Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - F. Ekonomické vědy

za leden-únor 2003

Aktuální otázky rozvoje regionů : sborník. : Svoboda nad Úpou, 2.-3. července 2002. / [odpovědný redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 230 s. : il. - brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. Základní dílo - stav: listopad 2002 včetně 20. aktualizace. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Automobily Tatra : aerodynamické vozy z Kopřivnice. / Miroslav Gomola - 2. rozš. a dopl. vyd. - Brno : AGM CZ, 2002. - 167 s. : il., (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Bankovní regulace a dohled / Ivan Babouček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Bankovní institut vysoká škola, 2002. - 188 s. ; 29 cm - brož.

Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU / Anna Putnová ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Bezpečná montáž dílcových lešení / [zpracoval Svatopluk Vlasák, Karel Škréta] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 26 s. - Brož.

Bezpečnost a hygiena práce Aktualizace č. 17. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništích - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 28 s. : il. - Brož.

Bezpečnost práce ve stavebnictví / [zpracoval Jaroslav Lukeš] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 20 s. - Brož.

Bezpečnost práce Část 1. Základní otázky ochrany bezpečnosti a zdraví při práci / Jaroslav Čermák - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 2001. - 472 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Bezpečnost práce Část 2. / Jaroslav Čermák - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Eurounion, 2002. - 389 s. - brož.


Bezpečnost v elektrotechnice / Pavel Kaláb, Miloslav Steinbauer, Miroslav Veselý - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.


Bezpečnost v elektrotechnice : pracovní sešit. / Pavel Kaláb, Miloslav Steinbauer, Miroslav Veselý - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 45 l. : il. ; 30 cm - brož.

Bezpečný podnik : identifikace a hodnocení rizik ve výrobních podnicích. / [odborná redakce Eva Hanáková] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 64 s. : il. - Brož.

Business and economic development in Central and Eastern Europe: implications for economic integration into wider Europe : the tenth annual international conference. : Brno, September 6-7, 2002. : conference proceedings. - 1st ed. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 527 s. : il. - brož.

Byrokracie / Ludwig von Mises ; [český překlad Tereza Urbanová (vedoucí překladatelského týmu)]. - Praha : Liberální institut, 2002. - 205 s. ; 21 cm - brož.

Cashflow kvadrant : zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor--. : který kvadrant je pro vás nejlepší?. / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu přeložil Milan Žáček]. - Praha : Pragma, 2001. - 290 s. : il. ; 21 cm - váz.

Celní řízení po novele celních předpisů / Roman Svoboda - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 315 s. ; 21 cm - brož.

Cestování v roce 2001. / zpracoval Odbor statistiky služeb ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. - brož.

Cvičení z bankovnictví / Milan Ulrich, Daniela Pfeiferová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 99 s., [21] s. příl. ; 29 cm - brož.

Cyklistika pro města : informace pro zástupce měst a obcí. / [J. Dekoster, U. Schoellaert] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 79 s. : barev. il. ; 17 x 23 cm - brož.

Czech exporters and importers 2003. - 10th Ed. - Brno : Inform Net Partners, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

Čisté ruce / C. Bren - 1. vyd. - Brno : L.V.P., 2002. - 351 s. ; 21 cm - brož.


Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. března 2002.... / editoři Jelena Petrucijová, Jaromír Feber - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 363 s. ; 21 cm - brož.


Daně a poplatky Aktualizace č. 139. - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM. - brož.

Daně I : dle stavu ke dni 1.7.2002. / Michal Polák - Vyd. 3. dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 81 s. - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. Základní dílo včetně 1. aktualizace. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. Základní dílo. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Daně z příjmů : aktuální soubor novelizovaných předpisů. : podle stavu k 1.10.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 189 s. ; 24 cm - brož.

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. Základní dílo včetně 4. aktualizace - listopad 2002. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Daňová soustava / Marta Šulcová-Seidlová, Josef Březina - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 103 s. ; 29 cm - brož.

Daňové právo : komentáře. 10. doplněk. Stav: září 2002 / uspořádala Hana Marková - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z Základní dílo včetně 12. aktualizace - listopad 2002. / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 22. aktualizace - srpen 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.


Daňový a účetní lexikon Základní dílo včetně 23. aktualizace - prosinec 2002. / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.


Daň z příjmů právnických osob : praktické možnosti její optimalizace. / Ivan Macháček - Praha : Linde, 2002. - 302 s. ; 24 cm - brož.

Daň z příjmů : 411 otázek a odpovědí. / Lenka Hrstková-Dubšeková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 285 s. - brož.

Distribuce a redistribuce příjmů obyvatelstva ČR v průběhu devadesátých let (vývojové trendy) / Marie Vavrejnová - Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2002. - 79 s. : il. - Brož.

Dokumentární akreditiv v praxi / Pavel Andrle - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 142 s. : il. - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. Základní dílo včetně 4. aktualizace - stav: listopad 2002. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Efektivní využití energetických zdrojů v procesním průmyslu : zkrácená verze PhD Thesis. / Petr Martinák - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomie : stručný přehled. : teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. / Jena Švarcová - Zlín : CEED, 2002. - 279 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru / Jaroslav Rektořík a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 264 s. : il. ; 24 cm - brož.

EKO 415 - Simulační modely ekonomických procesů : (volitelný předmět o rozsahu 4 kredity). / autor textu a zpracování do formátu elektronické publikace Martin Dlouhý - Praha : Oeconomica, 2002. - 10 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Employment policy in the Czech Republic 1998-2001 : fact & figures. - 1st ed. - Prague : Ministry of Labour and Social Affairs, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 30 cm - brož.

English in economics / Miroslav Kaftan, Libuše Horáková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 277 s. - váz.


English in economics : teacher's book. / [Miroslav Kaftan, Libuše Horáková] - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 46 s. - brož.


Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. / Sylva Gilbertová, Oldřich Matoušek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 239 s. : il. - brož.

ESOP : excelentní studentské odborné práce. / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 244 s. : il. ; 25 cm - Brož.

Evropa národů, patriotů a integrace / Přemysl Rosůlek, Ladislav Cabada - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 166 s. - brož.

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika, 1999-2001 : pracovní místa, soudržnost, produktivita. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 44 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Finanční a komoditní deriváty / Josef Jílek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 624 s. : il. - váz.

Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU / Martin Lux - Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2002. - 179 s. : il. - Brož.

Fiskální a sociální politika jako determinanty demografického vývoje a jejich účinky na finanční rovnováhu průběžně financovaného systému důchodového zabezpečení - mezinárodní komparace / Eva Klvačová, Petr Wawrosz - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 117, iv s. : tab. - Brož.

Geografie cestovního ruchu / Václav Hrala - 4. upr. vyd. - Praha : Idea servis, 2002. - 173 s. : mapa ; 21 cm - brož.

Germania od porážky ke sjednocení / Josef Soukup - Vyd. 1. - Praha : Riopress, 2002. - 365 s. ; 21 cm - váz.

Házení slonem, aneb, Zen a umění, jak zacházet se svým šéfem / Stanley Bing ; [z anglického originálu přeložil Jiří Foltýn]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 191 s. : il. ; 20 cm - brož.

Hospodářská politika v tranzitivních ekonomikách III : sborník referátů z mezinárodního semináře .... / Matouš Červenka, Christiana Kliková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 495 s. : il. - brož.

Hrubá zemědělská produkce a konečná zemědělská produkce v České republice za rok 1998. / zpracoval Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 1999. - 13 s. : tab. - Brož


Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna / Karel Müller - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 225 s. ; 24 cm - brož.

Informace a požadavky k přijímacím zkouškám pro akademický rok : Masarykova univerzita v Brně. : Ekonomicko-správní fakulta. 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 44 s. : tab. - brož.

Inform katalog 2003. - 13. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2002. - 1125 s. : il. - váz.

Inovační politika v Evropě v letech 2000 a 2001 : produktivita - klíč ke konkurenceschopnosti evropských ekonomik a podniků. / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 78 s. : il. ; 25 cm - brož.

Jak do zahraničí s programem Leonardo da Vinci / [sestavili Hana Slámová, Pavel Sláma] - Praha : Národní vzdělávací fond, 2002. - 59 s. ; 21 cm -

Jednotná celní deklarace : vyplňování pro celní a statistické účely od 1.7.2002. / Lubomír Žemlička - Olomouc : Anag, 2002. - 207 s. - brož.

Kalkulace nákladů a cen / Jarmila Peterová, Dana Žídková - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 89 s., 3 příl. - brož.

Kapitálové trhy / Jiří Polách - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 367 s. : il. ; 29 cm -

Kapitálové trhy / Vladislav Pavlát a kol. - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2003. - 296 s. ; 24 cm - váz.

Komparativní pohled na členskou základnu Evropské unie / Irah Kučerová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Konkurenceschopnost podniku při respektování strategie udržitelného rozvoje : zkrácená verze PhD Thesis. / Marcela Kožená - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 28 s. ; 21 cm - brož.


Konvergence zemí střední a východní Evropy k Evropské unii / Vladimír Nachtigal, Vladimír Tomšík - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 231 s. : il. - brož.


K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 1. Zdroje a prostředí / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 357 s. : il. - soubor

K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 2. Teoretická východiska, souvislosti, instituce / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 386 s. : il. - soubor

K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 3. Hospodářské sektory a environmentální integrace / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 554 s. : il. - soubor

K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 4. Vzdělávání, informace, indikátory / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 407 s. : il. (některé barev.) - soubor

K udržitelnému rozvoji České republiky : vytváření podmínek. Svazek 5. Národní strategie udržitelného rozvoje a regionální rozvoj / [editoři Bedřich Moldan, Tomáš Hák, Hana Kolářová] - Vyd. 1. - Praha : Centrum Univerzity Karlovy pro otázky životního prostředí, 2002. - 140 s. : il. - soubor

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. Základní dílo včetně 3. aktualizace - listopad 2002. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z Základní dílo včetně 3. aktualizace - listopad 2002. / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). + 2 CD-ROMy + 1 příl. - brož.

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace Základní dílo včetně 13. aktualizace - listopad 2002. / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Liberalismus v teorii a politice / David Boaz ; [z anglického originálu přeložil David Lipka ... et al.]. - Praha : Liberální institut, 2002. - 461 s. ; 21 cm - váz.

Lidské zdroje na trhu práce / Otakar Němec - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 151 s. ; 29 cm - brož.

Lidské zdroje v kontextu regionálního rozvoje : výsledky podnikového šetření ve vybraných odvětvích regionu Severozápad. / [hlavní zpracovatelka studie Anna Kadeřábková] - 1. vyd. - Praha : Národní vzdělávací fond, 2002. - 114 s. : il. ; 23 cm - brož.


Macroeconomics / Michael Parkin - 5th ed. - Reading : Addison-Wesley, 2000. - xxxvii, 505, [21] s. : il. (většina barev.) - brož.

Makroekonomie / Ivana Groligová, Petr Mandelík - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 130 s. - brož.

Management cestovního ruchu / Magdalena Hrabánková, Tomáš Hájek - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 81 s. ; 30 cm - brož.

Manažerské metody ve veřejném sektoru : teorie, praxe a metodika uplatnění. / František Ochrana - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 2002. - 216 s. : il. - váz.

Manažer malé a střední firmy / Marie Mikušová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 286 s. ; 29 cm - brož.

Marketing v energetice / Gustav Tomek, Věra Vávrová, Jiří Vašíček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 246 s. : il. - brož.

Marketing v kostce / Aleš Sekot, Michael Doležal - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 104 s. - brož.

Metody a techniky v managementu kvality, environmentu a bezpečnosti : (pracovní sešit pro studenty distančního studia). / Alena Plášková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 53 s. ; 29 cm - brož.

Mezinárodní daňové plánování / Štěpán Klein, Karel Žídek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Mezinárodní pracovní migrace v ČR Bulletin č. 9. / Milada Horáková, Ivana Macounová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 45 s. : tab. - Brož.

MIE 202 - Historie ekonomického myšlení 20. století : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Pavel Sirůček, Libuše Macáková ; zpracování do formátu elektronické publikace Libuše Macáková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 18 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


MIE 403 - Mikroekonomie 2 : (povinný předmět o rozsahu 3 kredity). / autoři textu Libuše Macáková a kol. ; zpracování do formátu elektronické publikace Libuše Macáková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


MIE 505 - Aplikovaná mikroekonomie: teorie firmy : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Jana Soukupová ; zpracování do formátu elektronické publikace Jana Soukupová a Markéta Kubálková. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Mikroekonomie v příkladech / Jolana Volejníková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 112 s. - brož.

Mikroekonomie : úvod do mikroekonomie se sbírkou řešených příkladů. / Miloslav Keřkovský - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 170 s. : il. - brož.

Mirovoje chozjajstvo: otraslevaja struktura, geografija, sovremennyje tendencii : učebnoje posobije. / Aleksej Petrovič Golikov, Natalija Aleksandrovna Kazakova - Char'kov : Ministerstvo obrazovanija i nauki Ukrajiny, 2002. - 112 s. : il., tab. - Brož.

Mzdová účtárna : aktuální příručka pro mzdovou praxi. 30. aktualizace a doplňky - listopad 2002. / Vladimír Voříšek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 2 CD-ROMy + 1 příl. - brož.

Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání / Eva Dandová - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 311 s. - brož.

Nemoci z povolání a intoxikace / Daniela Pelclová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 207 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním / Jeny Festová, Jiří Vojtěch - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 54 s. : il. ; 30 cm - brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 1999. - 6. vyd. - Brno : Inform Net Partners, [2000]. - 896 s. - brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 2001. - 8. vyd. - Brno : Inform Net Partners, [2001]. - 754 s. : il. - brož.

Odložená a splatná daň z příjmů / Pavel Novotný, Miloslava Halusková, Běla Kroupová - Praha : Svaz účetních, 2002. - 57 s. : tab. ; 21 cm - Brož.

Okresy České republiky v roce 2001. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 168 s. : tab. - brož.


O lidech a zemích / John Farndon ; [z anglického originálu přeložil Jan Kovář]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 216 s. : barev. il., mapy ; 19 x 18 cm - váz.

O Romech : (na co jste se chtěli zeptat). : manuál pro obce. / Hana Frištenská, Petr Víšek - Praha : Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, 2002. - 141 s. ; 24 cm - Brož.

Peníze jsou moji přátelé / Phil Laut ; [z amerického originálu přeložil Tomáš Hrách]. - Vyd. 2. - Praha : Talpress, 2002. - 140 s. ; 20 cm - brož.

Peníze, banky a finanční trhy / Miloš Drdla - Vyd. 7. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 172 s. - brož.

PE 419 - Průmyslová politika : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Jiří Dvořáček ; zpracování do formátu elektronické publikace Helena Kopalová, Blanka Volkmerová. - Praha : Oeconomica, 2002. - 18 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 436 - Řízení a správa společností : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Milan Malý, Jaromír Peklo, Michal Theodor ; zpracování do formátu elektronické publikace Michal Theodor, Zita Sklenářová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 11 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 476 - Globalizace z pohledu světových firem : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Mikuláš Pichanič, Miroslav Žebrák ; zpracování do formátu elektronické publikace Miroslav Žebrák. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 528 - Management bezpečnosti : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Marie Hůlová ; zpracování do formátu elektronické publikace Marie Hůlová, Radka Palečková, Václav Hůla. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Podnikový dokument o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. - 19 s. - Brož.

Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony : sborník tematického okruhu PSE. : XX.jubilejní sjezd ČGS. : Ústí nad Labem 28.-30.8.2002. / Martin Balej, Milan Jeřábek (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 77 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.


Poplatky : poplatky správní, soudní, místní, z prodlení v občanském právu, ostatní. : podle stavu k 1.11.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 136 s. : il. ; 24 cm - brož.


Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. 1. / Václav Mertin ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Povodeň a veřejné finance : sborník textů ze seminářů. / Václav Klaus ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 94 s. ; 21 cm - Brož.

Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. / František Hroník - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 370 s. : il. - brož.

Prace z zakresu nauk rolniczych [2002]. Miedzynarodowa konferencja : Ochrona srodowiska i krajobrazu wiejskiego a zrównowazone rolnictwo w warunkach integracji z Unia Europejska : Mistelbach, 17.-21. wrzesnia 2002, Austria : Materialy konferencyjne / [komitet redakcyjny Andrzej Wojciechowski ... et al.] - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2002. - 159 s., 16 obr. na příl. : il., tab. - brož.

Praha a turistické perly České republiky / [sestavila Blanka Langerová ; fotografie Karol Benický ... et al.]. - 3. vyd. - Praha : ACR Alfa, 2002. - 767 s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Právní předpisy o zaměstnanosti - 3. vyd. - Praha : JAN, 2002, dotisk. - 92 s. - brož.

Progresivní metody a nástroje v řízení údržby : Čeladná, 20.-21. listopadu 2002. : sborník semináře. / [editor Josef Novák, Libor Nečas] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 15 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Průvodce personální praxí Červenec - srpen 2002. - Praha : C.H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. - brož.

Průvodce personální praxí Září - říjen 2002. - Praha : C. H. Beck, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : tab. -

Prvenství odvážných : výpravy za hranice lidských možností. / Chris Bonington ; [z anglického originálu přeložil Vladimír Novák]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2002. - 310 s., obr. příl. : il. - váz.

Předvstupní očekávání a realita plného členství : zkušenosti členských zemí EU a jejich relevance pro ČR. / Dan Marek, Jakub Dürr - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 124 s. ; 20 cm - brož.

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : I. Skončení pracovního poměru. : II. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru. / sestavil Jiří Doležílek - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 115 s. ; 23 cm - brož.


P 304 - Řízení pracovních sil a zaměstnanosti v podniku : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 3 kredity). / Otakar Němec ; zpracování do formátu elektronické publikace Marek Stříteský, Lenka Švecová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 11 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 405 - Motivace pracovníků a tvorba mzdových soustav : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / autoři textu Petra Boháčiková, Martin Heger ; zpracování do formátu elektronické publikace Petra Boháčiková. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 11 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 415 - Řízení personálního a sociálního rozvoje pracovníků podniku : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / Otakar Němec ; zpracování do formátu elektronické publikace Marek Stříteský, Lenka Švecová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 10 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 419 - Organizace práce v podniku : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / Eva Hüttlová, David Collins ; zpracování do formátu elektronické publikace David Collins. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 420 - Hmotná stimulace a odměňování práce : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / Zuzana Dvořáková ; zpracování do formátu elektronické publikace Marek Stříteský. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 10 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 429 - Personální informatika : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / autor textu a zpracování do formátu elektronické publikace David Collins - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 15 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

P 516 - Metody racionalizace práce : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / autor textu a zpracování do formátu elektronické publikace David Collins - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 10 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1957-1967 / Karel Kaplan - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 234 s. ; 21 cm - brož.

Regio 2001 : ausgewählte Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung. : Beiträge in Verbindung mit der internationalen Konferenz. : 10 Jahre der Forschungstelle für Regionalentwicklung. : Cheb, 5.-6.9.2001. Bd. 3. / herausgeber Jiri Jezek - Plzeň : Westböhmische Universität, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.

Regio 2001 : podniky, regiony, euregiony před vstupem České republiky do Evropské unie. : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje. : Cheb, ČR; 5. a 6. 9. 2001. Díl 1. / editoři Jan Tomek, Jiří Ježek, Václav Friedrich - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 280 s. : il., tab. - brož.


Regio 2001 : podniky, regiony, euregiony před vstupem České republiky do Evropské unie. : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje. : Cheb, ČR; 5. a 6. 9. 2001. Díl 2. / editoři Jan Tomek, Jiří Ježek, Václav Friedrich - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 133 s. : il., tab. - brož.

Registr daňových chyb a omylů Aktualizace č. 4. 2002. / Zdeněk Burda a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Registr pracovněprávních a mzdových řešení : příklady, chyby, vzory, soudní rozhodnutí, pojmy. : pracovní právo, odměňování, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, daň z příjmu. Aktualizace č. 4. 2002. / Věra Hrouzková a kolektiv - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku / Naděžda Rozehnalová - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2002. - 219 s. - brož.

Rozpočtová skladba v roce 2003 - 1. vyd. - Rožďalovice : REVOS-L, 2002. - 95 s. ; 30 cm - brož.

Růstové a cyklické souvislosti vývoje transformujících se ekonomik : sborník příspěvků z mezinárodní konference k 25. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, 4.-5.9.2002. / redakce František Varadzin - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 260 s. - brož.

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání / Jiří Vojtěch, Jeny Festová - Praha : Národní ústav odborného vzdělávání, 2002. - 38 s. : il. ; 30 cm - brož.

Small and Medium Firm Management with Computer Support : sixth international conference. : Brno, Czech Republic September 20, 2002. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 29 s. + 1 CD-ROM. - brož.

Směnné relace v zahraničním obchodě / Tibor Jirges - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 31 s. ; 21 cm - brož.

Sociální pojištění zaměstnanců : právní aspekty. / Iva Chvátalová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 76 s. ; 29 cm - brož.

Souboj štírů : společnost Niccol. / Dorothy Dunnettová ; [z anglického originálu] přeložila Pavlína Kozáková. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 541 s. ; 23 cm - váz.


Současné sociogeografické procesy : sborník tematického okruhu FG. : XX. jubilejní sjezd ČGS Evropská integrace - česká společnost a krajina. : Ústí nad Labem 28.-30.8.2002. / Jiří Anděl, Martin Balej (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 101 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Spotřeba potravin v roce 2001. / zpracoval Odbor šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 19 s. : tab. - brož.

Správa daní a daňové řízení / Lenka Hrstková Dubšeková - Vyd. 2., dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 158 s. - brož.

Správa daní a poplatků : podle stavu k 1.1.2003. - Ostrava : Sagit, [2002]. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Statistický průvodce obcemi jižních Čech 2002. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 110 s. : il., tab. - brož.

Strategie nezaměstnaných : druhá vlna dotazování v panelovém šetření. : (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). / Petr Mareš, Jiří Vyhlídal, Tomáš Sirovátka - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 60, iv s. : il. - Brož.

Structure of earnings survey 2001. / prepared by Employment and Wages Statistics Department of the Czech Statistical Office - Prague : Czech Statistical Office, 2002. - 65 s. : tab. - brož.

Systém karnetu ATA / Blanka Chládková - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2002. - 18, [16] l. : il. ; 29 cm - brož.

Teorie regionálního rozvoje : nástin, kritika, klasifikace. / Jiří Blažek, David Uhlíř - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 211 s. - váz.

The Development of Economic Science and its Practical Applications : cordially invites you to joint the 6th International PhD Conference. : Faculty of Economics and Administration Brno, June 27-28, 2002. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2002. - 234 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tržní prostor střední Evropa : mnoho kultur, jedna měna, nové šance. / Robert Th. Kastner ; [z německého originálu přeložili Ivo Šebestík a Lenka Šedová]. - 1. vyd. - [Brno] : Barrister & Principal, 2002. - 191 s. : il. ; 24 cm - váz.

Uplatňování DPH ve vybraných činnostech : pokyny MF ČR. : podle stavu k 25.10.2002. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 96 s. - brož.


Určování bonity obcí / Dušan Halásek, Jaroslav Pilný, Petr Tománek - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 130 s. : il. - brož.

Účetnictví finančních institucí / [Michal Cipra a kolektiv] - Praha : DTP system, 2002. - 278 s. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Účetnictví I / Antonín Valder, Enikö Lörinczová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 95 s., příl. - brož.

Účetnictví nevýdělečných organizací 2003 : podvojné a jednoduché účetnictví. - Ostrava : Sagit, 2002. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví - Ostrava : Sagit, 2002. - 368 s. ; 23 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). Základní dílo včetně 3. aktualizace - prosinec 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). Základní dílo včetně 3. aktualizace - prosinec 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). Základní dílo včetně 3. aktualizace - prosinec 2002. / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Účtování v cizích měnách : kurzové rozdíly, leasing, finanční deriváty .... / Pěva Pokorná - Olomouc : Anag, 2002. - 199 s. - brož.

Úloha celoživotního vzdělávání v oblasti ekonomiky a lingvistiky v období přípravy vstupu ČR do EU : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Liberec, 11.11.2002. / [Václav Urbánek ... et al.] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia / František Bartes - Vyd. 4. dopl. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 146 s. - brož.


Venkovská žena : možnosti a perspektivy. / [editor Gabriela Převrátilová] - Praha : Český svaz žen, 2002. - 47 s. ; 21 cm - brož.


Veřejná ekonomie I Díl 1. Kombinované studium / Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 110 s. - brož.

Veřejná ekonomie I Díl 2. Kombinované studium / Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 111 s. - brož.

VI. diskusní fórum doktorandů FPH : sborník prací. / [Michaela Filipová, Helena Kopalová za autorký kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2002. - 220 s. : il. - brož.

Vstup České republiky a Polska do EU z pohledu euroregionů na česko-polském příhraničí : česko-polské studentské fórum 22.11.2001, Glubczyce. / [materiály shromáždili a zpracovali Stefan Marek Grochalski, Bohumil Koukola, Hynek Böhm] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 83 s. : tab. - brož.

Vybrané účetní problémy obchodních společností / [Dagmar Procházková] - 3. zásadně přeprac. vyd. - Ostrava : Mirago, 2002. - 81 s. : tabulky - brož.

Výkonnost a nákladovost v dopravě : interní seminář k internímu grantu Univerzity Pardubice "Analýza výkonnosti a nákladovosti v silniční, železniční a kombinované přepravě volně ložených práškových hmot v České republice". : Pardubice, 24.10.2002. : sborník příspěvků. / [odpovědný redaktor Rudolf Kampf] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj práva obchodních společností : (vybrané otázky v česko-německé perspektivě). : [sborník příspěvků sympozia konaného 27. dubna 2001 v budově PFUK]. / L. Tichý (ed.) - Praha : Vodnář, 2002. - 185 s. ; 21 cm - brož.

Výzkum parametrů poptávky v ČR metodou simulace : zkrácená verze PhD Thesis. / Jiří Dvořák - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 30 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vzdělávání v podmínkách územního řízení : sborník ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, konané ve dnech 11.-12. září 2002 v Brně. / Antonín Malach, Milan Viturka (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 215, 22 s. : il. - brož.

Začněte podnikat / Peter Hingston ; [z anglického originálu přeložil Josef Langmajer]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 192 s. : barev. il. - váz.


Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2002. / [zpracoval Ekonomický odbor MPSV] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcích České republiky, 2002. - 47 s. : tab. - brož.


Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář a předpisy souvisící. / Josef Bednář ... [et al.] - Praha : Linde, 2002. - 213 s. - brož.

Zdravotnická ekonomika : (úvod). / Zdeněk Papeš, Miloš Ulrich - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 85 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zemědělská ekonomika I / Jaroslav Homolka ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 132 s. - brož.

999 turistických zajímavostí České republiky / Petr David, Vladimír Soukup - 2. vyd. - Praha : Kartografie : Soukup & David, 2002. - 392 s., 58 s. map. příl. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist