Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za červenec-srpen 2004

Access 2003 : jak poznáme databáze, jak vytváříme tabulky, jak pracujeme s formuláři, jak tiskneme sestavy, jak používáme filtry, jak tvoříme dotazy / Slavoj Písek. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 124 s. : il. ; 21 cm. - 80-247-0787-X (brož.)

Algoritmy a datové struktury. Zásobníky, fronty a seznamy / Vladimír Věchet. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 47 s. ; 21 cm. - 80-7083-828-0 (brož.)

Algoritmy v C. Díl l. Části 1-4 / Robert Sedgewick. - Praha : Softpress, 2003- - sv. : il. ; 24 cm. - 80-86497-56-9 (brož.)

Autorizační zákon s komentářem : úplné znění podle stavu k 26.6.2003 / [sestavil a komentář napsal Bohumil Rusek]. - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2003 - 95 s. ; 21 cm. - 80-86769-08-9 (brož.)

Bezpečnost informačních technologií / Eliška Ochodková. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 26 s. ; 30 cm. - 80-248-0290-2 (kroužková vazba)

Bibliografie / Bohuslav Smejkal. - Olomouc : Vědecká knihovna, 2004. - 35 s. ; 21 cm. - 80-7053-256-4 (brož.)

Bibliografie diplomových prací / Miloš Tomandl. - Praha : Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2004 - 153 s. ; 21 cm. - 80-7308-064-8 (brož.)

Bill Gates a byznys : 10 tajemství nejbohatšího obchodního magnáta na světě / Des Dearlove ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Novotná]. - Hodkovičky : Pragma, [2004] - 174 s. ; 21 cm. - 80-7205-950-5 (váz.)

Cesty svobodného zednářství / [z francouzského originálu ... přeložila Marta Tréguet]. - Vyd. v České republice 1. - Praha : Petrklíč, 2001 - 156 s. : il. ; 22 cm. - 80-7229-056-8 (váz.)

Co je to management : jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás / Joan Magretta ve spolupráci s Nan Stone ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová]. - Vyd. 1. - praha : Management Press, 2004 - 206 s. ; 25 cm. - 80-7261-106-2 (váz.)


Computer vision - CVWW'03 : proceedings of the 8th Computer vision winter workshop : February 3-6, 2003 Valtice, Czech Republic / Ondřej Drbohlav (ed.). - 1st ed. - Prague : Czech Pattern Recognition Society, 2003 - 176 s. : il. ; 30 cm. - 80-238-9967-8 (brož.)


Česká republika v Evropské unii : přínosy a náklady / [Pavel Černoch ... et al.]. - 1. vyd. - Beroun : IFEC, 2004 - 163 s. : il., mapa ; 21 cm. - 80-903409-1-1 (brož.)

Česko-německý, německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky = Tschechisch-deutsches, deutsch-tschechisches Fachwörterbuch der Wissenschaft, Technik, Ökonomik / Věra Hegerová ; Tomáš Zahradníček a kolektiv. - 2. přeprac. a upr. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 1276 s. : il. ; 24 cm + 1 CD - 80-7182-168-3 (váz.)

Datové sklady a dolování znalostí z nich : průvodce studiem / Jana Šarmanová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 42 s. ; 30 cm. - 80-248-0302-X (kroužková vazba)

Družicové navigační a polohové systémy : průvodce studiem / Petr Rapant ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 25 s. ; 30 cm. - 80-248-0417-4 (kroužková vazba)

Dynamika strojů 2004 = Dynamics of machines 2004 : national colloquium with international participation : February 10-11, 2004; Prague, Czech Republic : proceedings / [editor Ivan Dobiáš]. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - 170 s. : il. ; 21 cm. - 80-85918-85-4 (brož.)

Eric Meyer o CSS - ovládněte kaskádové styly! / Eric Meyer. - Vyd. 1. - Brno : Zoner Press, 2004 - xviii, 318 s. : barev. il. ; 23 cm. - 80-86815-03-X (brož.)

EurOpen : sborník příspěvků XXII. konference, 25.5.-28.5.2003. - 1. vyd. - Plzeň : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2003 - [152] s. : il. ; 30 cm. - 80-86583-01-5 (kroužková vazba)

EurOpen : sborník příspěvků XXIII. konference, Strážnice, 29.9.-1.10.2003. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2003 - [172] s. : il. ; 30 cm. - 80-86583-04-X (kroužková vazba)

Evropská unie - cesta do otroctví / Pavel Poláček. - Vyd. 1. - Praha : Matice Čech, Moravy a Slezska, 2003 - 171 s. : faksim. ; 21 cm. - 80-903384-0-2 (brož.)

Evropský konstitucionalismus : zdroje, formy a tendence / Jana Reschová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 165 s. ; 26 cm. - 80-245-0647-5 (váz.)


Flash 5 pro Windows a Macintosh / Katherine Ulrich ; [překlad Luděk Roleček]. - Brno : SoftPress, [2001] - 495 s. : il ; 24 cm. - 80-86497-10-0 (brož.)


Geografické informační systémy : průvodce studiem / Jiří Horák ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 27 s. ; 30 cm. - 80-248-0418-2 (kroužková vazba)

GIMP : [grafický editor pro Linux a Windows] : uživatelská příručka / Josef Vybíral. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 149 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0158-4 (brož.)

Hornické muzeum Příbram / [text Josef Velfl, Václav Trantina]. - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, c2004 - [16] s. : barev. il. ; 23 cm. - 80-7238-334-5 (brož.)

ICPR - 16 : 16th international conference on production research : 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic. Summaries 1, Stream 3: Engineering economics, management of production, operations strategy, quality systems / [editors D. Hanus, J. Talácko]. - 1st ed. - Prague : Czech Association of Scientific and Technical Societies, 2001 - 164 s. ; 21 cm. - 80-02-01438-3 (soubor ; brož.)

ICPR - 16 : 16th international conference on production research : 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic. Summaries 2, Streams 1+2: Automation, expert systems, programming, modelling, CIM, re-engineering / [editors D. Hanus, J. Talácko]. - 1st ed. - Prague : Czech Association of Scientific and Technical Societies, 2001 - 151 s. ; 21 cm. - 80-02-01438-3 (soubor ; brož.)

ICPR - 16 : 16th international conference on production research : 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic. Summaries 3+4, Streams 4+7+9: Philosophy, technology for 21st c, internet, networking, engineering, education, Streams 5+10: Robotics, manufacturing, optimisation, simulation, the supply chain / [editors D. Hanus, J. Talácko]. - 1st ed. - Prague : Czech Association of Scientific and Technical Societies, 2001 - 210 s. ; 21 cm. - 80-02-01438-3 (soubor ; brož.)

ICPR - 16 : 16th international conference on production research : 29 July - 3 August 2001, Prague, Czech Republic. Summaries 5, Streams 6+8: Design, rapid prototyping, cutting process, materials, manufacturing / [editors D. Hanus, J. Talácko]. - 1st ed. - Prague : Czech Association of Scientific and Technical Societies, 2001 - 183 s. ; 21 cm. - 80-02-01438-3 (soubor ; brož.)

IMET 2004 : iterative methods, preconditioning & numerical PDEs : proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson : Prague; May 25-28, 2004 : [editors Radim Blaheta, Jirí Starý] - 1st ed. - Ostrava : Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2004 - 172 s. ; 25 cm - 80-86407-99-3 (brož.)


Information Security Summit : 5. ročník mezinárodní konference : 26.-27. května 2004, Míčovna Pražského hradu : 5 let bezpečnosti s IS2, Co bylo a co bude : 5th international conference : 26-27 May 2004, the Ball Game Hall of the Prague Castle : 5 years in security with IS2 - The past and the future - [Praha] : Tate International, [2004] - [20] s. : portréty ; 21 cm - 80-86813-00-2 (v knize neuvedeno ; brož.)


Internet Explorer 6 : zahrnuje také Outlook Express / Mary Lojkine. - Praha : SoftPress, 2003 - 183 s. : il. ; 23 cm. - 80-86497-50-X (brož.)

Islám : víra, kultura, dějiny / Paul Lunde ; [z anglického originálu ... přeložil Luboš Kropáček]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004 - 192 s. : barev. il., mapy ; 26 cm. - 80-242-1093-2 (váz.)

J2ME v kostce : pohotová referenční příručka / [Kim Topley ; přeložil Pavel Makovec]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - xv, 519 s. : il. ; 23 cm. - 80-247-0426-9 (brož.)

Jak na počítač - speciál 2004 : jak na Windows, jak na programy, jak na multimédia. - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003 - 290 s. : barev. il. ; 27 cm + 1 CD-ROM - 80-251-0155-X (brož.)

Jak poznáte, že už jste ve Finsku příliš dlouho / Lenka Pazderová. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 168 s., 15 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm. - 80-7182-169-1 (brož.)

Jak využívat digitální fotoaparát / Dave Johnson. - Praha : SoftPress, 2004 - 382 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm. - 80-86497-57-7 (brož.)

K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven "Čtenář a jeho knihovna" =_ Pour une étude des bibliotheques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles "Le lecteur et sa bibliotheque" = Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken "Der Leser und seine Bibliothek" / Jitka Radimská (ed.). - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003 - 622 s. : il., faksim. ; 21 cm. - 80-7040-661-5 (brož.)

Kancelářská abeceda : profesionální vedení sekretariátu / [vedoucí projektu Lucie Součková]. - Praha : Josef Raabe, 2002- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-08-5 (soubor ; brož.)

Konfigurace směrovačů Cisco / David Hucaby, Steve McQuerry. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 632 s. : il. ; 24 cm. - 80-7226-951-8 (váz.)

Kontrolní systémy v lesním hospodářství / Zdeněk Bluďovský. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2004 - 91 s. ; 30 cm. - 80-213-1101-0 (brož.)


Královská cesta : život a dílo opata Božetěcha (1056-1070) / Václav Tatíček. - 1. vyd. - Praha : Apropos, [2004] - 325 s. : il. ; 23 cm. - 80-238-9602-4 (brož.)


Linux : síťové servery / [Craig Hunt]. - Praha : SoftPress, [2003] - 672 s. ; 23 cm. - 80-86497-59-3 (brož.)

Logistika v teorii a praxi : sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference : 8. dubna 2004, Liberec / [redaktoři Josef Sixta, Miroslav Žižka]. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004 - 195 s. : il. ; 21 cm. - 80-7083-813-2 (brož.)

Macromedia Dreamweaver 4 / Betsy Bruce. - Praha : SoftPress, [2001] - 448 s. : il. ; 24 cm. - 80-86497-11-9 (brož.)

Macromedia Dreamweaver MX 2004 : uživatelská příručka / Petr Vostrý. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 204 s. : il. ; 23 cm. - 80-251-0192-4 (brož.)

Macromedia Flash MX 2004 : oficiální výukový kurz / Jen Dehaan. - Praha : SoftPress, 2004 - 544 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-86497-64-X (brož.)

Management / Stephen P. Robbins, Mary Coulter ; [přeložila Vlasta Šafaříková]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 600 s. : il., portréty ; 28 cm. - 80-247-0495-1 (váz.)

Management nového tisíciletí : nepřemožitelné vedení : využití nekonečné síly vědomí k vybudování organizace s vrcholovou výkonností / Harald S. Harung, jr. ... [et al. ; z anglického originálu ... přeložil Jindřich Hvězda]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2004 - 294 s. : il. ; 21 cm. - 80-249-0313-X (váz.)

Management znalostí / Jan Truneček. - Vyd. 1. - Praha : C.H.Beck, 2004 - 131 s. ; 24 cm. - 80-7179-884-3 (brož.)

Managerské dovednosti úředníka : (úvod do problematiky) / Jiří Pondělíček. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2004 - 79 s. ; 21 cm. - 80-239-3041-9 (v knize neuvedeno ; brož.)

Manažerská informatika / Josef Požár. - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003 - 165 s. ; 30 cm. - 80-7251-139-4 (brož.)

Manažerské chování / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - 129 s. : il. ; 30 cm. - 80-245-0667-X (brož.)


Manažerské kompetence a schopnosti na prahu 21. století / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - [52] s. : il. ; 30 cm. - 80-245-0668-8 (brož.)


MAYA 5 pro Windows a Macintosh / Danny Riddell. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 412 s, [8] s. barev obr. příl. : il. ; 24 cm. - 80-7226-956-9 (brož.)

Měření v systémech managementu jakosti / Jaroslav Nenadál. - Vyd. 2., dopl. - Praha : Management Press, 2004 - 335 s. ; 24 cm. - 80-7261-110-0 (brož.)

Microsoft Office Outlook 2003 : podrobná uživatelská příručka / Petr Městecký. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xiii, 378 s. : il. ; 23 cm. - 80-251-0181-9 (brož.)

Místní orgány a programy EU. - Praha : Josef Raabe, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-04-2 (soubor)

Modely řízení zásob I. / Ludmila Dömeová, Martina Beránková. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2004 - 55 s. ; 30 cm. - 80-213-1140-1 (brož.)

Možnosti využití výsledků výzkumu a vývoje v českém průmyslu : 4. seminář : Praha, 11. listopadu 2003 / [Inženýrská akademie ČR ; spolupořadatel Ústav termomechaniky AV ČR. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR, 2004 - 29 s. ; 21 cm. - 80-85918-87-0 (brož.)

Na cestě do Evropské unie / [odpovědný redaktor Pavel Vondráček]. - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, c2004 - 75 s. : portréty ; 22 cm. - 80-903093-6-4 (brož.)

Nenucený výsek : rozhovory / Jaroslav Dušek, Ivana Čechová, Michal Plzák. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2004 - 227 s. : il., portréty ; 21 cm + 1 CD - 80-7017-973-2 (brož.)

Optimalizace pro vyhledávače - SEO : jak zvýšit návštěvnost webu / Radim Smička. - Vyd. 1. - Dubany : Jaroslava Smičková, 2004 - 126 s. : il. ; 21 cm. - 80-239-2961-5 (brož.)

Osobnost v zátěži / Miroslav Kadlčík. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro místní správu, 2004 - 75 s. ; 21 cm. - 80-239-3039-7 (v knize neuvedeno ; brož.)

Personální management. - Praha : Josef Raabe, 2000- - sv. ; 21 cm. - 80-86307-05-0 (soubor)


PHP a MySQL : rozvoj webových aplikací / Luke Welling, Laura Thompsonová. - 2. vyd. - Praha : SoftPress, 2004 - 910 s. : il. ; 23 cm + 1 CD - 80-86497-60-7 (brož.)


Počítačová gramotnost. - Praha : SoftPress, [2004] - 656 s. : il. ; 24 cm. - 80-86497-61-5 (brož.)

Pokročilé programování v operačním systému Linux / Mark Mitchell, Jeffrey Oldham, Alex Samuel. - Praha : Softpress, [2002] - 320 s. : il. ; 24 cm. - 80-86497-29-1 (brož.)

Poškole 2004 : sborník Národní konference o počítačích ve škole, Lázně Sedmihorky, Česká republika, 21.-23.4.2004 / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Stanislav Siňor]. - 1. vyd. - [Praha] : Mezinárodní organizační výbor Poškole ; Liberec : Jednota školských informatiků, 2004 - 261 s. : il. ; 21 cm. - 80-239-2598-9 (brož.)

PowerPoint 2003 / Josef Hradský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 112 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0903-1 (brož.)

Princip partnerství v projektech podpořených ze Strukturálních fondů EU - Public private partnership ; Fond soudržnosti v České republice : sborník z konferencí konaných za finanční podpory Evropské unie / [kolektiv autorů]. - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 119 s. : il. ; 21 cm. - 80-86684-08-3 (váz.)

Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2003 : současné trendy ve zpřístupňování fondů : sborník z 12. odborné konference : Olomouc, 18.-19. listopadu 2003 / [k vydání připravila Kateřina Handlová]. - Brno : Sdružení knihoven České republiky ; Olomouc : Vědecká knihovna, 2004. - 148 s. : il. ; 21 cm. - 80-7053-254-8 (VKOL ; brož.)

Programování III : Visual Basic for application / Jan Bečka. - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004 - 77 s. : il. ; 30 cm. - 80-01-02932-8 (brož.)

Programování Microsoft Windows v jazyce C# / Charels Petzold. - Praha : SoftPress, 2003. - 2 sv. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM - 80-86497-54-2 (soubor ; brož.)

Programování mikropočítačových aplikací : průvodce studiem / Ludvík Koval. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 21 s. ; 30 cm. - 80-248-0299-6 (kroužková vazba)

Průmyslová elektronika a informační technologie : DT 621.3(075.3), TS 05(technické vědy) / Heinz Häberle a kolektiv ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Handlíř]. - Vyd. 1. - Praha : Europa-Sobotáles, 2003 - 719 s. : il. ; 25 cm. - 80-86706-04-4 (váz.)


Publikování prostorových dat na internetu : průvodce studiem / Jan Růžička ... [et al.]. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 27 s. ; 30cm. - 80-248-0416-6 (kroužková vazba)


Romština : soupis dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje / sestavila Pavlína Doležalová. - Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2004 - 10 s. ; 21 cm. - 80-85093-78-2 (brož.)

Sborník příspěvků ze Semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Management, Odvětvová a podniková ekonomika, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství : Praha, 17.2.2004. - Vyd. 1 - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2004 - 95 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM - 80-213-1150-9 (brož.)

Slovník myšlenek / ed. Hana Ševčíková a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003 - 591 s. : il. ; 24 cm. - 80-7182-152-7 (váz.)

Souvislosti programovacích jazyků C, C++, C# na příkladech / Miroslav Máče. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2004 - 293 s. : il. ; 21 cm. - 80-7040-666-6 (brož.)

SQL : příručka programátora / Forrest Houlette. - Praha : SoftPress, [2004] - 382 s. : il. ; 24 cm. - 80-86497-14-3 (brož.)

Strategie, řízení a modelování informačního systému RISA / Vladimír Krajčík. - 1. vyd. - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2004 - 35 s. : il. ; 30 cm. - 80-85118-84-X (brož.)

Student EEICT 2004 : proceedings of the 10th conference and competition : papers written by postgraduate students / [editoři Martin Vítek, Dalibor Zacios]. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2004 - 3 sv. : il. ; 21 cm. - 80-214-2634-9 (sv. 1 ; brož.)

Sušení plynovodů po výstavbě = Drying pipelines after construction : TIN 701 03 / [GAS, ČSSP, ČSTZ]. - [Říčany u Prahy] : GAS, 2004 - 16 s. ; 30 cm. - 80-7328-055-8 (brož.)

Svařování plastů : kurzy pro školení vyššího svářečského personálu = Welding plastics : training courses of superior welding operator's staff : TPG G 927 06 : technická pravidla schválena dne 21.1.2004 / [GAS, ASPP, ČSTZ]. - [Říčany u Prahy] : GAS, 2004 - 17 s. ; 30 cm. - 80-7328-054-X (brož.)

Svědomí Washingtonu : Washington Times 1982-2002 / Paul Johnson ... [et al.] ; uspořádal Lee Edwards ; [překlad Jarmila Fictumová, Jiří Ohlídal]. - Vyd. 1. - Praha : Ideál, 2004 - xiii, 140 s., [16] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), portréty ; 22 cm. - 80-901017-6-3 (váz.)


Systémové přístupy 2003 :
pracovní konference s mezinárodní účastí : Praha, říjen 2003 / editovali Antonín Rosický, Stanislava Mildeová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003 - 288 s. : il., portréty ; 25 cm. - 80-245-0641-6 (brož.)


Teorie průmyslových podnikatelských systémů II. / František Kovář, Hana Kožíšková, Kateřina Hrazdilová-Bočková. - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004 - 250 s. : il. ; 30 cm. - 80-7318-189-4 (brož.)

Teorie zpracování dat : průvodce studiem / Jana Šarmanová. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 43 s. ; 30 cm. - 80-248-0419-0 (kroužková vazba)

Thomas Forsyth Torrance: A bridge-builder between theology and natural science / vorgelegt von Saw Hlaing Bwa - Brno : Luboš Marek, 2004 - 253 s. ; 21 cm - (Brož.)

Tvorba a rozvoj organizačních systémů / Jan Urban. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 162 s. ; 24 cm. - 80-7261-105-4 (brož.)

Typy útoků v Internetu/intranetu : EurOpen, tutorial XXII. konference, 25.5. a 28.5.2003 / Petr Břehovský. - 1. vyd. - Plzeň : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2003 - 17 s. ; 30 cm. - 80-86583-02-3 (kroužková vazba)

Upravujeme digitální video / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004 - 103 s. : il. ; 21 cm - 80-247-0905-8 (brož.)

Virtuální instrumentace na bázi grafického programování : průvodce studiem / Jan Žídek. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 21 s. ; 30 cm. - 80-248-0298-8 (kroužková vazba)

Virtuální instrumentace na bázi standardních programovacích jazyků : průvodce studiem / Ludvík Koval. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003 - 21 s. ; 30 cm. - 80-248-0297-X (kroužková vazba)

VMWARE : provozujemem více operačních systémů na jednom počítači / Brian Ward. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - xii, 268 s. ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0129-0 (brož.)

Vyrábíme knihy / Charlotte Stowell ; ilustrace Jim Robins. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 40 s. : barev. il. ; 24 cm. - 80-251-0180-0 (brož.)


Využití bankovních úvěrů při financování projektů podpořených ze Strukturálních fondů EU : Praha, 2004 : sborník z konference konané ve spolupráci s Komerční bankou, a.s. a Evropskou unií. - Vyd. 1. - Praha : IREAS, Institut pro strukturální politiku, 2004 - 81 s. : il., mapa ; 21 cm. - 80-86684-07-5 (brož.)


Výzkum řídícího stylu českých manažerů / Václav Cejthamr, Jiří Dědina. - V Praze : Vysoká škola ekonomická, [2003] - [36] l. : il. ; 30 cm. - 80-245-0666-1 (brož.)

W. A. Mozart a Svobodné zednářství / Antonín Schindler. - 2. vyd. - [Česko : s.n.], 2000 - 14 s. ; 15 cm. - (Brož.)

Web Hacking : útoky a obrana / Stuart McClure, Saumil Shah, Shreeraj Shah. - Praha : SoftPress, [2003] - 448 s. : il. ; 23 cm. - 80-86497-53-4 (brož.)

Základy implementace souborů a databází / Jaroslav Pokorný, Michal Žemlička. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2004 - 211 s. : il. ; 30 cm. - 80-246-0837-5 (brož.)

Základy psychologie práce a organizace pro policejní manažery / Irena Pilařová. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004 - 132 s. ; 24 cm. - 80-7261-102-X (brož.)

602PC SUITE 2003 : uživatelská příručka / Jiří Lapáček. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004 - 288 s. : il., ; 23 cm + 1 CD - 80-251-0113-4 (brož.)

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist