Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za listopad-prosinec 2003

Adresář vybraných organizací Libereckého kraje / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 118 s. : mapy ; 15 x 21 cm - kroužková vazba

Aktuální otázky ochrany lidských práv v České republice : školení pro pracovníky a dobrovolníky neziskových organizací. - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 98 s. ; 21 cm - brož.

Anglicko-český slovník pojišťovnictví / kolektiv autorů z ČAP - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 516 s. ; 21 cm - váz.

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - soubor

Autoškola : [aktualizované] zkušební testy pro všechny skupiny řidičského oprávnění. / Ondřej Weigel - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 118 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm - brož.

Benešovy dekrety : budoucnost Evropy a vyrovnání se s minulostí. / Muriel Blaive, Georges Mink (editoři) - Praha : CeFReS v nakl. Dokořán, 2003. - 123 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bhagavadgíta / Píseň vznešeného s úctou opsal a různými myšlenkami doprovodil Josef Fric - Ledčice : Josef Fric, [2003]. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Bílá hora a české dějiny / František Kavka - Praha : Garamond, 2003. - 325 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Bytová politika obcí ve vybraných regionech a možnosti jejího hodnocení na základě zvolených ukazatelů / David Slavata - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 82 s. ; 21 cm - brož.

Cesta na Hrad / Bohumil Pečinka - Vyd. 1. - Praha : Formát, 2003. - 185 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Combat and special clothing and individual equipment of the Czech Republic Armed Forces / [editor Hana Košťálová] - 1. vyd. - Praha : Ministry of Defence of the Czech Republic - Agency of Military Information and Service, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Českoslovenští legionáři okresu Jeseník / Květoslav Growka - 1. vyd. - V OpavěJeseník : Zemský archiv : Státní okresní archiv, 2003. - 25 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Daň z přidané hodnoty : zákony, vyhlášky, pokyny MF. : podle stavu k 1.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 176 s. : il. ; 24 cm - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 2 sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor

Demokratický právní stát ve světle práva na bezpečnost / Pavel Bílek - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Der Brand : Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. / Jörg Friedrich - 13. Aufl. - Berlin : Propyläen, 2003. - 591 s. ; 22 cm - váz.

Der Brockhaus Recht : das Recht verstehen, seine Rechte kennen. / [Dirk Gasse ... et al.] - Mannheim : F.A. Brockhaus, 2002. - 847 s. : il. ; 25 cm - váz.

Detektiv v galerii : najdi rozdíly, vyřeš zločin!. / Anna Nilsen ; [překlad Alena Horváthová]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Die Beneš-Dekrete / Barbara Coudenhove-Kalergi, Oliver Rathkolb (Hg.) - 2. Aufl. - Wien : Czernin, 2002. - 223 s. : mapa ; 21 cm - brož.


Die deutschen Länder : Geschichte, Politik, Wirtschaft. / Hans-Georg Wehling (Hrsg.) - 2., überarb. Aufl. - Opladen : Leske + Budrich, 2002. - 392 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Die Hochzeit von Auschwitz : eine Begebenheit. / Erich Hackl - Zürich : Diogenes, 2002. - 183 s. ; 19 cm - váz.

Die politischen Systeme Osteuropas / herausgeber Wolfgang Ismayr unter Mitarbeit von Markus Soldner und Ansgar Bovet - Opladen : Leske + Budrich, 2002. - 916 s. : il. ; 25 cm - Leske + Budrich ; váz.

Domy s pečovatelskou službou : katalog technických řešení. / [Marie Polešáková ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. - 94 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm - brož.

Doprava a životní prostředí I / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 113 s. : il. ; 30 cm - brož.

Doprava a životní prostředí II / Petr Škapa - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 133 s. : il. ; 29 cm - brož.

Eine Frau in Berlin : Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. / Anonyma ; mit einem Nachwort von Kurt W. Marek. - 8. Aufl. - Frankfurt am Main : Eichborn, 2003. - 291 s. : 22 cm - váz.

Elektronický podpis jako nástroj pro zvýšení bezpečnosti informačních systémů : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení, obor: odvětvová ekonomika a management. / Vladimír Smejkal - Brno : VUTIUM, 2003. - 30 s. : il. ; 25 cm - brož.

Etnické čistky : Bosna, Kypr, Karabach, Kosovo, Palestina, bývalý Sovětský svaz, Rwanda a Burundi, Srí Lanka, Transylvánie, Ulster. / Andrew Bell-Fialkoff ; [z anglického originálu přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 327 s. ; 21 cm - váz.

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Evropský justiční prostor (v civilních otázkách) / Naděžda Rozehnalová, Vladimír Týč - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 401 s. ; 21 cm - brož.


Evropský týden kvality v České republice : kvalita - iniciativa pro změny. : mezinárodní konference, Praha - Nymburk 12.-14. listopadu 2002. : organizováno jménem Evropské komise, Českou společností pro jakost a Sdružením pro Cenu ČR za jakost. - Praha : Česká společnost pro jakost, [2003]. - 421 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; váz.


Exil v Londýně : 1939-1943. : Velká Británie a její spojenci Československo, Polsko a Jugoslávie mezi Mnichovem a Teheránem. / Detlef Brandes ; [z německého originálu ... přeložili Marek Nekula a Alena Opletalová]. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 566 s. ; 25 cm - váz.

Feng-šuej ve vašem domě / Gill Haleová - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 129 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Feng-šuej : pokojové rostliny jako zdroj dobré energie. / Günther Sator - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Frekventované zkratky významných mezinárodních společenství Díl 1. Zkratky NATO / [připravil Karel Kozák] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2001. - 350 s. ; 17 cm - brož.

Fungující rodina základní zdroj dlouhodobé ekonomické prosperity státu : sborník textů z česko-německo-rakouské konference konané 7. dubna 2003 v Praze. - 1. vyd. - Brno : Národní centrum pro rodinu, 2003. - 63 s. : il. ; 27 cm - brož.

Hlavní představitelé České republiky a resortu obrany / [šéfredaktor Jaroslav Roušar] - Praha : Ministerstvo obrany České Republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 36 listů v obálce : il. ; 14 cm - volné listy v obálce

Hodnocení dodavatelů v dodavatelském řetězci : odborný seminář. / organizován Českou asociací nákupu a logistiky ve spolupráci s Brno International Business School 2002 - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 39 s. ; 25 cm - brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky : průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2002. - 62 s., [45] s. příl. : il. ; 30 cm - Brož.

Hořící Atlantik : příběh bitvy o Atlantik 1939-1945. / Spencer Dunmore ; [z kanadského originálu ... přeložil Vladimír Fuksa]. - Vyd. 1. - Praha : Beta, 2003. - 325 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - Pavel Dobrovský - Beta ; váz.


Hraničáři pod Luží '38 : Horní Světlá 22. září 1938. : sborník příspěvků. / kolektiv autorů - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 2003. - 127 s., [32] s. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.


Informační systémy veřejné správy ČR / Vladimír Smejkal - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 121 s. ; 30 cm - brož.

Intervenční skupinové metody v prevenci kriminality : Vsetín, 2002. : soubor přednášek z konference. / [redaktorka Věra Goldová] - Vyd. 1. - Vsetín : Město Vsetín, komise prevence kriminality, 2003. - 78 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Introduction of social services standards of quality into practice : quidance for providers. / [edited by Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - , 1st ed.. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 119 s. ; 30 cm - brož.

Jak uzavírat obchodní smlouvy / Petr Hajn, Josef Bejček - 2. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 284 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kapitoly ze sociální politiky / Renáta Halásková - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 139 s. ; 30 cm - brož.

Katastr a nemovitosti / Petr Baudyš - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 308 s. ; 23 cm - brož.

Katastr nemovitostí : podle stavu k 10.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 160 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kmotr / Mario Puzo ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Korbař]. - Vyd. 5., V Knižním klubu 2.. - Praha : Knižní klub, 2003. - 390 s. ; 21 cm - váz.

Kompetentní posádka na lodi / [odpovědná redaktorka Dana Hrdinová] - 1. vyd. - Praha : Asociace PCC : Česká asociace námořního jachtingu : Astrosat, 2003. - 68 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konkurs a vyrovnání : podle stavu k 24.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 255 s. ; 24 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). I. Umění vládnout, ekonomika, politika / editoři Jiří Kabele, Lumomír Mlčoch, Stanislav Pscheidt - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 435 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kriminologie : pro posluchače magisterského studijního programu. / Josef Zapletal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 184 s. : il. ; 29 cm - brož.


Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lidice / [text Miloslava Kalibová] - Nymburk : VEGA-L, 2003. - 47 s. : il., portréty, plán ; 23 cm - brož.

Madeleine : "nejlepší ze všech možných světů". / Madeleine Albrightová ; [z anglického originálu ... přeložil Michael Žantovský]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 551 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty (většinou barev.) ; 25 cm - váz.

Matematické detektivky : [22 případů k řešení pro děti od 12 let]. / Bill Wise ; [z anglického originálu ... přeložila Lucie Simonová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 76 s. : il. ; 21 cm - brož.

Metodologie pro Sociální politiku a sociální práci / Martin Žižlavský - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Moji synové : kronika života Rudy Vandase. / Jiří Antonín Švec - Písek : Prácheňské nakladatelství, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Monitorování procesu přistoupení k EU: rovné příležitosti pro ženy a muže v ČR : společný projekt Network Women's Program a Open Society Foundation Rumunsko. - 1. vyd. - Praha : Otevřená společnost, 2002. - 106 s. ; 25 cm - brož.

Naděje a beznaděje / Trudie Bryksová - Praha : Votobia, 2003. - 240 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Nahý Budha : jednoduché vysvětlení "nového" starého náboženství. / ctihodná Adrienne Howleyová ; [přeložila Eva Hauserová]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2001. - 181 s. - váz.


Národnostně menšinová politika České republiky : základní dokumenty. : key documents. / [k vyd. připravili Milan Pospíšil, Andrej Sulitka] - Praha : Úřad vlády ČR : Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny, 2003. - 114, 42 s. ; 21 cm - brož.

Nástin dějin českého hornictví / Kašpar Sternberg ; [z němčiny přeložil Vladimír Síbrt a Miroslav Kolek]. - 1. české vyd. - V Ostravě : Montanex, 2003. - 570 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Některé problémy mládeže na začátku nového tisíciletí / Jana Veselá - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 117 s. : il. ; 24 cm - brož.

Němci a Maďaři v dekretech prezidenta republiky : studie a dokumenty 1940-1945. : Studien und Dokumente 1940-1945. / uspořádal Karel Jech ; autoři studií Jan Kuklík jr. a Vladimír Mikule. ; přeložili Jan Hon a Wilfrid Antusch, studii Jana Kuklíka Eva Hošková. - 1. vyd. - PrahaBrno : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Doplněk, 2003. - 688 s. ; 22 cm - ÚSD AV ČR ; brož

Nemovitosti : vzory smluv a podání. / Ladislav Rolný - 3., přeprac. vyd. - Praha : Grada, 2003. - 320 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Obce Pardubického kraje v číslech / zpracovala Krajská reprezentace Pardubice - Pardubice : Český statistický úřad, 2002. - 133 s. : mapa ; 30 cm - kroužková vazba

Občanský zákoník : aktualizováno k 22.9.2003. : prováděcí předpisy a předpisy související. : všechny související zákony. / [sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 230 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Obchodní právo / Miluše Kalinová, Jiřina Kotoučová, Zbyněk Švarc - Vyd. 2. - Praha : Oeconomica, 2003. - 172 s. ; 30 cm - brož.

Obchodní zákoník : aktualizováno k 22.9.2003. : prováděcí předpisy a předpisy související. : všechny související zákony. / [sestavili Elvíra Rendulová a Jaroslav Leks] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 190 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Obrazové dějiny první světové války / Andy Wiest ; [přeložil Karel Kopička]. - [Praha] : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 264 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 31 cm - váz.


Oceňování nemovitostí / Rudolf Štefan - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 195 s. : il. ; 25 cm - brož.


Odpadové hospodářství II. / Jiří Filip, Jaroslav Oral - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ochrana zdravotně postižených před sexuálním zneužitím : zdravotně výchovná publikace. - Praha : Informační centrum Ústředního stacionáře Sdružení zdravotně postižených v ČR, 2002. - 71 s. ; 21 cm - Brož.

Organizovaný zločin : informační materiál. / [zpracovala Jana Paukertová ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2003. - 28 s. ; 30 cm - brož.

Osudy lidických dětí : (vzpomínky, svědectví, dokumenty). / podle vyprávění a vzpomínek lidických žen a dětí sepsali Jolana Macková a Ivan Ulrych - Nymburk : Vega-L, 2003. - 101 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Vega-L ; váz.

Otázky & odpovědi : zpětnovazební informační systém náčelníka GŠ AČR. : otevřená linka armády. / [text připravil Petr Majer] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost / Irena Sobotková - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 142 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pod císařským praporem : historie habsburské armády 1526-1918. / [Jiří Pernes ... et al. ; ilustrace Karel M. Toman]. - Vyd. 1. - Praha : Elka Press, 2003. - 555 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 32 cm - váz.

Polešovické vinohrady ve 2. polovině 16. století / Tomáš Měšťánek - Polešovice : Tomáš Měšťánek, 2002. - 57 s. ; 21 cm - Brož.

Policejní technika / Jaroslav Tureček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2003. - 109 s. : il. ; 29 cm - brož.

Polní a speciální výstroj armády České republiky / [odpovědná redaktorka Hana Košťálová] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - Agentura vojenských informací a služeb, 2003. - 31 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Pracovněprávní, služebněprávní, mzdové a platové předpisy I.. Pracovněprávní a služebněprávní předpisy - 1. vyd. - Praha : Domino, 2003. - 618 s. ; 22 cm - Brož.

Pracovní právo - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]- . - sv. ; 21 cm - soubor


Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 5 sv. ; 30 cm - soubor

Praktický průvodce zákonem o daních z příjmů : [příklady, komentář ke všem ustanovením zákona, citace souvisejících předpisů a pokynů MF]. / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 399 s. ; 30 cm - brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s. : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Právní předpisy pro obce a města : podnikání - veřejné akce - stravování. : stav k 1.10.2003. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 96 s. ; 30 cm - brož.

Právní příručka k účasti veřejnosti v řízeních ve věcech životního prostředí : soubor textů vydaných v rámci projektu podpory občanských sdružení. / [Pavel Černohous ... et al.] - Praha : Ateliér pro životní prostředí, 2003. - ca 200 s. ; 23 cm - volné l. v pořadači

Právnický slovník / Dušan Hendrych ... [et al.] - 2., rozš. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xx, 1319 s. ; 20 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Právo a bezpečnost státu : sborník statí. / Václav Pavlíček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2002. - 268 s. ; 21 cm - brož.

Právo Evropských společenství a problematika jeho aplikace v ČR v kontextu přistoupení k EU / Monika Šumberová - Vyd. 1 - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 60 s. ; 30 cm - brož.

Prevence a řešení šikany ve škole / Stanislav Bendl - Vyd. 1. - Praha : ISV, 2003. - 197 s. ; 23 cm - brož.

Priority, podněty a inspirace : sborník dokumentů z odborné konference ČSŽ Priority a podněty k rovnosti příležitostí mužů a žen, zaměřené na témata Venkov - Rodina - EU z pohledu ženy. : Benešov u Prahy, 29.-30.11.2002. / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2003. - 51 s. ; 22 cm - Brož.


Proceedings of third Scientific conference : Pardubice,11-12 September 2003. / Jan Perner Transport Faculty University of Pardubice - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.


Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce daňovými zákony : úplná platná znění v roce 2003. - Praha : Sociopress, 2003. - 348 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Překlad v právní praxi / Michal Tomášek - 2. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 143 s. ; 21 cm - váz.

Příběh lágru : internační tábor a perzekuce Němců v Hranicích (1945-1946). / Jiří J.K. Nebeský - Hranice : Tichý typ, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Příhody soudního patologa : kriminální případy všech dob. / Hans Bankl ; [z německého originálu ... přeložila Pavla Lutovská]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 230 s. : il. ; 21 cm - váz.

Případy římského praetora / Petr Bělovský, David Falada, Michal Skřejpek - 2., rozš. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 86 s. : il, portréty ; 21 cm - brož.

Příprava pro přežití / Chris McNab ; [translantion Petr Tůma]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 191 s. : il. ; 25 cm - váz.

Příručka diplomata / Ralph G. Feltham ; [překlad Milan Jakobec ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 262 s. ; 21 cm - váz.

Působení ombudsmana v demokratické společnosti : sborník příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci dne 5. června 2003. / [za redakční radu Dana Hrabcová] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rada Evropy a lidská práva : 50 let od přijetí Evropské úmluvy o lidských právech. - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - [8] s. : il. (některé barev.) ; 22 cm - Brož.

Rada Evropy otevřená dobrovolným organizacím - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2000. - [8] s. : barev. il. ; 21 cm - Brož.


Rada Evropy, Komisař pro lidská práva - Praha : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 2001. - [6] s. : barev. il., portrét ; 21 cm - Brož.


Reforma veřejné správy a její dopad na systém sociální ochrany obyvatelstva / Ladislav Průša - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 79 s. : il. ; 26 cm - brož.

Registr daňových chyb a omylů / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000- . - sv. ; 21 cm - brož.

Rodinná terapie : systemické a narativní přístupy. / Šárka Gjuričová, Jiří Kubička - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 182 s. ; 23 cm - brož.

Romové v české společnosti / Pavel Navrátil a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 223 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rovná práva a příležitosti pro ženy a muže v Evropské unii / [uspořádala Jolana Nováková] - Vyd. 2., upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Sborník politologický 4. Média a demokracie / [editor Aleš Lisa] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2002. - 98 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Benešov / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Beroun / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Čáslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Český Brod / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Hořovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kladno / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kolín / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3. 2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kralupy nad Vltavou / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Benešov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Beroun. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Blansko. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Brno-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Brno-venkov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Bruntál. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Břeclav. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Česká Lípa. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Domažlice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapa ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Hodonín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Cheb. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Chomutov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jablonec nad Nisou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Jindřichův Hradec. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Karviná. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Klatovy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kolín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Kroměříž. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha-západ. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 10. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 11. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 13. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 2. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 3. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Praha 8. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : okres Vyškov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Kutná Hora / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Lysá nad Labem / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mělník / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mladá Boleslav / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Mnichovo Hradiště / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Neratovice / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Nymburk / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Říčany / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti Slaný / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. : mapy ; 21 x 29 cm - brož.


Slovník definic a výklad některých vybraných pojmů stavebního práva / Jaroslav Hába, Tomáš Janas, Šárka Švancarová - Vyd. 1. - Praha : ABF : Arch, 2003- . - sv. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Slovník obchodní judikatury : ve věcech obchodních závazkových vztahů. / uspořádali František Faldyna, Jan Hušek - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003- . - sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění : metodické pokyny MF ČR. / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 22 cm - brož.

Snižování zneužívání drog v Evropě - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, [2001]. - [8] s. ; 21 cm - Brož.

Sociální inkluze / [výkonný redaktor Tomáš Katrňák] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 154 s. : il. ; 24 cm - brož.

Sociální práce / editoři Vilém Kahoun, Lucie Kozlová, Valérie Tóthová - Praha : Triton, 2003. - 336 s. : il. ; 24 cm - brož.

Sociální toxiny / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2003. - 11 s. - brož.

Sociální zabezpečení : pojistné, nemocenské a důchodové pojištění, penzijní připojištění, sociální péče, státní sociální podpora, životní minimum. : podle stavu k 5.9.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 440 s. : il. ; 24 cm - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001- . - sv. ; 25 cm - sv. 15 ; brož.

Soudce a vrah / Jiří Soukup - Vyd. 1. - Plzeň : NAVA, 2003. - 140 s. ; 20 cm - brož.

Soudní řád správní a předpisy souvisící s novou úpravou správního soudnictví : s vysvětlivkami. / Jana Brothánková, Marie Žišková - Praha : Linde, 2003. - 405 s. ; 21 cm - brož.


Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači


Společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů z pohledu právního, daňového, účetního a katastru nemovitostí / Josef Holejšovský, Marta Neplechová, Květa Olivová - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2003. - 346 s. : il., plány ; 21 cm - brož.

Společné budování Evropy na právním základě - [Česko : s.n.], 2003. - [8] s. ; 21 cm - Brož.

Společnou cestou : jak mohou pečovatelé komunikovat s lidmi trpícími demencí. / Petra Koběrská a kol. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 38 s. : barev. il. ; 20 x 20 cm - brož.

Společný hodnoticí rámec : zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. / [z anglického originálu ... přeložila Ivana Petrašová] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2003. - 68 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Správa daní a poplatků : finanční úřady a ředitelství, daňové poradenství, soustava daní. : podle stavu k 1.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 144 s. ; 24 cm - brož.

Správní právo : obecná část. / Petr Průcha - 5. dopl. a opr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 224 s. ; 21 cm - brož.

SS-Wiking : historie páté divize SS Wiking 1941-45. / Rupert Butler - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 192 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - váz.

Standards for quality in social services / [edited by Milena Johnová] - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Standardy kvality sociálních služeb / [uspořádala Milena Johnová] - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Stavební zákon : podle stavu k 24.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Středoevropské systémy politických stran : Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. / Petr Fiala, Ryszard Herbut a kol. - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 255 s. ; 21 cm - brož.


Šlechta ve službách diplomacie I. Španělsko, Anglie, Nizozemí / Marie Mžyková - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 45 s. : portréty (převážně barev.) ; 30 cm - váz.


Šlechta ve službách diplomacie II. Itálie, Turecko, Rusko, Švédsko / Marie Mžyková - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 2001. - 53 s. : il. a portréty (převážně barev.) ; 30 cm + 1 příl.. - váz.

Terezín 1941-1945 : tvář nuceného společenství. I.. Dějiny / H.G. Adler ; [z německého originálu ... přeložila Lenka Šedová]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 363 s. ; 24 cm - váz.

Trestní právo / Jiří Osadník - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.

Trestní předpisy : podle stavu k 10.10.2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 336 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví pojišťoven / Marie Janasová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 79 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Umění vládnout : strategie pro svět v pohybu. / Margaret Thatcherová ; přeložil Eduard Geissler. ; [doslov Tomáš Ježek]. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 441 s., [8] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 24 cm - váz.

Úniková cesta : příběh ilegální organizace Holandsko-Paříž. / Herbert Ford - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 246 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Úniková cesta : příběh ilegální organizace Holandsko-Paříž. / Herbert Ford ; [překlad Vanda Ohnisková]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 246 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 20 cm - brož.


Únosy československých občanů do Sovětského svazu v letech 1945-1955 / Vladimír Bystrov - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 343 s. : faksim. ; 20 cm - brož.

Úprava mezinárodní právní pomoci v trestních věcech v rámci Evropské unie s přihlédnutím k ochraně jejích finančních zájmů / Přemysl Polák - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 203 s. ; 21 cm - brož.

Úspěšná péče o člověka s demencí / Jitka M. Zgola - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 226 s. : il. ; 23 cm - brož.

Ústava České republiky : ústavní zákon č. 1/1993 Sb.. : zákon č. 3/1993 Sb.. - 3. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 64 s. : il. ; 15 cm - brož.

Ústavněprávní kontexty vyrovnání se s totalitní minulostí : konference středoevropských ústavních soudů, Brno, Česká republika 27.-28. květen 2003. / pořádaná Ústavním soudem České republiky ve spolupráci s Německou nadací pro mezinárodní právní spolupráci - Praha : Linde, 2003. - 181 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do práva sociálního zabezpečení / Jana Martiníková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 92 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia anglické bezpečnostně právní terminologie / Nataša Patočková, Magdalena Rosinová - Praha : Police history, 2003. - 231 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do studia / Bohumil Eichler - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003. - 82 s. ; 29 cm - brož.

Už jste slyšeli o Evropské chartě místní samosprávy? - V Praze : Dokumentační a informační středisko Rady Evropy, 1999. - [8] s. : barev. il. ; 18 cm - Brož.

Valdštejn a jeho doba / Josef Janáček - 2. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 636 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 24 cm - váz.

Věčná Treblinka : ve vztahu ke zvířatům jsme všichni nacisté. / Charles Patterson ; s úvodem Lucy Rosen Kaplanové. ; [z anglického originálu ... přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 260 s. ; 22 cm - váz.

Vnější vztahy Evropské unie : [studijní materiály pro distanční kurz Vazby EU na ostatní světové integrované systémy]. 1. díl. Africké, karibské a tichomořské státy / Vladimír Baar - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003- . - sv. : il. ; 30 cm - brož.


Vojenské dějiny Ústecka / Martin Veselý - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2003. - 236 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Výběr dokumentů ke studiu evropského práva s úvodním výkladem oblasti justice a vnitřních věcí / Bohumil Pikna - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2003. - 252 s. ; 29 cm - brož.

Vybrané kapitoly z metod sociální práce : distanční text. / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z metod sociální práce : přehled současných sociálních služeb. / Dana Švingalová, Ilona Pešatová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2003. - 21 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané otázky pracovního práva a právní úprava zaměstnanosti / Jana Mervartová - Vyd. 1. - V Brně : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. - 65 s. ; 29 cm - brož.

Vybrané otázky problematiky žen a mladistvých ve věznicích
***** : závěry projektu Českého helsinského výboru "Monitoring podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody žen a mladistvých v ČR". - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané stejnokrojové doplňky českého vězeňství : od konce II. světové války do dnešních dnů. : na obou stranách mříží. / Josef Nejedlý - Vyd. 1. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2003. - 111 s. : barev. il., faksim. ; 21 cm - brož.

Vývoj závislostí / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2003. - 7 s. ; 20 cm - brož.

Wirtschaft - Recht / [Autor Udo Bader ... et al.] ; herausgegeben von Heinrich Fisch. - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 256 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Z dějin průmyslového designu 6. Český průmyslový design 1990-2000 / [uspořádala Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 2003. - 92 s. : il. ; 30 cm - brož.


Z dějin průmyslového designu 7. Průmyslový design a jeho právní ochrana / [uspořádala Jana Pauly] - Praha : Národní technické muzeum, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.


Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., a zákona č. 226/2003 Sb. : platná znění zákona a změny ke dni vstupu České republiky do Evropské unie. : úplné znění zákona, vysvětlivky, přehledy, informace. / Miroslav Tesař, Jaromír Jareš - Praha : Český normalizační institut, 2003. - 73 s. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o bankách : komentář a předpisy souvisící. / Josef Barák a kolektiv - Praha : Linde, 2003. - 474 s. ; 21 cm - váz.

Zákon o zbraních s komentářem a prováděcími předpisy / Milena Bačkovská, Pavel Novák - Praha : Linde, 2003. - 236 s. ; 21 cm - brož.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - Vyd. 2. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zdravotní pojištění : doporučeno ke studiu. / Antonín Daněk, Jiří Glet - Praha : Linde, 2003. - 95 s. : formuláře ; 24 cm - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 10.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí : metodická pomůcka pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. / [zpracoval Pavel Kučina] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce : 3M Česko, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm + 1 disketa. - Brož.

Zkušenosti odborů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice - [Praha] : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2003]. - 129 s. : il. ; 30 cm - Brož.


Zločiny ve státním zájmu : rodinné tragédie na evropských knížecích dvorech. / Helga Thoma - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 207 s. : portréty ; 21 cm - váz.


Životní prostředí : podle stavu k 18.9.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 432 s. ; 24 cm - brož.

9. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera / [Ota Weinberger ; odpovědná redaktorka Hana Dziková]. - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 54 s. ; 21 cm - brož.

"Nedávej statku žádnému, dokud duše v těle" : pozůstalostní praxe a agenda královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době. / Michaela Hrubá - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 337 s. : il., faksim. ; 24 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist