Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za září-říjen 2003

"Work, finish, publish--" : česko-anglický výkladový slovník odborných pojmů z textilního materiálového inženýrství. / Bohumila Košková, Blanka Tomková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 66 s. : il. ; 21 cm - brož.

Abeceda vína / Zdeněk Kuttelvašer - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), mapky ; 22 cm - váz.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Aktuální světové výzkumné problémy strojírenské výrobní techniky a technologie : Praha, červen 2003. : sborník k semináři. - V Praze : ČVUT, 2003. - 194 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Alternativní energie pro váš dům / Jiří Beranovský, Jan Truxa a kolektiv - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - xiii, 125 s. : il. ; 22 cm - brož.

Analýza optických nelineárních sdružovačů : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Moustafa El Ghannam - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 27 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ano to je kuchařka : recepty pro každé počasí. / [odpovědná redaktorka Hana Čechová] - Praha : Plejáda, 2002. - 105 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Aplikace řízení hodnoty / Inka Neumaierová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 95 s. : il. ; 30 cm - brož.

Architektonický prostor - bariéry : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru architektura. / Jiljí Šindlar - Brno : Vutium, 2002. - 31 s. ; 24 cm + 1 příl. - brož.

Atomspektroskopische Untersuchungen an komplexen Materialien elektrotechnischer Anwendungen / Ralf Johann Popp - , 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Auta: Design pro nové tisíciletí 1 : poslední modely prestižních autosalonů. / Stephen Newbury - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 288 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Automatic commissioning in induction motor drives based on saturation curves identification at the initial standstill / Rizqa Derfiora - , 2003. - x, 138 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Automatické řízení 1 : lineární spojité dynamické systémy. / František Tůma - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 231 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bazény / Zdeňka Lhotáková - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - vi, 119 s. : il. ; 22 cm - brož.

Bezpečnost tlakových zařízení v otázkách a odpovědích : [základní odborné znalosti]. / František Jirota, Petr Kebrdle, Zdeněk Přibyla - Praha : ČSTZ, 1999. - 306 s. ; 21 cm - Brož.

Book of Abstracts ISMOT 2003 : 9th international symposium on microwave and optical technology. : Ostrava, August 11-15, 2003. / [B.S. Rawat, J. Pištora] - Ostrava : VŠB - Technická univerzita, 2003. - 152 s. : il. ; 24 cm - brož.

Cadmiumsulfid photokatalysierte Addition von Olefinen an N-substituierte -Iminoester / Matthias Hopfner - , 2003. - v, 145 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Celostátní přehlídky sýrů : výsledky přehlídek a sborník přednášek semináře Mléko a sýry 2003. / [editor J. Štětina, L. Čurda] - Praha : Česká společnost chemická, Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii, 2003. - 214 s. : il. ; 28 cm - brož.

Cenové inženýrství (cost engineering) jako interface mezi ekonomikou a inženýrstvím : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Odvětvová ekonomika a management". / Mirko Dohnal - Brno : VUTIUM, 2003. - 20 s. ; 24 cm - brož.

Cesta elektřiny jižní Moravou, aneb, 90 let JME / [Zeno Čižmář] - [Brno] : Jihomoravská energetika, c2003. - 48 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 30 cm -

Cukety, lilky a patizony v naší kuchyni : 273 receptů. / Kateřina Sabóvá, František Beníšek - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 222 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Czech Raildays - dny kolejové dopravy Ostrava : mezinárodní odborný seminář Pendolino. : mezinárodní odborná konference Česká republika a vysokorychlostní železnice v Evropě. : odborný seminář Železniční infrastruktura a kolejová vozidla aktuálně v roce 2003. : Ostrava, 18. a 19.6.2003. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 36 s. ; 20 cm - brož.


České podnikatelství v evropském prostoru : sborník příspěvků z 2. mezinárodního semináře, Liberec 27.2.2003 [a] 7.5.2003 Liberec. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.


Československé opevnění z let 1935-1938 : muzea a památníky. : malý průvodce. / Martin Ráboň - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 147 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2002 s pararelním vyznačením změn schválených do 30.6.2003 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - 2. vyd. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců : Sagit, 2003. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2002. : [Nečtiny 5.4.-7.4.2002]. - Plzeň : [Jan Anderle ... et al.], 2003. - 198 s. : il., plány ; 30 cm - Petr Mikota ; brož.

Dělostřelecká tvrz "Hanička" : Orlické hory. / Jiří Novák - Vyd. 1. - Jablonné nad Orlicí : Jiří Novák, 2003. - 157 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 22 cm - váz.

DEP520 - Didaktika fiktivní firmy : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Miloslav Rotport ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Depsipeptid-Dendrimere - Neuentwickelte Konzepte, Syntheseoptimierung und Substanzanalyse / vorgelegt von Alexander Rudolf Rosner - , 2003. - ii, 193 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Design space exploration of High-Performance Digital Systems : short version of PhD thesis. / Azeddien M. Sllame - Brno : University of Technology, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě : včetně problematiky analýz některých teorií a metod o predikci měnových kursů a o jejich významu pro firemní finanční řízení devizových rizik. / Miloš Král - 1. vyd. - Praha : VOX, 2003. - 240 s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - váz.

Diagram energetických toků v České republice / zpracoval Conte spol. s.r.o., Praha - Praha : GAS, c2002. - 1 plakát ; 68 x 93 cm + Příručka k Diagramu energetických toků. (20 s.). - brož.

Dieta při cukrovce / Petr Wagner, Eva Patlejchová - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2003. - 133 s. ; 17 cm - brož.

Dieta při chronické zácpě : 119 receptů. / Vladimíra Havlová, Petr Wohl - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 71 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Diety při onemocnění žlučníku II : recepty. / [Tamara Starnovská] - 2. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. : il., portrét ; 21 cm - brož.

Dlouhá železná stuha : stavba Pacifické železnice, která propojila Ameriku 1863-1869. / Stephen E. Ambrose ; přeložil René J. Tesař. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 414 s., [32] s. obr. příl. : mapy ; 24 cm - váz.

Dodge big jeeps in detail : Dodge 3/4-ton trucks, models WC-51 & WC-52. : photo manual for modelers. / [all photos František Kořán ; text Jan Moštěk, Petr Plachecký and František Kořán]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2003. - 72 s. : barev. il. ; 23 x 25 cm + 1 příl.. - brož.

Dokonalá jízda na motocyklu / [redaktor Ladislav Kolda] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 212 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Dokonalá organizace v malé firmě : optimální sebeřízení, organizace času a administrativa. / Christine Öttlová & Gitte Härterová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Domácí vína, piva, likéry a medoviny : [210 receptů]. / Jiří Cibulka - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 269 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Domy s pečovatelskou službou : katalog technických řešení. / [Marie Polešáková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 94 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Dům na míru / Blažena Hubáčková - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - iv, 101 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm - brož.

Duše krajiny : staré stezky v proměnách věků. / Radan Květ - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 195 s. : il., mapy ; 24 cm - váz.

E-marketing II. : marketingová komunikace na internetu. : elektronické obchodování. / Martina Steinová, Miluše Hluchníková, Michal Přádka - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 107 s. : il. ; 30 cm - brož.

Efektivnost propagace u průmyslových podniků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Zdeněk Brodský - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomika 1 pro střední a vyšší hotelové školy / Jana Herčíková, Lenka Šamsová - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ekonomika soukromé lékařské praxe v otázkách a odpovědích / Jiří Beran - Ústí nad Labem : BOS, 1999. - 91 s. : formuláře ; 21 cm - Brož.

Elegantní s šátkem a šálou : 21 technik vázání. / Edeltraud Weber-Lorkowská - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 46 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Energetická média - transformace, konkurence, regulace a podoba liberalizovaného trhu / Miroslav Zajíček - Praha : Liberální institut, 2002. - 143 s. : il. ; 30 cm - brož.

Energetické stroje 2003 : proudění - sdílení tepla. : 24. června 2003, Plzeň. / [editoři Hynek Klášterka, Michal Wendl] - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.

Euro-SiBRAM'2002 : international colloquium. : proceedings. : Prague - Czech Republic June 24 to 26, 2002. / (editors) P. Marek ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 2 sv. : il. ; 23 cm - soubor

Event marketing : jak využít emoce v marketingové komunikaci. / Petr Šindler - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 236 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Experimentální a teoretický výzkum vlastností plynu ze zplyňování biomasy v atmosférické fluidní vrstvě : zkrácená verze PhD Thesis. / Nguyen Van Tuyen - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Experimentální analýza napětí 2003 : 41st International Conference, June 3-5, 2003, Milovy, Czech Republic. / editors Miloš Vlk, Lubomír Houfek, Marcela Šlechtová - Brno : University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of Mechanics of Solids, 2003. - 120 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference. : Zlín 22. a 23. května 2003. / [uspořádal Tomáš Novák] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 150 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Finanční analýza ve výrobních podnicích / František Freiberg - Praha : České vysoké učení technické, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm -


Flüssigphaseninfiltrationsprozess zur Herstellung Faserverstärkter Verbundkeramiken / vorgelegt von Oliver Dernovsek - , 2003. - ii, 156 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - Brož.


Francouzská kuchyně / Marie Janků-Sandtnerová - V Praze : Levné knihy KMa, 2000. - 126 s. : il. ; 23 cm - v knize neuvedeno ; brož.

FU-311 - Účetnictví individuálního podnikatele : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Zdeňka Cardová ; zpracování do formátu elektronické publikace Zita Sklenářová. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Functionalized amphiphilic fullerene derivatives / Martin Braun - , 2003. - 227 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Fyzikální metalurgie modifikovaných (9-12)%Cr ocelí / Vlastimil Vodárek - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 163 s. : il. ; 29 cm - brož.

Gelové techniky pro studium procesů spojených s odpadovým hospodářstvím : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Konstrukční a procesní inženýrství. / Hana Dočekalová - Brno : VUTIUM, 2003. - 22 s. : il., portrét ; 24 cm - brož.

Halbleiter-Träger-Wechselwirkung - Ein neuer Effekt in der Photokatalyse / vorgelegt von Harald Weiss - , 2003. - v, 131 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Heidegger, Habermas a mobilní telefon / George Myerson - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 83 s. ; 17 cm - brož.

Historie a současnost podnikání na Kutnohorsku a Čáslavsku / [zpracoval Pavel Novák ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku / [historickou část zpracovala Michaela Hrubá ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Příbramsku / [zpracovala Jana Burešová ... et al.]] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 247 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Rychnovsku / [historickou část zpracoval Václav Šplíchal] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Trutnovsku / [historickou část zpracovala Hana Burdychová ... et al.] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 175 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Historie a současnost podnikání na Třebíčsku / [historickou část zpracovala Jana Bečková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 223 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání v Praze / [historickou část zpracoval Jaroslav Láník ; autorská spolupráce na druhé části Richard Mandelík]. - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003- . - sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - sv. 1 ; váz.

Historie sklářské výroby v českých zemích Díl 2. Sv. 1. Od konce 19. století do devadesátých let 20. století / zpracoval kolektiv autorů pod vedením Rolanda Kirsche - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 483 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm - soubor

Hmoždinky : [moderní upevňovací technika]. / Jan Tůma - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 100 s. : il., portrét ; 21 cm - brož.

Homunculus, die beschleunigte Zeit und Max Beckmanns Illustrationen zur Modernität Goethes / Manfred Osten - MainzStuttgart : Akademie der Wissenschaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 22 s. : il. ; 24 cm - brož.

Houbařem po celý rok / Zdeněk Kluzák - 1. vyd. - [Líbeznice] : Víkend, 2003. - 124 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Houbařská kuchařka : úprava hub v době jejich sběru. : 200 receptů. / Jaroslav Podroužek - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 221 s., [12] s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Hrad a chodba tajná- : tajemná podzemí a skryté poklady hradů, zámků, tvrzí, klášterů, kostelů, měst. / Karel Pokorný - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 181 s. : il. (většina barev.), plány ; 24 cm - váz.

Hrnečku dost!, aneb, Konec Otesánkům v Česku / Alois Anděl, Šárka Andělová - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 36 s. : il. ; 22 cm - brož.

Identifizierung der hydraulischen Funktionen poröser Medien unter Verwendung formfreier Ansätze / vorgelegt von Sandro Bitterlich - , 2003. - vi, 148 s. : il. ; 21 cm - Brož.


ITC 2003 : 3. mezinárodní nástrojářská konference, sborník přednášek, 21.-22. května 2003, Zlín. : 3nd International Tools Conference, proceedings, 21st-22nd May 2003, Zlín, Czech Republic. / [editor Miroslav Maňas] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 51 s., [12] s. barev. obr. příl. ; 30 cm + CD-ROM. - kroužková vazba


Jak připravit party : 310 receptů. / Karina Havlů - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 173 s., [8] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Jak věci fungují / Marshall Brain - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003- . - sv. : barev. il. ; 28 cm - sv. 1 ; váz.

Jednoduché účetnictví : vzorové příklady s řešením. / Jaroslav Sedláček, Petr Valouch - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - ix, 173 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jednoduchý průvodce základními vnitropodnikovými směrnicemi : včetně přílohy CD-ROM. / Hana Kovalíková - Olomouc : ANAG, 2003. - 119 s. : formuláře ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Kalorimetrický seminář 2003 : 26. května - 30. května 2003 - Suchá Rudná. : (sborník příspěvků). / [editor Boleslav Taraba] ; pořadatel: Česká chemická společnost - odborná skupina pro termodynamiku. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 203 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kaše : [pro děti, pro sportovce, pro zdravou stravu, pro levné vaření, jako příloha, jako sváteční pokrm]. / sestavil, úvodem a vysvětlivkami doplnil Viktor Faktor - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 141 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Katalog reklamních zápalkových nálepek Prosperita 2002 : 10 - soukromé reklamní agentury. / Jaromír Jindra - 1. vyd. - České Budějovice : Prosperita, 2003. - 19 s. : il. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Kokain : dějiny. / Dominic Streatfield [i.e. Streatfeild] ; přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 489 s. ; 24 cm - váz.

Komentář k aplikaci ČSN EN 12186 a souvisejících předpisů v praxi / Jan Svoboda, Stanislav Voral - 1. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2003. - 138, [188] s. : il. ; 21 cm - brož.

Komfortní a úsporná elektroinstalace / Josef Kunc - 2. vyd. - Brno : ERA, 2003. - x, 120 s. : il. ; 21 cm - brož.


Komunikujte s jistotou : více než 1000 rad a návodů jak dosáhnout co nejlepšího účinku při jednání s lidmi. / Dianna Booher - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2003. - 336 s. ; 23 cm - brož.


Konference Asfaltové vozovky 2001 : České Budějovice 27.-28.11.2001. : generální zprávy. - Brno : Silmos, 2002. - 74 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Konstrukční a elektrotechnická stavebnice ve výuce obecně technického předmětu / Martin Havelka, Čestmír Serafín - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 170 s. : il. ; 29 cm - brož.

Kontaktní čočky / Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 91 s. : il. ; 22 cm - brož.

Královská mincovna v Kutné Hoře / Emanuel Leminger - Vyd. 2. - Kutná Hora : Kuttna, 2003. - 180 s. : il. ; 31 cm - kroužková vazba

Kursk : ztracená pýcha Ruska. / Peter Truscott ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 197 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003 : sborník referátů mezinárodní konference. : Ostrava 27.-29.5.2003. - Vyd. 1. - Ostrava : Moravskoslezská hornická společnost ČSVTS, 2003. - 2 sv. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Lásky jedné rusovlásky : slasti a strasti slavné české topmodelky. / Michaela Srbová Della Pia - Vyd. 1. - Praha : Eroika, 2003. - 161 s., [24] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie / Jiří Matějíček, Lukáš Jakubec - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2003. - 188 s. : il., mapa ; 24 cm - brož.

Letová pevnostní měření : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Ivo Jebáček - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Lotus / Alois Pavlůsek, Ondřej Pavlůsek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 141 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.


Makrobiotická kuchařka mořských řas / Peter a Montse Bradford - 2. vyd. - Dobruška : Makrobioklub, 2002. - 85 s. : il. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.


Manažerské účetnictví pro strategické řízení / Libuše Šoljaková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 146 s. : il. ; 24 cm - brož.

Marie Lacigová : Západočeská galerie v Plzni; Oblastní galerie v Liberci; Galerie umění v Havlíčkově Brodě; Horácká galerie v Novém Městě na Moravě; prosinec 2002 - červen 2003. : [katalog výstavy]. / [text Jana Potužáková] - Plzeň : Západočeská galerie, 2003. - [8] s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Marihuana : mýty a fakta. / Lynn Zimmerová, John P. Morgan - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 242 s. : il. ; 21 cm - brož.

Marketing of services : doing business in central Europe. / Lidmila Janečková - OpavaKarviná : Silesian university : School of business administration, 2003. - 107 s. ; 22 cm - brož.

Marketing v lázeňském cestovním ruchu / Věra Seifertová - Praha : Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství : Pragoline, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Marketing / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mechanistic and theoretical aspects of CdS photocatalysis / Emel Sümer - , 2003. - 128 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Memfiská kráska / Robert K. Morgan & Ron Powers ; přeložil Petr Kovács. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 405 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Měření teplot v diagnostice spalovacích zařízení : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru Energetické stroje a zařízení. / Zdeněk Kadlec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metody optické kontroly a jejich aplikace v oblasti strojírenské výroby : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / František Bradáč - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mexická kuchyně : [praktická příručka krok za krokem]. / Jane Miltonová - 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


Mikrorissbildung im GaAs und deren Nutzung beim Draht- und Innenlochtrennen in der Halbleiterwafer- Herstellung / Ralf Hammer - , 2002. - 168 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Modelování mikrovlnných struktur : tradiční a netradiční přístupy. : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru elektronika a sdělovací technika. / Zbyněk Raida - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 24 cm - brož.

Moderní příprava červeného vína : vinifikace, stabilizace, optimalizace. / Robert Steidl, Wolfgang Renner - V českém jazyce vyd. 1. - Valtice : Národní salon vín, 2003. - 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Můj život v reklamě / Claude Hopkins ; [překlad Josef Pavlovec]. - Pardubice : Filip Trend, 2003. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Musitronika : elektroakustické hudební nástroje. : III. digitální syntetizéry. / Daniel Forró - Vyd. 1. - V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2003. - 245 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nadívaný pštros, aneb, Anglicko-český výkladový slovník kuchařských kuriozit / Mark Morton ; [přeložily Tamara Vosecká a Silvie Dušková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 415 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nauka o podniku I / Jiří Novotný - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.

Návrh nové metodiky zkoušek řezivosti a stanovení aplikačních oblastí nově vyvíjených vyměnitelných břitových destiček : autoreferát doktorské disertační práce. / Karel Kouřil - 1. vyd - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 28 s. : il. ; 20 cm - brož.

Německo-český slovník : automobily, silniční vozidla. : výroba, provoz, servis, opravárenství. / [Ivo Machačka] - Pardubice : Systemconsult, 2003. - 160 s. ; 21 cm - brož.

Northrop P-61 Black Widow & F-15 Reporter / Miroslav Balous - 2. dopl. vyd. - Praha : Miroslav Bílý, 2003. - 72 s. : il. ; 29 cm + 1 příl.. - brož.

Nová pravidla silničního provozu - Praha : Newsletter, c2001. - 74 s. ; 10 x 21 cm - brož.

Novel synthesis of homoallylamines through CdS photocatalysis / Hasan Can Pehlivanoullari - , 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Nulový odpad : moderní, ambiciózní koncepce šetrného odpadového hospodářství. / Ivo Kropáček - Olomouc : Hnutí Duha, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.


Obchodování s elektřinou : průvodce liberalizovaným trhem v České republice. / Miroslav Marvan ... [et al.] - V Praze : Plejáda, 2001. - 141 s. : il. ; 29 cm - váz.

Obrněná kavalerie : průvodce obrněným jízdním plukem. / Tom Clancy ; přeložil Lubomír Háčik. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 339 s. : il., portréty, plány ; 24 cm - váz.

Oční optika v České republice : přehledy, trendy 2003. / [Stanislava Šmolíková, ed.] - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003. - 12, [22] s. : barev. il., portréty ; 30 cm - brož.

Odběry vzorků : sborník přednášek z kurzu. / [uspořádal Václav Helán] - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2003. - 185 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Omelety a lívance : 150 receptů. / Zorka Vainová - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 119 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Optické metody detekce nezřetelných stop na vozovce při znalecké analýze silničních nehod : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Vlastimil Rábek - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 26 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Otevírání trhu s elektřinou : průvodce liberalizovaným trhem v České republice. / kolektiv autorů - V Praze : Plejáda, 2002. - 171 s. : il. ; 29 cm - váz.

Palné zbraně : 1. a 2. světová válka. : průvodce výstavou Západočeského muzea v Plzni a Policie ČR, Správy Západočeského kraje v Plzni. : 1.5.-14.9.2003. / Miroslav Hus - 1. vyd. - V Plzni[Česko] : Západočeské muzeum : B-kontakt, 2003. - 24 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Pečeme ke kávě : [nejlepší recepty pro znalce a zdravou výživu]. / Libuše Vlachová - Vyd. 2. - Praha : Svoboda Servis, 2003. - 31 s. ; 30 cm - brož.

Physikalische Grundlagen der technischen Diamantabscheidung im Heissdraht-CVD-Verfahren / vorgelegt von Sergej Schwarz - , 2003. - xx, 105 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. - Brož.


Plavecké historky z voroplavby na Vltavě a Otavě / Radka Velková, Jiří Fröhlich - Písek : J & M, 2003. - 123 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Plazmové polymery na bázi křemíku : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Radek Přikryl - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Plynová zařízení v technické vybavenosti budov / Jaroslav Kuba - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 30 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Plynovody a přípojky z polyetylenu : technická pravidla schválena dne 11.3.2003. - Říčany : GAS, 2003. - 47 s. : il. ; 30 cm - brož.

PM-305 - Specifika malých podniků : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Vladimír Vojík ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 20 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

PM-605 - Podnikání v nemovitostech (anglicky) : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Tomas van Zavrel a kolektiv ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Podlahy : [materiály, výběr, údržba]. / Gisela Růžičková, Sylva Svobodová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 102 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Pokrývačství : tradice z pohledu dneška. / J.M. Řihák ; nově uspořádal a doplnil Radovan Mikula. - V Gradě Publishing 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 331 s. : il. ; 25 cm - brož.

Poradenské teorie a strategie / Z. Hadj Moussová, L. Valentová a kolektiv - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2002. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Posvátná a léčivá bylinná piva : tajemství prastarého kvašení. / Stephen Harrod Buhner ; [přeložil Miroslav Krůta a Gabriela Zoubková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 455 s. ; 22 cm - váz.

Potravinář : technologie. / Jiří Altera, Libuše Alterová - Vyd. 1. - [Praha] : Svoboda Servis, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Poznáváme elektroniku 7. Osciloskop a jeho využití / Václav Malina - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 288 s. : il. ; 20 cm - brož.

Praktická cvičení z hygieny a technologie mléčných výrobků / Jindra Lukášová a spol. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktikum materiálů a technologie kovů / Karel Stibor, Jiří Dvořáček, Zdeněk Dosedla - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 101 s. : il. ; 30 cm - brož.

Principia cybernetica '03 : mezinárodní konference kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit v České a Slovenské republice pořádaný u příležitosti 50. výročí zahájení vysokoškolské výuky v Liberci. : Liberec, 3.9.-5.9. 2003. / [editor Miroslav Olehla a kol.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control : Czech Technical University in Prague, Masaryk Halls of Residence, Prague, September 4, 2001. / editors Jiří Bíla, Miroslav Kubíček, Bohumil Šulc - Prague : Masaryk Academy of Work, Mechanical Society at the CTU, 2001. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Produkce a zpracování drůbeže, vajec a medu / Steinhauserová, I. ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. - 82 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průzkum trhu : příprava, výběr vhodných metod, provedení, interpretace získaných údajů. / Paul Hague - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - 234 s. : il. ; 24 cm - váz.

Přehled a charakteristika chemických prostředků na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům, ohni a povětrnostním vlivům / [zpracoval Vitvar - 4. vyd.] - Praha : Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, 2003. - 305 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Příprava pokrmů : pro 6.-9. ročník základních škol. / Eva Marádová, Jitka Vodáková - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Připravenost českých podnikatelských subjektů na vstup do Evropské unie : sborník z mezinárodního vědeckého semináře. : Praha, 2.6.2003. / [Hana Machková (editor)] - Praha : Oeconomica, 2003. - [6], 206 s. : il. ; 21 cm - brož.


Příspěvek k analýze dynamických stavů elektrického pohonu s trojfázovým krokovým motorem : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Saad Alamin Mohamed Ragab - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 38 s. : il. ; 21 cm - brož.


Public relations : řízená komunikace podniku s veřejností. / Clarke L. Caywood - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxxvii, 600 s. : il. ; 23 cm - váz.

Rady ptáka Loskutáka pro dovedné ruce / [text Zdeněk Hrdlička] - 1. vyd. - Praha : CET 21, 2003. - 92 s. : il. ; 16 cm - váz.

Raumzeiger-Modell von Drehstromsystemen mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung oder Universalem Lastflussregler / Bin Wu - , 2002. - 185 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Reading book for the Faculty of Textile Engineering / [Tomáš Švagerka - Gizella Ševčíková] - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2003. - 106 s. : il. ; 21 cm - brož.

Recepty z Hané / Jana Tetíková - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2003. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Recepty z Valašska / Karel Jirků - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2003. - 59 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Robot modelling and control : short version of habilitation thesis. / František Šolc - Brno : VUTIUM, 2003. - 35 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy : zkrácená verze PhD Thesis. / Robert Zich - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách : vědecká konference Horní Bečva 26.-27.6.2003. : sborník referátů. : témata: Vědeckovýzkumné programy ve stavební mechanice, Výuka stavební mechaniky ve strukturovaném studiu (bakalářském, magisterském a doktorském) a celoživotní systém vzdělávání. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 64 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Rybářská kuchařka od Petra : [sladkovodní ryby]. : 180 receptů. / Kateřina Sabóvá - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 143 s., [8] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Ryby : dušené, smažené, pečené. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 127 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.


Řekni mi, co jíš-- : (--a já ti povím, jaký jsi). / Alan Hirsch - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 295 s. ; 21 cm - váz.

Řešení problémů s PC / Zdeněk Valečko - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - ix, 299 s. : il. ; 23 cm - brož.

Řešení rozptylu emisí produkovaných automobily v městské zástavbě : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jiří Pospíšil - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sauny / Zdeněk Pospíchal, Josef Pavlovský - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - x, 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník studentských prací 2003 : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : sekce VI. - Dopravní stavby a geogézie. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Ivana Mahdalová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 98 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba

Sborník studentských prací 2003 : sekce I. - Pozemní stavby a architektura. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Filip Čmiel] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Sborník studentských prací 2003 : sekce III. - Stavební hmoty. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Martin Vavro, Štěpánka Škutová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 376 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba

Sborník studentských prací 2003 : sekce IV. - Stavební mechanika. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Petr Konečný, Miroslav Mynarz] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 123 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba

Sborník studentských prací 2003 : sekce VII. - Technická zařízení budov. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Zdeněk Peřina, Filip Čmiel, Petra Tymová] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 155 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Sborník studentských prací 2003 : sekce VIII. - Inženýrské konstrukce. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Karel Kubečka] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 73 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba


Sborník studentských prací 2003. : sekce V. - Geotechnika. : IV. ročník - fakultní kolo SVOČ. : 6. květen 2003, Ostrava, Česká republika. / [redakce Hynek Lahuta] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 285 s. : il. ; 30 cm - Vysoká škola báňská - Technická univerzita ; kroužk. vazba

Scubapro/Uwatec : katalog výrobků 2001. - [S.l. : s.n., 2001]. - 59 s. : barev. il. ; 30 cm - Brož.

Sen-Byznys.com : naplánujte si budoucnost a uskutečněte své sny v e-ekonomii. / Burke Hedges ; [přeložila Dana Šimonová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2002. - 138 s. : il. - brož.

Setkání s vínem / Vilém Kraus, Jiří Kopeček - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2002. - 141 s. : barev. il. + 1 CD-ROM. - váz.

Simulace mikrostruktury s ohledem na dosažení požadovaných vlastností odlitků : zkrácená verze PhD Thesis. / Pavel Boucník - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Směrové a družicové spoje : přednášky. / Miroslav Kasal - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 98 s. : il. ; 29 cm - brož.

Smrt u lidi Sara : životní řád v Čadu aneb čadská idea smrti. / Robert Jaulin - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 245 s. : il. ; 22 cm - váz.

Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech / Jitka Veselá - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 50, vi s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Soubor významných realizovaných inženýrských, architektonických děl : zkrácená verze habilitační práce. / Karel Tuza - Brno : VUTIUM, 2003. - 32 s. : il., plány ; 24 cm - brož.

Spalování a životní prostředí - 2003 : moderní energetické technologie a obnovitelné zdroje. : VII. ročník mezinárodní konference ve dnech 17. a 18. června 2003. : modern energy technologies and renewable sources. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 359 s. : il. ; 21 cm - brož.


Spektroskopische und elektrische Charakterisierung des Entladeverhaltens von Pseudofunken-Schaltsystemen / vorgelegt von Jürgen Urban - , 2003. - v, 142 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Staré stezky : sborník příspěvků z 8. semináře, 23. dubna 2003. - 1. vyd. - V Brně : Národní památkový ústav, 2003. - 175 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Stavební katalog ABF - Praha : Arch, 1995- . - 3 sv. : il., tab. ; 30 cm - volné listy v obálce

Stavebnictví / Jana Semeráková, Milena Císlerová, Jan Schröfel - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 35 s. : il., portrét ; 29 cm - brož.

Strategie v podnikové praxi / Filip Šmída - Praha : Professional Publishing, 2003. - 219 s. : il. ; 24 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Strojní zařízení pro stavby : stavební mechanizace. : pomocné konstrukce. : eurokatalog stavebních výrobků. / autoři Róbert Chromík, Štefan Klein - Brno : Art-Projekt, 2003. - 153 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm -

Structural theory of fibrous assemblies and yarns Part 1. Structure of fibrous assemblies / Bohuslav Neckář and Sayed Ibrahim - Vyd. 1. - Liberec : Technical University, 2003. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Střešní konstrukce od A do Z : komplexní přehled problematiky střešních konstrukcí - navrhování, posuzování a montáž tradičních, ale i moderních materiálů a technologií. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Studium složek vnitřního odporu kladné elektrody s důrazem na identifikaci procesů způsobujících předčasnou ztrátu kapacity olověných akumulátorů : zkrácená verze PhD Thesis. / Petr Bača - V Brně : Vysoké učení technické, [2003]. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

Studium vlivu přítlaku na vlastnosti kladných elektrod olověného akumulátoru : zkrácená verze PhD Thesis. / Petr Křivák - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 27 s. : il. ; 21 cm - brož.

Styl : 22. mezinárodní veletrh módy. : Brno 19.-21.8.2003. : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 133 s. : barev. il. ; 21x21 cm + 2 příl.. - kroužková vazba

Supermotocykly : [více než 200 nejvýkonnějších motocyklů minulosti i současnosti]. / Alan Dowds - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 320 s. : barev. il. ; 17 cm - váz.

Svačiny nejen pro školáky : 365 receptů na každý den. / Magdalena Šimonková - [Praha] : Levné knihy KMa, 2002. - 101 s. ; 20 cm - brož.


Světová kuchyně : tradiční české a zahraniční recepty. / Jiří Marhold a Magdalena Wagnerová - Vyd. 1. - Praha : Plot, 2003. - 257 s., [28] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 29 cm - váz.

Syrská a libanonská kuchyně / Blanka Dobešová, Eva Čapková, Charif Bahbouh - Praha : Dar Ibn Rushd, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Širokopásmové sítě a jejich aplikace : moderní komunikační technologie datových a počítačových sítí a jejich aplikace, internet/intranet, IP telefonie a videokonference. : sborník příspěvků. : Olomouc 28.-29. května 2003. / pořadatelé CESNET Praha a UP Olomouc - Informační centrum, Centrum výpočetní techniky ; [editor Milena Kršková, Radovan Pleva]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 145 s. : il. ; 29 cm - brož.

Škoda - auta známá i neznámá : prototypy i sériové automobily vyráběné od roku 1934. / Mario René Cedrych & Lukáš Nachtmann - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 250 s. : il. ; 26 cm - váz.

Škoda 105/120/125/130 : [Garde, Rapid 1976-1989]. : opravy, seřizování a údržba. / Jerzy Jalowiecki - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2003. - 271 s. : il. ; 30 cm - brož.

Škoda Favorit, Forman, Pick-up : 1988-1994. : údržba, seřizování a opravy. / Jerzy Jalowiecki - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - 287 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teamwork development in a traditional manufacturing organisation - a holistic perspective : short version of PhD Thesis. / Pavel Částka - Brno : University of Technology, 2002. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Technická zařízení budov : stavebně technické zásady pro navrhování, posuzování a realizaci veškerých vnitřních rozvodů a jejich zařizovacích předmětů. / Milan Vandas ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Technické inovace v ČR za období 1999-2001 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 24 s., [19] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Technické prostriedky automatizácie I. : laboratórne merania. / Marek Čandík - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 93 s. : il. ; 30 cm - brož.


Technický slovník naučný / [Eva Aligerová ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Encyklopedický dům, 2001-. - 4 sv. : il. ; 22 cm - soubor


Telekomunikační sítě / Karol Blunár, Zdeněk Diviš - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003-. - 1 sv. : il. ; 21 cm - díl 1 ; váz.

Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. / Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 213 s. : il. ; 24 cm - brož.

Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele / Ivana Barteczková - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 145 s. : il. ; 22 cm - brož.

Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konferenci / Antonín Havelka, Andrea Halasová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 129 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tesařské spoje / Manfred Gerner ; odborná spolupráce Frank Diegelmann ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 220 s. : il. ; 25 cm - brož.

TEXSCI 2003 : textile science 2003. : 5th international conference. : June 16-18, 2003, Liberec, Czech Republic. - 1st ed. - Liberec : Technical University of Liberec, Faculty of textile engineering, Department of textile materials, 2003. - 648 s. : il. ; 21 cm - brož.

The legend of Bohemian glass : a thousand years of glassmaking in the heart of Europe. / Antonín Langhamer - 1st engl. ed. - Zlín : Tigris, 2003. - 294 s. : barev. il. ; 34 cm - váz.

TIC@Europe.edu : les technologies de linformation et de la communication dans les systemes éducatifs européens. - Bruxelles : Eurydice, 2001. - 194 s. ; 23 cm - brož.

Tradiční česká a slovenská kuchařka / Mária Hajková - Vyd. 2, V Euromedia Group 1.. - V Praze : Ikar, 2003. - 319 s., [32] s. barev. obr. příl. ; 25 cm - váz.

Tváření / Stanislav Rusz - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003- . - sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Tvoříme z papírové hmoty - kašírování / Susan a Martin Penny - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Učebnice létání : letové postupy. : přelety letadel všeobecného letectví nad moři, oceány a velkými vodními plochami, přelet Atlantiku. / Jan Kopička - Vyd. 1. - Praha : Avion, c2003. - 28 s. : il., mapy ; 25 cm - brož.


Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií a pro ostatní střední školy / Vladimír Munzar, Ludmila Muzikářová, Zdeněk Burda - 2. upr. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 175 s. : il. ; 30 cm - brož.

Údržba a opravy automobilů Mazda 626 Limuzína/Kombi : [od 1/92]. / H.R. Etzold - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 315 s. : il. ; 29 cm - brož.

Údržba a opravy automobilů Renault Laguna od 1994 do 2000 / [překlad Jiří Vokálek] - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 444 s. : il. ; 29 cm - brož.

Údržba a opravy automobilů VW Golf/Bora : [Golf od 9/97, Bora od 9/98]. / R.H. Etzold - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 372 s. : il. ; 29 cm - brož.

Untersuchungen zur Auslegung von Linearisierungssystemen mit digitaler Vorverzerrung / vorgelegt von Eberhard Gamm - , 2003. - ii, 177 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Untersuchungen zur Reduktion des p-seitigen Kontaktwiderstands bei GaN-basierten Halbleiterlasern / Andreas Weimar - , 2003. - ix, 137 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Upravujeme zahradu I / Václav Hájek : krby, ohniště, jezírka, bazény. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 92 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Určování vybraných termofyzikálních vlastností roztavených fluoridových solí, zejména kyselého fluoridu draselného - KHF2 : zkrácená verze PhD Thesis. / Pavel Slavíček - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - brož.

US WWII field camp in detail : trucks, trailers, tools, accessories & tents in the Petr Plachecký private collection. : photo manual for modelers. / [all photos František Kořán ; text Petr Plachecký, Jan Moštěk and František Kořán]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2003. - 108 s. : barev. il. ; 23 x 25 cm + 1 příl.. - brož.

Úspěšnost podniků 2003 : sborník příspěvků u příležitosti konference "Úspěšnost podniků 2003" konané dne 20. února 2003 v Brně. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.


Utajené pevnosti : československé opevnění z let 1936-1938 na jižní Moravě. : malý průvodce. / [Tomáš Fic ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2003. - 163 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 21 cm - brož.


Územně plánovací dokumentace : protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření. : sborník příkladů 1999-2002. / Hana Šimková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj : Ústav územního rozvoje, 2003. - 127 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Války v divočině : můj boj za záchranu přírodního bohatství Afriky. / Richard Leakey a Virginia Morellová ; přeložil Michal Prokop. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 286 s. ; 22 cm - váz.

Varhany a jejich funkce v Čechách a na Moravě 1600-2000 : in honorem Jiří Sehnal. / [Jan Vičar (ed.)] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska / Tomáš Horák - V Ústí nad Labem : Albis International, 2003. - 151 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Vaříme a pečeme z mletého masa : 180 receptů. / Zorka Vainová - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 143 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Vaříme snadno a rychle : recepty do 20 minut. : 185 receptů. / Antonín Svoboda - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 111 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Veleobři oceánů / František Novotný - 1. vyd. - Praha : Albatros Plus, 2003. - 381 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., portréty, plány ; 25 cm - váz.

Verifikace kritérií pro navrhování ocelových konstrukcí metodami spolehlivostní analýzy : zkrácená verze habilitační práce. / Zdeněk Kala - Brno : VUTIUM, 2003. - 36 s. : il. ; 24 cm - brož.

Verringerung systematischer Messfehler bei der phasenmessenden Triangulation durch Kalibration / Klaus Veit - , 2003. - 94 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Vína Nového světa : Argentina, Chile, Jižní Afrika, Kalifornie, Austrálie, Nový Zéland. / Jens Priewe - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 167 s. : barev. il., mapy, portréty ; 31 cm - váz.


Vlasta Baránková : [výběr z tvorby. : Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 30.5.-6.7.2003, Východočeská galerie v Pardubicích 11.12.2003-29.2.2004. : katalog výstavy]. - V Havlíčkově BroděV Pardubicích : Galerie výtvarného umění : Východočeská galerie, 2003. - [12] s. : il. (většina barev.), portrét ; 21 x 21 cm - Brož.


Vliv pracovní výkonnosti na efektivnost podniku : zkrácená verze PhD thesis. / Renáta Myšková - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Vstup do EU - skutečnost před branami českého podniku / Ivana Oklešťková, Jiří Nekovář, Václav Okleštěk - Vyd. 1. - Praha : Euro-Trend, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Všeobecné obchodní podmínky pro inženýrskou činnost ve výstavbě : podle § 273 obchodního zákoníku vypracované S.I.A. ČR - Radou výstavby. / zpracovala Česká společnost pro stavební právo - Vyd. 1. - Praha : ABF-ARCH, 2003. - 79 s. ; 23 cm - brož.

Vybrané environmentální problémy a zásobování vodou ostravského regionu / Lubomír Müller - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 165 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Vyhláška č. 139/2003 Sb., o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy - Český Těšín : Poradce, 2003. - 64 s. ; 21 cm - brož.

Výroba ocelových autokol / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 96 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Výrobní stroje obráběcí / Josef Brychta - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 147 s. : il. ; 30 cm - brož.

Využití moderních metod řízení a zabezpečování jakosti při konstrukci obráběcích center : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Blecha - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Využití pektolytických enzymů při výrobě červeného vína : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Dana Čapounová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Využití principů marketingové koncepce úplné spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku : zkrácená verze PhD Thesis. / Iveta Šimberová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Využití transportních a šumových charakteristik pro testování kvality fotovoltanických článků : zkrácená verze PhD Thesis. / Jiří Vaněk - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývojové trendy v návrhu a technologii betonových konstrukcí / Jan Vítek - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Wer ist wer : Kongress- und Incentivtourismus in Tschechien 2003. / Prago-Media spol., Prager Zeitung - 1. vyd. - Praha : Prago-Media spol., Prager Zeitung, 2003. - 50 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Wirksamkeit und Dauerhaftigkeit von Antirutschbehandlungen für elastische Bodenbeläge : Bericht zum Forschungsprojekt 201'036. / Siegfried Derler, Friedrich Kausch, Roman Huber - St. Gallen : EMPA, 2002. - 67, ix s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

X. trienále umělecké knižní vazby : Kroměříž květen - srpen 2001. : [katalog výstavy. / sestavila Anežka Fialová a Michaela Losenická] - V Kroměříži : Muzeum Kroměřížska, 2001. - 40 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

XIV. mezinárodní konference o žárovzdorných materiálech : ČSVTS - kongresový sál ... Praha, 20.-21.5.2003. : sborník. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 2003. - 217 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

XXVIII. celostátní konference o elektrických pohonech : Plzeň, 10.-12. červen 2003. - [Praha] : Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, [2003]. - 376 s. : il. ; 30 cm + 4 l. příl.. - kroužková vazba

Zabezpečení sítí Cisco : autorizovaný samostudijní výukový kurz. / Michael Wenstrom - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxv, 753 s. : il. ; 23 cm - váz.

Základní odborné znalosti revizních techniků plynových zařízení / Petr Kebrdle, Zdeněk Přibyla - Praha : ČSTZ, 2000 aktualizovaný dotisk. - 440 s. ; 21 cm - Brož.

Základy finančního účetnictví II : (postupy účtování podnikatelů). / Jaroslav Sedláček, Radim Linka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 220 s. ; 21 cm - brož.


Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování / Pavel Jura - Vyd. 1. - Brno : VUTIUM, 2003. - 132 s. : il. ; 24 cm - brož.


Základy účetnictví v kostce : [aktualizováno pro rok 2003]. / Jakub Procházka - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 118 s. ; 30 cm - brož.

Základy účetnictví / Hana Bartková ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 80 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zákon o účetnictví : základní předpis pro vedení účetnictví po velké novelizaci z roku 2001. - Praha : Newsletter, [2001]. - 24 s. ; 21 cm - brož.

Zapomenutá řemesla a život na venkově / Gudrun Sulzenbacherová - [Praha] : Slovart, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Zbraně a technika : z čtrnáctideníku A report roku 2002. / Michal Zdobinský - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 74 s. : barev. il. ; 28 cm - brož.

Zdravotní a průmyslové instalace : novinky v praxi. : sborník přednášek. / Dagmar Kopačková a kolektiv - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2001-. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Zdvihací zařízení v teorii a praxi : sborník přednášek mezinárodní konference. : Brno, 20.-21. května 2003. / [sestavil Jiří Špička] - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ze života vína : [pro milovníky vína]. / Fedor Malík - Pardubice : Filip Trend Publishing, 2003. - 221 s. : il. ; 22 x 22 cm - váz.

Zelená karta : přehled zařízení poskytujících slevy členům ČSOP. / [editor Petra Písaříková] - Praha : Ústřední výkonná rada ČSOP, c2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il., mapy ; 17 cm - volné listy v pořadači

Zemědělská technika a biomasa : (sborník přednášek). / [editor D. Andert] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2003. - 85 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zkoušení obráběcích strojů : Praha, duben 2003. : sborník k semináři. / odborný garant Pavel Bach - V Praze : ČVUT, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Znalostní podnik ve znalostní společnosti / Jan Truneček - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2003. - 312 s. : il. ; 25 cm - váz.


Zrání vína v sudech barrique : základy , možnosti, varianty. / Robert Steidl, Georg Leindl - V českém jazyce vyd. 1. - Valtice : Národní salon vín, 2003. - 71 s. : il. ; 21 cm - brož.

10 let firmy Servisbal obaly s.r.o. se sídlem v Dobrušce a pobočkami v Rokycanech a Svitavách 1993 - 2003 a historie kartonážnictví v Dobrušce (1900-1948) - Vyd. 1. - Dobruška : Servisbal obaly : Expedice F.L.Věka, 2003. - 20 s. : il. (některé barev.), portréty ; 16 x 22 cm - Brož.

1000 nápadů a rad pro kutily / [Roger Bisby ... et al. ; z anglického originálu přeložil Michal Makovec]. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 296 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 : 5.-7. listopadu 2002, Kongresové centrum Praha. - [Praha] : SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, 2002. - [300] s. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist