Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (září-říjen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za září-říjen 2003

A Dévai Ferences Rendház 1850 elötti könyvei : katalógus. / összeállította Szabó Henriette - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár : Osiris, 2002. - 179 s. ; 20 cm - brož.

Adobe InDesign 2.0 CE : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Čulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 244 s. : il. - brož.

Adresář neziskových organizací okresu Kroměříž / [sestavila Soňa Bosáková] - 2. dopl. a přeprac. vyd. - Kroměříž : Knihovna Kroměřížska, 2003. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktivní sebeřízení : jak získat kontrolu nad svým časem a prací. / Anita Bischof, Klaus Bischof - Praha : Grada Publishing, c2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Algorithmen und Applikationen zur interaktiven Visualisierung und Analyse chemiespezifischer Datensätze / Frank Oellien - , 2003. - vi, 206 s., 28 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Brož.

Aplikace grafických informačních systémů / David Bražina - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aplikace participativního managementu na soukromé vysoké škole EPI, s.r.o. : [systém 3-2-1]. : průběžná zpráva z výzkumu na akademický rok 2002/2003. / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 21 s. : il. ; 29 cm - brož.

Aplikace řízení hodnoty / Inka Neumaierová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 95 s. : il. ; 30 cm - brož.

Approaches to discretization of 3D surfaces / Daniel Rypl - Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Structural Mechanics, 2003. - 89 s. : il. ; 20 cm - brož.

Architektura PC / Jaroslav Nesvadba, Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 155 s. : il. ; 30 cm - brož.

Archivace a komprimace dat : jak zálohovat data. : jak komprivovat soubory WinRAR, WinZip, WinAce. : Windows a nástroje komprese dat. : jak archivovat data ve Windows. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace : zkrácená verze habilitační práce. / Josef Schwarz - Brno : VUTIUM, 2003. - 32 s. : il. ; 24 cm - brož.


Bezpečnost v Linuxu : prevence a odvracení napadení systému. / Bob Toxen - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxvi, 849 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Bibliografie časopisu Hláska : ročník I-X (1990-1999). / Jiří Slavík - Plzeň : Petr Mikota, 2003. - 32 s. ; 30 cm - brož.

Bibliografie okresu Šumperk / [zpracovaly ]Emilie Dohnalová, Eva Musilová - Vyd. 1. - V BrněV Olomouci : Muzejní a vlastivědná společnost : Vědecká knihovna, 2002. - 439 s. ; 27 cm - VKOL ; váz

CIKS - studijní knihovna Jižní Město : informace pro 1. ročníky studia a studující jazyků o provozu a poskytovaných službách. / [připravili V. Miletinová a kolektiv SKJM] - Praha : Oeconomica, 2003. - 42 s. : il. ; 21 cm - brož.

Co se osvědčilo : úspěšné romské projekty ve střední a východní Evropě. / uspořádali členové mezinárodního týmů editorů sítě Partners for Democratic Change International: Tibor Kertész ... [et al.] ; editorka české verze Romana Vylitová. - 1. vyd. - [Praha] : Partners Czech, 2003. - 120 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Computerchemische Untersuchungen an Metalloenzymreaktionsmechanismen / Gudrun Schürer - , 2003. - iv, 153 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Časové zpracování pro výpočet příznaků v rozpoznávání řeči : zkrácená verze habilitační práce. / Jan Černocký - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 24 cm - brož.

Česká literatura 1953-2002 : článková bibliografie k 50. výročí založení časopisu. / [zpracovala Věra Vladyková] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2003. - 527 s. ; 20 cm - brož.

České podnikatelství v evropském prostoru : sborník příspěvků z 2. mezinárodního semináře, Liberec 27.2.2003 [a] 7.5.2003 Liberec. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.

České umění XX. století : [Alšova jihočeská galerie. : katalog výstavy. / koncepce výstavy, text katalogu, katalogové údaje Vlastimil Tetiva] - Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2003- . - sv. : barev. il. ; 30 cm - díl 1 ; brož.


Český odborný tisk : typologie tisku, obchodování s inzercí, katalog titulů. / Milan Kašík a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Radix, 2002. - 155 s. ; 21 cm - Radix ; v knize neuvedeno ; brož.


Dateso 2003 : databases, texts, specifications, and objects. : proceedings of the 3rd annual workshop. : April 9-11, 2003, Desná - Černá Říčka. / editor J. Pokorný, V. Snášel - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2003. - 100 s. : il. ; 24 cm - brož.

Datové struktury a speciální algoritmy : modul - vyhledávací a řadící algoritmy. / Eliška Treterová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Die Kunst, in drei Stunden ein Buchhalter zu werden : Bücher aus der Sammlung Schmalenbach. : Katalog zur Ausstellung. / von Ralf Depping und Christiane Suthaus ; mit einer biographischen Einleitung von Maria Engels. - Köln : Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, 2000. - 93 s. : il., faksimile ; 21 cm - brož.

Dny evropského dědictví 2003 : v České republice 13. a 14. září 2003. / [zpracovala a průvodními texty opatřila Jana Kobzanová] - [Praha] : Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 2003. - 184 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Dokonalá organizace v malé firmě : optimální sebeřízení, organizace času a administrativa. / Christine Öttlová & Gitte Härterová - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dokumenty Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI) - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2003. - 64 s. ; 15 cm - brož.

Efektivní metoda Q učení: simulační posouzení použitelnosti pro řízení aktivního magnetického ložiska : zkrácená verze habilitační práce. / Tomáš Březina - Brno : VUTIUM, 2003. - 35 s. : il. ; 24 cm - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Evropská unie / Petr Fiala, Markéta Pitrová - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 743 s. ; 26 cm - váz.

Evropská unie : vše, co bychom měli vědět. / Tomáš Panfil - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 48 s. : il. (většina barev.), mapy, portréty ; 30 cm - váz.

Evropské království, kde jsi? / Olga Chválová ; [ilustrace Pavel Piekar]. - 1. vyd. - Praha : Humanea, 2003. - 45 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fakaj studoj en esperanto : [kolekto de kontribuajoj prezentitaj dum konferenco Aplikoj de esperanto en sciencio kaj tekniko. : =sborník příspěvků přednesených na konferenci "Aplikace esperanta ve vědě a technice". : Dobřichovice, 2002-11-08/10]. / redaktis Zdeněk Pluhař - 1-a eldono - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 146 s. : il., mapa ; 20 cm - brož.


Filmová publicistika Karla Smrže : český film, filmová technika, filmová dramaturgie. / uspořádal Karel Tabery - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 401 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. / Ian Brooks - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiii, 296 s. : il. ; 24 cm - váz.

Foreign ethnics in Hellenistic Egypt / Csaba A. La'da - LeuvenParis : Peeters : Dudley, 2002. - xlvi, 384 s. ; 24 cm - brož.

Hacking bez tajemství: Linux / Brian Hatch, James Lee, George Kurtz ; [překlad Jiří Veselský]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xiv, 644 s. : il. ; 23 cm - brož.

Hardware počítačů / Rostislav Fojtík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.

Historie a současnost podnikání na Kutnohorsku a Čáslavsku / [zpracoval Pavel Novák ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Lounsku, Žatecku a Podbořansku / [historickou část zpracovala Michaela Hrubá ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Příbramsku / [zpracovala Jana Burešová ... et al.]] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 247 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Rychnovsku / [historickou část zpracoval Václav Šplíchal] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 279 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Trutnovsku / [historickou část zpracovala Hana Burdychová ... et al.] - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 175 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Historie a současnost podnikání na Třebíčsku / [historickou část zpracovala Jana Bečková ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003. - 223 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - váz.


Historie a současnost podnikání v Praze / [historickou část zpracoval Jaroslav Láník ; autorská spolupráce na druhé části Richard Mandelík]. - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2003- . - sv. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - sv. 1 ; váz.

Hrad a chodba tajná- : tajemná podzemí a skryté poklady hradů, zámků, tvrzí, klášterů, kostelů, měst. / Karel Pokorný - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2003. - 181 s. : il. (většina barev.), plány ; 24 cm - váz.

Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2004 z vybraných veřejných rozpočtů a grantové programy nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu - Praha : Úřad vlády ČR, 2003. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Informační management a společnost / editoři J. Klas, S. Gregor - Praha : Oeconomica, 2003. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Inovace v manažerské praxi / František Valenta - 1. vyd. - Praha : Velryba, 2001. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet a autorské právo / Jiří Čermák - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 251 s. ; 21 cm - brož.

Jak ubránit společnou Evropu / Olga Chválová - 1. vyd. - Praha : Humanea, 2003. - 69 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Jak věci fungují / Marshall Brain - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003- . - sv. : barev. il. ; 28 cm - sv. 1 ; váz.

Kancelářská abeceda : profesionální vedení sekretariátu. / [vedoucí projektu Lucie Součková] - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Kapitoly z dějin brněnských časopisů / Bronislava Gabrielová, Bohumil Marčák - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita : Georgetown, 1999-. - 2 sv. : il., faksim. ; 25 cm - sv. 1 ; Masarykova univerzita, brož.


Kinematická navigace kolenní endoprotézy : osové postavení dolní končetiny, poloha femorální a tibiální komponenty. / [Radek Hart, Miloš Janeček] - Brno : Neptun, 2003. - 76 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


Knihovny na Karlovarsku - Karlovy Vary : Okresní knihovna, [2003?]. - 31 s. : il. (většina barev.) ; 15 x 21 cm - Brož.

Komentář k aplikaci ČSN EN 12186 a souvisejících předpisů v praxi / Jan Svoboda, Stanislav Voral - 1. vyd. - Říčany u Prahy : GAS, 2003. - 138, [188] s. : il. ; 21 cm - brož.

Komunikační protokoly počítačových sítí / Tomáš Sochor - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 55 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lesnicko-dřevařský sektor a Evropská unie / Jiří Matějíček, Lukáš Jakubec - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2003. - 188 s. : il., mapa ; 24 cm - brož.

Lexikon bohů a symbolů starých Egypťanů : průvodce mystickým a magickým světem Egypta. / Manfred Lurker ; [přeložila Ivana Vízdalová]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 246 s. : il. ; 21 cm - váz.

Linux - administrace serveru Apache / Charles Aulds - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 535 s. : il. ; 23 cm - brož.

Linux RedHat v kanceláři a doma, aneb, Operační systém včetně office zdarma a legálně / Miroslav Milda - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Literární mýty, záhady a aféry : otazníky nad životy a díly českých spisovatelů. / Petr Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 232 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

LOG601 - Mezinárodní logistika(anglicky) : (2 kredity). : učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční formě. / autor textu Pavlína Vondrová ; zpracování do formátu elektronické publikace Petr Střítezský. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Macromedia Fireworks MX : názorný průvodce. / Sandee Cohen ; [překlad Tomáš Říhošek]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xvii, 374 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 23 cm - brož.

Magické mluvící symboly : návod na vykládání magických karet. / Stanislav Brázda, Xena Longeri - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 2002. - 47 s. ; 21 cm + 32 karet. - brož.

Management / Oldřich Kratochvíl - Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2003. - 201 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.


Manažerské účetnictví pro strategické řízení / Libuše Šoljaková - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 146 s. : il. ; 24 cm - brož.

Metody optické kontroly a jejich aplikace v oblasti strojírenské výroby : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / František Bradáč - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Microsoft small business server 2000 : provoz, správa a odstraňování problémů. : rady, tipy a osvědčená řešení. / Harry Brelsford - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxvi, 692 s. : il. ; 24 cm - váz.

Microsoft Windows 98/ME : jednoduše, srozumitelně, názorně. / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 212 s. : il. ; 20 x 23 cm - brož.

MIE505 - Theories of the Firm : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Jana Soukupová - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Missa Presulem ephebeatum : partitura. / Heinrich Isaac (ca 1450-1517) ; k vydání připravil a studii napsal Martin Horyna. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, 2002. - 1 partitura (XXXII, 31 s.) ; 30 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Mistr Kampanus / Zikmund Winter - Praha : Levné knihy KMa, 2002. - 591 s. ; 18 cm - brož.

Mistrovství v Microsoft Windows XP / Ed Bott, Carl Siechert ; [překlad Rostislav Cibulka]. - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2003. - xxii, 608 s. : il. ; 24 cm - váz.

Modelování mikrovlnných struktur : tradiční a netradiční přístupy. : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru elektronika a sdělovací technika. / Zbyněk Raida - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 24 cm - brož.

Moderní databáze 2003 : "webové služby a mobilní databáze". : 18. ročník. : sborník z mezinárodní konference. : 24.-25.6.2003, hotel Orlík, Vystrkov. - Praha : Komix, 2003. - 116 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Moderní personální management : nejnovější trendy a technologie. / Alfred J. Walker a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 253 s. : il. ; 24 cm - brož.


MS Office XP : manažerská informatika. : databázový systém Microsoft Access verze 2002 CZ. / Tomáš Kubálek, Lenka Švecová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 208 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mýtus UFO : ufologie z pohledu skeptika. / Stanislava Ramešová - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 236 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Návrh a vývoj algoritmů : modul-vývojové diagramy a příkazy jazyka Borland Pascal. / Eliška Treterová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

Návrh databází / Zdeňka Telnarová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nevyjasněné záhady II. tisíciletí / Petr Vokáč - 1. vyd. - Třebíč : Tempo, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - váz.

Nové cesty středoevropského partnerství : záznam příspěvků přednesených na sérii 3 konferencí pořádaných Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie a Mezinárodním visegrádským fondem. - Praha : Policy Centre for the Promotion of Democracy, 2003. - 253 s. ; 21 cm - brož.

O českém anarchismu : česká anarchistická periodika 1880-1925. / Václav Tomek - Vyd. 1. - Praha : Manibus Propriis, 2003. - 347 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obavy o člověka / Slavoj Hontela ; [ilustrace Eva Hontelová]. - [Tišnov] : Sursum, 2002. - 168 s. : il. ; 21 cm - váz.

Obchodní korespondence v němčině / Miroslava Pščolková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 199 s. ; 23 cm + 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - brož.

OP-402 - Mezinárodní management : (4 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Dana Zadražilová ; zpracování do formátu elektronické publikace Milan Hladký. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


P - 527 - Nástroje personálního řízení : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). : učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a mangement v distanční formě. / Zuzana Dvořáková ; zpracování do formátu elektronické publikace Jana Slavíková. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


PC pro školy / Jiří Plášil - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2003. - 263 s. : il. ; 21 cm - brož.

Personální management - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Plynovody a přípojky z polyetylenu : technická pravidla schválena dne 11.3.2003. - Říčany : GAS, 2003. - 47 s. : il. ; 30 cm - brož.

PM-304 - Základy krizového managementu : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Emil Antušák, Zdeněk Kopecký ; zpracování do formátu elektronické publikace Zita Sklenářová. - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

PM-475 - Projektový management : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / Helena Hrůzová, Petr Řeháček - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.

Polska w Unii Europejskiej : nasze warunki czlonkostwa. - Warszawa : Biuro ds. Referendum Europejskiego KPRM, 2003. - 55 s. ; 30 cm - brož.

Portmoneum : Josef Váchal Museum in Litomyšl. / by Jiří Kaše et al. ; photographs by Zdeněk Helfert. - 1st ed. - Praha : Paseka, 2003. - 53 s. : il. (většina barev.), portréty ; 24 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Portmoneum : muzeum Josefa Váchala v Litomyšli. / Jiří Kaše a kol. ; fotografie Zdeněk Helfert. - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 53 s. : il. (většina barev.), portréty ; 24 cm - brož.

Poselství žlutého kvítku : s dvojicí Foglar-Bureš nezvykle otevřeně o věcech čtenářského zájmu, o lidech a životě vůbec. / Jiří Polák ; [doslov napsal Jiří Stegbauer]. - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 113 s., [20] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Posouzení vhodnosti aplikace srážko-odtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR / Jan Daňhelka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita : Český hydrometeorologický ústav, 2003. - x, [196] s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; kroužková vazba

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor


Používáme Linux : podrobný průvodce Linuxem. / Matt Welsh ... [et al. ; překlad David Krásenský]. - 3., aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - xxiv, 659 s. : il. ; 23 cm - váz.

Praktická typografie / Pavel Kočička, Filip Blažek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2000. - xiv, 288 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Preferenční proudění ve vadózní zóně zdrojových oblastí České kotliny / Milena Císlerová - V Praze : České vysoké učení technické, Fakulta stavební, 2003. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Principia cybernetica '03 : mezinárodní konference kateder automatizace a kybernetiky technických vysokých škol a univerzit v České a Slovenské republice pořádaný u příležitosti 50. výročí zahájení vysokoškolské výuky v Liberci. : Liberec, 3.9.-5.9. 2003. / [editor Miroslav Olehla a kol.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Proceedings of 29th ASU conference : object-oriented programming in simulation. : September 10-12,2003 Bystrice pod Hostynem (Svaty Hostyn), Czech Republic. / [editor Ivan Křivý, Radek Krpec] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm - brož.

Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control : Czech Technical University in Prague, Masaryk Halls of Residence, Prague, September 4, 2001. / editors Jiří Bíla, Miroslav Kubíček, Bohumil Šulc - Prague : Masaryk Academy of Work, Mechanical Society at the CTU, 2001. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Programy pro kancelář / Jan Polzer - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 141 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace : cesta labyrintem financování EU. / [Danai G. Tsapikidou ... et al.] - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti, 2003. - 230 s. ; 21 cm - Brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači

Připojujeme se k Internetu / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 87 s. : barev. il. ; 22 cm - kroužková vazba


Rada Evropy : 800 milionů Evropanů. / [překlad Zdena Dostálová] - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. - 108 s. : portrét ; 22 cm - Brož.


Road to sustainability - economic, social and environmental dimension of sustainability in Visegrad countries / Viktor Třebický ... [et al.] - 1st ed. - Prague : Institut for Environmental Policy, 2003. - 271 s. : il., mapka ; 25 cm - brož.

Robot modelling and control : short version of habilitation thesis. / František Šolc - Brno : VUTIUM, 2003. - 35 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rozvoj managementu jako faktoru budujícího konkurenceschopnost firmy : zkrácená verze PhD Thesis. / Robert Zich - V Brně : Vysoké učení technické, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Řešení problémů s PC / Zdeněk Valečko - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - ix, 299 s. : il. ; 23 cm - brož.

Salon dvou století : Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté. / Robert Sak - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 277 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorského studia, Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické : 27.2.2003. / sestavení sborníku Norbert Žid - Praha : Oeconomia, 2003. - 305 s. : il., mapa ; 23 cm - brož.

Scientific logistical world of logistics / G. Jerry Toole - 1st ed. - Plzeň : Logistical English Publications, 2003. - 280 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Sedmé setkání s tajemstvím : UFO - nedokončená tečka. / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 215 s. : il., mapa, portréty ; 21 cm - váz.

Selected topics from the European Union : an introduction to english terminology used in key EU documents for law students. / Renata Vystrčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001-. - 2 sv. : il. ; 25 cm - sv. 1 ; brož.

Sen-Byznys.com : naplánujte si budoucnost a uskutečněte své sny v e-ekonomii. / Burke Hedges ; [přeložila Dana Šimonová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2002. - 138 s. : il. - brož.

Slovník zahraničních filmových herců konce XX. století / Miloš Fikejz - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 2002. - 2 sv. : portréty ; 21 cm - soubor


SMS549 - Vnitřní záležitosti EU : (2 kredity). : multimediální učební pomůcka. / autor textu, zpracování do formy elektronické publikace Radka Druláková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - v knize neuvedeno ; brož.


Sondy do světa skautů : sociologické výzkumy Junáka 2000-2003. / Václav Břicháček ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 64 s. : il. ; 21 cm - brož.

Strategic management and its support by information systems : 5th international conference, 3-5 September 2003, Horní Bečva, Czech Republic. : proceedings. / editor Jindřich Kaluža - Ostrava : Technical University, Faculty of Economics, 2003. - 312 s. : il. ; 25 cm - brož.

Svět, který čeká na zrození : návrat k civilizovanosti. / M. Scott Peck ; [z anglického originálu přeložila Michala Marková]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 425 s. : il. ; 21 cm - váz.

Systems Integration 2003 : 11th International Conference, Prague, Czech Republic, June 16-17, 2003. : proceedings. / edited by Jiří Voříšek - 1st ed. - Prague : The Czech Society for Systems Integration, The Department of Information Technologies, PUE, 2003. - 594 s. : il. ; 29 cm - brož.

Širokopásmové sítě a jejich aplikace : moderní komunikační technologie datových a počítačových sítí a jejich aplikace, internet/intranet, IP telefonie a videokonference. : sborník příspěvků. : Olomouc 28.-29. května 2003. / pořadatelé CESNET Praha a UP Olomouc - Informační centrum, Centrum výpočetní techniky ; [editor Milena Kršková, Radovan Pleva]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 145 s. : il. ; 29 cm - brož.

Technické inovace v ČR za období 1999-2001 / zpracoval Odbor statistik rozvoje společnosti - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 24 s., [19] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Technické výkresy v AutoCADu : průvodce tvorbou technické dokumentace na počítači. : efektivní práce na malých i velkých projektech. / Martin Popelka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 193 s. : il. ; 23 cm - brož.

Teoretická informatika a výpočetní technika v praxi / Lubor Binar, Martin Malčík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 58 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teoretické základy informatiky I / Hashim Habiballa - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 99 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie omezení v podnikové praxi : zvyšování výkonnosti podniku nástroji TOC. / Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 213 s. : il. ; 24 cm - brož.

Textauswahl für den Deutschunterricht an der Musikfakultät / Květoslava Horáčková - V Brně : Janáčkova akademie múzických umění, 2003- . - sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.


Texty v programu Word II / Jiří Hlavenka - Vyd. 2. - Brno : Computer Press, 2003. - 80 s. : il. ; 22 cm - kroužková vazba

Těžký život redaktorky / Petra Špornová - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 85 s. : il. ; 21 cm - brož.

The Digital Library Toolkit / [Peter Noerr] - 2nd ed. - Palo Alto : Sun Microsystems, 2000. - iii, 186 s. : il. ; 28 cm - Brož.

The heart of pq : a special project of the Prague Quadrennial 2003, June 13-16 2003. : international exhibition of scenography and theatre architecture. : catalogue. / [editor Dominic Swire] - 1st ed. - Prague : Theatre Institute, 2003. - 47 s. : il. ; 28 cm - brož.

TIC@Europe.edu : les technologies de linformation et de la communication dans les systemes éducatifs européens. - Bruxelles : Eurydice, 2001. - 194 s. ; 23 cm - brož.

Tradice vědy a skrývání smyslu : komentář k Husserlovu Původu geometrie. / Jacques Derrida ; [z francouzského originálu ... a z německých originálů uvedených v ediční poznámce přeložil Martin Pokorný]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2003. - 163 s. ; 20 cm - brož.

Tvorba systému jakosti ve zdravotnictví a lékárenství s využitím norem ISO / Jaromír Pešek - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 110 s. : il. ; 21 cm - brož.

UML a unifikovaný proces vývoje aplikací : průvodce analýzou a návrhem objektově orientovaného softwaru. / Jim Arlow, Ila Neustadt - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 387 s. : il. ; 23 cm - brož.

Úvod do didaktiky informatiky / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 61 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do počítačových sítí / Cyril Klimeš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 87 s. : il. ; 30 cm - brož.

Visualization in Science and Technical Education : editor Martin Bílek. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 92 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vliv podnikatelské etiky na ekonomické výsledky malých a středních podniků : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Jana Markesová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vliv pracovní výkonnosti na efektivnost podniku : zkrácená verze PhD thesis. / Renáta Myšková - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 30 s. ; 21 cm - brož.

Vstup do EU - skutečnost před branami českého podniku / Ivana Oklešťková, Jiří Nekovář, Václav Okleštěk - Vyd. 1. - Praha : Euro-Trend, 2003. - 118 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Vyhledávání na Internetu / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 79 s. : il. ; 22 cm - kroužková vazba

Vypalujeme DVD / Petr Broža - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 162 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Využití aplikačních programů ve výuce / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.

Využití moderních metod řízení a zabezpečování jakosti při konstrukci obráběcích center : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Petr Blecha - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Využití principů marketingové koncepce úplné spokojenosti zákazníka (TCS) pro rozvoj podniku : zkrácená verze PhD Thesis. / Iveta Šimberová - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj objektových aplikací I / Rostislav Fojtík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vzpoura genů : od velkého třesku k umělé inteligenci. / Pavel Houser - 1. vyd. - Praha : IDG Czech, 2003. - 127 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Windows Server 2003 / Michal Osif - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 623 s. : il. ; 24 cm - brož.

Windows Server 2003 : nové funkce, upgrade a implementace. : pro hladký přechod z nižších verzí. / Bohdan Cafourek, Dalibor Kačmář - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xvi, 247 s. : il. ; 23 cm - brož.

WWW pro zelenáče / Petr Klán, Jindřich Jindřich - Praha : Neocortex, c2002. - 318 s. : il. ; 23 cm - brož.


X. trienále ex libris Chrudim 2000-2002 : jubilejní. : 12. října - 30. listopadu 2002. / [úvodní text Eva Wolfová, Miroslav Houra] - 1. vyd. - Praha : Památník národního písemnictví, 2002. - 78 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

XII. mezinárodní sjezd slavistů : Krakov 27.8.-2.9.1998. : bibliografie. / zpracovaly Zdeňka Rachůnková, Michaela Řeháková - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2003. - 360 s. ; 21 cm - brož.

Zabezpečení sítí Cisco : autorizovaný samostudijní výukový kurz. / Michael Wenstrom - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxv, 753 s. : il. ; 23 cm - váz.

Záhadné Sedlčansko : tajemnou českou krajinou. : legendy, báje, příběhy, záhady, magie a otazníky. : Sedlčany, Osečany, Dublovice, Červený Hrádek, Třebnice, Kosova Hora, Vrchotovy Janovice a okolí. / Pavel Toufar - 1. vyd. - Benešov : Start, 2003. - 269 s. : il., mapy, portréty, plány ; 22 cm - váz.

Základní pojmy z operačních systémů / Cyril Klimeš, Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy managementu / Otto Obst - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 65 s. ; 29 cm - brož.

Základy počítačovej grafiky pre učitelov stredných škôl / Alexej Kolcun - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Záznamy času : ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze. : [30.5.-31.10.2003 v letohrádku Hvězda. : katalog výstavy]. / editorka Naděžda Macurová - V Praze : Památník národního písemnictví, 2003. - 160 s. : il., portréty, faksim. ; 26 cm - váz.

Zelená karta : přehled zařízení poskytujících slevy členům ČSOP. / [editor Petra Písaříková] - Praha : Ústřední výkonná rada ČSOP, c2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il., mapy ; 17 cm - volné listy v pořadači

Změny ekonomického prostředí a jejich dopad na podniky v procesu připojování ČR do EU / Lubomíra Breňová, Zuzana Džbánková, Marta Nečadová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 133 s. : il. ; 25 cm - brož.


10 let firmy Servisbal obaly s.r.o. se sídlem v Dobrušce a pobočkami v Rokycanech a Svitavách 1993 - 2003 a historie kartonážnictví v Dobrušce (1900-1948) - Vyd. 1. - Dobruška : Servisbal obaly : Expedice F.L.Věka, 2003. - 20 s. : il. (některé barev.), portréty ; 16 x 22 cm - Brož.


1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java : nejbohatší sbírka řešených problémů a užitečných nápadů v Javě. / Bogdan Kiszka - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 519 s. : il. ; 23 cm - brož.

333 tipů a triků pro vypalování CD a DVD / Petr Broža - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 150 s. : il. ; 21 cm - brož.

48. aukce Klubu dražitelů Aukční síně Vltavín : spolek Hlahol, Praha, 14. června 2003 v 11 hodin. - Praha : Aukční síň Vltavín, 2003. - 16 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 2 příl.. - Brož.

70 let muzea v Kroměříži / [odpovědný redaktor Jiří Stránský ; fotografie Milan Odstrčil ... et al.]. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2003. - 75 s. : il., portréty ; 18 cm - brož.

8. veletrh muzeí České republiky : program. : Třebíč 28.5.-30.5.2003. - [Třebíč : Muzeum Vysočiny, 2003]. - 13 s. : il. ; 30 cm + 2 příl.. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 16.09.2019 10:14
TOPlist