Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - E. Politika

za září-říjen 2003

Adenauer : otec nového Německa. / Charles Williams ; přeložila Šárka Stellnerová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 470 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 24 cm - váz.

Alois Rašín : český politik, právník a národohospodář. : sborník textů. : výňatky z díla Aloise Rašína. / Václav Klaus ... [et al.] ; Ilona Bažantová (ed.). - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 98 s. : portrét, faksim. ; 22 cm - brož.

Analýzy 2002/2003 : česká veřejná politika v perspektivě přistoupení k EU. - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2003. - 45, 48 s. ; 21 cm - brož.

Archaeologia historica 28. 2003. Sborník příspěvků přednesených na 34. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře : Opava, 23.-27.9.2002 / editoři Vladimír Nekuda, Zdeněk Měřínský, Pavel Kouřil - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity : Archeologický ústav AV ČR, 2003. - 686 s. : il. ; 25 cm - váz.

Armia radziecka w gospodarce morskiej Pomorza Zachodniego w latach 1945-1956 / Ryszard Techman - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Wydzial Historii i Nauk Spolecznych, 2003. - 349 s. : plány ; 24 cm - brož.

Balkán 1804-1999 : nacionalismus, válka a velmoci. / Misha Glenny ; přeložili Olga a Martin Kovářovi. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 547 s. : mapy ; 24 cm - váz.

BergersDorf : ein Tatsachenroman. / Herma Kennel - Prag : Vitalis, c2003. - 351 s., [8] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Böhmische Dörfer ...? : Fragen an die deutsch-tschechische Geschichte. : Podiumsgespräch am 2. Oktober 2002 im Alten Rathaus Potsdam mit Tomáš Kafka, Hana Klučarová, Ferdinand Seibt, Karl Fürst zu Schwarzenberg und Christoph Stölzl. / Tomáš Kafka ... [et al.] - Potsdam : Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2003. - 59 s. : il. ; 16 cm - brož.

Bushova válka / Bob Woodward ; přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 348 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Centralizace řádových sester kongregace Chudých školských sester de Notre Dame v letech 1950-1953 / Kristýna Fojtíková - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 158 s. ; 20 cm - brož.


Cesta demokracie I. Projevy, články, rozhovory 1918-1920 / T.G. Masaryk ; [svazek připravili Vojtěch Fejlek a Richard Vašek]. - 5. nově připravené vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2003. - 439 s. : portrét ; 21 cm - Masarykův ústav AV ČR ; váz.

Compaero : život a smrt Che Guevary. / Jorge G. Castaeda ; přeložil Josef Orel. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 430 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Česká architektura v německém Brně : město jako ideální krajina nacionalismu. / Rostislav Koryčánek - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - 248 s. : il. ; 24 cm - váz.

Československá strana národně socialistická v letech 1945-1948 : organizace, program, politika. / Jiří Kocian - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 2002. - 262 s. ; 21 cm - brož.

Českoslovenští legionáři 1914-1920 : rodáci a občané okresu Vsetín. / Ladislav Baletka, Zdeněk Pomkla - 1. vyd. - Vsetín : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2001. - 160 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.

Český Malín : mučednické obce na Volyni. / Vladimír Dufek ... [et al.] - Vyd. 1. - [Česko] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2002. - 160 s. : il. ; 24 cm - brož.

Dějiny evropského politického a právního myšlení : (kapitoly z dějin). / Alexandra Krsková - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 563 s. ; 21 cm - brož.

Desetiletí / Bohuslav Blažek ... [et al. ; sestavil Pavel Šaradín. ; illustrations Martin Burian]. - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2003. - 159 s. : il. ; 20 cm - brož.

Dynastie Bushů : válečné tažení proti Iráku. / Eric Laurent ; [přeložili Miloslava a Michal Lázňovští]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 266 s. ; 21 cm - váz.

Europa Wschodnia - Ameryka Lacinska : pozycja jednostki i system rzadu. : 1. spotkanie konstytucjonalistów Ameryki Lacinskiej i Europy Wschodniej. : estatuto del individuo y sistema de gobierno. : Wroclaw, 20.-21. wrzesnia 2001. / redakcja naukowa Krystian Complak - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2002. - 426 s. ; 24 cm - brož.

Evropské království, kde jsi? / Olga Chválová ; [ilustrace Pavel Piekar]. - 1. vyd. - Praha : Humanea, 2003. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století : k poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí. / Tomáš Petráček - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hospodářských a sociálních dějin, 2003. - 287 s. : il. ; 21 cm - brož.


Foreign ethnics in Hellenistic Egypt / Csaba A. La'da - LeuvenParis : Peeters : Dudley, 2002. - xlvi, 384 s. ; 24 cm - brož.

František Skopalík 1822-1891 : písmák, vlastenec a hospodář rodného kraje. / Zdeněk Fišer - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1991. - 52 s. : il., portréty ; 24 cm - Brož.

Germany and Czechoslovakia 1918-1945 : Documents on German Policies. / Compiled by Koloman Gajan and Robert Kvaček - Prague : Orbis, 1965. - 171, [2] s. ; 8° - Brož.

Churchill / Martin Gilbert ; přeložil Zdeněk Hron. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 911 s., [64] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - váz.

Irák od roku 1958 : od revoluce k diktatuře. / Marion Farouk-Sluglettová a Peter Sluglett ; [přeložili Hubert Brychta ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 450 s. ; 21 cm - váz.

Jak jsem viděl Ameriku / [text, foto] Radek John - Vyd. 1. - Praha : Ex libris, 1990. - 257 s. : il. ; 21 x 31 cm - xerokopie

Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 252 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

Kapitalismus a česká společnost : k otázkám formování české společnosti v 19. století. / Otto Urban ; [editor Martin Sekera]. - Vyd. 2., V Nakl. Lidové noviny 1.. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 323 s. : il. ; 21 cm - váz.

Karel Kramář : studie a dokumenty k 65. výročí jeho úmrtí. / uspořádali Ljubov Běloševská, Zdeněk Sládek - Vyd. 1. - Praha : Euroslavica : Slovanský ústav, 2003. - 143 s. : il., portréty ; 21 cm - Euroslavica ; brož.

Komparace politických systémů I / Vladimíra Dvořáková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 265 s. ; 30 cm - brož.

Kronika Českého Kvasilova / Mikuláš Šereťuk - Vyd. 1. - [Česko] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2003. - 80 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Le rôle et le statut de la femme en Égypte hellénistique, romaine et byzantine : actes du colloque international. : Bruxelles - Leuven, 27.-29. novembre 1997. / édités par Henri Melaerts, Leon Mooren - LeuvenParis : Peeters : Sterling, 2002. - xv, 396 s. : il. ; 24 cm - brož.


Leninova vláda : (Rusko 1917-1924). / Václav Veber - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 190 s. ; 17 cm - brož.

Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů : průvodce mystickým a magickým světem Egypta. / Manfred Lurker ; [přeložila Ivana Vízdalová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 246 s. : il. ; 21 cm - váz.

Lsti a klamy II. světové války / William Breuer ; [přeložil Petr Handl]. - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2003. - 343 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - váz.

Meanings of community : 6-11 July 2003, Olomouc. / [Elisa Aaltola ... et al.] - Olomouc : Palacký University, 2003. - 189 s. ; 30 cm - Brož.

Na vlastní kůži / Heda Margoliová-Kovályová - Vyd. 3., v nakl. Academia 1.. - Praha : Academia, 2003. - 221 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Nebe na Zemi : vzestup a pád socialismu. / Joshua Muravchik ; přeložil Michael Žantovský. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 375 s. ; 24 cm - váz.

Německá bezpečnostní politka v militární dimenzi : politické souvislosti, průběh a důsledky reformy Bundeswehru v letech 1998-2002. / Zdeněk Kříž - 1. vyd. - Brno : Vojenská akademie, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Nové cesty středoevropského partnerství : záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

O českém anarchismu : česká anarchistická periodika 1880-1925. / Václav Tomek - Vyd. 1. - Praha : Manibus Propriis, 2003. - 347 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pianista / Wladyslaw Szpilman - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 256 s., 28 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Po vlastních stopách : (vzpomínky). / Petr Erben - Vyd. 1. - Praha : Petr Kalina, 2003. - 140 s. : il., portréty ; 18 cm - brož.


Politická teorie multikulturalismu / Pavel Barša - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 347 s. ; 20 cm - brož.


Postkomunismus a demokracie : politika ve středovýchodní Evropě. / Michal Kubát - Praha : Dokořán, 2003. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Prezident Václav Klaus / [rozhovor vedl Petr Hájek] - Praha : Press Servis, 2003. - 64 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Proč právě Irák? : příčiny a důsledky konfliktu. / Roman Joch - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 163 s. ; 21 cm - váz.

Přednášky o Kantově politické filosofii / Hannah Arendtová ; vydal a interpretačním esejem opatřil Ronald Biener [sic]. ; [z anglického originálu přeložili Vít Pokorný a Martin Ritter]. - Vyd. 1. - Praha : OIKOYMENH, 2002. - 201 s. ; 20 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Richard Nixon - "arogance moci" / Anthony Summers ve spolupráci s Robyn Swanovou ; přeložil Zdeněk Hron. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 638 s., [32] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Robert Schuman a sjednocování Evropy : historický pohled. / Antonín Pospíšil - Šternberk : RETI, 2003. - 65 s. : il., portréty ; 22 cm - Brož.

Sborník z Konference epidemiologů AČR s mezinárodní účastí na téma: Problematika dezinfekce, dezinsekce, deratizace, sterilizace; bioterorismus; aktuální otázky v epidemiologii : 23.-24.4.2003, Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně v Hradci Králové. / [sestavili Roman Chlíbek, Marie Hartmanová] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, Katedra epidemiologie, 2003. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Smrt na prahu života : prlovská tragédie 1945. / Roman Cílek ; doslov Jan Ondrovčák. ; fot. Luděk Švorc a autor. - 1. vyd. - Ostrava : Profil, 1985. - 115 s. ; 20 cm + fot., [16] s.. - Brož.

Současný terorismus : řešení krizových situací. / Otakar J. Mika - Vyd. 1. - Praha : Existencialia : Triton, 2003. - 92 s. ; 17 cm - Triton ; brož.

Soumrak bohů : román o Kleopatře. / Colin Falconer ; přeložila Tamara Vosecká. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 428 s. ; 21 cm - váz.


Staroegyptská Kniha mrtvých : kapitola 105. / Jiří Janák - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2003. - 156 s. : il. ; 21 cm - brož.


Strajki, bunty, manifestacje jako "polska droga" przez soocjalizm / Andrzej Paczkowski - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2003. - 141 s. ; 17 cm - brož.

Tajné mise II. světové války / William Breuer ; [z anglického originálu přeložil Petr Handl]. - Vyd. 1. - [Český Těšín] : Aradan, 2002. - 329 s. : il. - váz.

Textová cvičebnice češtiny pro pokročilé / Anna Antošová, Vlasta Pačesová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 69 s. ; 30 cm - brož.

Ukrajinci v Čechách a na Moravě : stručný nástin dějin. / Bohdan Zilynskyj - [Česko] : Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2002. - 76 s. ; 21 s. - brož.

Umění loupeže - loupež umění : Švýcarsko a obchod s ukradenými kulturními statky v době druhé světové války. / Thomas Buomberger ; přeložil Bruno Cempírek. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 414 s., [16] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy. : studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států. / Jonathan Luxmoore, Jolanta Babiuchová ; [přeložil Josef Línek]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 531 s. ; 22 cm - váz.

Vatikán : moc papežů. / Guido Knopp ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 391 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Volby do Národního shromáždění v dubnu roku 1920 a všeobecné volby do obecních zastupitelstev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v červnu roku 1919 - Praha : Státní úřad statistický : Bursík a Kohout [distributor], 1922. - 168, 2 s. : mp. ; 30 cm - Brož.

Volby do poslanecké sněmovny v říjnu 1929 / [text Jan Náhlovský] - Praha : Státní úřad statistický : Bursík & Kohout [distributor], 1930. - 24, 47 s. ; 30 cm - Brož.

Volby do zemských zastupitelstev roku 1928 - Praha : Státní úřad statistický, 1929. - 40 s. ; 30 cm - Brož.

Vymírající Evropané : putování za Sefardy do Sarajeva, za Němci z Kočevje, za Arbereši, za Lužickými Srby a Arumuny. / Karl-Markus Gauß ; s fotografiemi Kurta Kaindla. ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Praha : Vitalis, 2003. - 197 s., [12] l. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2002 : okres Hradec Králové. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 47 s. : mapy ; 30 cm - brož.


Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2002 : okres Jičín. / Zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 45 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2002 : okres Náchod. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 53 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2002 : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 47 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 2002 : okres Trutnov. / zpracoval ČSÚ, Krajská reprezentace Hradec Králové - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 49 s. : mapy ; 30 cm - brož.

Z lásky k ostrovu Philae / Christian Jacq ; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Šmerdová]. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 2003. - 278 s. ; 24 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Za svobodu a demokracii 3. Třetí (protikomunistický) odboj / uspořádali Lukáš Babka, Václav Veber - Vyd. 1. - Hradec Králové : Miloš Vognar, 2002. - 400 s. ; 21 cm - brož.

Židé a Morava : (sborník příspěvků z konference konané v říjnu 1994 v Kroměříži). / [k vydání připravil Igor Fic] - Vyd. 1. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1995. - 105 s. : il. ; 24 cm - brož.

11.9. / Noam Chomsky ; [z anglického originálu přeložila Natálie Nerandžičová]. - Praha : Mezera, 2003. - 121 s. ; 19 cm - brož.

1984 / George Orwell ; [z amerického originálu přeložila Eva Šimečková]. - 1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa - Praha : Levné knihy KMa, 2000. - 328 s. ; 18 cm - brož.

8.11.1620 - Bílá hora : o potracení starobylé slávy české. / Jan P. Kučera - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 179 s. : il. ; 18 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist