Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - B. Filozofie, psychologie, etika

za leden-únor 2003

Astropsychologie vašeho dítěte : rodinné vztahy a dítě v rodině, astrologie a psychika člověka, jednotlivá znamení zvěrokruku, jak podporovat své dítě podle horoskopu. / Marie Hlávková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 133 s. - brož.

Cashflow kvadrant : zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor--. : který kvadrant je pro vás nejlepší?. / Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; [z anglického originálu přeložil Milan Žáček]. - Praha : Pragma, 2001. - 290 s. : il. ; 21 cm - váz.

Cesta Toltéků : praktická cesta k moudrosti a osobní svobodě. / Susan Greggová ; [z anglického originálu přeložila Tamara Vosecká]. - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2002. - 181 s. : il. ; 20 cm - váz.

Cesty paradoxu : s úvodní esejí Willarda Van Ormana Quina. / Blažena Švandová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 262 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chléb a hra poznání : [eseje o vědecké metodě obecně a úloze náhody při poznávání světa zvlášť]. / Stanislav Komenda - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 285 s. ; 21 cm - brož.

Cvičíme s Měsícem : úspěšný program pro zdraví od autorů bestselleru Neznámá moc Luny. / Johanna Paunggerová, Thomas Poppe ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 206 s. : il. ; 21 cm + 2 příl.. - váz.

Člověk a nekonečno / V.S. Johanes - Vyd. 1. - Liberec : Santal, 2002. - 134 s. ; 20 cm - brož.

Člověk-dějiny-hodnoty jako filozofický, historický, sociálně politický a výchovný problém : sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8. března 2002.... / editoři Jelena Petrucijová, Jaromír Feber - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 363 s. ; 21 cm - brož.

Čtvero povah / Konrád Hock - Vyd. 2., V MCM 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 63 s. - brož.

Darwin a fundamentalismus / Merryl Wyn Daviesová ; [z anglického originálu přeložila Eva Vacková]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 71 s. ; 17 cm - brož.

Dedukce, kategorie, sebevědomí : o hlavním důkazu kritiky čistého rozumu. / sestavili a předmluvu napsali Jindřich Karásek a Jiří Chotaš - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 127 s. ; 20 cm - brož.


Dějiny filosofie v datech / Jaromír Hrubeš - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 125 s. ; 29 cm - brož.

Děti v tísni : příručka pro screening dětských kreseb. / Linda Whitney-Peterson, Milton Edward Hardin ; [z anglického originálu přeložila Eva Klimentová]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 141 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Děti, mládež a rodiny v období transformace : sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21. září 2002 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. / Ivo Plaňava, Milan Pilát (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 290 s. : il. ; 23 cm - brož.

Diagnostika : pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do diagnostické aplikace statistiky. / Vladimír Hrabal, st., Vladimír Hrabal, ml. - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 199 s. : il. ; 21 cm - brož.

Donna Harawayová a geneticky upravené potraviny / George Myerson ; [z anglického originálu přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 69 s. ; 17 cm - brož.

Duchovní energie / Henri Bergson ; [z francouzského originálu přeložili Marie Novotná ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 287 s. ; 14 cm - brož.

Duchovní odkaz Jana Amose Komenského - Praha : Mezinárodní škola Zlatého Růžového Kříže "Lectorium Rosicrucianum", 2002. - 78 s. : il. - brož.

Elixír života : deset kroků na cestě za mládím. / Deepak Chopra, David Simon ; [přeložil Ivo Šebestík]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 297 s. : il. - váz.

Fenomenologie a kultura slepé skvrny / Ivan Blecha - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 119 s. - brož.

Filozofie 20. století / Danica Slouková - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 154 s. ; 21 cm - brož.

Hodiny šťastného člověka : jak zachovat zdraví a svěžest do pozdního věku. : jak najít mír a klid a žít životem blažených. / J. Jerza - Brno : Lynx, 2002. - 31 s. - brož.

Idea lidských práv v české duchovní tradici / J.S. Trojan - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 255 s. ; 20 cm - brož.


Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. / Jan Činčera - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 81 s. - brož.

Inteligence a školní výkon ve vývoji a vzájemných souvislostech / Jiří Dan - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 226 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jak se dožít 140 let / Stanislav Brázda - Vyd. 1. - Olomouc : Epava, 2002. - 167 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm + 1 příl.. - váz.

Jak se spojit s drahými zesnulými / Linda Georgianová ; z anglického originálu přeložila Viktorie Košnarová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 117 s. - váz.

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti / Ján Praško - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 201 s. : il. - brož.

Jak si zlepšit paměť / Lubomír Vašina - 2. dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - v, 122 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jednota světa a pluralita hodnot : sborník k významnému životnímu jubileu doc. PhDr. Soni Dorotíkové, DrSc.. / [uspořádala Naděžda Pelcová] - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Každý den chvilku pro sebe : [366 pozitivních myšlenek]. / uspořádal Fabian Bergmann ; [z německého originálu přeložila Blanka Kirsteinová]. ; ilustrace Kristina Fišerová. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 16 cm - váz.

Klíč k astrologické mandale / Milada Smrčková - Tišnov : Sursum, 2002. - 313 s., [16] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Kognitivní psychologie / Robert J. Sternberg ; [z amerického originálu přeložil František Koukolík ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 636 s. : il. ; 24 cm - váz.

Komerční sexuální zneužívání dětí v České republice : sborník z konference ... ve dnech 6.-7. listopadu 2001. / [redakce Nicole Borůvka ... et al.] - [Praha] : Friedrich Ebert Stiftung, 2002. - 118 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Konec dějin a poslední člověk / Francis Fukuyama ; [z anglického originálu přeložil Michal Prokop]. - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2002. - 379 s. - váz.


Kulturní pluralita současného světa II / Radka Havlová a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 189 s. - brož.

Léčivá moc smíchu : smích a zdraví, smích a vztahy, smích a práce, smích a výchova. / Karel Nešpor - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lidské tělo podivuhodné a záhadné 2. / Stephen Juan ; z anglického originálu přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 211 s. : il. - váz.

Lidské tělo podivuhodné a záhadné [1]. / Stephen Juan ; z anglického originálu přeložila Jaroslava Hromadová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2000. - 177 s. - váz.

Magická hra čísel a hvězd : kompletní průvodce astrologií a numerologií. / Saffi Crawfordová, Geraldine Sullivanová ; [z anglického originálu přeložila Markéta Hrbková, Květa Palowská, Jiří Vodvárko]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 835 s. : il. ; 28 cm - váz.

Magie čísla třináct : třináct v numerologii. / Jonathan Cott ; z angličtiny přeložila Martina Matoušková. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mahátma Gándhí / uspořádal Wolfgang Koralus ; [přeložila Jana Pištorová]. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2002. - 105 s. ; 14 cm - váz.

Malá knížka o lásce / Jacob Needleman ; [z anglického originálu přeložila Olga Sixtová]. - 1. vyd. - Praha : Dybbuk, 2002. - 166 s. ; 19 cm - váz.

Manažerská psychologie / Milan Mikuláštík - Vyd. 2. nezměněné - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 122 s. : il. ; 29 cm - brož.

Manželství a rozvody : praktický návod, jak problémy řešit a jak jim předcházet. / Jana Dvořáková-Závodská ... [et al.] - Praha : Linde, 2002. - 104 s. - *v knize neuvedeno ; brož.

Marxistická etika / red. a předml. A. I. Titarenko ; z ruš. přel. Stanislav Kučera, Jan Mudra, Otto Vochoč. - 2., přeprac. a dopln. vyd. - Praha : Svoboda, 1984. - 390 s. ; 21 cm - Váz.

Masoví vrazi / Jonathan H. Pincus ; [překlad Ivo Pospíšil]. - Praha : Lidové noviny, 2002. - 205 s. - brož.

Mensa - duševní rozvička : poznejte své IQ. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 219 s. ; 20 cm - brož.


Miscellanea logica T. 3. / editoři Kamila Bendová, Vítězslav Švejdar - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 88 s. - brož.

Miscellanea logica T. 4. / editoři Kamila Bendová, Vítězslav Švejdar - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 79 s. - brož.

Mít rád / Honza Volf - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 2002. - 94 s. : il. ; 11 cm + 2 příl.. - brož.

Moudrá moudra / vybral a uspořádal Michal Ptáček ; ilustrace Miroslav Barták. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 327 s. : il. ; 21 cm - váz.

National Geographic : fotografie. / Leah Bendavid-Valová - Vyd. 2. - [Praha : Slovart], 2002. - 336 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Neviditelná žena : antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách a vizualitě. / [Linda Nochlin ... et al.] ; Martina Pachmanová (ed.). ; [z anglických originálů] přeložily Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. - 1. vyd. - Praha : One Woman Press, 2002. - 413 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obrazy v terapii, umění a náboženství : interpretace obrazů z pohledu hlubinné psychologie. / Ingrid Riedel ; [z německého originálu přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 174 s., xx s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Opsarion : čtyři prazáklady světa a člověka. / Martin Konečný - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 178 s. ; 17 cm - brož.

O fotografii / Susan Sontagová ; [z anglického originálu přeložil Pavel Vančát]. - Vyd. 1. - PrahaBrno : Paseka : Barrister & Principal, 2002. - 181 s. - brož.

O lidech a zemích / John Farndon ; [z anglického originálu přeložil Jan Kovář]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 216 s. : barev. il., mapy ; 19 x 18 cm - váz.

O osudu, duchařství a hluku / Arthur Schopenhauer ; [z německých originálů přeložil Milan Váňa]. - Pelhřimov : Nová tiskárna, 2002. - 85 s. - brož.


O zrcadlech a jiné eseje : znak, reprezentace, iluze, obraz. / Umberto Eco ; z italského originálu přeložil Vladimír Mikeš. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 443 s. ; 18 cm - brož.


Pataňdžaliho Jógasútra : prazáklady jógy. / Pataňdžali ; překlad a komentář František Benda. - Vyd. 2. - Liberec : Santal, 2002. - 140 s., [3] barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Peníze jsou moji přátelé / Phil Laut ; [z amerického originálu přeložil Tomáš Hrách]. - Vyd. 2. - Praha : Talpress, 2002. - 140 s. ; 20 cm - brož.

Pohlavní štvanci / Leslie Feinberg ; [z amerického originálu přeložila Tereza Spencerová]. - 1. vyd. - Praha : G plus G : Euromedia Group - Knižní klub, 2000. - 173 s. : il., portréty ; 20 cm - Euromedia Group k. s. - Knižní klub Praha ; brož.

Poznej sám sebe i druhé : povahopis a řeč těla. : umění správně jednat s lidmi. / Bernhard P. Wirth ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - V Praze : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 295 s. : il. ; 21 cm - váz.

Poznej své vnitřní JÁ : [odhalení vlastního já, svépomocné terapie, hledání předků. ; z anglického originálu přeložila Romana Kempná]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 119 s. ; 15 cm - brož.

Pozor esoterika : mezi spiritualitou a pokoušením. / Hugo Stamm ; [z německého originálu přeložila Jana Zoubková]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2002. - 211 s. ; 20 cm - brož.

Proč mi děláš scény?!, aneb, Máte doma hysterického partnera? / Tomáš Novák, Hana Drinocká - 1. vyd. - Šlapanice : ERA group, 2002. - viii, 120 s. : il. - brož.

Prorok / Chalíl Džibrán ; [z anglického originálu přeložila a doslov napsala Dagmar Steinová. ; ilustroval Jan Hísek]. - V tomto překladu vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 116 s. : il. ; 19 cm - váz.

Prostor lásky / Vladimír Megre ; [přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2002. - 219 s. ; 21 cm - brož.

Proti únavě a stresu : jednoduché, přirozené a učinné prostředky pro každého. / M. Mihulová, M. Svoboda - Liberec : Santal, 2002. - 186 s. : il. - brož.

Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít / Eduard Bakalář - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Předpovídání budoucnosti : poznejte a řiďte svůj osud na základě znamení, symbolů a snů. / Sally Morningstarová ; z anglického originálu přeložila Alice Brabcová ... [et al.]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 256 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let / K. Eileen Allen, Lyn R. Marotz ; [z amerického originálu přeložila Petra Vlčková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 187 s. : il. - brož.

Přeji ti hodně síly / Markéta Hejná - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - [48] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Psychologie klavírní techniky / Willy Bardas ; [z němčiny přeložila Klára Prunerová]. - Vyd. 1. - Brno : Lynx, 2002. - 63 s. - brož.

Psychologie XX. století : některé významné směry a školy. / Jiří Hoskovec, Milan Nakonečný, Miluše Sedláková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 295 s. ; 21 cm - brož.

Psychology : themes & variations. : briefer version. : advance preview chapters. / Wayne Weiten - 4th Ed. - [Belmont : Wadsworth Publishing Company], 2001. - xxxv, 223 s. : il. - Brož.

Psychotronika : základní teoretická koncepce. / Oldřich Válek - 1. vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2002. - 134 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rozhovory / Ram Dass ; [z angličtiny přeložil Michal Strenk]. - Vyd. 1. - [Praha] : East Hauz, 1999. - 128 s. ; 15 cm - brož.

Rozvíjíme logické myšlení / Roger Rougier ; ilustrace Henri Dufranne, Jacques Taillefer. ; [z francouzských originálů přeložila Jana Petrová]. - 3. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 151 s. : il. ; 23 cm - brož.

Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty / T.G. Masaryk ; [připravil Jindřich Srovnal]. - 5. české vyd. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 221 s. ; 22 cm - váz.

Sedm slov / Chalíl Džibrán ; [z knihy "Písek a pěna" vybrala Vlasta Hesounová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - [48] s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Slavní sebevrazi / Friedrich Weissensteiner ; [z německého originálu přeložila Anna Ohlídalová]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. - 158 s. : il. ; 23 cm - váz.


Slova jako pohlazení / [uspořádal Christian Leven ; z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 251 s. - váz.


Slova lásky : kniha o tom, co hledá srdce. / [uspořádal Wilhelm Mühs - 1. vyd. - Praha : Nové město, 2002. - 103 s. ; 16 cm - váz.

Slova mystika al-Halládže : myšlenky súfismu. / [z německého vydání přeložila Alena Mrázková] - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 140 s. : il. ; 16 cm - váz.

Slovník symbolů / Udo Becker ; [z německého originálu přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 351 s. : il. ; 21 cm - váz.

Snažit se žít / Honza Volf - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství jednoho autora, 2002. - 94 s.11 cm : il. - brož.

Snář : 1000 klasických snů. ; [z anglického originálu přeložila Hana Černá]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 335 s. ; 21 cm - váz.

Studijní texty z psychologie pro studenty ČZU / Zdeňka Pechačová, Pavla Rymešová, Pavel Michálek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 225 s. : il. ; 21 cm - brož.

Stvoření / Vladimír Megre ; [přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2002. - 220 s. ; 21 cm - brož.

Tajemství věštíren / Philipp Vandenberg ; [z německého originálu přeložila Iva Daňková]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2002. - 336 s. ; 21 cm - váz.

Temnota Boží / Martin Buber ; [z německého originálu přeložil Tomáš Jeníček]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 171 s. : 14 cm - brož.

Testy učení : (soubor metodik a testů). / Jiří Míka, Jiří Průcha - Vyd. 1. - Praha : Jiří Míka, 2002. - 37 s. : il. - brož.

Témata psychoanalýzy II : libido - eros - perverze - exhibicionismus. / R. Kennedy ... [et al. ; z anglického originálu přeložil Jiří Papoušek]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Tělesné zakotvené prožívání / Karel Hájek - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 162 s. : il. - brož.

Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu : úvod do problematiky uměleckého obrazu jako duchovně-estetické skutečnosti. / Vladimír Suchánek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 261 s. ; 25 cm - brož.


Trénink kreativity : podněty pro rozvinutí tvořivého potenciálu na celý rok. / Eric Maisel ; [z anglického originálu přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 261 s. - brož.

Umíte se bavit se svým dítětem o sexu? / Steve Chalke ; ilustroval John Byrne. ; [z anglického originálu přeložila Eva Pospíšilová]. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 158 s. : il. ; 20 cm - brož.

Utváření a vývoj osobnosti : psychologické, sociální a pedagogické aspekty. / Vladimír Smékal, Petr Macek (eds.) - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2002. - 264 s. ; 23 cm - brož.

Úvod do studia psychologie / Uwe Laucken, August Schick, Holger Höge - 5. vyd. - Praha : ISV, 1999. - 214 s. : il. - *v knize neuvedeno ; váz.

Úvod do systematické filosofie : gnoseologie. / Josef Špůr - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 159 s. - brož.

Vášně duše / René Descartes ; z francouzského originálu přeložil Ondřej Švec. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 182 s. ; 18 cm - brož.

Váš astrologický rádce pro rok 1999 / Rahel Bürgerová-Rasquinová ; [z německého originálu přeložili Zlata Kufnerová a Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1998. - 219 s. - váz.

Včera v noci se mi zdálo / Medard Boss ; [z německého originálu přeložil Oldřich Čálek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 233 s. - váz.

Velký lunární kalendář 2003, aneb, Horoskopy pro každý den 2003. / Alena Kárníková - Vyd. 1. - Praha : Lika klub, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). - brož.

Ve školce / [překlad Bára Svojtková] - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : vše barev. il. - váz.

Vědomí pokory : rozhovor s Einsteinem. / Marie Mihulová, Milan Svoboda - Vyd. 2. - Liberec : Santal, 2001. - 68 s. ; 20 cm - brož.

Věky světa Kn. 1.. Minulost / F.W.J. von Schelling ; [z německého originálu přeložil Petr Babka]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 100 s. ; 20 cm - brož.


Viděla jsem jitro / Zuzana Maléřová ; fotografie Vlado Bohdan. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 2002. - 151 s. : il., portréty ; 17 x 17 cm - váz.

Vlídná povzbuzení na každý den / Josef Schultz - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 369 s. ; 14 cm - brož.

Vnímání : esej o smyslově vnímatelném. / Renaud Barbaras ; [z francouzského originálu přeložil Josef Fulka]. - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 65 s. ; 20 cm - brož.

Vývojová psychologie / Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 66 s. ; 29 cm - brož.

Vzdor ducha : z dopisů a kratších zamyšlení. / Josef Zvěřina - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2002. - 65 s. - brož.

Zasvěcení do praktické magie : úplný soubor učení pro mágy solitéry i mágy ve skupinách. : magie, esoterní astrologie, kabala. Díl 3. Theoricus / Chic Cicero, Sandra Tabatha Cicerová ; z anglického originálu přeložila Monika Kittová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 156 : il. - váz.

Základy demokracie - Odpovědnost : metodika. / Jana Válková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 23 s. ; 29 cm - brož.

Základy demokracie - Odpovědnost : učebnice pro 5.-6. ročník základní školy. / Jana Válková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 103 s. : il. ; 29 cm + 1 příl.. - brož.

Základy psychoneuroimunologie / Cai Song, Brian E. Leonard ; [překlad Simona Šulcová, Leoš Landa]. - Brno : ARTAX, 2002. - 275 s. : il. ; 23 cm - váz.

Zázraky mladého jasnovidce : [vlivy aury, karmy, patogenní zóny a další energie]. / Miroslav Mayer - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 153 s., [4] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Zprávy z nadsmyslového světa / Ernst Meckelburg ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2002. - 154 s. : il. ; 20 cm - váz.


Zvonící cedry / Vladimír Megre ; [přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2001. - 223 s. ; 21 cm - brož.


Z lásky nebo za peníze: kuplíři a provozování prostituce / Tiggey May, Alex Harocopos, Michael Hough ; překlad Jan Žižka. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 77 s. - brož.

Ženská práva jsou lidská práva : sborník přednášek ze semináře. / [sestavily Jana Tesařová, Kateřina Lišková] - Brno : Nesehnutí, 2002. - 173 s. : il. - brož.

100 knih, které otřásly světem : historie myšlení od starověku po dnešek. / Martin Seymour-Smith ; [z anglického originálu přeložil Ondřej Novák]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 478 s. : il., portréty ; 23 cm - váz.

8. výroční přednáška k poctě J.L. Fischera / [odpovědná redaktorka Hana Dziková] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 78 s. - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist