Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - J. Lékařství

za červenec-srpen 2003

Acta aphasiologica II : sborník ze semináře. : [Brno 21.6.2001. / sestavila Milena Košťálová] - 1. vyd. - Brno : Asociace klinických logopedů České republiky : Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, 2002. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Advanced iridology signs : advanced signs of the iris, pupil and sclera and their explanations. / Frank Navratil - Neratovice : Frank Navrátil, 2002. - 30 iridologických karet : barev. il. ; 10 cm - volné listy v obálce

Aktuality oboru TRN : akutní stavy v pneumologické praxi. : tuberkulóza. : ošetřovatelství. : sborník abstrakt. / editoři František Salajka, Zdeňka Paráková, Eva Prchalová - 1. vyd. - Hradec Králové : Prion, 2003. - 119 s. ; 21 cm - brož.

Akutní stavy na interním oddělení / Jan Piťha a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Triton, 2003. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Alergie od A do Z : příčiny obtíží, diagnostika, léčba alergií a intolerancí. / Linda Gamlin - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 256 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Alkohol a úrazy / Hana Sovinová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 82 s. : il. ; 22 cm - brož.

Almanach 2001 : I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno. / editor Tomáš Tomáš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, I. ortopedická klinika, 2002. - 51 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Analýza rizik při práci : příručka pro zaměstnavatele. / J. Baumruk ... [et al.] - 3., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 136 s. ; 21 cm - brož.

Apiterapie : přírodní léčba včelími produkty. / Josef A. Zentrich ; [na receptech spolupracoval Jaroslav Vašák]. - Praha : Eminent, 2003. - 173 s. ; 21 cm - váz.

Autour de la table: peurs, risques, interdits et protections-- : XVIeme Atelier Eurethno, Pardubice, République tcheque, 13-16 septembre 2002. / [editeurs Milena Lenderová ... et al.] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 127 s. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních / [Libuše Černá ... et al.] - Vyd. 1. - [Praha]Brno : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR : Institut výchovy bezpečnosti práce, 2002. - 280 s. ; 21 cm - Institut výchovy bezpečnosti práce ; kroužková vazba


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zákoníku práce a předpisech souvisejících / zpracovala Eva Dandová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 165 s. ; 21 cm - Brož.

Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky / Jan Jelínek - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 223 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Chirurgie III : pro střední zdravotnické školy. / František Vyhnánek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2003. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chirurgie II : pro střední zdravotnické školy. / František Vyhnánek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2003. - 238 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chirurgie I : pro střední zdravotnické školy. / František Vyhnánek a kolektiv - 2., přeprac. vyd. - Praha : Informatorium, 2003. - 224 s. : il. ; 21 cm - brož.

Chirurgie varixů dolních končetin / Jiří Herman a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 186 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) : moderní směry v diagnostice a léčbě. / Vladimír Vondra ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Vltavín, 2003. - 64 s. ; 22 cm - brož.

Co jíst, když-- : praktický domácí lékař. / Jarmila Mandžuková - 1. vyd. - Benešov : Start, 2002, 3. dotisk. - 159 s. ; 22 cm - váz.

Cukrovka a obezita : proč dostávají obézní lidé cukrovku?. : jak bojem s obezitou předcházet cukrovce?. : jak cukrovku léčit?. / Štěpán Svačina, Alena Bretšnajdrová - Praha : Maxdorf, 2003. - 246 s. : il. ; 21 cm - brož.

Cvičení s gumovými pásy / Helena Vysušilová ; [fotografie Zdeněk Lhoták]. - 1. vyd. - Praha : Arsci, 2003. - 138 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Čchi kung : cesta ke zdraví a dlouhověkosti. / Radomír Růžička, Rudolf Sosík ; [ilustrace Jana Sosíková]. - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2002. - 176 s. : il. ; 21 cm - brož.


Česko-rakouská konference o rané péči u dětí : Hluboká nad Vltavou, 5. dubna 2003. : abstrakta. / uspořádala Jaroslava Kolářová - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2003. - 18 s. ; 21 cm - brož.


Deník našeho děťátka : důležité události a fotografie z prvního roku života. - Praha : Fortuna Print, 2002. - [40] s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Diety při onemocnění dnou : recepty, rady lékaře. / [Karel Pavelka, Tamara Starnovská] - 2. dopl. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 29 s. : il. ; 21 cm - brož.

Differential diagnosis in gastrointestinal endoscopy / Zdeněk Mařatka - 1. ed. - Prague : Karolinum Press, 2003. - 107 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Domácí hudební lékárnička : hudba je lékem pro duši. / Christoph Rueger - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 327 s. ; 21 cm + 1 CD. - váz.

Druhá strana smrti / Ted Harrison ; [překlad Jan Šraml]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Dyslalie / Beáta Krahulcová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 195 s. : il. ; 21 cm - brož.

Echokardiografie Díl 1. Echokardiografie dospělých / Petr Niederle a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 359 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm - váz.

Echokardiografie Díl 2. Pediatrická a prenatální echokardiografie / [autor] Jan Marek ; [editor] Petr Niederle. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 371 s. : il. (většina barev.) ; 30 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Edukační sborník
***** : XXVII. Brněnské onkologické dny a XVII. Konference pro sestry a laboranty. : 22.-24.5.2003, Brno. / [editoři Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula] - Brno : Masarykův onkologický ústav, 2003. - 236 s. : il. ; 30 cm - brož.

Endokrinologie / Václav Zamrazil, Václav Holub, Petr Kasalický - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 127 s. ; 24 cm - brož.

Ergoterapie mladistvých / Miroslav Klivar - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2003. - 63 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Etické aspekty transformací zdravotnických systémů v rozvinutých státech světa / Jiří Šimek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 157 s. : il. ; 21 cm - brož.


Etika v ošetřovatelství : pomocný učební text. / Jaroslava Fišerová - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2003. - 60 s. ; 21 cm - Brož.

Feng-šuej : klíč k erotickému bydlení. : uvolněte proudění čchi - probudíte slast. / Peter Ortmann - [Praha] : Dobra, 2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Fundamental iridology signs : fundamental signs of the iris, pupil and sclera and their explanations. / Frank Navratil - Neratovice : Frank Navrátil, 2001. - 30 iridologických karet : barev. il. ; 10 cm - volné listy v obalu

Funkční potraviny : kroky ke zdraví. / Pavel Kalač - České Budějovice : Dona, 2003. - 130 s. ; 21 cm - brož.

Gemmoterapie : přírodní léčba pupeny. / Josef A. Zentrich - 2., dopl. vyd. - Praha : Eminent, 2003. - 141 s. ; 21 cm - váz.

Glaukom : průvodce pro pacienty. : úvod pro zdravotníky. : příručka pro rychlou informaci. / Josef Flammer - 1. české vyd. - Praha : Triton, 2003. - 417 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Havarijní plánování / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Herbář, neboli, Bylinář / Petr Ondřej Matthioli - V Praze : Levné knihy KMa, 2003. - 3 sv. : il. ; 23 cm - sv. l ; brož.

Histologie II / Petr Hach, Zuzana Jirsová, Ivan Těšík - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Hluk ve školách / [komentář k současnému stavu v České republice napsala Miluše Havlínová] - Praha : Fortuna, 2002. - 24 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Holistic healing cards : handbook. / Frank Navratil - 1st ed. - Neratovice : Frank Navrátil, 2003. - 176 s. : il. ; 15 cm + 40 holistických karet. - brož.

Hudba jinak : [hudební nástroje a styly, které mohou zlepšit vaše zdraví a změnit váš život]. / Vlastimil Marek - Praha : Eminent, 2003. - 177 s. : barev. il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Hygienické předpisy ve výstavbě / Zuzana Mathauserová - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 16 s. : il. ; 30 cm - brož.


Ikterus : diferenciální diagnostika. / Jiří Ehrmann a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 274 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Investigation of the growth of Czech children and adolescents
***** : normal, underweight, overweight. / editors P. Bláha, J. Vignerová - 1st. ed. - Prague : National Institute of Public Health : Charles University, Faculty of Science, Dept. of Antropology and Human Genetics, 2002. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ischemická choroba srdeční / Jindřich Špinar, Jiří Vítovec a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 361 s. : il. ; 26 cm - váz.

Jak přežít : příručka. / [Garth Hattingh] - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Jak to všechno zvládnu?! : domácnost, zahradu, pevné zdraví a příjemný vzhled. / Soňa Havlová - Vyd. 2., přeprac. a dopl. - Praha : Motto, 2003. - 139 s. ; 21 cm - váz.

Jak trénovat mozek : 83 neurobních cvičení na zlepšení paměti a kondice mozku. / Lawrence C. Katz, Manning Rubin ; [z anglického originálu přeložila Petra Vlčková]. - Praha : Lidové noviny, 2003. - 82 s. : il. ; 22 cm - brož.

Jaroslav Mathon lékař a milovník umění / Tomáš Cydlík - 1. vyd. - ProstějovOpava : Státní okresní archiv : Zemský archiv, 2003. - 77 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Jediná odrodilá buňka : jak vzniká rakovina. / Robert A. Weinberg - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 156 s. ; 21 cm - váz.

Kapitoly z logopedie / Jana Balašová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kardiovaskulární chirurgie / Ivan Vaněk, [Jan Táborský] a kolektiv - Vyd. 1. - V Praze : Karolinum, 2002. - 234 s. : il. ; 23 cm - brož.

Kdy je rakovina léčitelná? / Zdeněk Dienstbier - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 96 s. : il. ; 21 cm - brož.


Kineziologická analýza sportovního pohybu : studie lokomočního pohybu při jízdě na kajaku. / Bronislav Kračmar - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 170 s. : il. ; 21 cm - brož.


Kniha o extázi / Push & Mireille Silcottová - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2003. - 269 s. ; 21 cm - brož.

Kompenzace pohybem / Blanka Hošková - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 63 s. : il. ; 20 cm - brož.

Kompleksia medicino kaj saama akupunkturo / Puramo Chong - 1. eldono. - Dobřichovice : KAVA-PECH, 2003. - 267 s. : il. ; 28 cm - váz.

Konference o mikrobiologii a epidemiologii tuberkulózy a nespecifických plicních infekcí : 16.10.-18.10.2002 Hradec Králové. : [sborník přednášek]. - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, c2002. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Lázeňství podél Zlaté stezky / [Růžena Štemberková, Johann Fuchs] - Prachatice : Městský úřad Prachatice, 2002. - 24 s. : barev. il., mapa ; 22 cm - Brož.

Léčivá síla drahokamů a minerálů / Zora Stormová-Kullová ; přeložila Jana Libichová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 181 s. ; 21 cm - váz.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v letech 1997-2002 / Jiří Vorlíček ... [et. al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 61 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Maminkou spokojeně a beze stresu / Sheryl Gurrentz ; [z anglického originálu přeložila Jana Hübschová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 224 s. : il. ; 23 cm - brož.

MEDI stránky 2003 : oborový katalog pro zdravotnictví. : registrované léky, produkty a služby. - 5. vyd. - Praha : Mediatel, 2003. - 894 s. ; 30 cm - Brož.

Medsoft 2003 : sborník příspěvků[ ze semináře]. : Brno, 2003. - 1. vyd. - Praha : Agentura Action M, 2003. - 176 s. : il. ; 22 cm - brož.

Metoda Ludmily Mojžíšové : cesta k přirozenému otěhotnění. : [deset cviků, které změní váš život]. / Olga Strusková, Jarmila Novotná - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 163 s. : il. ; 20 cm - brož.


Metodické doporučení k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů / [Vladimír Ostrý, Jarmila Škarková] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - Brož.


Milostné předehry : 365 způsobů. / Václav Budinský - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 223 s. ; 21 cm - váz.

Mládneme s antioxidanty / Adriana Ortembergová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 126 s. : il. ; 20 cm - brož.

Modelová studie vyzařování ultrazvukových sond
***** : výsledky řešení projektu Grantové agentury ČR č. 102/00/0936. / Jiří Rozman a kolektiv - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, 2002. - 104 s., [21] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Modul A Díl 1. Teoretické základy medicíny / [Lucie Šmídková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 301 s. ; 21 cm - brož.

Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly / Zdeněk Handl - Vyd. 3. - V Brně : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 139 s. : il. ; 21 cm - brož.

Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu / Jitka Abrahámová, Ladislav Dušek a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 227 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - váz.

Nakládání s odpady ve zdravotnických a jim podobných zařízeních / Dana Římanová, Magdalena Zimová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 327 s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Na cestě za dítětem : dvě malá křídla. / Hana Konečná - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 318 s. : il. ; 22 cm - váz.

Náhrada kyčelního kloubu : rehabilitace a režimová opatření. / Antonín Sosna, David Pokorný, David Jahoda - Vyd. 1 - Praha : Triton, 2003. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nebezpečné odpady / [redaktorka Maggie Thurgood ; komentář k současnému stavu v ČR napsal Jaroslav Lener]. - Praha : Fortuna, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il., tab. ; 30 cm - brož.

Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty / Jaroslav Opavský - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2003. - 91 s. : il. ; 29 cm - brož.

Neváhej a tlač!
***** / [návrh a realizace Huppert/Stempfer] : pamětní kniha pro hosty. : poučná obrazová kniha o záchodě v historii, umění a designu, v literatuře, trávení, defekaci a hygieně, lidových rčeních, humoru a reklamě. - Vyd. 1. - Praha : Diana, 2000. - 81 s. : il. (větš. barev.) ; 19 x 26 cm - brož.


Neznalost energií neomlouvá / Jarmila Průchová - Vyd. 1. - Brno : Istenis, 2001. - 172 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty / Boleslav Taraba - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 111 s. : il. ; 23 cm - váz.

Nosokomiální mykózy / Alena Tomšíková - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 140 s. : il. ; 22 cm - brož.

Obezita : [minimum pro praxi]. / Vojtěch Hainer - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2003. - 119 s. : il. ; 16 cm - brož.

Odborné setkání a výměna česko-německých zkušeností : workshopy. : Cheb, 29.11.2002. : Bayreuth, 20.3.2003. / editor Ludvík Eger - 1. vyd. - Plzeň : CECHTUMA, 2003. - 31 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

OPTA : 9. mezinárodní veletrh oční optiky a oftalmologie. : Brno, Česká republika 28.2.-2.3.2003. : [katalog]. : 9th international fair of the eye optics and opthalmology. : Brno Czech Republic 28.2.-2.3.2003. : [katalogue]. / BVV, Veletrhy Brno - Brno : EXPO DATA, 2003. - 130 s. : barev. il. ; 22 cm - EXPO DATA ; brož.

Ovoce a zelenina jako lék : strava, která léčí. / Klaus Oberbeil, Christiane Lentzová - 2. vyd. - [Praha : Fortuna Print], 2003. - 294 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Ozvěny ze světového gastroenterologického kongresu v Bangkoku : WCOG 2002, Thailand - Bangkok, February 24 - March 1, 2002. - Praha : Vesmír, 2003. - 40 s., ii s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Participace České republiky v evropské síti organizací pro podporu zdraví (ENHPA)
***** : národní závěrečná zpráva České republiky. : national final report of Czech Republic. / [Lumír Komárek ... et al.] - Praha : [Státní zdravotní ústav], 2002. - 24, 24 s. : il. ; 30 cm - brož.

Patologická fyziologie orgánových systémů / Emanuel Nečas a spolupracovníci - Praha : Karolinum, 2003-. - 1 sv. : il. ; 23 cm - soubor

Péče o batolata : užitečná příručka pro začátečníky. : krok za krokem v péči o batolata. / June Thompsonová - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - brož.


Péče o miminka : užitečná příručka pro začátečníky. : jak zdárně přežít rodičovství. / Frances Williams - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 25 cm - brož.

Plzeňské rozhovory '99 : sborník z konference, 6.-7.5.'99. : [třetí ročník mezinárodní konference]. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 1999. - 87, 92 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Pneumonie - diagnostika a léčba / Vítězslav Kolek - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 155 s. : il. ; 20 cm - brož.

Počátky moderního lázeňství v Luhačovicích / [zpracovaly Yvona Činčová a Blanka Petráková] - Ve Zlíně : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. - [15] s. : il., portréty ; 22 cm - Brož.

Potraviny a byliny ke snížení cholesterolu / Jana Arcimovičová - 1. vyd. - Benešov : Start, 2003. - 159 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Pozitronová emisní tomografie s fluorodeoxyglukózou (FDG PET) : atlas příkladů klinického využití. / Otakar Bělohlávek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Lacomed, 2003. - 71 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Požární ochrana ve společnostech vodovodů a kanalizací / [Miroslav Polák, Martin Veselý, Helena Vyhnánková] - [Praha] : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2002. - 84 s. ; 21 cm - kroužková vazba

Praktická epileptologie / Miroslav Moráň - 1. vyd. - Praha : Triton, 2003. - 137 s. : il. (některé barev.), portréty ; 25 cm - váz.

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Pražský průvodce erotikou / [foto] Jiří Vazač, Roman Cypra - 4. vyd. - Praha : JIVAZ, 2003. - 30 s. : barev. il. ; 15 cm - brož.

Primární prevence ischemické choroby srdeční u dětí a adolescentů / František Stožický - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. - 1 složený list ; 21 cm - Brož.


Proč máme rádi sex? : evoluce lidské sexuality. / Jared Diamond ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Urban]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 178 s. ; 21 cm - váz.


Programy kvality a standardy léčebných postupů : praktická příručka pro nemocnice, polikliniky a ambulantní péči. / Aleš Bourek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Program a anotace příspěvků konference : IX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. : 42. konference sekce AT při ČLS JEP. : Měřín 19.-23.5.2003. / [odpovědní redaktoři: Jiří Broža a Michal Miovský] - Tišnov : SCAN, 2003. - 45 s. ; 23 cm - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Prožívání - zkušenost - životní svět, aneb, O cestách do světa na zkušenou / Petr Hudlička - Praha : Triton, 2003. - 179 s. ; 17 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [36] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky
***** : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [24] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky
***** : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [16] s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce na cestě od kouření k nekouření / [Drahoslava Hrubá] - Rosice u BrnaBrno : Gloria : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2000. - 8 s. ; 12 x 12 cm - brož.

Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. / Brigitte Sindelarová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2003. - 63 s. : il. ; 23 cm + 20 příl.. - brož.

Přednemocniční neodkladná péče / Františka Ertlová, Josef Mucha a kolektiv autorů - Vyd. 2. přeprac. - V Brně : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 368 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přehled chorob zrakového ústrojí / Květa Kvapilíková - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 57 s. : il. ; 22 cm - brož.


Přehled předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících : doplňkový studijní materiál ke kurzům BOZP organizovaný RoVS. / uspořádal Karel Novotný - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 81 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Psychiatrie pro střední zdravotnické školy / Ján Praško a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2003. - 192 s. ; 21 cm - brož.

Psychiatrie v ordinaci praktického lékaře : postgraduální učebnice psychiatrie pro praktické lékaře, příručka k atestaci, každodenní pomocník v ambulanci, úvod do malé i velké psychiatrie. / Hana Kurzová, Radkin Honzák, Jiří Krombholz - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 139 s. ; 21 cm - brož.

Psychologie zdraví / Jaro Křivohlavý - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 279 s. ; 23 cm - brož.

Psychopatologie pro pracovníky policie a vězeňské služby / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, 2003. - 2 sv. ; 30 cm - sv. 2 ; brož.

Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping / Ivan Barnet, Matěj Neznal, Jitka Mikšová - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2002. - 133 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Receptář správné výživy dětí v mateřských a základních školách / Taťjana Šoltysová, Lumír Komárek - 1. vyd. - Praha : Blanka Kadlecová, 2002. - 60 s. : il. ; 15 x 21 cm - brož.

Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch / Beáta Patakyová, Július Pataky - Praha : Eminent, 2002. - 135 s. : il. ; 24 cm - váz.

Relaxační hry s dětmi : pro děti od 4 do 10 let. / Micheline Nadeau ; [z francouzského orginálu přeložila Kristyna Křížová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 136 s. : il. ; 23 cm - brož.

Sborník abstrakt XXVI. dnů lékařské biofyziky s mezinárodní účastí : Senohraby - motel Ježov 21.-23.5.2003. / uspořádala V. Foltýnová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biofyziky a informatiky, 2003. - 88 s. ; 21 cm - brož.


Sborník přednášek z XL. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků : Harrachov 15.-17.5.2002. - Ústí nad LabemPraha : SETUZA : Česká společnost chemická, 2002. - 170 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Sexuální dysfunkce : příčiny a léčba. / Stanislav Kratochvíl - 2., aktualiz. a rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 290 s. : il., formuláře ; 23 cm - váz.

Sexuologie (nejen) pro lékaře / Jaroslav Zvěřina - Brno : CERM, 2003. - 287 s. : il. ; 26 cm - brož.

Sex do vrecka : sprievodca na vašej ceste do rája sexu a rozkoší. / David Delvin - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 96 s. : barev. il. ; 13 x 14 cm - brož.

Sex je fajn : láska s otazníkem. / Willy Breinholst - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 243 s. : il. ; 21 cm - váz.

Sex pro pokročilé : praktická příručka. / Martin Baxendale ; [z anglického originálu přeložila Radka Krejčová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - 31 s. : il. ; 15 cm - brož.

Sex v dějinách / Jan Bauer - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 188 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Spadané listí / Adeline Yen Mah ; [z angličtiny přeložila Eva Mazůrková]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 287 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Speciální pracovní výchova a ergoterapie : pro studenty pedagogických fakult. / J. Vodáková ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 90 s. : il. ; 30 cm - brož.

Srdeční selhání / Jiří Widimský ... [et al.] - 2. rozšíř. a přeprac. vyd. - Praha : Triton, 2003. - 556 s. : il. ; 24 cm - váz.

Stále veselá a svěží : nová energie pro vaši mysl i tělo. / Carolin Lockstein, Susanne Faust ; [z německého originálu přeložila Romana Barfussová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Syndrom vyhoření / Myron D. Rush - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 129 s. ; 21 cm - brož.


Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : průvodce zaměstnavatele jednou z povinností zákoníku práce. / vybrali a sestavili Jaroslav Brácha a Vojtěch Mráz - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 160 s. ; 30 cm - brož.


Štíhlá a krásná : program pro dokonalou postavu. / Jennifer Wade ; [z německého originálu přeložila Romana Barfussová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 48 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Technologie úklidových prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních : pro odborná učiliště. / Eva Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 75 s. : il. ; 22 cm - brož.

Tenké střevo : radiologická diagnostika patologických stavů. / Vlastimil A. Válek a kolektiv autorů - Vyd. 1. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 288 s. : il. ; 30 cm - brož.

Toxikologie pro chemiky : toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. / Miloň Tichý - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

To není vaše vina! : rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny. : jak se vyrovnat se sexuálním napadením. / Helen Benedict ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík. - Vyd. 1. - [Praha] : One Woman Press, 2003. - 373 s. ; 21 cm - brož.

Tradiční čínská medicína v denním životě / Radomír Růžička, Rudolf Sosík, Yingwu Wang - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2002. - 397 s. : il. ; 21 cm - brož.

Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi / Jan Kvasnička - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 299 s. : il. ; 23 cm - váz.

Úvod do vývojové psychopatologie III. : vzdělávací handicap - postižení schopností nezbytných k učení. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci , Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Velký receptář alternativní medicíny / Jiří Janča - Praha : Eminent, 2002. - 204 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Víme, co jíme? : geneticky modifikované organismy, alergie a další rizika z potravin. / Jaroslav Drobník, Václav Špičák - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2002. - 30 s. ; 21 cm - brož.


Vliv výživy a intenzivní metabolické péče na orgánové funkce a pooperační stavy / editoři Michal Anděl ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - 104 s. : il. ; 20 cm - brož.


Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny : sborník XVIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. : Kutná Hora 8.-9. dubna 2003. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora : ČSVTS, 2003. - 127 s. : il., mapy (některé barev.) ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Vrozené srdeční vady : systémové názvosloví podle MKN - 10. / Ivo Pohanka, Klára Kubišová, Iva Babánková - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2003. - 110 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyhláška č. 134/2003 Sb. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Vykročení k tichu : Maharishi ajurvéda, tichá medicína pro hlučnou dobu. / Ulrich Bauhofer - Vyd. 1. - Čáslav : Studio Press, 2003. - 460 s. : il. ; 23 cm - váz.

Vyšokovaný svět : eseje a glosy z let 1997-2002. / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 2003. - 296 s. ; 15 cm - brož.

XXII. dny mladých internistů : abstrakta. : Olomouc 29.-30.5.2003. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, 2002. - 97 s. ; 21 cm - brož.

X. postgraduální kurz v neurochirurgii : 5. část II. cyklu: spondylochirurgie, chirurgie míchy, periferní nervy. : [2.-4. dubna 2003, Hradec Králové]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2003. - 60 s. ; 21 cm - brož.

X. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny : sborník abstrakt. : Luhačovice 4.-5.4.2003. - Vyd. 1. - Praha : Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2003. - 60 s. ; 22 cm - brož.

Zajištění požární bezpečnosti při svařování plamenem, elektrickým obloukem a používání propan-butanových nahřívacích souprav / [Miroslav Polák a kolektiv] - Praha : Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, 2002. - 35 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Základy invazivní hemodynamiky / Jiří Widimský, Petr Widimský - Vyd. 2. - V Praze : Triton, 2003. - 133 s. : il. ; 20 cm - brož.


Základy kinezioterapie / Radmil Dvořák - 2., přeprac. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2003. - 104 s. ; 29 cm - brož.


Základy vojenské toxikologie a ochrany proti bojovým chemickým látkám : role 1 - 4. / Jiří Kassa - 1. vyd. - Hradec Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 2003. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Zátěžové EKG testy v kardiologii / Jan Widimský, Kateřina Lefflerová - Vyd. 2. - Praha : Triton, 2003. - 197 s. : il. ; 20 cm - brož.

Zdraví: hodnota a cíl moderní medicíny / Jan Payne a kol. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2002. - 124 s. ; 20 cm - brož.

Zdravotní péče : základy pro studenty oboru biomedicínské inženýrství. / Jindřich Vomela - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, 2003- . - 1 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Zdravověda / [Václav Břicháček ... et al.] - 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek České republiky, 2002. - 85 s. : il. ; 22 cm - brož.

Zdravý spánek v rozvinuté civilizaci : V. celostátní sjezd. : 22.-24.5.2003, Hradec Králové. : sborník abstrakt. / Petr Smolík ... [et al.] - 1. vyd. - Hradec Králové : Nucleus HK, 2003. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Zhubněte natrvalo! : spalujte tuky - omládněte! odbourejte tuky - ne sebe!. : první program se zárukou!. / Ole Petersen, Sonia Goretzki ; přeložila Hana Krejčí. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 179 s. : il. ; 20 cm - brož.

365 užitečných nápadů pro první rok s dítětem / Julian Orenstein ; [z anglického originálu přeložila Monika Zachová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 384 s. : il. ; 15 cm - brož.

50. výročí založení významného medicínského pracoviště : 1952-2002. - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2002. - 46 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - brož.

"Průchozí" drogy : co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. / Karel Nešpor, Ladislav Csémy - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist