Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za listopad-prosinec 2003

Almanach ke 100. výročí založení Gymnázia v Nymburce / [redakční rada Jiří Kuhn, Vladimíra Sedlatá, Blanka Suchánková] - Nymburk : Gymnázium Nymburk, 2003. - 177 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - Brož.

Atlantida holíčských Židů / Heinz Jakob Tauber ; [doslov napsal Viktor Fischl]. - Vyd. 1. - Praha : Sefer, 2003. - 429 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Barevná pohádková Abeceda pro malé čtenáře / [námět a text] Milena Drtinová ; [ilustrace Josef Čapek ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Tváře, 2003. - 85 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Bejvávalo na horách / foto Karel Hník ; text Jana Sojková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon : Krkonošský národní park, 2003. - 151 s. : il. ; 31 cm - váz.

Bibliografie národopisných aktualit (1964-1989) / [sestavili Daniel Drápala, Jana Nosková] - Strážnice : Ústav lidové kultury, 2003. - 175 s. ; 23 cm -

Breviář fantastické holky / Kim Izzová, Ceri Marshová ; [z anglického originálu ... přeložila Petra Diestlerová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 339 s. : il. ; 21 cm - váz.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : CD ROM Sborník referátů z 8. mezinárodní vědecké konference. : CD ROM Proceedings of the 8th international conference. : Tábor 2.-4. dubna 2003. / [editoři CD ROM Milan Hasman ... et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 7 l. + 1 CD-ROM. - brož.

Counselling services at Czech universities / Zuzana Freibergová ... [et al.] - 1st impress. - Praha : National Training Fund, 2003. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Čáry máry : pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. / [Zdena Michalová ; ilustrace Arna Juračková]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

České houslové školy / Lukáš Janko - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2003. - 177 s. : il., noty ; 21 cm - brož.

Český jazyk : začínáme číst. / [Iveta Němečková ; ilustrace Marion Vosen]. - Praha : Mutabene, 2003- . - sv. : barev. il. ; 23 cm - sv. 1 ; volné listy v obálce

Český jazyk : základní cvičení. / [Friederike Barnhusen ... et al. ; ilustrace Ursula Konopka-Nolte, Marion Vosen]. 1. Rozšíření slovní zásoby - Praha : Mutabene, 2002- . - 1 sv. [16 karet] : barev. il. ; 23 cm - sv. 1 ; volné listy v obálce


Čítanka pro 4. ročník zvlášní školy / [Vladimíra Gebhartová, Jiřina Vitvarová] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 63 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Čítanka pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia / Ladislava Lederbuchová, Eva Beránková ; [ilustrace Eva Sýkorová, Pavel Žilák. ; fotografie Karel Brož ... et al.]. - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 224 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm - brož.

Čítanka : pro 9. ročník základní školy. / Pavel Šrut, Barbara Lukešová, Jitka Slavíková - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čteme od A do Z : [veselé příběhy, říkadla, hádanky, stolní hry pro dlouhou chvíli]. / Anna Sójková ; ilustrace Sebastian Person. ; [překlad Věra Skaláková]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 104 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Dějiny vědy a techniky 11. 20. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2003. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dětské výroční zvyky a obyčeje jihovýchodní Hané / Miroslav Válka - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1989. - 38 s. : il. ; 24 cm + 5 příl. - Brož.

Edda a Sága o Ynglinzích / Snorri Sturluson ; [ze staroislandských originálů přeložila a předmluvou opatřila Helena Kadečková]. - Vyd. 2., v Argu 1. - Praha : Argo, 2003. - 222 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Ein Jahrzehnt nach der Wende : Perspektiven für das vereinte Deutschland. : Studium generale vom 25. Oktober 1999 bis 2. Februar 2000 an der Friedrich Schiller Universität Jena und der Eberhard Karls Universität Tübingen. / Hans-Dietrich Genscher ... [et al.] - Jena : Friedrich Schiller Universität, 2003. - 242 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elektronické klávesové nástroje v hudební výchově / Jaroslav Herden - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 59 s. : noty ; 21 cm - brož.

European glossary on education Vol. 4. Management, monitoring and support staff - Brussels : Eurydice, 2002. - 215 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.


Evropská úmluva o lidských právech : východiska pro učitele. / [Mark Taylor] - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. - 16 l.[32] s. : barev. il. ; 31 cm - v knize neuvedeno ; volné listy v přebalu


Faustin Ens : životní příběh slezského intelektuála doby předbřeznové. / Milan Myška - Vyd. 1. - V OpavěV Ostravě : Matice slezská : Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, c2003. - 141 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Matice slezská ; brož.

Fin de siecle a umění stavěti v Nymburce : architektura nymburského gymnázia. / Jan Červinka Pozoruhodné nálezy objevené při stavbě reálky / Karla Motyková - [Nymburk : Gymnázium Nymburk, 2003]. - 48 s. : il., portréty, plány ; 25 cm - Brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - brož.

Hůlková písanka, aneb, Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům / [autorky Krista Hemzáčková a Jana Pešková] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 5, 18, 29 s. : il. ; 30 cm - brož.

Indiáni Severní Ameriky : víra a rituály, duchové země a oblohy. / Larry J. Zimmerman ; spoluautor Brian Leigh Molyneau. ; [přeložil Dušan Zbavitel]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 184 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 29 cm - váz.

Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě : [Pražský dům fotografie , červen 2002. : Opava, Dům umění 2003]. - Praha : KANT : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2002. - 10 s. : barev. il. ; 21 x 22 cm - brož.

Interakce učitele a žáka : cvičebnice. / M. Musilová - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 29 s. ; 21 cm - Brož.

Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti / P.H. Berneová, Louis M. Savary ; [z anglického originálu ... přeložila Zdeňka Dostálová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 132 s. ; 23 cm - brož.

Jak trávit volný čas se psem : hry, sporty, triky. / Angela Wegmannová - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 175 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Kabinet multikulturní výchovy : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. / [Lenka Gulová, Ema Štěpařová] - Brno : Paido, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.


KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy


KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 6 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : český jazyk pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 4 sv. : il. ; 32 cm - Infra ; pořadač

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : projekty, agenda atd. pro I. a II. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 4 sv. : il. ; 32 cm - volné listy v pořadači

KAFOMET : katalog forem a metod práce. : projekty, agenda atd. pro I. stupeň. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2002- . - 3 sv. : il. ; 32 cm - pořadač

Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945-1990 / Pavel Urbášek, Jiří Pulec a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 383 s. : il., portréty ; 31 cm - váz.

Kapitoly z teorie speciální pedagogiky / Petr Franiok - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 57 s. ; 30 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10.-2.11.2002). III. Univerzity a vzdělání / editor Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 169 s. : il. ; 24 cm - brož.

Krásný čas vánoční / [ilustrace] Kerstin Heß ; [české texty Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [15] s. : barev. il. ; 15 cm - brož.

Kronika kateder účetnictví / [Libuše Müllerová za kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 74 s. : il. (většina barev.), portréty ; 30 cm - brož.

Kultura mluvního projevu učitele tělesné výchovy / Milena Krobotová, Vlasta Karásková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 93 s. ; 21 cm - brož.


Kurikulum andragogiky : sborník. / [editor Dušan Šimek] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 261 s. : 25 cm - brož.


Láska a sex ve starém Řecku / Juan Eslava Galán ; [ze španělského originálu ... přeložil Jan Schejbal]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Lexikon Deutschunterricht : Sprache - Literatur - Didaktik und Methodik. / Dietrich Homberger - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 2002. - 677 s. : 24 cm - váz.

Literatura III : výbor textů, interpretace, literární teorie. / Bohuslav Hoffmann - 2., upr. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 295 s. ; 24 cm - brož.

Management and evaluation of the course : postgradual training in adult education. / Hana Danihelková - Ed. 1st - Ostrava : University of Ostrava, 2003. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mechanika : příprava pro studium na vysoké škole. / Lidmila Burianová ... [et al.] - Vyd. 2., dopl. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 52 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mit zwei Sprachen gross werden : mehrsprachige Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule. / Elke Montanari - München : Kösel, 2002. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modul A : teoretické základy medicíny. / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Multikulturní výchova I : teoretická východiska. / Přemysl Mácha, Iva Jašková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 65 s. ; 30 cm - brož.

Multikulturní výchova II. / Iva Kirovová, Danuše Matýsková, Martin Pobořil - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 71 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nabídka negraduálních kurzů VŠB-TU Ostrava / zpracovala Hana Tomečková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 115 s. ; 29 cm - brož.

Náměty ke studentskému hodnocení vysokoškolské výuky / Jan Šťáva, Vlastimil Švec - Brno : Paido, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nástin dějin literatury : příprava k maturitě. / Milan Kudrys, Richard W. Fetter, František Parkan - 3., přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2003. - 190 s. ; 21 cm - brož.

Občanská výchova pro 8. ročník zvlášní školy : pro 8. ročník zvláštní školy. / [Oldřich Müller] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 60 s. : il. ; 30 cm - brož.


Občanská výchova pro 8. ročník zvláštní školy : pracovní sešit. / [autor Oldřich Müller ; ilustroval Vladimír Pergler]. - 3. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 31 s. : il. ; 30 cm - brož.

Občanská výchova pro 9. ročník zvláštní školy / [autoři Oldřich Müller, Milan Valenta ; ilustroval Jiří Filípek]. - 2. upr. vyd., V Nakladatelství Parta 1.. - Praha : Parta, 2003. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Obory vzdělávání a přípravy v rámci ISCED-97 : příručka, vydání 1999. / Ronie Andersson, Anna-Karin Olsson ; [překlad Anna Konopásková]. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2003. - 86 s. ; 30 cm - brož.

Okouzlené oči : lístky z českých slabikářů. / sestavili Jarmila Schreiberová, Hugo Schreiber ; [texty Hugo Schreiber, Jarmila Schreiberová, Vladimíra Gebhartová. ; ilustrace Artuš Scheiner]. - 1. vyd. - Praha : Obecní dům, 2003. - 224 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Pamětní kameny na Jihlavsku / Zdeněk Jaroš - 1. vyd. - Jihlava : Magistrát města Jihlavy, 2003. - 146 s. : il. ; 24 cm - Brož.

Pedagogicko-vědecká konference u příležitosti 100. výročí založení Fakulty strojního inženýrství : 5.-6.12.2000, Brno. : sborník přednášek. - Brno : Vysoké učení technické, 2000-. - 2 sv. : il., tab. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Perské se přesily nemusíš bát : vzpomínky 1944-1998. / Ladislav Dvořák - Vyd. 1. - Říčany u Prahy : Ladislav Dvořák, 2003. - 113 s. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - brož.

Plánování, řízení a vyhodnocení kurzu : postgraduální kurz Vzdělávání dospělých. / [Hana Danihelková, Diana Svobodová] - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Počítačové architektury a diagnostika : PAD 2003. : pracovní seminář pro studenty doktorského studia, Zvíkovské Podhradí, 24.-26. září 2003. : sborník příspěvků. / Zdeněk Kotásek, Richard Růžička, Lukáš Sekanina (ed.) - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Podivuhodné příběhy a písně z Modrých hor / Kamil V. Zvelebil - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2003. - 126 s. ; 21 cm - váz.


Podnikatel : pracovní sešit. / Jiří Dvořáček - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2003. - 97 s. ; 30 cm - brož.


Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Pověsti a balady (z Valašska, Hané a Slovácka) / [Antonín Bajaja ... et al.] - Vyd. 1. - ZlínUherské HradištěVelehrad : Krajská knihovna Františka Bartoše : Klub kultury : Ottobre 12, 2003. - 72 s. : il. ; 15 cm + 1 CD. - brož.

Prevence a řešení šikany ve škole / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 197 s. ; 23 cm - brož.

Pročpohádky : lidové legendy z Chodska. / sepsala a vypráví Marie Korandová ; ilustracemi volně doprovází Josef Ladislav Jícha. - Vyd. 1. - Plzeň : Vlasta Nosková, 2003. - 100 s. : il. ; 22 cm - Váz.

Prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc. 29.10.1891-14.7.1979 : zdravý rozum - původní studie univ. prof. MUDr. Jana Kabelíka, DrSc."Zdravý rozum" z roku 1978 a sborník příspěvků ze semináře k 110. výročí narození prof. Kabelíka v roce 2001. / J.V. Musil (ed.) aj. - 1. vyd. - Olomouc : Vlastivědná společnost muzejní : Psychologická a výchovná poradna, 2003. - 60 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Programy celoživotního vzdělávání / [odpovědný redaktor Hana Dziková] - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - ca 150 s. ; 23 cm - pořadač

Průvodce studiem oboru Pedagogika volného času / Jiřina Pávková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 29 s. ; 30 cm - brož.

Přehled učiva k maturitní zkoušce z matematiky / Alois Halouzka - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 240 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení, III. ročník / Jarmila Kuchařová - 1. vyd. - Ostrava : Libuše Čermáková, 2003. - 103 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Příprava budoucích e-učitelů na e-instruction / Miroslava Černochová - Praha : AISIS, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.


Pyramida : za hranicemi představivosti. : uvnitř velké pyramidy v Gíze. / Kevin Jackson a Jonathan Stamp ; [z anglického originálu ... přeložil Ladislav Bareš]. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 191 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 26 cm - váz.


Schluss mit der Bildungsmisere : ein Sanierungskonzept. / Jürgen Kluge - Frankfurt am Main : Campus, 2003. - 241 s. ; 22 cm - váz.

School improvement in an era of change / Danuše Nezvalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Slovácké kateřinské hody s právem : [Huštěnovice] 1923-2003. / [odpovědný redaktor Alena Bazalová] - [Velehrad] : Ottobre 12, 2003. - 94 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - brož.

Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV / Drahomíra Holoušová a kol. - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 2001- . - sv. ; 21 cm - díl 1 ; brož.

Současná mateřská škola a její řízení / Zuzana Bečvářová - 1. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 154 s. ; 23 cm - brož.

Speciální pedagogika / Marie Renotiérová, Libuše Ludíková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 290 s. + 30 cm. - brož.

Stoletá historie nymburského gymnázia s přihlédnutím k širším souvislostem českého středního školství (1903-2003) / Pavel Fojtík - Nymburk : Gymnázium Nymburk, 2003. - 252 s. : il., portréty ; 25 cm - Brož.

Školská soustava České republiky : [leták]. / Národní vzdělávací fond - 1. vyd. - Praha : Národní vzdělávací fond, 2003. - 1 složený l. (8 s.) : barev. il. ; 21 cm - složený list

Technologie tvorby a využívání didaktických prostředků ve vzdělávání dospělých / Milan Mikošek - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

The Brno Universities : Masaryk University in Brno. : Brno University of Technology. : Mendel University of Agriculture and Forestry Brno. : University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. : Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. : Military Academy in Brno. / [edited by Don Sparling] - Brno : VUTIUM, 2003. - 69 s. : barev. il., mapa ; 24 cm - brož.

Tvořivé vyučování / Irena Lokšová, Jozef Lokša ; [překlad Anna Fejglová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tvrdonice : Podluží v písni a tanci. : 50. výročí národopisných slavností. / [zodpovědný redaktor Jiří Vrbka] - 1. vyd. - Tvrdonice : Obec Tvrdonice, 2003. - 90 s. : il. (některé barev.), , noty ; 24 cm - brož.


University and its students : international symposium of students and professors. : Prague, Czech Republic, September 12-19, 2001. / Severin Daum - Tomáš Krůta (editors) - 1st ed. - In Prague : Karolinum, 2003. - 130 s. : il. ; 24 cm - váz.

Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 247 s. : il. ; 23 cm - brož.

Úvod do studia / Bohumil Eichler - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003. - 82 s. ; 29 cm - brož.

Všechno o čínské kuchyni : velká obrazová kuchařka. : typické recepty a kulinářské imprese ze čtyř známých regionů. / Liu Zihua a Uli Franz ; fotoreportáže Uli Franz. ; fotografie pokrmů Susi a Pete A. Eisingovi. ; překlad Ivana Hrdličková. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 275 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Vybrané kapitoly sociální pedagogiky / Světla Klapilová - Václav Klapal - Pavel Neumeister - Vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 2003. - 31 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I / Jana Palenčárová, Ivana Gejgušová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - [49] s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury II / Lucie Dokoupilová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - [60] s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury III / Lucie Dokoupilová, Jaroslava Loudová, Blanka Pravdová - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - [52] s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky / Eva Burianová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky 1 : pro učitelství 1. stupně ZŠ. / Bohumil Novák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 67 s. ; 30 cm - brož.


Vyučil jsem se u Kafků : Praha a Mladá Boleslav na konci 19. století očima dospívajícího muže. / František Xaver Bašík - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 351 s. : il., portréty ; 18 cm - váz.


Vzdělávací program Začít spolu : metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. / Juliana Gardošová, Lenka Dujková a kol. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 159 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vzpomínky na Alberto Vojtěcha Friče / Jiří Vochozka, Jaroslav Stejskal - 1. vyd. - Poříčany : Jiří Štembera, 2003. - 47 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

XXXIV. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol : Liberec 10.-11. září 2003. : sborník přednášek vydaný při příležitosti 50. výročí založení vysoké školy v Liberci. / [sestavili Josef Blažek ... et al.] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, 2003. - 331 s. : il. ; 21 cm - brož.

Z dějin merinské literatury, aneb, O zemi, kde lidé rádi povídají / Pavel Hošek - Praha : Orientální ústav Akademie věd České republiky, 2003. - 127 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Začít spolu : vzdělávací program. : metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. / Věra Krejčová, Jana Kargerová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 228 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy pedagogiky / Josef Malach - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 126 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zásluhy českého, moravského a slezského duchovenstva o zakládání knihoven, o rozšiřování knih a časopisů po dědinách a městech / Sest. Tomáš Škrdle - Praha : Cyrillo-methodějská knihtiskárna J. Zeman, 1888-1889. - 2 sv. (97 s., s. 98-180) ; 8° - Brož.

Zeměpis 5 : hospodářství a společnost. / Vít Voženílek ... [et al.] - Olomouc : Prodos, c2003. - 79 s. : il., mapy ; 26 cm - brož.

Zeměpis 5 : hospodářství a společnost. : pracovní sešit. / Vít Voženílek, Miloš Fňukal, Zdeněk Szczyrba - Olomouc : Prodos, c2003. - 47 s. : il., mapy ; 26 cm - brož.

Zeměpis 5 : hospodářství a společnost. : s komentářem pro učitele. / Vít Voženílek ... [et al.] - Olomouc : Prodos, c2003. - 79 s. : il., mapy ; 26 cm - brož.

Zvířátka z korálků / [Sabine Koch ; překlad Petra Langrová]. - Ostrava : Anagram, 2003. - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Žena devatenáctého století v dokumentech / Jana Englová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 189 s. : il. ; 30 cm - brož.


40 let filmových klubů : texty k připomenutí 40. výročí existence filmových klubů na XXIX. Letní filmové škole 2003. - Uherské Hradiště : Asociace českých filmových klubů, 2003. - 20 s. ; 21 cm - brož.

[Základy komprehenzivní tyflopedie Díl I]. Přehled systému komprehenzivní tyflopedie / J. Jesenský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

[Základy komprehenzivní tyflopedie II. díl]. Kategorie komprehenzivní tyflopedie / J. Jesenský - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist