Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (květen-červen) - E. Politika

za květen-červen 2003

Aluminiová královna : rusko-čečenská válka očima žen. / Petra Procházková ; [foto Iva Zimová, Petra Procházková]. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 165 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Arizace české kinematografie / Petr Bednařík - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 153 s. ; 21 cm - brož.

Conference of Foreign Ministers : 28-29 May 2001 [the Černín Palace Prague, Czech Republic. / edited by Barbara Day] - Prague : Prague Society for International Cooperation, 2002. - 247 s. : barev. il., portréty ; 23 cm - váz.

Čelovek s krasnogo kvadrata / N.V. Kajsyn - Zastávka u Brna : Nikolae V. Kajsyn, 2003. - 187 s. : il. ; 22 cm -

Česká a polská historická tradice a její vztah k současnosti : Pardubická konference (18.-20. dubna 2002). / Dominik Hrodek (ed.) - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003. - 241 s. : il. ; 21 cm - brož.

České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky - Vyd. 1. - OlomoucOpavaŠenov u Ostravy : Filozofická fakulta Univerzity Palackého : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Tilia, 2003. - 287 s. ; 24 cm - brož.

Deset let Ústavy České republiky : východiska, stav, perspektivy. : sborník příspěvků. / uspořádal Jan Kysela - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 423 s. ; 21 cm - váz.

Deset prezidentů / Libor Budinský - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2003. - 285 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Do posledního okamžiku : vzpomínky Hitlerovy sekretářky. / Traudl Jungeová ve spolupráci s Melissou Müllerovou - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 303 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Evropská krize 1938 : pět projevů. / Eduard Beneš - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2003. - 41 s. : il., faksim. ; 20 cm - brož.


Heydrich : sluha smrti. / Charles Whiting ; [z anglického originálu přeložil Jan Kozák]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2003. - 187 s., [8] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.


Hitlerovo Německo : život v období Třetí říše. / Matthew Hughes & Chris Mann ; přeložil Petr Kovács. - Praha : Columbus, 2002. - 224 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Holocaust: --a Bůh tehdy mlčel : tři osudy a jeden proces: pohled do zákulisí nacistických vyhlazovacích záměrů. / Roman Cílek - Český Těšín : Agave, 2003. - 239 s., [48] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - váz.

Idea státu Rakouského / František Palacký - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Jan Masaryk : osobní vzpomínky. / Robert Hamilton Bruce Lockhart ; [překlad Petr Honzík]. - Krnov : Vladimír Kořínek, 2003. - 90 s., 24 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Kaddiš za nenarozené dítě / Imre Kertész ; [z maďarského originálu přeložila Dana Gálová]. - Vyd. 2., V nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2003. - 154 s. ; 21 cm - váz.

Kam zmizel zlatý poklad republiky : o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem za to, že naši vojáci mohli po jejich boku umírat ve válce proti Hitlerovi. / Stanislav Motl - Vyd. 1. - Praha : Rybka Publishers, 2003. - 263 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.

Kardinál Tomášek : generál bez vojska--?. / [uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško] - Vyd. 2., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 209 s., [16] s. obr. příl. : faksim. ; 22 cm - váz.

Kletba faraonů, aneb, Egyptem převážně vážně / Karin Stružková ; [fotografie Petr Adámek]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 144 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Komunistický experiment v Rusku 1917-1991, aneb, Malé dějiny SSSR / Václav Veber - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 2001. - 233 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Kořeny československé reformy 1968 1. Československo a rozpory v sovětském bloku 2. Reforma trvale nemocné ekonomiky / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2000. - 323 s. ; 21 cm - brož.

Kořeny československé reformy 1968 3. Změny ve společnosti 4. Struktura moci / Karel Kaplan - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 425 s. ; 21 cm - brož.

Mezinárodní organizace a režimy ve středovýchodní Evropě / Šárka Waisová - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 241 s. : il. ; 21 cm - brož.


Národnostní menšiny : historické souvislosti některých aktuálních problémů v Evropě a v ČR. : XII. Letní škola historie. / [editorky Jana Kohnová, Maria Bezchlebová] - Praha : Porta linguarum, 2000. - 163 s. ; 21 cm - brož.

Obhajoba zapomenutých myšlenek / Václav Klaus - Praha : Academia, 2003 dotisk. - 452 s. ; 21 cm - váz.

Oči sfingy : nové pohledy na prastarou zemi na Nilu. / Erich von Däniken ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 2. - Praha : Knižní klub, 2003. - 271 s. : il. (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

Ohnivý meč / Christian Jacq ; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Slavíkovská]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 255 s. ; 25 cm - váz.

O české státnosti : úvahy a polemiky. 1. Český stát a Němci / Václav Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 413 s. ; 22 cm - brož.

O české státnosti : úvahy a polemiky. 2. O právech, svobodách a demokracii / Václav Pavlíček - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 285 s. ; 22 cm - brož.

Parties in the parliament. Why, when and how do parties act in unity? : Parliamentary Party Groups in the Chamber of Deputies in the years 1998-2002. / Lukáš Linek, Petra Rakušanová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 73 s. : il. ; 30 cm - brož.

Politický systém České republiky : historie a současnost. / Karel Vodička, Ladislav Cabada - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 351 s. : il. ; 24 cm - váz.

Poválečná justice a národní podoby antisemitismu : postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. : (sborník příspěvků). / [edičně připravil Mečislav Borák] - Vyd. 1. - PrahaOpava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 396 s. ; 21 cm - brož.

Přehled dějin mezinárodních vztahů 1. Od starověku do roku 1914 / Zdeněk Veselý - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2003. - 244 s. : mapy ; 23 cm - brož.


Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu : židovská problematika a antiseminismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. : (sborník příspěvků). / [edičně připravil Mečislav Borák] - Vyd. 1. - PrahaOpava : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky : Slezský ústav Slezského zemského muzea, 2002. - 198 s. ; 21 cm - brož.


Sborník politologický 4. Média a demokracie / [editor Aleš Lisa] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, 2002. - 98 s. : il. ; 30 cm - brož.

StB + justice : nástroje třídního boje v akci Babice. / Adolf Rázek - Vyd. 1. - Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2002. - 295 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty, faksim. ; 30 cm - brož.

Sudetoněmečtí katolíci jako oběti nacismu / Rudolf Grulich ; [z německého originálu přeložil Jakub Smrčka]. - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2002. - 96 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Summit NATO v Praze 2002 : výsledky, dokumenty a projevy. / uspořádali Břetislav Dančák, Petr Suchý ; [překlady dokumentů a projevů Ivo Pospíšil]. - 1. vyd. - BrnoOstrava : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav : Jagello 2000, 2002. - 90 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Teorie mezinárodních vztahů / Petr Drulák - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 220 s. ; 20 cm - brož.

Terorismus : historicko-psychologická studie. / Jan Zeman - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 166 s. ; 17 cm - brož.

The European left after 1989 - West and East : [a selection of papers presented at two seminars of the Central European University held in Prague in 1997 and 1999 with the support of Friedrich Ebert Stiftung]. / edited by Jiří Musil and Zdeněk Suda - Prague : SET OUT, 2000. - 252 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

The Presidents of the United States of America / by Frank Freidel; Hugh S. Sidey, contributing author - 15th ed. - Washington : White House Historical Association, 1999. - 91 s. : il., faksimile ; 26 cm + 2 příl. - brož.

Transition to democracy: Czech Republic and South Africa compared / edited by Peter Skalník - 1st ed. - Prague : Set Out, 1999. - ix, 92 s. ; 21 cm - brož.


T.G. Masaryk a československá státnost : XIII. Letní škola historie. : sborník textů a přednášek. / [editorky Kohnová,Jana , Bezchlebová,Maria] - Praha : Porta linguarum, 2001. - 145 s. ; 21 cm - brož.


Uranový gulag : jáchymovské peklo. / Zdeněk F. Šedivý - Vyd. 1. - Brno : MOBA, c2003. - 223 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Úvod do postmoderní státovědy / Vladimír Zoubek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.

Víc než dva roky jednoho života / Horst W. Stölzig ; [z německého originálu přeložila Hana Tomková]. - Ústí nad Labem : Albis International, 2003. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Vládne u nás mafie?, aneb, Zločinci unikají trestu / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Olomouc : Olga Vondráková, 2002. - 63 s. ; 19 cm - brož.

Volby do poslanecké sněmovny 2002 / Lukáš Linek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. - viii, 264 s. : il. ; 24 cm - brož.

Zdař bůh, Cheopsi! : netradiční úhel pohledu na význam egyptských pyramid. / Ladislav Pávek - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 157 s., [24] s. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 21 cm - váz.

Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / Ludmila Stěpanova, Zdeňka Vychodilová - 2., přeprac. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002. - 69 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist