Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - L. Zemědělství

za březen-duben 2004

Agricultural technologies in the tropics and subtropics : September 2003, Prague. / written by Bohumil Havrland ; co-authors Patrick Francis Kapila ... [et al.]. - Prague : Czech University of Agriculture, 2003. - 316, 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktuální otázky zpeněžování jatečných zvířat : sborník z odborného semináře konaný dne 31. října 2000 v Českých Budějovicích. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2000. - 24 s. : tab., il. - brož.

Analýza půd II : jednotné pracovní postupy. / Jiří Zbíral a kol. - Vyd. 2., přeprac. a rozš. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Laboratorní odbor, 2003. - 224 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aplikovaná a krajinná ekologie : základní informace pro stavební obory. / Miloslav Šlezingr - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 68 s. ; 30 cm - brož.

Biologie a regulace plevelů : sborník ze semináře konaný [sic] 25.11.2003 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze 6-Ruzyni. / [editor Marta Kneifelová] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 81 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bráškové : prázdniny s vlčaty. / Václav Chaloupek, Jaroslav Vogeltanz ; [fotografie Václav Chaloupek ... et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 83 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Bydlíme i na zahradě / Hana Říhová, Vlastimil Vaněk - Vyd. 2., dopl. a přeprac. - Praha : Brázda, 2004. - 223 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Drtiče klestu a jejich zvýšené využívání : sborník referátů z celostátního semináře. : Těmice, okr. Pelhřimov, 16. dubna 2003. - Praha : Česká lesnická společnost, 2003. - 17 s. : il. ; 22 cm - brož.

Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a jejich konkurenceschopnost : (informační studie). / Iva Živělová, Jaroslav Jánský, Bohumil Minařík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 75 s., [2] s. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika lesních a zemědělských podniků v kontextu předpokládaného vstupu ČR do EU : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. : Brno, 27. březen 2003. / [sborník sestavil Roman Dudík] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 157 s. : il. ; 21 cm - brož.

Encyklopedie pěstování víceletých pícnin na orné půdě / Jaromír Šantrůček a kolektiv - 2. upr. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.


Energetické a průmyslové rostliny IX. : sborník referátů z odborné konference, Chomutov 2003. / České sdružení pro biomasu, Výzkumný ústav rostlinné výroby, odbor agroekologie - Vyd. 1. - Praha : CZ-Biom - České sdružení pro biomasu : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 130 s. : il. ; 21 cm - Výzkumný ústav rostlinné výroby ; brož.

Erosionsprozesse in Südecuador unter besonderer Berücksichtigung des Oberflächenabtrags / vorgelegt von André Hagedorn - , 2002. - viii, 289 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Farma - [Dubicko] : INFOA, 2002. - [34] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Feeder III. : jak na velké kapry. : s feederovou udicí za vysněnou trofejí. / Milan Tychler - Líbeznice : Víkend, 2003. - 85 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Feng-šuej ve vaší zahradě / Gill Haleová - Praha : Svojtka & Co., c2003. - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 6.. IS/IT a konkurenceschopnost podniků - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 170 s. : il. ; 21 cm - soubor

Fytoremediace - metoda dekontaminace půd a vod znečištěných organickými látkami, kovy a radionuklidy / Stanislav Smrček - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskátechnické, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.

Génius genetiky : oslava Gregora Mendela vědou a uměním. : [výstava v Opatství svatého Tomáše, Brno od 21. května 2002 do 21. května 2003]. / [katalog Stefania Bonelli, Herman Lelie] - [Brno]Vienna : Mendelovo muzeum : Vereinigung zur Förderung der Genomforschung, [2003]. - 63 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm - brož.

Hospodaření v těžko přístupných polohách : sborník referátů celostátního semináře. : 26. srpna 2003, Domažlice, Babylon, Čerchov. - [Praha] : Česká lesnická společnost, 2003. - 59 s. : il. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; v knize neuvedeno ; brož.

HÚL jako nástroj k zabezpečení souladu mezi produkčními a celospolečenskými funkcemi lesa : sborník z celostátního semináře. : 8. října 2003, Boršov. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. - 28 s. : il. ; 30 cm - brož.


Jak se loví s umělými nástrahami / [z německého originálu ... přeložil Vladimír Lexa ; ilustrace G. Scot]. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 2003. - 80 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Javor - dřevina roku 2003 : Hradec Králové, 11. září 2003. - [Praha : Česká lesnická společnost], 2003. - 36 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Kočky mluví ze spaní / František PON. ; [text napsali a ilustrovali Jitka Baliharová a Oldřich Přibík]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 201 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Komentovaný zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů / komentář první části o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zpracovala Jiřina Venclíková - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.

Koně a hříbata : ilustrovaná příručka o chovu koní a jezdectví. / Dorota Modlinska - 3. české vyd. - Praha : Slovart, 2003. - 93 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

Květinové dekorace : z windowcolor a dalších materiálů. / [Gudrun Schmitt a Ute Iparraguirre de las Casas] - Ostrava : Anagram, 2004. - 28 s. : barev. il. ; 21 cm + 2 příl.. - brož.

Lesem křížem krážem : myslivecké povídky. / Stanislav Opluštil - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 183 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Lesy a povodně : celostátní seminář. : 25. června 2003, Praha. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. - 80 s., [11] s. obr. příl. : il. ; 29 cm - brož.

Mechy a řasy v trávníku / Marie Straková, Svatava Kubešová, Bohumír Cagaš - Vyd. 1. - Hrdějovice : Agentura Bonus, 2002. - 35 s., [9] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

MendelNet '03 : Brno, 25. listopad 2003. : proceedings of Ph.D. students conference. : sborník abstraktů z konference posluchačů postgraduálního doktorského studia. / [redaktoři Radim Cerkal, Tomáš Středa] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 91 s. ; 21 cm - brož.

Metodika využití perspektivních metod ve výběrovém postupu šlechtění ozimého ječmene : výstup projektu MZe ČR č. QE 1107 "Tvorba a využití perspektivních metod ve výběrovém postupu šlechtění ozimého ječmene". / Pavel Mařík a kolektiv - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby : Selgen, 2003. - 55 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - kroužková vazba


Minimum standards for Service Dogs : a product of the Service Dog Education System [SDES]. : revision 2. - 1st ed. - Renton : Delta Society, 2002. - viii, 24 s. : il. ; 29 cm - kroužková vazba


Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství : odborný seminář. : Lednice na Moravě, 3.-5. listopadu 2003. : sborník přenášek. / [editor Petr Salaš] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.

Moje první kniha o traktorech / [z anglického vydání ... přeložila Mahulena Červená] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [18] s. : vše barev. il. ; 23 cm - leporelo

Na Boží Vodě : padesát let zemědělského učňovského školství v Liběchově. / [Marek Belza, Pavel Krbec] - 1. vyd. - Krásná Lípa : Marek Belza, 2003. - 27 s. : il. ; 21 cm - brož.

Národní program výzkumu : podklad pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. : Praha, září 2003. / poskytovatel Ministerstvo zemědělství - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2003. - 27 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Obecná strupovitost brambor - detekce náchylnosti odrůd a opatření v pěstitelské praxi / Václav Krištůfek a kol. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Ochrana břehů vodního toku zatravněním zejména za podpory geotextílií / Karel Zlatuška - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana povrchových vod před dusičnany z vodní eroze a hlavní zásady protierozní ochrany v krajině / Tomáš Kvítek, Martin Tippl - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 47 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Optimalizace zdravotního stavu - cesta k vysoké užitkovosti a zvýšení efektivnosti v chovu prasat : sborník z odborného semináře ... 13. listopadu 2003 v Českých Budějovicích. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Optimalizace zemědělské výroby a agroenvironmentální opatření : sborník referátů ze semináře pořádaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze za podpory Ministerstva zemědělství České republiky, věnovaný odbornému vzdělávání ke vstupu do EU. / [odpovědný redaktor Jaroslav Čítek, Roman Stupka] - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Péče o porostní zásobu : sborník z celostátního semináře. : 7. října 2003, Šternberk. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pěstujeme bonsaje / David Prescott ; odborný poradce Colin Lewis. ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Meningerová]. - 1. vyd. - Praha : BETA, 2004. - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Pěstujeme mrkev, ředkvičky, celer a další kořenové zeleniny / Eva Pekárková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 97 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Podklady pro diskusi o novém znění zákona o GMO : sborník ze semináře GMO a vstup České republiky do EU konaného 1.9.2003 na výstavě Země živitelka. / editoři J. Drobník, M. Ondřej - České Budějovice : [Attavena], 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře / Jan Otáhal - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 70 s. : il. ; 18 cm - brož.

Pokojová bonsai / Jindřich Votýpka - 2., upr. vyd. - Praha : Květ, 2003. - 30 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Posuzujeme věk spárkaté zvěře / Kurt Menzel ; [z německého originálu ... přeložila Anna Štorkánová]. - Líbeznice : Víkend, 2003. - 119 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

Povídala hříbata- / Radmila & Dalibor Gregorovi - 1. vyd. - Opava : Grafis, 2003. - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Povídala koťata- / Radmila & Dalibor Gregorovi - 1. vyd. - Opava : Grafis, 2003. - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Povídala štěňata- / Radmila & Dalibor Gregorovi - 1. vyd. - Opava : Grafis, 2003. - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Professional standards for dog trainers: effective, humane principles - 1st ed. - Renton : Delta Society, 2001. - 42 s. : il. ; 28 cm - brož.

Program výzkumu MZE 2003-2007 : podklad pro veřejnou soutěž. : Praha, 30.5.2002. - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2002. - 24 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Program výzkumu MZE 2003-2007 : podklad pro veřejnou soutěž. : Praha, duben 2003. - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2003. - 25 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Průvodce jezdectvím / Linda Doležalová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.


První pomoc pro psa / Frank Lausberg ; [překlad Dominika Švehlová]. - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2003. - 124 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Přátelé na lovech / Ota Bouzek ; [fotografie Ota Bouzek, Antonín Havlát]. - Břeclav : Moraviapress, 2003. - 201 s. : il. ; 22 cm - váz.

Případy mysliveckého hospodáře / Jaroslav Šprongl, Jan Vebr - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 55 s. : il. ; 22 cm - brož.

Přírodní lékárna v kostce / Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2003. - 182 s. ; 23 cm - brož.

Psychologický výběr manažerů a jejich vliv na úspěšnost podniků ve vodním hospodářství a lesnictví / Ladislav Koutný - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Půdoznalství pro ekozemědělce / Eduard Pokorný, Bořivoj Šarapatka - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Půdy České republiky / Milan Tomášek - 3. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2003. - 67 s., [41] s. barev. obr. příl. : il. ; 20 cm + 1 složená mapa (38 x 65 cm). - brož.

Reinigung und Charakterisierung der Cynarosid-7-O--D-Glucosidase aus der Arzneidroge Cynarae folium und Cynara scolymus L / vorgelegt von Birgit Nüßlein - , 2003. - vi, 162 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Rizika pesticidů a škodlivých organismů v agroekosystémech : sborník ze semináře. : 7. říjen 2003, Praha. / V. Stejskal, F. Kocourek, J. Krejčová, eds. - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozumíme zvířatům : pracovní sešit pro učitele. : český jazyk, matematika & přírodopis. / [podle anglického originálu ... českou verzi připravila Markéta Pecková] - 1. vyd. - Praha : Společnost pro zvířata - ZO ČSOP, 2003. - 76, [24] s., [l] barev. složená obr. příl. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Rybářské tipy a triky od Kajmana / [odpovědný redaktor Tomáš Rozsypal] - 1. vyd. - Tábor : Kajman, 2003. - 128 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Rybářské triky a kouzla / Milan Tychler - 1. vyd. - [Praha] : Víkend, 2003. - 87 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.


Sborník referátů z celostátního semináře Ceny dříví a ekonomika lesního hospodářství : Svoboda nad Úpou, 11. června 2003. / [editor Luděk Šišák] - Praha : Česká lesnická společnost, 2003. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Sborník XI. výroční konference ČAVLMZ gynekologie a porodnictví : 15.-16. listopadu 2003, Kongresové centrum Aldis Hradec Králové. - Hradec Králové : Prion, c2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR / Jaroslava Kalvová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - viii, 141 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Stříbrný srnec : nové příběhy hajných, lesníků a myslivců. / Igor Mráz ; [přeložila Anna Štorkánová. ; ilustrační snímky E. Studnička]. - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2002. - 139 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Sveřepy (rod Bromus L. s.l.) ve střední Evropě / Václav Míka, Vladimír Řehořek - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003. - 150 s., 8 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

The Genius of genetics : a celebration of Gregor Mendel through science and art. : an exhibition at the Abbey of St Thomas, Brno 21 may 2002 - 21 may 2003. / [katalog Stefania Bonelli, Herman Lelie] - [Brno]Vienna : Mendelovo muzeum genetiky : Vereinigung zur Förderung der Genomforschung, [2003]. - 63 s. : il. ; 25 cm - brož.

Torava : lovci severozápadní Sibiře, příroda a lidé. / Tomáš Boukal - Praha : Dauphin, 2003. - 167 s. : il. ; 20 cm - brož.

Univerzitní pícninářské dny : Brno, 2. a 3. října 2003. : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference. / [editor František Hrabě, Jaroslava Svěráková] - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vázání mušek z peří CDC / Leon Links ; [z anglického originálu přeložil ... Milan Pohunek]. - Nové Město nad Metují : Agentura Fox, 2003. - 158 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Včelařství / Vladimír Veselý a kolektiv - Vyd. 2., upr. a dopl., V nakl. Brázda 1.. - Praha : Brázda, 2003. - 270 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.

Včelí produkty / Antonín Přidal - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 95 s. : il. ; 29 cm - brož.


Ve stopách svatého Huberta a jiné lovecké příběhy / texty Florian Battke ... [et al. ; fotografie od Ericha Marka]. - Ostrava : Anagram, 2004. - 211 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Veterinární stomatologie : otázky a odpovědi ve veterinární medicíně. / Frank J.M. Verstraete ; [překlad Ján Kottman, Jiří Pikula]. - Plzeň : Medicus veterinarius, [2004]. - 217 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Vše o koních : průvodce péčí o koně a poníky. / Judith Draperová ; fotografie Kit Houghtonová. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 256 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Vybrané kapitoly z pedobiologie a mikrobiologie / Lubomír Růžek, Karel Voříšek - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vývoj zemědělsko-potravinářského komplexu a jeho příprava na vstup ČR do EU / Miloslav Míka - Praha : Sondy, 2003. - 71 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Významné choroby obilnin, jejich epidemiologie, kontrola a odolnost odrůd : sborník příspěvků ze semináře ... v listopadu 2003. - Vyd. 1. - V Praze : Výzkumný ústav rostlinné výroby, oddělení poradenství, 2003. - 38 s. ; 21 cm - brož.

Z Peleškovy zahrádkářské poradny / Stanislav Peleška - Vyd. 1. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Zahrada pro inteligentní lenochy : trochu jiná kniha o zahradě. / Karl Ploberger - Vyd. v češtině 2. - Praha : Brázda, 2003. - 159 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Zahrada v kořenáčích po celý rok / [autoři textu Richard Day ... et al. ; fotografie Debbie Patterson ... et al.. ; z anglického originálu ... přeložili Lubomír Hrouda ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2004. - 320 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Základy jezerního muškaření / Karel Křivanec - 1. vyd. - Nové Město nad Metují : Agentura FOX, 2003. - 188 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Základy zahradnické výroby : pro odborná učiliště. / Josef Pokorný - 1. vyd. - Praha : Septima, 2003. - 104 s. : il. ; 21 cm - brož.


Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2004. - 320 s. ; 21 cm - brož.


Zalesňování zemědělské půdy : sborník z celostátního semináře. : 10. září 2003, Hotel Měřín - Vojenská zotavovna u Slapské přehrady. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. - 56 s. ; 30 cm - brož.

Zelené zlato / Luboš Vent - Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2002. - 142 s., [8] s. obr. příl. : il. - váz.

Změny v informačních systémech v českém zemědělství : změny v letech 1998-2003 ve zdrojích, přenosu a managementu informací soukromě hospodařících rolníků na malých a velkých farmách, zemědělských družstev a společností. / M.J. Rolls a M. Slavík ; spolupracovali I. Miller a P. Zlámalová. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Katedra pedagogiky, 2003. - 59 s. ; 30 cm - brož.

Zpráva o stavu zemědělství : Liberecký kraj. - Liberec : Liberecký kraj - resort životního prostředí a zemědělství, [2003]. - 12 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Život v zimní zahradě : především ve středomořských zimních zahradách. / [kolektiv pracovníků AZ Ekotherm ; foto Jaroslav Kabeláč]. - 1. vyd. - Praha : AZ Ekotherm, 2003. - 78 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist