Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (květen-červen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za květen-červen 2003

Aluminiová královna : rusko-čečenská válka očima žen. / Petra Procházková ; [foto Iva Zimová, Petra Procházková]. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 165 s. : portréty ; 20 cm - brož.

Angličtina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 2. Osoby / [ilustroval Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Angličtina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více než 500 slovíček podle tematických skupin. 12. Město a vesnice / [ilustroval Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám / editoři Jaroslav Čechura, Zdeněk Kárník - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002-. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 5(1) ; brož.

Apres le postmodernisme quelle philosophie? / [sous la direction de Petr Horák, Josef Krob, Francois Rivenc] - BrnoParis : Masarykova univerzita : Sorbonne, 2002. - 204 s. ; 21 cm - brož.

Argumentace a přesvědčování : základní informace k tématům kurzu, náměty ke cvičením v semináři i k samostatnému výcviku, problémové okruhy k testům, témata k seminárním pracím, seznam odborné literatury ke studiu. / Josef Skácel - Vyd. 1. - V Karviné : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - 65 s. ; 21 cm - brož.

Asertivita jako lék v profesních a mezilidských vztazích / Tomáš Novák, Alžběta Pokorná - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - ix, 118 s. ; 24 cm - brož.

Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazování žen v ČR a srovnání s EU / Anna Putnová ... [et al.] - Vyd. 2. rozš. - V Brně : Zdeněk Novotný, 2003. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Bezpečnostní pravidla činností s dětmi a mládeží : zajištění bezpečnosti práce s kolektivy dětí a mládeže a ochrany dětí a mládeže před škodlivými vlivy. : metodická příručka Českého svazu ochránců přírody. / Jan Kutý - Vyd. 4., rozš. a dopl. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR : Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, 2002. - 160 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Junák - svaz skautů a skautek ČR ; brož.

Brno nostalgické i ironické / Jiří Kratochvil - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2001. - 186 s. ; 20 cm - váz.

Co čas přivál / Antonín Pospíšil - 2., upr. vyd. - Šternberk : RETI, 2002. - 198 s., 9 s. obr. příl. ; 21 cm - Brož.


Co vlastně ti nevidomí dělají? : próza a poezie nevidomých autorů. / Jiří Mojžíšek ... [et al.] ; ilustrovala nevidomá Pavla Francová. ; [připravili a uspořádali Jan Nouza a Miroslav Michálek]. - Praha : Okamžik, 2003. - 134 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cuba / Lenka Martínková - [Česko : s.n.], 2003. - 56 s., [24] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - brož.

Cvičení ze statistiky 2. / Marie Prášilová - Vyd. 1 - Praha : Credit, 1999. - 115 s ; 30 cm - brož

České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky - Vyd. 1. - OlomoucOpavaŠenov u Ostravy : Filozofická fakulta Univerzity Palackého : Slezský ústav Slezského zemského muzea : Tilia, 2003. - 287 s. ; 24 cm - brož.

Das Aspekt des Politischen in der frühen Lyrik Hugo Sonnenscheins / Dieter Wilde - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. - 322 s. : il. ; 21 cm - brož.

Desatero pohodových žen / Ursula Nuberová ; [z německého originálu přeložila Jarmila Doubravová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 175 s. ; 18 cm - váz.

Domácí lékař pro ženy : tato kniha přináší více než 2000 návodů na domácí ošetření či léčení zdravotních problémů, které se dotýkají největšího počtu žen. / uspořádala Sharon Faeltenová ve spolupráci s redaktory Prevention Magazine Health Books ; přeložila Růžena Loulová. - 1. vyd. - V Praze : Columbus, 2003. - 551 s. ; 21 cm - váz.

Duchovní cesty islámu / Luboš Kropáček - 3. dopl. vyd. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 292 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Důsledky modernity / Anthony Giddens ; [z anglického originálu přeložil Karel Müller]. - 2. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. - 200 s. ; 20 cm - brož.

Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století / [Hana Navrátilová] - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 2001. - 252 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Electroboy : vzpomínky na mánii. / Andy Behrman ; [z anglického originálu přeložila Hana Loupová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 255 s. ; 21 cm - brož.


Emocionální nezpůsobilost / Bryn C. Collinsová ; [z anglického originálu přeložil Jiří Papoušek]. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2003. - 247 s. ; 21 cm - váz.


Encyklopedie přípravy pro přijímací řízení na právnické fakulty / [Igor Kotlán ... et al.] - Vyd. 2. (přeprac. a aktualiz.). - Ostrava : Institut vzdělávání SOKRATES, 2002. - s. 20-202 ; 30 cm - brož.

Enigma 2. Tajemství Západu / [z německého originálu přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Enigma 3. Tajemství Východu / [z německého originálu přeložil Dušan Zbavitel] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Evoluční ontologie / Josef Šmajs, Josef Krob - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 399 s. ; 22 cm - váz.

Evropská krize 1938 : pět projevů. / Eduard Beneš - 1. vyd. - Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2003. - 41 s. : il., faksim. ; 20 cm - brož.

Fejetony, eseje, komentáře k životnímu stylu v České republice 90. let : textová příručka pro velmi pokročilé. : doplňkový učební materiál. / Milena Vonková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.

Globalizace / Václav Mezřický (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 147 s. : il. ; 20 cm - brož.

Grantové nabídky a české školy / Milan Pol, Milada Rabušicová a kol. - 1. vyd. - Praha : Národní vzdělávací fond, Národní informační středisko, 2003. - 128 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury. / Rolf Rendtorff ; [z německého originálu přeložil Jiří Hoblík]. - Vyd. 3. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 375 s. ; 22 cm - váz.

Hospodářská statistika / Jiří Dvořák ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2002. - 87 s. : il. ; 30 cm - brož.

Hry a nápady pro školáčky : jaro. / Zdenka Marková - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 165 s. : il. ; 21 cm - brož.


Huehuehtlahtolli : svědectví starého slova. : rétorika, morální a teologická filosofie předkolumbovského Mexika. / úvodní studie Miguel Léon-Portilla ; přepis z náhuatl a překlad do španělštiny Librado Silva Galeana. ; [překlad ze španělštiny Ludmila Holková]. - Brno : CERM, 2002. - 179 s. : il. ; 25 cm - brož.


ICSC 2003 : first International conference on Soft Computing applied in computer and economic environments. : January 30-31, Kunovice, Czech Republic. : proceedings. - Vyd. 1. - Kunovice : European Polytechnical Institute, 2003. - 223 s. : il. ; 30 cm - brož.

Idea státu Rakouského / František Palacký - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

IUS Romanum : sborník příspěvků ze IV. konference právních romanistů ČR a SR na téma Diskriminace v římském právu konané 2. a 3.11.2001 v Olomouci. / sestavila Kamila Bubelová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 104 s. ; 21 cm - brož.

Jak ochránit předškolní dítě před sexuálním zneužitím : (pracovní materiály k seminářům). / Jiřina Dolanská - Vyd. 1. - Praha : Elektra, 2002. - 49 s. ; 30 cm - brož.

Jak si vytvořit působivý image : krok za krokem k úspěšné kariéře. / Eleri Sampsonová - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jazykovaja situacija: istoki i perspektivy : (bolgarsko-češskije paralleli). / Gana Gladkova, Iskra Likomanova - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 452 s. ; 23 cm - brož.

Kaddiš za nenarozené dítě / Imre Kertész ; [z maďarského originálu přeložila Dana Gálová]. - Vyd. 2., V nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2003. - 154 s. ; 21 cm - váz.

Kardinál Tomášek : generál bez vojska--?. / [uspořádali Jan Hartmann, Bohumil Svoboda a Václav Vaško] - Vyd. 2., rozš. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 209 s., [16] s. obr. příl. : faksim. ; 22 cm - váz.

Každodenní hrdina : filosofické úvahy. / Delia Steinberg Guzmán ; [překlad Slavica Kroča, Sabina Hrnčířová]. - Vyd. 1. - Praha : Nová Akropolis, 2003. - 117 s. : il. ; 22 cm - váz.

Kletba faraonů, aneb, Egyptem převážně vážně / Karin Stružková ; [fotografie Petr Adámek]. - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 144 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Kultura manažerské komunikace / Jaroslav Bartošek - Vyd. 3. nezm. - Ve Zlíně : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 108 s. ; 30 cm - brož.

K novověkým sociálním dějinám českých zemí 1. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566-1848 / editoři Zdeněk Kárník, Jiří Štaif - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1999. - 340 s. : il., tab. ; 21 cm - brož.


K novověkým sociálním dějinám českých zemí 4. Zvraty a převraty 1939-1992 / editoři Zdeněk Kárník, Jan Měchýř - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2001. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Manuál tvořivé komunikace / Jiří Pokorný - Brno : CERM, 2003. - 195 s. ; 25 cm - brož.

Mediace : způsob řešení mezilidských konfliktů. / Lenka Holá - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 190 s. : il. ; 23 cm - brož.

Mluví k vám Ferdinand Peroutka : rozhlasové komentáře Rádio Svobodná Evropa. / Ferdinand Peroutka ; [texty vybrala a k vydání připravila Zuzana Fialová. ; doslov napsal Jiří Pernes]. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2003- . - 1 sv ; 27 cm - díl 1 ; váz.

Modlitby oknem 40/70 : modlitební příručka. / sestavil Derrick Trimble - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2002. - 167 s. : mapy ; 21 cm - brož.

Na tom záleží-- / Denisa Střihavková - Vyd. 1. - Praha : JPM Tisk, [1999]. - 2 sv. : il. ; 20 cm - sv. [1] ; váz.

Nástin sociálního vývoje českých zemí 1780-1914 / Jana Machačová, Jiří Matějček - Opava : Slezské zemské muzeum, 2002. - 498 s. : il., mapky ; 21 cm - brož.

Neverbální komunikace / Oldřich Tegze - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - ix, 482 s. : il., portréty ; 23 cm - váz.

Němčina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 12. Město a vesnice / [ilustrace Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Němčina : tematický obrázkový slovník. : metoda postupného osvojení slovní zásoby více jak 500 slovíček podle tematických skupin. 2. Osoby / [ilustroval Antonín Šplíchal] - Dubicko : INFOA, [2003?]. - 1 složený l. : barev. il. ; 23 x 23 cm - brož.

Nová cesta rozvoje malého a středního podnikání, aneb, Hledáme nového Baťu / Ladislav Ludvík, Zdeněk Mikoláš - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 50 s. : il. ; 30 cm - brož.


Odmaturuj! ze společenských věd / [zpracovali František Emmert ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 224 s. : il. ; 24 cm - brož.


On : kulturní historie penisu. / David M. Friedman ; přeložil Zdík Dušek. - Vyd. 1. - Praha : Columbus, 2003. - 354 s. ; 21 cm - váz.

Ovlivňování a autonomie v psychoanalýze / Stephen A. Mitchell ; [z anglického originálu přeložila Lenka Smetanová]. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2002. - 292 s. ; 21 cm - váz.

O čem sní ženy 1 / Olga Sommerová - Vyd. 2. - Lidice : Sláfka, 2003. - 210 s. : portréty ; 18 cm - váz.

O předsudcích / Tomáš Novák - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2002. - 106 s. ; 21 cm - brož.

O středních vrstvách v českých zemích 1750-1950 : základní zjištění, hypotézy, náměty. / Jana Machačová, Jiří Matějček - Opava : Slezské zemské muzeum, 2002. - 208 s. ; 23 cm - brož.

Pes a jeho reč / Gwen Bailey ; [z anglického originálu preložili Alena Krupauerová a Blažena Lisá]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Pět neděl v Siamu / Blanka Jehlíková - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 178 s., [24] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Politické a sociální elity / František Svátek - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Populační vývoj České republiky 1990-2002 / [Zdeněk Pavlík a Milan Kučera - editoři] - 1. vyd. - Praha : DemoArt, 2002. - 98 s. : il. ; 30 cm - brož.

Porady : průvodce pro organizátory, vedoucí a účastníky porad. / Anita Bischof, Klaus Bischof ; [překlad z němčiny Dušan Spáčil]. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Povídej mi o lásce / Michel Quoist ; [z francouzského originálu přeložil Jan Joneš]. - 5. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 212 s. ; 20 cm - brož.

Pozitivní řízení : asertivita pro manažery. / Paddy O'Brienová ; [z anglického originálu přeložila Jana Novotná]. - 3. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 212 s. ; 21 cm - brož.

Praktické zázraky pro Mars a Venuši : devět zásad pro dosažení trvalé lásky, většího úspěchu a pevnéhop zdraví v 21. století. / John Gray ; [z anglického originálu přeložila Petra Klůfová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh : Knižní klub, 2002. - 262 s. ; 21 cm - Práh ; váz.


Pravda : [příběh jedné z nejbohatších žen světa]. / Mouna Ayoubová ; [z francouzského originálu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 176 s. ; 21 cm - váz.

Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře / Roger Scruton ; [z anglického originálu přeložila Klára Cabalková]. - Praha : Academia, 2003 dotisk. - 210 s. ; 21 cm - brož.

První slova na statku s Petrem a Lenkou - Vyd. 1. - Ostrava : Librex, c2002. - [8] s. : barev. il. ; 19 x 19 cm - leporelo

Reemigrace krajanů ze zemí bývalého Sovětského svazu : sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. a 22. září 2001 v Jaroměři-Josefově. / [redaktor Olga Mertlíková] - Jaroměř : Městské muzeum, 2002. - 147 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Rolník v evropské tradiční kultuře / Josef a Lydia Petráňovi - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 2000. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvíjíme sebedůvěru dětí / Angie Roseová, Lynn Weissová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 162 s. : il. ; 23 cm - brož.

Rusisty Ostravskogo universiteta X kongressu MAPRJAL / [editor Mojmír Vavrečka] - Vyd. 1. - Ostrava : Filosofskij fakul'tet Ostravskogo universiteta, 2003. - 61 s. ; 21 cm - brož.

Sám sobě psychologem / Tomáš Novák, Věra Capponi - 3., dopl. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 218 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sebevražedné chování / Jiří Koutek, Jana Kocourková - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 127 s. : il. ; 23 cm - brož.

Sem patřím / Sally Morganová ; přeložil Vladimír Piskoř. - 1. vyd. - Praha : Fraktály, 2002. - 443 s. ; 18 cm - brož.

Sociální kontext života žen pracujících v řídících pozicích : analýza odlišnosti životních postojů a názorů mužů a žen v české společnosti v závislosti na jejich pracovním postavení. / Alena Křížková, Lenka Václavíková-Helšusová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sociální psychologie pro učitele odborných předmětů / Zdeněk Mlčák - Vyd. 1. - V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum informačních technologií, 2003. - 77 s. : il. ; 25 cm - brož.


Společenské vědy do dlaně : pro střední školy. / Jaroslav Tulka - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 211 s. ; 10 cm - brož.

Spolupráce vysokých škol České a Slovenské republiky : sborník z mezinárodní konference akademických funkcionářů ve dnech 4.-6. února 2003. / editoři Arnošt Wahla, Václav Lednický - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie a regionálního rozvoje, 2003. - 147 s., [2] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Statistika a pravděpodobnost : učební pomůcka. : studijní opora pro kombinované bakalářské studium. / Zdeněk Karpíšek, Pavel Popela, Josef Bednář - Brno : Akademické nakladateltví CERM, 2002. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Škola pro všechny, aneb, Integrace je když-- / [Jan Michalík] - Vsetín : ZŠ Integra, 2002. - 56 s. : il. ; 22 cm - brož.

Tajemství žen, která by každý muž měl znát : nejnovější kniha o lásce, sexu a milostných vztazích pro vás a pro muže, jehož milujete. / Barbara De Angelis - 1. vyd. - Praha : Eminent, 2002. - 381 s. ; 22 cm - váz.

Takzvané zlo / Konrad Lorenz ; [z německého originálu přeložila Alena Veselovská]. - Vyd. 2., V nakl. Academia 1. - Praha : Academia, 2003. - 234 s. : il. ; 21 cm - váz.

Teze ze sociální psychologie / Julius Sekera - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003-. - 1 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Tibetské mistrovské metody / Tarthang Tulku ; [z anglického originálu přeložila Wanda Dobrovská]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 159 s. ; 21 cm - váz.

Tisíc a jeden způsob jak motivovat sebe i druhé / Sang H. Kim - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 162 s. ; 21 cm - brož.

Umění výchovy dítěte / Julián Melgosa, Raul Posse - Praha : Advent-Orion, 2003. - 195 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Už nechcete žít sami? / Peter F. Kinauer ; [z německého originálu přeložila Lucie Simonová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do postmoderní státovědy / Vladimír Zoubek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 118 s. : il. ; 30 cm - brož.


Vagina monology / Eve Ensler ; [z anglického originálu přeložila Eva Macků]. - Praha : Pragma, 2002. - xxxi, 190 s. ; 20 cm - brož.

Váš pes to ví : jak psi poznají, kdy se jejich pán vrací domů a další neobjasněné schopnosti zvířat. / Rupert Sheldrake ; [z anglického originálu přeložila Marie Frydrychová]. - Vyd. 1. - V Praze : Rybka Publishers, 2003. - 331 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Věčný příběh romantické lásky : psychologie romantické lásky a její role v rozvoji člověka. / Robert A. Johnson ; [z anglického originálu přeložila Hana Petráková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 195 s. ; 21 cm - brož.

Věk bohyně Kálí : cesty po Indii a setkání s lidmi. / William Dalrymple ; přeložil Viktor Faktor. - Vyd. 1. - Praha : Metafora, 2002. - 351 s. ; 21 cm - váz.

Víc než dva roky jednoho života / Horst W. Stölzig ; [z německého originálu přeložila Hana Tomková]. - Ústí nad Labem : Albis International, 2003. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Vítězit bez boje / Josef Kirschner ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 165 s. ; 21 cm - váz.

Volby do poslanecké sněmovny 2002 / Lukáš Linek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2003. - viii, 264 s. : il. ; 24 cm - brož.

Všechno, co víte o lásce a sexu, je lež : dvacet pět předsudků přetvořených tak, abyste dosáhli ve svém intimním životě štěstí a naplnění. / Pepper Schwartzová ; překlad Eva Fuxová. - 1. vyd. - Praha : Metafora, 2002. - 312 s. ; 21 cm - váz.

Vycházky a výlety s dětmi : zážitky, objevy, hry, zábava, poznání. / Miloš Zapletal - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 175 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj invalidity v České republice a ve vybraných zemích EU / Daniela Bruthansová, Anna Červenková, Monika Kolářová - Praha : VÚPSV, 2002. - 84 s., [82] s. příl. : il. ; 30 cm - Brož.

Vztahová inteligence : schopnost a umění získat si lidi. / Stefan F. Gross ; [z německého originálu přeložil Jiří Pondělíček]. - 2. vyd. - Praha : Management Press, 2003. - 235 s. ; 21 cm - brož.


Základy sociologie práva / Miloš Večeřa, Martina Urbanová - 2. vyd. - Brno : Doplněk : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - 207 s. ; 20 cm - Masarykova univerzita ; brož.


Zásady pro přípravu statistických výkazů a dotazníků / zpracoval Odbor obecné metodiky - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 43 s. ; 29 cm - brož.

Zefektivnění a profesní uplatnění handicapovaných studentů na vysokých školách / Kateřina Vitásková a kolektiv - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zeměpisné a politické reálie současného Ruska / Ludmila Stěpanova, Zdeňka Vychodilová - 2., přeprac. vyd. - V Olomouci : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002. - 69 s. ; 21 cm - brož.

Zukunftsfragen der Gesellschaft : Vorträge des Symposions vom 16. Februar 2001. / herausgeber Helmut Hesse - StuttgartMainz : Steiner : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 2001. - 58 s. ; 24 cm - brož.

Z dějin českého myšlení o literatuře : antologie k dějinám české literatury 1945-1990. 2. 1948-1958 / [vybral, uspořádal a edičně připravil Michal Přibáň] - V tomto uspořádání vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. - 628 s. ; 24 cm - brož.

Žít naplno : kniha o dospívání. / Julián Melgosa ; [překlad Milan Hlouch]. - 2. vyd. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 191 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist