Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za březen-duben 2004

Abeceda asistentky a sekretářky : efektivní komunikace , řízení kanceláře, Time Management, profesionální image. / Eva Škorňová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xi, 220 s. : il. ; 23 cm - brož.

Abeceda předškoláka / [ilustrace] Luděk Schneider ; [text] Ludvík Středa, Jindřich Balík, Antonín Kábele. - Kladno : Delta, [2003]. - 149 s. : barev. il. ; 32 cm - váz.

Abeceda - [Dubicko] : INFOA, 2003. - [34] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Akce Marie Curie - Lidské zdroje a mobilita - Praha : Technologické centrum AV ČR, 2003. - 19 s. ; 21 cm - brož.

Almanach Arcibiskupského gymnasia Praha-Bubeneč : [sborník u příležitosti výstavy k 90. výročí vzniku Arcibiskupského gymnasia v Praze. / uspořádala Jarmila Štogrová-Doležalová] - Praha : Centrální katolická knihovna, 2003. - 97, xvi s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Andragogika : [studijní materiály pro distanční Kurz pro manažery vzdělávání dospělých]. / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Angličtina nejen k přijímacím zkouškám na filozofické a pedagogické fakulty / [Jana Petrová, Tomáš Jacko] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Auf!brüche : aktuelle Trends der Deutschdidaktik. / herausgeber Eva Maria Rastner - Innsbruck : Studien Verlag, 2000. - 183 s. ; 24 cm - brož.

Aus der Geschichte der Blindenmusseen in Tschechien / Eliška Hluší - Brno : Technisches Museum, 2002. - 54 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Báje a pověsti Prostějovska / [k vydání připravili Danuše Trundová ... et al] - 1. vyd. - Prostějov : Městská knihovna, 2003. - 167 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem. : poradenství pro rodiče. / Anna Kucharská, Daniela Švancarová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 89 s. : il. ; 24 cm + 31 příl. - brož.


Centrum celoživotního vzdělávání / Ludvík Eger, Eva Dvořáková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 69 s. ; 30 cm - brož.


Cestička do školy-- : nejkrásnější české i zahraniční slabikáře. : katalog výstavy. / [František Hýbl] - V Přerově : Muzeum Komenského, 2004. - 30 s. : il. (většina barev.), portréty, faksim. ; 25 cm - Brož.

Cestička do školy : pracovní sešit pro prvouku v 1. ročníku základních škol. / [sestavila Hana Rezutková ; ilustrovala Vlasta Švejdová]. - Vyd. 7., rozš. - Všeň : Alter, 2003- . - sv. : il. (některé barev.) ; 28 cm - sv. 1 ; brož.

Cizí jazyky ve společném základu na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR : mezinárodní konference. : [Ústí nad Labem 9. září 2003]. : sborník z 5. setkání vysokoškolských učitelů neoborových cizích jazyků na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 92 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Co nevíte o betlémech : umění betlemářské. / Vladimír Vaclík - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 216 s. : il. (některé barev.), portréty, mapa ; 23 cm - váz.

Co se děje ve školce / [z německého vydání ... přeložil Tomáš Recman] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - [12] s. : vše barev. il. ; 24 cm - leporelo

Co se zdálo pejskovi / Jiří Havel ; ilustrace Jiří Vaněček. - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Český jazyk : průvodce přípravou k přijímacím zkouškám z českého jazyka na všechny typy středních škol. / Hana Palová - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2004. - 231 s. ; 23 cm - brož.

Čísla - [Dubicko] : INFOA, 2003. - [34] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Čítanka 1 s literárními výklady : pro učební obory. : 1. ročník. / [Věra Martinková] - 1. vyd. - Praha : Tripolia, 2003. - 335 s. : il., portréty, noty ; 21 cm - brož.

Čítanka I : antologie textů pro I. a II. ročník středních škol. / [sestavil] Alois Bauer - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 186 s. ; 30 cm - brož.


Čítanka II : antologie textů z české a světové literatury pro 3. a 4. ročník středních škol. / [sestavili] Alois Bauer, Jana Vrajová - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 233 s. ; 29 cm - brož.


Čítanka pro III. ročník gymnázií / Josef Soukal - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 351 s. ; 21 cm - brož.

Čítanka : příručka učitele pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. / Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 80 s. ; 28 cm - brož.

Daleko od domova / Jindřich Štreit, Martin Sedláček ; [text Vlasta Smolková, Martin Sedláček]. - 1. vyd. - Brno : Jaroslav Sedláček, 2002. - [106] s. : il., portréty ; 22 x 30 cm - váz.

Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland : Strukturen und Entwicklungen im Überblick. : ein Bericht des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. / herausgeber Kai S. Cortina ... [et al.] - Vollst. überarb. und erw. Neuausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2003. - 905 s. : il. ; 20 cm - brož.

Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou : K 80. výročiu založenia Miestnej ludovej knižnice. / Pavol Haluka - Praha : P. Haluka, 2003. - 105 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Den otevřených dveří katedry elektromagnetického pole 2003 : Praha, 18. září 2003. : sborník vzdělávacích a vědeckovýzkumných činností a nabídek. / Československá sekce IEEE, Společnost pro radioelektronické inženýrství, Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze ; [editor Miloš Mazánek]. - Praha : Československá sekce IEEE, 2003. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Deutsch als Fremdsprache : eine Didaktik. : theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. / Günther Storch - 2., unveränd. Nachdruck der 1. Aufl. - München : Wilhelm Fink, 2001. - 367 s. : il. ; 24 cm - brož.

Development of public universities, financial conditions and prerequisites : a concluding report of the project. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - Prague : Oeconomica, 2003. - 19 s. ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Didaktika pracovní výchovy na 1. stupni ZŠ / Jarmila Honzíková, Ján Bajtoš - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly. / Radko Purm, Stanislav Jelínek, Josef Veselý - Vyd. 3., (rozš. a upr.) - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 250 s. ; 21 cm - brož.


Die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern mit biologischen Risikofaktoren / vorgelegt von Ute Koglin - , 2003. - v, 248 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Dobrovolnictví středoškoláků : manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. / Michal Novotný ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Hestia, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.

E-learning v podnikovém vzdělávání / Jiří Pavlíček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

EDMAN 03 : "Education for management". : mezinárodní pracovní seminář. : Brno, 28. srpna 2003. / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2003. - 405 s. : il. ; 21 cm - brož.

Eduard Schewardnadse : Baumeister eines menschlichen Europas der Zukunft. : Akademische Festveranstaltung zur Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Friedrich Schiller Universität am 15. Oktober 1999. / mit Reden von Georg Machnik ... [et al.] - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 2003. - 94 s. ; 21 cm - brož.

Edukativní psychologie 2 / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 79 s. ; 30 cm - brož.

Efektivní metody vzdělávání dospělých : [studijní materiály pro distanční kurz Lektor vzdělávání dospělých]. / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 72 s. : il. ; 30 cm - brož.

eLearning - moderní forma vzdělávání / Richard Kolibač - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

ELT horizons : the proceedings of the ATECR 3rd international and 7th national conference. : Liberec, 6-8 September 2002. / [editor in chief Jana Dvořáková] - 1st pub. - [Praha] : Asociace učitelů angličtiny ČR, 2003. - 160 s. : il. ; 21 cm - brož.

Emoční inteligence a její využití v pedagogické praxi : učební text k workshopu. / Iva Wedlichová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

EMTISM - Empowering mathematics teachers for the improvement of school mathematics : a course on constructivist teaching approaches. : theory and practice. / Milan Hejný ... [et al.] ; editors Marie Kubínová, Graham H. Littler. - 1st publ. - Prague : Charles University, 2003. - 129 s. : il. ; 30 cm - brož.

Encyklopedie řecké mytologie / Guus Houtzager ; [z nizozemského originálu ... přeložila Hana Válková. ; ilustrace Janneke Maas]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2003. - 269 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm - váz.


Ethnological scripts : (1990-2002). / edited by Miloš Tomandl - V Praze : Univerzita Karlova, 2003. - 205 s. ; 21 cm - brož.

Eurydice : informační síť o vzdělávání v Evropě. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 24 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - brož.

Faculty of Economics - Technical University of Liberec, Czech Republic / editors Jan Skrbek, Kateřina Nepolská - 1st ed. - Liberec : Technical University of Liberec, 2003. - 70 s. ; 22 cm - brož.

Fotbalové techniky a dovednosti : ve spolupráci s fotbalovou školou Bobbyho Charltona. / [překlad Petr Maňas] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 192 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Fotóhomok : Budapest Kiállítóterem, Budapest V., Szabad sajtó út 5. 2000. október 13 - november 26.. / Jindřich Štreit ; [bevezetö Kincses Kéroly ... et al.]. - Budapest : Budapest Galéria, 2000. - 133 s. : il., portréty ; 23 x 27 cm - brož.

Františku, přestaň konečně zlobit, nebo-- : informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. / Petr Ondráček - Vyd. 1 - Praha : ISV, 2003. - 170 s. ; 24 cm - brož.

Fyzika na dlani : středoškolský přehled s řešenými příklady. / Milan Láska, Roman Kubínek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 132 s. : il. ; 29 cm - brož.

Fyzika pro přijímací zkoušky na vysokou školu / Antonín Houška, Miroslav Černý - Vyd. 1. - Brno : CERM, 2003. - 79 s. : il. ; 25 cm - brož.

Handicap 2003 : sborník příspěvků přednesených na odborné konferenci pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených občanů a 50. výročí založení TU v Liberci dne 22. května 2003. : IX. ročník konference .... / uspořádal Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hitlerova mládež : ztracená generace. / Guido Knopp ; [z německého originálu ... přeložil Milan Churaň]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 415 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Hluboce zraněni : církev a fenomén sexuálního zneužívání. / [Józef Augustyn ed.] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.


Hodnocení kvality vysokých škol : sborník příspěvků z 4. semináře z cyklu "Hodnocení kvality vysokých škol". : Ústí nad Labem 4.-5.2.2003. / [odpovědný redaktor Tomáš Zdráhal] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry na dětské tábory / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro kluky a holky / Justyna Swiecicka ; ilustrace Dariusz Zejmo. ; [z polského vydání ... přeložil Tadeusz W. Schmidt]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2004. - 64 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Chapters from history of Museums of the Blind in the Czech Republic / Eliška Hluší - Brno : Technical Museum, 2002. - 46 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Chytrá výchova : [stanovení pravidel, jak rozvinout v dětech to nejlepší, výchovné omyly rodičů, nejčastější rodičovské otázky]. / Larry J. Koenig ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Pištorová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 178 s. ; 23 cm - brož.

Information Package for Incoming Socrates-Erasmus Students - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 116 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.

Informatorium / Miloš Tomandl (ed.) - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Inovace školských systémů / Karel Rýdl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 281 s. ; 24 cm - brož.

Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", realizovaného v rámci evropské iniciativy EQUAL a s její finanční podporou. / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2003. - 248 s. ; 23 cm - brož.

Integrované terénní vyučování / Eduard Hofmann a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Paido, 2003. - 138 s. : il. (většina barev.), mapy ; 32 cm - pořadač

Inuk znamená člověk : deset let misionářem mezi Eskymáky. / Roger Buliard - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 173 s. ; 19 cm - brož.

Jak (ne)vyhodit školu do povětří : [Horákova chemická kuchařka pro malé i velké experimentátory. : chemické pokusy pro žáky 8. a 9. tříd, studenty středních škol a jejich nadšené učitele]. / Milan Bárta ; [ilustrace Tomáš Profant]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004. - 96 s. : il. ; 24 cm - brož.


Jak se děti učí hrou / Alena Nelešovská - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 115 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak se Hrášek učil 1 : pracovní listy pro nácvik orientace. / Taťána Vargová ; [ilustrace Jitka Tláskalová]. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - [30] s. : il. ; 30 cm + 52 volných listů + 1 sáček. - brož.

Jděte na to chytře! : 10 cest pro využití vašich přirozených schopností. / Tony Buzan ; přeložil Jiří Martínek. - Praha : Columbus, 2003. - 193 s. : il. ; 24 cm - váz.

Je vaše dítě připraveno do první třídy? : [co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát]. / Jaroslava Budíková, Patricie Krušinová, Pavla Kuncová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 157 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jindřich Štreit - Tváře za zdí : Lašské muzeum a galerie, Sedliště ve Slezsku; 21.9.-31.10.2003. : Galerie V kotelně, Městské kulturní středisko Jilemnice; 22.11.2003-7.1.2004. : Galerie kritiků, Palác Adria, Praha; 15.1-8.2.2004. / [text David Uher] - Sedliště ve Slezsku[Praha] : Lašské muzeum a galerie : Čínský kulturní institut, 2003. - 31 s. : il., portréty ; 24 x 28 cm - brož.

Kalendárium : svátky, světci, pranostiky, pověry, zvyky, tradice a historické události pro každý den. / Daniela Dvořáková, Pavel Dvořák ; na knize spolupracovali J. Matis ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2003. - 472 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Kapitoly z ekologické výchovy / Lenka Winterová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 68, [41] s. : il. ; 30 cm - brož.

Kapitoly z filosofie výchovy / Stanislav Stark, Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 183 s. ; 21 cm - brož.

Kapitoly z obecné pedagogiky : distanční texty pro studenty kombinované formy studia. / Renata Šikulová, Zdeněk Kolář - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 81 s. ; 30 cm - brož.

Kapitoly ze speciální pedagogiky ve vztahu k sociální práci : distanční text. / Dana Švingalová, Václava Tomická, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 90 s. ; 30 cm - brož.

Klasická pohádka a skutečnost / Zdeněk Vyhlídal - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2004. - 207 s. ; 21 cm - brož.


Klíčové kompetence lektora : [studijní materiály pro distanční kurz Lektor vzdělávání dospělých]. / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 58 s. : il. ; 30 cm - brož.

Komeniologické studie : soubor textů o J. A. Komenském. Díl 3. Nepublikované texty / Jan Patočka - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh : Filosofia, 2003. - 671 s. ; 22 cm - Oikoymenh ; váz

Koncepce kultury Libereckého kraje 2004-2008 - Liberec : Liberecký kraj - odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, 2003. - 1 složený dvojl. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Kreslíme, zpíváme, počítáme / Renata Frančíková, Inka Rybářová - Kladno : Delta, [2003]. - [100] s. : il. ; 23 cm - brož.

Ksztalcenie kadr dla potrzeb kultury fizycznej osób z niepelnosprawnoscia / redakcja Wieslawa Dluzewska-Martyniec - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ksztaltowanie wrazliwosci moralnej uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Marzenna Magda - Torun : Adam Marszalek, 2001. - 213 s. ; 21 cm - brož.

Lexikon 3 Strašidla, skřítci, víly- / napsala a nakreslila Vítězslava Klimtová - Vyd. 1. - Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2002. - 99 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích [1.]. / napsala a nakreslila Vítězslava Klimtová - Praha : Radix, 2003. - 110 s. : barev. il. ; 25 cm - sv. 1 ; váz.

Lid a národ : sebrané rozpravy národopisné a literární Františka Bartoše. / [k vydání připravili Karel Pavlištík, Alena Prudká] - Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2003. - 2 sv. ; 21 cm - brož.

Literatura pro 3. ročník středních odborných škol / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 327 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Literatura pro III. ročník gymnázií / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 336 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Malá škola pro předškoláky 1 : [nově v barvě. / titul a ilustrace Iva Nováková] - Praha : Pierot, [2003]. - 1 kroužkový blok [69 s.] : barev. ; 21 cm - kroužková vazba


Manieren / Asfa-Wossen Asserate - Frankfurt am Main : Vito von Eichborn, 2003. - 388 s. : il. ; 22 cm - váz.

Matematický a výukový software / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Maturujeme z českého jazyka : [třicet maturitních otázek z literatury, chronologický přehled české a světové literatury]. / Pavel Dolejší - 6. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 109 s. ; 21 cm - brož.

Metodika závěrečné práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 38 s. : il. ; 21 cm - brož.

Móda : z dějin odívání 18., 19. a 20. století. : sbírka Kyoto Costume Institute. / [z anglického ... originálu přeložila Blanka Brabcová] - Vyd. 1 - [Praha] : Slovart, 2003. - 735 s. : barev. il. ; 28 cm - SLOVART ; v knize neuvedeno ; váz.

Modernizace výukového procesu u předmětů ovocné, okrasné školkařství a ovocnářství : odborný seminář. : Lednice na Moravě, 3.-5. listopadu 2003. : sborník přenášek. / [editor Petr Salaš] - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.

Můj život v hudbě : (dopis univ. profesorovi MUDr. Jaroslavu Stuchlíkovi). / [Jan Lukeš ; vybral a uspořádal Vladimír Borecký]. - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2003. - 418 s. : il. ; 20 cm - váz.

Na Boží Vodě : padesát let zemědělského učňovského školství v Liběchově. / [Marek Belza, Pavel Krbec] - 1. vyd. - Krásná Lípa : Marek Belza, 2003. - 27 s. : il. ; 21 cm - brož.

Na víkend do Afriky / Alex Garland ... [et al. ; přeložila Kamila Crooks]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2003. - 371 s. ; 18 cm - váz.

Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik v České republice : syntetická závěrečná studie. / [editor Václav Urbánek] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 274 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. / Pavel Dolejší - 9. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Noční příběh : sabat čarodějnic. / Carlo Ginzburg ; [z italského originálu ... přeložil Josef Hajný]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 384 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, mapy ; 21 cm - váz.


Občanská nauka pro střední odborná učiliště : Vladislav Dudák ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 279 s. ; 24 cm - brož.

Občanská nauka pro střední odborné školy a studijní obory SOU / Vladislav Dudák ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 326 s. : il. ; 24 cm - brož.

Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Dagmar Janošková, Monika Ondráčková, Anna Čečilová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 136 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Očima National Geographic : exkluzivní fotografie. / [autor textů Sam Abell ... et al.] ; překlad Hana Loupová]. - 1. české vyd. - Praha : Sanoma Magazines Praha, 2003. - 504 s. : il. (převážně barev.) ; 26 x 27 cm - váz.

Od Barborky ke Třem králům / Eva Večerková - Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. - 21 s. : il. ; 20 cm - brož.

Odmaturuj! z literatury 2 : [nejen obsahy českých a světových literárních děl. : průvodce 167 vybranými díly české a světové literatury. / zpracovali Iveta Havlíčková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2004. - 176 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Opportunities for visiting researchers in the Czech Republic - [Prague] : Technology Centre AS CR, [2003]. - 404 s. ; 23 cm - brož.

Organizační formy výuky / Kamil Janiš - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 52 s. : il. ; 21 cm - brož.

Paradigma komunikace a technologie vzdělávání / Ilona Semrádová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 123 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pedagogické zásady a termíny ve výuce M & F / Emil Calda - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2003. - 30 s. : il., noty ; 10 x 15 cm - brož.

Personální řízení : (se zaměřením na školství). / Ludvík Eger - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 68 s. ; 30 cm - brož.


Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit : sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. / Vladimír Smékal (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 197 s. ; 23 cm - brož.


Politologie a mezinárodní vztahy : 450 testových otázek k přijímacím zkouškám na VŠ. / [Jan Kubáček, Václav V. Nekvapil] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Povídky podbrdského městečka a Pranostiky - lidová moudrost / František Sládek - [S.l. : s.n.], 2003. - 69 s., [6] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Poznáš, co neznáš : metodická příručka. / [námět a text příručky Jiří Menšík ; obrázky a zpracování příloh Dáša Nejeschlebová]. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2004. - 36 s. : il. ; 30 cm + 18 volných listů + 1 sáček. - brož.

Pozor, děti! : (didaktické otázky vyučování orientovaného na dítě). / Eva Lukavská - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 197 s. : il. ; 23 cm - brož.

Praktikum komunikativních dovedností / Milan Holas - 1. vyd. - OstravaPraha : Ritornel : Hudební fakulta AMU, 2003. - 59 s. ; 21 cm - Ritornel ; brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Prevíti a kazisvěti, aneb, Jak se nestat dokonalou matkou / Amelie Friedová ; přeložil Jan Rajmon. ; ilustroval Lubomír Lichý. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 81 s. : il. ; 20 cm - brož.

Prezentace matematiky : mezinárodní konference. : Liberec, 9.-12.září 2003. : sborník příspěvků. / [ediční skupina Jan Mach ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Problémové dítě a hra - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Proč děti neprospívají / John Holt ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Tůma]. - Vyd. 2. (v nakl. Stehlík 1.) - Volary : Stehlík, 2003. - 207 s. : il. ; 22 cm - váz.


Proč zlobím? : lehká mozková dysfunkce LMD/ADHD. / Jaroslava Škvorová, David Škvor - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 129 s. : il. ; 17 cm - brož.


Prosa - Drama - Lyrik / Claus Gigl - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 2002. - 119 s. : il. ; 20 cm - brož.

Průvodce kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce rokem ředitele základní školy : včetně vzorů používaných dokumentů 2004 a CD-ROM. / Jindřiška Navrátilová, Pavel Polák, Dagmar Šrámková - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 278 s. : formuláře ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Průvodce studenta virtuálním studijním prostředím WebCT / Petra Poulová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 25 s. : il. ; 30 cm - brož.

Prvky integrovaného vyučování v primární škole / Helena Šimíčková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 22 s. : il. ; 24 cm - brož.

Prvouka : pracovní listy pro 2. ročník základní školy. / [zpracovala Hana Krojzlová] - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 16 s. : il. ; 30 cm - brož.

Předškolní pedagogika II. : hra (cesta k poznání předškolního dítěte). / Eva Opravilová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 35 s. ; 30 cm - brož.

Přehled obecných pedagogických kategorií / Mojmír Stojan - Vyd. 2., dopl. - Brno : CERM, 2003. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příběhy řecké filozofie : Sokrates a ti druzí. / Luciano De Crescenzo ; přeložila Iva Papírníková. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2004. - 189 s. ; 21 cm - váz.

Příručka pro zájemce o celoživotní vzdělávání a distanční studium / Helena Zlámalová, Jiří Průcha, Jiří Míka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 26 s. ; 29 cm - brož.


Příspěvky k dějinám královéhradeckého středního školství : sborník referátů z konference konané u příležitosti 10. výročí založení Biskupského gymnázia B. Balbína v Hradci králové dne 6. června 2002 v Hradci králové. / [pořadatelé konference Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové, Společnost ochránců památek ve východních Čechách] - Hradec Králové : Balustráda, 2003. - 146 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Psychologie a pedagogika I : pro střední zdravotnické školy. / Marie Rozsypalová, Věra Čechová, Alena Mellanová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2003. - 186 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Psychopedie : teoretické základy a metodika. / Milan Valenta, Oldřich Müller - 1. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 443 s. ; 25 cm - váz.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Rekultivace : publikace FUUD vydaná u příležitosti 10 let školy. : Fakulta užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. ; [zodpovědný redaktor Vladimír Švec]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 112 s. : il. (většina barev.), faksim. ; 22 cm - brož.

Roucho / Lloyd C. Douglas ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Mikulec]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 421 s. ; 21 cm - váz.

Rozumíme zvířatům : pracovní sešit pro učitele. : český jazyk, matematika & přírodopis. / [podle anglického originálu ... českou verzi připravila Markéta Pecková] - 1. vyd. - Praha : Společnost pro zvířata - ZO ČSOP, 2003. - 76, [24] s., [l] barev. složená obr. příl. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Rozvodové jedy / Richard A. Warshak ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Zounková]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 389 s. ; 21 cm - váz.

Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady : závěrečná zpráva projektu. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 19 s. ; 30 cm - brož.

Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady : závěrečná zpráva projektu. : [pracovní verze]. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 16 s. ; 30 cm + 1 CD. - brož.

Řekla ano : mučednice v džínách. / Misty Bernallová ; [z anglického originálu ... přeložil Miloš Homola]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 159 s. : portréty ; 20 cm - brož.


Řekni mi, táto, proč / Antonín Vojtek - Vyd. 1. - Brumovice : Carpe diem, 2003. - 119 s. : il. ; 19 cm - váz.


Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke čtyřletému studiu z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí. - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003?]. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Řešené testy nejlepších gymnázií ČR : přijímací zkoušky ke studiu na víceletých gymnáziích z českého jazyka, z matematiky, ze všeobecných znalostí. - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003?]. - 174 s. : il. ; 21 cm - brož.

Řízení kvality studia a služeb v krátkých typech terciárního vzdělávání : principy pro řízení kvality studia a služeb. : sborník příspěvků ze seminářů o řízení kvality v Českých Budějovicích a Zlíně v září a říjnu 2003. / [redakce Michal Karpíšek] - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2003. - 93 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sborník k 10. výročí trvání bakalářského studia ošetřovatelství na lékařské fakultě v Hradci Králové / editoři Jiří Mareš a Jaroslava Pečenková - Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta : Fakultní nemocnice : Nucleus HK, 2003. - 112 s. ; 21 cm - brož.

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002 / [editor Jan Sedláček] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 220 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. - brož.

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 / [editor Jan Sedláček] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 323 s. : il. ; 21 cm + 1 CD. - v knize neuvedeno ; brož.

Slavnostní shromáždění u příležitosti 60. výročí vyhlášení 17. listopadu Mezinárodním dnem studentstva : 19.11.2001. - V Praze : Univerzita Karlova, [2001?]. - 23 s. : portréty (většina barev.) ; 22 cm - brož.

Slezskoostravský hrad, aneb, Pověsti, historie a současnost zapomenuté památky / [Marcela Stehlíková] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2004. - 39 s. : il. ; 18 cm - brož.

Slovácký krúžek v Brně : 95 let. / [sestavil a redakčně zpracoval Václav Štěpánek] - 1. vyd. - V Brně : Slovácký krúžek, 2003. - 72 s. : il., portréty ; 22 cm + 1 CD. - brož.

Současné problémy ve vzdělávání sester a porodních asistentek : [sborník z konference s mezinárodní účastí, 12. a 13. června 2003, Ústí nad Labem. / editoři Ladislav Pyšný, Jana Kubátová] - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.


Spondeo ac polliceor : vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze k 50. výročí založení. / podle literárních zdrojů a z příspěvků vlastních i spolupracovníků sestavil Josef Koutecký - Praha : Triton, 2003. - 410 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - váz.


Strašlivé Čechy, děsná Morava / Přemysl Rut ; [fotografie Hana Rysová]. - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2003. - 235 s. : il. ; 18 cm - váz.

Středověká Francie : od roku 1000 po černou smrt 1348. / Marie-Anne Polo de Beaulieu ; [z francouzského originálu ... přeložila Jitka Matějů]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 281 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - váz.

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968-1989 / Milan Otáhal - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2003. - 230 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Systémy vzdělávání dospělých : [studijní materiály pro distanční kurz Manažer vzdělávání]. / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

Škola v Nedvědici / Petr Vejrosta a kolektiv - Nedvědice : Základní škola Nedvědice, 2002. - 92 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí / Eva Höflerová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 119 s. : il. ; 24 cm - brož.

Štancl Václav, Leopold a František : s katalogem k výstavě Ústí v obrazech a betlémech malířů Štanclů. : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 15.12.2000-21.1.2001. - Ústí nad Orlicí : Městské muzeum v Ústí nad Orlicí, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Tak blízko, tak daleko : Čečna a Ingušsko 2003. : Chechnya and Ingushetia 2003. : Tschetschenien und Inguschien 2003. / Jindřich Štreit ; [text Jaroslav Kopřiva Kateřina Perunová, Marta Fišerová]. - Praha : Česká katolická charita, 2003. - 171 s. : il., portréty ; 24 x 28 cm - váz.

Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase. / Jitka Sejvalová - Praha : IDM MŠMT, 2004. - 60 s. : il. ; 21 cm -

Těloolomouc 2003 : sborník referátů z 5. pracovního setkání tělovýchovných pedagogů. : [Olomouc, 27.-30.8.2003]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 460 s. ; 21 cm - brož.

Testy studijních předpokladů a základy logiky : [chcete se dostat na vysokou školu?. / Igor Kotlán, Pavel Kotlán] - Vyd. 3. přeprac. a aktualiz. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2004- . - sv. : il. ; 21 cm - 1 ; brož.


Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 421 s. ; 21 cm - brož.

Těšínsko Díl 5. Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina; K otázce motivace národnostního hnutí (se zřetelem k náboženským poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období); Lidová kultura na Těšínsku - závěry ; Názvy Lach, Valach, Gorol a název regionu / [uspořádal Jaroslav Štika] - Vyd. 1. - Šenov u OstravyČeský TěšínRožnov pod Radhoštěm : Tilia : Muzeum Těšínska : Valašské muzeum v přírodě, 2003. - 196 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - soubor

Torava : lovci severozápadní Sibiře, příroda a lidé. / Tomáš Boukal - Praha : Dauphin, 2003. - 167 s. : il. ; 20 cm - brož.

Trendy soudobé výuky didaktických disciplín na vysokých školách : sborník příspěvků z mezinárodní elektronické konference. : duben - říjen 2003. ; [editoři Pavel Doulík, Jiří Škoda]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003. - 172 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Tvorba projektu vzdělávání / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Učíme se psát / [Marcela Hajtášová] - Kladno : Delta, [2003]. - 101 s. : il. ; 23 cm - brož.

Učíme se s obrázky / Luděk Schneider - Kladno : Delta, [2003]. - [100] s. : il. ; 23 cm - brož.

Úvod do didaktiky kresby a grafiky II : grafika pro 1. ročník. / A. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Hana Valešová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 33 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 5., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do vývojové psychopatologie IV : poruchy adaptace. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 72 s. ; 29 cm - brož.


Úvod do výzkumu v pedagogice : základy kvantitativně orientovaného výzkumu. / Miroslav Chráska - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 198 s. : il. ; 30 cm - brož.


V Indii / Pavla Jazairiová ; [autoři fotografií Jiří Hůla a Pavla Jazairiová]. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2003. - 301 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Vánoce na Starém statku / Petr Mazný, Jaroslav Vogeltanz - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - [63] s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Vedení školy v praxi - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Velká kniha pro malé děti / ilustroval Adolf Dudek - Vyd. 2. - Ostrava : Librex, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 34 cm - váz.

Velká obrázková abeceda / ilustroval Adolf Dudek - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, 2003. - 79 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Vybíráme střední školu - SET 2004 : pro školní rok 2004-05. I.. Praha, Středočeský kraj / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince - Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2003. - 197 s. ; 30 cm - brož.

Vybíráme střední školu - SET 2004 : pro školní rok 2004-05. II.. Čechy bez Středočeského kraje a Prahy / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince - Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2003. - 377 s. ; 30 cm - brož.

Vybíráme střední školu - SET 2004 : pro školní rok 2004-05. III.. Morava / [zpracoval projektový a autorský tým pod vedením Lubomíra Martince - Praha] : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2003. - 299 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky geografie / Jan Hájek - 2., přeprac. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 116 s. ; 21 cm - brož.

Výchova a tradice evropského myšlení : sborník z mezinárodní konference "Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení" konané v Plzni 17. a 18. září 2002. : Plzeň 2003 [sic]. / editoři sborníku Nikolaj Demjančuk, Dagmar Demjančuková, Stanislav Stark - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 394 s. ; 21 cm - brož.


Vyšší vzdělání jen pro elitu? : rozsah a zdroje nerovností v přístupu k vyššímu vzdělání v České republice. / editoři Petr Matějů, Jana Straková - Praha : Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. - 135 s. ; 27 cm - brož.


Výtvarná výchova a mody její komunikace : symposium České sekce INSEA. : Olomouc, listopad 2002. / [editor Taťána Šteiglová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 179 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Věra Janíková, Miroslava Bartoňová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výukové metody / Josef Maňák, Vlastimil Švec - Brno : Paido, 2003. - 219 s. : il. ; 22 cm - váz.

Využití virtuálního studijního prostředí WebCT pro podporu kombinované a prezenční výuky / Petra Poulová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 88 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Vývojová verbální dyspraxie / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Vzdělání pro III. tisíciletí : 1989-2001, současný stav, trendy, návrhy. : sborník textů .... / Milan Hamerský (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Bachant, 2002. - 40 s. ; 21 cm - Bachant ; brož.

Vzdělávání hluchoslepých III / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 78 s. ; 21 cm - brož.

Z historie slepeckého muzejnictví / Eliška Hluší - Brno : Technické muzeum, 2002. - 44 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Začněme u Adama, aneb, Okřídlená biblická rčení / Vilém Schneeberger - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 181 s. ; 20 cm - brož.

Základní etapy vývoje oděvní kultury / Petr Tylínek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2004. - 99 s. ; 30 cm - brož.

Základy e-didaktiky pro e-tutory : [studijní materiály pro distanční kurz Dovednosti e-tutora]. / Jiří Pavlíček - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy statistického zpracování pedagogicko-psychologického výzkumu / Jan Lašek, Martina Chrzová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.


Zákony 2004. 5. Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 496 s. ; 21 cm - brož.

Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy Zeměpis světadílů : pracovní sešit. / Jaromír Demek, Ivan Mališ - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 55 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy Lidé žijí a hospodaří na Zemi : pracovní sešit. / Eduard Hofmann, Jaroslav Vrbas - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 39 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Zen v praxi : [moudrost v každodenním životě]. / David Scott ; [z anglického originálu ... přeložila Alexandra Fraisová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 160 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Zlín, most mezi Francií a Ruskem / Miloslav Štěrba - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 111 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky včetně anglicko-českého slovníku automatizační techniky a řízení / Radim Farana ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zvířátka - hledej naše písmenka / [ilustroval Gill Guile] - 1. vyd. - [Praha] : Egmont ČR, 2003. - [8] s. : barev. il. ; 15 cm - leporelo

Zvířátka - počítej do deseti / [ilustroval Gill Guile] - 1. vyd. - [Praha] : Egmont ČR, 2003. - [8] s. : barev. il. ; 15 cm - leporelo

Život ve vesmíru / Felicity Trotman - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 29 s. : barev. il. ; 31 cm + 9 příl. - váz.

"--aby fyzika žáky bavila--" : sborník ze semináře. : Vlachovice, 8.-11. října 2003. / [redakce Růžena Kolářová, Zdeňka Pinkavová] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 220 s. : il. ; 21 cm - brož.

(The evolution of) post-secondary education: a computational model and experiments / Andreas Ortmann, Sergey Slobodyan, Samuel S. Nordberg - Prague : CERGE-EI, 2003. - 52 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož.

[Betlémy] / [redaktorka Petra Vychytilová] - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 2003. - 36 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


100 nejlepších fotografií / [Joel Bourne ...et al.] - 1. české vyd. - Praha : Sanoma, 2002. - 136 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 18.10.2019 16:22
TOPlist