Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - I. Přírodní vědy

za červenec-srpen 2003

Abeceda prosperity / Jan Keller - 2. rozš. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 170 s. ; 20 cm - brož.

Aktuální problematika genetické toxikologie : 26. pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezu zevním prostředím Československé biologické společnosti. : NCO NZO Brno, 5.-7.5.2003. - 1. vyd. - Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. - 45 s. : il. ; 30 cm - brož.

Analytická data a jejich využití v praxi II : sborník konference. : 2.-3.4.2003, kulturní dům Nové Město na Moravě. / editor sborníku Ivan Koruna, Pavel Bernáth, Monika Jankovská - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 97 s. : il. ; 29 cm - brož.

Analýza organických látek v životním prostředí : sborník přednášek ze semináře 14.-17. října 2002 v Komorní Lhotce. - Český Těšín : 2 Theta, 2002. - 215 s. : il. ; 21 cm - brož.

Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech / Petr Dostál - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Anglicko-český slovník jmen opic / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 8 s. ; 22 cm - brož.

Anglicko-český slovník taxonomický / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2002. - 16 s. ; 22 cm - brož.

Aplikovaná fyzika v technické praxi : skriptum pro studující učitelství fyziky základních a středních škol. / Josef Hubeňák - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 119 s. : il. ; 21 cm - brož.

Asijské divadlo na konci milénia / Dana Kalvodová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 317 s., viii s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Astronomie pro každého / Libor Lenža - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 349 s. : il. ; 22 cm - brož.


Atlas chorob a škůdců okrasných rostlin, ovoce a zeleniny : 574 barevných fotografií. / Bernd Böhmer, Walter Wohanka - Vyd. v češtině 1. - Praha : Brázda, 2003. - 239 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.


Atlas of the Cerambycidae of Europe and the Mediterranean Area Vol. 1. Northern, Western, Central and Eastern Europe, British Isles and Continental Europe from France (excl. Corsica) to Scandinavia and Urals / Gianfranco Sama - Zlín : Kabourek, 2002. - 173 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Atlas rozšíření savců v České republice : předběžná verze. : a provisional version. 4. Hlodavci (Rodentia) Část 1. Křečkovití (Cricetidae), hrabošovití (Arvicolidae), plchovití (Gliridae) / Miloš Anděra, Bohuslav Beneš - Praha : Národní muzeum, 2001. - 156 s. : il. ; 23 cm - brož.

Atlas rozšíření savců v České republice : předběžná verze. : a provisional version. 4. Hlodavci (Rodentia) Část 2. Myšovití (Muridae), myšivkovití (Zapodidae) / [Miloš Anděra, Bohuslav Beneš] - Praha : Národní muzeum, 2002. - 116 s. : il. ; 23 cm - brož.

Audio Technologies and Processing ATP 2003 : 4. studentská konference, 28. května 2003. / [editoři Jiří Schimmel, Miroslav Lukeš] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2003. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bezpečné nakládání s odpady : 22. ledna 2003, Ústí nad Labem. : sborník konference s mezinárodní účastí. ; [sestavil M. Richter]. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2003. - 83 s. ; 21 cm + 2 příl.. - brož.

Biologicky aktivní peptidy VIII : vědecká konference, 23.-25 dubna 2003 Praha. / [editoři J. Slaninová, M. Collinsová, L. Klasová] - 1. vyd. - Praha : ÚOCHB AVČR, 2003. - 57 s. - kroužková vazba

Biologie a fyziologie člověka a úvod do studia obecné genetiky / Jan Jelínek - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 223 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

CCD light curves and identifications of eclipsing binaries / [editors Jan Šafář, Miloslav Zejda] - Brno : N. Copernicus Observatory and Planetarium, 2001. - 93 s. : il. ; 21 x 29 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Chemicals in sustainable agriculture / edited by Henryk Górecki, Zbigniew Dobrzanski, Pawel Kafarski - Prague : Czech-Pol Trade, c2003. - 780 s. : il. ; 22 cm - váz.

Chemie kovových prvků / Jiří Banýr - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cichlidy : pořízení, péče, krmení, nemoci, projevy chování, odchov. / Georg Zurlo ; s barevnými fotografiemi známých fotografů zvířat a ilustracemi Fritze W. Köhlera. - České vyd. 1. - Praha : Vašut, 2003. - 72 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


Co kvete od jara do zimy : průvodce evropskou květenou. / Eva a Wolfgang Dreyerovi - Vyd. 1. - V Praze : Granit, 2003. - 271 s. : barev. il., mapa ; 21 cm - váz.

Cvičení z matematiky pro 4. ročník základní školy / Karel Valeš - 1. vyd. - Humpolec : JAS, 2002. - 2 sv. : il. ; 21 cm + 1 příl.. - brož.

Czechoslovak troops in Russia and Siberia during the First World War / Blanka Ševčík Glos, George E. Glos - 1st Ed. - New York : Vantage Press, 2000. - xii, 129 s. : mapa ; 21 cm - váz.

Černé díry a další vesmírné zajímavosti / Alex Barnett ; konzultant Stuart Clark. - Vyd. 1. - [Praha] : Slovart, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Český kras : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [Petr Budil, Ondřej Jäger] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Český kras : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republic. / [Petr Budil, Ondřej Jäger] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Denní a noční motýli : praktická příručka k určování evropských denních a nočních motýlů. / Helga Hofmannová, Thomas Marktanner - Praha : Slovart, 2003. - 158 s. : barev. il. ; 19 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Description and ecology of some early life stages of fishes in the River Sinnamary (French Guiana, South America) / Dominique Ponton and Sylvie Mérigoux - Brno : Institute of Vertebrate Biology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 116 s. : il. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace / Jiří Horák, Ladislav Krlín, Aleš Raidl - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 437 s. : il. ; 24 cm - váz.

Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 156 s. : il. ; 23 cm - brož.


Diferenciální a diferenční rovnice / Alena Poloučková, Eva Ošťádalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 156 s. - brož.


Dinosauři / Rachel Firth - Praha : Cesty, 2003. - 63 s. : barev. il. - váz.

Drahokamy a šperkové kameny : praktická příručka k poznávání a určování drahokamů, šperkových kamenů a jejich napodobenin. / Rupert Hochleitner ; [z německého originálu přeložily Jana Jandová a Věra Strádalová]. - 2. vyd. - Praha : Slovart, 2002. - 158 s. : il. (převážně barev.) ; 19 cm - brož.

Dynamika strojů 2003 : national colloquium with international participation, February 11-12, 2003, Prague, Czech Republic. : proceedings. / [editor Ivan Dobiáš] - Praha : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Thermomechanics, 2003. - 242 s. : il. ; 21 cm - brož.

ECMS 2003 : 6th international Workshop on Electronics, Control, Measurment and Signals. : June 2-4, 2003. / [editors J. Nouza, J. Drábková] - Ed. 1. - Liberec : Technical University, 2003. - 451 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekodesign / Květoslava Remtová - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 15 s. ; 21 cm - brož.

Ekonomické hodnocení investic - od doby splacení po reálné opce / Oldřich Starý - Praha : České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, 2003. - 29 s ; 21 cm - brož.

Elektrická měření : přístroje a metody. / Vladimír Haasz, Miloš Sedláček - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 337 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elektrická trakce III / Jiří Danzer - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 79, 45 s. : il. ; 30 cm - brož.

Energie míst na západ od Prahy / Pavel Kozák - 1. vyd. - České Budějovice : ArchET, 2003. - 93 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., plánky ; 21 cm - brož.

Enola Gay : svržení první atomové pumy. / Gordon Thomas, Max Morgan Witts ; [z anglického originálu přeložil Radovan Pražák]. - Vyd. 3., (V Pasece 1.). - Praha : Paseka, 2003. - 275 s., [16] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm - váz.


Environmental cooperation 2002 : towards international environmental cooperation. : a collection of papers presented at the German-Czech environmental information programme seminars in Hamburg June 7, 2002 and Prague October 4, 2002. / contributing editors Walter Leal Filho, Petr Šauer - 1st ed. - Prague : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2003. - 102 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.


Evoluce člověka a antropologie recentních populací : sborník panelu 21. Světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. : Plzeň, 24.-30. června 2002. / editoři Vladimír Sládek, Patrik Galeta, Vladimír Blažek - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - xii, 117 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - brož.

Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých hor / Jiří Zimák ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 64 s. : il., faksim. ; 29 cm - brož.

Exkurzní průvodce : vybrané geologické lokality. : Slovensko. / Marian Marschalko, Martina Polášková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 60 l. : il. (většina barev.), mapy ; 29 cm - brož.

Fauna / Miloš Anděra - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 367 s., 16 s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 27 cm - váz.

Finanční časové řady : [vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace]. / Josef Arlt, Markéta Arltová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 220 s. : il. ; 23 cm - váz.

Fuchsie pro všechny : úvod do pěstování. / Pavel Talich - Vyd. 1. - Brno : Lynx, 2003. - 103 s. : il. (většina barev.), portrét ; 22 cm - brož.

Fundamentals of electroweak theory / Jiří Hořejší - 1st. ed. - Praha : Karolinum Press, 2002. - 351 s. ; 25 cm - váz.

Fuzzy metody vícekriteriálního hodnocení a rozhodování / Jana Talašová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 179 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Fyzika pevných látek / Alois Kubový - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 126 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fyzikální chemie I. : chemická termodynamika, fázové a chemické rovnováhy. / Otakar Söhnel - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 123 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fyzikální geodézie 10 : teorie výšek a výškové systémy. : doplňkové skriptum. / Antonín Zeman - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 83 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Fyzikální vlastnosti půdy a jejich interakce s půdními organismy a kořeny rostlin : 8. metodický seminář. : České Budějovice, 4.-5. února 2003. / editoři Jan Frouz, Monika Šourková, Jaroslava Frouzová - České Budějovice : Ústav půdní biologie AV ČR, 2003. - 156 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 03-41 Semily. / [redaktor listu J. Chaloupský] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 03-42 Trutnov. / [redaktor listu R. Tásler] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 04-33 Náchod. / [redaktor listu M. Vejlupek] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 11-14 Cheb. / [redaktor listu P. Šantrůček] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 13-33 Benešov. / [redaktor listu O. Kodym] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 13-44 Hlinsko. / [redaktor listu Z. Mísař] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 15-32 Opava. / [redaktor listu J. Macoun] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 15-41 Hlučín. / [redaktor listu J. Macoun] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 22-12 Březnice. / [redaktor listu J. Mašek] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 22-14 Blatná. / [redaktorka listu V. Žežulková] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.


Geologická mapa České republiky : list 22-21 Příbram. / [redaktorka listu V. Ledvinková] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.


Geologická mapa České republiky : list 22-31 Sušice. / [redaktor listu Z. Pelc] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 22-34 Vimperk. / [redaktor listu P. Batík] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 23-12 Ledeč nad Sázavou. / [redaktor listu P. Štěpánek] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 25-34 Luhačovice. / [redaktor listu M. Vůjta] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa České republiky : list 25-41 Vsetín. / [redaktor listu O. Krejčí] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Geologická mapa Lausitz - Jizera -Karkonosze (bez kenozoických sedimentů) / edited by Wieslaw Kozdrój, Ottomar Krentz, Mojmír Opletal - [Měř.] 1:100 000. - PrahaWarszawaFreiberg : Český geologický ústav : Panstwowy Instytut Geologiczny : Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie/Bereich Boden und Geologie, 2001. - 3 mapy v 1 sv. ; 122 x 84 cm + 1 příl. - české vydání ; brož.

Geologové České geologické služby 1919-2001 : jejich dílo i život. / Zdeněk Kukal - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - 121 s. ; 30 cm - brož.

Geomagnetické anomálie v České republice / Karel Šalanský, Ivan Gnojek - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 141 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Geometrie pro 4. ročník / [sestavila Jiřina Brzobohatá] - 1. vyd. - Úvaly : Albra, 2002. - 26 s. : il. ; 30 cm - brož.

Geometrie pro 5. ročník / [sestavila Jiřina Brzobohatá] - 2. vyd. - Úvaly : Albra, 2003. - 24 s. : il. ; 30 cm - brož.


Geomorfologický sborník 1 : "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002" - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně. / editoři Karel Kirchner, Pavel Roštínský - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta : Česká asociace geomorfologů, 2002. - 156 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03, (22.-23.4.2003, Nečtiny). / editor Pavel Mentlík - Vyd. 1. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 307 s. ; 21 cm - brož.

Geotermální energie v Podkrušnohoří / Miroslava Blažková - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 93 s. : il. (některé barev.), mapy ; 21 cm - brož.

Géologie du Burkina Faso / Vladimír Sattran, Urbain Wenmenga - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2002. - 136, 8 s. obr. příl. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Hibsch 2002 Symposium : 3-8 June 2002 Teplá near Třebenice, Ústí nad Labem, Mariánské Lázně, Czech Republic. : excursion guide abstracts. / edited by Jaromír Ulrych ... [et al.] - Prague : Czech Geological Survey, 2002. - 120 s. : il. ; 30 cm - brož.

Hluk ve školách / [komentář k současnému stavu v České republice napsala Miluše Havlínová] - Praha : Fortuna, 2002. - 24 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.

Houby / Ladislav Hagara, Vladimír Antonín, Jiří Baier - Vyd. 5. - Praha : Aventinum, 2003. - 416 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Hrozí lidstvu katastrofy? / Ladislav Kovář - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 176 s. ; 21 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 03-41 Semily. / [redaktorka listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 13-34 Zruč nad Sázavou. / [redaktorka listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 13-44 Hlinsko. / [redaktorka listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.


Hydrogeologická mapa České republiky : list 14-42 Rýmařov. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.


Hydrogeologická mapa České republiky : list 15-31 Bruntál. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 68 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 15-33 Moravský Beroun. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 68 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 22-34 Vimperk. / [redaktorka listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 23-11 Vlašim. / [redaktorka listu R. Kadlecová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 23-12 Ledeč nad Sázavou. / [redaktor listu Z. Zelinka] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 23-33 Veselí nad Lužnicí. / [redaktor listu J. Krásný] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 25-11 Hlubočky. / [redaktor listu J. Čurda] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 68 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 25-34 Luhačovice. / [redaktorka listu L. Rybářová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.

Hydrogeologická mapa České republiky : list 25-41 Vsetín. / [redaktorka listu L. Rybářová] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 65 cm - brož.


Hydrogeologická mapa České republiky : list 32-23 Český Krumlov. / [redaktor listu J. Burda] - 1. vyd. - Měřítko 1:50 000. - Praha : Český geologický ústav, 2002. - 1 mapa ; 47 x 69 cm - brož.


Identifikace historické sítě prvků ekologické stability krajiny na mapách vojenských mapování / Vladimír Brůna, Ivan Buchta, Lenka Uhlířová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. - 46 s. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Ikterus : diferenciální diagnostika. / Jiří Ehrmann a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 274 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm - brož.

Indikátory životního prostředí - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. - 10 volných listů ; 30 cm - Volné listy v obálce

Information systems implemantation and modelling : proceedings of the conference. : [6th international conference, April 28-30, 2003, Brno]. / edited Miroslav Beneš - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

International Workshop Control and Information Technology IWCIT '01 : Ostrava, September 19-20, 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 307 s. : il. - brož.

Investigation of the growth of Czech children and adolescents : normal, underweight, overweight. / editors P. Bláha, J. Vignerová - 1st. ed. - Prague : National Institute of Public Health : Charles University, Faculty of Science, Dept. of Antropology and Human Genetics, 2002. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

ISO normy / Květoslava Remtová - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 14 s. ; 21 cm - brož.

Jak jsem potkal šampiony : asijský deník. / Jaromír Bosák - Praha : Eminent, c2002. - 238 s., [16] s. barev. obr. příl. : 21 cm - váz.

Jak malovat zvířata / José M. Parramón a Vincenc Ballestar - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2003. - 112 s. : il. (převážně barev.) ; 27 cm - váz.

Jak přežít : příručka. / [Garth Hattingh] - České 1. vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 160 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.


Joachim Barrande (1799-1883) : život, dílo a odkaz světové paleontologii. : his life, work and heritage to world paleontology. : vie, oeuvre et legs a la paléontologie mondiale. / Radvan Horný, Vojtěch Turek - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum-Přírodovědecké muzeum, 1999. - 56 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 x 22 cm - brož.


Kalendář šetrné ochrany rostlin : (ovoce-zelenina). / Josef Horák - Praha : Květ, 2003. - 35 s. ; 21 cm - brož.

Kanibalové z hor : nejdivočejší místa světa. : expedice Yali 2001 - Nová Guinea - Irian Jaya. / Petr Jahoda - Vyd. 1. - Brno : SVAN, 2002. - 190 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Kapitoly z finanční matematiky / Jaroslava Kubátová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2003. - 61 s. ; 29 cm - brož.

Katalog sbírky brouků 3. Coleoptera: Carabidae / Magdaléna Roháčová, Miroslava Židková - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2002. - 46 s., obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Kočičí našeptávač : jak si povídat s vaším miláčkem. / Claire Bessant - Vyd. 1. - V Plzni : Nava, 2002. - 197 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Konference o mikrobiologii a epidemiologii tuberkulózy a nespecifických plicních infekcí : 16.10.-18.10.2002 Hradec Králové. : [sborník přednášek]. - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, c2002. - 39 s. ; 21 cm - brož.

Kosmická velmoc Evropa : evropská cesta do vesmíru (a naše naděje). / Boris Valníček - 1. vyd. - Praha : Evropský literární klub, 2003. - 137 s. : il. ; 18 cm - brož.

Kronika Země / [sestavil] Felix R. Paturi ve spolupráci s Friedrichem Strauchem a Michaelem Herholzem - 3. vyd. - Praha : Fortuna Print, c2003. - 576 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - váz.

Latinsko-český slovník jmen stromů a keřů / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 52 s. ; 22 cm - brož.

Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody : (směrnice 79/409/EHS, směrnice 92/43/EHS, rozhodnutí 97/266/ES). / editor Petr Roth - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. - 181 s. ; 25 cm - brož.


Lesnická dendrologie 1 : jehličnaté dřeviny. : přehled nahosemenných (i výtrusných) dřevin. / Ivan Musil ; spolupráce Jan Hamerník, Gabriela Leugnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 177 s. : il. ; 30 cm - brož.


Lesnická dendrologie 4 : návody do cvičení. : určovací klíč, srovnávací tabulky diakritických znaků dřevin, syllabus vybraných dřevin. / Ivan Musil ; spolupráce Jan Hamerník, Gabriela Leugnerová. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Léčivá síla drahokamů a minerálů / Zora Stormová-Kullová ; přeložila Jana Libichová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 181 s. ; 21 cm - váz.

Makos 2002 : sborník materiálů z podzimní školy péče o talenty. : Malá Morávka 9.-12.10.2002. / editoři P. Calábek ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, KAG PřF UP, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Malý Brehm : hmyz a jiní bezobratlí [sic]. / Bohuslav Záborský - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 279 s. : il. ; 23 cm - brož.

Malý Brehm : rostlinopis. / Jan John - V Praze : Levné knihy KMa, 2001. - 258, [10] s. : il. ; 23 cm - brož.

Mapování / Zdeněk Fišer, Jiří Vondrák a kolektiv - Brno : Akademické nakladateltví CERM, 2003. - 146 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Masožravé rostliny / Zdenek Ježek - Vyd. 2., nezměn. - Praha : Květ, 2003. - 64 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Matematická analýza II / P. Drábek, S. Míka - 4. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 269 s. : il. ; 21 cm - brož.

Matematika pro 1. ročník ZŠ : zábavné procvičování doma i ve škole. / [zpracovala Andrea Havlínová ; ilustrace Miroslav Růžek]. - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 17 cm - brož.

Matematika / Vladimíra Hájková, Oldřich John, Miroslav Zelený - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2000-. - 2 sv. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Matematika : příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze. / Pavla Šařecová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, [2003]. - 117 s. : il. ; 21 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Má zlatá maminko : děkuji ti za všechno. / Bradley Trevor Greive ; přeložila Libuše Chocholová. - Praha : Metafora, 2002. - 73 s. : vše il. ; 16 x 16 cm - váz.


Mesiac / Ian Graham ; [z anglického originálu preložila Petra Šimkovičová]. - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 31 s. : barev. il. ; 27 cm - brož.

Metodické doporučení k mikrobiologickému zkoušení potravin a pokrmů / [Vladimír Ostrý, Jarmila Škarková] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2003. - 28 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Metodické podklady pro navrhování a realizaci výsadbových opatření v rámci krajinotvorných programů : příloha č. 1 k pokynu č. 1/2003 ředitele odboru ekologie krajiny a lesa MŽP. / [odpovědný redaktor Ivo Tábor] - Průhonice[Praha] : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2003. - 52 s. : il., tab. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Metodické pokyny pro učitele k učebnici Přírodopis IV : organizace školní sbírky, náměty na geologické výlety, literatura a přírodovědná čítanka. / Václav Cílek - 1. vyd. - Praha : Scientia, 2002. - 86 s. ; 21 cm - brož.

Metodika pro zpracování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin a živočichů / Alexandra Klaudisová, editor - Praha : AOPK ČR, 2002. - 47 s. ; 23 cm - brož.

Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy pro 2. až 4. semestr / Petr Holický, Ondřej F.K. Kalenda - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 131 s. : il. ; 24 cm - brož.

Měření ve fyzikálních technologiích : texty k laboratorním cvičením. / Milan Honner - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2003. - 144 s. : il. ; 21 cm - brož.

Města a obce 21. století - ohlédnutí / [zprávu zpracovali S. Šulcová ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003. - 28 s. : mapy ; 30 cm - Brož.

Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology / Ludmila Šilhánková - Vyd. 3., opr. a dopl., V nakl. Academia 1. vyd.. - Praha : Academia, 2002. - 363 s. : il. ; 22 cm - váz.

Mikroklima porostů : [mezinárodní seminář]. : sborník abstraktů. : 26. března 2003, Brno. / Jaroslav Rožnovský, Tomáš Litschmann (redakce) - [Praha] : Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 2003. - 29 s. ; 30 cm - brož.


Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat : sborník referátů ze semináře. : 28.-30.5.2003 Olomouc a Horní Údolí. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 68 s. : il. ; 29 cm - brož.


Minerálne biotechnológie III : Biosorpcia kovov z roztokov. / Jana Kaduková, Edita Virčíková - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut enviromentálníhoinženýrství, 2003. - 91 s. : il. ; 26 cm - brož.

Minerály / Jaroslav Bauer - František Tvrz - Praha : Aventinum, 2002. - 207 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově / editor Eva Lišková - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 141 s. : il. ; 22 cm - brož.

Mladý pozorovatel na venkově / Sylvie Bézuelová ; ilustrace Patricia Donaerová ... [et al.]. - [Praha] : Slovart, 2003. - 121 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Mladý pozorovatel u moře / Christian Weiss ; ilustrace Isabelle Arslanianová ... [et al.]. - [Praha] : Slovart, c2003. - 121 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Modelling and simulation of systems : proceeding of the conference. : [37th international conference, April 28-30, 2003, Brno]. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2003. - 389 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelování a výpočty ozubených kol na PC / Jan Bečka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 267 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelová studie vyzařování ultrazvukových sond : výsledky řešení projektu Grantové agentury ČR č. 102/00/0936. / Jiří Rozman a kolektiv - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, 2002. - 104 s., [21] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Modely pro vícekriteriální rozhodování / Helena Brožová, Milan Houška, Tomáš Šubrt - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 172 s. : il. ; 29 cm - brož.

Moderní směry ve fyzice / Zdeněk Kluiber a kolektiv - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2003. - 301 s. : il. ; 22 cm - váz.


Moravský kras : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [J. Otava, I. Balák] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka


Moravský kras : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republik. / [Jiří Otava, Ivan Balák] - 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Motýli / Ivo Novák - František Severa - 1. české vyd. - Praha : Aventinum, 2002. - 367 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - váz.

Mountain forests of the Czech Republic / Stanislav Vacek ... [et al.] - [Prague] : Forestry Department Ministry of Agriculture of the Czech Republic, 2003. - [319] s. : barev. il., mapy ; 31 cm - váz.

Mössbauerova spektroskopie v mineralogii a geochemii / Konstantin Raclavský - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, 2002. - 146 s. : il. ; 24 cm - brož.

Návrh dynamického modelu pohonu kolesa kolesového rýpadla : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru "Aplikovaná mechanika". / Jiří Podešva - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nebojte se zmijí / Václav Lanc - Praha : [Václav Lanc], 2003. - 28 s., [12] s. barev, obr. příl. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Nevyřešené otazníky evoluce / Ladislav Kovář - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 188 s. : il. ; 21 cm - brož.

Neznalost energií neomlouvá / Jarmila Průchová - Vyd. 1. - Brno : Istenis, 2001. - 172 s. : il. ; 21 cm - brož.

Německo-český biologický taxonomický slovník / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 56 s. ; 22 cm - brož.

Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty / Boleslav Taraba - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 111 s. : il. ; 23 cm - váz.

Novostrašecko / [z odborných materiálů sestavila Alena Škoudlínová ... et al.] - Rakovník : Rabasova galerie, 2000. - 32 s. : barev. il. ; 21 cm - Rabasova galerie ; brož.

Numerické metody I / Bohumil Maroš, Marie Marošová - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2003. - 144 s. : il. ; 30 cm - brož.


Numerické metody / Vratislava Mošová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 147 s. ; 29 cm - brož.

Numerické modelování šíření zvuku a inženýrské aplikace : autoreferát doktorské disertační práce. / Martin Biskup - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2003. - 34 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Observations of eclipsing binaries 1994-2000 / editor Miloslav Zejda] - Brno : N. Copernicus Observatory and Planetarium in Brno, 2002. - 95 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Ochrana lesů a přírodního prostředí / Jaroslav Křístek a kolektiv - Písek : Matice lesnická, 2002. - 386 s., [10] s. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Ochrana ovzduší I. : (zdroje a látky znečišťující ovzduší). / Karel Obroučka - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola podnikání, 2003. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Olomoucko / [regionální redaktor 6. svazku Jiří Šafář] - Vyd. 1. - PrahaBrno : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR : EkoCentrum, 2003. - 454 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) : český paleontolog, žák a pokračovatel Barrandův. : Czech palaeontologist, Barrande's disciple and continuator. / Radvan Horný - 1. vyd. - Praha : Národní muzeum, 2001. - 48 s. : il. (některé barev.) ; 22 x 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

O ženšenu / Stephen Fulder ; [z anglického originálu přeložila Hana Nováková]. - Praha : Pragma, c2002. - 96 s. ; 15 cm - brož.

Palmy a velké pokojové rostliny : umístění, péče, množení. / Elisabeth Manke - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2003. - 95 s. : il. ; 21 cm - brož.

Památné a významné stromy východních Čech : dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Díl IV. Okres Chrudim / [František Kodrlík, Eva Fišarová] - Vyd. 1. - Chrudim : Okresní úřad Chrudim : Agentura ochrany přírody a krajiny, středisko Pardubice, 2002. - [28] s. : il. ; 21 cm - 4. díl ; v knize neuvedeno ; brož.

Památné stromy v Čechách, na Moravě, ve Slezsku / [text Jan Němec a kol.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 221 s., [24] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Partnership with the cities : the URBAN community initiative. / [edited by Sonja Haertel, Daniel Mouqué] - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - 50 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.


Peněžní indikátory ochrany životního prostředí v České republice : (metodologická studie). / Eduard Souček, Ilona Obršálová, Václav Ježdík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2003. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Plíseň bramborová / Ervín Hausvater - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2003. - 8 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Plzeňské rozhovory '99 : sborník z konference, 6.-7.5.'99. : [třetí ročník mezinárodní konference]. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 1999. - 87, 92 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Počasí / John Lynch ; předmluva Donal MacIntyre. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 240 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Pojetí národních úspor v makroekonomických analýzách / zpracoval Miroslav Souček - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 17 s. ; 30 cm - brož.

Political economy of European integration / František Turnovec - 1st ed. - Prague : Karolinum Press, 2003. - 186 s. : il. ; 30 cm - brož.

Porovnání vývoje agrochemických vlastností půd za období 1993-1995 a 1999-2001 / zpracovali Pavel Čermák, Aleš Sušil - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Portugalsko-český biologický slovník / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 20 s. ; 22 cm - brož.

Porušení sypaných hrází v důsledku přelití / Jan Jandora, Jaromír Říha - Vyd. 1. - Brno : Econ, 2002. - 188 s. : il. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Poslední přírodní ráje Čech, Moravy a Slovenska / Helena Kholová, Martin Čihař, Jiří Čihař - Zlín : Tigris, 2003. - 300 s. : barev. il., mapy ; 25 cm - váz.

Posuzování životního cyklu - metoda LCA / Květoslava Remtová - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 15 s. ; 21 cm - brož.


Potraviny a byliny ke snížení cholesterolu / Jana Arcimovičová - 1. vyd. - Benešov : Start, 2003. - 159 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.


Povodeň na řece Odře v červenci 1997 / Tomáš Řehánek - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - 41 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Pozemkové spolky : jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?. / [texty Ladislav Ptáček, Jan Moravec] - V Praze : Český svaz ochránců přírody, 2002. - 23 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Poznámky k popisům rostlin : uveřejněné v minulých letech jako "Krátká sdělení" v Acta Musei Richnoviensis Sect. natur.. / Josef J. Halda ... [et al.] - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 2002. - 80 s. : il., 16 s. obr. příl. ; 22 cm - Brož.

Právní předpisy pro obce a města : ekologická prevence, ekologie a odpady, jaderná energie. : stav k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Primatologie 1. díl. Evoluce, adaptace, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina / Václav Vančata - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 217 s., xiv s. barev. obr. příl. : il. ; 22 cm - brož.

Proč máme rádi sex? : evoluce lidské sexuality. / Jared Diamond ; [z anglického originálu ... přeložil Zdeněk Urban]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 178 s. ; 21 cm - váz.

Propedeutika infinitezimálního počtu / Petr Eisenmann - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Protipovodňová prevence a krajinné plánování : sborník z mezinárodní konference. : [18. a 19. března 2003 Pardubice]. - Pardubice : Česká společnost krajinných inženýrů, 2003. - 300 s. : il., plány ; 30 cm - brož.

Protozoologie / Klaus Hausmann, Norbert Hülsmann - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 347 s. : il., portréty ; 25 cm - váz.

Pružnost a pevnost 10 / Jiří Šejnoha, Jitka Bittnarová - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 163 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pružnost a pevnost 10 : příklady. / Jitka Bittnarová ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 235 s. : il. ; 30 cm - brož.

Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění / Petr Petržílek, Tereza Tichá - Vyd. 1. - Praha : ARCH, c2003. - 349 s. : il. ; 23 cm - brož.


Přehled vegetace České republiky Sv. 4. Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny / zpracovala Zdenka Neuhäuslová ; redaktor Jaroslav Moravec. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 78 s. ; 23 cm - brož.

Přehled výsledků Projektu Labe III / Šárka Blažková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 2002. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Přijímací testy z matematiky a cizích jazyků v roce 2002 / Marie Godulová a kolektiv autorů katedry cizích jazyků pod vedením Ireny Orszulikové - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 57 s. ; 30 cm - 2002 ; kroužková vazba

Příběhy a legendy z Flander z "počátků světa" / Marcel Van den Berg ; [z francouzského textu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 143 s. : il. ; 20 cm - váz.

Příroda Rakovníka a jeho okolí / [z odborných materiálů sestavila Alena Škoudlínová ... et al.] - Rakovník : Rabasova galerie, 1999. - 27 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Přírodní památka Vlásenický potok / [text Hana Chotovinská] - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 2002. - 1 skládačka : barev. il., mapa ; 22 cm - Brož.

Přírodní park Jesenicko / [z odborných materiálů sestavila Alena Škoudlínová] - Rakovník : Rabasova galerie, 2000. - 40 s. : barev. il. ; 21 cm - Rabasova galerie ; brož.

Přírodní park Terezské údolí / Jiří Fiala - [Olomouc] : Jiří Fiala, [2003]. - 56 s. : barev. il., mapa ; 22 cm - Brož.

Přírodní rezervace Kladrubská hora / [text Hana Chotovinská] - Vyd. 1. - Tábor : OSSIS, 2002. - 1 skládačka : barev. il., mapa ; 22 cm - Brož.

Přírodopis pro základní školy pro sluchově postižené / Jana Skýbová, Jaroslava Pavelková I.. Zoologie - 1. vyd. - Praha : Septima, 2003. - 79 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Příspěvky k zoologickému výzkumu přírodní rezervace Vrbenské rybníky - České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2002. - 118 s. : il. ; 24 s. - brož.Ptáci 1. Běžci, tučňáci, potáplice, potápky, trubkonosí, veslonozí, brodiví, plameňáci, vrubozobí, dravci / [Einhard Bezzel ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 159 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - soubor


Ptáci 2. Dravci, krátkokřídlí, hrabaví, dlouhokřídlí, měkkozobí, kukačky / [Einhard Bezzel ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 160 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - soubor

Public choice : models, methods and applications. / František Turnovec - 1st ed. - Prague : Karolinum Press, 2003. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Radiologické metody v hydrosféře 03 : sborník konference 030506. : hotel Jezerka, Seč-Ústupky, 6.-7.5.2003. / [editor sborníku Olga Halousková, Alena Pecinová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 57 s. : il. ; 30 s. - brož.

Radon investigations in the Czech Republic IX and the sixth international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping / Ivan Barnet, Matěj Neznal, Jitka Mikšová - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2002. - 133 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Regionalised modelling / Dalibor Moravec, Jan Votýpka - 1st. ed. - Praha : Karolinum Press, 2003. - 195 s. : il. (některé barev.), mapy ; 25 cm - váz.

Repetitorium chemie / Dagmar Folprechtová, Irena Horská - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra chemie, 2003. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Riziková analýza záplavových území : seminář 2002. : sborník příspěvků. / [editor Jaromír Říha] - Vyd. 1. - Brno : Econ, 2002. - 174 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozumím si se svým psem? : příručka pro začínající chovatele psů. / Yvonne Kejczová - Vyd. 4. - Praha : Grant, 2003. - 70 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Sanační technologie VI : 28.-29.5.2003, Nové Město na Moravě. : sborník konference. / [editor Jiří Burkhard, Martin Kubal] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 129 s. : il. ; 29 cm + 1 CD. - brož.

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám / Jana Puchýřová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : ECON, 2003. - 115 s. : il. ; 21 cm - brož.


Sborník přednášek z XL. mezinárodní konference z technologie a analytiky tuků : Harrachov 15.-17.5.2002. - Ústí nad LabemPraha : SETUZA : Česká společnost chemická, 2002. - 170 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba


Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků, Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství, Management, Odvětvová a podniková ekonomika, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství : Praha, 18.2.2003. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 77 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku : zkrácená verze habilitační práce. / Zdeněk Kaláb - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2003. - 38 s. : il. ; 22 cm - brož.

Skotsko-český slovník jmen rostlin / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 28 s. ; 22 cm - brož.

Slavkovský les : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [K. Pošmourný, J. Babůrek, J. Rudolský] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [12] s. : barev. il., mapka ; 22 cm - brož.

Slavkovský les : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republik. / [K. Pošmourný, J. Babůrek, J. Rudolský ; přeložili A. Kříž, Z. Matysová]. - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [12] s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Slovensko-český biologický slovník / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 39 s. ; 22 cm - brož.

Soutěž studentské tvůrčí činnosti "Student FCH 2002" : sborník příspěvků. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Chemická fakulta, 2003. - 306 s. : il. ; 21 cm - brož.

Spadané listí / Adeline Yen Mah ; [z angličtiny přeložila Eva Mazůrková]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 287 s., [12] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Speech Processing : 12th Czech - German workshop. : Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2th-4th September 2002. / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Elektronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Standardní metodika k provádění ochranné desinsekce při výskytu švábovitých / [František Rettich, Pavel Rödl] - Praha : Státní zdravotní ústav, 2002. - 18 s. ; 21 cm - Brož.

Standardní operační postupy pro biologické monitorování genotoxických účinků faktorů prostředí / předseda redakční rady L. Komárek - V Praze : Státní zdravotní ústav, 2003. - 180 s., [10] s. obr. příl. : il. ; 22 cm - Brož.


Stopy zveri : vreckový sprievodca. / Miroslav Bouchner - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 263 s. : il. (převážně barev.) ; 20 cm - váz.

Stopy zvěře : kapesní průvodce. / Miroslav Bouchner - Vyd. 5., V Ottově nakl. 1.. - Praha : Cesty, 2003. - 263 s. : il. (některé barev.) ; 20 cm - váz.

Stromy : v Evropě zdomácnělé a zavedené druhy. / Bruno P. Kremer - V Praze : Ikar, 2003. - 287 s. : il. ; 20 cm - váz.

Stručný průvodce k porozumění Islámu / I.A. Ibrahim - 1. vyd. - Praha : Núr, 2003. - 55 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Sukulenty, aneb, Botanická zahrada na jednom okně / Jiří Janda - Vyd. 1. - Jihlava : Madagaskar, 2003. - 128 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - Brož.

Summer School DATASTAT 01 : proceedings. / edited by Ivana Horová - 1st ed. - Brno : Masaryk University, 2002. - ii, 332 s. : il. ; 25 cm - brož.

Svatý grál a energie života / Josef Staněk, Jana Brzobohatá - 1. vyd. - Brno : Agape, 2003. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.

Škola poznání / Sean Connolly - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 256 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Tabulky astrologických domů pro zeměpisné šířky od +45° do +54° : Placidus, Campanus, Regiomontanus, Koch. / Antonín Strejc - 4. vyd. - Praha : Vodnář, 2001. - 131 s. : il. ; 21 cm - brož.

Technická mechanika : řešené příklady. / Jiří Raček - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 103 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technické prostředky automatizace IV / František Hruška - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2003. - 107 s. : il. ; 30 cm - brož.


Technik měření emisí : odborný kurz pro žadatele o udělení autorizace podle § 15, odst. 3, písm.c) a odst. 4 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší na základě pověření Ministerstva životního prostředí. : (studijní materiály). / [Tadeáš Ochodek] - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Výzkumné energetické centrum, 2003. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.


Technologie tváření kovů / Boris Sommer - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 217 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie dynamických systémů : transparenty pro přednášky. / Jan Štecha - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - [119] s. ; 30 cm - brož.

The role of natural resources in economic development : the forty-ninth Joseph Fisher lecture. / Edward B. Barbier - Adelaide : University of Adelaide, 2002. - 33 sl. : il., tab. ; 21 x 30 cm - Brož.

Uranium deposits: from their genesis to their environmental aspects : proceedings of the international workshop Uranium, Prague 2002 organized by the Czech Group of the IAGOD, September 10-11, 2002. / edited by Bohdan Kříbek & Josef Zeman - 1st ed. - Prague : Czech Geological Survey, 2002. - 172 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Údolí Plakánek : průvodce naučnou stezkou. / [text Lukáš Bílek ... et al.] - Vyd. 1. - Křižánky : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, 2003. - 26 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - brož.

Úplný soubor právních předpisů o ochraně životního prostředí / [sestavila] Přibyslava Tichotová - Praha : ISV, 1995-. - 3 sv. ; 21 cm - Aktual. 12 ; brož.

Útěk / Arnošt Reiser ; [z anglického originálu přeložil Jiří Vaněk]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 217 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Úvod do fyziologie vyšších rostlin / Jiří Luštinec, Viktor Žárský - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 261 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do lineární algebry / Dana Šalounová, Alena Poloučková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 123 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do nelineární fyziky / Jiří Fiala, Lubomír Skála - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2003. - 221 s. : il. ; 24 cm - brož.


Úvod do počítačových simulací : metody Monte Carlo a molekulární dynamiky. / Ivo Nezbeda, Jiří Kolafa, Miroslav Kotrla - 2., upr. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 204 s. : il. ; 30 cm - brož.


Venkovská krajina : Slavičín, Hostěnín (CHKO Bílé Karpaty, Zlínský kraj), 16. až 18. května 2003. : sborník příspěvků z konference. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2003. - 160, 5, 4 s. : il., mapy ; 30 cm - kroužková vazba

Veselý svět matematiky : pro 1.-2. třídu. / [Agata Ludwa] - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2003. - 96 s. : il. ; 25 cm - brož.

Veselý svět matematiky : pro 2.-3. třídu. / [Agata Ludwa] - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2003. - 88 s. : il. ; 25 cm - brož.

Veselý svět matematiky : pro 3.-4. třídu. / [Agata Ludwa] - 1. vyd. - Dubicko : INFOA, 2003. - 88 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vesmír : encyklopedie. / David H. Levy - České vyd. 2. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 288 s. : barev. il., mapy ; 29 cm - váz.

Vliv vegetačního doprovodu na kvalitu vody v recipientu : mezinárodní vodohospodářské kolokvium [Brno 2001]. : odborný seminář k projektu česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce MŠMT-283. / [editor Katarina Valouchová] - Brno : Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2001. - 60 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vlk se vrací / [úvodní text českého překladu Libor Ambrozek ; odpovědný redaktor Petr Stýblo]. - 1. vyd. - Praha[Wien] : Český svaz ochránců přírody - ÚVR : WWF Österreich, 2002. - 18 s. : il. ; 15 cm - brož.

Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny : sborník XVIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. : Kutná Hora 8.-9. dubna 2003. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora : ČSVTS, 2003. - 127 s. : il., mapy (některé barev.) ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Vodohospodářská meteorologie a klimatologie / Helena Králová, Zdeněk Zvěřina - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002. - 152 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Využití Maple ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd : 1. workshop, Brno 2002. - Brno : Econ, 2002. - 16 l. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Výkladový slovník vybraných pojmů z oblasti environmentální ekonomie / Iva Ritschelová ... [et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 206 s. ; 21 cm - brož.


Výpočty 2002 : jednodenní seminář Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků. : Praha 14. listopadu 2002. / editoři Jiří Plešek, Dušan Gabriel - 1. vyd. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR : VAMET, 2002. - 157 s. : il. ; 24 cm - brož.

Výuka matematiky na neuniverzitních vysokých školách : Praha 28.3.2003. : sborník konference. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 75 s. : il. ; 22 cm - brož.

Významné krajinné prvky okresu Rakovník / [sestavila Alena Škoudlínová ... et al.] - Rakovník : Rabasova galerie, 2001. - 23 s. : barev. il. ; 21 cm - Rabasova galerie ; brož.

XXII. mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky : sborník z mezinárodní vědecké konference ... u příležitosti 50. výročí založení Vysoké školy strojní v Liberci. : Liberec, Česká republika, Doubice - České Švýcarsko, 4.-6. června 2003. / [editor Jiří Unger] - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, Strojní fakulta, Katedra energetických zařízení, 2003. - 301 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zajištění kvality analytických výsledků : sborník přednášek ze seminářů 18.-20.3.2003 v Komorní Lhotce. - Český Těšín : 2 THETA, 2003. - ; 21 cm - brož.

Zakládání místních územních systémů na zemědělské půdě : praktická příručka pro projektanty územních systémů ekologické stability a pozemkových úprav. / [Eliška Zimová ... et al.] - Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2002. - 52 s. : il. ; 25 cm - brož.

Záhady čínských pyramid / Hartwig Hausdorf ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2003. - 190 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.

Základní procesy růstu monokrystalů pro optoelektroniku / Jan Novotný - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 234 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - váz.

Základy makroekonomické analýzy : růst, konkurenceschopnost, rovnováha. / Anna Kadeřábková - Praha : Linde, 2003. - 175 s. : il. ; 24 cm - brož.

Základy mineralogie a petrografie pro studenty Pedagogické fakulty / Václav Ziegler - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 79 s. : il. ; 30 cm - brož.


Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 245 s. ; 21 cm - brož.


Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky. / Erazim Kohák - 2., přeprac. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002 dotisk. - 204 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm - brož.

Zkouškový systém na Dálném východě : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Česká orientalistická společnost, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zpracování primárních dat, informací a výsledků šetření a výzkumů v NP Šumava formou multimediální databáze F-Gate 1.0 : Jaroslav Karas, Daniel Fertšák. - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Katedra zakládání a pěstování lesů, 2003. - 13 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Ztracená moře uprostřed Evropy / Vojtěch Turek, Radvan Horný, Rudolf Prokop ; obrazovými rekonstrukcemi doprovodil Jan Sovák. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 193 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - váz.

Zvířata v české a polské frazeologii a idiomatice : česko-polský a polsko-český slovník. / Eva Mrhačová, Renáta Ponczová - Vyd. 1. - Šenov u OstravyOstrava : Tilia : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2003. - 268 s. ; 21 cm - Filozofická fakulta Ostravské univerzity ; váz.

Zvířata : zoologické zahrady, obří akvária, obory, sokolníci, záchranné stanice, města, hřebčín, hrady a zámky. / [text Marcela Nováková a kol.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 108 s., [24] s. obr. příl. : barev. il., plány ; 21 cm - brož.

Železivce české křídové pánve : katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. / Jiří Adamovič a Václav Cílek, editoři - Praha : Zlatý kůň : Česká speleologická společnost, 2002. - 172 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Životní prostředí hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2003 : květen 2003, Řeka u Třince. : sborník přednášek. - OstravaČeské Budějovice : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany ŽP průmyslu : Meetings and Courses, 2003. - 84 s. : il., mapy, plánky ; 30 cm - kroužková vazba

Žraloky / Claire Llewellyn ; [z anglického originálu preložili Milan Hausner a Bronislava Trnková]. - Slovenské vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 31 s. : barev. il. ; 27 cm - brož.


1000 otázek a odpovědí : malá dětská encyklopedie. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 192 s. : il. (většina barev.) ; 22 cm - brož.


1. mezinárodní matematický workshop : Brno 2002. : sborník. - 1. vyd. - Brno : Econ, 2002. - [110] s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

38. geodetické informační dny : sborník přednášek. : Brno, 14.-15 listopad 2002. - Brno : ECON, 2002. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škol / [Stanislaw Salach, Tomasz Plazak, Zofia Sanok] - 2. vyd. - Praha : Prometheus, 2003. - 102 s. ; 21 cm - brož.

7th Conference on Environment and Mineral Processing : 26.6.-28.6.2003 Ostrava Czech Republic. / [editor Fečko Peter] - 1st ed. - Ostrava : VŠB - Technical University, 2003. - 1 sv. : il. (některé barev.) ; 29 cm - sv. 1 ; brož.

(L)učebnice anorganické chemie / Jan Rohovec - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 217 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist