Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za leden-únor 2003

Adopce : vztah založený na slibu. : užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny. / Jayne E. Schoolerová ; [z anglického originálu přeložila Mirka Čejková]. - Praha : Návrat domů, 2002. - 217 s. - brož.

Afgánistán, prach a růže : putování Afgánistánem za Tálibánu a po jeho pádu. / Martin Mykiska - Vyd. 1. - [Praha] : MTM, 2001. - 144 s., [80] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Africké umění / Josef Kandert ; [foto Jiří Vaněk, Věra Jíslová]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - 39 s. : il. - brož.

Aktuárská demografie / Felix Koschin - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 99 s. ; 29 cm - brož.

Anglie je za vodou / Petr Svoreň - Vyd. 1. - Chomutov : Milenium Publishing, 2002. - 492 s. ; 21 cm - váz.

Architektura - historie - umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století. / Oldřich Ševčík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 318 s. - váz.

Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU / Anna Putnová ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 45 s. : il. - brož.

Barvy a styl pro ženy a muže / Rainer Wälde ; [z německého originálu přeložila Milada Burianová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 128 s. : barev. il. - váz.

Baudrillard a milénium / Christopher Horrocks ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 78 s. ; 17 cm - brož.

Budování svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků / David Webster - San Francisco : Institute for Contemporary Studies Press, [2002]. - 11 s. - Brož.

Bušidó : cesta samuraje. / Taira Šigesuge ; [z japonštiny přeložila Barbora Matošková]. - Adamov : Temple, 2002. - 94 s. - brož.


Byrokracie / Ludwig von Mises ; [český překlad Tereza Urbanová (vedoucí překladatelského týmu)]. - Praha : Liberální institut, 2002. - 205 s. ; 21 cm - brož.


Cesta do budověku : esej o velkých změnách 21. století. / Petr Milén - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 181 s. ; 18 cm - váz.

Cesta Toltéků : praktická cesta k moudrosti a osobní svobodě. / Susan Greggová ; [z anglického originálu přeložila Tamara Vosecká]. - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2002. - 181 s. : il. ; 20 cm - váz.

Cesta za poznáním šikany, šikanování mezi dětmi / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2002. - 11 s. - brož.

Černobílé desetiletí : padesátá léta a Spojené státy. / David Halberstam ; [z anglického originálu] přeložil Jaroslav Veis. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2002. - 695 s., [32] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Česká republika v číslech 2002. - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 39 s. : il., tab. - brož.

Čínské elogium : duchovní portrét P. Josefa Zemana C.M. misionáře v Číně. / Josef Koláček - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 181 s. - brož.

Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. března 2002.... / editoři Jelena Petrucijová, Jaromír Feber - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 363 s. ; 21 cm - brož.

Čtení neslyšících / Eva Souralová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 74 s. : il. - brož.

Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie : Gedenkschrift für Hugo Rokyta (1912-1999). / herausgegeben vom Institut für Kunstgeschichte an der Universität Salzburg - Prag : Vitalis, 2002. - 370 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - váz.

David král Izraele / India Edghillová ; [z anglického originálu přeložila Eva Konečná]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 415 s. - váz.

Dějiny kultury a civilizace západu v 19. století / Jiří Hanuš (ed.) - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 248 s. - brož.

Dějiny loupežnictva : zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách. / Jindřich Francek - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2002. - 370 s. : il. - váz.


Děti, mládež a rodiny v období transformace : sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21. září 2002 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. / Ivo Plaňava, Milan Pilát (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 290 s. : il. ; 23 cm - brož.

Distribuce a redistribuce příjmů obyvatelstva ČR v průběhu devadesátých let (vývojové trendy) / Marie Vavrejnová - Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2002. - 79 s. : il. - Brož.

Duševní hygiena / Jan Gruber - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 116 s. : il. ; 21 cm - brož.

Dvojčata se mají. Jsou dvě / Zuzana Peterová - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 125 s. : il. ; 20 cm - váz.

Fenomenologie a kultura slepé skvrny / Ivan Blecha - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 119 s. - brož.

Filipov : informatoria Katedry sociologie Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 2. / [redakce Josef Kandert] - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova, 1999. - 264 s. : il., tab. - brož.

Finanční dostupnost bydlení v ČR a zemích EU / Martin Lux - Praha : Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, 2002. - 179 s. : il. - Brož.

Fiskální a sociální politika jako determinanty demografického vývoje a jejich účinky na finanční rovnováhu průběžně financovaného systému důchodového zabezpečení - mezinárodní komparace / Eva Klvačová, Petr Wawrosz - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 117, iv s. : tab. - Brož.

Hitlerovy obdivovatelky a Marlene / Guido Knopp ; [z německého originálu přeložila Ingeborg Churaňová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 461 s. : il. ; 21 cm - váz.

Hry a nápady pro školáčky : zima. / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Industriální zdroje, ekonomický růst a sociální změna / Karel Müller - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 225 s. ; 24 cm - brož.

Informace o studiu na Fakultě sociálních studií v akademickém roce 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 39 s. - brož.


Informace o studiu na Filozofické fakultě MU v akademickém roce 2003-2004. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 20 s. - brož.

Integrativní hudební výchova dítěte předškolního věku / Miloš Kodejška - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 76 s. : il. ; 29 cm - brož.

Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy. / [Jan Buryánek ... et al.] - [Praha] : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 518 s. : il. - brož.

Islam und Europa : kulturelle Brücken. / Annemarie Schimmel - 1. Aufl. - JenaErlangen : Collegium Europaeum Jenense : Palm & Enke, 2002. - 107 s. : il. - brož.

Islám a Západ : historická paměť a současná krize. / Luboš Kropáček - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 197 s. ; 21 cm - váz.

Jak komunikovat s médii a jak se přesvědčivě prezentovat / Karel Havlík - 1. vyd. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Jak se dostat na práva / Petr Anděl - 5. aktualizované vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 180 s. - brož.

Jak se spojit s drahými zesnulými / Linda Georgianová ; z anglického originálu přeložila Viktorie Košnarová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 117 s. - váz.

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Ján Praško - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 201 s. : il. - brož.

Jazyk a jazyková komunikace nově - prvky hry ve školní výuce mateřštiny : tematický materiál k 6. kulatému stolu "Hra v komunikaci s dětmi", pořádanému v rámci cyklu "Slovo a obraz v komunikaci s dětmi". : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Ostrava, 22.11.2002. / Jana Svobodová, Jana Kesselová, Jana Palenčárová - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 40 s. : il. - brož.

Jednání : jak úspěšně vyjednávat. / Barbara Schott ; [překlad Dušan Spáčil]. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 91 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jednota světa a pluralita hodnot : sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Soni Dorotíkové, DrSc.. / [uspořádala Naděžda Pelcová] - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.


Kataři : život a smrt jedné křesťanské církve. / Anne Brenonová ; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Šmerdová]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2001. - 182 s. - váz.

Komunikace sluchově postižených / Beáta Krahulcová - Vyd. 2. - Praha : Karolinum, 2002. - 303 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komu patří země Izrael? : židovské osady - válečný zločin, nebo naplnění dávných proroctví?. / Johannes Gerloff ; [překlad Krista Gerloffová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 101 s. : mapy ; 16 cm - brož.

Konflikty mezi lidmi / Jaro Křivohlavý - Vyd. 2., přeprac., V Portálu 1. - Praha : Portál, 2002. - 189 s. : il. ; 20 cm - brož.

Konstrukce politična ze strany dětí : [Olomouc, 24.-25. listopadu 2000. : sborník příspěvků z kolokvia. / editor Miroslav Dopita] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 188 s. - brož.

Kontrastní hodnoty a multikulturní společnost : sborník z mezinárodní konference. : 19. až 22. září 2001 v Praze. / editor Jaroslav Krejčí - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Kritika systémových přístupů : sborník příspěvků ze 34. vědecké konference Systémové inženýrství SI 2002. : Hradec Králové, 24.4.2002. / [editor Miloš Vítek] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 207 s. ; 21 cm - brož.

Krok ze stínu : (setkání s polskou kulturou). / Petr Poslední - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 161 s. ; 21 cm - brož.

Ksztalty obecnosci : recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej. / Wojciech Solinski - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2001. - 197 s. - brož.

Kulturní identita a její ohroženost / Milan Paleček - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 59 s. ; 21 cm - brož.


Kulturní pluralita současného světa II / Radka Havlová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 189 s. - brož.


Lidská práva v praxi : manuál pro sociální práci s obětmi obchodu se ženami a dětmi. / [redakce Bronislava Cesnaková] - Vyd. 1. - [Praha] : La Strada, 2002. - 124 s. : il., schémata ; 24 cm - Brož.

Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík - Vyd. 2. nezměněné - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 122 s. : il. ; 29 cm - brož.

Manželství a rozvody : praktický návod, jak problémy řešit a jak jim předcházet. / Jana Dvořáková-Závodská ... [et al.] - Praha : Linde, 2002. - 104 s. - *v knize neuvedeno ; brož.

Marginalia historica : sborník Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 6. / [redakce Roman Ferstl, František Grunt, Lubor Václavů] - Praha : Nadační fond První Pražské Pedagogické Peruti, 2002. - 237 s. : il. - brož.

Marilyn Monroe / Barbara Leamingová ; z anglického originálu přeložila Dana Chodilová. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 358 s., [32] s. obr. příl. - váz.

Marshall McLuhan a virtualita / Christopher Horrocks ; [z angličtiny přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 77 s. ; 17 cm - brož.

Metody a techniky sociálního výzkumu / Dan Ryšavý - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 107 s. : il. ; 29 cm - brož.

Mezi středověkem a renesancí / František Šmahel - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 428 s., 24 s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Naděje v utrpení : největší hrůzu v nás vzbuzuje situace, kdy nevíme, v čem je problém. / Larry Crabb, Dan Allender ; [překlad z angličtiny Michaela Šramlová]. - Praha : Návrat domů, 2002. - 171 s. ; 21 cm - brož.

Národy na prahu 21. století : emancipace nebo nacionalismus?. / Vladimír Baar - Vyd. 2. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 415 s. : il. - brož.

Nebezpečí sekt / Roman Blažek, Vratislav Pokorný, Jana Telcová - 1. vyd. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2002. - 239 s. - brož.


Nejlepší medicína pro ženy : zdraví, štěstí a dlouhověkost za pomoci Maharišiho ájurvédy. / Nancy Lonsdorfová, Veronica Butlerová a Melanie Brownová ; [z anglického originálu přeložila Vlasta Hesounová]. - Praha : Dobra, 2002. - 476 s. ; 21 cm - brož.


Největší boj Muhammada Aliho : Cassius Clay versus Spojené státy americké. / Howard L. Bingham a Max Wallace ; [z anglického originálu] přeložil Jiří Sedláček. - 1. vyd. v čes. jaz. - Praha : BB art, 2002. - 259 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Neviditelná žena : antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. / [Linda Nochlin ... et al.] ; Martina Pachmanová (ed.). ; [z anglických originálů] přeložily Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2002. - 413 s. : il. ; 21 cm - brož.

Od prvotního jazyka k rase : utváření novověké západní identity v kontextu orientální renesance. / Ivo T. Budil - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 278 s. - brož.

Okresy České republiky v roce 2001. / zpracoval Odbor veřejných databází ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 168 s. : tab. - brož.

Organizace a lidé : (organisation and people). / Růžena Lukášová, Karel Rais - Vyd. 6. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 98 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ostrůvky svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. / Miroslav Vaněk a kol. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Votobia, 2002. - 350 s., lvi s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.

O divadle / Karel Hugo Hilar - Vyd. 1. - Praha : Divadelní ústav, 2002. - 660 s. ; 22 cm - váz.

O fotografii / Susan Sontagová ; [z anglického originálu přeložil Pavel Vančát]. - Vyd. 1. - PrahaBrno : Paseka : Barrister & Principal, 2002. - 181 s. - brož.

Pedagogická komunikace / Alena Nelešovská - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 181 s.21 cm - brož.

Péče o dítě od kojeneckého do školního věku : vývoj dítěte do školního věku, nejčastější onemocnění - jejich prevence a léčba, bezpečnost dítěte, očkovací kalendář. / Martin Gregora - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 76 s., [1] s. příl. : barev. il. ; 21 cm - váz.


PM 439 - Systém řízení podniku ve společnosti znalostí : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / autoři textu Jan Truneček, Jaromír Mirovský ; zpracování do formátu elektronické publikace Jaromír Mirovský, Lenka Švecová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.


PM 476 - Globalizace z pohledu světových firem : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Mikuláš Pichanič, Miroslav Žebrák ; zpracování do formátu elektronické publikace Miroslav Žebrák. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Počátky Čech královských 1198-1253 : proměna státu a společnosti. / Josef Žemlička - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 964 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Pohraničí, přeshraniční spolupráce a euroregiony : sborník tematického okruhu PSE. : XX.jubilejní sjezd ČGS. : Ústí nad Labem 28.-30.8.2002. / Martin Balej, Milan Jeřábek (eds.) - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 77 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Pohybem a hrou rozvíjíme osobnost dítěte : [tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy]. / Hana Dvořáková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 137 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / výkonný redaktor Hana Válková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 74 s. : il. - brož.

Pohybem k výchově klienta s mentálním postižením / Vlasta Karásková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 28 s. : il. - brož.

Populační vývoj České republiky 2001. / [Zdeněk Pavlík ... et al.] - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 2002. - 111 s. : il., tab. - brož.

Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit : sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana. : (Ostrava 5.a 6. června 2002). / [redakční příprava Hana Adámková, Vladimír Vondráček] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 221 s. ; 21 cm - brož.

Posvátná opičí řeka : výlet s Bohy na kánoi. / Christopher Shaw ; přeložil Kryštof Válka. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 277 s. : mapy ; 21 cm - váz.

Poválečná reemigrace a usídlování zahraničních krajanů / Jaroslav Vaculík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 228 s. ; 21 cm - brož.


Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. / František Hroník - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 370 s. : il. - brož.


Poznej sám sebe i druhé : povahopis a řeč těla. : umění správně jednat s lidmi. / Bernhard P. Wirth ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 295 s. : il. ; 21 cm - váz.

Problém tělesnosti u hendikepovaných osob z hlediska filozofie výchovy : příspěvky k filozofii výchovy v pomáhajících profesích. / Libor Novosad, Dana Švingalová - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Proč mi děláš scény?!, aneb, Máte doma hysterického partnera? / Tomáš Novák, Hana Drinocká - 1. vyd. - Šlapanice : ERA group, 2002. - viii, 120 s. : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Č. / Renata Mišutková, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Š. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí správně vyslovovat hlásku Ž. / Jaroslava Vandasová, Michaela Smetáková - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - brož.

Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře / Roger Scruton ; [z anglického originálu přeložila Klára Cabalková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 210 s. ; 22 cm - váz.

Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít / Eduard Bakalář - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. 17. aktualizace. / Milena Hyklová ... [et al.] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). - brož.

Rasy i narody : sovremennyje etničeskije i rasovyje problemy. : ježegodnik. Vyp. 27. / [redakcionnaja kollegija Valerij Aleksandr Tiškov ... et al.] - Moskva : Nauka, 2001. - 262 s. - brož.


Reemigranti a sociálně sdílené hodnoty : prolegomena k sociologickému studiu českých emigračních procesů 20. století se zvláštním zřetelem k západní reemigraci 90. let. / Zdeněk R. Nešpor - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 95 s. ; 29 cm - brož.


Region Věrovany Zvláštní vydání. Komunálky 2002 / [Jaroslav Krempl] - Věrovany : Jaroslav Krempl, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. - Brož.

Rozhovory od Bakerova jezera : na hranici reality, meta-reality a fikce. / Josef Svoboda, Pavel Nováček - Vyd. 1. - Luhačovice : Atelier IM, 2002. - 223 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Rozvíjíme logické myšlení / Roger Rougier ; ilustrace Henri Dufranne, Jacques Taillefer. ; [z francouzských originálů přeložila Jana Petrová]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. : il. ; 23 cm - brož.

RUFIS 2002 : úloha universit v budoucí informační společnosti. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 3.-4.9.2002. / [editor Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 129 s. : il. - brož.

Růžová linka se vám představuje / [Eva Vaníčková] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2002. - 7 s. : il. - brož.

Řecko : 776 až 338 př. n. l.. / Anne-Marie Buttinová ; [z francouzského originálu přeložila Jitka Matějů]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 261 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Řízení lidských zdrojů v dimenzi třetího tisíciletí / Růžena Krninská - Nitra : Slovenská polnohospodárska univerzita, 2002. - 182 s., 15 s. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Seznam přednášek v akademickém roce : Univerzita Karlova v Praze. : Fakulta sociálních věd. 2002-2003. / [editor Jan Jirák] - Praha : Peres, 2002. - 134 s. - brož.

Sfinga : záhady historie. 4. / Hans-Christian Huf ... [et al.] ; [z německého originálu přeložil Blahoslav Hruška]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 286 s. : il. - váz

Sociální psychologie pro učitele : vybraná témata. / Vladimír Hrabal - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.

Sociologie výchovy a školy / Radomír Havlík, Jaroslav Koťa - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 174 s. ; 23 cm - brož.

Sociologie v kostce / Aleš Sekot - Brno : Paido, 2002. - 142 s. ; 23 cm - brož.


Sociologie / Jana Veselá - Vyd. 2. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 96 s. : il. ; 30 cm - brož.

Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. / Brian Fay ; [z anglického originálu] přeložila Jana Ogrocká. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 324 s. - brož.

Spirocykličnost mocenských systémů a souvztažnost jejich územní integrace a dezintegrace / Jozef Mečiar - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 154 s. : il. - brož.

Spotoma / František Benhart ; [uredil Ivo Frbežar]. - Grosuplje : Mondena, 2001. - 319 s. - brož.

Srdce zmámené láskou / Miroslav Plzák - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 125 s : il. - váz.

Statistický průvodce obcemi jižních Čech 2002. / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ České Budějovice - České Budějovice : Český statistický úřad, 2002. - 110 s. : il., tab. - brož.

Strážce nové Evropy : prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 204 s. : il. ; 22 cm - váz.

Studie z české a polské literatury : pět století v historii česko-polských literárních souvislostí. / Marie Sobotková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 301 s. ; 21 cm - brož.

Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky / Karel Hnilica, Aleš Kroupa, Renáta Vašková - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 57, [5 l.], iv s. : il. - Brož.

Tajemné středomoří / Jan Novák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 19 cm - brož.

Tekutá modernost / Zygmunt Bauman ; [z anglického originálu] přeložil Blumfeld s.m.. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 343 s. ; 18 cm - brož.

Teorie spolehlivosti : [texty z let 1960/1999]. / Ivan Diviš - Vyd. 2., rozš. - Praha : Torst, 2002. - 711 s. ; 21 cm - váz.


The influence of family origin on the evolution of educational inequalities in the Czech Republic after 1989 / Natalie Simonová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 36 s. : il. ; 29 cm - brož.


The poetics of chronotope in the novels of Thomas Pynchon / Zofia Kolbuszewska - Lublin : Learned Society of the Catholic University, 2000. - 243 s. - brož.

Trénink pro partnerský život / Josef Kirschner ; [z německého originálu přeložila Renata Höllgerová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 125 s. - brož.

Umíte se bavit se svým dítětem o sexu? / Steve Chalke ; ilustroval John Byrne. ; [z anglického originálu přeložila Eva Pospíšilová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Uzytkownicy informacji elektronicznej / redaktor naukowy Maria Kocójowa - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2000. - 207 s. - brož.

Úspěšný dialog / Ernest Dupuy ; [z francouzského originálu přeložila Daniela Šimková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Ústecké kalendárium 2001. / [uspořádala Iva Králová] - Ústí nad Labem : Město Ústí nad Labem, 2002. - 37 s. : il. - brož.

Úvahy o postmoderní době / Zygmunt Bauman ; [z polských originálů přeložil Miloslav Petrusek]. - Vyd. 2. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 165 s. - brož.

Úvod do sociologie / Radomír Havlík - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 128 s. ; 21 cm - brož.

Včerejší strach : jaké to bylo mezi Čechy a Němci?. : a jaké to bude--. / Josef Škrábek - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 309 s. : il. ; 20 cm - brož.

Venkovská žena : možnosti a perspektivy. / [editor Gabriela Převrátilová] - Praha : Český svaz žen, 2002. - 47 s. ; 21 cm - brož.

Věda, technika a kultura / Ivo Janoušek - Praha : Národní technické muzeum, 2002. - 286 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vnitřní poruchy / odborní redaktoři Roselyn Payne Epps, Susan Cobb Stewart ; [z anglického originálu přeložila Kateřina Gregorová]. - Praha : Pragma, 2001. - 204 s. : il. - brož.


Vybrané kapitoly k integraci ve školství / Václava Tomická, Dana Švingalová - Vyd. 2., opr. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 73 s. ; 29 cm - brož.

Vývoj obyvatelstva ČR po roce 1989 v mezinárodním srovnání / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 23 s., 28 tab. na příl. - brož.

Zelów : česká exulantská obec v Polsku. / Edita Štěříková - 1. vyd. - Praha : Kalich, 2002. - 433 s. : il., mapy - váz.

Zoya / Zoya, John Follain a Rita Cristofari ; [z anglického originálu přeložil Lumír Mikulka]. - Vyd. 1. - Ostrava : Domino, 2002. - 193 s. ; 22 cm - váz.

Zrod a další vývoj nových elit v České republice (od konce osmdesátých let 20. století do jara 2002) / Pavel Machonin, Milan Tuček - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 60 s. ; 29 cm - brož.

Žena v době katedrál / Régine Pernoudová ; [z francouzského originálu přeložil Václav Frei]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 255 s. - váz.

Ženská práva jsou lidská práva : sborník přednášek ze semináře. / [sestavily Jana Tesařová, Kateřina Lišková] - Brno : Nesehnutí, 2002. - 173 s. : il. - brož.

Židovská ročenka 5763. (2002-2003). / [sestavili Alice Marxová, Tomáš Pěkný, Jiří Daníček] - Praha : Židovská obec, [2002]. - 206 s. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist