Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2004 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2004

Abeceda asistentky a sekretářky : efektivní komunikace , řízení kanceláře, Time Management, profesionální image. / Eva Škorňová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xi, 220 s. : il. ; 23 cm - brož.

Aplikovaná statistika / Zdeněk Karpíšek, Miloš Drdla - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Brno International Business School, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Arnošt Lustig, odpovědi : rozhovory Harryho Jamese Cargasse a Michala Bauera s Arnoštem Lustigem a esej Byrona Sherwina. / [k vydání připravil a ediční poznámkou doplnil Jan Suk ; přeložili Milan Macháček a Ivana Bozděchová]. - Vyd. 3. (dle předchozích dvou vyd. v nakl. H & H), V nakl. Prostor a v souboru doplněném o esej Byrona Sherwina vyd. 1.. - Praha : Prostor, 2003. - 100 s., [13] s. obr. příl. : portréty ; 20 cm - váz.

Aus der Geschichte der Blindenmusseen in Tschechien / Eliška Hluší - Brno : Technisches Museum, 2002. - 54 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Bezstarostné roky? : kroky a krůčky předškolním věkem. : poradenství pro rodiče. / Anna Kucharská, Daniela Švancarová - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2004. - 89 s. : il. ; 24 cm + 31 příl. - brož.

Bezva rodina : rodinná banka. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 36 l. ; 7 x 20 cm - brož.

Bolševismus od Mojžíše po Lenina : rozhovor mezi Adolfem Hitlerem a mnou o židovské otázce. / Dietrich Eckart ; překladatel Jan Hlaváč. - Praha : J. Hlaváč, 2003. - 62 s. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Business English : korespondence, porady, prezentace, obchodní jednání a společenská konverzace. / Gertrud Goudswaard - Praha : Grada Publishing, 2004. - 111 s. ; 21 cm - brož.

Cesta divokého muže : úvahy o mužské spiritualitě. / Richard Rohr a Joseph Martos ; [přeložila Martina Horáková]. - Brno : Cesta, 2002. - 158 s. ; 20 cm - brož.

Cesty Božím (ne)časem / Miloš Doležal - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 181 s. : portréty ; 21 cm - váz.


Cikáni na cestě z Indie do Evropy / Donald Kenrick - 1. české vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 79 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm - brož.


Čechija, kotoruju vy ne znajete -- / Jevgenij Verbin - 1. vyd. - Češskije Budejevicy : Jevgenij Verbin, 2003. - 256 s. ; 21 cm - brož.

Česká sociální reforma : (sociologická studie). / Vladimír Rys ; [z francouzského originálu ... do češtiny převedl a upravil autor]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 170 s. ; 21 cm - brož.

České země v 17. a 18. století : (barokní doba, společnost, kultura). : sborník příspěvků odborného historického semináře pro učitele dějepisu základních a středních škol. / editor Jiří Mihola - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 82 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Český jazyk pro 4. ročník gymnázií : zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. / Jiří Kostečka ; [ilustrovali Zdena Krejčová a Jiří Petráček]. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 279 s. : il. ; 21 cm - brož.

Český jazyk pro 4. ročník středních odborných škol / Marie Čechová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 158 s. ; 21 cm - brož.

Češi na cestě za svojí budoucností : budoucnost a modernizace v postojích a očekáváních obyvatelstva. / Pavol Frič a kol. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 233 s. : il. ; 27 cm - brož.

Češi nemocní dějinami : eseje, studie, záznamy z let 1968-1993. / Karel Bartošek - 1. vyd. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 189 s. ; 20 cm - brož.

Čítanka ruských literárně-kulturních textů / Zdeňka Matyušová - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 64 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Dejiny osvety v Kokave nad Rimavicou : K 80. výročiu založenia Miestnej ludovej knižnice. / Pavol Haluka - Praha : P. Haluka, 2003. - 105 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Demografie I. díl. Stav a struktura obyvatelstva - demografická statika / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 95 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern mit biologischen Risikofaktoren / vorgelegt von Ute Koglin - , 2003. - v, 248 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Die Vertreibung : Böhmen als Lehrstück. / Peter Glotz - 2. Aufl. - Berlin : Ullstein, 2003. - 287 s. : il. ; 22 cm - váz.


Digital Earth : information resources for global sustainability. : knowledge, networks, technology, economy, society, natural and human resources, policy, strategy. : Brno, Czech Republic; September 21-25, 2003. : the 3rd international symposium on Digital Earth. : proceedings. / edited by Milan Konecny ... [et al.] - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2003. - 271 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Emoční inteligence a její využití v pedagogické praxi : učební text k workshopu. / Iva Wedlichová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Empatie : vcítění v každodenním životě. / Jirina Prekop ; [překlad Daniela Vrbová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989 / Miroslav Mareš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 239 s. ; 20 cm - brož.

Exil in Basel : Gespräche mit Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei. / Dušan Šimko ; Roland Schmid (Fotos). - Košice : [PressPrint], 2003. - 180 s. : il. ; 20 cm - váz.

Františku, přestaň konečně zlobit, nebo-- : informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. / Petr Ondráček - Vyd. 1 - Praha : ISV, 2003. - 170 s. ; 24 cm - brož.

Handicap 2003 : sborník příspěvků přednesených na odborné konferenci pořádané k Evropskému roku zdravotně postižených občanů a 50. výročí založení TU v Liberci dne 22. května 2003. : IX. ročník konference .... / uspořádal Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hledání identity, aneb, Básně pro Amálii, Leopolda, Alenu a ostatní / Kateřina Jančaříková ; [ilustrace Kateřina Vilímovská]. - Vyd. 1. - Plzeň : Radek Forman, 2003. - 55 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Hluboce zraněni : církev a fenomén sexuálního zneužívání. / [Józef Augustyn ed.] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Holky jsou přece bezva : návod k použití pro kluky. / Karin Kampwerthová ; [přeložila Michaela Škultéty. ; ilustroval Luděk Bárta]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 131 s. : il. ; 20 cm - brož.

Homo sapiens stupidus : eseje ze třetí kultury v roce 2002-2003. / František Koukolík ; [ilustrace Miroslav Barták]. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 327 s. : il. ; 20 cm - váz.


Hry na dětské tábory / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 303 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chapters from history of Museums of the Blind in the Czech Republic / Eliška Hluší - Brno : Technical Museum, 2002. - 46 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Ideologie a paměť : literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. / Michal Bauer - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2003. - 359 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - brož.

Images of the world : science, humanities, art. : Kraków; September 29-30, 2000. / edited by Aleksander Koj and Piotr Sztompka - Kraków : Jagiellonian University Press, 2001. - 216 s., [8] s. obr. příl. : il., některé barev. ; 25 cm - brož.

Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? / Ladislav Rabušic, Aleš Burjanek - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 58, vii s. : il. ; 30 cm - brož.

Indiáni stříbrné Luny : za záhadami zmizelých indiánských říší. / Miloslav Stingl - Vyd. 3., V Knižním klubu 1.. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 207 s., [7] l. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe. : učební text k projektu "Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce", realizovaného v rámci evropské iniciativy EQUAL a s její finanční podporou. / Marie Vítková (ed.) - Vyd. 1. - Brno : MSD, 2003. - 248 s. ; 23 cm - brož.

Jak dosáhnout souhlasu : zásady úspěšného vyjednávání. / Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton ; [z anglického originálu ... přeložil Aleš Lisa]. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2004. - 173 s. ; 21 cm - brož.

Jak se děti učí hrou / Alena Nelešovská - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 115 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak získat jistotu a sebedůvěru ve společnosti / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2003. - 63 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Je vaše dítě připraveno do první třídy? : [co potřebuje budoucí prvňáček umět a znát]. / Jaroslava Budíková, Patricie Krušinová, Pavla Kuncová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - 157 s. : il. ; 23 cm - brož.


Jiná cesta k trhu : hledání alternativy k současné podobě globalizace. / Joseph E. Stiglitz ; přeložil Jan Placht. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 403 s. ; 19 cm - váz.

Jiří Pelikán 1923-1999 : sborník. / [odpovědná redaktorka Libuše Vančurová] - Praha : OPS Občanský dialog, 2003. - 80 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Kapitoly ze sociální psychologie I. : pracovní texty pro studenty Doplňkového pedagogického studia č. 3. / Jan Lašek - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Když vám příbuzní otravují život / Susan Forwardová, Donna Frazierová ; [přeložila Eva Hauserová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2004. - 272 s. ; 20 cm - brož.

Kluci jsou přece prima : návod k použití pro holky. / Oliver Hilf, Corinna Strengová ; [přeložila Michaela Škultéty. ; ilustroval Luděk Bárta]. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 139 s. : il. ; 20 cm - brož.

Kniha psychotestů III / Gilles Azzopardi ; [z francouzského originálu ... přeložila Kateřina Bodnárová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Komunikační systémy : socioantropologický pohled. / Jean Lohisse ; [z francouzského originálu ... přeložila Milada Hanáková]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Koncepce kultury Libereckého kraje 2004-2008 - Liberec : Liberecký kraj - odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, 2003. - 1 složený dvojl. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Kultura protestu a politizace každodennosti / Radim Marada - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 217 s. ; 20 cm - brož.

Kvalita sociálních služeb v domovech pro občany se zdravotním postižením : metodika hodnocení. - Vyd. 2. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 79 s. ; 28 cm - brož.

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 : Bohemica, Britannica, Germanica, Rossica, Ostraviensia. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2003. - 144 s. ; 21 cm - brož.

Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter : neue weltpolitische Ökonomie. / Ulrich Beck - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 472 s. ; 20 cm - brož.


Malířství a společnost : výtvarný prostor od renesance ke kubismu. / Pierre Francastel ; [z francouzského originálu ... přeložila Jana Spoustová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 163 s., 72 s. obr. příl. : il. ; 23 cm - brož.

Manuálek o násilí / Helena Haškovcová - Vyd. 1. - V Brně : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Média, komunikace, vzdělávání : studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání. / Lucie Olšovská, Pavel Kapoun - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 81 s. : il. ; 24 cm - brož.

Moc a nemoc médií : rozhovory, eseje a články 2000-2003. / Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Máj : Dokořán, 2003. - 268 s. ; 21 cm - Jaroslava Jiskrová-Máj, Praha ; brož

Modelová smlouva a příloha II - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2004]. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Modernizace a česká rodina : sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. : proceedings of the sympozium organised by School of Social Studies Masaryk University Brno (15-17 October, 2003). / Petr Mareš, Tomáš Potočný (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 348 s. : il. ; 23 cm - brož.

Modlitby za Arabský poloostrov : rok modliteb. - Praha : KMS, [2003]. - 13 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Můj život v hudbě : (dopis univ. profesorovi MUDr. Jaroslavu Stuchlíkovi). / [Jan Lukeš ; vybral a uspořádal Vladimír Borecký]. - Vyd. 1. - V Brně : Petrov, 2003. - 418 s. : il. ; 20 cm - váz.

Na víkend do Afriky / Alex Garland ... [et al. ; přeložila Kamila Crooks]. - Vyd. 1. - Praha : Maťa, 2003. - 371 s. ; 18 cm - váz.

Nákupní chování / Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk ; [překlad Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2004. - xxii, 633 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003-2007 v České republice - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.

Národnostní složení obyvatelstva / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - V Praze : Český statistický úřad, 2003. - 40, [45] s. : mapy ; 30 cm - brož.


Naše zdraví a jeho otazníky / Ctibor Drbal - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2004. - 66 s. : il. ; 25 cm - brož.

National Programme of Preparation for Ageing for 2003-2007 of the Czech Republic - 1st ed. - Praha : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 35 s. ; 22 cm - brož.

Nenechte sebou manipulovat! : jak rozpoznat manipulaci a prosadit svou vůli. / Andreas Edmüller, Thomas Wilhelm ; [z německého originálu ... přeložil Petr Kunst]. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Normální hodnoty krevního tlaku u dětí a dorostu v ČR / Miloš Velemínský a kol. - Praha : Triton, 2003. - 187 s. : il. ; 24 cm - brož.

Nové přístupy ve výuce ekonomie, politologie, managementu a marketingu II. / Miloš Vítek, Marcela Vítková - Brno : CERM, 2003. - 62 s. ; 26 cm - brož.

O dětech a smrti / Elisabeth Kübler-Rossová ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Královec]. - Praha : ERMAT, 2003. - 311 s. ; 21 cm - brož.

O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby : sborník k narozeninám Arnošta Skoupého. / [editorka Radmila Slabáková] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2004. - 292 s. ; 21 cm - brož.

O lásce a nelásce / Ivan Štúr ; [přeložila Alena Peisertová]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2004. - 107 s. : il. ; 15 cm - váz.

Obrazy času : český a rakouský film 30. let. : tschechischer und österreichischer Film der 30er Jahre. / Gernot Heiss, Ivan Klimeš (eds.) - Vyd. 1. - PrahaBrno : Národní filmový archiv : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2003. - 510 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Organizace a lidé / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 7., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 96 s. : il. ; 21 cm - brož.

Otec a syn : tajemství silného pouta mezi otcem a synem. / Earl R. Henslin ; [překlad Marcela Snížková]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Písemná elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 1 / Jiří Kroužek, Olga Kuldová - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 2003. - 144 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit : sociální, pedagogické a psychologické aspekty utváření osobnosti romských dětí a dětí z prostředí jiných minorit. / Vladimír Smékal (ed.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 197 s. ; 23 cm - brož.

Ponořena do Léthé : sborník věnovaný cyklu přednášek Metafora ženy 2000-2001. / [editorky Eva Kalivodová a Blanka Knotková-Čapková] - V Praze : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2003. - 147 s., 10 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Post-communisme: les sciences sociales a lépreuve / Maxime Forest, Georges Mink (dir.) - 1. vyd. ve francouzském jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 221 s. ; 21 cm - Francouzský ústav pro výzkum ve splečenských vědách ; brož.

Povolání: architekt[ka] : [11.-30.11.2003; Galerie Nová síň, Praha. / texty katalogu Dita Dvořáková ... et al.] - Praha : Kruh, 2003. - 315 s. : il., plány ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Praktikum komunikativních dovedností / Milan Holas - 1. vyd. - OstravaPraha : Ritornel : Hudební fakulta AMU, 2003. - 59 s. ; 21 cm - Ritornel ; brož.

Problematika identity : sborník příspěvků, Univerzita Pardubice 4.-5.11.2002. / Šárka Bubíková, Olga Zderadičková, Michael M. Kaylor (ed.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2003. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Problémové dítě a hra - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Proč děti neprospívají / John Holt ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Tůma]. - Vyd. 2. (v nakl. Stehlík 1.) - Volary : Stehlík, 2003. - 207 s. : il. ; 22 cm - váz.

Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 103 s. ; 30 cm - brož.

Prosím Tě, mami : jak nás ovlivnily naše matky?. / Henry Cloud, John Townsend ; [překlad Alena Švecová-Koželuhová]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 241 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce kulturou libereckého kraje / [zpracovala Michaela Macounová] - Liberec : Liberecký kraj, odbor kultury, památkové péče, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu, [2004]. - 114 s. : barev. il. a portréty ; 22 cm - Brož.


Příručka k provádění výběru metodou sněhové koule (Snowball sampling) / [editor Michal Miovský ; překlad Jiří Bareš]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Úřad vlády České republiky, 2003. - 108 s. ; 23 cm - brož.

Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy / Marie Slavíková - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2004. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Psychologie a pedagogika I : pro střední zdravotnické školy. / Marie Rozsypalová, Věra Čechová, Alena Mellanová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2003. - 186 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Psychologie handicapu Část 4. Školní věk a dospívání postiženého dítěte / Marie Vágnerová, Zuzana HadjMoussová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 40 s. ; 30 cm - brož.

Psychologie pro právníky / Václav Holeček, Jana Miňhová, Pavel Prunner - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 311 s. : il. ; 22 cm - váz.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - sv. ; 21 cm - soubor

Rizikové chování dospívajících a jeho prevence : 4. odborný seminář, 6.-8. října 2003, SZÚ Praha. / [odpovědný redaktor Marcela Rozehnalová] - Praha : Free Teens Press, 2003. - 264 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Rod Pavlasů z Pavlova : 1640-2003. / Vladimír Makovský, Jaroslav Pavlas ; s využitím poznámek hajného Josefa Pavlase. - Velké Meziříčí : Jaroslav Pavlas, 2003. - 208 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Romské osady v kulturologické perspektivě / Marek Jakoubek, Ondřej Poduška - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 174 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Rozhovory se spolupracovníky : jak v rozhovorech hodnotit, povzbuzovat a usměrňovat své podřízené. / Wolfgang Mentzel ; [z německého originálu ... přeložil Jiří Adamík]. - Praha : Grada Publishing, 2004. - 106 s. ; 21 cm - brož.

Rozvodové jedy / Richard A. Warshak ; [z anglického originálu ... přeložila Daniela Zounková]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 389 s. ; 21 cm - váz.

Řeč těla v praxi : teorie, cvičení a modelové situace. / Mary Hartley ; [z anglického originálu ... přeložila Dana Makovičková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 103 s. : il. ; 23 cm - brož.


S veverkami na půdě : čtyři roky zpravodajkou v Americe. / Olga Krupauerová - 1. vyd. - Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2003. - 166 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Scénáře změny klimatu na území České republiky a odhady dopadů klimatické změny na hydrologický režim, sektor zemědělství, sektor lesního hospodářství a na lidské zdraví v ČR / Jaroslava Kalvová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - viii, 141 s., [4] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nový Jičín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Odry / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Opava / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Orlová / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Otrokovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Písek / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Pohořelice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Přelouč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rosice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rožnov pod Radhoštěm / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rychnov nad Kněžnou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Rýmařov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Říčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Semily / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Slavkov u Brna / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Šlapanice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Tišnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třebíč / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třeboň / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Třinec / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Turnov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Týn nad Vltavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uherské Hradiště / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Uherský Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Valašské Klobouky / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Valašské Meziříčí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Velké Meziříčí / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Veselí nad Moravou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vítkov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vizovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vsetín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vysoké Mýto / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Vyškov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Zlín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Znojmo / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Žďár nad Sázavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Železný Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Židlochovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 19 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Česká Lípa / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [170] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Frýdlant / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [78] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Jablonec nad Nisou / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [48] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Jilemnice / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [90] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Liberec / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [122] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Nový Bor / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [70] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Semily / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [94] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Tanvald / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [46] s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Turnov / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [154] s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : základní informace o obcích správního obvodu obce s rozšířenou působností. Železný Brod / zpracoval ČSÚ KR Liberec, útvar informačních služeb - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - [50] s. ; 21 x 30 cm - brož.


Senioři ve společnosti : strategie zachování osobní autonomie. : výzkumná zpráva za 1. rok řešení výzkumného úkolu GAČR, reg. č. 493/02/1182. / Dana Sýkorová (editorka) ... [et al.] - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2003. - 113 s. : il. ; 30 cm - brož.

Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství : (na příkladu Těšínska). / Irena Korbelářová, Milan Šmerda, Rudolf Žáček - Vyd. 1. - V Opavě : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 290 s. ; 21 cm - brož.

Slova do ticha / Martin Petiška ; s předmluvou Tomáše kardinála Špidlíka. - Praha : Chronos, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Smutek sluší Karyatidám : o tzv. "řeckém zázraku" a dívkách zvaných Karyatidy. / Petros Cironis - Rokycany : Státní okresní archiv, 2003. - 40 s. : il. ; 25 cm - Brož.

Sociální procesy a osobnost 2003 : sborník příspěvků. / Mojmír Svoboda, Pavel Humpolíček, Jana Humpolíčková (eds.) - Brno : Psychologický ústav FF MU, 2003. - 308 s. : il. ; 25 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sociologie žurnalistiky / Brian McNair ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 182 s. ; 20 cm - brož.

Sociologie / Jan Kunhart - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 99 s. : il. ; 30 cm - brož.

Srdce změny : skutečné příběhy o tom, jak lidé mění své organizace. / John P. Kotter, Dan S. Cohen ; [z anglického originálu ... přeložila Irena Grusová]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 200 s. ; 21 cm - brož.

Stát a národ v evropských dějinách / Hagen Schulze ; [z německého originálu ... přeložili Pavla Lutovská a Karel Kubiš]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 366 s. ; 18 cm - váz.

Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století / Irena Korbelářová, Rudolf Žáček - Opava : Středisko pro vydávání historických pramenů : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 231 s. ; 22 cm - brož.


Stigma : poznámky k problému zvládání narušené identity. / Erving Goffman ; přeložil Tomáš Prášek. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 167 s. ; 21 cm - brož.


Století sexu : dějiny sexuální revoluce časopisu Playboy. / James R. Petersen ; předmluva Hugh M. Hefner. ; přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 507 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty ; 24 cm - váz.

Stručné dějiny Evropy : idea Evropy a její proměny. / Pim den Boer - Vyd. 1. - [Brno] : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, 2003. - 115 s. ; 20 cm - brož.

Středověká Francie : od roku 1000 po černou smrt 1348. / Marie-Anne Polo de Beaulieu ; [z francouzského originálu ... přeložila Jitka Matějů]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 281 s. : il., mapy, plány ; 21 cm - váz.

Svoboda / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kaas]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 126 s. ; 19 cm - váz.

Symboly rozumu : proměny umění a revoluce. / Jean Starobinski ; [z francouzského originálu ... přeložila Nora Obrtelová]. - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 157 s., 16 s. obr. příl. : il. ; 23 cm - brož.

Systémové prognózování : sborník příspěvků z XXXV. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2003. : Pardubice, 24.4.2003. / [editor Ilona Obršálová] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 248 s. : il. ; 30 cm - brož.

Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí / Eva Höflerová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 119 s. : il. ; 24 cm - brož.

Tajemství partnerství / Barbara De Angelis ; přeložila Hana Březáková. - Praha : Eminent, 2003. - 416 s. ; 22 cm - váz.

Tajemství šťastného života / Zoša Kinkorová - Praha : Eminent, 2003. - 288 s. : il. ; 22 cm - váz.

Talent a nadání : jejich rozvoj ve volném čase. / Jitka Sejvalová - Praha : IDM MŠMT, 2004. - 60 s. : il. ; 21 cm -

Tantrické zasvěcení : iniciace ženy na cestě extáze. / Valerie Brooksová ; [přeložila Verunka Novotná]. - Praha : DharmaGaia, 2003. - 236 s. : il. ; 19 cm - brož.

Témata všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 460 s. ; 21 cm - brož.


Terapie homosexuality : rádce pro postižené a poradce. / Gerard J.M. Van den Aardweg ; [z němčiny přeložila Krista Blažková]. - Vyd. 1. - Jihlava : Hnutí Pro život ČR, 2003. - 110 s. ; 20 cm - brož.

Testy všeobecného přehledu k přijímacím zkouškám na VŠ / [Petr Kovář ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Tutor, 2003. - 421 s. ; 21 cm - brož.

Torava : lovci severozápadní Sibiře, příroda a lidé. / Tomáš Boukal - Praha : Dauphin, 2003. - 167 s. : il. ; 20 cm - brož.

Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě : sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění. : 24.-30. června 2002, Plzeň. / [editoři Ivo Budil, Ivona Škanderová, Jana Jantschová] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 399 s. ; 21 cm - brož.

Trpělivě obnošené tělo / Josef Schwarz-Červinka - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2003. - 187 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Tvořivý deník pro děti : průvodce pro rodiče, učitele a vychovatele. / Lucia Capacchione ; předmluva Gerald G. Jampolsky. - Hodkovičky : Pragma, [2003]. - 134 s. : il. ; 28 cm - brož.

Učíme se psát / [Marcela Hajtášová] - Kladno : Delta, [2003]. - 101 s. : il. ; 23 cm - brož.

Učíme se s obrázky / Luděk Schneider - Kladno : Delta, [2003]. - [100] s. : il. ; 23 cm - brož.

Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru / kolektiv autorů ; [redakční rada Ivo Černý ... et al.]. - Ostrava : Anagram, 2003. - 564 s. : il., plánky, portréty, mapy ; 31 cm + 10 mapových příl. v 1 pouzdře. - váz.

Umění jednat s lidmi : [cesta k úspěchu]. / Jaroslav Štěpaník - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 152 s. ; 21 cm - brož.

Unser effizientes Leben : die Diktatur der Ökonomie und ihre Folgen. / Dirk Kurbjuweit - 2. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2003. - 186 s. ; 21 cm - váz.


Útěk do Anglie / Karel A. Macháček - Vyd. české 1. - Praha : Univerzita Karlova, Ústav dějin UK - Archiv UK, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.


Úvod do restorativní justice / Howard Zehr ; [překlad Ludmila Hasmanová a Lenka Ouředníčková]. - Praha : Sdružení pro probaci a mediaci v justici, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do sociologie / Jan Jandourek - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 231 s. : il. ; 20 cm - brož.

Úvod do výzkumu v pedagogice : základy kvantitativně orientovaného výzkumu. / Miroslav Chráska - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 198 s. : il. ; 30 cm - brož.

V Indii / Pavla Jazairiová ; [autoři fotografií Jiří Hůla a Pavla Jazairiová]. - 1. vyd. - Praha : Radioservis, 2003. - 301 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

V pasti úspěchu : diagnóza kapitalismu 21. století. / Robert B. Reich ; přeložil Viktor Dobal. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 423 s. ; 19 cm - váz.

Válka a globalizace : pravda o 11. září. / Michel Chossudovsky ; [z anglického originálu ... přeložil Ondřej Slačálek]. - V Praze : Intu, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Velká kniha pro malé děti / ilustroval Adolf Dudek - Vyd. 2. - Ostrava : Librex, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 34 cm - váz.

Visegrad group countries' summer school of development aid and co-operation : selected papers from 1st and 2td year - 2002,2003. / [editor Hana Dziková] - 1st ed. - Olomouc : Palacký University, 2003. - 138 s. ; 21 cm - brož.

Vítejte v první republice / Antonín Klimek - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 301 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Vybrané aspekty života seniorů / Dagmar Bednářová ... [et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / Věra Janíková, Miroslava Bartoňová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vývoj základních demografických ukazatelů za územně správní celky České republiky 1919-2002 / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva ČSÚ, pracoviště Olomouc - Olomouc : Český statistický úřad, 2003. - 149 s. ; 30 cm - brož.


Vývojová fonologická porucha / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Vývojová verbální dyspraxie / Josef Dvořák - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Logopedické centrum, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Vyznáte se v tlačenici? : úvod do štikologie. / Nataša Tanská ; [ze slovenského originálu ... přeložil Vladimír Novák]. - 4., autorkou přeprac. vyd. - Praha : Motto, 2003. - 138 s. ; 20 cm - brož.

Vzdělávání hluchoslepých III / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2001. - 78 s. ; 21 cm - brož.

Vzpoura proti revoluci dvacátého století / Frank S. Meyer, Roman Joch ; [první část z anglických originálů ... přeložil Roman Joch]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 432 s. ; 21 cm - váz.

XXXI. Ostravské dny dětí a dorostu : sborník z konference s mezinárodní účastí. : [Rožnov p. Radhoštěm 13.-15. května 2003. / Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně] - 1. vyd. - Ostrava : Repronis, 2003. - 59 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Repronis ; brož.

Z historie slepeckého muzejnictví / Eliška Hluší - Brno : Technické muzeum, 2002. - 44 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Z koho jsme vznikli? / Ernst Muldašev ; [z ruského originálu ... přeložila Věra Vachalcová]. - 1. vyd. - [Opava] : Univerzum, 2003. - 415 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Zákony profesora Parkinsona / Cyril Northcote Parkinson ; ilustroval Vladimír Renčín. ; [přeložila Zora Wolfová]. - Praha : Eminent, 2003. - 252 s. : il. ; 22 cm - váz.

Zločiny a tresty středověku : skutečné události. / Alena Ovčačíková - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 155 s. : il., faksim. ; 17 cm - brož.

100 nejlepších fotografií z Egypta - Praha : Sanoma, 2003. - 128 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.


100 tajemství uspokojivých vztahů / David Niven ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Foltýn]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2004. - 215 s. ; 20 cm - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist