Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2004

Advokát v EU : právní předpisy o advokacii v zemích Evropské unie / [sestavil] Stanislav Balík ... [et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 423 s. ; 21 cm. - 80-86473-64-3 (brož.)

Aktuální praktický průvodce čerpáním finančních prostředků a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie / Vladimír Kokoška a kolektiv autorů. - Praha : Dashöfer, 2004- - sv. ; 24 cm. - 80-86229-81-5 (pořadač)

Analýza zdravotnických účtů ČR / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti. - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 81 s. : il. ; 30 cm. - 80-250-0730-8 (brož.)

Armáda České republiky v roce 2003 / [odpovědní redaktoři Jaroslav Roušar a Jarmila Xaverová]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2004 - 1 složený list : barev. il. ; 25 cm. - 80-7278-201-0(brož.)

Boleslavské osobnosti. Ladislav Pokorný, učitel, legionář a kronikář / [zpracovala Helena Červená a Knihovna města Mladá Boleslav]. - Mladá Boleslav : Knihovna města Mladá Boleslav, 2002 - 50 s. ; 21 cm. - 80-239-1901-6 (v knize neuvedeno ; brož.)

CASLIN 2003 : zvládání krizí a jejich následků = Crisis management and recovery : [8.6.2003-12.6.2003, Ratiboř u Kardašovy Řečice] / [odpovědný redaktor Františka Vrbenská]. - 1. vyd - Praha : Státní technická knihovna, Národní knihovna České republiky, 2003 - 96 s. : il. ; 29 cm. - 80-86504-10-7 (Státní technická knihovna ; brož.)

Celní předpisy : celní zákon a prováděcí předpisy, celní správa zboží porušující práva duševního vlastnictví, podle astavu k 7.6.2004. - Ostrava : Sagit, 2004 - 176 s. ; 24 cm. - 80-7208-431-3 (brož.)

Čekání na válku : výpověď odvolané české velvyslankyně v Kuvajtu / Jana Hybášková. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2004 - 325 s., [8] s. barev. il. ; 22 cm. - 80-86182-77-0 (váz.)

Červené barety / Jiří Šolc. - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 383 s., [90] s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0691-2 (váz.)

České účetní standardy : české účetní standardy pro podnikatele ; právní stav: 1.2.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 44 s. ; 23 cm. - 80-7350-011-6 (brož.)


Čest, hrdost, statečnost : 1992-1994 / Leon Patriot. - [Prostějov : s.n., 2004] - [292] s. : il., portréty ; 24 cm. - 80-239-2768-X (váz.)


Čtvrtá světová začala? : světová válka civilizací, nebo nalezneme nový způsob vzájemného soužití?, nové paradigma? : (pohled metafyzika) / Robert Nový. - [Praha] : Onyx, 2001 - 47 s. ; 21 cm. - 80-85228-80-7 (brož.)

Daň z přidané hodnoty - nový zákon s komentářem od 1.5.2004 / Ladislav Pitner ; Václav Benda ; Svatopluk Galočík. - Olomouc : ANAG, 2004 - 231 s. ; 21 cm. - 80-7263-234-5 (brož.)

Daň z přidané hodnoty : Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění ; právní stav: k 1.10.2003 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2004. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2003 - 44 s. ; 23 cm. - 80-86394-98-0 (brož.)

Daňové a účetní chyby a problémy 2004 : daň z příjmů právnických osob / Ivana Pilařová. - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 191 s. ; 21 cm. - 80-247-0763-2 (brož.)

Demokracie a Evropa v době globalizace : sborník z konference uspořádané dne 25. září 2003 Centrem pro evropská studia a Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně / editor Marta Goňcová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003 - 225 s. ; 21 cm. - 80-210-3301-0 (brož.)

DPH po vstupu do EU : zákon s přehledy k 1.5.2004 / Jiří Dušek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 152 s. : formuláře ; 24 cm. - 80-247-0994-5 (brož.)

DPH po vstupu do EU : znění zákona k 1.5.2004. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 56 s. ; 25 cm. - 80-247-0993-7 (brož.)

DPH, spotřební daně : prováděcí předpisy a předpisy souvisící ; daň z přidané hodnoty , spotřební daně , značení tabákových výrobků , barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv , nároky na vrácení spotřební daně , zákon o lihu ; aktualizováno k 1.5.2004 / [sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 189 s. ; 24 cm + 1 CD - 80-251-0193-2 (brož.)

Důchodové předpisy s komentářem / Jan Přib ; Vladimír Voříšek. - 3., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004 - 431 s. ; 22 cm. - 80-7263-236-1 (váz.)

Duševní vlastnictví jako zdroj kvalitativního rozvoje : obecná orientace a nejdůležitější webové stránky pro malé a střední podniky (MSP) - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2004 - 138 s. ; 22 cm - 80-7282-031-1 (brož.)

EurOpen : sborník příspěvků XXII. konference, 25.5.-28.5.2003. - 1. vyd. - Plzeň : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2003 - [152] s. : il. ; 30 cm. - 80-86583-01-5 (kroužková vazba)


Evropský konstitucionalismus : zdroje, formy a tendence / Jana Reschová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 165 s. ; 26 cm. - 80-245-0647-5 (váz.)

Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku / Stanislava Černá - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 244 s. ; 21 cm - 80-7201-416-1 (brož.)

Filosofie nerovnosti / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - [Olomouc] : KITĚŽ, 2004. - 164 s. ; 21 cm. - 80-903383-1-3 (brož.)

Günther Rall : autorizované paměti předního pilota německé Luftwaffe a generála NATO / Jill Amadio ; [z anglického originálu ... přeložila Soňa Tobiášová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004 - 299 s. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7218-711-2 (váz.)

Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity : evaluace programů / Ivana Šimíková, Pavel Navrátil, Jiří Winkler. - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 65, viii s. : il. ; 30 cm. - 80-239-3205-5 (v knize neuvedeno ; brož.)

Hospodaření s majetkem státu / Stanislav Plíva. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xx, 366 s. ; 23 cm. - 80-7179-811-8 (brož.)

Cheri, zázrak z ulice : [skutečný příběh] / Cheri Ann Petersová ; [ z anglického originálu ... přeložila Renáta Kunzová]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2004 - 194 s. : il. ; 21 cm. - 80-7172-901-9 (brož.)

Instituce a odpovědnost : k filozofii ekonomické vědy / Václav Klusoň. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 319 s. ; 21 cm. - 80-246-0722-0 (brož.)

Jak emitovat dluhopisy a akcie na veřejném trhu / vedoucí autorského kolektivu Tomáš Ježek. - Praha : Komise pro cenné papíry, 2004 - 80 s. ; 21 cm. - 80-239-2193-2 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Hotely, restaurace, kavárny / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 8 s. ; 21 cm. - 80-86747-12-3 (brož.)


Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Kadeřnictví / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 8 s. ; 21 cm. - 80-86747-13-1 (brož.)


Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Klempíř / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-10-7 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Kovář, zámečník / [zpracoval Antonín Peltrám]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-08-5 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Malé a středně velké podniky dopravy / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 8 s. ; 21 cm. - 80-86747-05-0 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Malé a střední kovozpracující podniky / [zpracovala Barbara Kubešová]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-06-9 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Malíř, natěrač / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-11-5 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Pekaři, cukráři [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 8 s. ; 21 cm. - 80-86747-14-X (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Pokrývač / [zpracoval Antonín Peltrám]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-09-3 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Stavebnictví / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 16 s. ; 21 cm. - 80-86747-15-8 (brož.)

Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Výrobky ze dřeva / [zpracovala Barbara Kubešová]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 16 s. ; 21 cm. - 80-86747-07-7 (brož.)


Jak podnikat v EU? : informace o podmínkách podnikání a provozování živností v Evropské unii. Zubní technici / [zpracoval Antonín Peltrám]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2004 - 12 s. ; 21 cm. - 80-86747-16-6 (brož.)


Jan Kavan v labyrintu služeb / Přemysl Vachalovský, Pavel Žáček - V nakl. Formát vyd. 1. - Praha : Formát, 2003 - 638 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - 80-86718-02-6 (brož.)

Jenom sovy a zatracení blázni létají v noci : vzrušující autobiografie bombardovacího pilota RAF / Tom Sawyer. - 1. české vyd. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 258 s., [4] s. obr. příl. ; 22 cm. - 80-206-0686-6 (váz.)

Kancléřem tří prezidentů / Ladislav Novák ; podle podkladů autora a osobních rozhovorů zpracoval Vladimír Procházka. - Vyd. 1. - Praha : Petrklíč, 2002 - 117 s. : il., portréty ; 22 cm. - 80-7229-039-8 (váz.)

Katalog materiálu k ochraně proti chemickému, biologickému, radiologickému a jadernému ohrožení = Catalogue CBRN defence equipment / František Kozák, Martina Silvey, Milan Vávrů. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003 - 66 s. : barev. il. ; 30 cm. - 80-86640-20-5 (brož.)

Kniha vojenských omylů : [přehmaty, trapasy a osudná pochybení v historii válek] / Geoffrey Regan ; [z anglického originálu ... přeložil Miloš Chlouba] - 2., upr. vyd., V Knižním klubu 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 200 s. : il. ; 25 cm - 80-242-1149-1 (váz.)

Kolébka zla / Brian Keenan ; přeložil Ladislav Šenkyřík. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 371 s. ; 21 cm. - 80-7017-985-6 (brož.)

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen : [Lehrerhandbuch / Dorothea Lévy-Hillerich]. - 1. Aufl. - Plzeň : Fraus, 2004 - 75 s. ; 22 cm. - 80-7238-289-6 (brož.)

Krizová intervence pro praxi / Naděžda Špatenková a kolektiv. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 197 s. ; 24 cm. - 80-247-0586-9 (brož.)

Legenda bez legend : životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži (1891-1944) / Vladimír Černý, Petr Kopečný, František Vašek. - Brno : Šimon Ryšavý, 2004 - 124 s. : il., portréty, mapy, plány ; 21 cm. - 80-7354-001-0 (brož.)

Likvidace pojistných událostí silničních vozidel / Milan Hradec, Karel Deutschmann. - 1. vyd. - Praha : IBS expert, 2004 - 144 s. : formuláře ; 21 cm. - 80-239-0875-8 (brož.)


Luftwaffe : námořní letectvo 1939-1945 : ilustrovaná historie / Chris Goss, Bernd Rauchbach ; [z anglického originálu ... přeložil Vlastislav Kotouček]. - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 197 s. : il., některé barev. ; 25 cm. - 80-206-0660-2 (váz.)


Malá encyklopedie latiny v právu : slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky / Miloš Klang. - 4., dopl. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 173 s. ; 15 cm. - 80-7201-456-0 (brož.)

Malá právnická encyklopedie / Josef Fiala ... [et al.]. - 5., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2004 - 253 s. ; 15 cm. - 80-7201-461-7 (brož.)

Managerské dovednosti úředníka : (úvod do problematiky) / Jiří Pondělíček. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2004 - 79 s. ; 21 cm. - 80-239-3041-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Místní poplatky v praxi / Zdena Jirásková, Alena Šneberková. - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2004 - 155 s. ; 21 cm. - 80-7273-099-1 (brož.)

Montgomery : biografie / Alan Moorehead. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 280 s., 20 s. obr. příl. : il. ; 24 cm. - 80-206-0612-2 (váz.)

Musela jsem zabíjet : místo panenky mi dali pušku / China Keitetsi ; [přeložila Helena Březinová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004 - 288 s., [8] s. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm. - 80-7246-228-8 (váz.)

Na nebi sladké Francie : válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 1939-1945 / Jiří Rajlich. - V Našem vojsku vyd. 1. V nakl. ARES vyd. 2. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 555 s. : il., některé barev., portréty, mapy ; 24 cm. - 80-206-0678-5 (NV ; váz.)

Naši v poušti / [autor textu Pavel Berger]. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 119 s. : il. ; 24 cm. - 80-206-0622-X (váz.)

Nebojte se nevidomých! : od příležitostné pomoci k dobrovolnictví / Miroslav Michálek. - Praha : Okamžik, 2004 - 31 s. ; 15 cm. - 80-903247-3-8 (brož.)

Německá bombardovací esa / Georg Brütting. - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2003 - 148 s., 32 s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0650-5 (váz.)

Německá esa na střemhlavých bombardérech / Georg Brütting. - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2003 - 222 s., 32 s. obr. příl. : il. ; 24 cm. - 80-206-0661-0 (váz.)


Německá stíhací esa / R.F. Toliver , T.J. Constable ; [z německého originálu ... přeložil Vladimír Vuško]. - Vyd. 1. v NV - Praha : Naše vojsko, 2002 - 278 s., [24] s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0628-9 (váz.)


Obecní zřízení / Eva Matrasová, Václav Šlauf. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2003 - 59 s. ; 21 cm. - 80-239-3040-0 (v knize neuvedeno ; brož.)

Ochrana soukromí ve správním právu / Pavel Mates - Praha : Linde, 2004 - 307 s. ; 21 cm - 80-7201-458-7 (brož.)

Piráti : [objevte drsný svět pirátů - od korzárů Středozemního moře až po krvežíznivé bukanýry španělské flotily] / napsal Richard Platt ; fotografie Tina Chambersová ; [překlad Jana Pacnerová]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2004 - 63 s. : barev. il., mapy, portréty ; 29 cm. - 80-7321-109-2 (váz.)

Pod hákovým křížem : válečné epizody / František Weber - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004 - 244 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm - 80-7237-763-9 (váz.)

Podmínky poskytování ošetřovatelské péče v rezidenčních zařízeních vč. návrhu propojení systémů zdravotní a sociální péče / Blanka Misconiová, Iva Merhautová, Ladislav Průša. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004 - 29, ix s. ; 30 cm. - 80-239-3094-X (v knize neuvedeno ; brož.)

Pohotově o reformě ozbrojených sil České republiky / [odpovědní redaktoři Michal Polívka a Hana Košťálová]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2004 - [36] s. : barev. il. ; 11 x 15 cm. - 80-7278-207-X (brož.)

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných podle právního stavu k 7.5.2004 / Marta Ženíšková ; Ludmila Trnková ; Jiří Šmíd. - Olomouc : ANAG, 2004 - 159 s. ; 21 cm. - 80-7263-237-X (brož.)

Policejní psychologie / Ludmila Čírtková. - Vyd. 4., v nakl. Portál 2., rozš. - Praha : Portál, 2004 - 266 s. ; 23 cm. - 80-7178-931-3 (brož.)

Poručík tankistů / August von Kageneck ; [z francouzského originálu ... přeložil Pavel Kaas]. - Vyd. v Našem vojsku 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 106 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0615-7 (váz.)

Povrch vozovky a její vliv na bezpečnost silničního provozu : zkrácená verze habilitační práce pro jednání VR FAST VŠB-TUO 28.5.2004 / Marián Krajčovič. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 40 s. : il. ; 21 cm. - 80-248-0588-X (brož.)

Pozvání do rogersovské psychologie : přístup zaměřený na člověka / Ladislav Nykl. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004 - 137 s. : il. ; 23 cm. - 80-86598-69-1 (brož.)


Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- - sv. ; 21 cm - 80-86229-24-6 (soubor ; volné listy v obálce)

Právní raadce starosty. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-09-3 (soubor ; volné listy)

Právní režimy mezinárodních prostorů / Jan Ondřej. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 263 s. ; 21 cm. - 80-86473-69-4 (brož.) * 80-86473-69-7 (chyb.)

Právní řád I. : (základní kurz) / Vladislav Štefka. - Vyd. 2. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 106 s. ; 29 cm. - 80-7318-191-6 (brož.)

Právní systém v České republice I. / Tomáš Pohl. - Dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 295 s. ; 30 cm. - 80-86716-06-6 (brož.)

Právní systém v České republice II. / Tomáš Pohl. - Dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Institut Svazu účetních, 2004 - 271 s. ; 30 cm. - 80-86716-07-4 (brož.)

Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář / František Korbel a kolektiv - Praha : Linde, 2004 - 295 s. ; 21 cm - 80-7201-465-X (brož.)

Právo v praxi MŠ. - Praha : Josef Raabe, 2001- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-07-7 (soubor)

Profesní kodex strážníka / [kolektiv autorů]. - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2003 - 15 s. ; 15 cm. - 80-86477-20-7 (brož.)

Programy podpory podnikání : využití strukturálních fondů EU ve stavebnictví : sborník k semináři : Praha, Masarykova kolej ČVUT, 19. května 2004 / [editor Vlastimil Šrůma]. - 1. vyd. - Praha : Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS), 2004 - 124 s. : il., mapy ; 25 cm. - 80-239-2962-3 (brož.)

Přestupkové právo / Zdeněk Červený. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2003 - 91 s. ; 21 cm. - 80-239-3042-7 (v knize neuvedeno ; brož.)


Přímá demokracie pro Českou republiku - [Brno] : Luboš Marek, 2004 - 56 s. ; 21 cm - 80-86263-49-5 (brož.)


Příprava, realizace a provoz vodohospodářských staveb dle nových předpisů : sborník XVII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře : Kutná Hora, 15.-16. dubna 2002 / [Jan Lázňovský ... et al.]. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů České republiky, 2002 - 81 s. : il. ; 21 cm. - 80-02-01482-0 (brož.)

Psychologické poradenství v sociální práci II / editor Karel Paulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004 - 141 s. ; 24 cm. - 80-7042-642-X (brož.)

PYROS : 12. mezinárodní veletrh požární techniky : 12. internationale Fachmesse der Feuerschutztechnik : 12th international fair of fire fighting equipment ; INTERPROTEC : 7. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí : 7. internationale Fachmesse für Schutzausrüstung und Sicherheit am Arbeitsplatz : 7th international fair of personal protective equipment, health and safety at work : ISET 2004 : 3. mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb : 3. internationale Fachmesse für Sicherheitstechnik und Dienstleistungen : 3rd international exhibition of security technology and services : 18.-21.5.2004, Brno - Czech Republic : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2004 - 249 s. ; 21 cm. - 80-7293-096-6 (brož.)

Registr daňových chyb a omylů / Zdeněk Burda a kolektiv. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002- - sv. ; 21 cm. - 80-902702-3-9 (soubor ; brož.)

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu / Věra Hrouzková a kolektiv. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-902702-6-3 (brož.)

Rejstřík pojmů - Účetnictví pro podnikatele 2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativních normách / sestavil kolektiv pracovníků. - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 130 s. ; 24 cm. - 80-86371-40-9 (brož.)

Rejstřík pojmů - Zákon o daních z příjmů 2004 : praktický vyhledávač nejčastěji používaných pojmů, frází a slovních spojení v legislativních normách / sestavil kolektiv pracovníků. - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004 - 95 s. ; 24 cm. - 80-86371-41-7 (brož.)

Restorativní justice : sborník příspěvků a dokumentů / editor Zdeněk Karabec. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003 - 143 s. ; 21 cm. - 80-7338-021-8 (brož.)

Sebevražedné jednotky / Richard O'Neill ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Schmidt]. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 284 s. : il. ; 25 cm. - 80-206-0672-6 (váz.)

Smeteni z výšin : letečtí vojenští akademici vzpomínají / Břetislav Čepelík. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 248 s., 16 s. obr. příl. ; 22 cm. - 80-206-0694-7 (váz.)


Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu / Antonín Kottnauer ; Jiří Týc. - 3., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004 - 159 s. : formuláře ; 21 cm. - 80-7263-233-7 (brož.)

Smrtící žert : kriminální případy / Jan Vašek. - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2004 - 58 s. ; 21 cm. - 80-86081-58-3 (brož.)

Sociální práce / Pavel Mühlpachr. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 100 s. ; 21 cm. - 80-210-3323-1 (brož.)

Soudní lékařství pro policisty / Michal Dogoši, Jiří Hrbek. - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003 - 94 s. ; 30 cm. - 80-7251-127-0 (brož.)

Soudní řád správní : komentář / Vladimír Vopálka ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004 - xi, 327 s. ; 20 cm. - 80-7179-864-9 (váz.)

Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů : z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí / Josef Holejšovský, Marta Neplechová, Květa Olivová. - 2., rozš. vyd. - Beroun : IFEC, 2004 - 353 s. ; 21 cm. - 80-903409-0-3 (brož.)

Společné memorandum o sociálním začleňování : Česká republika / Ministerstvo práce a sociálních věcí. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2004 - 64 s. : il. ; 21 cm. - 80-86552-81-0 (brož.)

Správní právo : obecná část / Petr Průcha - 6. dopl. a aktualiz. vyd., (v nakl. Doplněk 1.) - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2004 - 356 s. ; 20 cm - 80-210-3350-9 (Masarykova univerzita ; brož.)

Standardy kvality a kultura sociálních služeb : jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? : (závěrečná zpráva z případové studie) / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003 - 79, ix s. ; 30 cm. - 80-239-3093-1 (v knize neuvedeno ; brož.)

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy : úplné znění podle stavu k 1.1.2004. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2004 - 139 s. ; 30 cm. - 80-86769-15-1 (brož.)


Summary of the reform of the Armed Forces of the Czech Republic / [editors Michal Polívka and Hana Košťálová]. - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2004 - [36] s. : barev. il. ; 11 x 15 cm. - 80-7278-208-8 (brož.)


Škola a právo : právní předpisy v praxi ředitele školy / Jaromír Krejčí ... [et al.]. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-16-6 (soubor ; brož.)

Tělesné tresty dětí : definice, popis, následky / Eva Vaníčková. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 116 s. ; 21 cm. - 80-247-0814-0 (brož.)

Trestní právo hmotné / František Novotný a kolektiv. - Plzeň : Aleš Čeněk, 2004 - 310 s. ; 21 cm. - 80-86473-67-8 (brož.)

Účetní předpisy : Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění; Vyhláška č. 200/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S., o účetnictví, v platném znění. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 21 s. ; 24 cm. - 80-7350-009-4 (brož.)

Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z / Marta Neplechová. - Olomouc : ANAG, 2004 - 335 s. ; 21 cm. - 80-7263-232-9 (brož.)

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu : ve znění k 1.5.2004 : zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, způsob a postupy vedení účetnictví / Jaroslav Peštuka. - Praha : Eurounion, 2004 - 328 s. ; 21 cm. - 80-7317-030-2 (brož.)

Unrechtmässige Gewinne und ihre Abschöpfung im Strafverfahren in der Tschechischen Republik / Jan Musil ; [překlad Alena Týmlová]. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003 - 45 s. ; 21 cm. - 80-7251-136-X (brož.)

Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky ; Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. - Vyd. 1. - Praha : Armex, 2004 - 64 s. ; 15 cm. - 80-86795-00-4 (brož.)

Válka ve Středomoří / Bernard Ireland ; [z anglického originálu ... přeložil Vladimír Voděra]. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 189 s., [32] s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0697-1 (váz.)

Vedení, dohled a dozory ve výstavbě ; Stavební deník, jeho skladba a vedení : doporučený standard : metodická řada DOS M 05.01 / [Jaroslav Hodina ... et al.]. - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 63 s. ; 21 cm. - 80-86769-05-4 (brož.)


Velitelé tankových vojsk : rytíři moderní doby / George Forty ; [z anglického originálu ... přeložil Jaroslav Růžička]. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 217 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. - 80-206-0695-5 (brož.)


Velké špionážní operace : studená válka / Karel Pacner - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 285 s. : il., portréty ; 25 cm - 80-00-01316-9 (brož.)

Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro inženýring ve výstavbě. - 1. vyd - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003 - 99 s. ; 30 cm. - 80-86769-06-2 (brož.)

Vybrané aspekty zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích : zkrácená verze habilitační práce pro jednání Vědecké rady FAST VŠB-TUO 28.5.2004 / Miloslav Řezáč. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 32 s. : il. ; 21 cm. - 80-248-0486-7 (brož.)

Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení / Anna Arnoldová. - 2., rozš. vyd. - Praha : Karolinum, 2004- - sv. ; 21 cm. - 80-246-0728-X (sv. 1 ; brož.)

Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení : Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ; Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ; Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ; Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ; Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. - Český Těšín : Poradce, 2004 - 152 s. ; 21 cm. - 80-86674-82-7(brož.)

Zajat Japonci / Russell Braddon ; [z anglického originálu ... přeložil Josef Grubhoffer]. - Vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2002 - 311 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm. - 80-206-0608-4 (váz.)

Zajat ve Stalingradu : dramatický osud německého vojáka : 1943-1946 / Franz Sapp ; [z německého originálu ... přeložila Monika Macková]. - Vyd. 1. v Našem vojsku - Praha : Naše vojsko, 2003 - 282 s., [63] s. obr. příl. : mapy, faksim. ; 24 cm. - 80-206-0657-2 (váz.)

Zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) : Zákon č. 129/2004 Sb., o krajích (krajské zřízení) ; Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ; Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ; Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ; Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ; Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ; Vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách. - Český Těšín : Poradce, 2004 - 136 s. ; 21 cm. - 80-86674-81-9(brož.)


Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) : Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky ; Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ; Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, moderniace nebo regenerace panelových domů ; Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ; Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. - Český Těšín : Poradce, 2004 - 104 s. ; 21 cm. - 80-86674-83-5(brož.)


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů : Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ; Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). - Český Těšín : Poradce, 2004 - 216 s. ; 21 cm. - 80-86674-84-3(brož.)

Zákon o dani z přidané hodnoty : stav k 1.5.2004 ; nový zákon s přílohami : komentář / Pavel Klabík. - Praha : Eurounion, 2004 - 207 s. : formuláře ; 21 cm. - 80-7317-031-0 (brož.)

Zákon o obalech včetně prováděcích předpisů s výkladem / Dana Římanová. - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2004 - 109 s. : il. ; 21 cm. - 80-7273-100-9 (brož.)

Zákon o ochraně ovzduší včetně prováděcích předpisů s výkladem / Dana Římanová. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2004 - 680 s. ; 21 cm. - 80-7273-104-1 (brož.)

Zákoník práce : euronovela s účinností od 1.3.2004 a další aktuální pracovněprávní předpisy / [výklad] Marcela Kubínková a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Sondy, 2004 - 357 s. ; 21 cm - 80-903134-7-7 (brož.)

Zákoník práce : Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění : právní stav 1.3.2004 s paralelním vyznačením změn ke dni vstupu do EU a k 1.1.2005. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2004 - 64 s. ; 23 cm. - 80-7350-007-8 (brož.)

Zákony o mzdě a platu s komentářem včetně příkladů, vzorů a souvisejících předpisů / Ladislav Jouza. - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2004 - 431 s. ; 21 cm. - 80-7273-102-5 (váz.)

249. stíhací peruť / Brian Cull ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Dudek]. - České vyd. 1. - Praha : Naše vojsko, 2003 - 294 s., [48] s. obr. příl. ; 25 cm. - 80-206-0654-8 (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist