Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 2003

A participaco Brasileira na CPLP - [Brasília : Athalaia Gráfica, 2003]. - 119 s. ; 28 cm - Brož.

Aktuální slovník Evropské unie : politika, hospodářství, dějiny a kultura. / Hans Jörg Schrötter - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2003. - 215 s. : il. ; 21 cm - BRÁNA ; brož.

Anglicko-český slovník bezpečnost práce / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Audit jakosti : auditování a certifikace. / Sdružení automobilního průmyslu (VDA) ; [přeložil Vladimír Votápek]. - České 2. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 275 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Bejvávalo na horách / foto Karel Hník ; text Jana Sojková. - 1. vyd. - Hradec Králové : Garamon : Krkonošský národní park, 2003. - 151 s. : il. ; 31 cm - váz.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v lesnictví : (při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru). / [zpracoval Pavel Šalamon] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. - 16 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích : příručka pro zaměstnavatele. / L. Baron ... [et al.] ; ilustrace J. Slíva. - 1. vyd. - Praha : Tigis, 2003. - 75 s. : il. ; 21 cm - Státní zdravotní ústav ; brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zemědělství : (pracovní rizika v rostlinné a v živočišné výrobě a na pracovištích obdobného charakteru). / [zpracoval Milan Novák] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. - 16 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Blansko : plán měst. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:9500. - Brno : P.F.Art, 2003. - 1 mapa : barev. ; 63 x 92 cm - brož.

Bohatý táta radí, jak investovat / Robert T. Kiyosaki a Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu ... přeložil Milan Žáček]. - Praha : Pragma, 2002. - 481 s. : il. ; 22 cm - váz.

Celní hodnota ve 222 příkladech dnes i po vstupu do EU / Miroslav Kárník - Olomouc : ANAG, 2003. - 223 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Cena - hodnota - model / František Drozen - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 126 s. : il. ; 26 cm - váz.


Cestovní ruch v České republice : problémy a možnosti jejich řešení. : recenzovaný sborník. : Tábor 2. až 4. dubna 2003. / [editoři sborníku Milan Hasman ... et al.] Svazek 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 334 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Cestovní ruch / Eva Francová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 119 s ; 21 cm - brož.

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : CD ROM Sborník referátů z 8. mezinárodní vědecké konference. : CD ROM Proceedings of the 8th international conference. : Tábor 2.-4. dubna 2003. / [editoři CD ROM Milan Hasman ... et al.] - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2003. - 7 l. + 1 CD-ROM. - brož.

Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času / Susan Horner, John Swarbrooke - Praha : Grada Publishing, 2003. - 486 s. : il. ; 24 cm - váz.

Česká národní banka 1993-2003 - Praha : Česká národní banka, 2003. - 39, 39 s. : il. ; 24 cm - brož.

Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie / René Wokoun - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 326 s. : barev. mapy ; 26 cm - váz.

Česká republika : automapa. : autokempy, hrady a zámky, přírodní zajímavosti. - Vyd. 1. aktualiz. - Měřítko 1:770 000. - Šumperk : Jena, 2002. - 1 mapa : barev. ; 46 x 63 cm - brož.

Český les - Tachovsko : turistická mapa. - [Měřítko] 1:50 000. - Vizovice : SHOCart, 2002. - 1 mapa : barev. ; 96 x 66 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : zákony, vyhlášky, pokyny MF. : podle stavu k 1.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 176 s. : il. ; 24 cm - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daňová kontrola a Vy : jak být zadobře se svým správcem daně. / Karel Janoušek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 2 sv. ; 23 cm - volné listy v pořadači


Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - sv. ; 21 cm - volné listy


Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 5 sv. ; 21 cm - soubor

Dealing with Diversity : 2nd international conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003. : proceedings. / [editors Leoš Jeleček ... et al.] - Praha : Charles University, Faculty of Science, 2003. - 355 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Der Stellenwert des § 39 AO im Einkommensteuerrecht / vorgelegt von Susanne Brodkorb - , 2003. - xli, 270 s. ; 30 cm - Brož.

Deset let farmaceutického trhu v České republice 1991-2000 / [autoři textů Tomáš Cikrt ... et al.] - Praha : Mona, 2001. - 120 s. : barev. il., portréty ; 28 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Družstevnictví 2003 : české družstevnictví a EU. : sborník příspěvků z dvoudenní mezinárodní konference pořádané katedrou obchodu a katerdrou cestovního ruchu ZF JU. : Tábor 4.-5.6.2003. / [sestavila Marie Hesková] - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, 2003. - 184 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům euroregionu Nisa : sborník prací výzkumného záměru. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2001-. - 3 sv. : il., tab. ; 21 cm - sv. 1 ; v knize neuvedeno ; brož.

Ekonomie : stručný přehled. : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. / Jena Švarcová - Zlín : CEED, 2003. - 279 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomika veřejného sektoru / František Nahodil a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 97 s. : il. ; 30 cm - brož.

Euro, statistika a deflace : sborník textů. / Stanislava Janáčková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.


Evropa pod tlakem : práci v Evropě charakterizuje nadměrná zátěž. : odbory informují o iniciativách zaměřených na potírání poruch svalů a kostry. : mezinárodní hodnocení zdravotního stavu pracovníků. / Rory O'Neil - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2003?]. - 124 s. : il., portréty ; 26 cm + 1 příl.. - v knize neuvedeno ; brož.


Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika: politika pro občany - 2., upr. vyd. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Evropská unie a inovace / Tasilo Prnka, František Hronek, Karel Šperlink - 2., aktualiz. vyd. - Ostrava : Repronis, 2003. - 81 s. ; 25 cm - brož.

Fenomén Stalin: náhoda, nebo nevyhnutelnost? : sborník textů. / Vladimír Nálevka ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). - Vyd. 1. - Praha : CEP, 2003. - 146 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference. : Zlín, 22. a 23. května 2003. / [uspořádal Tomáš Novák] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 150 s. ; 21 cm + 2 CD-ROMy + 2 příl. - brož.

Finanční krize / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 232 s. : il. ; 25 cm - Brož.

Finanční trhy - funkce, analytické metody, investiční management / Jaroslav Krabec - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2002. - iii, 88 s. : il. ; 30 cm - brož.

Globální problémy a světová ekonomika / Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvii, 269 s. : il. ; 24 cm - brož.

Glosář k učebnici English for business studies (Ian MacKenzie) : včetně změn v 2. vydání - second edition (2002). / Radek Vogel, Jana Mužíková, Jiřina Zákostelská - 2. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : (závěrečná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 55, 5, vii s. : il. ; 30 cm - brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky : průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2002. - 62 s., [45] s. příl. : il. ; 30 cm - Brož.


Hodnocení rizik na pracovišti : příručka pro odborovou činnost. / Pere Boix, Laurent Vogel - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2002. - 76 s. ; 29 cm - brož.


Hodonín : plán města. : nabídka obchodu a služeb. - Měřítko 1:13000. - Brno : P.F.Art, 2002. - 1 mapa : barev. ; 44 x 62 cm - brož.

Idea Evropy / Romano Prodi ; [přeložil Adam Mackerle]. - Vyd. 1. - [Brno] : Barrister & Principal : Centrum strategických studií, c2003. - 137 s. ; 20 cm - brož.

IMEA 2003 : [3.] mezinárodní konference doktorandů. : Hradec Králové 21. května 2003. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.

Instituce ve světové ekonomice / Gabriela Hitzgerová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 183 s. ; 30 cm - brož.

Kam šlápne česká noha / Ota Ulč ; [ilustroval Jiří Slíva]. - Vyd. 2. - Praha : Šulc a spol., 2003. - 205 s. : il. ; 21 cm - váz.

Kapitoly z psychologie pro ekonomy / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2000-. - 3 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Katalog otázek k auditu podle ISO/TS 16949 : harmonizován s QS-9000, AVSQ a EAQF. / [Sdružení automobilového průmyslu (VDA) ; přeložil Jindřich H. Frank]. - 1. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 74 s. ; 21 cm - brož.

Katastr a nemovitosti / Petr Baudyš - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 308 s. ; 23 cm - brož.

Konflikty v práci : jak se vypořádat s konfliktními situacemi a lidmi. / Eberhard G. Fehlau - Praha : Grada Publishing, c2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : (příspěvky z konference konané ve dnech 31.10-2.11.2002). I. Umění vládnout, ekonomika, politika / editoři Jiří Kabele, Lumomír Mlčoch, Stanislav Pscheidt - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 435 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

KulturSchock: mit anderen Augen sehen : Leben in fremden Kulturen. : [Ägypten, China/Taiwan, Deutschland, Indien, Italien, Kalifornien, Mexiko, Russland, Tansania, Thailand, Türkei]. / Hanne Chen, Henrik Jäger (Hrsg.) - Bielefeld : Reise-Know-How-Verlag Peter Rump, 2003. - 264 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.


Labour market in the Czech Republic 1993-2002 / prepared by Employment and Wages Statistics Department - Prague : Czech Statistical Office, 2003. - 20, [ca 250] s. ; 30 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - sv. ; 21 cm - soubor

Lokální a regionální rozvoj v kontextu přistoupení České republiky k Evropské unii Část 1. / Petr Rumpel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 53 s. ; 30 cm - brož.

Lokální a regionální rozvoj Část 2. Politika ekonomické a sociální soudržnosti EU / Petr Rumpel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Malá terminologie 6.RP / [zpracovalo Národní informační centrum pro evropský výzkum] - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2003]. - 20 s. ; 22 cm - brož.

Marketing a reklama : učební text. / Jaroslav Světlík - Vyd. 1. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 170 s. : il. ; 29 cm - brož.

Marketing pro evropský trh / Jaroslav Světlík - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 272 s. ; 23 cm - brož.

Marketing vzdělávání / Rostislav Svoboda - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mars a Venuše na pracovišti / John Gray ; [z anglického originálu ... přeložila Petruše Klůfová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 281 s. ; 22 cm - váz.


Meerfahrt mit Don Quijote / Thomas Mann - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2002. - 92 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.


Mezinárodní finance / Jaroslava Durčáková, Martin Mandel - 2., dopl. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 394 s. : il. ; 24 cm - váz.

Mezinárodní finanční instituce / Daniel Stavárek - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 16 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mikroekonomie / Karel Macík - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice / Martin Mandel & Vladimír Tomšík - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 287 s. : il. ; 25 cm - váz.

Náklady a finanční rozhodování / zpracoval programový tým pro Profesionální certifikát v managementu ; [Charles Edwards ... et al.]. - Praha : Open University v České republice, 2003. - 75 s. ; 30 cm - brož.

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : návod k zavedení systému řízení BOZP. / [zpracoval Pavel Šalamon] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2003. - 34 s. ; 21 cm - brož.

Návod pro hodnocení rizik při práci : bezpečnost a ochrana zdraví při práci. / Evropská komise, Generální ředitelství V, zaměstnanost, kolektivní vztahy a sociální věci [Ředitelství pro bezpečnost práce a ochranu zdraví] - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2001. - 58 s. ; 25 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Německo-český slovník bezpečnosti práce / Jiří Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2002. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Nový podnět pro politiku Společenství v ochraně zdraví při práci - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2002. - 44 s. ; 30 cm - brož.

Obchodní operace / Marek Záboj - Vyd. 1. - Brno : Brno International Business School, 2003. - 126 s. : il. ; 30 cm - brož.

Oblasti skalního lezení České republiky - 1. vyd. - [Měřítko] 1:800 000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm + 1 příl. [Informace k mapě (32 s.; 23 cm)]. - brož.

Peníze v proměnách času IV : sborník abstraktů mezinárodní konference. : [Olomouc 7.-9.10.2003. / editoři Dagmar Grossmannová, Jan Štefan] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ, 2003. - 26 s. : il. ; 21 cm - brož.


Personální práce v malých podnicích / Josef Koubek - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 248 s. ; 23 cm - brož.

Perspektivy evropských odborů v oblasti udržitelného rozvoje - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2002. - 35 s. ; 30 cm - brož.

Podnikání v Evropě : (zelená kniha). / [odpovědná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 27 s. ; 25 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Praktický průvodce zákonem o daních z příjmů : [příklady, komentář ke všem ustanovením zákona, citace souvisejících předpisů a pokynů MF]. / Miloš Hovorka - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 399 s. ; 30 cm - brož.

Právo Evropských společenství a problematika jeho aplikace v ČR v kontextu přistoupení k EU / Monika Šumberová - Vyd. 1 - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 60 s. ; 30 cm - brož.

Prevence na pracovišti : vliv směrnic ES na systémy prevence ve Švédsku, Finsku, Norsku, Rakousku a Švýcarsku. / Laurent Vogel - [Česko] : TUTB - Evropská odborová technická kancelář pro zdraví a bezpečnost, [2003?]. - 144 s. ; 30 cm - Brož.

Priority, podněty a inspirace : sborník dokumentů z odborné konference ČSŽ Priority a podněty k rovnosti příležitostí mužů a žen, zaměřené na témata Venkov - Rodina - EU z pohledu ženy. : Benešov u Prahy, 29.-30.11.2002. / [editor Zdeňka Hajná] - Praha : Český svaz žen, 2003. - 51 s. ; 22 cm - Brož.

Proces schvalování dílů k výrobě (PSDV) / [překlad Jiří Zajíc] - 3. vyd. - Praha : Česká společnost pro jakost, 2000. - 94 s. : formuláře ; 30 cm - brož.

Prosazování rovnosti mužů a žen na trhu práce v České republice - Vyd. 1. - Praha : Český helsinský výbor, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.


Průmysl a výrobní řemesla v meziválečném Československu ve světle racionalizace a jejich ekonomických a sociálních důsledcích / Jana Geršlová - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 87 s. ; 25 cm - brož.


Průvodce daňovými zákony : úplná platná znění v roce 2003. - Praha : Sociopress, 2003. - 348 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Průvodce fondy EU pro neziskové organizace : cesta labyrintem financování EU. / [Danai G. Tsapikidou ... et al.] - Praha : Nadace rozvoje občanské společnosti : European Citizen Action Service (ECAS), 2003. - 230 s. ; 21 cm - Brož.

První Evropané ve Lhase (1661) / Josef Kolmaš - Brno : CERM : Nadace Universitas Masarykiana : Masarykova univerzita : NAUMA, 2003. - 72 s. : il., mapy, portréty ; 28 cm - CERM ; brož.

Přerušený rozhovor / Václav Klaus v diskusi s Jeronýmem Janíčkem - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 166 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... 2002. Díl 3. Domácnosti s minimálními příjmy / zpracoval Odbor šetření v domácnostech ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 47 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Regenerace panelových sídlišť : katalog příkladů za rok 2001. / Marie Polešáková a kolektiv - Vyd. 1. - Brno : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR : Ústav územního rozvoje, 2003. - 99 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Region Plzeňsko : katalog cestovního ruchu. : le catalogue de tourisme. / [texty K. Štěpánová, Š. Šloufová a archiv ; foto J. Gryc ... et. al.]. - Plzeň : Odbor propagace a tisku Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, c2002. - 55 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Registr daňových chyb a omylů / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000- . - sv. ; 21 cm - brož.

Role budoucích českých zástupců v Evropském hospodářském a sociálním výboru : sborník z konference konané ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Senátem Parlamentu České republiky. : Praha, 2003. / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : IREAS, 2003. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Rozvoj cestovního ruchu České republiky v kontextu připojení České republiky k Evropské unii / Arnošt Wahla - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 66 s. ; 30 cm - brož.


Sehenswürdigkeiten der Tschechischen Republik / Foto Jan Halady, Petr Janžura, Ivo Novák - 1. Ausg. - Měřítko 1:800000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm + 1 příl. [Rejstřík k mapě (12 s.; 23 cm)]. - brož.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění : metodické pokyny MF ČR. / [odpovědná redaktorka Petra Feníková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 22 cm - brož.

Sociální situace domácností ČR v grafech : (výsledky výběrového šetření SSD 2001). / zpracoval Odbor šetření v domácnostech - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 26 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Současné problémy oceňování podniku s důrazem na fúze a akvizice : sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti 50. výročí založení Vysoké školy ekonomické v Praze. : v Praze, 6. října 2003. / Miloš Mařík (editor) - Praha : Oeconomica, 2003. - 220 s. : il. ; 25 cm - brož.

Společné budování Evropy na právním základě - [Česko : s.n.], 2003. - [8] s. ; 21 cm - Brož.

Společnost Vítkovice v dokumentech 1828-2003 / Jana Machotková - Vyd. 1. - OstravaŠenov u Ostravy : Tilia : Vítkovice a.s., 2003. - 182 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Společný hodnoticí rámec : zlepšování organizace pomocí sebehodnocení. / [z anglického originálu ... přeložila Ivana Petrašová] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2003. - 68 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Správa daní a poplatků : finanční úřady a ředitelství, daňové poradenství, soustava daní. : podle stavu k 1.11.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 144 s. ; 24 cm - brož.

Stres při práci / [autoři Michel Aptel ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2003. - 63 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Střední Evropa a Evropská unie : sborník ze semináře. : Hradec Králové, 10.4.2003. / uspořádali Václav Veber a Karel Vít - Hradec Králové : M & V, 2003. - 47 s. : il. ; 21 cm - brož.

Středověký člověk a jeho svět / editor Jacques Le Goff ; [z italského originálu ... přeložili Ondřej Bastl ... et al.]. - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 319 s. ; 25 cm - váz.

Technologie a řízení silniční dopravy / Jaroslav Kleprlík, Jan Kyncl, Radovan Soušek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 148 s. : il. ; 30 cm - brož.


The Pilsen Region : tourist guide. : Katalog des Reiseverkehrs. / [texts K. Štěpánová, Š. Šloufová, P. Valtr and archive ; photographs J. Gryc ... et. al.]. - Plzeň : Information and Press Department of the Pilsen City Council, c2002. - 55 s. : barev. il., mapky ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Tourist places of interest in the Czech Republic / Photography Jan Halady, Petr Janžura, Ivo Novák - 1st issue - [Měřítko] 1:800000. - Praha : Žaket, 2002. - 1 mapa : barev. ; 45 x 63 cm + 1 příl. [Rejstřík k mapě (12 s.; 23 cm)]. - brož.

Trhy cenných papírů : určeno studentům bakalářského studia ekonomických fakult a všem zájemcům o akcie, dluhopisy a burzu. / René Hladík - 1. vyd. - Ústí nad Labem : RENECO, 2003. - 99 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 21 cm - volné listy

Venkov v rozšířené Evropě / [ilustrace Jan Vyčítal] - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. - 42 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Veřejná ekonomie : úvod do problému. / Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vítkovice in documents 1828-2003 / Jana Machotková - 1st ed. - OstravaŠenov u Ostravy : Vítkovice a.s. : Tilia, 2003. - 182 s. : il., portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Vstup do Evropské unie : přínosy a náklady konvergence. / Petr Zahradník - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xx, 364 s. ; 25 cm - váz.


Vše, co můžete navštívit v kraji Vysočina: Jihlavsko, Třebíčsko, Žďársko, Havlíčkobrodsko, Pelhřimovsko / [zpracoval a vydal Aspida] - Brno : Aspida, 2003. - 108 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - Brož.


Výklad QS-9000 schválený IASG : pro použití akreditačními orgány uznávanými Chryslerem, Fordem, General Motors, registrujícími organizacemi kvalifikovanými pro QS-9000, dodavateli a zainteresovanými stranami. - 3. vyd. - [Praha] : Česká společnost pro jakost, 2000. - 9 s. ; 30 cm - brož.

Vývoj investičního prostředí v České republice / Václav Petříček - Vyd. 1. - Praha : Corona, 2003. - 104 s. ; 22 cm - váz.

Výzkum stavu prostředí při místním odsávání : zkrácená verze Ph.D. Thesis. / Stanislav Patočka - V Brně : Vysoké učení technické, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výzkumný a vývojový potenciál České republiky před jejím vstupem do Evropské unie / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - V Praze : Oeconomica, 2003. - 203 s. : il. ; 25 cm - Brož.

Vzdělávání a personální činnosti / Anna Schneiderová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Vzpomínky na Alberto Vojtěcha Friče / Jiří Vochozka, Jaroslav Stejskal - 1. vyd. - Poříčany : Jiří Štembera, 2003. - 47 s. : il., portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Vztahy České republiky k Evropské unii / Pavel Nezval - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2003. - 170 s. : il. ; 22 cm - brož.

Wirtschaft - Recht / [Autor Udo Bader ... et al.] ; herausgegeben von Heinrich Fisch. - Aktualisierte und überarb. Neuausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2002. - 256 s. : il. ; 22 cm - soubor ; brož.

Za liberální řád : výběr ze studií, statí a článků. / Jiří Schwarz - Praha : Liberální institut, 2003. - 200 s. ; 21 cm - brož.

Základy marketingu I : (úvod do problematiky). / Hana Svobodová - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy účetnictví podnikatelských subjektů a bank : cvičebnice. / [Alena Klumparová] - [Praha] : Bankovní institut vysoká škola, [2003]. - 109 s. ; 29 cm - Brož.

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.


Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o bankách : komentář a předpisy souvisící. / Josef Barák a kolektiv - Praha : Linde, 2003. - 474 s. ; 21 cm - váz.

Zemědělské družstevnictví : kolektivizace zemědělství - podmínky pro vznik JZD - 1945. / připravila Jana Pšeničková - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 2003. - 290 s. ; 29 cm - brož.

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí : metodická pomůcka pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání. / [zpracoval Pavel Kučina] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce : 3M Česko, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm + 1 disketa. - Brož.

Zkušenosti odborů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice - [Praha] : Českomoravská konfederace odborových svazů, [2003]. - 129 s. : il. ; 30 cm - Brož.

33 základních dovedností pro obchodní jednání / Jiří Brabec - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 93 s. ; 19 cm - brož.

33 základních postupů jak překonat stres při obchodování / Lia Hubáčková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 90 s. ; 19 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist