Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (listopad-prosinec) - B. Filozofie, psychologie, etika

za listopad-prosinec 2003

Adolf Hitler očima americké tajné služby / [překlad Martin Paur] - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2003. - 151 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Ať se ti vše daří / uspořádaly Andrea Skevington, Alžběta Sirovátková ; ilustrovala Gabriella Buckingham. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [25] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Barevná pohádková Abeceda pro malé čtenáře / [námět a text] Milena Drtinová ; [ilustrace Josef Čapek ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Tváře, 2003. - 85 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Buddhismus : metoda cvičení mysli. / Leonard A. Bullen ; [český překlad Andrej Dragomirecký]. - Praha : Stratos, c2003. - 8 s. ; 21 cm - brož.

Budoucnost lidské přirozenosti : na cesté k liberální eugenice?. / Jürgen Habermas ; [z německého originálu ... přeložila Alena Bakešová]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2003. - 125 s. ; 20 cm - brož.

Co děti nejvíc potřebují / Zdeněk Matějček - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2003, c1994. - 108 s. ; 23 cm - brož.

Cvičebnice psychologie / Petr Bakalář - Praha : Votobia, 2003. - 215 s. ; 21 cm - brož.

Cvičíme postřeh a logiku / Martin Postránecký - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 100 s. : il. ; 23 cm - brož.

Čáry máry : pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky. / [Zdena Michalová ; ilustrace Arna Juračková]. - 2. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2002. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století : sborník statí z mezioborového 10. semináře konaného ve dnech 16. a 17. května 2003 v Krnově. / k vydání připravili Zdeněk Jeník, Jaroslav Krejčí - KrnovOpava : Cesta světla : Literature & Sciences, 2003. - 226 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Čteme od A do Z : [veselé příběhy, říkadla, hádanky, stolní hry pro dlouhou chvíli]. / Anna Sójková ; ilustrace Sebastian Person. ; [překlad Věra Skaláková]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 104 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Čtyři roviny knihařského uměleckého řemesla / Philip Smith ; [překlad z angličtiny Eva Punčochářová]. - V této úpravě 1. vyd. - Brno : Knihař, 2003. - 32 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.


Dealing with Diversity : 2nd international conference of the European Society for Environmental History, Prague 2003. : proceedings. / [editors Leoš Jeleček ... et al.] - Praha : Charles University, Faculty of Science, 2003. - 355 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.

Demokracie a vůdcovství / Irving Babbitt ; [z anglického originálu ... přeložila Jana Ogrocká]. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Občanský institut, 2003. - 297 s. ; 24 cm - váz.

Der Spracherwerb des Kindes : Verlauf und Störungen. / Jürgen Dittmann - Originalausgabe - München : C.H. Beck, 2002. - 127 s. : il. ; 18 cm - brož.

Díky za tvé přátelství : myšlenky o přátelství pro někoho jedinečného. / [ilustrace Lynne Robinson ; přeložila a upravila Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [52] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Dospělým vstup zakázán / Miroslav Plzák - Vyd. 3., V nakladatelství Motto 2.. - Praha : Motto, 2003. - 108 s. ; 22 cm - váz.

Druhá kniha hádanek / [křížovky a hádanky zpracoval Čestmír Bareš ; z polštiny přeložila Irena Piskačová]. - 1. vyd. - V Praze : Egmont ČR, 2003. - 73 s. : il. ; 26 cm - brož.

Dvousečná zbraň : rub a líc americké výjimečnosti. / Seymour Martin Lipset ; přeložil Martin Pokorný. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 380 s. ; 24 cm - váz.

Erinnerungen : nach Gesprächen mit Rachel Salamander. / Hans Jonas - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Insel, 2003. - 503 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Evelyn / Evelyn Doyleová ; [z anglického originálu přeložila Petra Diestlerová]. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 2003. - 222 s. ; 21 cm - váz.

Fenomén Stalin: náhoda, nebo nevyhnutelnost? : sborník textů. / Vladimír Nálevka ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.). - Vyd. 1. - Praha : CEP, 2003. - 146 s. : il. ; 21 cm - brož.

Filozofická antropologie / Jaromír Feber - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 67 s. ; 30 cm - brož.


Filozofické základy lékařské etiky / Jiří Šimek, Vladimír Špalek - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 113 s. ; 21 cm - brož.


Formální logika v umělé inteligenci / Alena Lukasová - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - ix, 269 s. ; 23 cm - brož.

Hůlková písanka, aneb, Od čar a oblouků k hůlkovým písmenům / [autorky Krista Hemzáčková a Jana Pešková] - 2. vyd. - Praha : Parta, 2003. - 5, 18, 29 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chvála pohybu / Miroslav Horníček - Vyd. 2., V nakladatelství Motto 1.. - Praha : Motto, 2003. - 198 s. : il. ; 20 cm - váz.

I-ťing : Kniha proměn - text a rozšiřující materiály. / Richard Wilhelm ; [z německého originálu ... přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Immanuel Kant: Jak jsou možné syntetické soudy a priori? / Günther Patzig ; [z německého originálu ... přeložil Jan Kuneš]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2003. - 87 s. ; 20 cm - brož.

Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti / P.H. Berneová, Louis M. Savary ; [z anglického originálu ... přeložila Zdeňka Dostálová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 132 s. ; 23 cm - brož.

Jak uzavírat obchodní smlouvy / Petr Hajn, Josef Bejček - 2. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 284 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jsem stále s tebou / uspořádaly Andrea Skevington, Alžběta Sirovátková ; ilustrovala Gabriella Buckingham. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [25] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Kapitoly z dějin českého estetického myšlení II. : (30. léta 20. století). / Věra Beranová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Fakulta užitých umění a designu, Univerzita J.E. Purkyně, 2003. - 151 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Kapitoly z psychologie pro ekonomy / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2000-. - 3 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Kognice a umělý život III : [sborník]. / sestavil Jozef Kelemen - V Opavě : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 2003. - vi, 221 s. : il. ; 30 cm - brož.


Kostky byly vrženy : úvaha o lidské duši, jež by mohla být i nesmrtelná. / Miroslav Plzák ; [ilustrace Jiří Slíva]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 241 s. : il. ; 22 cm - váz.


KulturSchock: mit anderen Augen sehen : Leben in fremden Kulturen. : [Ägypten, China/Taiwan, Deutschland, Indien, Italien, Kalifornien, Mexiko, Russland, Tansania, Thailand, Türkei]. / Hanne Chen, Henrik Jäger (Hrsg.) - Bielefeld : Reise-Know-How-Verlag Peter Rump, 2003. - 264 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Láska a sex ve starém Řecku / Juan Eslava Galán ; [ze španělského originálu ... přeložil Jan Schejbal]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Mamince s láskou : láskyplné myšlenky pro maminku. / ilustrace Lynne Robinson ; [přeložila a upravila Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [52] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Mamince / ilustrovala Brigitte McDonaldová ; [z anglického originálu ... přeložila Michaela Ponocná]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - [24] s. : barev. il. ; 17 cm + 1 CD. - váz.

Mars a Venuše na pracovišti / John Gray ; [z anglického originálu ... přeložila Petruše Klůfová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 281 s. ; 22 cm - váz.

Messmers Reisen / Martin Walser - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2003. - 191 s. ; 20 cm - váz.

Mnoho štěstí : myšlenky o štěstí pro někoho jedinečného. / ilustrace Lynne Robinson ; [přeložila a upravila Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [52] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Můj filosofický pohled na svět / Max Scheler ; [z německého originálu ... vybral, přeložil a úvodní studií opatřil Ivan Hodovský]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 284 s. ; 21 cm - brož.

Na emoce s rozumem : příručka kognitivní terapie pro klienty. / Dennis Greenberger, Christine A. Padesky ; [z anglického originálu ... přeložil Petr Možný]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 198 s. ; 24 cm - brož.

Nahý Budha : jednoduché vysvětlení "nového" starého náboženství. / ctihodná Adrienne Howleyová ; [přeložila Eva Hauserová]. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 2001. - 181 s. - váz.

Narodilo se s problémy a co bude dál? / Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nárys obecné psychologie / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 65 s. ; 30 cm - brož.


Návod k použití evoluční gramotnosti, aneb, O užitečnosti srozumitelné orientace ve vývoji svém i ostatních : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se evoluční gramotnosti se zvláštním zřetelem na pochopení funkčnosti současných evolučních šancí a výzev. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [80] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Nebuď takovej balvan! : příručka mladého gentlemana. / napsal Jeremy Daldry ; [přeložila Veronika Volhejnová]. - 3. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 176 s. : il. ; 20 cm - brož.

Nedělej si starosti / [uspořádala Sarah Medina ; české vydání uspořádala Alžběta Sirovátková]. - 2. přeprac. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [56] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Nemoc jako cesta / Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke ; [přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 348 s. : il. ; 21 cm - váz.

Odpovědi bez konce, aneb, Sloupky z Reflexu 2002 / Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 144 s. ; 20 cm - váz.

Optické triky a iluze / Craig Yoe - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 143 s. : il. ; 19 cm - váz.

Otevírání informačních bran, aneb, O užitečnosti odhalování tajemství životu prospěšných i škodlivých informačních toků : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se informační gramotnosti. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [142] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Otevírání osudových bran, aneb, O užitečnosti odhalování tajemství šťastných i tragických životních osudů : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se evoluční gramotnosti. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [205] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Pes a jeho reč / Gwen Bailey ; [z anglického originálu preložili Alena Krupauerová a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.


Praga mysteriosa / Milan Špůrek - 2., opr., dopl. a rozš. vyd. - Praha : Krásná paní, 2002. - 247 s. : barev. il., mapy, portréty, plány ; 35 cm - váz.


Pravidla lásky / Hans Jellouschek ; [z německého originálu ... přeložili Kristina a Jan Černí]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Proč ženy muže (ne)chápou : čtení o mužích a ženách. / David Gruber - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 160 s. : il. ; 21 cm - brož.

Průvodce inteligentního člověka filosofií / Roger Scruton ; [z anglického originálu ... přeložil Jiří Ogrocký]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal - studio, 2003. - 137 s. ; 23 cm - brož.

Průvodce muže těhotenstvím / Ivan Langer ; ilustroval Jiří Ďuriš. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 77 s. : il. ; 21 cm - váz.

Přeji Ti brzké uzdravení / [uspořádala Sarah Medina ; české vydání uspořádala Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [56] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Přeji Ti odvahu začít stále znovu / [uspořádala Sarah Medina ; české vyd. uspořádala Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [52] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Přeji Ti radost z každého dne / [uspořádala Jean Watson ; české vydání uspořádala Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [56] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Racionální myšlení a společenko-emociální myšlení : při učení, chování a ve zdravotní péči. / Evaristo V. Fernandes - Ústí nad Orlicí : OFTIS, [2003]. - 308 s. : il. ; 22 cm - Váz.

Radost pro duši : 100 moudrých příběhů pro potěšení. / Margaret Silfová ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Whitton]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 203 s. ; 21 cm - váz.

Radost z inteligence, aneb, Příručka pro dočasné majitele IQ s názornými ukázkami / Jan Vodňanský - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 110 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rod ženský : kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?. / Alena Vodáková, Olga Vodáková (eds.) - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 356 s. : il. ; 24 cm - brož.

Smrt jako fenomén kulturní teorie : obrazy smrti a zádušní kult ve starověkém Egyptě. / Jan Assmann ; [z německého originálu ... přeložila Radka Fialová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 91 s. : il. ; 21 cm - váz.

Souřadnice míst / Svatava Urbanová, Iva Málková - Vyd. 1. - OstravaŠenov u Ostravy : Ostravská univerzita, Ústav pro regionální studia : Tilia, 2003. - 191 s. ; 19 cm - Ostravská univerzita v Ostravě - Ústav pro regionální studia ; váz.


Spory v české filosofii mezi dvěma světovými válkami : výbor textů. / uspořádali Jan Zouhar, Helena Pavlincová, Jiří Gabriel - Vyd. 1 - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 335 s. ; 24 cm - brož.

Studie z francouzského osvícenství : román a rozum: Montesquieu, Voltaire, Diderot. : Jean-Jacques Rousseau a jeho doba. / Jindřich Veselý - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 161 s. ; 23 cm - brož.

Šťastný bezdomovec / Jiří Gruša ; [z německých oroginálů přeložili Jiří Gruša a Mojmír Jeřábek]. - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 172 s. ; 21 cm - váz.

Tajemná pomoc odjinud : deník na cestě k vyššímu Já. / Bohumila Stárová, Jiří Hruša - Vyd. 1. - Litovel : Tiskárna Litovel, 2003. - 246 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Testy IQ II. : dalších 230 testů. : testy a cvičení s řešením. / Philip Carter, Ken Russell - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vii, 163 s. : il. ; 23 cm - brož.

Theodor W. Adorno : ein letztes Genie. / Detlev Claussen - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2003. - 478 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

To je myš / Bedřiška Jirásková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Pedagogické centum, 2002. - 2 sv. : barev. il. ; 30 cm - kroužková vazba

Towards a science of consciousness 2003: between phenomenology and neuroscience : conference, Prague, Czech Republic, July 2003. : book of abstracts. - Praha : Agentura Action M, 2003. - 212 s. ; 21 cm - brož.

Tvořivé vyučování / Irena Lokšová, Jozef Lokša ; [překlad Anna Fejglová]. - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 208 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úhel pohledu, aneb, Všechno je jinak / Cyril Höschl - 2. vyd. - Praha : Galén, c2003. - 228 s. ; 20 cm - váz.

Úspěšná paměť : kniha o tréninku paměti od světových šampionů soutěží v paměťových schopnostech. / Michaela Buchvaldová, Gunther Karsten - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2003. - 186 s. : il. ; 21 cm - brož.

Věčná Treblinka : ve vztahu ke zvířatům jsme všichni nacisté. / Charles Patterson ; s úvodem Lucy Rosen Kaplanové. ; [z anglického originálu ... přeložil Viktor Faktor]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2003. - 260 s. ; 22 cm - váz.


Vládnou nám donchuáni / Patrick Girard ; [přeložil Pavel Starý]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2003. - 192 s. ; 21 cm - váz.

Všechno nejlepší k narozeninám : srdečné přání někomu jedinečnému. / ilustrace Lynne Robinson ; [přeložila a upravila Alžběta Sirovátková]. - 1. vyd. - Praha : Doron, c2003. - [52] s. : barev. il. ; 10 cm - váz.

Výběr dárků podle astrologických znamení / Constance Stellas ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Orlová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 277 s. ; 21 cm - váz.

Základy organizovaného vývoje, aneb, O užitečnosti usměrňování příčin a důsledků šťastných i tragických životních rozhodnutí : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se evoluční gramotnosti. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [80] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Základy přirozeného vývoje, aneb, O užitečnosti odhalování příčin a důsledků šťastných i tragických životních rozhodnutí : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se evoluční gramotnosti. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [60] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Základy strukturovaného vývoje, aneb, O užitečnosti testování příčin a důsledků šťastných i tragických životních rozhodnutí : návod k funkčnímu porozumění informacím o relativizaci postmoderních pluralitních vývojových nároků globalizující se evoluční gramotnosti. : verze interaktivní. / Karel Homola - Vyd. 1. - Radostín nad OslavouBrno : Karel Homola : Evoluční vydavatelství, 2003. - [59] s. ; 15 x 22 cm - v knize neuvedeno ; kroužková vazba

Zemědělství : podle stavu k 8.10.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 363 s. : il. ; 24 cm - brož.

Ztracená města dávnověku / [sestavili Maria Teresa Guaitoli, Simone Rambaldi ... et al. ; z anglické verze přeložila Jana Novotná]. - 1. vyd. - V Praze : Slovart, 2003. - 324 s. : barev. il. ; 32 cm - váz.

33 základních postupů jak překonat stres při obchodování / Lia Hubáčková - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - vi, 90 s. ; 19 cm - brož.


9. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera / [Ota Weinberger ; odpovědná redaktorka Hana Dziková]. - 1. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, 2003. - 54 s. ; 21 cm - brož.


Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist