Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2004

Abeceda mzdové účetní 2004 / B. Šubrt ... [et al.] - 14. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 455 s. ; 23 cm - kroužková vazba

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2004 / [Eva Fišerová ... et al.] - Olomouc : Anag, 2004. - 367 s. ; 23 cm - kroužková vazba

Akciové společnosti / Jan Dědič, Radim Kříž, Ivana Štenglová - 5., přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxii, 747 s. ; 23 cm - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Analýza bytové výstavby v územích České republiky 1997-2002 / zpracoval Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ ve spolupráci s ÚRS Praha - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 101, [174] s. : mapy ; 30 cm - brož.

Angst und Hoffnung : Briefe, Träume, Ereignisse 1940-1945. / Jaroslav Šimsa ; mit einem Vorwort von J.B. Souček und kurzem Lebenslauf J. Šimsas von M. Šimsová. ; [übersetzt von Dagmar Schmidt]. - 1. deutsche Ausg. - Benešov : EMAN, 2003. - 219 s., [16] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Apokalypsa v Karpatech : boje na Dukle bez cenzury a legend. / Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2003. - 375 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Armáda České republiky a zahraniční mise / [připravil autorský tým pod vedením Petra Majera] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České Republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 111 s. : barev. il., mapy, formuláře, tiskopisy ; 26 cm - brož.

Armáda, společnost a první světová válka : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 8. listopadu 2002. / [sestavil Jiří Petráš] - V Českých Budějovicích : Jihočeské muzeum, 2003. - 125 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Aspekty spolehlivosti při analýze rizik v procesu posuzování shody : (vyjadřování nejistoty výsledků při zkoušení účinnosti kotlů pro ústřední vytápění). : (expressing uncertainty of efficiency value when testing central heating liquid fuel boilers). : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Koška - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav stojírenské technologie, 2003. - 22 s. ; 21 cm - brož.


Autorské a průmyslové právo : [aktualizováno k 15.2.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 186 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic : time series and graphs. - 1st ed. - Prague : Kufr, 2003. - 47 s. : il. ; 22 cm - brož.

Bezpečnost a strategie : východiska, stav, perspektivy. / Šárka Waisová a kolektiv - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Biskup Jan Filipec (1431-1509) a středoevropská politika / Tomáš Měšťánek - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Krajská knihovna Františka Bartoše : Tomáš Měšťánek, 2003. - 220 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Bitvy, které změnily svět / William Weir ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Mrlík]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2004. - 534 s. : il. ; 21 cm - váz.

Cenové předpisy 2004 : podle stavu k 19.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Cestovní náhrady 2004 : chyby a problémy. : stanoviska ke sporným případům. : [podle právního stavu k 1.1.2004]. / Marie Salačová - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2004 / Eva Hofmannová - 8. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Civilní proces a organizace soudnictví / Jaruška Stavinohová, Petr Hlavsa - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Doplněk, 2003. - 660 s. ; 20 cm - Masarykova univerzita ; brož.

Cizinecká a pohraniční policie II / Jan Kuržeja a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 177 s. ; 29 cm - brož.


Corps of Engineers : history and presence. / Ludvík Doležel, Lubomír Kroupa - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2003. - 68 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. ; 31 cm - váz.


Criminal Code - Prague : Trade Links, 2003. - 408 s. ; 20 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Current legal issues in the Czech Republic and the United Kingdom : collection of papers. : workshop 2002. / edited by Antonín Kerner, Jiří Přibáň, James Young - Praha : Vodnář, 2003. - 146 s. ; 21 cm - Univerzita Karlova, Právnická fakulta ; brož.

Česká sociální reforma : (sociologická studie). / Vladimír Rys ; [z francouzského originálu ... do češtiny převedl a upravil autor]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 170 s. ; 21 cm - brož.

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami / Marta Chromá - 2., opr. a dopl. vyd. - Voznice : Leda, 2003. - 481 s. ; 22 cm - váz.

Československá armáda 1939-1945 : (plány a skutečnost). : příspěvky z mezinárodní konference 22.-23. října 2002. / [sestavila Zlatica Zudová-Lešková] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 263 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech / připravili J. Vorel, A. Šimánková a kolektiv ; [editor Jan Táborský]. - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2003- . - sv. ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

Českoslovenští legionáři : občané a rodáci města Olomouce. / Tomáš Sedlář - 1. vyd. - V OpavěV Olomouci : Zemský archiv v Opavě : Státní okresní archiv v Olomouci, 2003. - 188 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 30 cm - brož.

Daň silniční, z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitostí : [aktualizováno k 5.1.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 68 s. ; 24 cm + 1 CD. - brož.

Daň z přidané hodnoty po novele od 1.10.2003 s komentářem / Ladislav Pitner, Václav Benda, Svatopluk Galočík - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 495 s. ; 21 cm - brož.

Daň z příjmů fyzických osob doplněná pojednáním o sociálním a zdravotním pojištění : to vše dle stavu k 1.8.2003. / Michal Polák a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 158 s. ; 21 cm - brož.


Daně z příjmů 2003/2004 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 327 s. ; 24 cm - brož.


Daně z příjmů : [aktualizováno k 3.2.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 186 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2004 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 126 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony 2004 v úplném znění : daně z příjmů, rezervy, daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, správa daní a poplatků. - Olomouc : ANAG, 2004. - 120 s. ; 30 cm - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2004. / Hana Marková - 10. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 144 s. ; 30 cm - brož.

Dějiny československé kriminalistiky slovem i obrazem : (do roku 1939). / Jiří Straus a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Police history, 2003. - 197 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Deutsche Standards : Marken des Jahrhunderts. : die Königsklasse deutscher Produkte und Dienstleistungen in Wort und Bild von Aspirin bis Zeiss. / herausgeber Florian Langenscheidt ; mit Texten von Bea Becher ... [et al.]. - 14., neubearb. Aufl. - Köln : Deutsche Standards Editionen, 2003. - 600 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Dobrovolnictví středoškoláků : manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. / Michal Novotný ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Hestia, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.


Dokumenty ke studiu práva Evropské unie / Vladimír Týč - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


Dolní Harbasko v r. 1945 / Jan Sládeček - Praha : Press Servis, 2004. - 38 s. : il. ; 21 cm - brož.

DOSS - Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení : stav k 30.6.2003. / Miriam Blažková - 2. vyd. - Brno[Praha] : Ústav územního rozvoje : Ministerstvo pro místní rozvoj, 2003. - 274 s. ; 30 cm - Brož.

Doživotní ztráta svědomí : šest dramatických kapitol z historie stíhání nacistických válečných zločinců. / Roman Cílek - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 224 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

DPH 2004 : aktualizace a novela zákona o DPH. / Igor Pantůček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - vi, 106 s. ; 23 cm - brož.

DPH, spotřební daně : [prováděcí předpisy a předpisy související. : aktualizováno k 20.11.2003 se stavem k 1.1.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 181 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Drogy a česká vězeňská populace v kontextu drogové scény a trestněprávní legislativy / Alena Marešová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 126 s. ; 21 cm - brož.

Družstva / Olga Římalová, Josef Holejšovský - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - xxii, 494 s. ; 23 cm - brož.

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2004. / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 164 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Důchody podle česko-slovenské smlouvy o sociálním zabezpečení - minulost, přítomnosti, budoucnost / [uspořádal Jiří Bauer] - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 41 s. ; 22 cm - brož.

Efektivní energetika V : (setkání energetických manažerů a pracovníků výzkumu a vývoje) pod záštitou Jeho magnificence Prof. Ing. Tomáše Čermáka, CSc., rektora VŠB-Technické univerzity Ostrava. : sborník referátů semináře. : Mayrhofen, 4.4.-10.4.2004. / [sestavil] Pavel Noskievič - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 101 s. : il. ; 30 cm - brož.


Ekonomická harmonizace / Pascal Salin ; [český překlad David Lipka ... et al.]. - Praha : Liberální institut, 2003. - 214 s. ; 21 cm - brož.


Ekonomie sociálních služeb / Ladislav Průša - Praha : ASPI, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Evropská veřejná správa / Karel Lacina - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. - 85 s. ; 30 cm - brož.

Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice : vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a integrací. / Ladislav Jakl - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Firma a konkurenční prostředí 2003 : Brno 4.-5. března 2003. : sborník z mezinárodní vědecké konference. Sekce 1. Vývoj makroekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky v období příprav vstupu do EU - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - soubor ; brož.

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 4.. Účetnictví a daně podnikatelských subjektů - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 171 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 8.. Firma a sociální prostředí - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 106 s. : il. ; 21 cm - soubor

Friedrich Spee : procesy s čarodějnicemi. / Christian Feldmann ; [z německého originálu ... přeložila Sylvie Julínková]. - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2003. - 245 s. ; 21 cm - brož.

Gíta váhiní : Svaté slovo Boží. / Šrí Satja Saí Baba ; [z anglického vydání ... přeložila Ruth Hálová]. - Praha : [Ruth Hálová], 2003. - 171 s. ; 21 cm - brož.

Handicap 2003 : sborník příspěvků přednesených na odborné konferenci pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených občanů a 50. výročí založení TU v Liberci dne 22. května 2003. : IX. ročník konference .... / uspořádal Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Historie Městského národního výboru Kutná Hora v letech 1945-1990 / Jan Jelínek, Lukáš Provaz - Vyd. 1. - Kutná Hora : Kuttna, 2003. - 68 s. ; 22 cm - brož.


Hluboce zraněni : církev a fenomén sexuálního zneužívání. / [Józef Augustyn ed.] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.


Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 7. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu : [sborník. : kurz celoživotního vzdělávání v cyklu metody ochrany charakteru identity kulturní krajiny I.. / editor Ivan Vorel] - Praha : Naděžda Skleničková, 2003. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Hospodaření a finance územní samosprávy / Jitka Peková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 375 s. : il. ; 25 cm - váz.

Human rights and the rise of the secular age / Božena Komárková ; [translated by Joyce Mauler, Peter Stephens]. - 1st publ. - Benešov : Eman, 2003. - 194 s. ; 21 cm - brož.

Hyeny v akci / Jaroslav Pospíšil ; spolupracovali Jiří Málek a Jan Pospíšil. - Vizovice : Lípa, 2003. - 693 s. : il., portréty ; 29 cm - váz.

Indiáni a volební demokracie : politické proměny indiánských obcí Mexika. / Přemysl Mácha - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2004. - 153 s. : il. ; 24 cm - brož.

Informatika ve veřejné správě / Roman Jašek, Martin Lukáš - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.

Information Package for Incoming Socrates-Erasmus Students - 1st ed. - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 116 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.

Jeden z tisíců : životní osudy ruského legionáře Františka Nováčka. / Miloslav Nováček - Strážnice : Miloslav Nováček, 2003. - 150 s. : il., portréty ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Jindřich Štreit - Tváře za zdí : Lašské muzeum a galerie, Sedliště ve Slezsku; 21.9.-31.10.2003. : Galerie V kotelně, Městské kulturní středisko Jilemnice; 22.11.2003-7.1.2004. : Galerie kritiků, Palác Adria, Praha; 15.1-8.2.2004. / [text David Uher] - Sedliště ve Slezsku[Praha] : Lašské muzeum a galerie : Čínský kulturní institut, 2003. - 31 s. : il., portréty ; 24 x 28 cm - brož.

Jindřich Štreit : cesta ke svobodě. : [Trmalova vila v Praze, 4.10.-25.10.2000]. / [fotografie] Jindřich Štreit ; [úvodní text Tomáš Halík]. - Praha : Dům UM-Středisko pro volný čas dětí a mládeže : Foibos, 2000. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 30 cm + 1 příl. - Brož.


Jiskra života / Erich Maria Remarque ; [z německého originálu ... přeložila Věra Houbová]. - Vyd. 5., V tomto překladu 3. (v Euromedia Group 1.). - V Praze : Ikar, 2003. - 366 s. ; 21 cm - váz.

K bariérám a možnostem rozvoje malého a středního podnikání : (na pozadí institucionálních změn). / Pavel Pešek a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kamikaze : [samurajové bez naděje na návrat]. / Raymond Lamont Brown ; [z anglického originálu ... přeložila Jaroslava Hromadová]. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2004. - 207 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Kapitoly ze speciální pedagogiky ve vztahu k sociální práci : distanční text. / Dana Švingalová, Václava Tomická, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 90 s. ; 30 cm - brož.

Katalog prací : uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě od 1.1.2004. / František Alinče, Ivan Tomší - Olomouc : ANAG, 2003. - 445 s. ; 21 cm - váz.

Kdo hradí opravy v bytě / Milan Horák, Helena Nováková - 11. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2004. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Kdy do důchodu a za kolik : [změny po novele k 1.1.2004]. / Jan Přib - 5. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Kdy přijde zákon? : jak zlepšit aplikaci práva v ČR?. : sborník textů. / Vladimíra Baumová, Milan Hamerský (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Institut Karla Havlíčka Borovského : Bachant, 2003. - 64 s. ; 21 cm - Bachant ; brož.

Kola, armády, války / Ivo Hrubíšek - 1. vyd. - Plzeň : Cykloknihy, 2003. - 223 s. : il. (některé barev.), mapy ; 25 cm - váz.

Komentovaný zákon č. 146/2002 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů / komentář první části o Státní zemědělské a potravinářské inspekci zpracovala Jiřina Venclíková - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.

Kommunikation in sozialen und medizinischen Berufen / [Autoren Elzbieta Jarmuzek ... et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, c2003. - 152 s. : il., noty ; 26 cm - brož.


Konkurs a vyrovnání : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků. : podle stavu k 18.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 272 s. ; 24 cm - brož.

Krátké intervence u rizikového a škodlivého pití : postupy při použití v primární péči. / [Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle ; české vydání připravili Hana Sovinová, Ladislav Csémy]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 46 s. : il. ; 30 cm - brož.

Krycí název Artyčok : tajné pokusy CIA na lidech. / Egmont R. Koch, Michael Wech ; [z německého originálu ... přeložila Olga Jeřábková]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 390 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením : metodika hodnocení. - Vyd. 2. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 79 s. ; 28 cm - brož.

Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675-1678 / k vydání připravil František Matějek - PrahaOlomouc : Danal : Okresní úřad : Státní okresní archiv v Olomouci, 1994. - 129 s. ; 22 cm - brož.

Legionářské prózy / František Langer - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha : Kvarta : Nadační fond Františka Langera, 2003. - 493 s. ; 21 cm - Kvarta ; váz.

Letadlová loď : průvodce po letadlové lodi. / Tom Clancy ; přeložil Lubomír Háčik. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 375 s. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie / Pavel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xix, 238 s. ; 23 cm - brož.

Lidé, obec a sociální služby : příručka občana jako spolutvůrce systému sociálních služeb. / [zpracování textu Jarmila Kopecká, Milan Novotný] - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2003. - 17, [4] s. : il. ; 22 cm - brož.


Mafie a zločinecké gangy : aktuální problémy vzniku, výskytu a působení zločineckých gangů a mafií a boj proti nim. / Miroslav Němec - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2003. - 390 s. : il., mapy ; 22 cm - váz.


Manuál pro příslušníky AČR v zahraničí / [Ladislav Chaloupský, Jiří Konečný] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2003. - 379 s., 24 s. barev. obr. příl. : il. ; 11 x 16 cm - brož.

Medaile sportovních soutěží českého vězeňství v roce 2003 / Josef Nejedlý - Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 2003. - 19 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Menschenwürde als ethisches Prinzip der Kodifikation von Menschenrechten / vorgelegt von Shahin Aawani - , 2003. - 157 s. ; 21 cm - Brož.

Metodické pokyny MF ČR - smlouvy o zamezení dvojího zdanění / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Metodika závěrečné práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2004. - 38 s. : il. ; 21 cm - brož.

Meze svobody projevu / Jiří Herczeg - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2004. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Milionářem rychle a snadno : moudrá cesta za penězi. / Mark Victor Hansen, Robert G. Allen ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Klůfová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 431 s. : il. ; 21 cm - váz.

Modernizace a česká rodina : sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. : proceedings of the sympozium organised by School of Social Studies Masaryk University Brno (15-17 October, 2003). / Petr Mareš, Tomáš Potočný (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 348 s. : il. ; 23 cm - brož.

Můj dědeček byl legionář : českoslovenští legionáři okresu Šumperk 1914-1920. / Hana Jarmarová - 1. vyd. - V OpavěV Šumperku : Zemský archiv v Opavě : Státní okresní archiv v Šumperku, 2003. - 107 s. : il., mapy, portréty ; 29 cm - brož.

Na víkend do Afriky / Alex Garland ... [et al. ; přeložila Kamila Crooks]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2003. - 371 s. ; 18 cm - váz.


Nad městem zářily hvězdy / Arnošt Herman - Duchcov : Kapucín, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.


Nájemní smlouva jako právní důvod bydlení / Josef Salač - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 238 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nákupní chování / Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk ; [překlad Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xxii, 633 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.

Národní program výzkumu : podklad pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji. : Praha, září 2003. / poskytovatel Ministerstvo zemědělství - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2003. - 27 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Násilí na dětech : "násilí nezná hranice, ale zanechává stopy". : [1.-4. června 2003; Praha, Česká republika]. : sborník z 2. národní a I. středoevropské konference konané pod záštitou veřejného ochránce práv. - Praha : Humanitas-Profes, 2003. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

National Programme of Preparation for Ageing for 2003-2007 of the Czech Republic - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 35 s. ; 22 cm - brož.

Nebeští jezdci / Filip Jánský - Vyd. 6. - Praha : Academia, 2003. - 190 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 24 cm - pořadač

Nemocenské pojištění od 1.1.2004 / Marta Ženíšková - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Nemocenské pojištění v roce 2004 / Tomáš Hejkal, Magdalena Šváchová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 94 s. ; 21 cm - brož.

Neplaťte (zbytečně) pokuty : právní rádce řidičů a majitelů vozidel. / Tomáš Beran - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vii, 103 s. : il. ; 22 cm - brož.

Nová úprava správního soudnictví : Soudní řád správní. : Code of Administrative Justice. / uspořádal Vladimír Vopálka - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 407 s. ; 21 cm - brož.

Nové přístupy ve výuce ekonomie, politologie, managementu a marketingu II. / Miloš Vítek, Marcela Vítková - Brno : CERM, 2003. - 62 s. ; 26 cm - brož.


O dětech a smrti / Elisabeth Kübler-Rossová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Královec]. - Praha : ERMAT, 2003. - 311 s. ; 21 cm - brož.

Obce, kraje, hl. m. Praha : okresy, územní samospráva, pověřené úřady, odměny zastupitelů, matriky, svobodný přístup k informacím, volby a místní referendum.. : podle stavu k 1.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Občan a úřad : praktická příručka pro obce a úřady. : postupové listy, vzorové formuláře, zákony a komentáře pro jednání mezi občany a úřady. / Eva Karhanová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 32 cm - pořadač

Občané tuřanské farnosti v zahraničním odboji 1914-1920 / Miroslav Kopecký - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 290 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Občanský soudní řád : a předpisy souvisící s výkladem nových ustanovení. : podle stavu k 1.8.2003. / Petr Hlavsa - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 581 s. ; 21 cm - brož.

Občanský soudní řád : podle stavu k 3.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 336 s. ; 24 cm - brož.

Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 16.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Obchodní zákoník a související předpisy : podle stavu k 13.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 224 s. ; 24 cm - brož.

Oceňování : zákon o oceňování majetku. : vyhláška o oceňování majetku (rozsáhlá novela od r. 2004). : další předpisy. : podle stavu k 23.1.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : pro 1. stupeň ZŠ. / Věra Danielovská - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana člověka za mimořádných událostí : pro střední školy. / Petr Linhart a kol. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 93 s. : il. ; 21 cm - brož.


Osm set let pražské samosprávy : sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 16. a 17. května 2000 u příležitosti výstavy Osm století pražské samosprávy (Clam-Gallasův palác 4. května - 6. července 2000) v rámci akcí Praha - evropské město kultury 2000. / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek - Vyd. 1. - PrahaDolní Břežany : Archiv hl.m. Prahy : Scriptorium, 2002. - 215 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Archiv hl. m. Prahy ; brož.

Patologické závislosti / Vratislav Pokorný, Jana Telcová, Anton Tomko - 2. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 194 s. : il. ; 21 cm - brož.

Péče o cizince v ordinaci lékaře v ČR / kolektiv autorů ; [editor Miluše Nesvadbová]. - Kostelec nad Černými lesy : Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2003. - 100 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Podmínky řízení podnikatelských subjektů v tranzitivní ekonomice : mezinárodní konference konaná v rámci oslav 50. výročí založení Technické univerzity v Liberci. : Liberec, 28. a 29. dubna 2003. - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2003. - 194 s. : il. ; 22 cm - brož.

Podnikatelské minimum pro vinohradníky a vinaře / Jan Otáhal - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 70 s. : il. ; 18 cm - brož.

Podniková ekonomika 2 : aktualizované vydání k 1.1.2002. / Zdeněk Novotný, Věra Dyntarová, Radka Kafková - Břeclav : Moraviapress, 2002. - 227 s. ; 30 cm - brož.

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče / Lubomír Vondráček, Jan Vondráček - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 68 s. ; 21 cm - brož.

Pojišťovnictví / Václav Voženílek, Alexander Chlaň - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 139 s. ; 30 cm - brož.

Policejně bezpečnostní činnost a její hlavní organizačně taktické formy / Antonín Filák - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Policejně dopravně bezpečnostní činnost z teoretického a vývojového hlediska / Kamil Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 118 s. ; 21 cm - brož.

Policejní etika / Zuzana Herzogová - Vyd. 1. - Praha : Zuzana Herzogová, 2003. - 327 s. ; 21 cm - brož.


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 16.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Pořádková činnost policie : (zvláštní část). / Pavel Macek a kol. - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Poslední let kapitána Soukupa : Oldřiš 1929. / Marcela Nekvindová - Krouna : Obecní úřad, 2004. - 28 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Povinnost a odpovědnost v občanském právu / Marta Knappová - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Poznej svá práva, svobody a povinnosti! / [text a výběr námětů Jiří Kovařík ; ilustrace Vladimír Renčín]. - Praha : Nadace Naše dítě, 2003. - 10, [2] l. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - Volné listy v obálce

Pozornost, úplatek a korupce / Jan Chmelík a kolektiv - Praha : Linde, 2003. - 222 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády k zákoníku práce, úkony v obecném zájmu, studium při zaměstnání .... : odbory, kolektivní vyjednávání, rekvalifikace .... : podle stavu k 8.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 384 s. ; 24 cm - brož.

Praha 1968 : vpád Varšavské smlouvy. : pozadí - plánování - provedení. / Jan Pauer ; [z německého originálu ... přeložili Milada Kouřimská a Milan Kouřimský]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2004. - 358 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 30 cm - soubor

Prašnóttara váhiní / Bhagaván Šrí Satja Saí Baba ; [z anglického vyd. ... přeložila Ruth Hálová]. - Praha : [s.n.], 2003. - 67 s. ; 21 cm - brož.


Práva jsou pro všechny! / [příprava obsahu publikace Jiří Kovařík] - Praha : Nadace Naše dítě, 2003. - 10, [1] l. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - Volné listy v obálce

Právní ochrana databází / Jan Leščinský - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xiv, 173 s. ; 23 cm - brož.

Právní raadce starosty - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Právní sebeobrana lékaře / Jan Mach, David Rath - Vyd. 1. - [Břeclav] : Presstempus, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Právní služba : advokacie, notářství, patentoví zástupci, daňoví poradci, soukromí soudní exekutoři. / Karel Schelle, Ilona Schelleová - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 89 s. ; 20 cm - brož.

Právo I : finanční právo. / Hana Vejvodová - Vyd. 9. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Právo II / Helena Musilová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Právo životního prostředí Evropských společenství : praktický průvodce. / Eva Kružíková, Eva Adamová, Jan Komárek - Praha : Linde, 2003. - 410 s. ; 21 cm - brož.

Pro případ ohrožení : příručka pro obyvatele. / [zpracovatel MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Odbor ochrany obyvatelstva ; odpovědný redaktor Alena Snášelová]. - Vyd. 3., opr. - Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. - 16 s. ; 15 x 21 cm - brož.

Problém bezpečnosti v politickém a etickém myšlení : příspěvek k diskusi o etice, vojenství, vojenské činnosti, služby a profese. / Eduard Radvan - Vyd. 1. - Brno : Centrum strategických studií, 2004. - 125 s. ; 20 cm - brož.

Program výzkumu MZE 2003-2007 : podklad pro veřejnou soutěž. : Praha, 30.5.2002. - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2002. - 24 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Program výzkumu MZE 2003-2007 : podklad pro veřejnou soutěž. : Praha, duben 2003. - Praha : Ministerstvo zemědělství, 2003. - 25 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Prosím Tě, mami : jak nás ovlivnily naše matky?. / Henry Cloud, John Townsend ; [překlad Alena Švecová-Koželuhová]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 241 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce kurzu sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce kurzu sociální práce pro sociální pracovníky / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 25 s. ; 21 cm - brož.

Příležitost dělá zloděje : praktická teorie prevence kriminality. / Marcus Felson, Ronald V. Clarke ; překlad Daniel Soukup. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 47 s. : il. ; 22 cm - brož.

Případy mysliveckého hospodáře / Jaroslav Šprongl, Jan Vebr - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 55 s. : il. ; 22 cm - brož.

Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball sampling) / [editor Michal Miovský ; překlad Jiří Bareš]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. - 108 s. ; 23 cm - brož.

Příručka kapitána plavidla / Basil Mosenthal - 2. vyd. - Brno : Asociace PCC, 2003. - 127 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část / Jiří Hemerka - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Příručka vlastníka kulturní památky / [připravili Jan Kaigl, Kateřina Pechová a Martin Zídek] - 2. (upr.) vyd. - Praha : Jalna, 2002. - 18 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - brož.

Psychologie handicapu Část 4. Školní věk a dospívání postiženého dítěte / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 40 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie spotřebitele : jak zákazníci nakupují. / Jitka Vysekalová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 283 s. : il. ; 23 cm - váz.


Public administration reform in the Czech Republic / [Pavel Bureš ... et al. ; compilet by Jiří Marek, Markéta Pánková. ; translation Sabina Pope]. - Prague : Ministry of Interior of the Czech Republic, 2002. - 48 s. : barev. il. a mapy ; 30 cm + 1 příl. (8 s.). - brož.


Raadce gastronomického provozu - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 30 cm - soubor

Reform der öffentlichen Verwaltung in der Tschechischen Republik / [Pavel Bureš ... et al. ; zusammengestellt von Jiří Marek, Markéta Pánková. ; Übersetzung Marianne Horáková]. - Prag : Ministerium des Innern der Tschechischen Republik, 2002. - 48 s. : barev. il. a mapy ; 30 cm + 1 příl. (8 s.). - brož.

Reforma veřejné správy v České republice / [Lubomír Baroš ... et al. ; uspořádali Jiří Marek, Markéta Pánková]. - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2003. - 64 s. : barev. il. a mapy ; 30 cm - brož.

Réforme de l'administration publique en République tcheque / [auteurs Pavel Bureš ... et al. ; editeurs Jiří Marek, Markéta Pánková. ; traduction Jakub Onisko]. - 1. vyd. - Prague : Ministere de l'Intérieur de la République tcheque, 2002. - 43 s. : barev. il. a mapy ; 30 cm - brož.

Registr daňových chyb a omylů / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 4. odborný seminář, 6.-8. října 2003, SZÚ Praha. / [odpovědný redaktor Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2003. - 264 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2003 / Petr Pelech - 8. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Rodinné právo : podle stavu k 18.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti) / [Marek Šedivý a Jolana Turnerová] - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, c2003. - 29 s. ; 21 cm - brož.

Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky / Květoslav Růžička - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.


Rozsah požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů podle zákona č. 360/1992 Sb - 3. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2003. - 126 s. ; 21 cm - brož.


Rozvodové jedy / Richard A. Warshak ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Zounková]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 389 s. ; 21 cm - váz.

Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR / Malý I., Sivák R. a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 101 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řekla ano : mučednice v džínách. / Misty Bernallová ; [z anglického originálu ... přeložil Miloš Homola]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 159 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Sám ďábel by se rděl : otcovy dopisy z nacistických koncentráků. / shromáždil, vybral, úvodem a komentáři opatřil František Janouch - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2003. - 141 s., [19] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 19 cm - brož.

Sborník ze 3. konference odborné Společnosti vojenských lékařů a farmaceutů ČLS JEP na téma: "Příprava specialistů pro zahraniční mise", "Péče o zasažené a nemocné v polních podmínkách" : 20.-21. listopadu 2003, Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové. / [sestavil Josef Fusek a Jitka Szczurková] - Vyd. 1. - V Hradci Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 2003. - 86 s. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Jičín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Odry / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Opava / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Orlová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Otrokovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Písek / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pohořelice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přelouč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rosice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rožnov pod Radhoštěm / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rychnov nad Kněžnou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rýmařov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Říčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Semily / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Slavkov u Brna / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šlapanice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tišnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třebíč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třeboň / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třinec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Turnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Týn nad Vltavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uherské Hradiště / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uherský Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Valašské Klobouky / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Valašské Meziříčí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Velké Meziříčí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Veselí nad Moravou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vítkov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vizovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vsetín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vysoké Mýto / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vyškov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Zlín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Znojmo / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žďár nad Sázavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Železný Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Židlochovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Česká Lípa / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [170] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Frýdlant / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [78] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Jablonec nad Nisou / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [48] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Jilemnice / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [90] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Liberec / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [122] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Nový Bor / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [70] s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Semily / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [94] s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Tanvald / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [46] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Turnov / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [154] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Železný Brod / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [50] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Senioři ve společnosti : strategie zachování osobní autonomie. : výzkumná zpráva za 1. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 493/02/1182. / Dana Sýkorová (editorka) ... [et al.] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 113 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sex v Čechách : --a nuda v posteli je pryč!. / Oldřich Dudek - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2004. - 149 s. : il. ; 22 cm - váz.

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci - [Praha] : Úřad vlády české republiky, 2003. - 22 s. ; 25 cm - brož.

Slabikář sociální práce na ulici : supervize, streetwork, financování. / Zdena Bednářová, Lubomír Pelech - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Slovník definic a výklad některých vybraných pojmů stavebního práva / Jaroslav Hába, Tomáš Janas, Šárka Švancarová - Vyd. 1. - Praha : ABF : Arch, 2003- . - sv. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Slovník obchodní judikatury : ve věcech obchodních závazkových vztahů. / uspořádali František Faldyna, Jan Hušek - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003- . - sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Slyšíte nás? / Pavla Gomba - Vyd. 1. - Praha : Newfinances, 2003. - 111 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - brož.


Smíšené volební systémy / Ladislav Cabada, Marek Ženíšek - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 156 s. : il. ; 21 cm - brož.


Social assistance benefits : a brief guide to social assistance benefits and proceedings for their awarding. / [Dana Hacaperková and Blanka Jelínková] - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 34 s. ; 21 cm - brož.

Sociální politika I / Eva Klimentová - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 80 s. ; 30 cm - brož.

Sociální politika II / Eva Klimentová, Štěpán Žáček - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. - 64 s. ; 30 cm - brož.

Sociální právo Evropské unie / Igor Tomeš, Kristina Koldinská - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvi, 267 s. ; 23 cm - váz.

Soubor právních předpisů pro zaměstnavatele z oblasti nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění pro rok 2004 / autorský kolektiv František Vlasák ... [et al.] - Praha : Eurolex Bohemia, 2004. - 504 s. ; 21 cm - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001- . - sv. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Současné otázky mezinárodní bezpečnosti / Šárka Waisová - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 143 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Soukromé právo pro neprávníky / Petr Bezouška, Václav Bednář, Michal Bernášek - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 183 s. ; 21 cm - brož.

Společné politiky EU / Igor Černý - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2004. - 50 s. ; 29 cm - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 12.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Správní věda : teorie veřejné správy. / Dušan Hendrych - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 195 s. ; 21 cm - brož.


Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy


Státní sociální podpora : podle právního stavu k 1.4.2004. / Naděžda Břeská, Eva Burdová, Lucie Vránová - 9. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Stopy v písku : čeští chemici a zdravotníci v Kuvajtu a Iráku očima vojenského reportéra. / [připravil Vladimír Marek] - Praha : Ministerstvo obrany České Republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 123 s. : barev. il., mapy ; 27 cm - váz.

Strukturen individueller Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland / vorgelegt von Jens Olaf Bubach - , 2003. - v, 291 s. ; 21 cm - Brož.

Štát a právo / Ján Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 70 s. ; 29 cm - brož.

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2004 - Olomouc : ANAG, 2004. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Tajemství svobody spočívá v dobrovolném rozhodnutí usilovat o život v souladu s řádem vesmíru a přírody / [František Venzara] - Vyd. 1. - Štěpánov u Olomouce : SPMZ - Světlo pravdy morálního zákona, 2004. - 16 s. ; 30 cm - brož.

Testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových zařízeních / Pavla Dolanská, Blanka Korčišová a Viktor Mravčík - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády České republiky, 2004. - 25 s. ; 25 cm - brož.

The Idea of human rights: traditions and presence : proceedings of an international conference held in Prague, Feb. 20-23, 2003. / editor Jindřich Halama - Prague : Charles University, 2003. - 204 s. : portréty ; 21 cm - brož.

The modernisation of social work practice and management in England / Adrian Adams ; Herausgeberausschuss Oldrich Chytil ... [et al.]. - 1. Aufl. - Boskovice : Albert, 2003. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Trails in the Sand : the Czech Republic chemists and military medics in Kuwait and Iraq seen by eyes of military correspondent. / [prepared by Vladimír Marek ; translation Alena Fenclová]. - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2003. - 123 s. : barev. il., mapy ; 27 cm - váz.


Trestní právo hmotné : zvláštní část. / Jiří Jelínek ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 314 s. ; 22 cm - váz.


Trestní právo procesní / Vladimír Krupka - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2003. - 199 s. ; 30 cm - brož.

Trestní předpisy : tretní zákon, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, výkon vazby .... : zákon o přestupcích, paušální částka nákladů řízení. : podle stavu k 9.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 336 s. ; 24 cm - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě --. : advokátní tarif. : poznámkové vydání s judikaturou podle stavu k 1.4. 2003. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 19., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 938 s. ; 22 cm - váz.

Trestní zákoník Ruské federace / překlad Jan Žižka - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 140 s. ; 21 cm - brož.

Tvorba práva : pravidla, metodika, technika. / Zbyněk Šín - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xv, 190 s. ; 23 cm - brož.

Účetní prováděcí předpisy pro podnikatele platné od 1.1.2004 - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004. - 175 s. ; 21 cm - brož.

Účetní závěrka 2003 / Hana Březinová a kolektiv - Praha : Svaz účetních, 2003. - 56 s. ; 21 cm - Brož.

Účetnictví podnikatelů : [aktualizováno k 25.1.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 86 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy


Úmluva k ochraně práv dětí - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2003. - 64 s. ; 15 cm - Brož.

Úpická radnice a její konšelé / vypracovaly Pavlína Procházková a Petra Kolínská ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Julie W. Mezerové v Úpici - 1. vyd. - V Úpici : Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové, 2003. - 23 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Ústava České republiky : podle stavu k 1.8.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Ústavní právo Evropské unie / Josef Blahož, Karel Klíma, Josef Skála a kolektiv - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 939 s. ; 21 cm - váz.

Úvod do restorativní justice / Howard Zehr ; [překlad Ludmila Hasmanová a Lenka Ouředníčková]. - Praha : Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Úzkost a naděje : dopisy, sny, události, traktáty 1940-1945. / Jaroslav Šimsa - 2., dopl. vyd. - Benešov : EMAN, 2003. - 255 s., [16] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Válka a globalizace : pravda o 11. září. / Michel Chossudovsky ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Slačálek]. - V Praze : Intu, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Ve službách ministerstva vnitra : JUDr. Jan Chudoba (1898-1983). / Lucie Jarkovská - Vyd. 1. - Hradec KrálovéNáchod : Ústav historických věd PdF UHK : Sdružení historiků ČR (Historický klub), regionální pobočka Hradec Králové : Regionální muzeum Náchod, 2003. - 178 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Věcná práva a katastr nemovitostí / Václav Kliment - 3., rozš. a dopl. vyd. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. - 90 s. ; 22 cm - brož.

Vedení personálních a mzdových agend v praxi od roku 2004 / Hana d'Ambrosová, Růžena Klímová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 266 s. ; 21 cm - brož.

Verfassungsrecht der deutschsprachigen Länder : ausgewählte Gesetzestexte im Fremdsprachenunterricht. / Renata Klčová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 80 s. ; 20 cm - brož.

Veřejná obchodní společnost / Tomáš Dvořák - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - xx, 323 s. ; 21 cm - brož.


Vězeňství a nelegální drogy : sborník textů z oblasti užívání nelegálních návykových látek ve věznicích. / Michal Miovský, Harald Spirig, Miloslava Havlíčková (eds.) - 1. vyd. - [Praha] : Úřad vlády ČR, 2003. - 138 s. : mapa ; 22 cm - brož.

Vojenské obranné zpravodajství v zápasu o politickou moc 1945-1950 / František Hanzlík - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 357 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - brož.

Vojsko, ozbrojená střetnutí a války v historii Šumperska / Jan Benda - Šumperk : Klub vojenských důchodců při Územní vojenské správě, 2003. - 146 s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - Brož.

Vražedná touha : skutečné případy z kriminalistických archivů. / Jiří Soukup - Praha : MITA Press, 2003. - 38 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané aspekty života seniorů / Dagmar Bednářová ... [et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z práva pro účastníky Univerzity třetího věku / Marie Sciskalová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly ze soukromého práva I. / Jiří Klavík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané procesní instituty soudního řádu správního / Milan Polián - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 69 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství : (text pro distanční studium). / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 51 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané statě z pojišťovnictví / Milan Hradec, Jana Zárybnická - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výuka problematiky bezpečnosti a přežití v mimořádných situacích : celostátní konference [Praha, 23. října 2003. / editor Miloš Fiala] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2004. - 54 s. ; 21 cm - brož.

Výzkumné programy 2000-2004 : podklad pro veřejnou soutěž. - Praha : Ministerstvo zemědělství, [1999]. - 32 s. ; 30 cm - Brož.


Vzorová obecně závazná vyhláška o místních poplatcích po novele zákona (s komentářem) / Zdeňka Jirásková, Alena Šneberková - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2003. - 90 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Wahlkampf, Wahlwerbung und Wertewandel : die Bundestagswahlkämpfe der CDU und SPD von 1949-1994. / vorgelegt von Thomas S. Knirsch - , 2003. - 209 s. ; 21 cm - Brož.

Welfare implications of sunspot fluctuations / Sergey Slobodyan - Prague : CERGE-EI, 2002. - 35 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož.

Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví / Tomáš Cipra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 260 s. ; 21 cm - brož.

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : ve vývojových řadách a grafech. / [zpracoval ekonomický odbor MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy kriminalistiky a trestního práva / Jan Hejda a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 150 výt. ; 26 cm - váz.

Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád - Český Těšín : Poradce, 2004. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Český Těšín : Poradce, 2004. - 128 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 254/2000 Sb., o státních svátcích : stav k 11.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí : stav k 11.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků : stav k 18.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 168 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - Český Těšín : Poradce, 2004. - 320 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o daních z příjmů 2004 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - 8., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003 [i.e. 2004]. - 475 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o obecní policii : komentář k zákonu o obecní policii a některým souvisejícím předpisům. : pomůcka pro přípravu strážníků obecní a městské policie. / Zdeněk Čížek - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Armex, 2003. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář. / Jindřiška Munková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - ix, 223 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o spotřebních daních s komentářem / Ivo Šulc - Olomouc : ANAG, 2003. - 303 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Zákon o účetnictví 563/91 Sb. : platný od 1.1.2004. : ve znění 437/2003 Sb.. / komentáře ... připravili Jan Huleš, Antonín Jeřábek - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2004. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o účetnictví v praxi : úplné znění po novele s výkladem. / František Louša - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 116 s. ; 23 cm - brož.

Zákoník práce 2004 : podle stavu k 1.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Zákoník práce : účinnost od 1.3.2004. : úplné znění. / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 56 s. ; 22 cm - brož.

Zákony profesora Parkinsona / Cyril Northcote Parkinson ; ilustroval Vladimír Renčín. ; [přeložila Zora Wolfová]. - Praha : Eminent, 2003. - 252 s. : il. ; 22 cm - váz.

Zákony 2004. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 592 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2004. 2. Sborník úplných znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 864 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2004. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 576 s. ; 21 cm - Brož.


Zákony 2004. 4. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 512 s. ; 21 cm - brož.


Zákony 2004. 5. Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 496 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2004. 6. Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 496 s. ; 21 cm - brož.

Zápisky z válek a katastrof : o lidských osudech a bojích od Kosova po Tchaj-wan. / Robert Mikoláš - 1. vyd. - Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2003. - 157 s., [16] s. obr. příl. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Zdokonalování implementace evropských pravidel o alternativních trestech a opatřeních : doporučení (2000)22 vydané Výborem ministrů Rady Evropy 29. listopadu 2000 a zpráva. / překlad Jan Žižka - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 69 s. ; 21 cm - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 27.1.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Zločiny a tresty středověku : skutečné události. / Alena Ovčačíková - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 155 s. : il., faksim. ; 17 cm - brož.

Ženijní vojsko : historie a současnost. / Ludvík Doležel, Lubomír Kroupa - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 156 s. : il. (převážně barev.), plány ; 31 cm - váz.

Živnostenské podnikání : [aktualizováno k 5.1.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 180 s. ; 24 cm + 1 CD. - brož.

Živnostenské podnikání : živnostenský zákon, živnostenské úřady, obsahové náplně živností, zkoušky, podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR, uznávání odborné kvalifikace. : podle stavu k 9.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 224 s. ; 24 cm - brož.

"Arizace" a restituce židovského majetku v českých zemích : (1939-2000). / Drahomír Jančík, Eduard Kubů, Jan Kuklík ml. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 78 s. ; 21 cm - brož.


"Nepřichází-li práce k Tobě--" : různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech. : verschiedene Formen der Zwangsarbeit in Studien und Dokumenten. / kolektiv pracovníků Kanceláře pro oběti nacismu ; [překlad Andreas Weber]. - Praha : Česko-německý fond budoucnosti - Kancelář pro oběti nacismu, 2003. - 405 s. : il., faksim. ; 25 cm - v knize neuvedeno ; váz.


21.8.1968 - okupace Československa : bratrská agrese. / Jiří Fidler - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 195 s. ; 18 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist