Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za září-říjen 2003

Akademie výtvarných umění v Praze : intermediální škola profesora Milana Knížáka. : [katalog výstavy]. / [koncepce výstavy: Milan Knížák, Vlastimil Tětiva] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2003. - [36] s. : il. (převážně barev.) ; 21 x 25 cm - brož.

Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní / editor Radka Wildová - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2002. - 106 s. : il. ; 21 cm - brož.

Almanach k 50. výročí založení Gymnázia v Dačicích 1953-2003 / [Bohumil Havlík ... et al.] - Dačice : Gymnázium : Nadační fond při Gymnáziu Dačice, 2003. - 50 s., viii s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Almanach školy v Podomí : k slavnostnímu propůjčení čestného názvu Základní škola profesora Ervína Černého-Křetínského. : [redakce Karel Mlateček ... et al.]. - 1. vyd. - Podomí : Obec Podomí, 2003. - 81 s., [22] s. barev. obr. příl. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - Brož.

Antropologické symposium II. : Nečtiny, 4.7.-5.7.2002. / [editoři Ivo Budil, Marta Ulrychová] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aplikace participativního managementu na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. : [systém 3-2-1]. : průběžná zpráva z výzkumu na akademický rok 2002/2003. / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 21 s. : il. ; 29 cm - brož.

Bezva hrátky se zvířátky : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele ; překlad Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 3 sv. : il. ; 30 cm - sv. 3 ; brož.

Böhmische Nationaltänze : eine Kulturstudie. / Alfred von Waldau ; herausgegeben und kommentiert von Georg Gimpl. - Prag : Vitalis, c2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Cestička do školy I : pracovní sešit pro prvouku v 1. ročníku základních škol. / [sestavila Hana Rezutková ; ilustrovala Vlasta Švejdová]. - Vyd. 7., rozš. - Všeň : Alter, 2003. - 16 s. : il. (některé barev.) ; 28 cm - brož.

Co to je, když se na Tovačovsku řekne: Dopadls, jak korunní princ Rudolf v Trní : III. vydání knihy neznámého autora a glosa k 110. výročí vzniku v historických zemích Koruny České ojedinělé lidové pověsti. / Jaroslav Krempl ; [illustrations Hana Kremplová]. - Vyd. 1. - Přerov, 2003. - 254 s. : il., mapa, portrét ; 21 cm - brož.

Česko-ruský slovník VŠB - Technické univerzity Ostrava : názvy fakult, kateder, studijních programů a studijních oborů. : přílohy. / Naděžda Peřinová, Libor Folvarčný - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 79 s. ; 30 cm - brož.


Český jazyk : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. / Renáta Drábová, Zdeňka Zubíková - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 112 s. : il. ; 21 cm - brož.

Český jazyk : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. / Jana Eislerová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 143 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čítanka 5 / [zpracovala Hana Rezutková ... et. al.] - Vyd. 2. - Všeň : Alter, 2003. - 181 s. : il. ; 23 cm - brož.

Čítanka pro 2. ročník základní školy / [sestavily Sylvie Grolichová a Jitka Halasová ; ilustroval Aleš Čuma]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 143 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Čítanka pro 2. ročník základní školy : knížka ke čtení, zpívání, hraní a malování. / Josef Brukner - Miroslava Čížková ; [illustrations Dagmar Ježková]. - 2. upr. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 2003. - 135 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Čítanka pro 3. ročník středních odborných škol / Josef Soukal a kolektiv - 1. vyd. - V Praze : SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. - 349 s. ; 21 cm - brož.

Čítanka pro prvňáčky / Jarmila Wagnerová - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Čítanka : literární výchova pro 6. ročník základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií. / Josef Soukal - 2. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 232 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Daltonské vyučování : stále živá inspirace. / Roel Röhner & Hans Wenke - Brno : Paido, 2003. - 156 s. : il. ; 23 cm - brož.

DEP520 - Didaktika fiktivní firmy : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Miloslav Rotport ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Deutsche Literatur fürs Abitur / Hana Justová, Svatava Kadlecová - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 127 s. ; 30 cm - brož.

Diagnostika : pedagogickopsychologické poradenství II. / Zuzana Hadj Moussová, Josef Duplinský a kol. - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2002. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.


Didaktika 1 : pomocný studijní materiál pro studenty doplňujícího pedagogického studia. / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 61 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Didaktika ekonomiky / Alena Králová, Ondřej Asztalos - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003- . - sv. : il., faksim., formuláře ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Didaktika výtvarné výchovy / Věra Roeselová - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Diplomové práce Institutu tvůrčí fotografie / text Vladimír Birgus - OstravaOpava : Národní divadlo moravskoslezské : Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, [2003]. - 1 složený list : il. ; 21 cm - Brož.

Doktorský studijní obor Pojišťovnictví : informace o studiu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. / zpracovali: Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Dva dny s didaktikou matematiky 2002 : sborník příspěvků ze semináře katedry matematiky a didaktiky matematiky. : Praha 14.-15.2.2002. / [editor Darina Jirotková] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

E-learning as a part of education at universities : international workshop in Cheb, May 2003. : proceedings. / Eger Ludvík, Karásek Zdeněk (ed.) - Cheb : Fakultní sdružení Ekonomické fakulty ZČU v Plzni, 2003. - 24 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

E-learning v praxi firemního vzdělávání : odborná konference. : 14. března 2002, Praha. : (sborník příspěvků). ; [redakce Miloslava Kramná, František Krontorád]. - Brno : ECON, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il., reklamní přílohy ; 32 cm + 1 CD-ROM + 1 příl. - volné listy v pořadači

E-Learning / Zdeňka Telnarová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomie volného času : multimediální učební pomůcka. / Libuše Macáková ; zpracování do formátu elektronické publikace Jan Rudle. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Ekonomie : pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. / Pavel Sirůček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 222 s. : il. ; 26 s. - váz.


Erinnertes und aktuelles Erziehungsverhalten von Müttern und Vätern: Intergenerationale Zusammenhänge und kontextuelle Faktoren / Stefanie Jaursch - , 2003. - v, 299 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Fenomén hry : teoretické a metodické příspěvky k tématu hry. / [editor] Radek Hanuš - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm - brož.

Foreign ethnics in Hellenistic Egypt / Csaba A. La'da - LeuvenParis : Peeters : Dudley, 2002. - xlvi, 384 s. ; 24 cm - brož.

Glossaire européen de léducation Vol. 4. Personnel de direction, contrôle et soutien - Bruxelles : Eurydice, 2002. - 220 s. : il. ; 24 cm - brož.

Gnómy 2002 / Luboš Chalupa - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2002. - 119 s. ; 16 cm - váz.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - brož.

Hrajeme si s kosem Oskarem : 128 stran plných her, úkolů a zábavy. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Hrajeme si s kosem Oskarem : 32 stran hádanek, doplňovaček a omalovánek. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 4 sv. : il. ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

Hry a nápady pro školáčky : léto. / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro všestranný rozvoj dítěte / Louise Doyon ; [z francouzského originálu přeložila Miloslava Lázňovská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 181 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hudební výchova 1 : pro gymnázia. / Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Lukáš Hurník - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 158 s. : il., portréty, noty ; 21 cm - brož.

Indiáni : zasvěcený pohled na kmeny a tradice. / Laura Bullerová - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 96 s. : barev. il., mapa ; 21 cm - váz.


Innovation and continuity in English studies : a critical jubilee. / editor Herbert Grabes - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2001. - xix, 353 s. ; 21 cm - brož.

Jak trávit volný čas se psem : hry, sporty, triky. / Angela Wegmannová - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 175 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Jiný kraj, jiný mrav : jak se chovat v cizině. / Jarmila Kocourková - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 3 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 5 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro mateřské školy. / [redakční rada Petr Hodek ... et al.] - Třebíč : Infra, 2003- . - 2 sv. : il. ; 33 cm - volné listy v pořadači ; soubor

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : dějepis pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : hudební výchova pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il., noty ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : hudební výchova pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il., noty ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : hudební výchova pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il., noty ; 32 cm - volné listy v pořadači


KAFOMET : katalog forem a metod práce. : chemie pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači


KAFOMET : katalog forem a metod práce. : matematika pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - pořadač

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : německý jazyk pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : občanská výchova pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : pracovní výchova pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : projekty, agenda atd. pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 3 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : projekty, agenda atd. pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - pořadač

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : prvouka pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači


KAFOMET : katalog forem a metod práce. : výtvarná výchova pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 3 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači


KAFOMET : katalog forem a metod práce. : výtvarná výchova pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 2 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : výtvarná výchova pro II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 3 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

Kapitoly z didaktiky matematiky : (slovní úlohy, projekty). / Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 84 s. : il., mapa ; 30 cm - brož.

Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium / Jiří Němec a kol. - Brno : Paido, 2002. - 119 s. : il. ; 23 cm - brož.

Kdo si hraje, nezlobí : sbírka skvělých a podnětných nápadů, jak potěšit a pobavit kojence, batolata a předškoláky. / Dorothy Einon - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 175 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Konstrukční a elektrotechnická stavebnice ve výuce obecně technického předmětu / Martin Havelka, Čestmír Serafín - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 170 s. : il. ; 29 cm - brož.

Kouzelné zrcadlo literatury : sny a realita moderního světa. / Jaroslav Blažke - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2003. - 295 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Kruhy v písku / Gillian Brandshawová ; přeložila Květa Palowská. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2003. - 351 s. ; 21 cm - váz.

Literatura I : výklad, interpretace, literární teorie. / Michaela Horáková, Lubor Kysučan - 3. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 190 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Malá tábornická encyklopedie / Vladimír Kubeš ; [ilustrovala Magdalena Martínková. ; autorem ilustrací barevné přílohy je Květoslav Hísek]. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 334 s. : il. (některé barev.) ; 11 x 15 cm - váz.


Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. / Petr Husar - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.


Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na střední školy. / Jaroslav Eisler - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodická příručka k učebnici Český jazyk pro 1. ročník gymnázií / Jiří Kostečka - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání - Praha : Josef Raabe, 1999- . - 4 sv. ; 23 cm - soubor

Metodika dramatické výchovy : zásobník dramatických her a improvizací. / Eva Machková - 9. vyd. - Praha : Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2002. - 153 s. ; 21 cm - brož.

Nejsem Action Man, aneb, Cestovní příhodopis / Jan Kubíček - 1. vyd. - V Olomouci : Burian a Tichák, 2003. - 156 s, : il. ; 22 cm - váz.

Nové cesty středoevropského partnerství : záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

O mé cestě do Číny / Vítězslav Veselý ; doslov Ivana Bakešová. - Vyd. 1. - V Brně : VUTIUM, 2003. - 157 s. : il., mapy, faksim. ; 15 cm - váz.

Odborný jazyk v procesu evropské integrace : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 7. a 8. února 2002 na VŠE v Praze. / [editorka Vlasta Hlavičková] - Praha : Oeconomica, 2002. - 420 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům bakalářského studia oboru Učitelství pro MŠ. / Alena Nelešovská, Jana Svobodová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 82 s. : formuláře ; 29 cm - brož.

Pedagogická praxe : sborník příspěvků z III. celostátní konference. : Praha 22. ledna 2003. / editor Karolina Marková - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2003. - 183 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pedagogický den 2003 : sborník referátů konference PC Brno. : Mikulov 20.5.2003. / Jiří Koch, editor - Brno : Pedagogické centrum Brno, 2003. - 134 s. ; 20 cm - brož.

Pedagogika volného času / B. Hájek, B. Hofbauer, J. Pávková - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 105 s. ; 21 cm - brož.


Perspektivy školního dějepisu v evropských zemích a v USA / Vratislav Čapek - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 54 s. ; 21 cm - brož.

Počteníčko : čítanka pro 1. ročník základní školy. / [Jitka Halasová ; ilustroval Aleš Čuma]. - Brno : Didaktis, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Podpora vyrovnávání studijních příležitostí studentů se specifickými potřebami na Univerzitě Palackého v Olomouci / Dita Heřmánková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 68 s. ; 21 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Pověsti z Blatenska a Mirovicka I / Alexandr Debnar ; s ilustracemi Františka Doubka. - Vyd. 1. - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2002. - 79 s. : il. ; 17 cm - brož.

Pověsti z kraje pod Radyní : Radyně, Hůrka, Starý Plzenec, Plzeň, okolí Plzně, Blovice, Spálené Poříčí, Žinkovy, Nepomuk, Rokycany, Radnice, Zbiroh. / pověstmi Jaroslava Schiebla a jeho současníků provází Vladimír Havlic - Vyd. 1. - Plzeň : Altea production, 2003. - 759 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Pracovní sešit k Čítance 4 / [Miroslava Horáčková, Hana Staudková] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2003.. - 2 sv. : il. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Pracovní sešit k Živé abecedě / [Radka Wildová, Hana Staudková] - Vyd. 4. - Všeň : Alter, 2003. - 28 s. : il. ; 29 cm - brož.

Praktikum materiálů a technologie kovů / Karel Stibor, Jiří Dvořáček, Zdeněk Dosedla - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 101 s. : il. ; 30 cm - brož.

Právní vědomí vychovatele / Bedřich Hájek - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor


Prenatální komunikace / Gertrud Teusen, Iris Goze-Hänel ; [z německého originálu ... přeložila Jana Pištorová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 79 s. ; 19 cm - brož.


Problémové dítě a hra / Lenka Šulová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2003- . - 2 sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Proč tak těžko-- ? : výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. / [editoři Petr Matějů, Ondřej Schneider, Jiří Večerník] - Praha : Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. - 114 s. : il. ; 28 cm - brož.

Profesní etika učitelství / editor Soňa Dorotíková - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2003. - 105 s. ; 21 cm - brož.

Profesní kompetence učitele matematiky ve sjednocené Evropě : (profil absoloventa). : seminář zástupců kateder matematiky a didaktiky matematiky vysokých škol České republiky připravujících učitele matematiky. : (sborník materiálů). : [Chocerady 24.9.-26.9.2001. / editor Marie Kubínová] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Programy doktorského studia : platí od 1. června 2003. / [Jiří Patočka ... et al.] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 244 s. : il. ; 25 cm - brož.

Projektové vyučování v chemii : 2. studentská konference, Praha, 1. listopadu 2002. : sborník z konference. / [editor Jitka Benešová] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra chemie a didaktiky chemie, 2002. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Prostory porozumění : výchova - umění - sport. : sborník z mezinárodní konference 2.5.2002. / editoři Anna Hogenová a Aleš Prázný - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průvodce distančním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské : akademický rok 2003/04. / [Tomáš Kubálek] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. - 84 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce textem Y.Bertranda "Soudobé teorie vzdělávání" : v úpravě pro distanční studium. / Jan Šlapka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 70 s. ; 30 cm - brož.

Průzkum uplatnění absolventů VUT v praxi pro rok ukončení studia 1999-2002 / Klára Šeďová, Viktor Šeďa - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 56, [2] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Prvouka I / Miluše Rašková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 41 s. ; 21 cm - brož.

Prvouka pro 1. ročník ZŠ / [zpracovaly Patricie Sýsová, Andrea Havlínová ; ilustrace Miroslav Růžek]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 64 s. : il. ; 17 x 24 cm - brož.


Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice / Milan Valenta a kol. - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Psychomotorika / Marie Blahutková - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 92 s. : il. ; 30 cm - brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Rady ptáka Loskutáka pro dovedné ruce / [text Zdeněk Hrdlička] - 1. vyd. - Praha : CET 21, 2003. - 92 s. : il. ; 16 cm - váz.

Rajče na útěku : kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. / [redakčně připravila Jana Pospíšilová] - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 287 s. : il., noty ; 22 cm - brož.

Real-time systems : reflections on Higher Education in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia. / Jon File and Leo Goedegebuure (eds.) - Brno : VUTIUM, Brno University of Technology, 2003. - 246 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - brož.

Realita? Identita! : edukativní program k výstavě. : katalog výstavy. / [koncepce a zpracování] Marie Fulková, Lenka Kitzbergerová ; [grafická úprava Johanka Ovčáčková]. - Praha : Galerie Rudolfinum, 2003. - 8 s. : il. ; 22 x 30 cm + 12 l. příl.. - kroužková vazba

Rituál, umění a výchova / Hana Babyrádová - 1. vyd. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - 351 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání / [text Lucie Jarkovská] - Brno : Nesehnutí, 2003. - 25 s. : il. ; 22 cm - brož.

Rozhlas, televize, škola - místa doteku : příručka pro učitele, žáky a studenty. / autoři Marína Landová, Miroslava Škaloudová, Jakub Dobal - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 38 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rozšiřující texty ke Slabikáři pro kluky a holčičky, které čtení baví : [doplněk ke slabikáři Jiřího Žáčka a Heleny Zmatlíkové. / Jiří Žáček a kol. ; ilustrace Olga Čechová, Helena Zmatlíková]. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 2002. - 40 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.


Rozvoj stavební mechaniky na vysokých školách : vědecká konference Horní Bečva 26.-27.6.2003. : sborník referátů. : témata: Vědeckovýzkumné programy ve stavební mechanice, Výuka stavební mechaniky ve strukturovaném studiu (bakalářském, magisterském a doktorském) a celoživotní systém vzdělávání. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 64 s. ; 30 cm - kroužková vazba


Řekni mi, co jíš-- : (--a já ti povím, jaký jsi). / Alan Hirsch - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 295 s. ; 21 cm - váz.

Řízení školy : studijní text pro studenty doplňujícího pedagogického studia. / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 78 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

S fotoaparátem za poznáním : celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. / [Marcela Bezuchová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 32 s., xv s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Slovo o Slovu, aneb, Svědčit znamená žít : (výbor z promluv přednesených v Miličově kapli v Hosticích v letech 1974-2003). / Květa Havlíčková - Hostice : Emil J. Havlíček, 2003. - 166 s. : il. ; 15 cm - Brož.

Smrt u lidi Sara : životní řád v Čadu aneb čadská idea smrti. / Robert Jaulin - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 245 s. : il. ; 22 cm - váz.

Snář od A do Ž / [sestavila a jazykově upravila Jana Duží ; ilustrace Iva Třísková-Karasová]. - Ostrava : Knižní expres, 2003. - 224 s. : il. ; 16 cm - váz.

Speciálněpedagogická čítanka / Zuzana Michalová ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Společná odpovědnost : výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy za rok 2001. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání / Jaroslava Vašutová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 283 s. ; 21 cm - brož.

Studijní programy pro učitelství cizích jazyků na druhém stupni základních škol u nás a v zahraničí / Libuše Hornová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 77 s. : il. ; 21 cm - brož.


Styl : 22. mezinárodní veletrh módy. : Brno 19.-21.8.2003. : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 133 s. : barev. il. ; 21x21 cm + 2 příl.. - kroužková vazba


Školní hrátky se zvířátky : 32 stran plných her s čísly a písmeny. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - [32] s. : il. ; 30 cm - brož.

Školská jazykovědná terminologie : sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě. / editorky Eva Hájková, Svatava Machová - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Technical University of Ostrava / editor Jiřina Klimánková - Ostrava : En Face, 2003. - 60 s. : barev. il. ; 21 x 24 cm - brož.

TIC@Europe.edu : les technologies de linformation et de la communication dans les systemes éducatifs européens. - Bruxelles : Eurydice, 2001. - 194 s. ; 23 cm - brož.

Ukázky testů z anglického a německého jazyka u přijímací zkoušky na VŠE / kolektiv autorů jazykových kateder VŠE - Vyd. 3. - Praha : Oeconomica, 2003. - 42 s. ; 21 cm - brož.

Uplatnění mikroekonomických přístupů v hospodářském životě a ve výuce : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. : Praha, 22.10.2002. / [Petr Adámek ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do didaktiky informatiky / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 61 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vedení školy v praxi / Lenka Slavíková, Petr Linhart, Radoslav Kučera a kolektiv autorů - Praha : Josef Raabe, 2003- . - sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Velké hrátky se zvířátky : 128 stran plných her, úkolů a zábavy. / [ilustrace Christian Van den Daele ; přeložila Alena Krištofová]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 29 cm - brož.

Velký slovník citátů a přísloví / z nesčetných pramenů ponačerpal et item popřekládal Jiří Plachetka - Praha : Academia, [2003]. - 401 s. : il. ; 24 cm - brož.

Velký snář : 2388 hesel a 8863 výkladů. / Jitka Höflerová, Karel Höfler - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 383 s. ; 22 cm - váz.

Veselý nebo Lustig / Richard Glazar ; ilustroval Palo Čejka. - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 125 s. : il. ; 17 cm - váz.


Visualization in Science and Technical Education : editor Martin Bílek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 92 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vůz hrůzy, smrti : tajemnými místy Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš tiše projíždějící. : [strašidelné pověsti Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš]. / dle starých bájí sepsal a v kraji vyhledal Roman Jirsa - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 146 s. ; 22 cm - váz.

Vybrané kapitoly z pedagogické psychologie / Pavel Prunner a kol. - 2. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - v, 147 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele / Michaela Prášilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 164 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané problémy sociální pedagogiky : (zpracováno s využitím materiálů B. Krause, V. Poláčkové et al.). / Bedřich Zapletal - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 83 s. ; 25 cm - brož.

Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv : (referenční příručka pro pedagogy středních a vyšších škol). / P. Bílek ... [et al.] - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 158 s. ; 30 cm - brož.

Výchova chlapců / James Dobson ; [překlad Alena Švecová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 318 s. ; 21 cm - brož.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / editor Jiřina Klimánková - Ostrava : En Face, 2003. - 60 s. : barev. il., portréty ; 21 x 24 cm - brož.

Vysokoškolský student v České republice roku 2002 : sociální portrét vysokoškolských studentů v ČR - IV.. : pokračování v sociologických výzkumech studentských záležitostí. / Lenka Menclová, Jarmila Baštová, Květuše Konrádová - Vyd. 1. - PrahaBrno : Centrum pro studium vysokého školství : VUTIUM, 2003. - 112 s. : barev. il. ; 24 cm - Centrum pro studium vysokého školství ; brož.

Využití aplikačních programů ve výuce / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vzdělávání v pozdějším věku : sborník příspěvků z konference dne 21.11.2002. : collection of contributions from the conference on 21 November 2002. / [editoři Jana Šemberová, Jan Bláha] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.


Wychowanie literackie dla klasy szóstej szkoly podstawowej s polskim jezykiem nauczania / Opracowali Franciszek Przeczek ; Lidia Przeczkowa. ; Ilustrowal Bohumil Maxe. - 2. wydanie - Praha : SPN, 1984. - 167 s. : obr. ; 21 cm - Váz.

Z čeho to je? : začínáme s pokusy. / napsal David Glover - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 125 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Český Těšín : Poradce, 2003. - 55 s. ; 22 cm - brož.

Zdravý vývoj dětí a učitelů v regionu : sborník referátů z odborného semináře, konaného 5.12.2002 ve Vsetíně. / [editoři Josef Krátoška, Jan Šteigl] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zefektivnění a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy : pracovní sešit. : planeta Země a její krajiny. / Jaromír Demek, Ivan Mališ - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 56 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy : pracovní sešit. : zeměpis České republiky. / Jaromír Rux, Miroslava Vaněčková - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. - 51 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Zpráva o realizaci rozvojového projektu MŠMT za rok 2002 : RP 138. : název projektu: Příprava předmětů nabízených na VŠE v Praze distanční formou v rámci uskutečňovaných studijních programů. / [řešitel Jindřich Soukup a kol.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Zur Morphologie der Deutschen Sprache Teil II. Deklinierbare Wortarten / Jana Korčáková - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 127 s. ; 30 cm - brož.

Židé v římském světě / Michael Grant ; přeložil Gerik Císař. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 327 s. : mapy, geneal. tabulky ; 24 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist