republiky : MPA 60-01-04. : k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob v akreditačním systému České republiky. / [text zpracoval] Český institut pro akreditaci - Praha : Český normalizační institut, 2004. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce České republiky v rámci programu KONTAKT - 3. vyd. - Praha : Asociace inovačního podnikání ČR, 2004. - [18] s. : il. ; 21 cm - brož.

Microsoft Excel 2000 a 2002 : programování ve VBA. / John Walkenbach - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004. - xxvii, 707 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft SQL Server 2000 : pokročilé techniky. / Brian Knight ; [překlad David Krásenský]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xviii, 477 s. : il. ; 23 cm - brož.

Microsoft SQL Server 2000 : tvorba, úprava a správa databází. / David Morkes - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 228 s. : il. ; 23 cm - brož.

Milada Písková : výběrová bibliografie. / [slovo o autorce napsal Libor Knězek] - Lanškroun : TG Tisk, 2003. - 34 s. : portrét ; 21 cm - brož.

MIS 2003 : 18.-25.ledna 2003, Josefův Důl. : sborník semináře. / [(eds.) David Obdržálek, Jana Tesková] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2003. - 107 s. : il. ; 24 cm - brož.


Mistrovství v C++ / Stephen Prata ; [překlad Boris Sokol ... et al.]. - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2004. - xxvi, 1006 s. : il. ; 23 cm - váz.

Modelování dynamického chování synchronního stroje : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Večerka - V Brně : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky, c2004. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování jakosti softwaru pro řídicí systémy : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Martin Halva - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, c2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování v řízení 30 : logistika. / Jaroslava Vokálová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.

Moderní metody rozvrhování výroby : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Majer - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, c2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Most k nesmrtelnosti : zkušenosti z blízkosti smrti jako naděje. / Bernard Jakoby ; [z německého originálu ... přeložil Tomáš Kurka]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004. - 191 s. ; 20 cm - váz.

Mystéria země české / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2002. - 277 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Mytologie / Roland Barthes ; [výbor z francouzského originálu ... přeložil Josef Fulka]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Nástroje diskrétní simulace : zkrácená verze habilitační práce. / Jaroslav Sklenář - Brno : VUTIUM, 2004. - 34 s. : il. ; 25 cm - brož.

Návody k laboratorním úlohám z předmětu Řízení technologických procesů / Dagmar Janáčová - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 62 s. ; 30 cm - brož.

Neuroendoskopie : věda a umění. / Zdeněk Novák et al. - Tišnov : Sursum, 2003. - 45 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.


Neuvěřitelné technologie starověku : fantastické vědecké poznání starověkých civilizací. / David Hatcher Childress ; přeložili Martina Matoušková a Jaroslav Mareš. - Praha : Ivo Železný, 2004. - 327 s. : il., mapy, plány ; 22 cm - váz.


Normy a doporučení v oblasti patentových informací / Marie Pičmanová - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. - 122 s. ; 21 cm - brož.

Nostradamus dnes : [tajemství velkých věštců]. / Reinhard Mussik ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Vodvárko]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2004. - 227 s. ; 20 cm - váz.

Nova bibliohrafija prac' Ivana Pan'kevyča : dodatok do zbirnyka "Ivan Pan'kevyč i pytannja literaturnoji movy". : príloha zborníka "Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka". / [zostavovatel] Marta Dol'nyc'ka - Prjašiv : Prjašivskyj universytet, 2002. - 35 s. : portrét ; 21 cm - Brož.

Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC / [Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 153 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ocelové konstrukce 10 : normy pro navrhování. / Jiří Studnička - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 125 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odborný text ve Wordu / Ivana Linkeová - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 132 s. : il. ; 20 cm - brož.

Odvaha být / Paul Tillich ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Mikšík]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 138 s. ; 21 cm - váz.

OpenOffice.org pro zelenáče / Pavel Satrapa - Praha : Neokortex, [2003]. - 224 s. : il. ; 24 cm - brož.

Operations research / Karel Rais - Vyd. 6., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 121 s. : il. ; 21 cm - brož.

Osobní počítač / Scott H.A. Clark ; [překlad Petr Matějů]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xiii, 235 s. : il. ; 23 cm - brož.

Outlook 2003 / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 124 s. : il. ; 21 cm - brož.


Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích / Olga Mojžíšová - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 2003. - 78 s. : il. (některé barev.), portréty, noty ; 22 cm - brož.


Paříž na přelomu století : kultura a politika fin de siecle. / Christophe Charle ; [z francouzského originálu ... přeložila Pavla Doležalová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 283 s. ; 23 cm - brož.

Peníze v Čechách 1520-1620 : průvodní text ke stálé numismatické expozici Východočeského muzea v Pardubicích na pardubickém zámku. / Petr Vorel - Vyd. 1. - Pardubice : Východočeské muzeum, 2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Personal effectiveness in crisis / Karel Rais - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Perspektivy Evropské unie : konzervativně-liberální pohledy na aktuální otázky evropské politiky. / Stanislav Balík, Petr Fiala, František Mikš (eds.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2004. - 217 s. ; 24 cm - brož.

Počítačová simulace elektronických obvodů / Dalibor Biolek - Brno : Vojenská akademie, 2004. - 264 s. : il. ; 30 cm - brož.

Počítačové : bonus: Megamix. / [odpovědný redaktor David Vít] - Vyd. 1. - Praha : Adonai, 2003. - 79 s. ; 17 cm - brož.

Podpora přeshraniční spolupráce v Evropské unii a v asociovaných zemích / Petr Wilam - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2004. - 70 s. ; 30 cm - brož.

Pohledy do minulosti elektrotechniky : objevy, myšlenky, vynálezy, osobnosti. / Daniel Mayer - 2., dopl. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2004. - 427 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Poznáváme Internet / Jiří Hlavenka - 4. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - v, 78 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů : TPG G 921 23. : schválena dne 20.11.2003. / [GAS, ČSTZ] - [Praha] : GAS, c2003. - 13 s. : il. ; 30 cm - brož.

Praktický JavaScript / Pavel Kout - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004. - 325 s. : il. ; 24 cm - brož.

Prameny a literatura k dějinám české zahraniční politiky / Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 50 s. ; 21 cm - brož.


Právní ochrana vynálezů a užitných vzorů : vypracování jejich popisů a nároků na ochranu. / Ladislav Jakl - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004. - 158 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Predikce nákladů projektů automatizovaných systémů řízení : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jan Dujka - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství, c2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problems of reliability in interactions between human subjects and artificial systems : (first book on micro-sleeps). / Mirko Novák, Josef Faber, Zdeněk Votruba - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní : Ústav informatiky AV ČR, 2004. - 219 s. : barev. il. ; 24 cm - Ústav informatiky AV ČR ; brož.

Profesor PhDr. Pavel Oliva, DrSc.: život, bibliografie (1997-2002) a korespondence / [sestavil Igor Lisový] - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 106 s. : faksim. ; 21 cm - brož.

Professor Dr. Gerhard Dobesch: Vita et bibliographia / [autoři Igor Lisový, Kurt Tomaschitz] - Vyd. 2., opr. a rozš. - České BudějoviceWien : Jihočeská univerzita, Historický ústav : Wiener Humanistische Gesellschaft, 2004. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.

Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia / Igor Lisový edendum curavit ; Jan Burian recensuit. - Ed. 2 - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 116 l. ; 21 cm - brož.

Prognostika a plánování / Zdeněk Linhart - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2003. - 245 s. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu / Pavel Tilinger - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Programme and collected abstracts : 27th annual congress of the European Accouting Association. : April 1-3, 2004, Prague, Czech Republic. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 369 s. ; 30 cm - brož.

Programovací nástroj Pascal / Eliška Treterová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 71 s. : il. ; 30 cm - brož.


Projects management and planning / author Bohumil Havrland ; co-authors Jaime Osvaldo Muňoz [sic] Jans ... [et al.]. - Prague : Czech University of Agriculture, 2003. - 134 s. ; 30 cm - brož.


Projekt SYNERGIE : podnik tažený znalostmi v českém prostředí 2002-2005. / Jan Truneček a kolektiv - V Praze : Oeconomica, 2004. - 88 s. : il. ; 30 cm - brož.

Projektování bezpečnostních systémů I. díl. EPS, EZS / Jiří Kindl - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004. - 134 s. : plány ; 29 cm - brož.

Průvodce expozicí Slovácko / [text Ludmila Tarcalová ; foto Ladislav Chvalkovský]. - V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, 2003. - [17] s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Průvodce slevovým systémem EUROBEDS a výhodami členů Klubu českých turistů Díl A. - [Praha] : Klub českých turistů, [2004]. - 60 s. ; 15 cm - Brož.

Přehled environmentálního práva ES, právní úpravy a technických norem v oblasti ochrany životního prostředí ČR : sborník pracovních materiálů Konzultačního fóra MŽP pro vstup do EU. / Tomáš Gremlica - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2004. - 387 s. ; 21 cm - brož.

Přenos informace / Petr Kocourek, Jiří Novák - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony : TPG G 702 06. : technická pravidla schválena dne 20.11.2003. / [GAS, ČSSP, ČSTZ] - [Praha] : GAS, c2003. - 13 s. : il. ; 30 cm - brož.

Příliš brzy na snídani : Irák - pohled zblízka. / Alexander Tolčinský - Vyd. 1. - Praha : Dokořán, 2004. - 108 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Příroda a Věda přírodní : archeologie v přírodovědných časopisech II. : bibliografický rejstřík. / Karel Sklenář - Praha : Česká archeologická společnost - Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2000. - 27 s. ; 30 cm - Brož.

Příručka pro poradce ke zprostředkování : práce s informačním systémem OKpráce. : postup při nabízení a vypracování IAP. : OKpráce verze 4.10. / [zpracovala Lucie Kudrnová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 111 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Příspěvek k projektovému řízení staveb ve fázi jejich stavebně technologické přípravy a realizace : zkrácená verze habilitační práce. / Václav Hrazdil - Brno : VUTIUM, 2003. - 39 s. : il. ; 25 cm - brož.


Příspěvky k otázkám filozofie vědy / Ivana Holzbachová - Vyd. 1. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 150 s. ; 25 cm - brož.

Quality management / František Bartes - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Racionalizace výroby / Antonín Zelenka, Vratislav Preclík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Re-conversion financial sources : work package 6. : work package 11. : module 2. / [Ivo Veselý] - Opava : Silesian University, 2003. - 90 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring destination management : work package 6. : work package 11. : module 4. / [Vladimír Krajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 92 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring environmental management : work package 6. : work package 11. : module 5. / [Karel Obroučka] - Opava : Silesian University, 2003. - 99 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Re-structuring management centres : work package 6. : work package 11. : module 3. / [Vladimír Kajčík] - Opava : Silesian University, 2003. - 56 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Regional development, structural policy and re-conversion models : work package 6. : work package 11. : module 1. / [Marian Lebiedzik] - Opava : Silesian University, 2003. - 100 s. : tab. ; 25 cm - brož.

Robotika, modelování a řízení robotů : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "technická kybernetika". / František Šolc - Brno : VUTIUM, 2004. - 28 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rozhodování ve veřejném sektoru / Dušan Halásek a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] ; Petr Fiala, Markéta Pitrová (eds.). - 3. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 248 s., [5] s. obr. příl. : barev. il., mapy ; 20 cm - brož.


Roztoky a muzeum dětskýma očima / [autorka a realizátorka projektu Táňa Pekárková] - V Roztokách u Prahy : Středočeské muzeum, 2003. - 68 s. : il. ; 22 cm - kroužková vazba


Řídící kontrola v příspěvkových organizacích : jak postupovat při zavedení řídící kontroly v příspěvkových organizacích. / [Karel Hájek] - 1. vyd. - Vyškov : Irena Spirová, 2004. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Řízení programovatelnými automaty / Marie Martinásková, Ladislav Šmejkal - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 160 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení služeb : přednášky. / Dagmar Parmová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2004. - 93 s. ; 30 cm - brož.

S angličtinou do Evropy / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2004. - 103 s. ; 18 cm - brož.

S němčinou do Evropy / [Jan Měšťan] - 1. vyd. - Písek : J & M, 2004. - 103 s. ; 18 cm - brož.

Salomon : přežil jsem v Hitlerjugend. / Sally Perel ; [z německého vydání ... přeložili Anna Nováková a Jindřich Buben]. - Praha : Primus, 2001. - 181 s. ; 20 cm - váz.

Sbírka administrativních pojmů a dokumentů v polské úřední a podnikatelské praxi / Jaromir Majkrzak, Anna Šírová-Majkrzak, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. - 46 s. ; 30 cm - brož.

Sborník z mezinárodní konference Muzeum a změna : [Praha,Národní muzeum , 16.-18. října 2002. / editor Petra Medříková] - Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2004. - 220 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sémiotika / Jiří Černý, Jan Holeš - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 363 s. : il. ; 24 cm - váz.

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti - Uherské Hradiště : Slovácké muzeum, [2004]. - 1 složený list : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Směrování v sítích IP : [autorizovaný výukový průvodce. : kompletní zdroj informací o směrování a protokolech v sítích IP]. / Mark A. Sportack ; [překlad David Krásenský]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xvi, 351 s. : il. ; 23 cm - váz.


Sociální inženýrství, informační etika, SPAM a infoware : 5.12.2003, Penzion Fousek, Štědronín. / Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2003. - [30] s. ; 21 cm - brož.


SOFSEM 2004 : theory and practice of computer science. : 30th conference on current trends in theory and practice of computer science - Měřín, Czech Republic, January 2004. : proceedings. / Peter Van Emde Boas ... [et al.] (eds.) - Vyd. 1. - Prague : Matfyzpress, -2004- . - sv. ; 24 cm - sv. 2 ; brož.

Soupis historických knižních fondů Muzea Komenského v Přerově / [sestavil] Václav Pumprla - Přerov : Muzeum Komenského, 2003. - 2 sv. ; 30 cm - Brož.

Strategické řízení podniku a controlling : Brno dne 12.2.2004. : odborný seminář. / organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2004. - 63 s. : il. ; 25 cm - brož.

Stručný průvodce Anatomickým muzeem profesora Karla Žlábka / Ladislava Horáčková, Libor Páč - 1. vyd. - Brno : CERM, 2003. - 86 s. : il. (většina barev.), portréty ; 25 cm - brož.

Svět kolem nás / [překlad Jiří Bumbálek ... et al.] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 640 s. : barev. il. ; 19 cm - váz.

Symboly Bachových esencí jako úvod do elementární terapie / Matouš Řezníček ; obrazy Bachových esencí nakreslila Jiřina Lockerová. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 331 s., xvi s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Systémová analýza / Zdeněk Votruba, Marek Kalika, Jana Klečáková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 193 s. : il. ; 30 cm - brož.

Széchényi Ferenc és Csehország : levelestár. / válogatta és a bevezetö tanulmányt írta Richard Pražák ; sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Deák Eszter, Erdélyi Lujza. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Gondolat, 2003. - 233 s. ; 20 cm - brož.

Šifry a kódy : od hieroglyfů po hackery. / Simon Adams ; konzultant Peter Chrisp. ; [z anglického originálu ... přeložil Jozef Koval]. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 96 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - váz.

Škola fotografování : digitální technika. / Robert Sheppard ; [překlad Helena Šusterová, Jana Štiková]. - Praha : Sanoma Magazines Praha, [2004]. - 160 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - brož.

Táboření, příprava a vedení tábora / [autor Zbyněk Jiroušek] - 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 96 s. : il. ; 21 cm - brož.


Tabulky u státní zkoušky + sbírka úloh / Slavíčková - Valešová a kol. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004. - 26 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tajemné počátky českých dějin, aneb, Kde jsme se tady vzali 1.. Od pravěku po Sámovu říši / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 164 s. : il., mapy, faksim. ; 22 cm - váz.

Tajný projekt KGB : po stopách záhadné civilizace. / Vladimír Liška - Olomouc : Fontána, 2003. - 112 s. : il. ; 22 cm - váz.

Technická zařízení budov : podklady pro projekty. / Vladimír Jelínek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. - 158 s., [2] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Technologie pro e-tutory / Jiří Pavlíček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ten, který vyšel z domu- : antologie literární a filozofické tvorby činarů - Jakov Druskin, Daniil Charms, Leonid Lipavskij, Nikolaj Olejnikov, Alexandr Vveděnskij. / [z ruských originálů přeložili Jakub Šedivý, Miroslav Olšovský a Tomáš Vůjtek] - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 214 s. : il. ; 21 cm - váz.

Teorie a praxe případové práce ve speciální pedagogice : metodický materiál pro případovou práci. / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 70 s. : il. ; 30 cm - brož.

The money in Bohemia 1520-1620 : accompanying text to a permanent numismatic exhibition at the Pardubice Museum of Eastern Bohemia at Pardubice Castle. / Petr Vorel - 1st ed. - Pardubice : Východočeské muzeum, 2004. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Think-tanky ve visegrádských zemích : analýza politiky a obhajoba zájmů. / Jiří Schneider - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 104 s. : il. ; 20 cm - brož.

Thinking as deciding / [Ondřej Prokopius ; překlad do angličtiny - Tomáš Nesvadba]. - 1. vyd. - Praha : Ondřej Prokopius, 2004. - 32 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Tibetské mandaly : malujeme mandaly pro zdraví a pro duši. / Tatjana Blau - Olomouc : Fontána, 2002. - 32 l. : il. ; 21 x 30 cm - brož.

Třikrát evoluce versus stvoření / J.P. Moreland, John Mark Reynolds ; [překlad Dana Šimonová]. - Praha : Návrat domů, 2004. - 315 s. ; 19 cm - brož.


Tvorba uživatelského rozhraní / Miroslav Haft - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tvorba www stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža - 5., aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2004. - x, 149 s. : il. ; 23 cm - brož.

Učím se poznávat svět : malá encyklopedie do kapsy. / [Susan Meredith ... et al. ; z anglického vydání ... přeložil Aleš Berný]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 290 s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Úvod do PHP a tvorby dynamických WWW aplikací / Pavel Dvořáček, David Štěpán - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 106 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do systémové dynamiky / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 57 s. : il. ; 30 cm - brož.

V kanceláři-- : zábavná výuka angličtiny. : enjoy learning english. / [text Darren Baker ; překlad Eva Bakerová]. - Ostrava : Klaris, 2004. - 56 s. : barev. il. ; 25 cm + 1 CD. - váz.

Věda, poznání, komunikace : sborník k osmdesátým narozeninám Ladislava Tondla. / sestavil Adolf Filáček - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2004. - 218 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vedení týmů : jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. / Wolfgang Krüger ; [překlad Petr Kunst]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Velká dětská encyklopedie / [shromáždili a napsali Felicity Brooks ... et al. ; ilustroval David Hancock. ; překlad Jana Vilimovská]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 319 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - váz.

Velká rodinná encyklopedie - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 672 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - váz.

Víra a vědění : (rozhovor Michela Wieworky s Jacquesem Derridou). / přeložil Pavel Bartošek - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 128 s. ; 21 cm - váz.


Vladimír Chlanda : výběrová bibliografie k 105. výročí narození břeclavského tiskaře. : (z fondu Městské knihovny Břeclav). / [zpracovala Radana Denemarková] - Břeclav : Městská knihovna, 2004. - [22] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na elektrická zařízení / Jaroslav Melen - 2. vyd. - Trutnov : PROPAG TEAM, 2003. - 145 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vybrané kapitoly krizového řízení pro záchranářství / Ivan Veverka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003. - 175 s. : il. ; 29 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Karlovarském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Libereckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Pardubickém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Plzeňském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Vyhodnocení regionálních specifik výskytu podpůrných a brzdících faktorů při zakládání podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji : studie. / Eliška Jirovská, Rudolf Werner, Roman Zuzák - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Vypalujeme CD a DVD pomocí programu NERO / Petr Broža - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2004. - v, 113 s. : il. ; 22 cm - brož.

Vypalujeme CD pomocí programu NERO 6 / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - v, 130 s. : il. ; 21 cm - brož.


Využití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství / Karel Nacházel, Miloš Starý, Jiří Zezulák a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2004. - 318 s. : il. ; 24 cm - váz.


Vývojové tendence podniků / Ladislav Blažek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Výzkum, vývoj a inovace v Evropském parlamentu a Evropském hospodářském a sociálním výboru / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 35 s. ; 25 cm - brož.

Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001 : (analýza z hlediska genderu). / zpracovalo Samostatné odd. specifických statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2004. - 31, [41] s. : il. ; 30 cm - brož.

Wi-Fi : postavte si svou vlastní wi-fi síť. / Shelly Brisbin ; [překlad Petr Zavadil]. - Praha : Neokortex, 2003. - 248 s. : il. ; 24 cm - brož.

Word 2003 / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 128 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zabezpečení sítě pomocí Cisco PIX Firewall : [autorizovaný výukový průvodce]. / David W. Chapman Jr., Andy Fox ; [překlad David Krásenský]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xxi, 343 s. : il. ; 23 cm - váz.

Záhadné postavy českých dějin I.. Osobnosti českých dějin / Vladimír Liška - Vyd. 1. - Olomouc : Fontána, 2003- . - 220 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze semináře 22.-24.3.2004 na Medlově. / [Milan Meloun ... et al.] - Český Těšín : 2 THETA, 2004. - 170 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy počítačového publikování / Václav Vostrovský - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2003. - 206 s. : il. ; 30 cm - Česká zenědělská univerzita ; brož.

Základy práce s PC : Word, Excel, Powerpoint 97-2002. : služby sítě internet. / Josef Vojáček, Adam Švec - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2004. - 138 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. - brož.

Základy programování : úvod do Turbo Pascalu. / Miroslav Virius - Vyd. 3., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2004. - 227 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy projektování informačních systémů / Rudolf Vlasák, Soňa Bulíčková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 144 s. : il. ; 21 cm - brož.


Základy sportovního tréninku I / Michal Lehnert, Jiří Novosad, Filip Neus - Vyd. 1. - Olomouc : HANEX, 2001. - 89 s. ; 21 cm - brož.

Zapojení vysokých škol do procesu přípravy a realizace koncepce státu v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva : 2. workshop odborných pracovníků. : Brno 5. června 2003. : sborník přednášek. / editor Ivan Mašek - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta chemická, 2004. - 39 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zetoráci / Miroslav Mazourek - 1. vyd. - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 197 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice / Anna Červenková, Martina Filipová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 37, viii s. ; 30 cm - Brož.

Znalostní inženýrství / Jaroslav Vlček - Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní : Ústav informatiky AV ČR, 2003. - 201 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zpracování digitální fotografie : nepostradatelný průvodce všech digitálních fotografů. : archivace, software, tisk. / [Ondřej Neff ... et al.] - Praha : Institut digitální fotografie, 2003. - 72 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Zrychlete své www stránky! / Andrew B. King ; [překlad Jan Gregor, Roman Slavičinský, Václav Šimek]. - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004. - 446 s. : il. ; 24 cm - brož.

100 let Městského muzea v Čelákovicích : sborník studií vydaný ke 100. výročí založení muzea. / [editor Jaroslav Špaček] - Vyd. 1. - Čelákovice : Městské muzeum v Čelákovicích, 2004. - 590 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm - váz.

100 let Městského muzea v Čelákovicích : výstavní síň 14. června - 28. září 2003. : katalog výstavy. / [připravil Jaroslav Špaček, Miloslava Marešová] - V Čelákovicích : Městské muzeum v Čelákovicích, 2003. - 24 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

1001 otázek a odpovědí : [velká ilustrovaná encyklopedie]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 189 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


222 nejčastějších problémů s počítačem a jejich řešení / Jakub Lohniský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xi, 139 s. : il. ; 21 cm - brož.


3DS MAX 5 : podrobná příručka. / Ted Boardman ; [překlad Richard Homola]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xiii, 410 s. : il. ; 23 cm + 1 CD. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist