Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - C. Náboženství, teologie, církve

za září-říjen 2003

A Dévai Ferences Rendház 1850 elötti könyvei : katalógus. / összeállította Szabó Henriette - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2002. - 179 s. ; 20 cm - brož.

Autorita a podřízenost : jak žít podle božského života v těle Kristově. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2003. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Bahijské kandomble : nagojský rituál. / Roger Bastide ; [přeložila Vladimíra Daňková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 356 s. : il., faksim. ; 21 cm - váz.

Balkánský sud prachu / Jiří S. Kupka - Český Těšín : Agave, 2003. - 141 s. : il. ; 22 cm - váz.

Biostratigrafie a litostratigrafie vybraných křídových vrstevních členů vnějších Západních Karpat / [editor Z. Vašíček] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. - brož.

Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler : zum Abschluss der Werk- und Briefedition. / Klaus Ganzer - MainzStuttgart : Akademie der Wissenchaften und der Literatur : Franz Steiner, 2002. - 35 s. : il. ; 24 cm - brož.

Bohové na nebesích : astronomie, náboženství a kultura od starověku až po renesanci. / Allan Chapman ; přeložila Radmila Damová. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 277 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Boj o Středomoří : prvních devět měsíců. / Miloš Hubáček - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 309 s., [48] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - váz.

Buddhismus : cesta k osvícení. / Robert C. Lester ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Hronová]. - V českém jazyce vyd. 3. - Praha : Prostor, 2003. - 202 s. ; 20 cm - brož.

Bůh a nevědomí : teologie versus psychologie. / Victor White ; [z anglického originálu přeložila Alena Macháčková]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 223 s. ; 20 cm - brož.

Bůh válek : svaté války mezi křesťanstvím a islámem. / Peter Partner ; přeložila Marie Kafková. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 380 s., [16] s. obr. příl. : il., mapy ; 22 cm - váz.

Centralizace řádových sester kongregace Chudých školských sester de Notre Dame v letech 1950-1953 / Kristýna Fojtíková - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 158 s. ; 20 cm - brož.


Cesta naděje : radostné svědectví sounáležitosti s Kristem. / F.X. Nguyen Van Thuan - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 199 s. ; 19 cm - brož.

Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869-1985 : výběr. / [odpovědný redaktor, překlad Walerian Bugel] - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 2003. - 216 s. ; 15 cm - brož.

Daniel : nový překlad Staré smlouvy. / [přeložil Jiří Hedánek] - 1. vyd. - Praha : KMS, 2003. - 76 s. ; 14 x 15 cm - brož.

Dar Otce i Syna : základy systematické pneumatologie. / C.V. Pospíšil - 2. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 133 s. ; 20 cm - brož.

Dcery měděné ženy / Anne Cameronová - Vyd. 1. - Volary : Stehlík, 2003. - 127 s., [3] s. barev il. ; 22 cm - váz.

Dějiny evangelického sboru ve Strměchách / Zdeněk Soušek - 1. vyd. - Pelhřimov : Farní sbor ČCE ve Strměchách, 2003. - 77 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Dějiny sexuality 3. Péče o sebe / Michel Foucault - Praha : Herrmann & synové, 2003. - 326 s. ; 18 cm - Váz.

Díkůvzdání Fatimy : Středoevropské katolické dny 2003/2004. : putování sochy Panny Marie Fatimské v katedrálách diecézí Čech a Moravy a slavnostní odhalení Memoriálu Fatimy v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v ČR Českomoravská Fatima Koclířov u Svitav. : [průvodce národní akcí]. - Hradec Králové : Biskupství královéhradecké, diecézní poutní centrum, 2003. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Duch smaragdového kříže : dějiny rytířského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského se zvláštním zřetelem na Čechy a Moravu. / Josef Dolejší - Vyd. 1. - Praha : Agentura Pankrác, 2003. - 118 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Duchovní odkaz otce Pia : [antologie z listů světce z Pietrelciny]. / uspořádal Gianluigi Pasquale - 1.vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 2 sv. ; 19 cm - sv. 1 ; brož.


Ekleziologie Užhorodské unie a jejích dědiců na pozadí doby / Walerian Bugel - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 274 s. ; 24 cm - brož.


Ekumenické církevní dějepisectví : dějiny, analýzy, perspektivy. / Jiří Hanuš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 211 s. - brož.

Emancipace žen v církvi? / Dan Drápal ; doslov napsal Pavel Černý. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 117 s. ; 21 cm - brož.

Epiphany in American poetry / Jiří Flajšar - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Everest aspirace : vrchol vnitřního hledání. / Sri Chinmoy - 1. vyd. - Zlín : Madal Bal, 2003. - 177 s. ; 20 cm - brož.

Feng shui : harmonie v partnerství a lásce. / Günther Sator ; [ze slovenského překladu německého originálu přeložila Petra Martínková]. - 1. české vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 168 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Františkánské prameny Sv. 2. Legendy o svatém Františkovi z let 1226-1235 / [redigoval Jiří Bonaventura Štivar] - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 343 s. : il. ; 22 cm - váz.

Heiligenlegenden / erzählt von Klabund ; [Illustrationen von Karel Hruška]. - Prag : Vitalis, c2003. - 78 s., [8] l. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Heubtartikel christlicher Lere : Melanchthons deutsche Fassung seiner Loci theologici, nach dem Autograph und dem Originaldruck von 1553. / Philipp Melanchthon ; herausgegeben von Ralf Jenett, Johannes Schilling. - Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2002. - 508 s. : il. ; 24 cm - váz.

Himálajské deníky, aneb, Po infarktu pod Everest / Miroslav Filip Janoušek - 2. vyd. - Praha : Galén, 2003. - 191 s. : il. ; 19 cm - brož.

Homosexualita z katolického pohledu / Andreas Laun (ed.) - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 203. - 334 s. ; 21 cm - brož.

Hora bohů a lidí : tisíciletá historie Velízu a Kublova. : 1003-2003. / Otomar Dvořák - Vyd. 1. - BerounKublov : Knihkupectví U Radnice : Obecní úřad, 2003. - 95 s. : il. ; 22 x 22 cm - váz.


Husitství, raně reformační příběh / Martin Wernisch - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.


Charakter Pánova pracovníka : jsme modelováni pro Mistrovo použití. / Watchman Nee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 158 s. ; 21 cm - brož.

I-ťing : [čínská věštba. : čínská Kniha proměn]. / Vijaya Kumar - 1. vyd. - Praha : Alternativa, 2003. - 156 s. : il. ; 15 cm - brož.

Islám a muslimská obec / Frederick M. Denny ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Hronová]. - V českém jazyce vyd. 3. - Praha : Prostor, 2003. - 194 s. ; 20 cm - brož.

Jako laň na výšinách : úchvatná alegorie o touze Božích dětí nechat se dovést na výšiny lásky, radosti a vítězství. / Hannah Hurnardová - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 197 s. ; 19 cm - brož.

Jeskynní systém Piková dáma - Spirálová, aneb, Notný kus historie Plánivské speleologické skupiny / Libor Beneš ... [et al.] - Brno : Česká speleologická společnost ZO 6-19 Plánivy, 1998. - 88 s. : il., mapy ; 30 cm + 2 příl.. - brož.

Jóga pro začátečníky / Mark Ansari a Liz Larková ; [z anglického originálu přeložila Iva Charvátová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 20 x 28 cm - kroužková vazba

Judaismus : zjevení a tradice. / Michael A. Fishbane ; [z anglického originálu přeložil Pavel Kolmačka]. - V českém jazyce vyd. 3. - Praha : Prostor, 2003. - 194 s. ; 20 cm - brož.

Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 2., aktualiz. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2003. - 252 s. : il., mapy, portréty ; 20 cm - brož.

Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce / Jakub Vrána - Olomouc : Vlastivědné muzeum, 2002. - 47 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

Klášter premonstrátů Teplá : přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska. / Milan Hlinomaz - Karlovy Vary : Státní okresní archiv, 2003. - 317 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Kristův impuls a vývoj vědomí "já" : sedm přednášek bylo prosloveno v Berlíně od 25. října 1909 do 8. května 1910. / Rudolf Steiner ; [redakce překladu a jazyková úprava Iva Hájková a kol.]. - Svatý Kopeček u Olomouce : Michael, 2003. - 203 s. : il. ; 19 cm - váz.

Křídla radosti : najdi svou vlastní cestu k vnitřnímu klidu. / Sri Chinmoy ; [z anglického originálu přeložil Lubomír Švec]. - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2001. - 188 s. ; 16 cm - brož.


Kursk : ztracená pýcha Ruska. / Peter Truscott ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 197 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Lectio divina na každý den v roce 4. Doba velikonoční / editoři Giorgio Zevini, Pier Giordano Cabra ; [z italského originálu přeložil Jiří Plhoň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 437 s. ; 21 cm - brož.

Legendy o poustevnících / Jeroným ; překlad, úvod a poznámky Jiří Šubrt. - 1. vyd. - Praha : OIKOYMENH, 2002. - 150 s. ; 21 cm - váz.

Lerm 2003 : Field Trip guidebook. : international symposium on Light Elements in Rock-forming Minerals. / Lukáš Ackerman ... [et al.] ; editor Milan Novák. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University : Moravian Museum, 2003. - 100 s. : il. ; 30 cm - Moravské zemské muzeum ; brož.

Lettres frere Patrick / Pere Jérôme - Prague : Triáda, c2002. - 134 s. ; 19 cm - brož.

Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů : průvodce mystickým a magickým světem Egypta. / Manfred Lurker ; [přeložila Ivana Vízdalová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 246 s. : il. ; 21 cm - váz.

Luach na rok 5764(2003/04) - Praha : Roš Chodeš, 2003. - 1 sv. (v různém stránkování) ; 16 cm - Brož.

Má životní cesta za duší / sri Chinmoy - 2. vyd. - Praha : Madal Bal, 2002. - 4 sv. ; 17 cm - sv. 1 ; brož.

Mana Bible 2003 - Praha : Mezinárodní biblická společnost - IBS-CZ, 2003. - 128 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Muži jsou ze Země a Ženy taktéž / Milan Studnička - Vyd. 1. - [Příbram] : OLYMP-EVOS, [2003?]. - 201 s. ; 22 cm - brož.

Náboženské vyznání obyvatelstva / zpracoval Odbor statistiky vývoje obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 25 s., 12 s. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Nebezpečné pády : průvodce úskalími dospívání. / Stephen Arterburn, Jim Burns - Vyd. 1. - Brno : Nová naděje, 2002. - 227 s. ; 21 cm - brož.


O zapomenutém vlastenci Moraváku PhDr. Aloisu Kolískovi / [sestavil Josef Kolísek] - Olomouc : Josef Kolísek, [2002]. - [8] s. : il., portréty, faksimile ; 21 cm - Brož.

Od Berlína k Jeruzalému : vzpomínky z mládí. / Gershom Scholem - Vyd. 1. - Olomouc : Periplum, 2003. - 158 s. ; 20 cm - brož.

Ostaš : dodatky k horolezeckému průvodci. / Adolf Kadlec - [Náchod] : Juko, [2003?]. - 55 s. : plány ; 21 cm - brož.

Pere Jérôme/moine : vrai portrait incomplet. / [mise en page Robert V. Novák] - Prague : Triáda, 2002. - 294 s. : il., portréty, faksim. ; 28 cm - brož.

Perly rozumu : [průvodce po cestách moudrosti. / vybral a sestavil Ján Lenčo] - Ostrava : Knižní expres, 2003. - 181 s. : il. ; 16 cm - váz.

Peter-Hans Kolvenbach SJ / [redakčně připravili Tomáš Karczub a Peter Beresh ; fotografie Tomáš Jemelka. - Olomouc : Centrum Aletti Velehrad-Roma, 2002. - [16] s. : il., portréty ; 15 x 15 cm - Brož.

Po stopách neznámého Boha / Karel Skalický - 3. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2003. - 164 s. ; 21 cm - brož.

Poselství svatyně v listě Židům / [Ekkehardt Mueller] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Poutě do Staré Vody u Libavé ke sv. Matce Anně Starovodské, uctívané v kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny / Jana Krejčová - Vyd. 1. - Olomouc : Burian a Tichák, 2003. - 124 s. : il. ; 23 cm - Brož.

Pramen naděje, života a víry / Jiří Pala - Třinec : Jiří Pala, 2003. - 111 s. ; 21 cm - Brož.

Preferenční proudění ve vadózní zóně zdrojových oblastí České kotliny / Milena Císlerová - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2003. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Proč právě Irák? : příčiny a důsledky konfliktu. / Roman Joch - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 163 s. ; 21 cm - váz.

Proměny Země a osud lidstva / Marko Pogačnik - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.


Prožívání Krista jako života pro budování církve / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2002. - 122 s. ; 21 cm - brož.

Příběhy pražských svatyní / Pavel Bedrníček - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 547 s. : il. ; 21 cm - váz.

Reálie ruské pravoslavné církve / Ludmila Stěpanova, Zdeňka Vychodilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.

Reciprocal course of cultures and religions : doing business in Central Europe. : lectures and seminars. / Edmundo Farolan ... [et al.] - Karviná : Slezská univerzita, 2003. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Region Věrovany 76. Bulla / [Gustav Vožda] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2002. - 12 s. : il., faksim. ; 21 cm - Brož.

Rituál, umění a výchova / Hana Babyrádová - 1. vyd. - Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - 351 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Satja Saí Baba promlouvá Sv. 13. Poselství lásky : promluvy Bhagavána Šrí Satja Saí Baby (pronesené v letech 1975-1977) / Satja Saí Baba ; [sestavil N. Kasturi]. - 1. vyd., (rev. a rozš. vyd.). - Praha : Pragma, 2002. - 243 s. ; 21 cm - brož.

Sdílet věčné : studie, profily a kritiky. / Mojmír Trávníček - 1. souborné vyd. - V Olomouci : Periplum, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Setkávání budhismu se západem / Frédéric Lenoir ; [přeložila Lada Bosáková]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 330 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Slib / Chaim Potok ; [z anglického originálu přeložil Štěpán Kovařík]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 315 s. ; 21 cm - váz.

Slovník biblické teologie / Xavier Léon-Dufour ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Academia, 2003. - xix, 658 s. ; 25 cm - váz.


Staroegyptská Kniha mrtvých : kapitola 105. / Jiří Janák - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2003. - 156 s. : il. ; 21 cm - brož.


Studie z patristiky a scholastiky II / Lenka Karfíková - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2003. - 260 s. ; 20 cm - brož.

Studijní texty ze spirituální teologie I. : axiomy duchovního života. / A. Haas ... [et al.] - Vyd. 1. - VelehradOlomouc : Refugium Velehrad-Roma : Centrum Aletti, 2003. - 164 s. ; 21 cm - brož.

Svatý Prokop divotvůrce / [z dobových pramenů zpracovali otcové OSBM v Sázavském klášteře] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 110 s. : il. ; 21 cm - brož.

Svědkové naděje : duchovní cvičení uskutečněné ve Vatikánu 12.-18. března 2000 u příležitosti Velkého jubilea za přítomnosti Jana Pavla II.. / F.X. Nguyen Van Thuan - 1.vyd. - Praha : Paulínky, 2003. - 215 s. ; 21 cm - brož.

Svět mýtů : mýty všech dob a národů. / Helma Marxová ; [z německého originálu přeložila Eva Černá]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 556 s. ; 21 cm - váz.

Svět, který čeká na zrození : návrat k civilizovanosti. / M. Scott Peck ; [z anglického originálu přeložila Michala Marková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 425 s. : il. ; 21 cm - váz.

Syntéza víry / Václav Wolf - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 197 s. ; 21 cm - brož.

Škola duše : její cesta a úskalí. / Z'ev ben Shimon Halevi - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002?. - 281 s. : il. ; 22 cm - váz.

Tajemství českých kronik : cesty ke kořenům husitské tradice. / Petr Čornej - 2., rozš. a přeprac. vyd., V Pasece 1.. - Praha : Paseka, 2003. - 456 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Tajný ostrov templářů : rytíři, kněz a poklad. / Erling Haagensen, Henry Lincoln ; přeložil Jindřich Manďák. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 252 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, faksim. ; 22 cm - váz.

Tiché učení : úvod do umění meditace. / výběr prací Sri Chinmoye ; s předmluvou Alana Spence. - 3. vyd. - Praha : Madal Bal, 2001. - 72 s. ; 16 cm - brož.

Třetí křížová výprava dle kronikáře Ansberta : historie o výpravě císaře Fridricha sestavená jakýmsi rakouským klerikem, který se jí účastnil, jménem Ansbert. : (skutky nejjasnějšího z římských císařů Fridricha). / z latiny přeložil a historickým úvodem opatřil Pavel Soukup - Vyd. 1. - Příbram : Knihovna Jana Drdy, 2003. - 151 s. ; 26 cm - váz.


Učebnice létání : letové postupy. : přelety letadel všeobecného letectví nad moři, oceány a velkými vodními plochami, přelet Atlantiku. / Jan Kopička - Vyd. 1. - Praha : Avion, c2003. - 28 s. : il., mapy ; 25 cm - brož.

Uvedení do víry / Walter Kasper - 2. české vyd. - Svitavy : Trinitas, 2003. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Vatikán a rudý prapor : zápas o duši východní Evropy. : studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států. / Jonathan Luxmoore, Jolanta Babiuchová ; [přeložil Josef Línek]. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2003. - 531 s. ; 22 cm - váz.

Vatikán : moc papežů. / Guido Knopp ; [z německého originálu přeložila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 391 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Velké ženy duchovní tradice / Kathleen Jonesová ; [z anglického originálu přeložila Magdaléna Tázlarová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2002-. - 2 sv. ; 18 cm - sv. 1 ; brož.

Veřejnost a niternost : zásady Všeobecné anthroposofické společnosti jako životní základna a cesta školení. / Herbert Witzenmann - 1. vyd. - Vodňany : Ateliér pro eurythmii-Richard Weinberg, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Vůz hrůzy, smrti : tajemnými místy Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš tiše projíždějící. : [strašidelné pověsti Českého ráje, Podkrkonoší a Krkonoš]. / dle starých bájí sepsal a v kraji vyhledal Roman Jirsa - Vyd. 2. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 146 s. ; 22 cm - váz.

Výchova chlapců / James Dobson ; [překlad Alena Švecová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 318 s. ; 21 cm - brož.

Zkušenost života / Witness Lee - 1. vyd. - Anaheim : Living Stream Ministry, 2003. - 358 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist