Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - J. Lékařství

za leden-únor 2003

Ahoj mami, ahoj tati / Vicki Lansky ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Orlová]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2000. - 207 s. : il. ; 21 cm - váz.

Aktuální otázky zoonóz : sborník referátů. : Brno, 19. září 2002. / [editoři F. Treml, P. Lány, J. Buchta] - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. - 134 s. ; 30 cm - brož.

Alternativní terapie : [fyzikální terapie, přírodní medicína, příznaky a léčba. / z anglického originálu přeložila Kateřina Orlová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 230 s. : il. ; 15 cm - brož.

Anesteziologické principy v grafech a diagramech a jejich interpretace / Sylva Dolenska ; [překladatel Hynek Říha]. - 1. české vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 192 s. : il. ; 23 cm - brož.

Appendicitis u dětí / Václav V. Tošovský a spolupracovníci - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Dobřejovice : Alfa-Omega, 2002. - 231 s. : il. ; 20 cm - brož.

Aromaterapie, masáž, jóga / Carole McGilveryová ... [et al. ; fotografie Sue Atkinsonová]. ; z angličtiny přeložila Alena Kopecká. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 256 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Bezpečnostní směrnice Svazu potápěčů České republiky : ... směrnice nabývají účinnosti dnem 1.1.2002. - [Praha] : Svaz potápěčů České republiky, [2002]. - 7 s. ; 15 cm - Brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 17. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Bezpečnost práce Část 1. Základní otázky ochrany bezpečnosti a zdraví při práci / Jaroslav Čermák - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 2001. - 472 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Biofyzika pro bakaláře / Jan Hálek a kolektiv - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 213 s. ; 29 cm - brož.

Bronchologie pro zdravotní sestry / Vítězslav Kolek a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 212 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Chirální technologie v syntéze a analýze léčiv : 2. odborná konference VÚFB, Praha, 13.-14.11.2002. / [redakce Miroslav Kuchař, Kateřina Schneiderová] - Praha : VÚFB a.s., 2002. - 57 s. : il. - brož.


Chirurgie periferního neurovegetativního systému / Z. Kala, J.Vomela a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 143 s., [10] s. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.

Chirurgie : 1. a 2. díl. / Jaromír Hrabovský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 157 s. : il. - brož.

Chronické virové hepatitidy v ordinaci praktického lékaře : spolupráce praktika a hepatologa. / Petr Husa, Libuše Husová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 29 s. : il. ; 20 cm - brož.

Chronic inflammatory bowel diseases / editors J. Holomáň, J. Glasa - Bratislava : BoArt, 2000. - 107 s. : il. - Brož.

Chvilka pro zdraví : 15 minut denně stačí. / [autoři Angela Herrmann ... et al.) - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2002. - 360 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Clinical examination in internal medicine / Václav Karlíček - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 120 s. : il. - brož.

Cvičení pro zdraví / Vladimír Vondruška, Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Ústav tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 2000. - 24 s. : il. (některé barev.) - brož.

Cvičení v těhotenství a šestinedělí / Blanka Beránková - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 85 s. : il. - brož.

Cvičíme s Měsícem : úspěšný program pro zdraví od autorů bestselleru Neznámá moc Luny. / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 206 s. : il. ; 21 cm + 2 příl.. - váz.

Deformačně napěťová analýza soustavy šroub - kostní tkáň : zkrácená verze PhD Thesis. / Radek Lekeš - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Deprese : [příznaky, příčiny, diagnostika, léčba. / z anglického originálu přeložil Štěpán Kovařík] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 112 s. ; 15 cm - brož.


Děti z planety D.S. / Olga Strusková - 1. vyd. - Praha : G plus G, 2000. - 165 s. : il. ; 20 cm - brož.


Dětská prostituce / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2002. - 7 s. - brož.

Diabetická nefropatie / Peter Ponťuch ; [ze slovenštiny přeložila Kristýna Pokorná]. - Vyd. 1., české - Praha : Grada Publishing, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Diety při zánětlivém onemocnění střev : recepty, rady lékaře. / [Milan Lukáš, Tamara Starnovská] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2002. - 31 s. : il. - brož.

Domácí přírodní lékárna / Jadwiga Górnicka ; [překlad Miroslava Polová]. - 1. vyd. - Praha : Vašut, 2002. - 536 s. : il. - váz.

Duševní hygiena / Jan Gruber - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Echokardiografie Díl 1. Echokardiografie dospělých / Petr Niederle a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 359 s. : il. (většina barev.) - váz.

Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu : sborník referátů ze 4. mezinárodního vědeckého semináře. : Olomouc 9.-10.5.2002. / [uspořadatel Dušan Tomajko] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 406 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elixír života : deset kroků na cestě za mládím. / Deepak Chopra, David Simon ; [přeložil Ivo Šebestík]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 297 s. : il. - váz.

Epidemiologie : výukové texty pro studenty 1. LF UK. / [Vladimír Bencko ...et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.

Faculty calendar : Masaryk University Brno. : Faculty of Medicine. : general medicine, stomatology. 2002-2003. / [programme edited by Eva Táborská ... et al.] - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2002. - 83 s. : tab. - brož.

Fixní zubní náhrady / Jana Krňoulová, Hana Hubálková - Praha : Quintessenz, 2002. - 176 s. : il. (větš. barev.) ; 22 cm - váz.

Funkční poruchy trávicího traktu / Karel Lukáš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 198 s. - brož.

Funktionelle Analysen zur Modulation der Eicosanoidsynthese : Untersuchungen an Zellen und Zellverbänden von Patienten mit entzündlichen Erkrankungen. / Dirk Schäfer - , 2002. - xii, 168 s. : il., tab. ; 21 cm - Brož.


Herstellung und Charakterisierung humaner scFv-Antikörperfragmente gegen Helicobacter pylori mittels Phage Display / Nicole Reiche - , 2002. - 71 s. : il. ; 20 cm - Brož.

Hodiny šťastného člověka : jak zachovat zdraví a svěžest do pozdního věku. : jak najít mír a klid a žít životem blažených. / J. Jerza - Brno : Lynx, 2002. - 31 s. - brož.

Hyperlipoproteinémie u dětí - diagnostika a terapie / Lenka Kopečná, Hana Bauerová, Dana Homolová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hypertenze / Jiří Widimský a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 422 s. : il. ; 24 cm - váz.

Imunologie a alergologie / Jiřina Bartůňková, Eva Vernerová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 83 s. : tab. ; 23 cm - brož.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [edition prepared by Josef Petráň and Blanka Šachová ; english translation from the Latin by Jaromíra Smazalová]. - Prague : Karolinum, 2001. - [6], 58, 93 s. : il. ; 15 cm - váz.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [k vydání připravili Josef Petráň a Blanka Šachová ; překlad latinské předlohy Karel Beránek]. - Praha : Karolinum, 2001. - [6], 58, 81 s. : il. ; 16 cm - váz.

Indukce apoptózy protinádorovými látkami a ionizujícím zářením / Jiřina Vávrová ... [et al.] - Vyd. 1. - V Hradci Králové : Vojenská lékařská akademie J.E. Purkyně, 2002. - 25 s., [17] s. obr. příl. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Induktion von UV-Schirmpigmenten in marinen Dinoflagellaten / Manfred Klisch - , 2002. - 83 s. : il. ; 20 cm - Brož.


INMED 2002 : informační systémy ve zdravotnictví. : 2. česko-slovenská konference. : Pardubice, 30. října - 1. listopadu 2002. : program a sborník konference. - 1. vyd. - Pardubice : STAPRO, 2002. - 79 s. - brož.


Intersticiální cystitida / Tomáš Hanuš a Libor Zámečník - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 102 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Intervenční postupy v léčbě bolesti : vegetativní nervový systém. / Juraj Dutka ... [et al.] - Praha : B.A.R., 2002. - 184 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

I. česko-slovenský neurootologický den : 14.11.2002, Brno. / [Miroslav Novotný ... et al.] - Praha : Vesmír, 2002. - 48 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak na zvýšený cholesterol / Richard Češka, Jaroslava Štochlová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 54 s. : tab. - brož.

Jak se dožít 140 let / Stanislav Brázda - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 2002. - 167 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm + 1 příl.. - váz.

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Ján Praško - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 201 s. : il. - brož.

Jak si zlepšit paměť / Lubomír Vašina - 2. dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - v, 122 s. : il. ; 23 cm - brož.

J.H. Pilates : cvičení pro dokonalou postavu --a aby záda nebolela. / Anna Selbyová a Alan Herdman ; [z anglického vydání přeložila Dona Zalmanová]. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 144 s. : barev. il. - brož.

Kinezioterapie v léčbě psychiatrických onemocnění / Běla Hátlová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 120 s. - brož.

Kniha o józe / napsala Lucy Lidellová s Narayani a Giris Rabinovič ; fotografie Fausto Dorelli. ; [překlad Alice Smělá]. - České vyd. 2. - Praha : Vašut, 2002. - 190 s. : il. (některé barev.) - brož.

Kniha o sexu : abeceda pro lepší milování. / Jane Pavanelová ; [z angličtiny přeložil Ivo Procházka]. - Praha : Egmont ČR, 2002. - 192 s. : il. ; 20 cm - váz.


Kontrastní echokardiografie / Eva Mandysová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 94 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) - brož.


Kontrola léčiv I. / Jiří Klimeš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kouřit a zůstat zdravý / Frank Naumann ; [z německého originálu přeložila Zuzana Schönová]. - Vyd. 1. - Brno : MoBa, 2002. - 221 s. : 18 cm - brož.

Kuchařka při onemocnění jater : 125 receptů. / Vladimíra Havlová - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 79 s., [8] s. barev. obr. příl. - brož.

Ladění : psychosomatická příprava k výuce herectví. / vyučovala Eva Kröschlová ; zapsala Lenka Fišerová. - 2. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 2002. - 76 s. : il. ; 17 cm - brož.

Léčení stravou : stravovací systémy, léčebné diety, praktické recepty. / Marie Mihulová, Milan Svoboda - 2. rozš. vyd. - Liberec : Santal, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Léčivá moc smíchu : smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova. / Karel Nešpor - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Léčíme se tvarohem / Dana Frantálová - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 82 s. - brož.

Lékař císařů / Tessa Korberová ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 335 s. ; 20 cm - váz.

Lidské tělo podivuhodné a záhadné 2. / Stephen Juan ; z anglického originálu přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 211 s. : il. - váz.

Lidské tělo podivuhodné a záhadné [1]. / Stephen Juan ; z anglického originálu přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 177 s. - váz.

Lidské tělo / Steve Parker ; [z angličtiny přeložil Ivan Fales]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2002. - 64 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Máma a smysl života / Irvin D. Yalom ; [z anglického originálu přeložila Helena Hartlová]. - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2002. - 229 s.21 cm - brož.


MediFórum 6.11.2002 : kongres MEFA Brno 5.-8.11.2002. : sborník abstrakt. - 1. vyd. - Brno : Kongresové centrum Brno, 2002. - 35 s. - brož.


Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena : pro střední a vyšší odborné zdravotnické školy. / Dana Göpfertová ... [et al.] - 3. dopl. vyd. - Praha : Triton, 2002. - 148 s. : il. - brož.

Mikrosystémy akupunktury z hlediska současného poznání : filosofické a přírodovědné základy čínské medicíny. : mikrosystémy ruky a nohy. : léčba dle energií v systému Su-Jok akupunktury. : diagnostika a léčba dle bioenergií a energie času. / Radomír Růžička - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2002. - 435 s. : il. ; 23 cm - brož.

Mnohočetný myelom : informace pro pacienty a jejich blízké. / Zdeněk Adam a kolektiv - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 73 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modell zur Simulation atrialer Erregungsabläufe unter Berücksichtigung pathophysiologischer Substrateigenschaften / Hannes Krätschmer - , 2002. - 152 s. : il. ; 20 cm - Brož.

Moje Proseč a Thomas Mann / Václav Vojtěch Tošovský, Marie Rút Křížková - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 76 s. : il. (některé barev.) - brož.

Mozkové nádory - základní informace pro pacienty a jejich příbuzné / Vladimír Dbalý - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 63 s. [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 16 cm - brož.

Nejlepší medicína pro ženy : zdraví, štěstí a dlouhověkost za pomoci Maharišiho ájurvédy. / Nancy Lonsdorfová, Veronica Butlerová a Melanie Brownová ; [z anglického originálu přeložila Vlasta Hesounová]. - Praha : Dobra, 2002. - 476 s. ; 21 cm - brož.

Nemoci z povolání a intoxikace / Daniela Pelclová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 207 s. : il. ; 30 cm - brož.

Neviditelná žena : antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. / [Linda Nochlin ... et al.] ; Martina Pachmanová (ed.). ; [z anglických originálů] přeložily Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2002. - 413 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nízký HDL-cholesterol : zvýšené triglyceridy, metabolický syndrom. / Richard Češka, Alena Bretschneiderová - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 31 s. : tab. - brož.

Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1997, 1998 a 1999. / editoři Olga Benešová, Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2002. - 220 s. : il. - brož.

Non-alcoholic steatohepatitis : edited by J. Holomáň & J. Glasa. - Bratislava : BoArt, 2001. - 61 s. : il. - Brož.


Nukleární medicína v diagnostice nádorů a zánětů / Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Václav Hušák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 69 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ochrana zdraví v českých technických normách Červenec 2002. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 158 s. - Brož.

Očista těla i duše / Ruediger Dahlke, Doris Ehrenbergerová ; [z německého originálu přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 189 s. ; 21 cm - váz.

Odborná praxe zubního lékaře : komplexní průvodce stomatologií. Základní dílo včetně 7. aktualizace - stav: září 2002. / Tomáš Bartoň ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Odborná praxe zubního lékaře : komplexní průvodce stomatologií. Základní dílo včetně 8. aktualizace - stav: prosinec 2002. / Tomáš Bartoň ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Operacje ginekologiczne / P.G. Fabricius ... [et al.] ; pod redakcja Gerharda Martiusa. ; [z niemieckiego tlumaczyl Tomasz Bielanów ... et al.]. - Wyd. 1. pol. - Wroclaw : Urban & Partner, 2000. - xv, 470 s. : il. - váz.

Osvětlení a slabozrakost : jak správně svítit a vytvořit vhodné podmínky pro slabozrakého člověka. / [Pavel Macháček] - 1. vyd. - Praha : Tyfloservis, 2002. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

O osudu, duchařství a hluku / Arthur Schopenhauer ; [z německých originálů přeložil Milan Váňa]. - Pelhřimov : Nová tiskárna, 2002. - 85 s. - brož.

Paměti lékaře : čs. legie v Itálii. : 1910-1920. / Václav Fleischmann ; podle rukopisu sestavila Miroslava Donovan, roz. Fleischmannová. - Praha : Votobia, 2002. - 452 s., [20] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Péče o dítě od kojeneckého do školního věku : vývoj dítěte do školního věku, nejčastější onemocnění - jejich prevence a léčba, bezpečnost dítěte, očkovací kalendář. / Martin Gregora - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 76 s., [1] s. příl. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Pharmindex brevíř 2002. 2. - Praha : MediMedia Information, 2002. - 1078 : il. - brož.

Plicní hypertenze / Zdeněk Susa, Pavel Jansa - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 116 s. ; 16 cm - brož.


PM 528 - Management bezpečnosti : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Marie Hůlová ; zpracování do formátu elektronické publikace Marie Hůlová, Radka Palečková, Václav Hůla. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Počátky rentgenologie v českém lékařství 1896-1918 / Antonín Hlava - 1. vyd. - Hradec Králové : Aurius, 2002. - 640 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 19 s. - Brož.

Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / výkonný redaktor Hana Válková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 74 s. : il. - brož.

Pohybová aktivita ve zdraví a v nemoci / Vladimír Vondruška, Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Klinika tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 1999. - 28 s. : il. - brož.

Polytrauma v intenzivní medicíně / Jarmila Drábková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 307 s. : il. - brož.

Porodní asistentka : regulovaná profese EU. : Kongresové centrum Univerzity Hradec Králové, 25.-26.102002. : program a sborník přednášek. / [Ivana Königsmarková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 52 s. : tab. - brož.

Postgraduální kurz v endokrinologii : novinky v terapii. : [sborník abstrakt postgraduálního kurzu, Hradec Králové, 28.-30.11.2002]. / J. Čáp - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Postupný nácvik trapasů, aneb, Jak překonat sociální fobii : svépomocná příručka. / Ján Praško ... [et al.] - 2. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2002. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Poznej své vnitřní JÁ : [odhalení vlastního já, svépomocné terapie, hledání předků. ; z anglického originálu přeložila Romana Kempná]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 119 s. ; 15 cm - brož.

Praktická cvičení z farmakognosie : mikroskopie drog. / Jiřina Spilková, Jaroslav Dušek - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 72 s. : il. ; 30 cm - brož.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných Základní dílo - Stav: listopad 2002 - včetně 15. aktualizace. / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Pražský "Dům světla" : centrum pro lidi, kteří čelí problémům HIV/AIDS. - Praha : Česká společnost AIDS pomoc, 2002. - 1 složený list - Brož.

Proti únavě a stresu : jednoduché, přirozené a učinné prostředky pro každého. / M. Mihulová, M. Svoboda - Liberec : Santal, 2002. - 186 s. : il. - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. Základní dílo včetně 9. aktualizace - stav: listopad 2002. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Č. / Renata Mišutková, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Š. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ž. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z ; [přeložila Simona Šeclová]. - 1. české vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 389 s. : il. - brož.

První pomoc : pro střední zdravotnické školy. / Monika Beránková, Anna Fleková, Blanka Holzhauserová - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přehled histologie člověka v obrazech Díl 1. / Jiří Malínský, Václav Lichnovský, [obrazová část] Zdeňka Michalíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 153 s. : il. ; 29 s. - brož.

Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let / K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz ; [z amerického originálu přeložila Petra Vlčková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 187 s. : il. - brož.


Příprava stomatologického instrumentária / Stanislav Komárek, Miroslav Eber - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 30 s., [20] s. barev. obr. příl. ; 23 cm - brož.


Přírodní detoxikace : [celkové vyčištění pro omlazení těla i mysli]. / Marie Farquharsonová ; [překlad Pavel Wurm]. - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 203 s. : il. ; 19 cm - váz.

Příručka interní propedeutiky / Jitka Zelenková ...[et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 173 s. : il. ; 16 cm + 1 CD-ROM. -

Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. / Eva Malá, Pavel Pavlovský - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 143 s. : il. ; 23 cm - brož.

Půvab, krása, zdraví pro moderní ženu : kompletní profesionální průvodce po péči o vlasy, účesech, líčení, péči o pleť, tělesné kondici, posilování těla, stravování, zdraví a vitalitě. / Sally Nortonová, Kate Shaplandová, Jackie Wadesonová ; [z anglického originálu přeložila Markéta Řapková]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 256 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Pyromeeting 2002 : 7. evropské setkání hasičů. : multifunkční shromažďovací prostory, hypermarkety a obchodní centra z pohledu požární ochrany. : Brno - Výstaviště, 23.10.2002. : sborník mezinárodní konference. - Brno : Kongresové centrum, 2002. - 75 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Raadce gastronomického provozu : praktické rady a tipy z oblasti hygieny, personalistiky a vyššího zisku. Základní dílo - listopad 2002. / [Jan Fišar ... et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Radost z jídla : nejen makrobiotika očima lékaře a pacienta. / Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán - 3. rozš. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 159 s. : il. ; 22 cm - váz.

Rady naší babičky / [Irmela Arnsperger ... et al. ; z německého originálu přeložily Jana Červenková a Helena Neborová]. - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2002. - 416 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Refluxní choroba jícnu : diagnostika a chirurgická léčba. : reflexe nových diagnostických a terapeutických trendů. / Zdeněk Kala a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 132 s., 54 barev. il. na příl. : il. - brož.

Rehabilitace dnes : odborná konference k desátému výročí založení soukromé Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka MONADA. : Praha 25.10.2002. / [redaktor Bronislav Kračmar] - Praha : Triton, 2002. - 67 s. : il. ; 24 cm - brož.

Reprodukční zdraví v období dospívání / Jitka Machová, Jana Hamanová - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2002. - 197 s.20 cm : il. - brož.


Revmatologie / Štefan Alušík - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 111 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rozhovory / Ram Dass ; [z angličtiny přeložil Michal Strenk]. - Vyd. 1. - [Praha] : East Hauz, 1999. - 128 s. ; 15 cm - brož.

Růžová linka se vám představuje / [Eva Vaníčková] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2002. - 7 s. : il. - brož.

Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii / Antonín Fassmann - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 199 s. : il. (některé barev.) - brož.

Santal : východní filozofie, ezoterní nauky, jóga, alternativní medicína. : sborník. 2002. / [redakce Marie Mihulová, Milan Svoboda] - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2002. - 159 s. : il. - brož.

Sazamův den 2002 : Hradec Králové 16.11.2002. : program a sborník přednášek. / [editor Věra Hubková] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 23 s. - brož.

Sexuální hry / Anne Hooperová ; [z anglického originálu přeložila Markéta Bidlová]. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2001. - 240 s. : barev. il. ; 14 cm - váz.

Sex na internetu / Jan Černý - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Směřovat výš : kniha o rozvoji osobního potenciálu. / Ben Carson & Cecil Murphey ; [překlad Eva Jelínková]. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 212 s. ; 20 cm - brož.

Sociální aspekty sportovních aktivit / Michal Charvát - Brno : Paido, 2002. - 52 s. ; 23 cm - brož.

Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví / Helena Zavázalová a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 154 s. - brož.

Somatologie II : pracovní sešit pro střední zdravotní školy. : [učitelský]. / Zuzana Turková - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 69 s. : il. ; 30 cm - brož.

Somatologie II. : pracovní sešit pro střední zdravotní školy. : [studentský]. / Zuzana Turková - Vyd. 1. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 69 s. : il. ; 30 cm - brož.


Somatologie I : pracovní sešit pro střední zdravotní školy. / Zuzana Turková - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 63 s. : il. - brož.

Speciální onkologie / Zdeněk Adam, Jiří Vorlíček a spolupracovníci - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 542 s. : il. ; 29 cm - brož.

Speciální psychopatologie / Pavel Kliment - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 88 s. ; 29 cm - brož.

Sport a správná výživa : zónová a sacharidová dieta, endorfiny, potravinové doplňky, gainery, volné radikály, energetické zdroje a mnoho dalších informací. : téměř 100 receptů na rychlé pokrmy od moučníků po sendviče. : kompletní průvodce moderní výživou pro profesionální i rekreační sportovce. / Petr Fořt - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 351 s. ; 21 cm - váz.

Stomatologie vážně i nevážně : zubařské povídky. / Pavel Hrňa - Praha : Quintessenz, 2002. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky / Karel Hnilica, Aleš Kroupa, Renáta Vašková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 57, [5 l.], iv s. : il. - Brož.

Syndrom bolestivého ramene / Karel Trnavský, Marie Sedláčková ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - x, 149 s. : il. (některé barev.) - váz.

Synthese und Testung von Fenoldopam und Clozapin Analoga als neue Dopamin-Rezeptor-Liganden / Thomas Hussenether - , 2002. - vi, 172 s. : il. ; 21 cm - Brož.

S pivem ke zdraví : nová síla z nejstaršího nápoje světa. / Karl-Heinz Ricken, Heike van Braaková ; [z německého originálu přeložila Thea Větrovská]. - Praha : Granit, 2002. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tabu v sociálních vědách / Petr Bakalář - Praha : Votobia, 2003. - 343 s. ; 21 cm - brož.

Těhotenství a péče o dítě / Alison Mackonochieová ; [překlad Magdalena Pechová]. - České vyd. 2. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 256 s. : barev. il. - brož.


Tělesné zakotvené prožívání / Karel Hájek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 162 s. : il. - brož.


The evaluation of pavement in Desert Region in Libya : short version of PhD Thesis. / Ahmed A. Othman Roffa - Brno : University of Technology, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Umíte se bavit se svým dítětem o sexu? / Steve Chalke ; ilustroval John Byrne. ; [z anglického originálu přeložila Eva Pospíšilová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Úvod do krizového managementu / Jiří Dvořák - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 60 s. : il. - brož.

Úvod do mikrobiologických vyšetřovacích metod ve zdravotnictví / Petr Jílek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 104 s. : il. ; 21 cm - brož.

Übungen zur Regeneration der Wirbelsäule : SM System. : funktionelle Stabilisierung und Mobilisierung der Wirbelsäule. / Richard Smíšek, Kateřina Smíšková ; Illustrierung Kateřina Smíšková. - Praha : Richard Smíšek, 2002. - 98 s. : il. ; 30 cm - brož.

Varixy dolních končetin a jejich léčba / Jiří Herman - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 33 s. : il. ; 29 cm - brož.

Včera v noci se mi zdálo / Medard Boss ; [z německého originálu přeložil Oldřich Čálek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 233 s. - váz.

Vnitřní poruchy / odborní redaktoři Roselyn Payne Epps, Susan Cobb Stewart ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Gregorová]. - Praha : Pragma, 2001. - 204 s. : il. - brož.

Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství : pro studenty FTVS. / Lenka Cinglová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 199 s. : il. - brož.

Vyšetřovací metody v neurologii / Karel Urbánek a kol. - 2. přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 127 s. : il. ; 29 cm - brož.

Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2001. / [Marta Havelková ... et al.] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 75 s. : tab. - Brož.


Výroční zpráva o stavu ve věcech drog pro Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : Česká republika 2001. / [editor Tomáš Zábranský] - 1. vyd. - Praha : Úřad vlády ČR, 2002. - 126 s. : il. (některé barev.) - brož.


Výuka angličtiny u dětí s dyslexií : příručka pro učitele/ky. / Marta Šigutová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 28 s., [16] s. příl. : il. ; 29 cm - brož.

Výživa člověka / Bohuslav Čermák ... [et al.] - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 224 s. ; 29 cm - brož.

Výživou ke zdraví / Vladimír Vondruška, Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Ústav tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 2001. - 36 s. : il. - brož.

V. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí : 5.-7.9.2002, Teplice v Čechách. : abstrakta. - Ústí nad Labem : BOS, [2002]. - 213 s. : il. - brož.

XIII. aktiv RTEZ středočeského regionu : 31. října 2002, Kulturní středisko KOKOS, Kladno. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2002. - 62 s. : il. - Brož.

XI. Frejkovy dny s mezinárodní účastí : abstrakta. : Brno, 20.-22.6.2002. / [editor Tomáš Tomáš] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 64 s. - brož.

XXXII. Lenfeldovy a Höklovy dny : konference o hygieně a technologii potravin s mezinárodní účastí. : Brno, 16. října 2002. : sborník. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. - 75 s. : tab. - brož.

Zachránit Jeffreyho / Richard Galli ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Klapuchová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 166 s. ; 20 cm - brož.

Základní a aplikovaná farmakologie / Dagmar Lincová, Hassan Farghali et al. - 1. vyd. - Praha : Galén : Karolinum, 2002. - 601 s. - Karolinum

Základy anesteziologie Část 1. / Jitka Zemanová - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 149 s. : il. - brož.

Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví / Lukáš Prudil - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. - 82 s. ; 21 cm - brož.


Základy psychoneuroimunologie / Cai Song, Brian E. Leonard ; [překlad Simona Šulcová, Leoš Landa]. - Brno : ARTAX, 2002. - 275 s. : il. ; 23 cm - váz.


Základy výživy / Jan Pánek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Svoboda Servis, 2002. - 207 s. : il. ; 25 cm - váz.

Zdraví máme na talíři : léčivé i škodlivé účinky potravin. / Jiří Bodlák - Vyd. 1. - Praha : Granit, 2002. - 159 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - váz.

Zdraví ženy : [zdravotní stav, obtíže, životospráva. operační výkony. / z anglického originálu přeložila Alena Snítilová] - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 239 s. ; 15 cm - brož.

Zdravotnická ekonomika : (úvod). / Zdeněk Papeš, Miloš Ulrich - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 85 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zdravotnické instituce / Zdeněk Papeš - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 55 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví / Ivan Gladkij, Ladislav Strnad - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 111 s. ; 29 cm - brož.

Zdravý životní styl, aneb, "Prevence založená na důkazech" / Vladimír Vondruška, Karel Barták - 1. vyd. - Hradec Králové : Ústav tělovýchovného lékařství FN a LFUK, 2002. - 28 s. : il. - brož.

Z lásky nebo za peníze: kuplíři a provozování prostituce / Tiggey May, Alex Harocopos, Michael Hough ; překlad Jan Žižka. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 77 s. - brož.

Žil jsem jako pedofil / Janek Alexa ; [předmluvu a doslov napsal Slavoj Brichcín]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 190 s. ; 20 cm - brož.

10. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice : Pardubice, 17.-19. října 2002. : sborník referátů. / uspořádal Miroslav Mitlöhner - 1. vyd. - Praha : Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, 2002. - 124 s. : il. - brož.

145 let Záchranné služby hl. m. Prahy : [1857-2002. / redakční rada: Zdeněk Schwarz, Jiřina Karabcová, Boris Hlaváček] - Vyd. 1. - [Praha] : ASA, [2002]. - 110 s. : il. (některé barev.), portréty ; 31 cm - váz.

5th Czech pediatric congress with international participation : September 5-7, 2002, Teplice in Bohemia. : abstracts of program. : congress book. - Ústí nad Labem : BOS, [2002]. - 201 s. - brož.


6. pracovní dny nemocničních lékárníků : sborník přednášek. : 15.-17.11.2002, Hradec Králové. / [editor Jiří Kotlář] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2002. - 27 s. - brož.

90 let Všeobecné nemocnice v Rýmařově / [autoři textu Miloslav Marek, Marián Olejník] - Vyd. 1. - Rýmařov : Nemocnice Rýmařov, 2002. - 81 s. : il. (některé barev.), portréty ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist