Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2004

Abc feminismu / Jana Decarli Valdrová ... [et al.]. - Brno : Nesehnutí, 2004 - 232 s. : il. ; 21 cm. - 80-903228-3-2 (brož.)

Anatomie lásky : vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy / Guy Corneau ; [z francouzského originálu ... přeložila Miroslava Camutaliová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004 - 247 s. ; 24 cm. - 80-7178-930-5 (brož.)

Antiplzák, aneb, Hovory o vztazích / Milan Lajdar. - 1. vyd. - Hradec Králové : ML, 2004 - 207 s. ; 21 cm. - 80-901267-4-X (brož.)

Bezpečný domov pro seniory : rady jak zabránit úrazům ve druhé polovině života / [Michal Grivna, Veronika Benešová ; ilustrace Petr Houček]. - 1. vyd. - Praha : CÚP - Centrum úrazové prevence, 2002 dotisk - [12] s. : barev. il. ; 30 cm. - 80-238-9459-5 (brož.)

Bibliografie / Bohuslav Smejkal. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2004. - 35 s. ; 21 cm. - 80-7053-256-4 (brož.)

Čas se naplnil : vejdi tam, odkud jsi nikdy neodešel / Hana Hájková. - Praha : Pragma, 2004 - 179 s. ; 20 cm. - 80-7205-119-9 (váz.)

Čtvrtá světová začala? : světová válka civilizací, nebo nalezneme nový způsob vzájemného soužití?, nové paradigma? : (pohled metafyzika) / Robert Nový. - [Praha] : Onyx, 2001 - 47 s. ; 21 cm. - 80-85228-80-7 (brož.)

Demografický vývoj Ústeckého kraje / zpracoval KR Ústí nad Labem, oddělení informačních služeb. - Ústí nad Labem : Český statistický úřad, 2003 - 110 : il. ; 30 cm. - 80-250-0542-9 (brož.)

Demokracie a Evropa v době globalizace : sborník z konference uspořádané dne 25. září 2003 Centrem pro evropská studia a Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně / editor Marta Goňcová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003 - 225 s. ; 21 cm. - 80-210-3301-0 (brož.)

Deníky Amerického krumpáče / David Š. Couperfield. - Praha : Naše vojsko, [2002] - 290 s., [40] s. obr. příl. : il. ; 21 cm. - 80-206-0632-7 (brož.)


Desatero úspěšných žen / Ursula Nuberová ; [z německého originálu ... přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 167 s. ; 17 cm. - 80-249-0341-5 (váz.)


Druhá republika 1938-1939 : svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě / Jan Gebhart, Jan Kuklík. - Vyd. 1 - Praha : Paseka, 2004 - 315 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm. - 80-7185-626-6 (váz.)

Ekonomická aktivita obyvatelstva / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva. - Praha : Český statistický úřad, 2004 - 28, [72] s. : il., mapy ; 30 cm. - 80-250-0767-7 (brož.)

Filosofie nerovnosti / Nikolaj Berďajev ; [z ruského originálu přeložil Alan Černohous]. - [Olomouc] : KITĚŽ, 2004. - 164 s. ; 21 cm. - 80-903383-1-3 (brož.)

Hodnocení programů zaměřených na snižování rizika sociálního vyloučení romské komunity : evaluace programů / Ivana Šimíková, Pavel Navrátil, Jiří Winkler. - Praha : VÚPSV, výzkumné centrum Brno, 2004 - 65, viii s. : il. ; 30 cm. - 80-239-3205-5 (v knize neuvedeno ; brož.)

Instituce a odpovědnost : k filozofii ekonomické vědy / Václav Klusoň. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2004 - 319 s. ; 21 cm. - 80-246-0722-0 (brož.)

Integrace a globalizace : rumunská vize / Ion Iliescu ; [z rumunského originálu přeložili Jiří Janečko a Petr Kučera]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2004 - 255 s., [20] s. obr. příl. : portréty (převážně barev.) ; 21 cm. - 80-7252-090-3 (váz.)

Islám : víra, kultura, dějiny / Paul Lunde ; [z anglického originálu ... přeložil Luboš Kropáček]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 192 s. : barev. il., mapy ; 26 cm. - 80-242-1093-2 (váz.)

Jak poznáte, že už jste ve Finsku příliš dlouho / Lenka Pazderová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 168 s., 15 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7182-169-1 (brož.)

Jak ženy dělají muže šťastnými proti jejich vůli / Sabina Riedlová, Barbara Schwederová ; [přeložil Jiří Pondělíček]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2004 - 181 s. ; 22 cm. - 80-7243-214-1 (váz.)

Jsem na dítě sám : jak přežít péči o dítě / Christophe Quillien ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Holubkovová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2004 - 115 s. : il. ; 21 cm. - 80-00-01355-X (brož.)


Každý běží svou míli : próza a poezie autorů běžících beze zraku nebo třeba na invalidním vozíku / Ivan Jergl ... [et al.] ; ilustrovala nevidomá Pavla Francová. - Praha : Okamžik, 2004 - 108 s. : il. ; 20 cm. - 80-903247-1-1 (brož.)


Komunikativní dovednosti a objektivizace jejich pozorování a hodnocení / Alena Nelešovská. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 159 s. ; 24 cm. - 80-7182-167-5 (váz.)

Konečná krajina / Keiko Sei ; sestavil Vladimír Havlík ; z angličtiny přeložili Jakub Geisler ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2004 - 267 s. : il., portréty ; 22 cm. - 80-86356-28-0 (váz.)

Království za veterináře! : jak jsem se z doktora v anglické nemocnici pro zvířata stal veterinářem v Kolumbii / David Grant ; [ z anglického originálu ... přeložila Zdeňka Marečková]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2004 - 205 s. ; 21 cm. - 80-242-1162-9 (váz.)

Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil / Josef Staněk, Jana Brzobohatá. - 3., rozš. a upr. vyd. - Brno : Agape, 2004 - 125 s. : il. ; 21 cm. - 80-239-2573-3 (brož.)

Manažerské chování / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - 129 s. : il. ; 30 cm. - 80-245-0667-X (brož.)

Manažerské kompetence a schopnosti na prahu 21. století / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - [52] s. : il. ; 30 cm. - 80-245-0668-8 (brož.)

Marketingové a socioekonomické analýzy měst a regionů v Moravskoslezském kraji : sborník příspěvků ze semináře pořádaného katedrou regionální ekonomiky pro představitele měst Moravskoslezského kraje dne 5. února 2004 / [editor Jan Malinovský, Lubor Tvrdý, Ivan Šotkovský]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004 - 99 s. : il. ; 25 cm. - 80-248-0583-9(brož.)

Média : základní pojmy, návrhy, výroba / Bernhard Schellmann ... [et al. ; [z německého originálu ... přeložili Libuše Staňková, Libuše Jarcovjáková, Pavel Pop]]. - Vyd. 1. - Praha : Europa-Sobotáles, 2004 - 482 s. : barev. il. ; 26 cm. - 80-86706-06-0 (váz.)

Mezi dvěma světy a jiné eseje / Josef Škvorecký. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2004 - 305 s. ; 21 cm. - 80-237-3836-4 (váz.)

Mezopotámie : 34. století př.n.l. až 539 př.n.l. / Jean-Jacques Glassner ; [z francouzského originálu ... přeložil Jiří Prosecký]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 309 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. - 80-7106-664-8 (váz.)

Mládež na křižovatce : sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace / Petr Sak, Karolína Saková. - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2004 - 240 s. : il. ; 30 cm. - 80-86320-33-2 (brož.)


Na cestě k dospělosti, aneb, Na co se nejčastěji ptáte : (pro 11-15leté) / Jana Hamanová a kol. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003 - 55 s. : il. ; 21 cm. - 80-7071-232-5 (brož.)

Nebojte se nevidomých! : od příležitostné pomoci k dobrovolnictví / Miroslav Michálek. - Praha : Okamžik, 2004 - 31 s. ; 15 cm. - 80-903247-3-8 (brož.)

Obnovitelné zdroje energie pro venkov i teplárenství : sborník příspěvků : 27.-28.4.2004, ALDIS - Hradec Králové / Miroslav Hájek ... [et al.]. - [Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR], 2004 - [200] s. : il., mapy ; 30 cm. - 80-239-2824-4 (brož.)

Osobnost v zátěži / Miroslav Kadlčík. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2004 - 75 s. ; 21 cm. - 80-239-3039-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Poválečná repatriace československých tzv. přemístěných osob : (displaced persons) / Jaroslav Vaculík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2004 - 91 s. ; 21 cm. - 80-210-3314-2 (brož.)

Pražské jezulátko / Josef Forbelský, Jan Royt, Mojmír Horyna ; fotografie Karel a Ladislav Neubertovi. - 3. české vyd. - Praha : Aventinum, 2004 - 95 s. : barev. il. ; 24 cm. - 80-903284-5-8 (váz.)

Problémové dítě a hra. - Praha : Josef Raabe, 2003- - sv. ; 23 cm. - 80-86307-15-8 (soubor ; volné listy v pořadači)

Proč jsi tak žárlivý?! / Tomáš Novák ; [ilustrace Tomáš Prokůpek]. - 1. vyd. - Brno : ERA, 2004 - 114 s. : il. ; 21 cm. - 80-86517-78-0 (brož.)

Proměny člověka : figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951, Galerie Františka Drtikola v Příbrami 6.5.-16.6.2004. - 1. vyd. - V Praze : České muzeum výtvarných umění, 2004 - 1 složený l. (12 s.) : il. (převážně barev.) ; 21 cm. - 80-7056-119-X (brož.)

První pomoc u dětí / Martin Gregora ; [fotografie v textu Michal Protivanský, Michal Kaiser, Pavel Krbec] - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2004 - 68 s. : il. ; 20 cm - 80-204-1064-3 (brož.)


Příběhy na třech kolech / Jan Němec. - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, 2004 - 90 s. : barev. il. ; 17 cm. - 80-86814-02-5 (váz.)


Příchod kosmického Krista : uzdravení Matky Země a počátek globální renesance / Matthew Fox ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Lajkepová]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004 - 322 s. ; 21 cm. - 80-7325-028-4 (brož.)

Psychologické poradenství v sociální práci II / editor Karel Paulík. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2004 - 141 s. ; 24 cm. - 80-7042-642-X (brož.)

RAAdce učitele. - Praha : Josef Raabe, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-04-2 (sv. 1 ; váz.)

Rodičům na nejhezčí cestu / Zdeněk Matějček, Marie Pokorná, Petr Karger. - 1. vyd. - Jinočany : H & H, 2004 - 189 s. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7319-023-0 (brož.)

Rudolf Cortés milovaný i zatracovaný / Ondřej Suchý, Dáša Cortésová. - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2004 - 178 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm. - 80-242-1210-2 (Euromedia Group k. s. - Knižní klub Praha ; váz.)

Ruští emigranti ve Všenorech, Mokropsech a Černošicích (20. a 30. léta XX. století) / Anastasie Kopřivová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2003 - 49 s. : il. ; 21 cm. - 80-7050-425-0 (brož.)

Říkáme si s dětmi : k praktickým otázkám výchovy jazyka a řeči u malých dětí / František Synek. - 5., přeprac. vyd. - Praha : ArchArt, 2004 - 127 s. : il. ; 13 x 17 cm. - 80-86638-04-9 (váz.)

Sborník příspěvků ze Semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Management, Odvětvová a podniková ekonomika, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství : Praha, 17.2.2004. - Vyd. 1 - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 95 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1150-9 (brož.)

Slask Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich = Opolské a Opavské Slezsko ve směru evropských standardů : společenská aktivita obyvatel pohraničí ; (sborník příspěvků z konference Glucholazech 20.-21.11.2003), / [edičně připravil Mečislav Borák]. - Vyd. 1. - V Opavě : Ústav veřejné správy a regionální politiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 2003 - 219 s. ; 24 cm. - 80-7248-227-0 (brož.)

Srdce muže : divoké, nebezpečné, neomezené, volné / John Eldredge ; [překlad Michaela Šramlová, Jan Šraml]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2004 - 179 s. ; 21 cm. - 80-7255-096-9 (brož.)


Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953) / editor Józef Szymeczek. - Vyd. 1. - Český Těšín : Kongres Poláků v České republice, Dokumentační centrum, 2004 - 255 s. ; 25 cm. - 80-239-3073-7(váz.)


Svědomí Washingtonu : Washington Times 1982-2002 / Paul Johnson ... [et al.] ; uspořádal Lee Edwards ; [překlad Jarmila Fictumová, Jiří Ohlídal]. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 2004 - xiii, 140 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. - 80-901017-6-3 (váz.)

Svět bez růžových brýlí, aneb, Putování mezi poledníky a rovnoběžkami proti proudu ustálených představ -- / Luděk Frýbort. - Praha : Annonce, 2002 - 519 s. : il. ; 22 cm. - 80-900125-5-8 (váz.)

Systémové přístupy 2003 : pracovní konference s mezinárodní účastí : Praha, říjen 2003 / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 288 s. : il., portréty ; 25 cm. - 80-245-0641-6 (brož.)

Teorie a praxe informace / Prokop Toman. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 127 s. ; 21 cm. - 80-245-0632-7 (brož.)

Teorie průmyslových podnikatelských systémů II. / František Kovář, Hana Kožíšková, Kateřina Hrazdilová-Bočková. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 250 s. : il. ; 30 cm. - 80-7318-189-4 (brož.)

Ucrainica I : současná ukrajinistika, problémy jazyka, literatury a kultury : k 65. narozeninám prof. Josefa Anderše : sborník článků : 2. Olomoucké sympozium ukrajinistů, 26.-28. srpna 2004 / [redakční rada Josef Anderš (předseda) ... et al.]. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004 - 406 s. ; 29 cm. - 80-244-0828-7 (brož.)

Umění slovní sebeobrany : jak pohotově a vtipně reagovat na slovní útoky a provokace / Matthias Nöllke ; [překlad a redakce Renáta Slavíková]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 2004 - 108 s. : il. ; 21 cm. - 80-247-0919-8 (brož.)

Únor a kultura : sovětizace české kultury 1948-1950 / Jiří Knapík. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2004 - 359 s. ; 21 cm. - 80-7277-212-0 (brož.)

Výzkum řídícího stylu českých manažerů / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - [36] l. : il. ; 30 cm. - 80-245-0666-1 (brož.)

Z hradů, zámků a podhradí / August Sedláček. - V Praze : Levné knihy KMa, 2001 - 117 s. : il. ; 21 cm. - 80-86425-04-5 (brož.)

Za zeptání nic nedáte, aneb, Jak vidím svět, když nevidím / Pavla Francová. - Praha : Okamžik, 2004 - 19 s. ; 15 cm. - 80-903247-2-X (brož.)


Záhadná molekula : mýty a skutečnosti o alkoholu / Griffith Edwards ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová]. - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004 - 209 s. ; 20 cm. - 80-7106-696-6 (brož.)

Ženy, které příliš milují / Robin Norwoodová ; [z anglického originálu ... přeložila Naďa Klevisová]. - Vyd. 2., V Euromedia Group - Ikar 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 191 s. ; 21 cm. - 80-249-0358-X (váz.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 17.01.2020 14:58
TOPlist