Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2004

Acta paedagogicae Annus III Prešov-Olomouc - Vyd. 1. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogicá fakulta, 2004 - 206 s. ; 23 cm. - 80-8068-254-2(brož.)

Administration of web-based courses : pilot project Development & piloting of basic on-line training courses no. CZ/00/B/F/PP-134013 / authors Zelenda S., Hán, J. - Pilsen : University of West Bohemia, 2003 - 41 s. : il. ; 30 cm. - 80-7043-250-0 (brož.)

Barnabáš a ztracené drahokamy, (aneb, Adónis a Afrodíté) / Richard Heyduk ; [ilustrace] Pavel Žilák. - Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 2003 - 168 s. : barev il. ; 23 cm. - 80-903284-4-X (váz.)

Bibliografie diplomových prací / Miloš Tomandl. - Praha : Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2004 - 153 s. ; 21 cm. - 80-7308-064-8 (brož.)

Boleslavské osobnosti. Ladislav Pokorný, učitel, legionář a kronikář / [zpracovala Helena Červená a Knihovna města Mladá Boleslav]. - Mladá Boleslav : Knihovna města Mladá Boleslav, 2002 - 50 s. ; 21 cm. - 80-239-1901-6 (v knize neuvedeno ; brož.)

Boleslavské osobnosti. PaedDr. Čeněk Novotný, učitel a badatel / [zpracovala Helena Červená a Knihovna města Mladá Boleslav]. - Mladá Boleslav : Knihovna města Mladá Boleslav, [2003] - 38 s. ; 21 cm. - 80-239-1902-4 (v knize neuvedeno ; brož.)

Cesta do Haliče : František Řehoř a poznání života východní Haliče ve druhé polovině 19. století / Petr Kaleta. - Olomouc : Votobia, 2004 - 266 s., [32] s. obr. příl. ; 22 cm. - 80-7220-174-3 (váz.)

Cesta současné školy ke škole tvořivé II : divadlo ve výchově / autoři Marie Pavlovská, Mária Benešová ; [ilustrace Tomáš Pavlovský]. - Brno : MSD, 2003 - 52 s. : il., mapa, portrét ; 21 cm. - 80-86633-10-1 (MSD ; brož.) * 978-80-86633-10-7 (chyb.)

Dávej pozor na auta : dopravní výchova pro 1.-2. třídu / [z německého originálu ... přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 32 s., [4] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 28 cm. - 80-7200-418-2 (brož.)

Dávej pozor na přechodu : dopravní výchova pro 3.-4. třídu / [z německého originálu ... přeložila Blanka Mizerová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 32 s., [2] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 28 cm. - 80-7200-484-0 (brož.)

Encyklopedie rodičovství : nejlepší rada, jakou jste kdy dostali ; 1023 rozumných rad, nevšedních nápadů a praktických postřehů o výchově dětí ; od narození do 8 let / sestavila Saly Lee ; přeložila Lenka Svobodová. - Praha : Columbus, 2004 - 447 s. : il. ; 24 cm. - 80-7249-089-3 (váz.)


Historické a didaktické inspirace : oživené myšlenky - o vzdělání a dějepise od 17. ke 20. století : [sborník příspěvků autorů čtyř století uvažujících o hodnotách vzdělávání, cestách k němu a místě dějepisu ve školní výuce / kolektiv autorů]. - [Praha] : Asociace učitelů dějepisu ČR, 2001 - 159 s. : il. ; 21 cm. - (Brož.)

Historické inspirace : historikové a přírodovědci školnímu dějepisu : [sborník příspěvků k historické terminologii, periodizaci dějin, vývoji vědy a techniky ve 20. století] / kolektiv autorů. - [Praha] : Asociace učitelů dějepisu ČR, 2000 - 102 s. ; 21 cm. - (Brož.)

Historické inspirace : k problémům světa ve 20. století : etnické a náboženské odlišnosti a jejich souvislosti s politickým vývojem států / [kolektiv autorů]. - [Praha] : Asociace učitelů dějepisu ČR, 2003 - 127 s. ; 21 cm. - 80-903419-0-X (brož.)

How to write an on-line course : pilot project Development & piloting of basic on-line training courses no. CZ/00/B/F/PP-134013 / authors Hán, J., Čábalová, D. - Pilsen : University of West Bohemia, 2003 - 17 s. ; 30 cm. - 80-7043-251-9 (brož.)

Hrajeme si se zvířaty / Martin a Lea Smrčkovi. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 180 s. : il. ; 19 cm. - 80-00-01264-2 (brož.)

Hrátky s pohádkami / [Aleš Straka a kolektiv]. - Brno : MC nakladatelství, 2000 - 78 s. : il. ; 21 cm. - (brož.)

Hry & testy na volný čas / Václav Fořtík, Lucie Kučerová, Vilém Vácha. - Praha : Ivo Železný, 2003 - 156 s. : il. ; 20 cm. - 80-237-3848-8 (brož.)

Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost : sborník referátů z konference konané v Olomouci ve dnech 21.-22. listopadu 2002 / Stanislav Tesař, Karel Steinmetz. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 196 s. ; 25 cm. - 80-244-0826-0 (brož.)

Hurá do školy! : 256 úkolů kocourka Fragmentíka / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; illustrations Piotr Parda]. - 1. vyd - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [136] s. : il. ; 29 cm. - 80-7200-876-5 (brož.)

Information / edited by Miloš Tomandl. - Prague : Charles University, Faculty of Philosophy and Arts, 2004 - 122 s. ; 21 cm. - 80-7308-058-3 (brož.)

Já člověk : alternativní výuka psychologie pro střední školy / Přemysl Šil ; Jana Karolová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004 - 286 s. : il. ; 21 cm + 28 volných příl. - 80-7182-175-6 (brož.)


Jak poznáte, že už jste ve Finsku příliš dlouho / Lenka Pazderová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 168 s., 15 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7182-169-1 (brož.)

Jak psát on-line kurz : pilotní projekt Development & piloting of basic on-line training courses no. CZ/00/B/F/PP-134013 / autoři Hán, J., Čábalová, D. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003 - 16 s. ; 30 cm. - 80-7043-252-7 (brož.)

Jdeme do školy / [Renata Maříková ... et al. ; ilustrace Aleš Straka]. - Brno : MC nakladatelství, 2001 - 228 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm. - (váz.)

Jsem na dítě sám : jak přežít péči o dítě / Christophe Quillien ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Holubkovová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 115 s. : il. ; 21 cm. - 80-00-01355-X (brož.)

Katechetika - historie - teologie : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 9.-10.10.2003 ve Smilovicích Katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě / editor Józef Szymeczek. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003 - 262 s. ; 21 cm. - 80-7042-306-4 (brož.)

Knížka o Regině : královský soupis divadla poezie (1971-2003) / Michal Huvar. - Vyd. 1. - V Brumovicích : Carpe diem, 2003 - 111 s. : portréty (některé barev.) ; 14 cm + 2 CD (To nejlepší z písniček, Umanuté mlčení) - 80-86362-47-7 (váz.)

Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení / Alena Nelešovská. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 159 s. ; 24 cm. - 80-7182-167-5 (váz.)

Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce. Jaro / Martin Bestajovský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 64 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-251-0160-6 (váz.)

Marpa - tibetský rebel : cesta Milarepy a jeho učitele Marpy / Marcel Vanek. - 1. vyd. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2004 - 91 s. : il., portréty ; 25 cm. - (Váz.)

Matematika 6-9 pro vyšší stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / Jaroslav Eisler. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - 172 s. ; 21 cm. - 80-7200-917-6 (brož.)


Mezopotámie : 34. století př.n.l. až 539 př.n.l. / Jean-Jacques Glassner ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Prosecký]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 309 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. - 80-7106-664-8 (váz.)


Nejčastější chyby ve francouzštině : chyby, které dělají Češi, když mluví francouzsky / Ladislava Miličková. - Brno : MC nakladatelství, 2002 - 151 s. ; 21 cm. - 80-238-9791-8 (v knize neuvedeno ; brož.)

Odmaturuj! z fyziky / [zpracovali Pavol Tarábek, Petra Červinková a kolektiv]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, c2004 - 224 s. : il. ; 24 cm. - 80-86285-39-1 (brož.)

Opakování 1. třídy ZŠ / Petr Šulc a Petr Vandas. - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2004?] - 80 s. : il. ; 21 cm. - 80-7353-000-7 (brož.)

Pedagogická kinantropologie 2003 : sborník sekce pedagogické kinantropologie Kinantropologické společnosti / k vydání připravili Lubomír Dobrý, Otmar Souček. - Praha : Karolinum, 2003 - 207 s. ; 21 cm. - 80-246-0767-0 (brož.)

Pohádková abeceda z Albatrosu / [Kateřina Závadová ; ilustrace vybrala Jana Mikulecká]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 74 s. : barev. il. ; 25 cm. - 80-00-01360-6 (váz.)

Pohádky pro malé děti / ilustrace Adolf Dudek - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2004 - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - 80-7228-456-8 (váz.)

Poškole 2004 : sborník Národní konference o počítačích ve škole, Lázně Sedmihorky, Česká republika, 21.-23.4.2004 / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Stanislav Siňor]. - 1. vyd. - [Praha] : Mezinárodní organizační výbor Poškole ; Liberec : Jednota školských informatiků, 2004 - 261 s. : il. ; 21 cm. - 80-239-2598-9 (brož.)

Pověsti českých hradů a zámků / Josef Pavel. - V Praze : Levné knihy KMa, 2000 - 2 sv. : il. ; 23 cm. - 80-86425-26-6 (sv. 1 ; brož.)

Právo v praxi MŠ. - Praha : Josef Raabe, 2001- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-07-7 (soubor)

Problémové dítě a hra. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-15-8 (soubor ; volné listy v pořadači)


Projev děkana Hudební fakulty JAMU Doc. Ing. Ivo Medka, Ph.D. při udílení titulu Doctor Honoris Causa Siru Charlesi Mackerrasovi ; Projev Sira Charlese Mackerrase při převzetí titulu Doctor Honoris Causa : slavnostní zasedání Umělecké rady JAMU Brno, Besední dům 30. ledna 2004. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2004 - 19 s. ; 21 cm. - 80-85429-90-X (brož.)


Přežití : techniky a trénink pro přežití v přírodě / Barry Davies ; [překlad Petr Tůma]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003 - 159 s. : il. ; 21 cm. - 80-7237-783-3 (brož.)

Příbramský rok / Jan Čáka. - Vyd. 1. - Příbram : Knihkupectví Mária Olšanská, 2004 - 85 s. : il. ; 21 cm. - 80-902362-7-8 (váz.)

Připravujeme se k maturitě z českého jazyka. 2, Jazyk / Věra Martinková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Tripolia, 2004 - 318 s. : il. ; 21 cm - 80-86448-29-0 (brož.)

RAAdce učitele. - Praha : Josef Raabe, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-04-2 (sv. 1 ; váz.)

Rodičům na nejhezčí cestu / Zdeněk Matějček, Marie Pokorná, Petr Karger. - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2004 - 189 s. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7319-023-0 (brož.)

Říkáme si s dětmi : k praktickým otázkám výchovy jazyka a řeči u malých dětí / František Synek. - 5., přeprac. vyd. - Praha : ArchArt, 2004 - 127 s. : il. ; 13 x 17 cm. - 80-86638-04-9 (váz.)

Sborník příspěvků z konference "Vstup do Evropské unie a očekávané změny na trhu práce" / [editor Ondřej Gbelec]. - Vyd. 1. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko pro poradenství, 2003 - 69 s. : il. ; 21 cm. - 80-86728-05-6 (brož.)

Skvělá kniha her & testů / Václav Fořtík, Jindřich Pěnčík, Vilém Vácha. - 2. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003 - 158 s. : il. ; 20 cm. - 80-237-3851-8 (brož.)

Soubor úkolů z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 2. stupně ZŠ / Zdeněk Suda - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2000- - sv. : il. ; 21 cm - 80-7043-262-4 (sv. 2 ; brož.)

Spolupráce firem a vysokých škol v oblasti marketingu : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí, Liberec 17.-18. února 2004. - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2004 - 148 s. : il. ; 21 cm. - 80-7083-822-1 (brož.)

Strategie, řízení a modelování informačního systému RISA / Vladimír Krajčík. - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004 - 35 s. : il. ; 30 cm. - 80-85118-84-X (brož.)

Světové pohádky / B. Klika. - V Praze : Levné knihy KMa, 2000 - 86 s. : il. ; 23 cm. - 80-86425-61-4 (brož.)


Škola a právo : právní předpisy v praxi ředitele školy / Jaromír Krejčí ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-16-6 (soubor ; brož.)

Tělesné tresty dětí : definice, popis, následky / Eva Vaníčková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 116 s. ; 21 cm. - 80-247-0814-0 (brož.)

Testy k přijímacímu řízení na Policejní akademii ČR : [bakalářské studium, magisterské studium, doktorské studium / Hana Bartošová, František Novotný, Jiří Víšek]. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 159 s. ; 21 cm. - 80-86473-70-8 (brož.) * 8086473-70-8 (chyb.)

Tibetské báje o Milarepovi / Marcel Vanek ; [ilustrace Radovan Hrabý]. - 1. vyd. - Sušice : Miroslav Hyťha, 2004 - 158 s. : barev. il. ; 25 cm. - (Váz.)

Tohle nenos / Trinny Woodallová, Susannah Constantinová ; fotografie Robin Matthews. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 143 s. : barev. il. ; 23 cm. - 80-00-01380-0 (váz.)

Trh práce, školy a absolventi v Moravskoslezském kraji / [redigoval Vladimír Voznička]. - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004 - 95 s. : il. ; 30 cm. - 80-85118-83-1 (brož.)

Už to dokážu! : 64 úkolů kocourka Fragmentíka / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; illustrations Piotr Parda]. - 1. vyd - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [32] s. : il. ; 29 cm. - 80-7200-875-7 (brož.)

Už to mám! : 64 úkolů kocourka Fragmentíka / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; illustrations Piotr Parda]. - 1. vyd - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [32] s. : il. ; 29 cm. - 80-7200-873-0 (brož.)

Už to umím! : 64 úkolů kocourka Fragmentíka / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; illustrations Piotr Parda]. - 1. vyd - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [32] s. : il. ; 29 cm. - 80-7200-874-9 (brož.)

Už to vím! : 64 úkolů kocourka Fragmentíka / [tasks preparation Jadwiga Stasica ; illustrations Piotr Parda]. - 1. vyd - Havlíčkův Brod : Fragment, 2004 - [32] s. : il. ; 29 cm. - 80-7200-872-2 (brož.)


Vedení školy v praxi. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-13-1 (soubor ; volné listy v pořadači)


Vesele do školy / [Helena Kolbábková ... et al. ; ilustrace Aleš Straka]. - Brno : MC nakladatelství, 2001 - 228 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm. - (váz.)

Vyrábíme přáníčka / Charlotte Stowell ; ilustrace Jim Robins. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 40 s. : barev. il. ; 24 cm. - 80-251-0184-3 (brož.)

Vysoká škola ekonomická v Praze 1953-2003 : minulost, přítomnost, budoucnost / [Bronislava Hořejší ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 372 s. : barev. il., portréty ; 26 cm. - 80-245-0663-7 (váz.)

Vzdělání a trh : sborník textů / [Tereza Urbanová (editor)]. - Praha : Liberální institut, 2003 - 39 s. ; 21 cm. - 80-86389-31-6 (brož.)

Web-based implementation of courses : pilot project Development & piloting of basic on-line training courses no. CZ/00/B/F/PP-134013 / authors Zelenda, S. - Pilsen : University of West Bohemia, 2003 - 30 s. : il. ; 30 cm. - 80-7043-249-7 (brož.)

Zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) : Zákon č. 129/2004 Sb., o krajích (krajské zřízení) ; Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ; Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ; Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ; Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ; Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ; Vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. - Český Těšín : Poradce, 2004 - 136 s. ; 21 cm. - 80-86674-81-9(brož.)

10 let Institutu dopravy Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2004 - 65 s. : il. ; 21 cm + 1 CD - 80-248-0589-8(brož.)

3. benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla = 3rd benefit auction of artistic works for Akce cihla / Portus Praha, občanské sdružení a Aukční síň Vltavín. - Praha : Portus, 2004 - 72 s. ; 30 cm. - (Brož.)

61 nejlepších her - uvnitř : jak zdravě, rozumně a zábavně zaplnit dětem volný čas? / [Roman Pavelka]. - Brno : MC nakladatelství, 2004 - 67 s. : il. ; 21 cm. - 80-238-9713-6 (v knize neuvedeno ; brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist