Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 2004

Abeceda asistentky a sekretářky : efektivní komunikace , řízení kanceláře, Time Management, profesionální image. / Eva Škorňová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xi, 220 s. : il. ; 23 cm - brož.

Abeceda mzdové účetní 2004 / B. Šubrt ... [et al.] - 14. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 455 s. ; 23 cm - kroužková vazba

Alternativní státní rozpočet České republiky pro rok 2004 s výhledem do roku 2013 / zpracovala STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život - Praha : Společnost pro trvale udržitelný život, 2003. - 39 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Analýza regionálních rozdílů v ČR v letech 1996-2001 / zpracoval Odbor veřejných databází - V Praze : Český statistický úřad, 2003. - 105 s. : il. (některé barev.), mapy ; 30 cm - brož.

Analýzy trhu cenných papírů II. díl. Fundamentální analýza / Jitka Veselá - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 361 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aplikovaná informatika v ekonomice pro učitele SŠ a VOŠ / Renata Pytliková, Alena Štěrbová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 30 cm - brož.

Bankovnictví / Bohuslav Sekerka - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003- . - sv. ; 30 cm - díl 1. ; brož.

Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic : time series and graphs. - 1st ed. - Prague : Kufr, 2003. - 47 s. : il. ; 22 cm - brož.

Bezpečná práce v malých podnicích v Evropě : k trvalému systému spoluúčasti a zastupování pracovníků. / David Walters - 1. vyd. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2004]. - 173 s. ; 24 cm - brož.

Bezpečnost v elektrotechnice / Pavel Kaláb, Miloslav Steinbauer, Miroslav Veselý - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 73 s. : il. ; 21 cm - Vysoké učení technické ; brož.

Bidding behavior in multi-unit auctions : an experimental investigation and some theoretical insights. / Dirk Engelmann, Veronika Grimm - Prague : CERGE-EI, 2003. - 41, [7] s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož.

Cenové předpisy 2004 : podle stavu k 19.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Central Bohemia, Prague : castles and chateaux, historical towns, culture and nature. / [text Viktor Kubík ; photographs Libor Sváček, Ladislav Bulva. ; translation Blanka Petáková, Erin Naillon]. - 1st ed. - České Budějovice : Unios CB, 2003. - 64 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - brož.

Ceny a náklady v energetice / Jiří Vašíček - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Ceny v mezinárodním obchodě / Václav Nešvera - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cestovní náhrady 2004 : chyby a problémy. : stanoviska ke sporným případům. : [podle právního stavu k 1.1.2004]. / Marie Salačová - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2004 / Eva Hofmannová - 8. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní náhrady : podle stavu k 27.1.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 176 s. ; 24 cm - brož.

Cestovní ruch : učební texty pro studenty BA (Hons) in Business Management a studenty PEF MZLU v Brně. / [Kateřina Ryglová] - Vyd. 1. - Brno : Brno International Busines School, 2003. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Cestujeme po Moravě : vše, co můžete navštívit v oblastech Hodonínsko, Uherskohradišťsko, Přerovsko, Zlínsko, Vsetínsko. - Brno : Aspida, 2001. - 76 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Contemporary trends in Top management education: how to accommodate demand and supply : international academic conference. : January 2004, Brno. / [George Tesar ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2004. - 101 s. ; 25 cm - brož.

Cseh Köztársaság : várak és kastélyok, történelmi városok, kultúra, természet. / [szöveg Pavel Dvořák ; fotók Libor Sváček ... et al.]. - České Budějovice : Unios CB, [2003]. - 80 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


Cvičebnice překladu pro rusisty II : cestovní ruch - turistika. / Eva Vysloužilová, Milena Machalová - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 274 s. ; 21 cm - brož.


Česká republika : hrady a zámky, historické mestá, kultúra a príroda. / [text Pavel Dvořák ; foto Libor Sváček ... et al.]. - Vyd. 2. - České Budějovice : Unios CB, 2003. - 80 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Češi na cestě za svojí budoucností : budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. / Pavol Frič a kol. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 233 s. : il. ; 27 cm - brož.

Čtení o neobyčejných cestách Jana Eskymo Welzla / Svatava Morávková, Anna Nováková - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 349 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Daň silniční, z nemovitostí, dědická, darovací, z převodu nemovitostí : [aktualizováno k 5.1.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 68 s. ; 24 cm + 1 CD. - brož.

Daň z přidané hodnoty po novele od 1.10.2003 s komentářem / Ladislav Pitner, Václav Benda, Svatopluk Galočík - 2. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 495 s. ; 21 cm - brož.

Daň z příjmů fyzických osob doplněná pojednáním o sociálním a zdravotním pojištění : to vše dle stavu k 1.8.2003. / Michal Polák a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 158 s. ; 21 cm - brož.

Daň z příjmů / Jan Ambrož - Praha : Koršach, 2004. - 216 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Daně z příjmů 2003/2004 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 327 s. ; 24 cm - brož.

Daně z příjmů : [aktualizováno k 3.2.2004. : prováděcí předpisy a předpisy související. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 186 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2004 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 126 s. : formuláře ; 21 cm - brož.


Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony 2004 v úplném znění : daně z příjmů, rezervy, daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň silniční, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, daň z nemovitostí, správa daní a poplatků. - Olomouc : ANAG, 2004. - 120 s. ; 30 cm - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2004. / Hana Marková - 10. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 144 s. ; 30 cm - brož.

Deriváty / Petr Dvořák - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 286 s. : il. ; 30 cm - brož.

Deutsch im Tourismus / Dana Bednářová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Deutsche Standards : Marken des Jahrhunderts. : die Königsklasse deutscher Produkte und Dienstleistungen in Wort und Bild von Aspirin bis Zeiss. / herausgeber Florian Langenscheidt ; mit Texten von Bea Becher ... [et al.]. - 14., neubearb. Aufl. - Köln : Deutsche Standards Editionen, 2003. - 600 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Development of public universities, financial conditions and prerequisites : a concluding report of the project. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - Prague : Oeconomica, 2003. - 19 s. ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Dokonalé služby : co chtějí zákazníci. / Pavel Vosoba - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 164 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Dokonalý přehled o cestování : 8.-11.1.2004 Brno - Výstaviště. : GO - 14. mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu. : = Go - 14th international travel trade fair. : Regiontour - 13. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech. : = Regiontour - 13th international fair of regional tourism. : katalog. / BVV, Veletrhy Brno - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2004. - 221 s. ; 22 cm - EXPO DATA ; brož.

Dokumenty ke studiu práva Evropské unie / Vladimír Týč - 2. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


DPH 2004 : aktualizace a novela zákona o DPH. / Igor Pantůček - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - vi, 106 s. ; 23 cm - brož.


DPH, spotřební daně : [prováděcí předpisy a předpisy související. : aktualizováno k 20.11.2003 se stavem k 1.1.2004. / sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 181 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Družstva / Olga Římalová, Josef Holejšovský - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2004. - xxii, 494 s. ; 23 cm - brož.

EDMAN 03 : "Education for management". : mezinárodní pracovní seminář. : Brno, 28. srpna 2003. / [editor Milan Brejcha] - 1st ed. - Plzeň : Petr Mikota, 2003. - 405 s. : il. ; 21 cm - brož.

Efektivnost hospodaření podniků v ekologických systémech a jejich konkurenceschopnost : (informační studie). / Iva Živělová, Jaroslav Jánský, Bohumil Minařík - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 75 s., [2] s. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Ekologická daňová reforma / [Vojtěch Kotecký] - Brno : Hnutí DUHA, 2003. - 14 s. : il., portréty ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Ekonomická a politická integrace Evropy : vybrané kapitoly. / Vlasta Adámková ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 137 s. ; 30 cm - brož.

Ekonomie měnového kurzu I / Pavel Žamberský, Josef Taušer - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 60 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomie pro environmentální management / Jiří Kraft, Iva Ritschelová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2003. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomie pro střední školy / Milan Sojka, Jan Pudlák - 4., upr. vyd., Ve Fortuně 3., upr.. - Praha : Fortuna, 2003. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomie sociálních služeb / Ladislav Průša - Praha : ASPI, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika lesních a zemědělských podniků v kontextu předpokládaného vstupu ČR do EU : sborník referátů z konference s mezinárodní účastí. : Brno, 27. březen 2003. / [sborník sestavil Roman Dudík] - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 157 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomiko-matematičeskoje modelirovanije mirochozjajstvennych processov : učebnoje posobije. / A.P. Golikov - Char'kov : Char'kovskij nacional'nyj universitet im. V.N. Karazina, 2003. - 104 s. : il. ; 20 cm - brož.


Emigrantský snář / Vladimír Binar - 1. vyd. - Praha : Triáda, 2003. - 281 s. : il. - váz.

Evropská unie - nový Sovětský svaz? / [Vladimir Bukovsky ; z anglického originálu ... přeložil Eduard Geissler]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 7 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Evropská veřejná správa / Karel Lacina - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. - 85 s. ; 30 cm - brož.

Evropské odbory - aktéři pro udržitelný rozvoj : příspěvek ETUC pro Světový summit 2002 v Johannesburgu. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2002. - 44 s. ; 21 cm - brož.

Exchange rate regimes and supply shocks asymmetry: the case of the accession countries / Jan Babetski, Laurence Boone, Mathilde Maurel - Prague : CERGE-EI, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož.

Faculty of Economics - Technical University of Liberec, Czech Republic / editors Jan Skrbek, Kateřina Nepolská - 1st ed. - Liberec : Technical University of Liberec, 2003. - 70 s. ; 22 cm - brož.

Finanční a investiční matematika / Petr Budinský, Přemysl Záškodný - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 127 s. : il. ; 30 cm - brož.

Finanční krize jako globální problém a možnosti jejího vzniku v ČR / Pavel Dvořák - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004. - 158 s. : il. ; 25 cm - brož.

Firma a konkurenční prostředí 2003 : Brno 4.-5. března 2003. : sborník z mezinárodní vědecké konference. Sekce 1. Vývoj makroekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti české ekonomiky v období příprav vstupu do EU - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - soubor ; brož.

Firma a konkurenční prostředí 2003 : Brno 4.-5. března 2003. : sborník z mezinárodní vědecké konference. Sekce 2. Úloha podniku v udržitelném rozvoji regionů - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 225 s. ; 21 cm - soubor


Firma a konkurenční prostředí : sborník vědeckých prací z mezinárodní vědecké konference. : Brno, 4.-5. března 2003. Sekce 3. Management v konkurenčním prostředí - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 560 s. : il. ; 21 cm - soubor


Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 1.. Předpoklady a možnosti konkurenceschopnosti podniků a odvětví - Brno : Konvoj, 2002. - 416 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 2.. Management v konkurenčním prostředí - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 327 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 4.. Účetnictví a daně podnikatelských subjektů - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 171 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 5.. Marketing, obchod a právo v konkurenčním prostředí - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 389 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 6.. IS/IT a konkurenceschopnost podniků - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 170 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 7.. Současný vývoj českého kapitálového a peněžního trhu v podmínkách přípravy vstupu České republiky do Evropské unie - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 179 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní konference. : Brno, 6.-7. března 2002. Sekce 8.. Firma a sociální prostředí - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2002. - 106 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma a konkurenční prostředí : sborník z mezinárodní vědecké konference. : Brno, 4.-5. března 2003. Sekce 4. Kvantitativní metody v hospodářství - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 293 s. : il. ; 21 cm - soubor

Firma v makroekonomickém prostředí : (vybrané problémy vývoje na přelomu 2. a 3. tisíciletí). / Jiří Kraft - Vyd. 2. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 183 s. : il. ; 21 cm - brož.


Games and economic decisions : lecture notes. / Miroslav Maňas - 3rd ed., rev. and extended - V Praze : Oeconomica, 2003. - 87 s. : il. ; 30 cm - brož.


Historie a současnost podnikání na Benešovsku, Vlašimsku, Voticku a Sázavsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Josef Blažek ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 231 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Břeclavsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Václav Hortvík ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 215 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku / [historickou část zpracoval Petr Rak] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 287 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Mariánskolázeňsku, Tachovsku a Stříbrsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Vladimír Bystrický ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 247 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Prachaticku a Vimpersku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Pavel Fencl, Roman Kozák] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 175 s. : il. (převážně barev.), faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Svitavsku, Litomyšlsku, Poličsku, Moravskotřebovsku a Jevíčsku / [historickou část zpracovali Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 207 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 7. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Hospodaření a finance územní samosprávy / Jitka Peková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2004. - 375 s. : il. ; 25 cm - váz.

Hospodářsko-politické poradenství: německé zkušenosti v mezinárodní komparaci / Tomáš Krabec - Praha : Oeconomica, 2003. - 45 s. ; 21 cm - brož.

Hyperbolic discounting in economic modelling / Michal Andrle, Jan Brůha - Praha : Oeconomica, 2003. - 30 s. ; 21 cm - brož.


IMP-EX navigátor '03 : průvodce světem dopravy a logistiky. / [redakce Eva Němcová, Václav Podstawka] - Praha : Atoz, [2003]. - 97 s. : il. (převážně barev.), mapa, formuláře ; 24 cm - brož.


Inovace a nový produkt / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak správně vytvářet a využívat FKSP : vyhláška MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhl. č. 510/2002 Sb.. : vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování. / Anna Libnarová, Helena Čornejová, Marie Tláskalová - 2., rozš., aktualiz. vyd. - Praha : Sondy, 2003. - 117 s. ; 21 cm - brož.

Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2003. - 63 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Jiná cesta k trhu : hledání alternativy k současné podobě globalizace. / Joseph E. Stiglitz ; přeložil Jan Placht. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 403 s. ; 19 cm - váz.

Jindřichohradecko : průvodce turistickým regionem Jindřichohradecko. / [foto Stanislav Maxa ... et al. ; texty Stanislava Vrbková, Bohuslav Nunvář]. - 1. vyd. - Jindřichův Hradec : Městský úřad, 2003. - 38 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - Kroužková vazba

K bariérám a možnostem rozvoje malého a středního podnikání : (na pozadí institucionálních změn). / Pavel Pešek a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kámen v rukodělné výrobě českého venkova / Zdenek Hanzl ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Nakladateství Lidové noviny, 2003. - 262 s. : il. (převážně barev.), noty ; 22 cm - váz.

Katalog prací : uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě od 1.1.2004. / František Alinče, Ivan Tomší - Olomouc : ANAG, 2003. - 445 s. ; 21 cm - váz.

Katalog programů benefitů (zaměstnaneckých výhod) / [autoři článků Michael Hájek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : HR GURU, 2003. - 315 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Kompendium mezinárodního managementu / Pavel Štrach a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2004. - 117 s. ; 30 cm - brož.

Konvergence nominální a reálné výnosnosti finančního trhu - implikace pro pobyt koruny v mechanismu ERM II / Viktor Kotlán - Praha : Oeconomica, 2003. - 21 s. ; 21 cm - brož.

Kulinářské toulky Evropou / [z německého originálu ... přeložila Eva Kučerová] - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 109 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Liberalizace obchodu zbožím v právu Evropské unie / Pavel Svoboda - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xix, 238 s. ; 23 cm - brož.

Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter : neue weltpolitische Ökonomie. / Ulrich Beck - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 472 s. ; 20 cm - brož.

Makroekonomie I. / Vnislav Nováček, Jena Švarcová - Vyd. 2., upr. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 151 s. ; 30 cm - brož.

Makroekonomie : základní kurs. / Václav Jurečka, Ivana Jánošíková a kolektiv - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2004. - 299 s. ; 29 cm - brož.

Malý ekonomický výkladový slovník / Helena Fialová - 7. rozš. vyd. - Praha : A plus, 2004. - 206 s. ; 21 cm - brož.

Marco Polo [1]. Karavana z Benátek / Muriel Romana ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2003. - 282 s. : mapy ; 23 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Marco Polo 2. Za velkou zdí / Muriel Romana ; [z francouzského originálu ... přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2003. - 245 s. ; 23 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Marketing : základy a principy. / Miroslav Foret, Petr Procházka, Tomáš Urbánek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vii, 199 s. : il. ; 23 cm - brož.

Mathematical methods in economics 2003 : proceedings of abstracts. : 10-12 September 2003, Prague. - In Prague : Czech University of Agriculture, 2003. - 97 s. ; 21 cm - brož.

Mathematical methods in economics 2003 : proceedings of the 21th international conference, 10-12 September 2003, Prague. - Prague : Czech University of Agriculture, 2003. - 285 s. : il. ; 30 cm - brož.


MendelNet 2002/3 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. díl. Sekce ekonomie / [editor Arnošt Motyčka ; uspořádal Petr Jedlička]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 333 s. : il. ; 21 cm - soubor


MendelNet 2002/3 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 2. díl. Sekce managementu a marketingu / [editor Arnošt Motyčka ; uspořádal Petr Jedlička]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 338 s. : il. ; 21 cm - soubor

MendelNet 2002/3 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 3. díl. Sekce financí a informatiky / [editor Arnošt Motyčka ; uspořádal Petr Jedlička]. - 1. vyd. - Brno : Konvoj, 2003. - 334 s. : il. ; 21 cm - soubor

MendelNet 2003 : sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. : MZLU, Brno 2003. / Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 287 s. ; 21 cm + 1 CD. - v knize neuvedeno ; brož.

Metodické pokyny MF ČR - smlouvy o zamezení dvojího zdanění / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2004. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Mezinárodní pravidla pro standby ISP98 - Praha : ICC Česká republika, [2003]. - 104 s. ; 23 cm -

Mikroekonomie I. : řešené příklady. / Jolana Volejníková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 154 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mirovoje chozjajstvo i meždunarodnyje ekonomičeskije otnošenija : učebnoje posobije. / [A.P. Golikov ... et al.] - Simferopol' : Sonat, 2003. - 431 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Mittelböhmen, Prag : Burgen und Schlösser, historische Städte, Kultur und Natur. / [Text Viktor Kubík ; Übersetzung Vladimíra Květounová, Ursula Ziegler. ; Fotos Libor Sváček, Ladislav Bulva]. - 1. Ausg. - České Budějovice : Unios CB, 2003. - 64 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - brož.

Moravskoslezský kraj / Petr Sikula - Ostrava : Montanex, 2003. - 119 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Nákupní chování / Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk ; [překlad Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xxii, 633 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Návratnost investice do vysokoškolského vzdělání pro jednotlivce a podnik v České republice : syntetická závěrečná studie. / [editor Václav Urbánek] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 274 s. : il. ; 21 cm - brož.


Nebezpečné chemické látky a přípravky včetně prevence závažných havárií / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2004- . - sv. ; 24 cm - pořadač

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 6. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Obnova území po povodních : sborník semináře. : Písek 10. a 11. dubna 2003. / [redakční zpracování Nataša Machačová, Zdeněk a Hanka Černých] - 1. vyd. - Praha : Agora, 2003. - 57 s. : il., mapy, plány (vše převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Obrazový atlas neobvyklých turistických cílů v ČR - Praha : Klub českých turistů, 2003. - 172 s. : il., mapy ; 30 cm - Brož.

Od "malé Evropy" k "velké Evropě" : dějiny rozšiřování Evropských společenství/Evropské unie 1950-2002. / Vladimír Goněc - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002-2003. - 2 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Odhadové metody bezpečnostních charakteristik chemických látek / Michal Karlík - Vyd. 1. - Praha : Procesní inženýrství, 1997. - 32 s. ; 30 cm - brož.

Organizace dopravní obsluhy území / Vlastislav Mojžíš ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 117 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ownership and firm performance after large-scale privatization / Evžen Kočenda, Jan Švejnar - Prague : CERGE-EI, 2003. - 36, [7] s. ; 21 cm - Univerzita Karlova, CERGE ; brož.

Peníze a měnová politika / Josef Jílek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 742 s. : il. ; 23 cm - váz.

Personální řízení v malých a středních podnicích / Jiří Stýblo - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Podnikatelský mýtus : proč většina malých firem do roka zkrachuje a co proti tomu dělat. / Michael E. Gerber ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Medek]. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Podniková ekonomika 2 : aktualizované vydání k 1.1.2002. / Zdeněk Novotný, Věra Dyntarová, Radka Kafková - Břeclav : Moraviapress, 2002. - 227 s. ; 30 cm - brož.


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 16.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Pověz mi, jak žijete / Agatha Christie Mallowan ; [přeložil Dušan Zbavitel]. - Vyd. 2., V Knižním klubu 1.. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 221 s. ; 21 cm - váz.

Pracovněprávní předpisy : nařízení vlády k zákoníku práce, úkony v obecném zájmu, studium při zaměstnání .... : odbory, kolektivní vyjednávání, rekvalifikace .... : podle stavu k 8.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 384 s. ; 24 cm - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Prof. ThDr. Alois Musil, Dr.h.c. : 30.6.1868-12.4.1944. : vzpomínka k šedesátému výročí úmrtí orientalisty a arabisty. / J. Musil, J.Z. Štelclová - 1. vyd. - Olomouc : Společnost J.L. Fischera, 2004. - 12 s. : portrét ; 22 cm - brož.

Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje - Liberec : Liberecký kraj - odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, 2003. - 1 složený dvojl. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Průměrný výdělek a další obsluha mzdy a platu : zúčtování a výplata, srážky ze mzdy. / Bořivoj Šubrt - Olomouc : ANAG, 2004. - 511 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce analýzou a modelováním procesů / [Josef Fiala, Jan Ministr] - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. - 109 s. : il. ; 25 cm - brož.

Průvodce bezpečností práce : pro malé a střední zaměstnavatele. / [Milan Tomeček] - Praha : Sociopress, 2003. - 111 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Průvodce řízením lidí pro malé a střední podnikání / [Jiří Bláha, Zdeňka Kaňáková, Jan Kovács] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 93 s. : il. ; 25 cm - brož.

Průvodce řízením změn pro MSP : trendy managementu. / [Stanislav Hauser ... et al.] - 1. vyd. - OstravaOpava : VŠB - Technická univerzita : Häuser-Silma Gradient, 2003. - 61 s. : il. ; 24 cm - brož.


Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost / Michal Kříž - 3., aktualiz. vyd. - Praha : IN-EL, 2004. - 225 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací / Karel Dvořáček - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2003. - 101 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část / Jiří Hemerka - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Psychologický výběr manažerů a jejich vliv na úspěšnost podniků ve vodním hospodářství a lesnictví / Ladislav Koutný - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Psychologie spotřebitele : jak zákazníci nakupují. / Jitka Vysekalová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 283 s. : il. ; 23 cm - váz.

Psychologie ve světě práce / Jiří Štikar ... [et al.] - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2003. - 461 s. ; 21 cm - brož.

Regional sustainable development in Europe : the challenge of multi-level co-operative governance. / edited by William M. Lafferty and Michael Narodoslawsky - Praha : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2003. - 321 s. : mapy ; 21 cm - brož.

Regionální a mezinárodní marketing / Karel Lacina, Tomáš Kala - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Registr daňových chyb a omylů / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Republika Czeska : zamki i twierdze, zabytkowe miasta, kultura i przyroda. / [tekst Pavel Dvořák ; fotografie Libor Sváček ... et al.). - České Budějovice : Unios CB, [2003]. - 80 s. : barev. il., mapy ; 22 cm - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2003 / Petr Pelech - 8. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Role správní rady v řízení neziskové organizace (se zaměřením na obecně prospěšné společnosti) / [Marek Šedivý a Jolana Turnerová] - Vyd. 1. - Praha : Informační centrum neziskových organizací, c2003. - 29 s. ; 21 cm - brož.


Rovná daň II : diskuse a polemiky. / Marek Loužek (ed.) - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Rovnovážná cena fixního aktiva v rostoucí ekonomice / Jan Kubíček - Praha : Oeconomica, 2003. - 27 s. ; 21 cm - brož.

Rozpočtová skladba v roce 2004 : strukturální politika EU a praktické příklady. : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 218 s. ; 24 cm - brož.

Rozvoj organizačních kompetencí : [studijní materiály pro distanční kurz Rozvoj organizačních kompetencí pro učitele středních škol]. / Ivana Fialová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. ; 30 cm - brož.

Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR / Malý I., Sivák R. a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 101 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady : závěrečná zpráva projektu. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 19 s. ; 30 cm - brož.

Rozvoj veřejných vysokých škol, finanční podmínky a předpoklady : závěrečná zpráva projektu. : [pracovní verze]. / Jaroslava Durčáková ... [et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 16 s. ; 30 cm + 1 CD. - brož.

Ruština pro podnikatelskou sféru / Halyna Myronova, Dita Gálová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 136 s. ; 30 cm - brož.

Řeč těla v praxi : teorie, cvičení a modelové situace. / Mary Hartley ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 103 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řešení DPH po 1.10.2003 / Danuše Smetanová, Šárka Zicháčková - Praha : Svaz účetních, 2004. - 64 s. ; 21 cm - Brož.

Sborník referátů z celostátního semináře Ceny dříví a ekonomika lesního hospodářství : Svoboda nad Úpou, 11. června 2003. / [editor Luděk Šišák] - Praha : Česká lesnická společnost, 2003. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Sebezáchova Evropy : perspektivy 21. století. / Helmut Schmidt ; [přeložil Ivan Kadrmas]. - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 179 s. ; 20 cm - brož.


Slyšíte nás? / Pavla Gomba - Vyd. 1. - Praha : Newfinances, 2003. - 111 s. : barev. il., portréty ; 22 cm - brož.

Společné politiky EU / Igor Černý - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2004. - 50 s. ; 29 cm - brož.

Správa daní a daňové řízení / Lenka Hrstková Dubšeková - Vyd. 3., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 160 s. ; 21 cm - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 12.2.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 40, viii s. ; 30 cm - Brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček - Opava : Středisko pro vydávání historických pramenů : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 231 s. ; 22 cm - brož.

Stínová ekonomika I. Příčiny, důsledky, měření / Martin Fassmann - Praha : Sondy, 2002. - 107 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno; brož.

Stínová ekonomika II. Stínová ekonomika v České republice / Martin Fassmann - Praha : Sondy, 2003. - 82 s. ; 21 cm - Brož.

Střední Čechy, Praha : hrady a zámky, historická města, kultura a příroda. / [text Viktor Kubík ; foto Libor Sváček, Ladislav Bulva]. - 1. vyd. - České Budějovice : Unios CB, 2003. - 64 s. : barev. il., mapa ; 21 cm - brož.

Světová ekonomika / Jiří Kraft, Jiří Fárek - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2003. - 183 s. ; 21 cm - brož.


Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2004 - Olomouc : ANAG, 2004. - 79 s. ; 21 cm - brož.


Technická a socio-ekonomická paradigmata rozvoje území : meziuniverzitní program studií budoucnosti. : 10. října 2003, Brno Česká republika. : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého kolokvia. / [sestavil Jiří Petráš] - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta architektury, 2003. - 70 s. : il., mapy ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

The Czech stock market - its effectiveness and economic consequences / Helena Horská - Praha : Oeconomica, 2003. - 29 s. ; 21 cm - brož.

Transformace hospodářství ČR před vstupem do EU : VI. mezinárodní konference Hospodářské fakulty. : 8.-9. září 2003, Liberec. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 95 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Tvoření peněz : klíče k hojnosti. / Sanaya Roman a Duane Packer ; [z anglického originálu přeložil Richard Tichý]. - 3. vyd. - Praha : Šťastní lidé, 2003. - 285 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru / kolektiv autorů ; [redakční rada Ivo Černý ... et al.]. - Ostrava : Anagram, 2003. - 564 s. : il., plánky, portréty, mapy ; 31 cm + 10 mapových příl. v 1 pouzdře. - váz.

Úloha sociálního dialogu a sociálního partnerství při formulaci, implementaci a vyhodnocování národní politiky zaměstnanosti v České republice / Martin Fassmann, Helena Čornejová - Praha : Sondy, 2003. - 83 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Umění jednat s lidmi : [cesta k úspěchu]. / Jaroslav Štěpaník - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Unser effizientes Leben : die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen. / Dirk Kurbjuweit - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2003. - 186 s. ; 21 cm - váz.


Úvod do problematiky Evropské unie / Igor Černý - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 38 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 5., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 169 s. : il. ; 21 cm - brož.

V pasti úspěchu : diagnóza kapitalismu 21. století. / Robert B. Reich ; přeložil Viktor Dobal. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 423 s. ; 19 cm - váz.

Vedení personálních a mzdových agend v praxi od roku 2004 / Hana d'Ambrosová, Růžena Klímová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2004. - 266 s. ; 21 cm - brož.

Veletrhy a výstavy : efektivní prezentace pro úspěšný prodej. / J. Vysekalová, M. Hrubalová, J. Girgašová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 159 s. : il. ; 24 cm - brož.

Veřejná ekonomie : materiály ke cvičením. / Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 51 s. ; 30 cm - brož.

Visegrad group countries' summer school of development aid and co-operation : selected papers from 1st and 2td year - 2002,2003. / [editor Hana Dziková] - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2003. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané institucionální a strukturální aspekty otevírání čínské ekonomiky / Jana Sereghyová - Vyd. 1. - Praha : Professional Publishing, 2003. - 72 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie / Eva Kindlová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 143 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané otázky a odpovědi z oblasti náhrad cestovních výdajů / Marie Salačová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané problémy finanční teorie a praxe / editoři Daniel Stavárek, Pavla Vodová - Vyd. 1. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 92 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výroba destilátů z vlastního ovoce / Josef Škopek - České Budějovice : Dona, 2003. - 139 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.Vývoj ekonomického myšlení / Robert Holman - 2., upr. vyd. - Praha : Liberální institut, 2003. - 58 s. ; 21 cm - brož.

Vývoj nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji / zpracoval KR Ostrava, odbor informačních služeb - Ostrava : Český statistický úřad, 2003. - 15 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vývoj zemědělsko-potravinářského komplexu a jeho příprava na vstup ČR do EU / Miloslav Míka - Praha : Sondy, 2003. - 71 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Zahraniční ekonomické vztahy České republiky / Božena Plchová ... [et al.] - Vyd. 1 - V Praze : Oeconomica, 2003. - 161 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / Karel Janoušek, Dagmar Procházková - 2. aktuakliz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2004. - 141 s. ; 21 cm - brož.

Základní aspekty pohybu výdělků v období vstupu České republiky do Evropské unie : průběžná zpráva. : shrnutí analýz. / Ivo Baštýř, Jan Vlach - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 67, viii s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice : ve vývojových řadách a grafech. / [zpracoval ekonomický odbor MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy marketingu / Jaroslava Dědková, Iveta Honzáková - Vyd. 2. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Základy podnikové ekonomiky : aktualizované vydání k 1.1.2002. / Zdeněk Novotný - Břeclav : Moraviapress, 2003. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí : stav k 11.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 377/1992 Sb., o správě daní a poplatků : stav k 18.3.2004. - Český Těšín : Poradce, 2004. - 168 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o daních z příjmů 2004 : (komentář a výběr souvisících předpisů). / Pavel Klabík - 8., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003 [i.e. 2004]. - 475 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o spotřebních daních s komentářem / Ivo Šulc - Olomouc : ANAG, 2003. - 303 s. : formuláře ; 21 cm - brož.


Zákoník práce 2004 : podle stavu k 1.3.2004. - Ostrava : Sagit, 2004. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Zákony 2004. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 592 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2004. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 576 s. ; 21 cm - Brož.

Zákony 2004. 4. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1.1.2004 - Český Těšín : Poradce, 2004. - 512 s. ; 21 cm - brož.

Zalesňování zemědělské půdy : sborník z celostátního semináře. : 10. září 2003, Hotel Měřín - Vojenská zotavovna u Slapské přehrady. - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. - 56 s. ; 30 cm - brož.

Závod bílou divočinou : nádherné šílenství účastníků Iditarodu. / Gary Paulsen ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Janků]. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. - 247 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Zdroje financování podniku / Stanislav Mareš - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. - 107 s. ; 30 cm - brož.

Zlín, most mezi Francií a Ruskem / Miloslav Štěrba - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 111 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 21 cm - brož.

(Ne)máte peníze - co s tím? : slabikář rodinných financí. / [Eva Martínková] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist