Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - J. Lékařství

za březen-duben 2004

Agrese, identita, osobnost / Ivo Čermák, Martina Hřebíčková, Petr Macek (eds.) - Vyd. 1. - BrnoTišnov : Psychologický ústav Akademie věd ČR : Sdružení SCAN, 2003. - 315 s. : il. ; 23 cm - brož.

Akutní koronární syndromy : úloha cytokinů a adhezívních molekul v průběhu ischémie a reperfúze. / Radek Pudil - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 94 s. : il. ; 23 cm - brož.

Atypická antipsychotika - nová data : abstrakt. : 46. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, 9.1.2004. / Vladimír Pidrman - Praha : Vladimír Pidrman, 2004. - [20] s. : il. ; 21 cm - brož.

Auge e música nua : erótica. : erotica. / [fotografia, textos] Carlos Moura - [Lisboa : EPAL, 2003]. - [50] s. : il. (většina barev.) ; 29 cm - váz.

Begleiter durch das Gesundheitspflegesystem der Tschechischen Republik : Informationshandbuch für Ausländer. / [Redaktion Naděžda Křečková ... et al.] - 2. aktualis. Ausg. - Kostelec nad Černými lesy : Institut für Gesundheitspolitik und Ökonomik, 2003. - 44 s. ; 21 cm - Institut zdravotní politiky a ekonomiky ; brož.

Bezpečná práce v malých podnicích v Evropě : k trvalému systému spoluúčasti a zastupování pracovníků. / David Walters - 1. vyd. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2004]. - 173 s. ; 24 cm - brož.

Biofragmentabilní anastomóza gastrointestinálního traktu / Igor Penka - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 139 s., [7] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Biofyzika v medicíně / kolektiv autorů ; (editoři Leoš Navrátil a Jozef Rosina). - 1. vyd. - Praha : Manus, 2003. - 398 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Bioterorismus / Luděk Daneš - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Bowen therapy : Tom Bowen's gift to the world. / Frank Navratil - 1st ed. - Prague : Frank Navratil, 2003. - 200 s. : il. ; 22 cm - váz.

Cvičení s alkoholem : nepřekonatelná tělocvičná příručka. / Jay Carter ; [Bruce Clifton. ; přeložil Milan Žáček]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2003. - 101 s. : il. ; 21 cm - brož.

Další, prosím-- / [kresby] Miroslav Barták - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 224 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - váz.


Die Rolle des TEA/ATTS-Transkriptionsfaktors CaTEC1p bei der Hyphenbildung und Virulenz von Candida albicans / vorgelegt von Anja Schweizer - , 2003. - 73 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern mit biologischen Risikofaktoren / vorgelegt von Ute Koglin - , 2003. - v, 248 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Diktatura a lékařská věda / Leo Alexander ; [z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 18 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Dokonalý sex : banka Eros. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 36 l. ; 7 x 20 cm - brož.

Dokouřeno!? / [fotografie] Jindřich Štreit ; [text Jiří Stránský, Lumír Komárek]. - [Praha] : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2003. - 50 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Dokumentování psychiatrie : poškozování ve jménu zdravotní péče. : mezinárodní iniciativa pro dohled nad oblastí duševního zdraví. / překládá Citizens Commission on Human Rights - [Praha] : Občanská komise za lidská práva, 2002. - 63 s. : il., portréty ; 28 cm - Brož.

Dominik Savio - ochránce matek / [Michael Staudigl] - Vyd. 2., opr. a rozš. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 18 s. ; 15 cm - brož.

Dovidnyk po systemi ochorony zdorov'ja Čes'koji Respubliky : informacijna brošura dlja inozemciv. / [redakcija Naděžda Křečková ... et al.] - Aktualiz. 2. vyd. - Kostelec nad Černymy lesu : Instytut polityky ta ekonomiky ochorony zdorov'ja, 2003. - 40 s. ; 22 cm - Institut zdravotní politiky a ekonomiky ; brož.

Drogová epidemiologie / Tomáš Zábranský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 95 s. : il. ; 25 cm - brož.

Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy / Alena Marešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 126 s. ; 21 cm - brož.

E.S.F.H. 14th congress of the Interdisciplinary European society for Haemapheresis and Haemotherapy : společný kongres. : Prague, September 10-13, 2003. : abstract book. - Hradec Králové : HK CREDIT, 2003. - 64 s. ; 30 cm - brož.

Ein wissensbasiertes System zur Optimierung der Arzneimittelsicherheit in der Pädiatrie / vorgelegt von Antje Neubert - , 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Elektromyographische Untersuchungen zur Bewegungsmechanik des Rüssels bei Sphingiden / vorgelegt von Günther Wannenmacher - , 2003. - x, 59 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Elektronentransferprozesse zwischen makromolekularen Bestandteilen des Blutes und Festkörperoberflächen / vorgelegt von Alexander Rzany - , 2003. - 129 s. : il. ; 21 cm - Brož.

English for health and social studies : (professional course). / Jan Bláha - 3., upr. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 230 s. : il. ; 30 cm - brož.

Erarbeitung von Methoden zur Bestimmung chemisch veränderter Nukleoside in menschlichen Körperflüssigkeiten / vorgelegt von Anita Csomor - , 2003. - 184 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Extrémní dynamické zatěžování a střelná poranění organismu / Michal Dogoši - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 109 s. : il. ; 21 cm - brož.

Flächendesinfektion : Charakterisierung und Beitrag zur Kenntnis der antimikrobiellen und antiviralen Aktivität von Kombinationspräparaten. / vorgelegt von Justine Krolitzek - , 2003. - iv, 216 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Formation of advanced glycation end products in sera from end stage renal disease patients and in cultured cells : role of glucose degradation products in peritoneal dialysis fluids. / vorgelegt von Xiaohong Zhang - , 2003. - viii, 153 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Fyziologie práce a ergonomie / Václav Erban - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 160 s. : il. ; 30 cm - brož.

Guide to the healthcare system in the Czech Republic : information guide for foreigners. / [editors Naděžda Křečková ... et al.] - 2nd rev. ed. - Kostelec nad Černými lesy : Institute of Health Policy and Economics, 2003. - 40 s. ; 21 cm - Institut zdravotní politiky a ekonomiky ; brož.

Hluboce zraněni : církev a fenomén sexuálního zneužívání. / [Józef Augustyn ed.] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Hluk v prostředí : problematika a řešení. / Miloš Liberko - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2004. - 27 s. ; 21 cm - brož.

Hu'ó'ng dan h thông cham sóc y t Công ho Séc : cam nang thông báo dnh cho ngu''i nu'ó'c ngoi. / [ban bin tap Naděžda Křečková ... et al.] - [Aktualiz. 2. vyd.] - Kostelec nad Černými lesy : Vin chính sach v ti chính y t, 2003. - 40 s. ; 21 cm - Institut zdravotní politiky a ekonomiky ; brož.


Chemical and physicochemical stability of spray-dried rhIL-11 formulations / vorgelegt von Marc Fitzner - , 2003. - vi, 204 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Choroby gastrointestinálního traktu v graviditě / Milan Kment a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 182 s. : il. ; 24 cm - váz.

Chronische Effekte und Signaltransduktionsmechanismen von Endothelin-1 in rekonstituiertem Herzgewebe unter physiologischen und pathologischen Bedingungen / vorgelegt von Felix Münzel - , 2003. - ii, 193 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system : [Brno, 2003]. : symposium. : dedicated to the 60th anniversary of professor Bohumil Fišer. : proceedings. / edited by F. Halberg, T. Kenner, J. Siegelová - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů : Masarykova universita, 2003. - 186 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chvála psychoterapie : otevřený dopis nové generaci psychoterapeutů a jejich pacientů. / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu ... přeložila Helena Hartlová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2004. - 244 s. ; 21 cm - brož.

Identification and characterization of GABAC receptor binding proteins / vorgelegt von Cristina Croci - , 2003. - v, 104 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Identifikace a hodnocení rizika transportu a skladování oleje pro výrobu sazí : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Dagmar Rychlíková (roz. Doskočilová) - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2003. - 20 s. ; 21 cm - brož.

II. Česko-slovenský otoneurologický den : 27. května 2003, Praha-Děkanát 3. LF UK. / [pořádají Česko-slovenská otoneurologická komise a ORL klinika UK 3. LF a FNKV] - Praha : Vesmír, [2003]. - 35 s. ; 21 cm - brož.

IXth Skull Base Surgery Congress with International Participation : Ústí nad Labem, 16th-18th September 2003. : abstract book. / [uspořádal Martin Sameš] - Praha : Galén, 2003. - 64 s. ; 21 cm - brož.

Já jsem to dostala! / Karen Gravelle & Jennifer Gravelle ; ilustrovala Debbie Palen. ; přeložila Libuše Ludvíková. - Vyd. 1. - V Praze : Metafora, 2004 [i.e. 2003]. - 120 s. : il. ; 19 cm - váz.

Jak přestat kouřit : revoluční světový bestseller, který vás odnaučí kouřit - jednou provždy. / Allen Carr - [Praha] : Earth Save, 2003. - 154 s. ; 20 cm - brož.


Jak se Hrášek učil 1 : pracovní listy pro nácvik orientace. / Taťána Vargová ; [ilustrace Jitka Tláskalová]. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - [30] s. : il. ; 30 cm + 52 volných listů + 1 sáček. - brož.

Jak se organismus brání stoupající zátěži cizorodých antigenů : (infekční agens, alergeny, cizí buňky a další). : sborník 19. pracovní imunologické konference. : Velké Karlovice, 25.-27.10.2002. / editoři Ivo Hána a Martin Bilej - Praha : Česká imunologická společnost, 2003. - 59 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Jak účinně čelit bolestem zad / Jan Hnízdil, Blanka Beránková ; [kresby Jan Trunda]. - 2. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 19 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jedovaté rostliny v bytě a na zahradě / Jan Novák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 81 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Jídlem ke zdraví / Vladimír Chaloupka - Kladno : Delta, [2003]. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jitka Piešťanská - mýma očima : Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě, leden - březen 2003. - V Novém Městě na Moravě : Horácká galerie, [2003?]. - [6] s. : il. ; 21 cm - Brož.

Když vám příbuzní otravují život / Susan Forwardová, Donna Frazierová ; [přeložila Eva Hauserová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004. - 272 s. ; 20 cm - brož.

Klinická onkologie / Luboš Petruželka, Bohuslav Konopásek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 274 s., [5] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Kniha psychotestů III / Gilles Azzopardi ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Komentovaný zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů / komentář první části o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zpracovala Jiřina Venclíková - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.


Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen / [Autoren Elzbieta Jarmuzek ... et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, c2003. - 152 s. : il., noty ; 26 cm - brož.


Komplexní bezpečnostní studie skladovací stanice LPG : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Strážnický - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2003. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.

Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití : postupy při použití v primární péči. / [Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle ; české vydání připravili Hana Sovinová, Ladislav Csémy]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 46 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kromě prsu mi nic nechybí / Zdeňka Vojáčková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 77 s. ; 17 cm - brož.

Krycí název Artyčok : tajné pokusy CIA na lidech. / Egmont R. Koch, Michael Wech ; [z německého originálu ... přeložila Olga Jeřábková]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 390 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Křivánkovy dny : 3. anesteziologická konference v Pardubicích 30.10.-31.10.2003. / [editor Magdalena Fořtová] - Vyd. 1. - Pardubice : Pardubická tiskárna Silueta, 2003. - 128 s. ; 23 cm - brož.

Ksztalcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepelnosprawnoscia / redakcja Wieslawa Dluzewska-Martyniec - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kurbäder in Tschechien / Hrsg. Prago Media ; Fotos: Česká centrála cestovního ruchu-Czechtourism. - Prag : Prago Media, 2004. - 25 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Léčíme se čajem vilcacora / Walter Lübeck, Hendrik Hannes ; přeložila Anděla Kramlová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 51 s. ; 20 cm - brož.

Lékařská fyziologie / Stanislav Trojan a kolektiv - Vyd. 4., přeprac. a dopl. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 771 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Lékařská chemie : praktická cvičení. / Josef Tomandl a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 40 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lékařské repetitorium / Karel Horký, pořadatel - 1. vyd. - Praha : Galén, c2003. - xxxi, 788 s. ; 29 cm - váz.

Lékařský slovník : česko-anglický, anglicko-český výkladový slovník pro lékaře v praxi. / [Niels Bentzen] ; autoři překladu Václav Beneš, Bohumil Seifert, Petr Struk. - Praha : Dashöfer, 2003. - 368 s. ; 21 cm - kroužková vazba


Lexicon medicum / Jan Kábrt, Jan Kábrt jr. - 2. [i.e. 4.], dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Galén, c2004. - 1136 s. ; 24 cm - váz.

LVRS - chirurgická léčba emfyzému plic / Jan Fanta, Jiří Votruba, Jiří Neuwirth - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 91 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Malá zastavení na stezkách dějin očního lékařství / Vlasta Doležalová - Vyd. 1. - České Budějovice : A+U Design, 2003. - 230 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Mikroelementy '2003 : sborník přednášek XXXVII. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí. : Slapy 2.-4. září 2003. - Český Těšín : 2 Theta, 2003. - 205 s. : il. ; 28 cm - brož.

Mozek jako nástroj : [jak pracuje a jak ho trénovat]. / Vladimír Prinke - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Můj život v hudbě : (dopis univ. profesorovi MUDr. Jaroslavu Stuchlíkovi). / [Jan Lukeš ; vybral a uspořádal Vladimír Borecký]. - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2003. - 418 s. : il. ; 20 cm - váz.

Na pomoc pečujícím rodinám : pro ty, kteří pečují o občany postižené demencí. / [aktualizovali a pro 2. a 4. vyd. doplnili Iva Holmerová a Petr Veleta] - 4., aktualiz. vyd. - Praha : Česká alzheimerovská společnost, 2003. - 24 s. ; 22 cm - brož.

Nákladové analýzy a informační technologie při manažerském rozhodování ve zdravotnickém zařízení : sborník příspěvků z konference. : Jindřichův Hradec, 18.-19.9.2003. - V Praze : Oeconomica, 2003. - [160] s. : il. ; 30 cm - brož.

Naše zdraví a jeho otazníky / Ctibor Drbal - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004. - 66 s. : il. ; 25 cm - brož.

Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 24 cm - pořadač

Nefrologie : postgraduální klinický projekt. / Vladimír Teplan ; editoři Štefan Alušík, Vratislav Řehák. - Praha : Triton, 2003. - 182 s. ; 23 cm - brož.

Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v ČR / Miloš Velemínský a kol. - Praha : Triton, 2003. - 187 s. : il. ; 24 cm - brož.


O dětech a smrti / Elisabeth Kübler-Rossová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Královec]. - Praha : ERMAT, 2003. - 311 s. ; 21 cm - brož.

Obecná patologie pro studenty zdravotně sociální fakulty / František Vorel - 1. vyd. - Praha : Manus, 2003. - 39 s. ; 23 cm - brož.

Obsedantně - kompulzivní porucha a jak se jí bránit : příručka pro klienta a jeho rodinu. / Ján Praško ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 115 s. ; 20 cm - brož.

Odborná praxe zubního lékaře : komplexní průvodce stomatologií. / Tomáš Bartoň ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 1. stupeň ZŠ. / Věra Danielovská - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : pro střední školy. / Petr Linhart a kol. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 93 s. : il. ; 21 cm - brož.

Oligo- und Polysaccharide : Isolierung, Charakterisierung und Einfluss auf die Zellphysiologie humaner Keratinozyten. / vorgelegt von Alexandra Marina Deters - , 2003. - 193 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Olomoucký Aeskulap se usmívá / Milan Slavětínský - Olomouc : Danal, 2001. - 66 s. ; 18 cm - brož.

Onemocnění páteře : kniha abstrakt. : kongres s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. : Ústí nad Labem 30.-31. října 2003. / [uspořádal Martin Sameš] - Vyd. 1. - Praha : Galén, 2003. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Optimalizace zdravotního stavu - cesta k vysoké užitkovosti a zvýšení efektivnosti v chovu prasat : sborník z odborného semináře ... 13. listopadu 2003 v Českých Budějovicích. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Optimální působení tělesné zátěže a výživy : kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. : IX. interdisciplinární konference s mezinárodní účastí. : 5.-7. září 2002, Hradec Králové. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 356 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Ošetřovatelská dokumentace v praxi / L. Vondráček, M. Ludvík, J. Nováková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 72 s. ; 21 cm - brož.


Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále / Miloslava Kameníková, Miroslava Kyasová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 89 s. ; 21 cm - brož.

Otoneurologie : diagnostika a léčba závratí. / Aleš Hahn - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 119 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - váz.

Patologická fyziologie srdce a cév / Bohuslav Ošťádal, Martin Vízek a kolektiv autorů Centra experimentálního výzkumu chorob srdce a cév - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 168 s. : il. ; 25 cm - brož.

Patologické závislosti / Vratislav Pokorný, Jana Telcová, Anton Tomko - 2. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 194 s. : il. ; 21 cm - brož.

Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR / kolektiv autorů ; [editor Miluše Nesvadbová]. - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2003. - 100 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Péče o dítě / Belinda Grant Viagas - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 192 s. : barev. il. ; 12 cm - brož.

Persistent toxic substances contamination of the European Region : the first workshop. : book of abstracts. : Brno, Czech Republic; November 10-12, 2003. - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2003. - 224 s. : il. ; 30 cm - brož.

Phänotypische, genetische und funktionelle Charakterisierung der Mausmutante Entla / vorgelegt von Julia Annette Brill - , 2003. - v, 121 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Pharmacological modulation of the Th1/Th2 balance : a new concept for anti-asthmatic therapy. / vorgelegt von Meixia Zhang - , 2003. - iii, 100 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Pierre de la Ravel, pařížský porodník / Antonín Doležal - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 422 s. : il. ; 23 cm - váz.

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče / Lubomír Vondráček, Jan Vondráček - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 68 s. ; 21 cm - brož.


Positional cloning and mutation analysis of candidate genes in families with hereditary motor and sensory neuropathy / vorgelegt von Alejandro Leal Esquivel - , 2003. - vii, 184 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Pozor, děti! : (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). / Eva Lukavská - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 197 s. : il. ; 23 cm - brož.

Právní sebeobrana lékaře / Jan Mach, David Rath - Vyd. 1. - [Břeclav] : Presstempus, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Prevíti a kazisvěti, aneb, Jak se nestat dokonalou matkou / Amelie Friedová ; přeložil Jan Rajmon. ; ilustroval Lubomír Lichý. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 81 s. : il. ; 20 cm - brož.

Proč a jak se zdravě hýbat / Pavel Stejskal - Vyd. 1. - [Břeclav] : Presstempus, 2004. - 125 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Proč děti neprospívají / John Holt ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Tůma]. - Vyd. 2. (v nakl. Stehlík 1.) - Volary : Stehlík, 2003. - 207 s. : il. ; 22 cm - váz.

Proč zlobím? : lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD. / Jaroslava Škvorová, David Škvor - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 129 s. : il. ; 17 cm - brož.

Programy kvality a standardy léčebných postupů : praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. / Aleš Bourek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Průjmová onemocnění vyvolaná rotaviry / Petr Pazdiora, Jana Táborská - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 144 s. : il. ; 24 cm - brož.

Průtoková cytometrie v klinické hematologii : [minimum pro praxi]. / Iuri Marinov - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 90 s. : il. ; 16 cm - brož.

Průvodce bezpečností práce : pro malé a střední zaměstnavatele. / [Milan Tomeček] - Praha : Sociopress, 2003. - 111 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

První pomoc pro psa / Frank Lausberg ; [překlad Dominika Švehlová]. - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2003. - 124 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.


První pomoc / R.M. Youngson ; [přeložila Zdena Krečmarová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 192 s. : barev. il. ; 12 cm - brož.


Případové studie ze sociálního lékařství, managementu zdravotnických institucí, ekonomiky zdravotnictví / Ladislav Strnad, Ivan Gladkij - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 49 s. ; 29 cm - brož.

Přírodní lékárna v kostce / Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2003. - 182 s. ; 23 cm - brož.

Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy / Marie Slavíková - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Rádiologické nálezy : ako ich písať a interpretovať. / Jiří Neuwirth ... [et al. ; preklad Jozef Bilický]. - Vyd. 1. - Praha : NEUW : Triton, 2003. - 239 s. : il. ; 23 cm - NEUW ; brož.

Reflexologie : názorná příručka léčení těla působením na reflexní místa na nohou a rukou. / Pauline Wills ; fotografie Sue Atkinson. ; [z anglického originálu ... přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 143 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Rehabilitace po cévní mozkové příhodě : včetně nácviku soběstačnosti. : průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. / [přeložila Simona Šeclová] - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 199 s. : il. ; 24 cm - brož.

Reinigung und Charakterisierung der Cynarosid-7-O--D-Glucosidase aus der Arzneidroge Cynarae folium und Cynara scolymus L / vorgelegt von Birgit Nüßlein - , 2003. - vi, 162 s. : il. ; 21 cm - Brož.

RTG hrudníku, srdce a plic pro praxi / J. Corne ... [et al. ; přeložil Jan Václavík]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rychlodiety : redukce váhy v několika dnech. : 1 až 14 denní diety a pročišťujícící programy. / Dája Mrázová - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 131 s. : il. ; 21 cm - váz.

Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení : vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. / Jiří Madar a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 248 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


Sborník k 10. výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na lékařské fakultě v Hradci Králové / editoři Jiří Mareš a Jaroslava Pečenková - Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta : Fakultní nemocnice : Nucleus HK, 2003. - 112 s. ; 21 cm - brož.


Sebeléčení : můj život a vize. / Meir Schneider - [Praha] : Dobra, 2003. - 144 s. ; 21 cm - brož.

Seminář z vnitřního lékařství : Katedra vnitřního lékařství, LF UK v Hradci Králové. / [Zbyněk Hrnčíř ... et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2003- . - sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Senioři ve společnosti : strategie zachování osobní autonomie. : výzkumná zpráva za 1. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 493/02/1182. / Dana Sýkorová (editorka) ... [et al.] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 113 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sex v Čechách : --a nuda v posteli je pryč!. / Oldřich Dudek - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 149 s. : il. ; 22 cm - váz.

Sex : nevyslovitelné otázky o sexu. / Antonio Fischetti ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Polívková]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 190 s. ; 21 cm - váz.

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci - [Praha] : Úřad vlády české republiky, 2003. - 22 s. ; 25 cm - brož.

Slyšíte nás? / Pavla Gomba - Vyd. 1. - Praha : Newfinances, 2003. - 111 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - brož.

Současné problémy ve vzdělávání sester a porodních asistentek : [sborník z konference s mezinárodní účastí, 12. a 13. června 2003, Ústí nad Labem. / editoři Ladislav Pyšný, Jana Kubátová] - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. : koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. / Dagmar Pavlů - 2., opr. vyd. - Brno : CERM, 2003. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Specifické poruchy učení : problém stále aktuální. : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. / [redakce Eva Zezulková, Pavlína Vítková] - Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra speciální pedagogiky, 2004. - 75 s. ; 21 cm - brož.


Spondeo ac polliceor : vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze k 50. výročí založení. / podle literárních zdrojů a z příspěvků vlastních i spolupracovníků sestavil Josef Koutecký - Praha : Triton, 2003. - 410 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - váz.


Spravočnik po sisteme zdravoochranenija Češskoj respubliki : informacionnaja brošjura dlja inostrancev. / [redakcija Naděžda Křečková ... et al.] - Aktualiz. 2oje izd. - Kostelec nad Černymi lesu : Institut politiki i ekonomiki zdravoochranenija, 2003. - 44 s. ; 21 cm - Institut zdravotní politiky a ekonomiky ; brož.

Statistické metody v epidemiologii / Vladimír Bencko ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Století sexu : dějiny sexuální revoluce časopisu Playboy. / James R. Petersen ; předmluva Hugh M. Hefner. ; přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 507 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - váz.

Strukturelle und immunologische Charakterisierung der antigenen Domäne 1 des Glykoproteins B des humanen Cytomegalovirus / vorgelegt von Susanne Knör - , 2003. - 92 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Tantrické zasvěcení : iniciace ženy na cestě extáze. / Valerie Brooksová ; [přeložila Verunka Novotná]. - Praha : DharmaGaia, 2003. - 236 s. : il. ; 19 cm - brož.

Tělo - [Dubicko] : INFOA, 2003. - [34] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Tenisový loket : příspěvek k etiopatogenezi, diferenční diagnostice a operační léčbě. / Karel Koudela - Plzeň : Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LFUK, 2002. - 79 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Teorie a praxe ve fyzioterapii : [sborník ze semináře s mezinárodní účastí, 4. června 2003. / k vyd. připravil Miroslav Tichý] - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 62 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Terapie homosexuality : rádce pro postižené a poradce. / Gerard J.M. Van den Aardweg ; [z němčiny přeložila Krista Blažková]. - Vyd. 1. - Jihlava : Hnutí Pro život ČR, 2003. - 110 s. ; 20 cm - brož.

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních / Pavla Dolanská, Blanka Korčišová a Viktor Mravčík - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004. - 25 s. ; 25 cm - brož.

Testování v rehabilitační praxi - cévní mozkové příhody / Eva Vaňásková - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. - 65 s. ; 22 cm - brož.


Textová cvičebnice německého jazyka pro lékařské fakulty / Lydia Štědroňová - 6. nezměn. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 94 s. ; 30 cm - brož.

Tissue-specific differentiation signals in endothelial cells / vorgelegt von Bettina Krüger - , 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - Brož.

To byl profesor Josef Charvát : sborník k 20. výročí úmrtí. / [uspořádali Štěpán Svačina a Petr Sucharda] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 176 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - váz.

Třinácté komnaty dětské duše : tvořivá dětská psychoterapie v duchu Gestalt terapie. : [průvodce světem vašeho dítěte]. / Violet Oaklander ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Štěpo. ; recenzoval a předmluvu k českému vydání napsal Martin Jára]. - Vyd. 1. - Dobříš : Drvoštěp, 2003. - 261 s. : il. ; 22 cm - brož.

Untersuchungen zur posttranskriptionellen Prozessierung der Messenger RNA von CD83, dem Reifungsmarker Dendritischer Zellen / vorgelegt von Alexander T. Prechtel - , 2003. - 155 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Útěk do Anglie / Karel A. Macháček - Vyd. české 1. - Praha : Univerzita Karlova, Ústav dějin UK - Archiv UK, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Úvod do vývojové psychopatologie IV : poruchy adaptace. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 72 s. ; 29 cm - brož.

Vězeňství a nelegální drogy : sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. / Michal Miovský, Harald Spirig, Miloslava Havlíčková (eds.) - 1. vyd. - [Praha] : Úřad vlády ČR, 2003. - 138 s. : mapa ; 22 cm - brož.

Vláknité mikromycety (plísně), mykotoxiny a zdraví člověka / František Malíř, Vladimír Ostrý a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 349 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 30 cm - brož.

Vnitřní lékařství I : pro bakalářské studium ošetřovatelství. / Hana Kubešová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vybrané kapitoly z pediatrie pro studující ZSF JU / Miloš Velemínský a kolektiv - 4. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 167 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vybrané směry v psychoterapii a poradenství : (text pro distanční studium). / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 51 s. ; 30 cm - brož.

Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Věra Janíková, Miroslava Bartoňová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výuka problematiky bezpečnosti a přežití v mimořádných situacích : celostátní konference [Praha, 23. října 2003. / editor Miloš Fiala] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2004. - 54 s. ; 21 cm - brož.

Vývojová fonologická porucha / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Vývojová verbální dyspraxie / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Vývojové poruchy řeči : vztah centrálních poruch řeči a sluchu. / Olga Dlouhá - V Praze : Alexej Novák, 2003. - 142 s. : il. ; 20 cm - brož.

XI. výroční sjezd České oftalmolofické společnosti : [25.-27.9.2003 Kongresové centrum ALDIS, a.s. Hradec Králové]. : sborník přednášek. / P. Rozsíval - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - 119 s. ; 21 cm - brož.

XII. Moravskoslezské dny : [Ostrava ... 24. a 25. října 2003]. : sborník abstrakt. - Ostrava : [s.n., 2003]. - 26 s. ; 21 cm - brož.

XX. konference České společnosti pro hypertenzi : Zámek Mikulov, 2.-4.10.2003. - Brno : Kongresové centrum Brno, 2003. - 88 s. ; 21 cm - brož.

XXXI. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s mezinárodní účastí. : [Rožnov p. Radhoštěm 13.-15. května 2003. / Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně] - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2003. - 59 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Repronis ; brož.


Základy zavádění a ošetřování periferních žilních kanyl - Příbram : MSM, [2003]. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Zákon č. 254/2000 Sb., o státních svátcích : stav k 11.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2004. - 320 s. ; 21 cm - brož.

Zamlčená diagnóza / Jan Tesař - Vyd. 1. - Praha : Triáda, 2003. - 143 s. ; 19 cm - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 27.1.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Zkratkou ke svobodě : rozvoj potenciálu mozku člověka. / Christian Opitz ; [překlad Lydie Stočesová]. - Praha : Earth Save, [2003]. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Zlepši uvědomění učení : text one brain. / Gordon Stokes a Daniel Whiteside ; [překlad Karel Handlíř, Helena Pěkná]. - [Praha] : Amikus, [2003]. - 166 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Žhavý sex : banka Eros. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 36 l. ; 7 x 20 cm - brož.

Životospráva při osteoporóze : informace pro ženy i muže. / Jan Štěpán, Blanka Beránková - 3., dopl. a upr. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 15 s. : il. ; 20 cm - brož.

3D Optické hlavolamy / John Starke ; [překlad Jana Malíková]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 27 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm + 3D brýle. - váz.

5. konference nemocniční hygieny : téma: Hygiena provozu nemocničních zařízení - aktuální legislativní změny. : s doprovodnou výstavou zdravotnických firem. : sborník přednášek. : 19.-21. listopadu 2003, Ústí nad Labem. - [Ústí nad Labem : s.n., 2003]. - 27 s. ; 21 cm - brož.

50. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii : Brno, 24.-25. listopad 2003. : sbroník abstrakt. - 1. vyd. - Brno : Kongresové centrum Brno, 2003. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

7. kongres nemocničních lékárníků : sborník přednášek. : 14.-16. listopadu 2003, Brno. - 1. vyd. - Brno : Kongresové centrum Brno, 2003. - 17 s. ; 21 cm - brož.

7+1 krok k (nejen) manažerské kondici, aneb, Jak získat kondici, zdraví a dobrou náladu / Miloš Škorpil - 2. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 205 s. : il., portréty ; 20 cm - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist