Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (květen-červen) - F. Ekonomické vědy

za květen-červen 2003

Aktuální slovník Evropské unie : politika, hospodářství, dějiny a kultura. / Hans Jörg Schrötter - 1. vyd. - Praha : Brána : Knižní klub, 2003. - 215 s. : il. ; 21 cm - BRÁNA ; brož.

Anglicko-český slovníček terminologie swapy a opce / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 8 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovníček zemědělských termínů politiky EHS / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 2 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník bezpečnost práce / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník projektování, organizace a ekonomika / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 16 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník strukturálních fondů / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 16 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník zemědělské ekonomiky / J. Vedral - Praha : JTP, 2002. - 20 s. ; 22 cm - brož.

Angličtina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více než 500 slovíček podle tematických skupin. 6. Povolání / [ilustroval Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Angličtina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více než 500 slovíček podle tematických skupin. / [ilustroval Antonín Šplíchal] 10. Cestování a doprava - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Angličtina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více než 500 slovíček podle tematických skupin. 15. Svět / [ilustroval Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb / Ludvík Michalička, Oleksandr Stupnytskyy - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 41, vi s. : il. ; 30 cm - Brož.

Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazování žen v ČR a srovnání s EU / Anna Putnová ... [et al.] - Vyd. 2. rozš. - V Brně : Zdeněk Novotný, 2003. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.


Beckovy daňové předpisy 2003 : [stav k 31.1.2003]. / Lucie Vorlíčková, Tomáš Zatloukal - Vyd. 2., dopl. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 933 s. - brož.

Bezpečnostní požadavky na provoz tlakových nádob / [Anna Janušová] - [Praha] : SOVAK, 2002. - 23 s. ; 21 cm - brož.

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy. : metodická příručka Českého svazu ochránců přírody. / Jan Kutý - Vyd. 4., rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, 2002. - 160 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Junák - svaz skautů a skautek ČR ; brož.

Branding in Asia : the creation, development, and management of asian brands for the global market. / Paul Temporal - Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2000. - ix, 261 s. : il. ; 24 cm - váz.

Budoucnost českého zemědělství : sborník textů. / Vlastimil Tlustý ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 58 s. ; 22 cm - Brož.

Celní sazebník 2003 - Olomouc : ANAG, 2003. - 956 s. ; 21 cm - brož.

Cenové předpisy : zákon o cenách, působnost státu a obcí, seznam zboží s regulovanými cenami. : podle stavu k 1.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Cesta do EU : východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. / Pavel Černoch - Praha : Linde, 2003. - 159 s. : il. ; 24 cm - brož.

Cestovní kanceláře a daně : zákony související s daňovou problematikou v podnikání cestovních kanceláří, agentur a v mezinárodní přepravě. / Jan Rambousek - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 111 s. ; 21 cm - brož

Cestovní náhrady v tuzemsku a zahraničí s komentářem 2003 / Eva Hofmannová - 7., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Cizí měny a kurzové rozdíly v podvojném účetnictví : výklad a řešené příklady. / Petr Beránek - 2. rozš. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.


Cvičení z EMM I. pro distanční studium / Jan Získal - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra operační a systémové analýzy, 2003. - [56] s. : il. ; 30 cm - brož.


Česká firma v Evropské unii : hrozba či sankce, zisk či ztráta. : informace , názory a postřehy České podnikatelské reprezentace v Bruselu na pomoc podnikatelům připravujícím se na vstup ČR do Evropské unie. / Václav Šmejkal, Blanka Jakubcová, Michal Nekvasil - Praha : Hospodářská komora ČR : Svaz průmyslu a dopravy ČR : Agentura pro rozvoj podnikání ČR, 2003. - 19 s. ; 21 cm - brož.

Čína - dobrodružství hedvábné cesty : po stopách styků Východ - Západ. / Vladimír Liščák - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 2000. - 366 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : zákony, vyhlášky, pokyny MF. : podle stavu k 1.5.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 159 s. ; 24 cm - brož.

Daň z příjmů fyzických osob za rok 2002 a daňové přiznání : srozumitelný návod k snadnému vytvoření správného daňového přiznání. : aktualizováno na nové platné znění zákona a předpisů. : podrobné a komentované konkrétní příklady pro všechny charakteristické typy příjmů. / Petr Vrána - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 119 s. : formuláře, tiskopisy ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Daně 2003 a předpisy související : zákon o daních z příjmu, o rezervách, .... - Olomouc : ANAG, 2003. - 590 s. ; 21 cm - brož.

Daně II : Daň z příjmů právnických osob. / Pavel Svirák - Vyd. 4. upr. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 130 s. ; 21 cm - brož.

Daně z příjmů 2002/2003 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal, Tomáš Jaroš - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 298 s. ; 24 cm - brož.

Daňové chyby a problémy 2003 : daň z příjmů fyzických osob. / Marta Sobotová - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 171 s. : il. ; 21 cm - brož.

Daňové teorie : s praktickou aplikací. / Jan Široký - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xv, 249 s. ; 24 cm - brož.

Daňové triky a tipy 4, aneb, Spousta novinek ke snížení daní / Miloš Hovorka - 4., aktualiz. a rozš. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 139 s. ; 18 cm - brož.


Development of social dialogue in the Czech Republic / Jaroslav Hála ... [et al.] - Praha : RILSA, 2002. - 83, v s. : il. ; 30 cm - brož.


Dolomity : putování kouzelným krajem, jeho historií i současností. / [z anglického originálu přeložila Barbora Michálková] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 143 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Dolomity : putovanie čarovným krajom, jeho históriou i súčasnosťou. / [z anglického originálu preložili Barbora Michálková a Olga Škodáčková] - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 143 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Dopravní politika / Ivo Drahotský, Pavel Šaradín - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2003. - 127 s. : il. ; 30 cm - brož.

Dynamický harmonogram : elektronické rozvrhování technicko-ekonomických procesů v řízení malých a středních podniků. / Václav Beran a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 172 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Ekonomická a účetní agenda podnikatele / Jana Pilátová, Tomáš Pilát - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 136 s. : formuláře ; 23 cm - brož.

Ekonomická teorie obranné průmyslové základny / Miroslav Krč, Vladimír Šefčík - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomie a ekonomika / Marie Bednaříková ... [et al.] - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI, 2003. - 509 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomika práce ve stavebnictví : cvičení. / Alena Tichá, Gabriela Kocourková - Brno : CERM, 2002. - 98 s. ; 30 cm - brož.

Fondové financování jako faktor diverzifikace veřejných financí / Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2003. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Grantové nabídky a české školy / Milan Pol, Milada Rabušicová a kol. - 1. vyd. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko, 2003. - 128 s. : il. ; 21 cm - brož.

Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století / Milan Myška a kolektiv - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - 519 s. : il. ; 24 cm - váz.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce: hodnocení kvality a přínosů rekvalifikací a veřejně prospěšných prací účastníky : průběžná zpráva z 2. etapy pilotního výzkumného projektu. / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2002. - 62 s., [45] s. příl. : il. ; 30 cm - Brož.


Hospodářská politika / Christiana Kliková, Igor Kotlán - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003. - 275 s. : il. ; 24 cm - váz.

ICSC 2003 : first International conference on Soft Computing applied in computer and economic environments. : January 30-31, Kunovice, Czech Republic. : proceedings. - Vyd. 1. - Kunovice : European Polytechnical Institute, 2003. - 223 s. : il. ; 30 cm - brož.

Internet a konkurenceschopnost podniku : V. ročník konference. : sborník příspěvků. : Zlín, 12.3.2003. / [Radek Benda ... et al.] - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 213 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Intuitivní marketing / Miloš Toman - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 137 s. ; 21 cm - brož.

Investiční majetek ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH / Helena Kelblová, Václav Benda - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 325 s. ; 22 cm - váz.

Jak si vytvořit působivý image : krok za krokem k úspěšné kariéře. / Eleri Sampsonová - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak správně na hypotéky / František Pavelka, Radka Opltová - 2. vyd. - Praha : Consultinvest, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2002 / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 10. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2002. - 199 s. ; 21 cm - brož.

JCD : příručka k uvádění údajů do Jednotné celní deklarace. / Otakar Krátký - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 436 s. : formuláře ; 22 cm - váz.

Job revolution : nové trendy ve světě práce. / Peter Hartz ; [z německého originálu přeložili Jiří Senohrábek a Jiří Pondělíček]. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 2003. - 176 s. : il. ; 24 cm - váz.


Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. / Stanislav Motl - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2003. - 263 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Kapitálové trhy / Pavel Duspiva, Liběna Tetřevová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie, 2002-. - 2 sv. : il., tab. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Kapitoly z psychologie pro ekonomy / Luděk Kolman - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Katedra psychologie, 2000-. - 3 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Kořeny československé reformy 1968 1. Československo a rozpory v sovětském bloku 2. Reforma trvale nemocné ekonomiky / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 323 s. ; 21 cm - brož.

Makroekonomie / Tibor Paulík, Pavlína Pellešová - Karviná : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 346 s. : il. ; 24 cm - brož.

Marketing v Evropské unii / Alena Klapalová - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, 2003. - 111 s. : il. ; 30 cm -

Marketingová komunikace : [získání pozornosti zákazníků a naplnění jejich očekávání]. / Miroslav Foret - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xv, 275 s. : il. ; 24 cm - váz.

Metodický návod pro prevenci, evidenci, šetření a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání / zpracoval Zdeněk Vačkář - Praha : SOVAK, 2002. - 28 s., [10] s. příl. ; 21 cm - brož.

Mezinárodní obchod : modely zahraničního obchodu. : studijní text pro kombinované studium. / Prof. Ing. Jiří Dvořák, Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - iv, 116 s. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní obchod : úvod do studia mezinárodního obchodu. / Jiří Dvořák ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 116 s. ; 30 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Mzda, plat a jiné formy odměňování za práci v ČR / Jiří Kocourek, Ladislav Trylč - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 655 s. : formuláře ; 22 cm - váz.

Mzdové účetnictví 2003 : praktický průvodce. / Václav Vybíhal a kolektiv - 6. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 354 s. : il. ; 23 cm - brož.


Nařízení vlády č. 104/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 : úplné znění. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 88 s. ; 22 cm - brož.

Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. / [zpracoval Václav Svoboda, Jiří Rozenek] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2003. - 122 s. ; 30 cm - Brož.

Němčina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 15. Svět / [ilustrace Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Němčina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 10. Cestování a doprava / [ilustrace Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Němčina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 6. Povolání / [ilustrace Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Německo-český slovník bezpečnosti práce / Jiří Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2002. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Nezaměstnaní na trhu práce : dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. : závěrečná zpráva. / Petr Mareš, Jiří Vyhlídal, Tomáš Sirovátka - Brno : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 62, v s. : il. ; 30 cm - brož.

Neziskové organizace : vznik, účetnictví, daně. / Růžena Růžičková - 5., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání, aneb, Hledáme nového Baťu / Ladislav Ludvík, Zdeněk Mikoláš - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 50 s. : il. ; 30 cm - brož.

Obce (města) a výdaje na sociální a zdravotní služby v r. 2001 : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Ladislav Průša - Praha : Výzkumnný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 18, v s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Obhajoba zapomenutých myšlenek / Václav Klaus - Praha : Academia, 2003 dotisk. - 452 s. ; 21 cm - váz.


Obchodování s dřívím / Jiří Bartuněk, Hana Kelblová - Písek : Matice lesnická, 1999. - 167 s., [3] s. obr. příl. : il., mapy ; 24 cm - brož.

ODOK '01 : Tagungsberichte vom 9. Österreichischen Online-Informationstreffen und 10. Österreichischen Dokumentartag. : 24.-27.4.2001, Universität Graz. / herausgegeben von Eveline Pipp - Wien : Phoibos, 2002. - 221 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Optimalizace akciového portfolia v podmínkách Burzy cenných papírů Praha : zkrácená verze PhD Thesis. / Veronika Novotná - V Brně : Vysoké učení technické, Podnikatelská fakulta, 2003. - 27 s. ; 21 cm - brož.

Paradigmenwechsel beim Steuererlass - § 227 AO im Brennpunkt überschuldeter Haushalte / Carsten Joachim Farr - , 2002. - xvi, 186 s. ; 21 cm - Brož.

Pokyny 2003 : výběr prováděcích předpisů z Finančních zpravodajů od roku 1993. : smlouvy o zamezení dvojího zdanění. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 640 s. ; 22 cm - Brož.

Pracovněprávní předpisy : podle stavu k 4.4.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 400 s. ; 24 cm - brož.

Pracovní úrazy / vybral a sestavil Jaroslav Brácha, Vojtěch Mráz - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 80 s. ; 30 cm - Brož.

Pravda : [příběh jedné z nejbohatších žen světa]. / Mouna Ayoubová ; [z francouzského originálu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 176 s. ; 21 cm - váz.

Právní rukověť mzdové účetní : řešení praktických otázek ze mzdově právní a personální agendy. / Ladislav Jouza - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2003. - 326 s. ; 21 cm - brož.

Privatizace domů a prodej bytů podle zákona o vlastnictví bytů ve znění zákona č. 451/2001 Sb. a vzory potřebných písemností / Milan Horák, Helena Nováková - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 270 s. ; 21 cm - brož.

Problematika průběžného sledování nákladů odlitků v českých slévárnách : III. seminář. : březen 2003, Brno. / řešitelé projektu Jaroslav Šenberger ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Česká slévárenská společnost, Odborná komise ekonomická, 2003. - 1 sv. (v různém stránkování) : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Profesionální úvod do kosmetiky a vizážistiky / Lucie Bartoš - 1. vyd. - Chomutov : Academy of visage, 2003. - 104 s. : il. ; 28 cm - Brož.


Provozní pokyny pro zvedací zařízení / [Miroslav Jadlovec] - Praha : SOVAK, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Průmyslová revoluce : o původu moderní techniky. / Ákoš Paulinyi ; [z německého originálu přeložil Ivan Jakubec]. - 1. české vyd. - Praha : ISV, 2002. - 290 s. : il. ; 22 cm - váz.

Průvodce neziskovým sektorem Evropské unie / Oldřich Čepelka - Vyd. 1. - Liberec : Omega, 2003. - 135 s. : il. ; 25 cm - brož.

Prywatyzacja i zysk? : przedsiebiorcy a gospodarka instytucjonalna w Mezopotamii od 3. do 1. tysiaclecia przed Chr.. / Michael Jursa - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2002. - 137 s. ; 20 cm - brož.

Příjmy, vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok ... 2001. Díl 3. Domácnosti s minimálními příjmy / zpracoval Odbor šetření u domácností ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 47 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Případové studie z business marketingu / Vojtěch Spáčil - 3., přeprac. vyd. - Ostrava : Repronis, 2003. - 19 s. ; 30 cm - brož.

Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost / Michal Kříž - 2. vyd. - Praha : IN-EL, 2003. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.

Psychologie práce pro manažery / Milan Mikuláštík - Vyd. 2., nezměn. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 114 s. : il. ; 30 cm -

Regionální rozvoj v podmínkách sbližování a vstupu České republiky do Evropské unie / Tibor Paulík a kolektiv - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 328 s. ; 25 cm - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2002 / Petr Pelech - 7. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001 : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Ladislav Průša - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 16, v s. ; 30 cm - brož.


Rozvojová ekonomika : vybrané problémy II. / Lenka Adamcová, Soňa Sýkorová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 123 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ruština pro ekonomy I : odborné texty. / Mark Anfilov, Marie Horvátová - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 91 s. : il. ; 30 cm - brož.

Slovník pro firemní praxi německo-český - česko/německý / Albert B. Cinolt - 1. vyd. - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2003. - 248 s. ; 16 cm - brož.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.

Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky : sborník z mezinárodní konference akademických funkcionářů ve dnech 4.-6. února 2003. / editoři Arnošt Wahla, Václav Lednický - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie a regionálního rozvoje, 2003. - 147 s., [2] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Teorie a metodologie evaluací operačních programů EU : (příprava kandidátských zemí na využití strukturálních fondů EU). : sborník přednášek z mezinárodní konference konané pod záštitou rektorky Vysoké školy ekonomické v Praze a Ministerstva pro místní rozvoj ČR a ve spolupráci s Centrem evropských studií FMV VŠE a Konrad-Adenauer-Stiftung. : Praha, [6.11.] 2002. / sestavil René Wokoun - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta národohospodářská, Středisko regionálních a správních věd, Katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, 2002. - 77 s. : il. ; 21 cm - brož.

Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje / Petr Rumpel - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2002. - 178 s. ; 24 cm - brož.

Testy pro výběr povolání : uplatněte svoje IQ, osobnost a předpoklady v té pravé profesi. / Jim Barrett ; [překlad z angličtiny Jiří Dalajka]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - iii, 187 s. : il. ; 23 cm - brož.

The Czech national bank's forecasting and policy analysis system / edited by Warren Coats, Douglas Laxton and David Rose - Prague : Czech National Bank, [2003]. - 142 s. : il. (většina barev.) ; 24 cm - Brož.

Tibetské mistrovské metody / Tarthang Tulku ; [z anglického originálu přeložila Wanda Dobrovská]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 159 s. ; 21 cm - váz.

Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé / Sang H. Kim - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 162 s. ; 21 cm - brož.


Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika / editoři Tomáš Sirovátka, Petr Mareš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. - 272 s. : il. ; 25 cm - brož.

Účetnictví pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek od A do Z / Marta Neplechová - Olomouc : ANAG, 2003. - 206 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací 2003 / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2003. - 277 s. ; 21 cm - brož.

Učitel českého jazyka a současná základní škola : (se zaměřením na edukační materiály předmětu). / Milan Polák - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 186 s. : il. ; 29 cm - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro nevýdělečné organizace, ve znění vyhlášky č. 504/2002 Sb. : politické strany a politická hnutí, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti a jimi zřizované právnické osoby, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, veřejné vysoké školy, honební společenstva, společenství vlastníků jednotek, ostatní nevládní organizace. / Blažena Petrlíková - Olomouc : ANAG, 2003. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Úhrada za dodávku tepla / Karel Bašus - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 302 s. ; 21 cm - brož.

Úskalí evropské integrace / Petr Mach - 2. dopl. vyd. - Praha : CEP, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia personalistiky / Václav Šamonil - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Venkov a zemědělský sektor v programech EU : sborník z konference. - Praha : IREAS, 2003. - 64 s. ; 21 cm - IREAS, Institut pro strukturální politiku ; váz.

Veřejné finance / Eva Lajtkepová - Vyd. 4. přeprac. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 94 s. ; 21 cm - brož.

Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století / Jozef Faltus, Václav Průcha - 2. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 194 s. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z kariérového poradenství / Dagmar Scherrerová - Vyd. 1. - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 166 s. ; 21 cm - brož.


Vyhláška č. 6/2003 Sb., o hygienických limitech - Český Těšín : Poradce, 2003. - 40 s. ; 22 cm - brož.

Využití a obnova zemědělské techniky / [Zdeněk Abrham ... et al.] - Praha : Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2002. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Výzkum postojů nezaměstnaných a ohrožených nezaměstnaností v regionu Severozápad k problematice dalšího vzdělávání : [výzkumná zpráva]. / autoři výzkumu Petr Krohe, Milena Rosová - Brno : ECON publishing, 2002. - 87 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Vzory hodnocení rizik pro výběr, poskytování a používání OOPP / Karel Novotný - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 139 s. ; 30 cm - Brož.

Vztahová inteligence : schopnost a umění získat si lidi. / Stefan F. Gross ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 235 s. ; 21 cm - brož.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník - upozornění - Český Těšín : Poradce, 2003. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Zaměstnávání občanů se ZPS, důchodců, cizinců, mladistvých a studentů, absolventů škol, žen a dalších kategorií / Zdeňka Leiblová ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Zdaňování mezd a platů / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 401 s. ; 22 cm - váz.

Zdaňování mezd a platů / Katarína Dobešová - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 470 s. : il. ; 22 cm - váz.

Zefektivnění a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zrušení a zánik společnosti : (průvodce zánikem společnosti). / František Peštuka - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2003. - 227 s. : formuláře ; 21 cm - brož.

Zvyšování výkonnosti procesním řízením nákladů / Vladimír Staněk - 1. vyd. - Praha : Grada, 2003. - 236 s. : il. ; 23 cm - brož.


100 let chemické výroby v Přerově - Přerov : Precheza, [1994]. - [15] s. : il. (většina barev.), portréty, faksim. ; 22 x 30 cm - Brož.

30 dní pro neziskový sektor : sborník informací 2003. : [šestý ročník celostátní informační a mediální kampaně neziskových organizací, 1. února - 2. března 2003]. - Praha : Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, c2003. - 20 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

39. aktiv elektrotechniků 2003 : [sborník přednášek]. : 28.-29.1.2003, Vysoká škola ekonomická, Praha. / [Vincent Csirik ... et al.] - 1. vyd. - Pardubice : UNIT, 2003. - 110 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist