Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (leden-únor) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za leden-únor 2003

ACD/ChemSketch : verze 5.0 pro Microsoft Windows. : uživatelská příručka. : kreslení chemických struktur a grafiky. / český překlad Pavel Drašar - 1. vyd. - Praha : SciTech, [2002]. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Adobe InDesing 2.0 CE : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Čulík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 244 s. : il. - brož.

Adobe Photoshop 7 : uživatelská příručka. / Martin Vlach - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 368 s. : il. - brož.

Advanced simulation of systems : proceedings of the XIVst [i.e. XXIV] international autumn colloquium. : [September 9-11, 2002, Krnov]. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2002. - 232 s. : il. - brož.

Akademie věd pro ekonomiku a společnost - Praha : Technologické centrum AV ČR, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.

Algoritmizace a programování v "C" / Dagmar Brechlerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 244 s. ; 29 cm - brož.

Almanach k 50. výročí založení ústavu : Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně. : (1951-2001). / [redakce Jan Jirátko, Vladimír Skládal, Jana Doležalová] - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2002. - 80 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - brož.

Argonaut z Moravy : sborník příspěvků z konference k nedožitým 70. narozeninám Jindřicha Uhra. / redigoval Ivan Dorovský - Boskovice : Albert, 2002. - 145 s. - brož.

Bibliografia bibliografii polskich 2000. / opracowala Danuta Urbanska - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 324 s. -

Bibliografie okresu Břeclav / Miloš Papírník, Ludislava Šuláková - BrnoMikulov : Moravská zemská knihovna : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně : Státní okresní archiv Břeclav, 2002. - 483 s. ; 25 cm - MZK

Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého : 1812-2002. / sepsal Petr Adam - 1. vyd. - SvitavyŘím : Trinitas : Křesťanská akademie, 2002. - 121 s. : il. (většina barev.) - brož.

Budování svobodných a nezávislých sdělovacích prostředků / David Webster - San Francisco : Institute for Contemporary Studies Press, [2002]. - 11 s. - Brož.


Catalogue of projects of the 5th framework programme for research and development of the EU with Czech participants - Prague : Technology Centre AS CR, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno)(10 volných sešitů v obálce) + 1 CD-ROM + 2 příl. - volné sešity

Chemické informace a databázové systémy / Mihnea Gheorghiu - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 108 s. : il. ; 29 cm - brož.

COM+ CORBA EJB : komponentní architektury. / Jindřich Zelený, Josef Nožička - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 311 s. : il. - brož.

Cracking bez tajemství / Jakub Zemánek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiii, 313 s. : il. + 1 CD-ROM. - brož.

Czech exporters and importers 2003. - 10th Ed. - Brno : Inform Net Partners, [2002]. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. - brož.

C# pro zelenáče / Miroslav Virius - Praha : Neocortex, 2002. - 255 s. ; 23 cm - brož.

C++ Builder v příkladech / Roman Neruda, Tomáš Holan - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 191 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

C++ builder : vývojové prostředí. : určeno pro verze 4.0, 5.0, 6.0. / David Matoušek Díl 1. - 3. rozš. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 687 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Čeští svobodní zednáři ve XX. století / Jana Čechurová - 1. vyd. - Praha : Libri, 2002. - 527 s. ; 21 cm - váz.

ČR v programu EUREKA 1995-2000. / Karel Šperlink ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2000. - 49 s., 7 obr. na příl. : il. - brož.

ČR v programu EUREKA 2002. / Karel Šperlink ... [et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 43 s. : il., tab. - brož.

Databázové systémy : cvičení. / Ivan Halaška, Jaroslav Pokorný, Michal Valenta - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 138 s. : il. ; 29 cm - brož.

Data mining : jak z vašich dat vytěžit maximum. : sborník k seminářům. : Praha, Bratislava, podzim 2002. - Praha : StatSoft, 2002. - 112 s. : il. - brož.


Decenium : almanach a katalog k desátému výročí činnosti Galerie G. / [redakce Zdeněk Štefka ... et al.] - [Olomouc] : Unie výtvarných umělců Olomoucka, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : il. (většina barev.) ; 29 cm - Brož.

Dějiny české žurnalistiky od svého počátku do r. 1945 / Viktor Jílek - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 139 s. : il. ; 29 cm - brož.

Dějiny vědy a techniky 9. 19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky / [editor Jaroslav Folta] - Praha : Národní technické muzeum, 2002. - 80 s. : il. - brož.

Die Bibel als Buch für Kinder?! : theologische und didaktische Analyse aktueller Kinderbibeln. : Kriterien - Beispiele - Perspektiven. / Susanna Strass - , 2002. - 363 s. ; 20 cm - Brož.

Digitale Sprachverarbeitung : skript zur Vorlesung. / Milan Sigmund - 1. Aufl. - WiesbadenBrünn : Fachhochschule : Technische Universität, 2002. - 86 s. : il. - brož.

Digitální fotografie : multimédia. / Alex May ; [z anglického originálu přeložil Jozef Koval]. - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 72 s. : barev. il. ; 18 cm - váz.

Dotazovací jazyky / Jaroslav Pokorný - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 255 s. : il. ; 30 cm - brož.

Druga konspiracja niepodleglosciowa : tajne organizacje mlodziezy szkolnej Lublina i Lubelszczyzny w latach 1945-1956. / opracowal Jan Ziólek przy wspóludziale Anny Gronek i Malgorzaty Walczak - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - 312 s. - brož.

Elektrotechnika a informatika 2002 : 3. ročník přehlídky doktorských prací. : konference. : Zámek Nečtiny, 23.-24.10.2002. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 332 s. : il. - brož.

e-strategie systémové integrace : sborník semináře. : 7.11.2002 Liberec. / sestavili Jan Skrbek, Klára Antlová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 182 s. : il. ; 24 cm - brož.

Funkce krajských knihoven : seminář, Brno 19. březen 2002. / [sestavil Jaromír Kubíček] - 1. vyd. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002. - 125 s. : tabulky - brož.


Geometrie a počítačová grafika : Dolní Lomná, 2.-6. září 2002. : sborník 22. konference. / [editor Jiří Poláček] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 184 s. : il. - brož.


Grafická úprava pod vedením profesionálů : základní principy grafického návrhu a typografie pro vizuální nováčky. : na cestě k dokonalosti.... / Robin Williamsová - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, c2002. - 144 s. : il. ; 28 cm - brož.

Guinnessovy světové rekordy 2003. / [editor Claire Folkard ... et al. ; z anglického originálu přeložila Blanka Brabcová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2002. - 288 s. : il. + 1 příl. - váz.

Harmonizace účetnictví / Eva Hýblová, Kateřina Řezníčková - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 172, 7 s. ; 29 cm - brož.

Historické hudební automaty na zámku v Hořovicích / [Naďa Kubů] - 1. vyd. - V Praze : Státní památkový ústav středních Čech : Lepton studio, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 21 cm - brož.

Hon na vodní příšery : každé jezero má své tajemství--. / Vojtěch Sláma - 1. vyd. - Praha : Regia, 2002. - 206 s. : il. ; 21 cm - váz.

Hrobaři, ratlíci a čáryfukové, aneb, Procházky minovým polem české žurnalistiky po r. 1989 / Petr Žantovský - Praha : Votobia, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.

HTML, CSS a JavaScript : referenční příručka. / Tomáš Gröpl - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 157 s. - brož.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [edition prepared by Josef Petráň and Blanka Šachová ; english translation from the Latin by Jaromíra Smazalová]. - Prague : Karolinum, 2001. - [6], 58, 93 s. : il. ; 15 cm - váz.

Incolatus et investitura medico academica in aula Carolina publice collata, sive promotio doctoralis praenobilis excellentissimi domini Alexandri Ignatii Schamsky, Moravi Hradischio-Miloticensis, philosophiae & medicinae doctoris / [k vydání připravili Josef Petráň a Blanka Šachová ; překlad latinské předlohy Karel Beránek]. - Praha : Karolinum, 2001. - [6], 58, 81 s. : il. ; 16 cm - váz.


Informační etika : sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. / Jan Činčera - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 81 s. - brož.


Informační systémy a technologie / Miloš Koch - Vyd. 2., přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Informační systémy a technologie / Miloš Koch ... [et al.] - Vyd. 2. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 151 s. : il. - brož.

Informační systémy a technologie : (pro obor podnikové finance a obchod). : studijní text pro kombinované studium. / Miloš Koch - Vyd. 2. přeprac. a rozš. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 213 s. : il. - brož.

Informační technologie I : cvičení. / Eva Jablonská, Libor Kožíšek - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 157 s. : il. - brož.

Informační technologie pro praxi : Dům energetiky, Ostrava 3. října 2002. / [editoři Milena Tvrdíková, Jan Ministr, Alexandr Pacek] - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2002. - 81 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační technologie : základy práce s PC, Microsoft Office. / Miloš Koch ... [et al.] - Vyd. 6. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 102 s. : il. - brož.

Information systems modelling : proceeding of the conference. : [5th international conference, April 22-24, 2002, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic]. / edited Petr Hanáček - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2002. - 259 s. : il. ; 21 cm - brož.

Inform katalog 2003. - 13. vyd. - Brno : Inform Net Partners, 2002. - 1125 s. : il. - váz.

INMED 2002 : informační systémy ve zdravotnictví. : 2. česko-slovenská konference. : Pardubice, 30. října - 1. listopadu 2002. : program a sborník konference. - 1. vyd. - Pardubice : STAPRO, 2002. - 79 s. - brož.

Inovační politika v Evropě v letech 2000 a 2001 : produktivita - klíč ke konkurenceschopnosti evropských ekonomik a podniků. / [odborná redakce Tasilo Prnka] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 78 s. : il. ; 25 cm - brož.

Internet pro programátory : nástroje pro vývojáře, diskusní fóra, operační systémy, komponenty a knihovny, programovací jazyky. / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 94 s. - brož.

IPA-based transcription for Czech students of English / Jan Volín - 1. vyd. - V Praze : Karolinum, 2002. - 108 s. : il. ; 30 cm - brož.


ISBD(ER) : medzinárodný štandardný bibliografický popis pre elektronické zdroje. / Medzinárodná federácia knihovníckych asociácií a inštitúcií ; preklad Mária Okálová. - 1. vyd. v slovenčine - Martin : Slovenská národná knižnica, 2002. - 109 s. ; 30 cm - brož.

IT 323 - Informační systémy a elektronické podnikání : (povinně volitelný předmět o rozsahu 4 kredity). / Jan Pour a kolektiv ; zpracování do formátu elektronické publikace Eva Krákorová, Ivana Topolová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Jak kreslit & malovat : pro malé výtvarníky. / [překlad Alois Bauer] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 287 s. : barev. il. ; 15 cm - váz.

Katalog Mapové sbírky Historického ústavu Akademie věd České republiky do roku 1850 / Eva Semotanová, Robert Šimůnek - 1. vyd. - Praha : Historický ústav, 2002. - 127 s., 32 barev. map. příl. ; 26 cm - váz.

Kompendium psaní a publikování v kinantropologii / Karel Frömel - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Komprimační a archivační programy : kompletní popis programů WinZip, WinRAR, PowerArchiver, WinAce a NTI Backup NOW! Deluxe. : výkonový test kompresních algoritmů. : metody a postupy spolehlivého zálohování. : základní principy komprese a archivace. / Libor Kříž - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 115 s. : il. ; 23 cm - brož.

Kulturní kalendář na rok 2003. / [zpracovala Jana Šaurová] - Hradec Králové : Okresní knihovna, 2002. - 31 s. - brož.

Literární bibliografie severní Moravy 2000. / [sestavila] Naďa Smékalová - Olomouc : Vědecká knihovna, 2002. - 51 s. - váz.

Malá všeobecná školní encyklopedie / [z anglického originálu přeložil Josef Vyskočil] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 309 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - váz.

Maltézští rytíři v Čechách a na Moravě 1870-1998 : české velkopřevorství řádu maltézských rytířu a jeho představitelé. / Jiří Pořízka - Olomouc : Votobia, 2002. - 207 s., obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.


Marshall McLuhan a virtualita / Christopher Horrocks ; [z angličtiny přeložil Jaroslav Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 77 s. ; 17 cm - brož.


MATLAB a SIMULINK : úvod do používání. / František Dušek - Vyd. 2., rozš. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 158 s. : il. - brož.

Microsoft ASP.NET krok za krokem / G. Andrew Duthie ; [překlad z angličtiny Martin Komárek]. - Vyd. 1. - Praha : Mobil Media, 2003. - 511 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Exchange Server 2000 : průvodce serverem. / [překlad z angličtiny Ivo Leitgeb, David Krásenský] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxvii, 359 s.23 cm - brož.

Microsoft Exchange 2000 Server : Resource Kit. : průvodce zaváděním. / [překlad z angličtiny Ivo Leitgeb, David Varner] - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxxix, 665 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Microsoft Office 2000 & XP : podrobná uživatelská příručka. / Petr Městecký a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 411 s. : il. ; 23 cm - brož.

Mikrokontroléry ATMEL AVR : vývoj aplikací. / Vladimír Šubrt - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 95 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Minulost v přítomnosti / Antonín J. Liehm - 1. vyd. - Brno : Host, 2002. - 198 s. : il. ; 20 cm - brož.

Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002 / Milan Brož - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxi, 648 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Modelling and simulation of systems : proceedings of the conference. : [36th international conference, April 22-24, 2002, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic]. Vol. 1. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2002. - 336 s. : il. - brož.

Modelling and simulation of systems : proceedings of the conference. : [36th international conference, April 22-24, 2002, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic]. Vol. 2. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2002. - il.83 s. - brož.

Modul 4 : tabulkový procesor. / [Petra Poulová, Hana Šrámková] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.


Modul 5 : databáze. / [Petra Poulová] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 184 s. ; 30 cm - brož.


Moravskoslezský kraj v roce 2001 : souběžná regionální bibliografie. / [sestavilo oddělení bibliografie Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě] 2001. - Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna, 2002. - 159 s. ; 30 cm - brož.

Multimediální technologie ve vzdělávání / Jiří Vrba, Monika Všetulová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 65 s. : il. ; 29 cm - brož.

National Science Council Review 2000. - Taipei : National Science Council, [2001]. - iv, 197 s. : il., tab. - Brož.

NATO, Europe, and the security of democracy : selected speeches, articles, and interviews 1990-2002. / Václav Havel ; [překlad z češtiny Alexandra Brabcová ... et al.]. - 1st ed. - Pardubice : Theo Publishing, 2002. - 123 s. : il., portréty - brož.

NATO, Evropa a bezpečnost demokracie : výběr z projevů, článků a rozhovorů. : 1990-2002. / Václav Havel - Vyd. 1. - Pardubice : Theo Publishing, 2002. - 111 s. : il. ; 24 cm - brož.

Naučte se ADO.NET za 21 dní / Dan Fox ; [překlad Bogdan Kiszka]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xviii, 508 s. : il. ; 23 cm - brož.

Naučte se Java 2 Micro Edition / Qusay H. Mahmoud ; [z anglického originálu přeložil Pavel Makovec]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - xiii, 246 s. : il. - brož.

Nauč se sám Microsoft Office XP / [Carol Brown ; překlad Miroslav Res]. - 1. vyd. - Praha : SoftPress, 2002. - xvi, 336 s. : il. ; 17 x 24 cm - brož.

Nauč se sám Microsoft Windows XP / Jerry Joyce, Marianne Moon ; [překlad Václav Lokaj]. - 1. vyd. - Praha : SoftPress, 2002. - ix, 228 s. : il. ; 17 x 24 cm - brož.

Navrhování testovacích prostředků a metod pro aplikace informačních systémů v prostředí klient/server : zkrácená verze PhD Thesis. / Tomáš Pyrochta - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nemovité kulturní památky jižní Moravy Sv. 12. Město Brno: soupis památek a literatury / [zpracovaly Petra Heerenová, Petra Heerenová ml.] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravská zemská knihovna : Památkový ústav, 2002. - 241 s., 20 obr. na příl. : il. - MZK ; brož.

Nemovité kulturní památky jižní Moravy Sv. 13. Okres Hodonín: soupis památek a literatury / [zpracoval Ivan Řeholka ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Muzejní a vlastivědná společnost : Moravská zemská knihovna : Státní památkový ústav, 2002. - 110 s., 17 obr. na příl. : il. - MZK ; brož.


Neobjasněné záhady druhé světové války / Robert Jackson ; [překlad Magdaléna Pechová]. - České vyd. 2. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 96 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty ; 30 cm - váz.

Nobelova cena za fyziologii a medicínu 1997, 1998 a 1999. / editoři Olga Benešová, Cyril Höschl - 1. vyd. - Praha : Psychiatrické centrum, 2002. - 220 s. : il. - brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 1999. - 6. vyd. - Brno : Inform Net Partners, [2000]. - 896 s. - brož.

Obchodní adresář : informační část, rejstřík výrobků a služeb, výrobky a služby, abecední seznam firem. 2001. - 8. vyd. - Brno : Inform Net Partners, [2001]. - 754 s. : il. - brož.

Objekty '2002 : sborník 7. ročníku celostátní odborné konference, Praha 14.-15. listopadu 2002. / [odpovědný redaktor Vojtěch Merunka, Vladimír Sklenář] - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 304 s. : il. - brož.

Objevujeme svět : příroda, lidé, civilizace. / [z anglického originálu přeložily Lubica Jindtrová, Marie Petráčková, Raduca Vojáčková] - 1. vyd. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2002. - 400 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Ochrana zdraví v českých technických normách Červenec 2002. / [zpracovali Alexandr Fuchs, Eva Navrkalová] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 158 s. - Brož.

Ochrana znalostí a dat v podnikových informačních systémech / Roman Jašek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Od C++ k C# / Miroslav Virius - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 235 s. : il. - brož.

Ostrůvky svobody : kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. / Miroslav Vaněk a kol. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Votobia, 2002. - 350 s., lvi s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ; brož.

O divadle / Karel Hugo Hilar - Vyd. 1. - Praha : Divadelní ústav, 2002. - 660 s. ; 22 cm - váz.

O zrcadlech a jiné eseje : znak, reprezentace, iluze, obraz. / Umberto Eco ; z italského originálu přeložil Vladimír Mikeš. - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 2002. - 443 s. ; 18 cm - brož.


PM 351 - Manažerská informatika 1 : (volitelný předmět o rozsahu 4 kredity). / Tomáš Kubálek, Ivana Topolová, Lenka Švecová ; zpracování do formátu elektronické publikace Ivana Topolová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 12 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 352 - Manažerská informatika 2 : (volitelný předmět o rozsahu 4 kredity). / Tomáš Kubálek, Lenka Švecová ; zpracování do formátu elektronické publikace Lenka Švecová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 10 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 353 - Manažerská informatika 3 : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková ; zpracování do formátu elektronické publikace Markéta Kubálková. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 16 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

PM 439 - Systém řízení podniku ve společnosti znalostí : (volitelný předmět o rozsahu 2 kredity). / autoři textu Jan Truneček, Jaromír Mirovský ; zpracování do formátu elektronické publikace Jaromír Mirovský, Lenka Švecová. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 14 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Podtatranská knižnica : Poprad 1952-2002. / [Anna Balejová a kolektív] - Poprad : Podtatranská knižnica, 2002. - 22 s. - Brož.

Podzimní knižní trh : katalog vystavovatelů. : doprovodný program. : Havlíčkův Brod, 18.-19.10.2002. Roč. 12. / [sestavila Markéta Hejkalová] - Havlíčkův Brod : Hejkal, 2002. - 77 s. - brož.

Polska bibliografia bibliologiczna 1999. / opracowala Marzena Przybysz - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 383 s. -

Polska bibliografia bibliologiczna 2000. / opracowala Teresa Pawlikowa - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2002. - 343 s. -

Poprvé u počítače, aneb, Začínáme pracovat s PC / Roman Blábolil, Karel Dudáček - 8. upravené vyd. - České Budějovice : Kopp, 2002. - 126 s. : il. - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. Základní dílo - stav: říjen 2002 včetně 3. aktualizace. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). + 1 CD-ROM + 1 příl. - brož.

Povodeň a já : deník Radky Kvačkové z Kampy. / Radka Kvačková - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2002. - 100 s., [8] s. obr. příl. ; 20 cm - váz.

Poznejte své zaměstnance : vše o Assessment Centre. / František Hroník - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 370 s. : il. - brož.


Pražské synody a koncily předhusitské doby / Jaroslav V. Polc, Zdeňka Hledíková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 319 s. ; 21 cm - brož.

Práce s mikrokontroléry Atmel AT89C2051 : měření, řízení a regulace pomocí několika jednoduchých přípravků. Díl 1. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 247 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Práce s mikrokontroléry Atmel AT89S8252 : měření, řízení a regulace pomocí několika jednoduchých přípravků. Díl 2. / David Matoušek - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 303 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL : počítačové cvičení. / Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Programovatelné logické obvody : přednášky. / Jaromír Kolouch - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Projektové vyučování v chemii : 1. studentská konference. : Praha, 2. října 2001. : sborník z konference. / [editor Blanka Voříšková] - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 38 s. - brož.

Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře / Roger Scruton ; [z anglického originálu přeložila Klára Cabalková]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 210 s. ; 22 cm - váz.

První knížka pro malé čtenáře / [Angela Wilkesová ; překlad Milan Hausner]. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 320 s. : barev. il. - váz.

První školní encyklopedie pro malé čtenáře / [překlad Josef Vyskočil] - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 320 s. : barev. il. - váz.

Přecházíme na Microsoft Visual Basic .NET z nižších verzí Visual Basicu / Ed Robinson, Michael Bond, Robert Ian Oliver ; [překlad Josef Pojsl]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xvi, 408 s. : il. - brož.

Před 140 lety : sborník k výročí vzniku mužského pěveckého sboru Beseda. / sestavil a texty napsal Jiří Demel - Valašské Meziříčí : Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 2002. - 61 s. : il., noty - brož.

Přehled výrobků a služeb pro plynárenství v České republice - 3. vyd. - Praha : GAS, 2002. - 108 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.


Překvapená minulost : [největší záhady druhé světové války]. / Petr Vokáč - 1. vyd. - Praha : Regia, 2002. - 207 s. : il., portréty, plány ; 21 cm - váz.

Příběhy olomouckých pomníků / Milan Tichák - 1. vyd. - Olomouc : Burian a Tichák, 2002. - 170 s. : il. ; 21 cm - Váz.

Python : referenční programátorská příručka. / David M. Beazley ; [překlad Petr Zavadil]. - Praha : Neocortex, 2002. - xiv, 429 s. ; 21 cm - váz.

P 429 - Personální informatika : (předmět vedlejší specializace o rozsahu 2 kredity). / autor textu a zpracování do formátu elektronické publikace David Collins - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 15 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Regio 2001 : ausgewählte Probleme der Stadt- und Regionalentwicklung. : Beiträge in Verbindung mit der internationalen Konferenz. : 10 Jahre der Forschungstelle für Regionalentwicklung. : Cheb, 5.-6.9.2001. Bd. 3. / herausgeber Jiri Jezek - Plzeň : Westböhmische Universität, 2001. - 88 s. : il., tab. - brož.

Regio 2001 : podniky, regiony, euregiony před vstupem České republiky do Evropské unie. : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje. : Cheb, ČR; 5. a 6. 9. 2001. Díl 1. / editoři Jan Tomek, Jiří Ježek, Václav Friedrich - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 280 s. : il., tab. - brož.

Regio 2001 : podniky, regiony, euregiony před vstupem České republiky do Evropské unie. : sborník vědecké konference s mezinárodní účastí u příležitosti 10. výročí založení Střediska pro výzkum regionálního rozvoje. : Cheb, ČR; 5. a 6. 9. 2001. Díl 2. / editoři Jan Tomek, Jiří Ježek, Václav Friedrich - Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. - 133 s. : il., tab. - brož.

Restaurování a konzervování archiválií a knih / Michal Ďurovič a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2002. - 517 s. : il. ; 25 cm - váz.

Ročenka Kruhu přátel muzea Varnsdorf 2001-2002. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2002. - 97 s. : il. - Brož.

Rozhovory od Bakerova jezera : na hranici reality, meta-reality a fikce. / Josef Svoboda, Pavel Nováček - Vyd. 1. - Luhačovice : Atelier IM, 2002. - 223 s., [8] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Rozum do kaspy : malá encyklopedie. / [odpovědná redaktorka Irena Tatíčková ; ilustrovali Michal Kudělka ... et al.]. - 8. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Albatros, 2002. - 762 s. : barev. il. ; 11 x 15 cm - váz.


RUFIS 2002 : úloha universit v budoucí informační společnosti. : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : Brno, 3.-4.9.2002. / [editor Luděk Matyska] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 129 s. : il. - brož.

Ruština pro studenty humanitních oborů / Alois Navrátil - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 191 s. - brož.

Růžová linka se vám představuje / [Eva Vaníčková] - Vyd. 2., dopl. - Praha : Česká společnost na ochranu dětí, 2002. - 7 s. : il. - brož.

Řízení ventilace elektrického stroje s využitím umělé inteligence : zkrácená verze PhD Thesis. / Radek Vlach - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník pro exlibris a drobnou grafiku / [redakce Milan Humplík] - 1. vyd. - Praha : Spolek sběratelů a přátel exlibris, 2002. - 42 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sémiotika v teorii a praxi : proměny a stav oboru do konce 20. století. / Jarmila Doubravová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 159 s. - brož.

Sfinga : záhady historie. 4. / Hans-Christian Huf ... [et al.] ; [z německého originálu přeložil Blahoslav Hruška]. - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2002. - 286 s. : il. - váz

Síťové programování pod Windows a programování Internetu / Josef Pirkl - 1. vyd. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 357 s. - brož.

Skautské základny 2000. / [editorka Markéta Havlová] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2000. - 80 s. : il. - brož.

Skautské základny 2003. / [editor Jiří Červenka] - Vyd. 1. - Praha : Junák-svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 76 s. : il. - brož.

Slovník symbolů / Udo Becker ; [z německého originálu přeložil Petr Patočka]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2002. - 351 s. : il. ; 21 cm - váz.


Small and Medium Firm Management with Computer Support : sixth international conference. : Brno, Czech Republic September 20, 2002. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 29 s. + 1 CD-ROM. - brož.


Současná filosofie sociálních věd : multikulturní přístup. / Brian Fay ; [z anglického originálu] přeložila Jana Ogrocká. - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 324 s. - brož.

Spoleczenstwo informacyjne: jakosc edukacji i pracy bibliotekarzy / redaktor naukowy Maria Kocójowa - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2001. - 198 s. - brož.

Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku Zv. 1.. / Peter Sabov a kol. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2001. - 164 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 15. Priv - Rg / [uredjivački odbor Miroslav Pantic ... et al.] - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1999. - xv, 508 s. - váz.

Statistika a data mining ve vědeckém výzkumu a ve výuce : sborník k seminářům. : Praha, Bratislava, podzim 2002. - Praha : StatSoft, 2002. - 116 s. : il. - brož.

Státní památkový ústav v Pardubicích : výroční zpráva za rok. 2001. / [redakce Jiří Slavík] - 1. vyd. - Pardubice : Státní památkový ústav, 2002. - 271 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. - brož.

Sto let včelařského spolku v Olomouci / [sestavili Jaroslav Kohoutek, Jan Hruda, Vladimír Cihelka] : 1902-2002. - [Olomouc : ZO ČSV, 2002]. - 69 s. : il. - Brož.

Strážce nové Evropy : prapodivná kariéra novináře Emanuela Vajtauera. / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2002. - 204 s. : il. ; 22 cm - váz.

Symantec Ghost, PowerQuest Partition Magic a další utility pro práci s pevným diskem / Ondřej Caletka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 87 s. : il. ; 23 cm - brož.

Tajemné středomoří / Jan Novák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 127 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 19 cm - brož.

The Academy of Sciences for economy & society - Prague : Technology Centre AS CR, [2002]. - 1 sv. (nestránkováno). : il. - brož.


The influence of family origin on the evolution of educational inequalities in the Czech Republic after 1989 / Natalie Simonová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 36 s. : il. ; 29 cm - brož.


Tipy a triky pro Pocket PC / Jiří Kuruc, Vladislav Janeček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 108 s. : il. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Tlačiarenské bohemiká do roku 1900 : katalóg starých tlačí z fondov Krajskej štátnej knižnice. / [redakce Ján Gašpar] - Košice : Krajská štátna knižnica, 1999. - 257 s. : il. - brož.

Top 10 : země, příroda, lidé. / Russell Ash - Praha : Euromedia Group, 2002. - 151 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Toulky českým tajemnem 1. / Aleš Česal - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 165 s. : il. - váz.

Tvorba softwaru 2002 : celostátní konference. : [28. ročník tradičního setkávání programátorů. : 29.-31.5.2002, Ostrava]. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ, 2002. - 217 s. : il. ; 21 cm - brož.

Umění systémového návrhu : objektově orientovaná tvorba informačních systémů pomocí původní metody BORM. / Jiří Polák, Vojtěch Merunka, Antonín Carda - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 195 s. : il. ; 23 cm - brož.

Universum : všeobecná encyklopedie. Díl 1. A-F / [Josef Čermák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group - Odeon, 2002. - x, 760 s. : il. - soubor

USB : měření, řízení a regulace pomocí sběrnice USB. / Burkhard Kainka ; [z němčiny přeložil Václav Losík]. - 1. české vyd. - Praha : BEN - technická literatura, 2002. - 247 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Uzytkownicy informacji elektronicznej / redaktor naukowy Maria Kocójowa - Wyd. 1. - Kraków : Uniwersytet Jagiellonski, 2000. - 207 s. - brož.

U.F.O. : mimozemšťané a létající objekty. / Robert Jackson ; [překlad Irena Ročková]. - České vyd. 3. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 80 s. : il. (většina barev.) - váz.

Velká dětská encyklopedie / Ivona Březinová, Milan Starý - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 255 s. : barev. il., mapy ; 23 cm - váz.

Velká ilustrovaná dětská encyklopedie / [překlad z angličtiny Jaroslav Soumar] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 488 s. : barev. il., mapy, portréty ; 29 cm - váz.


Velká kniha historických otazníků / Ervín Hrych - 1. vyd. - Praha : Regia, 2002. - 587 s. : il., mapy ; 21 cm - váz.

Velká kniha k Adobe Photoshop 7.0 : manuál k programu a škola výtbarných technik. / Ben Willmore ; [překlad Dušan Kadavý, Markéta Tejcová]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xix, 540 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Velká kniha otázek a záhad / Jitka Lenková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Regia, 2002. - 607 s. : il. ; 21 cm - váz.

Velké zločiny české / Heda Bartíková, Roman Cílek ; ilustroval Jan Černý. - Český Těšín : Agave, 2002. - 248 s. : il. - váz.

Velký frekvenční slovník počítačů 2003 / Jaromír Kříž - 1. vyd. - Ostrava : Montanex, 2002. - 510 s. : il. ; 21 cm - brož.

Věda a technika v českých zemích / Jan Hozák a Ivan Štoll - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 127 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - váz.

Věda a technika / [z angličtiny přeložili Jan Jirásek a Markéta Řapková-Hadačová] - Souborné české vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 480 s. : barev. il., mapy ; 28 cm - váz.

Věda, technika a kultura / Ivo Janoušek - Praha : Národní technické muzeum, 2002. - 286 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vstup České republiky a Polska do EU z pohledu euroregionů na česko-polském příhraničí : česko-polské studentské fórum 22.11.2001, Glubczyce. / [materiály shromáždili a zpracovali Stefan Marek Grochalski, Bohumil Koukola, Hynek Böhm] - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 83 s. : tab. - brož.

Všichni prezidentovi muži / Carl Bernstein & Bob Woodward ; [z anglického originálu] přeložil Miroslav Košťál. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : BB art, 2002. - 322 s., [16] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace : průběžná zpráva o řešení výzkumného záměru. / [Jan Gruntorád ... et al.] - Praha : CESNET, 2003. - 235 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výběr z významných výročí roku 2003. / [sestavila Olga Erhartová] - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 2002. - 60 s. - brož.


Výpočetní systémy III / Jiří Vaníček - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Credit, 2002. - 47 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výpočtová mechanika 2002 : 18. konference s mezinárodní účastí. : 29.-31. říjen 2002, Nečtiny. : 18th conference with international participation. : October 29-31, 2002, Nečtiny, Czech Republic. Díl 1. / [editor Jiří Křen & Jan Vimmr] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 266 s. : il. - brož.

Výpočtová mechanika 2002 : 18. konference s mezinárodní účastí. : 29.-31. říjen 2002, Nečtiny. : 18th conference with international participation. : october 29-31, 2002, Nečtiny, Czech Republic. Díl 2. / [editor Jiří Křen & Jan Vimmr] - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 14 s., s. 267-548 : il. - brož.

Výroční zpráva : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Jíloviště-Strnady. : Forestry and Game Management Research Institute, Jíloviště-Strnady. 2001. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2002. - 130 s. : il. - brož.

Výsledky a hodnocení grantových projektů Univerzity Karlovy ukončených v roce 1999. / [Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2000. - 243 s. : tab. - brož.

Výsledky a hodnocení grantových projektů Univerzity Karlovy ukončených v roce 2001. / [Jana Kramulová ... et al.] - Praha : Karolinum, 2002. - 179 s. : tab. - brož.

WAP : tvorba stránek pro mobilní zařízení. / Milan Hába - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xv, 181 s. : il. - brož.

Word : sbírka příkladů. / Zdeněk Matúš - 1. vyd. - Praha : BEN, 2002. - 126 s. : il. - brož.

XML - začínáme programovat : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Miroslav Žák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 214 s. : il. ; 23 cm - brož.

Začínáme s počítačem 2. / Josef Slowík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 88 s. : il. - brož.

Začínáme s počítačem [1]. / Josef Slowík - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 83 s. : il. - brož.

Zavádíme metodu Six Sigma, aneb, Jakým způsobem dosahují renomované světové společnosti špičkové výkonnosti / Peter S. Pande, Robert P. Neuman, Roland R. Cavanagh ; [překlad Martin Lhoták a kolektiv]. - 1. vyd. - Brno : TwinsCom, 2002. - xxiii, 416 s. : il. ; 22 cm - brož.


Základy programování v jazyce Visual Basic / Milan Klement - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 336 s. : il. ; 29 cm - brož.

Základy softwarového inženýrství - základní témata / Alena Buchalcevová, Iva Stanovská, Milan Šimůnek - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 198 s. : il. ; 30 cm - brož.

Závod o měsíc : seriály, povídky, příběhy a zajímavosti ze starých časopisů Junák a Vpřed z let 1945-1948. / [autoři seriálů, -- Vl. Stárka-Wabi ... et al. ; ilustrace J. Petráček ... et al.. ; uspořádal a předmluvu napsal Milan Svoboda]. - Praha : Leprez, 2001. - 304 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; váz.

Znojemsko v tisku : výběrová regionální časopisecká bibliografie. 2001. / [sestavila Zdena Falcová] - Znojmo : Městská knihovna, 2001. - 116 s. - brož.

Zpravodaj Hanáckého folklórního sdružení se sídlem v Prostějově 2002. / [připravili Miloš Plotz, Marie Vysloužilová] - Prostějov : Duha : Hanácké folklórní sdružení, 2002. - 20 s. : il. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist