Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za září-říjen 2003

Actuarial report on social insurance : 200-2001. - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm - brož.

Adresář poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji / [editor a hlavní redaktor Zuzana Hloušková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Občanské poradenské středisko, 2002. - 133 s. ; 30 cm - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Állami (királyi és császári) tisztségviselök a 17. századi magyarországon : adattár. / összeállította Fallenbüchl Zoltán - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2002. - 377 s. ; 20 cm - brož.

Almanach 2002 - A report / [odpovědný redaktor Josef Gajda] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 64 s. : barev. il., portréty ; 30 cm - brož.

Architektonický prostor - bariéry : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru architektura. / Jiljí Šindlar - Brno : Vutium, 2002. - 31 s. ; 24 cm + 1 příl. - brož.

Armáda duchů : zapomenutý příběh jedné z nejdramatičtějších misí 2. světové války. / Hampton Sides ; [z anglického originálu přeložil David Petrů]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 319 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 / Ryszard Techman - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Wydzial Historii i Nauk Spolecznych, 2003. - 349 s. : plány ; 24 cm - brož.

Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání / Zdeňka Králíčková - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 264 s. ; 21 cm - brož.

Autorské právo : podle stavu k 1.7.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 176 s. ; 24 cm - brož.

Balkánský sud prachu / Jiří S. Kupka - Český Těšín : Agave, 2003. - 141 s. : il. ; 22 cm - váz.

Banky : podle stavu k 19.8.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Boj o Středomoří : prvních devět měsíců. / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 309 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - váz.


Brigáda : příběh o odvetě, spasení a druhé světové válce. / Howard Blum ; přeložila Hana Karousová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 318 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Bushova válka / Bob Woodward ; přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 348 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Byty, nebytové prostory, nájem a vlastnictví bytů : soubor právních předpisů s výkladem a judikáty. / Jiří Kocourek - 6. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 496 s. ; 22 cm - brož.

Celý život na koni / Jindřich Grüner - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 161 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 18 cm - váz.

Clo a původ zboží / Ivona Klabouchová - 3. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 192, 142 s. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Co se osvědčilo : úspěšné romské projekty ve střední a východní Evropě. / uspořádali členové mezinárodního týmů editorů sítě Partners for Democratic Change International: Tibor Kertész ... [et al.] ; editorka české verze Romana Vylitová. - 1. vyd. - [Praha] : Partners Czech, 2003. - 120 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Compaero : život a smrt Che Guevary. / Jorge G. Castaeda ; přeložil Josef Orel. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 430 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami / Marta Chromá - 2., opr. a dopl. vyd. - Voznice : Leda, 2003. - 481 s. ; 22 cm - váz.

Česko-německý a německo-český slovník vybraných odborných výrazů z oblasti reformy veřejné správy / [Antonín Kaňa] - Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Úsek pro reformu veřejné správy, 2003. - 64 s. ; 20 cm - brož.

Českoslovenští legionáři 1914-1920 : rodáci a občané okresu Vsetín. / Ladislav Baletka, Zdeněk Pomkla - 1. vyd. - Vsetín : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2001. - 160 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Daně z příjmů s komentářem / Petr Pelech, Vladimír Pelc, Helena Stuchlíková - 4. vyd. - Olomouc : Anag, 2003. - 854 s. ; 21 cm - váz.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 3 sv. ; 19 cm - sv. 19 ; volné listy v pořadači


Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 31.12.2002 s pararelním vyznačením změn schválených do 30.6.2003 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - 2. vyd. - BrnoOstrava : Komora daňových poradců : Sagit, 2003. - 432 s. ; 24 cm - brož.

Daňový průvodce odboráře : související předpisy, judikatura, odpovědi na dotazy. / Vladimír Pelc - Olomouc : ANAG, 2003. - 175 s. ; 21 cm - brož.

Dědické právo : praktická příručka. : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. / Jiří Mikeš, Ladislav Muzikář - Praha : Linde, 2003. - 333 s. ; 21 cm - brož.

Dějiny evropského politického a právního myšlení : (kapitoly z dějin). / Alexandra Krsková - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 563 s. ; 21 cm - brož.

DEM414 - Aktuárská demografie : (4 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Felix Koschin - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. -

Deutsche Kriminalgeschichten der Gegenwart / für die Sekundarstufe herausgegeben von Günter Lange - Stuttgart : Philipp Reclam, 2000. - 192 s. ; 15 cm - brož.

Development Co-operation: National Strategy and Its Regional Aspects : conference. : Prague, November 16th, 2001. / [sborník sestavila Jaroslava Kadeřábková] - Praha : Oeconomica, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - brož.

Die heisse Spur : über fünfzig Ratekrimis und Rätselbilder. / Hans Jürgen Press - 2. Aufl. - München : Omnibus, 2002. - 125 s. : il. ; 22 cm - váz.

Doktorský studijní obor Pojišťovnictví : informace o studiu na Hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci. / zpracovali: Lubomír Cyhelský, Jan Ehleman - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 59 s. ; 21 cm - brož.

Dokumenty Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2003. - 64 s. ; 15 cm - brož.


Dokumenty k ústavnímu vývoji Československa / Ján Gronský - 2. vyd. - Praha : Karolinum, -2002-. - 2 sv. ; 21 cm - sv. 2A ; brož.


Domy s pečovatelskou službou : katalog technických řešení. / [Marie Polešáková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 94 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Dům na míru / Blažena Hubáčková - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - iv, 101 s. : il. (některé barev.), plány ; 21 cm - brož.

Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže 1997-2000 : výsledky žáků základních a zvláštních škol, studentů civilních a vojenských středních škol. / [autoři Josef Falář ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - Ústav psychologického poradenství a diagnostiky ; v knize neuvedeno ; brož.

Dynastie Bushů : válečné tažení proti Iráku. / Eric Laurent ; [přeložili Miloslava a Michal Lázňovští]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 266 s. ; 21 cm - váz.

Entymologie V / Isidor ze Sevilly ; překlad, úvod a poznámky Lenka Blechová-Čelebic. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2003. - 183 s. ; 21 cm - váz.

Europa Wschodnia - Ameryka Lacinska : pozycja jednostki i system rzadu. : 1. spotkanie konstytucjonalistów Ameryki Lacinskiej i Europy Wschodniej. : estatuto del individuo y sistema de gobierno. : Wroclaw, 20.-21. wrzesnia 2001. / redakcja naukowa Krystian Complak - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2002. - 426 s. ; 24 cm - brož.

Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. : text je sestaven a uspořádán podle stavu k 1.4.2003. / Eva Hubálková - Praha : Linde, 2003. - 743 s. ; 21 cm - brož.

Evropská úmluva o lidských právech - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2002. - 48 s. ; 15 cm - brož.

Evropská úmluva o potlačování terorismu - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2003. - 31 s. ; 15 cm + Protokol novelizující Evropskou úmluvu o potírání terorismu (12 s.; 22 cm). - Brož.

Evropský sociální monitoring: jak uchopit sociální kvalitu : (přehledová studie a konceptualizace problému). / Marie Valentová - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 107, vii s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Fälle für den Kommissar : aus "Fünf Fälle für den Kommissar". / Herbert Reinecker - Kopenhagen : Aschehoug, [1999]. - 94 s. : il. ; 19 cm - brož.


FU-311 - Účetnictví individuálního podnikatele : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Zdeňka Cardová ; zpracování do formátu elektronické publikace Zita Sklenářová. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Handbuch für Junior-Detektive / Corinna Harder - München : Omnibus, 2001. - 120 s. : il. ; 18 cm - brož.

Hitlerova ofenziva - Ardeny : německý pohled na "Bitvu o výběžek". / editor Danny S. Parker ; [z anglického originálu přeložil Jan Kozák]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 339 s., [8] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm - váz.

Chyť mě, jestli to dokážeš : skutečný příběh toho nejtroufalejšího lháře a podvodníka v dějinách. / Frank W. Abagnale, Stan Redding ; [z anglického originálu přeložil David Petrů]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 270 s. ; 21 cm - váz.

IDET 2003 - expozice resortu Ministerstva obrany & Armády České republiky : katalog výstavy. / [odpovědní radaktoři Jaroslav Roušar a Jarmila Xaverová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 184 s. : barev. il., mapy, portréty ; 30 cm - Brož.

Internet a autorské právo / Jiří Čermák - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 251 s. ; 21 cm - brož.

Jak správně koupit, prodat, pronajmout dům či byt / Kateřina Adámková, Lenka Jeřábková, Filip Melzer - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2003. - viii, 128 s. : il. ; 22 cm - brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Jiří Kajínek: vrah, nebo oběť? : zpověď dopadeného Kajínka. / Josef Klíma, Janek Kroupa - 2. dopl. vyd. - Praha : Plejáda, 2001. - 126 s., xvi s. fot. (barev.) ; 21 cm - brož.

Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 252 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

Kokain : dějiny. / Dominic Streatfield [i.e. Streatfeild] ; přeložila Jaroslava Kočová. - 1. vyd.v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 489 s. ; 24 cm - váz.

Komentář k aplikaci ČSN EN 12186 a souvisejících předpisů v praxi / Jan Svoboda, Stanislav Voral - 1. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2003. - 138, [188] s. : il. ; 21 cm - brož.


Komentář k obchodnímu zákoníku : podle právního stavu k 1.4.2003. / Irena Pelikánová - 3., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003- . - sv. ; 21 cm - sv. 1 ; váz.

Komparace politických systémů I / Vladimíra Dvořáková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 265 s. ; 30 cm - brož.

Koncepční nástroje ochrany životního prostředí z pohledu práva : mezinárodní česko-polsko-slovenská konference konaná na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve dnech 24. až 26. října 2002 v Praze. : sborník z konference. / Milan Damohorský, Vojtěch Stejskal (edit.) - Praha : Vodnář, 2003. - 206 s. ; 21 cm - brož.

Konec války / David L. Robbins ; přeložil Petr Kovács. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 502 s. ; 21 cm - váz.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 1.7.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Korejské krutosti : zapomenuté válečné zločiny v Koreji 1950-1953. / Philip D. Chinnery ; přeložil Jiří Gojda. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 311 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Krumlovský pitaval / Rudolf Soukal ; [ilustrace Miroslav Martenek]. - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty : zpráva ze třetí fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 36, vi s. : tab. ; 30 cm - Brož.

Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby : zpráva ze třetí fáze výzkumu. / Libor Musil, Olga Hubíková, Kateřina Kubalčíková - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 39, vii s. ; 30 cm - Brož.

Letcem v Anglii : z bojů volyňských Čechů na Středním východě, v Tobruku a anglickém letectvu. / Valentin Novák - Praha : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.


Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - brož.


Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Likvidace obchodních společností / Petr Adamík, Jana Pilátová, Jaroslav Richter - Olomouc : ANAG, 2003. - 111 s. : tiskopisy ; 21 cm - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - volné listy v pořadači

Literární mýty, záhady a aféry : otazníky nad životy a díly českých spisovatelů. / Petr Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 232 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Marihuana : mýty a fakta. / Lynn Zimmerová, John P. Morgan - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 242 s. : il. ; 21 cm - brož.

Memfiská kráska / Robert K. Morgan & Ron Powers ; přeložil Petr Kovács. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 405 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech : (závěrečná zpráva). / Iva Chvátalová - [Brno] : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 53, vii s., [21] l. příl. v různém stránkování ; 30 cm - Brož.

Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení : (k odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena). : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 27.-28. září 2001 v Brně, Právnická fakulta MU. / redakce sborníku Tatiana Machalová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 265 s. ; 21 cm - brož.

Monitoring I - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 97, vi s. : il. ; 30 cm - Brož.

Monitoring I : analýza důchodových reforem z hlediska české důchodové reformy. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 61, vi s. ; 30 cm - Brož.

Mord im Internet / Richard F. Murnau - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett International, 2002. - 53 s. : il. ; 19 cm - brož.


Na vlastní kůži / Heda Margoliová-Kovályová - Vyd. 3., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2003. - 221 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.


Nad institutem korunního svědka : sborník příspěvků z odborného semináře. : 6. února 2003 v Plzni. / Helena Válková, Simona Stočesová (ed.) - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Katedra trestního práva, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.

Nálet na Berlín : operační let číslo 250 6. března 1944. / Jeffrey Ethell, Alfred Price - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 323 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - váz.

Návštěva CPT - o co se vlastně jedná? : patnáct otázek a odpovědí pro policii. - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nebezpečné pády : průvodce úskalími dospívání. / Stephen Arterburn, Jim Burns - Vyd. 1. - Brno : Nová naděje, 2002. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Německá bezpečnostní politka v militární dimenzi : politické souvislosti, průběh a důsledky reformy Bundeswehru v letech 1998-2002. / Zdeněk Kříž - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Německo-český právnický slovník / Milena Horálková - Vyd. 1. - Voznice : Leda, 2003. - 382 s. ; 22 cm - váz.

Nemovitosti - koupě a prodej : zákon, komentáře, vzory a judikatura. / Martin Janků - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiv, 254 s. ; 24 cm + 1 CD. - váz.

Nová pravidla silničního provozu - Praha : Newsletter, c2001. - 74 s. ; 10 x 21 cm - brož.

Nové cesty středoevropského partnerství : záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

Nulový odpad : moderní, ambiciózní koncepce šetrného odpadového hospodářství. / Ivo Kropáček - Olomouc : Hnutí Duha, 2003. - 20 s. : il. ; 21 cm - brož.

O rodičích, dětech a drogách : drogy a jejich účinky. : rizika zvyšující užívání drog. : léčba. : problémové situace. / Martin Hajný - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 133 s. : il. (některé barev.) - brož.


Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou : podle stavu k 1.5.2003. / Alena Winterová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 889 s. ; 21 cm - brož.


Občanský soudní řád : komentář. / Jaroslav Bureš, Ljubomír Drápal, Michal Mazanec - 5. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxv, 1726 s. ; 21 cm - váz.

Občanský soudní řád : podle stavu k 1.9.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 320 s. ; 24 cm - brož.

Obchodně závazkové vztahy / Marcela Kernbachová, Pavel Severin - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 97 s. ; 29 cm - brož.

Obchodní zákoník a související předpisy : odměna likvidátora, obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád, podíl na hlasovacích právech. : podle stavu k 20.8.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 224 s. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Obchodní zákoník / Přemysl Raban - 3. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 790 s. ; 22 cm - váz.

Obchodování s elektřinou : průvodce liberalizovaným trhem v České republice. / Miroslav Marvan ... [et al.] - V Praze : Plejáda, 2001. - 141 s. : il. ; 29 cm - váz.

Obrněná kavalerie : průvodce obrněným jízdním plukem. / Tom Clancy ; přeložil Lubomír Háčik. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 339 s. : il., portréty, plány ; 24 cm - váz.

Od Donu k Dněpru : sovětská ofenzíva (prosinec 1942 - srpen 1943). / David M. Glantz ; [z anglického originálu přeložila Zdena Sparlingová]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 405 s. : mapy ; 22 cm - váz.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Odpovědnost místo almužny / Jürgen Borchert ; [z německého originálu přeložila Eva Šiprová]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 14 s. : il., portrét ; 21 cm - Brož.

Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním : praktická příručka. / Milan Holub ... [et al.] - Praha : Linde, 2003. - 487 s. ; 21 cm - brož.


Ochrana spotřebitele v Jihočeském kraji : sborník Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích sestavený z příspěvků z mezinárodního semináře. : Tábor 21. listopadu 2002. / [sest. Marie Hesková] - [V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta], 2003. - 1 CD-ROM : barev. ; 30 cm - brož.


Ochrana týraného a zneužívaného dítěte / Šárka Špeciánová - Praha : Linde, 2003. - 156 s. : il. ; 24 cm - brož.

Operace Dragoon : spojenecká invaze na jihu Francie. : od Riviery údolím Rhôny. / William B. Breuer ; [přeložil Augustin Hebelka]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 271 s., [16] s. obr. příl. : mapy ; 22 cm - váz.

Organizovaný zločin : informační materiál. / [zpracovala Jana Paukertová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2003. - 28 s. ; 30 cm - brož.

Označování masných výrobků : komentované znění vyhlášky č. 326/2001 Sb.. / Michal Halásek - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Pekelná dálnice : operace Market Garden. : americká 101. vzdušná výsadková divize a gardová obrněná divize. : bojiště Evropa. / Tim Saunders ; [z anglického oroiginálu přeložil Luděk Matyska]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 173 s., [68] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Peněžité dávky v nemoci a mateřství v Evropské unii / Iva Chvátalová - Praha : Linde, 2003. - 110 s. : il. ; 24 cm - brož.

Penzum pro vykonání zkoušek pro myslivecké hospodáře / [zpracoval Zdeněk Štěpánek a kolektiv] - Praha : Druckvo-Tisk, 2003. - 178 s. : il., barev. mapy ; 30 cm - brož.

Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

PM-605 - Podnikání v nemovitostech (anglicky) : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Tomas van Zavrel a kolektiv ; zpracování do formátu elektronické publikace Jindřiška Václavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Po vlastních stopách : (vzpomínky). / Petr Erben - Vyd. 1. - Praha : Petr Kalina, 2003. - 140 s. : il., portréty ; 18 cm - brož.


Postavení trestu odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí / Věra Kalvodová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 272 s. ; 21 cm - brož.


Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Právní raadce starosty / [editoři Václav Henych, Jiří Kaucký] - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 4 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Právní vědomí vychovatele / Bedřich Hájek - V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Procesní právo / František Polášek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Proč právě Irák? : příčiny a důsledky konfliktu. / Roman Joch - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 163 s. ; 21 cm - váz.

Proč tak těžko-- ? : výroční publikace Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA. / [editoři Petr Matějů, Ondřej Schneider, Jiří Večerník] - Praha : Institut pro sociální a ekonomické analýzy, 2003. - 114 s. : il. ; 28 cm - brož.

Prostě, zabil jsem svého otce : příběh olympioniků Josefa Odložila a Věry Čáslavské, jejich syna Martina a spravedlnosti po česku. / Miloslava Ševčíková - 1. vyd. - [Česko] : Ondřej Havlík, 2003. - 183 s. : il. ; 21 cm - brož.


Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači


Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989 / připravil Patrik Benda - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV PČR, 2003. - 431 s. : il. ; 29 cm - brož.

Přestupkové řízení : příručka pro praxi přestupkových orgánů obcí, krajských úřadů a dalších správních orgánů. : podle stavu k 1.1.2003. / Jan Černý, Eva Horzinková, Helena Kučerová - 7. přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 663 s. ; 21 cm - brož.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Příruční slovník občana / Marek Mičienka - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 283 s. ; 20 cm - brož.

Rada Evropy : 800 milionů Evropanů. / [překlad Zdena Dostálová] - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. - 108 s. : portrét ; 22 cm - Brož.

Rádce člena společenství vlastníků jednotek : podle zákona o vlastnictví bytů se vzory potřebných ísemností. / Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 201 s. ; 21 cm - brož.

Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů / Yvonne Strecková a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 197 s. : il., mapky ; 21 cm - brož.

S fotoaparátem za poznáním : celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením. / [Marcela Bezuchová ... et al.] - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 32 s., xv s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

S rozumem a odvahou : informace o možnostech uplatnění u Policie ČR. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - [20] s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rakovník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 22 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Sokolov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - byty : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : tab. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Jihomoravský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres České Budějovice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Český Krumlov. zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Děčín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Frýdek-Místek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Havlíčkův Brod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Hradec Králové. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Chrudim. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jeseník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jihlava. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Karlovy Vary. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kladno. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kutná Hora. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Liberec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Litoměřice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Louny. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Mělník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Mladá Boleslav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Most. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21

x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Náchod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Nový Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Nymburk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Olomouc. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Opava. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ostrava-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Pardubice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Pelhřimov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Písek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-jih. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Plzeň-sever. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha-východ. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 1. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 12. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 14. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 15. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 4. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 5. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 6. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 7. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 9. zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Prachatice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Prostějov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Přerov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních senzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Semily. / zpracoval Odbor populačních senzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Strakonice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Svitavy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Šumperk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Tábor. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Tachov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Teplice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Trutnov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Třebíč. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ústí nad Labem. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Vsetín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 289 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Zlín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Znojmo. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Žďár nad Sázavou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Břeclav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 293 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Česká Lípa. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 255 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Český Krumlov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 199 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Děčín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 223 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Cheb. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 171 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jablonec nad Nisou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Karlovy Vary. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 235 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Karviná. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 79 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Liberec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 243 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Louny. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 297 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Mělník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 297 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Most. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 119 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Nový Jičín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 243 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Prachatice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 277 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rokycany. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 289 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Semily. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 277 s. : mapy ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Sokolov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 167 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Tachov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 219 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Teplice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 151 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ústí nad Labem. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 107 s. ; 21 x 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Vsetín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 251 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích okres Jeseník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Selected topics from the European Union
***** : an introduction to english terminology used in key EU documents for law students. / Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001-. - 2 sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti
***** : zpráva z empirického výzkumu. / Lucie Vidovicová, Ladislav Rabušic - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 67, vii s. : il. ; 30 cm - Brož.

Služební poměr vojáků z povolání / Petr Tomek, Jiří Dluhoš, Stanislav Hemza - Olomouc : Anag, 2003. - 295 s. ; 21 cm - brož.

Smrt Tamerlánova / Edgar Knobloch - Vyd. 2., (V Tritonu 1.). - Praha : Triton, 2003. - 223 s. : il. ; 21 cm - váz.

SMS507 - Lidská dimenze evropské politiky : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Štěpánka Zemanová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

SMS549 - Vnitřní záležitosti EU : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / autor textu, zpracování do formy elektronické publikace Radka Druláková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci : sborník. / ed. Kateřina Ivanová, Jaroslava Krátká - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Sociální a zdravotní pojištění v otázkách a odpovědích / Marta Ženíšková, Růžena Hájková - Praha : Svaz účetních, 2003. - 64 s. ; 21 cm - brož.


Sociální služby poskytované seniorům v domácnostech / Jitka Veselá - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 50, vi s. : tab. ; 30 cm - Brož.


Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001-. - 9 sv. ; 25 cm - sv. 15 ; brož.

Současný terorismus : řešení krizových situací. / Otakar J. Mika - Vyd. 1. - Praha : Existencialia : Triton, 2003. - 92 s. ; 17 cm - Triton ; brož.

Společná odpovědnost : výroční zpráva MŠMT o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy za rok 2001. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 132 s. : il. ; 30 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 4 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Stavby, rekonstrukce a stavební úpravy : vybrané kapitoly zákona s komentářem, vzory dokumentů a píseností. / Zuzana Kleinová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xi, 339 s. : formuláře ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Stavební právo v praxi / Petr Průcha, Karel Marek - 1. vyd. - Praha : ARCH : Arch, 2003. - 100 s. ; 23 cm - brož.

Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů. : praktická příručka. / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 3 sv. ; 31 cm - soubor

Středoevropská dohoda o volném obchodě - CEFTA / Božena Plchová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.


Světová ekonomika na prahu 21. století : (vybrané problémy). / Antonín Brůžek a kol. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2003. - 197 s. : il. ; 21 cm - brož.


Škola občanského juda : rukověť sebeobrany proti trampotám. / [Yvona Koutníková ... et al.] - Praha : Plejáda : CET 21, 2000-. - 4 sv. : il. ; 16 cm - sv. 1 ; váz.

Školská legislativa : dokumety. / [sestavil] Jan Michalík - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 295 s. ; 30 cm - brož.

Školské zákony : v novelizovaném znění k 25.5.2003. : (komentář). / Arnošt Friedl - 6. dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 477 s. ; 21 cm - brož.

Tajné mise II. světové války / William Breuer ; [z anglického originálu přeložil Petr Handl]. - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2002. - 329 s. : il. - váz.

Teoretické otázky přípravného řízení trestního : sborník příspěvků z teoretického semináře s mezinárodní účastí pořádaný dne 20. listopadu 2002. / [uspořádal František Novotný] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 162 s. ; 21 cm - brož.

Teorie podvojného účetnictví pro podnikatele / Ivana Barteczková - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 145 s. : il. ; 22 cm - brož.
The Constitutional Court of the Czech Republic : selected decisions. - Praha : Linde, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Treff mit Trimmel : Kriminalgeschichten. / Friedhelm Werremeier - Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. - 96 s. : il. ; 19 cm - brož.

Trestní zákon a trestní řád : úplné znění zákonů o policii, o výkonu vazby, o výkonu trestu odnětí svobody, o probační a mediační službě --. : advokátní tarif. : poznámkové vydání s judikaturou podle stavu k 1.4. 2003. / Jiří Jelínek, Zdeněk Sovák - 19., aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 938 s. ; 22 cm - váz.

Umění loupeže - loupež umění : Švýcarsko a obchod s ukradenými kulturními statky v době druhé světové války. / Thomas Buomberger ; přeložil Bruno Cempírek. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 414 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ústava České republiky : podle stavu k 1.8.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.


Úvod do evropského práva sociálního zabezpečení / Frans Pennings - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 179 s. ; 30 cm - brož.

Územní plánování : pro rozsah studia jednoho ročníku. / Otakar Hasík - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 94 s. : il. ; 30 cm - brož.

Válka o Irák : očima tří českých reportérů. / Michal Kubal, František Šulc, Barbora Šámalová ; sestavil Zdeněk Šámal. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 453 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Všeobecné obchodní podmínky pro inženýrskou činnost ve výstavbě : podle § 273 obchodního zákoníku vypracované S.I.A. ČR - Radou výstavby. / zpracovala Česká společnost pro stavební právo - Vyd. 1. - Praha : ABF-ARCH, 2003. - 79 s. ; 23 cm - brož.

Všeobecné obchodní podmínky pro stavby a dokumentaci staveb : podle § 273 obchodního zákoníku vypracované S.I.A. ČR - Radou výstavby. / zpracovala Česká společnost pro stavební právo, obsahy dokumentace staveb zpracoval Český svaz stavebních inženýrů - 2., upr. vyd., doplněné o obsahy dokumentace staveb - Praha : ABF-ARCH, 2003. - 118 s. ; 23 cm - brož.

Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv : (referenční příručka pro pedagogy středních a vyšších škol). / P. Bílek ... [et al.] - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 158 s. ; 30 cm - brož.

Výkřik mezi lekníny / Jan Stach - Praha : Víkend, 2003. - 107 s. ; 19 cm - brož.

Vymahatelnost sociálních práv : sborník z konference. : Praha 5. a 6. prosince 2002, hotel Corinthia Towers. / [uspořádal Jiří Veselý] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Vývoj lidské dimenze (ochrany lidských práv a základních svobod) v komentovaných dokumentech / Libor Lukášek - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 2 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


Vývoj polského branně ekonomického myšlení v letech 1976-2000 : (od válečné ekonomiky přes ekonomiku obrany k ekonomice bezpečnosti). / Janusz Placzek - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 260 s. ; 21 cm - brož.


Vzdělávání v pozdějším věku : sborník příspěvků z konference dne 21.11.2002. : collection of contributions from the conference on 21 November 2002. / [editoři Jana Šemberová, Jan Bláha] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vzory smluv a právních podání - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]- . - 5 sv. ; 21 cm - sv. aktual. 12 ; volné listy

XIII. Karlovarské právnické dny 2003 / sestavili Vladimír Zoufalý a Kamil Blažek - Praha : Linde, 2003. - 328 s. ; 24 cm - brož.

Základy práv k nehmotným statkům / Pavel Godický - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 91 s. ; 29 cm - brož.

Základy právního systému ČR / Ingrid Kovářová Kochová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 120/2001 Sb. / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 232 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Český Těšín : Poradce, 2003. - 55 s. ; 22 cm - brož.

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávaní - upozornění / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 88 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) - upozornění / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech - Český Těšín : Poradce, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 64 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o přestupcích : přestupkové právo po zásadních novelizacích zákony č. 6/2002 Sb., č. 62/2002 Sb. a č. 78/2002 Sb.. : zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve zněmní od 1. dubna 2002. - Praha : Newsletter, [2002]. - 24 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o účetnictví : základní předpis pro vedení účetnictví po velké novelizaci z roku 2001. - Praha : Newsletter, [2001]. - 24 s. ; 21 cm - brož.

Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy / Richard Král - Praha : C.H. Beck, 2003. - x, 100 s. ; 23 cm - brož.

Zborov 1917 : malý encyklopedický slovník. / Jiří Fidler - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 282 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Zdravotnictví a právo : komentované předpisy. / [Jan Mach a kolektiv] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 351 s. ; 22 cm - váz.

Zwei Kriminalstorys / Friedhelm Werremeier - Kopenhagen : Aschehoug, [2000]. - 96 s. : il. ; 19 cm - brož.

Žít na věky : osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. / Jan Rail, Vít Formánek - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2003. - 222 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Živnostenské podnikání : živnostenský zákon, živnostenské úřady, obsahové náplně živností, zkoušky, podpora malého a středního podnikání, investiční pobídky, Hospodářská a Agrární komora ČR. : podle stavu k 1.9.2003. - 1. vyd - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

1. ročník soutěže "Co víš o československých legiích" / M.A. Fryščok - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 39 s., [3] s. obr. příl. ; 10 cm - brož.

433 otázek a odpovědí k zákoníku práce / Zdeňka Kindlová - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 463 s. ; 21 cm - brož.

8.11.1620 - Bílá hora : o potracení starobylé slávy české. / Jan P. Kučera - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 179 s. : il. ; 18 cm - váz.

"Arizace" na úvěr : příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v "Protektorátu Čechy a Morava". / Drahomír Jančík, Eduard Kubů - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 61 s. : il. ; 25 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist