Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 2003

Abeceda : kartičky s veselými obrázky. : písmena a slova jsou hračka. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 1 soubor karet (23 l. + písmena abecedy v kartonových deskách) : barev. ; 27 x 21 cm - soubor

Almanach k 10. výročí obnovené činnosti Arcibiskupského gymnázia v Praze / [sestavil Josef Šilha ; fotografie Jindřich Traugott ... et al.]. - Praha : Arcibiskupské gymnázium, 2002. - 71 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - Brož.

Almanach Masarykova gymnázia v Příboře vydaný ke 100. výročí založení školy 1902 - 2002 - Příbor : Masarykovo gymnázium, 2002. - 107 s. : il., portréty ; 25 cm - Brož.

Andragogika / Milan Beneš - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 216 s. ; 21 cm - brož.

Anglicko-český slovník titulů a hodností / J. Vedral - 1. vyd. - Praha : JTP, 2003. - 24 s. ; 22 cm - brož.

A developing concept in general compulsory education - Brussels : Eurydice, 2002. - 180 s. : il., tab. ; 23 cm - brož.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách a školských zařízeních / [Libuše Černá ... et al.] - Vyd. 1. - [Praha]Brno : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR : Institut výchovy bezpečnosti práce, 2002. - 280 s. ; 21 cm - Institut výchovy bezpečnosti práce ; kroužková vazba

Byl jeden domeček / [ilustroval] Antonín Šplíchal ; [texty cvičení Ivana Kazdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2003. - [8] s. : barev. il. ; 39 cm - leporelo

Česko-anglický obrázkový slovníček I / [ilustrace Radim Pavelek ; témata a fráze Alexandra Khodlová]. - Opava : Modrý slon, 2002. - [32] karet : barev. il. ; 21 cm - leporelo

Český snář : [snář obsahující výklad všech snů]. / Anna Nováková - Krnov : Vladimír Kořínek, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Člověk a jeho svět : pracovní sešit k učebnici prvouky pro 3. ročník. / Věra Danielovská ... [et al.] - Vyd. 2. - Úvaly[Praha] : Albra : Pansofia, 2002. - 30 s. : il. ; 30 cm - brož.


Čteme a počítáme s počítačovými programy firmy GeMiS
: metodická příručka. / Olga Zelinková - Praha : DYS, 2002. - 18 s. ; 21 cm - brož.


Děti a hranice : proč ve vztahu k dětem budovat hranice?. / Henry Cloud, John Townsend - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 195 s. ; 21 cm - brož.

Děti a pět jazyků lásky : naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí. / Gary Chapman, Ross Campbell ; [překlad Andrea Baštová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 164 s. ; 21 cm - brož.

Dialoge Platons vor 399 v. Chr.? / Ernst Heitsch - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. - 43 s. ; 25 cm - Brož.

Didaktická technika / Miloslav Rotport - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 74 s. : il. ; 21 cm - brož.

Didaktika ekonomických předmětů / Alexandra Otáhalová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 94 s. : il. ; 29 cm - brož.

Didaktika prvouky a přírodovědy pro primární školu / Ladislav Podroužek - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 156 s. : il. ; 23 cm - brož.

Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů / Jiří Kropáč ... [et al.] - 1. vyd. - Olopmouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 155 s. : il. ; 29 cm - brož.

Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro základní umělecké školy / Věra Roeselová - Přeprac. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost : II. národní konference, Jindřichův Hradec 1.-3. července 2002. : sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD-ROM). / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství, Národní centrum distančního vzdělávání : Vysoká škola ekonomická, Fakulta managementu Jindřichův Hradec, 2002. - 20 s. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Dobrodružství s Bobří stopou : seriály, povídky, dobrodružné příběhy, rady a nápady, hry. / text a ilustrace Libor Balák ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Olympia, 2003. - 218 s. : il. (převážně barev.) ; 31 cm - váz.

Dokonalé dítě podle hvězd : astrologie pro každého. / Olga Krumlovská - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 184 s. : il. ; 21 cm - brož.

Druhá strana smrti / Ted Harrison ; [překlad Jan Šraml]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 186 s. ; 21 cm - brož.


DTP - počítačová typografie : multimediální výukový systém. / Václav Vostrovský - V Praze : Credit, 2003. - 8 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Dyslalie / Beáta Krahulcová - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 195 s. : il. ; 21 cm - brož.

eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2002 : sborník příspěvků. : konference 5.-6.6.2002, Zlín. / [editor Bedřich Zimola] - 1. vyd. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. - 163 s. : il. ; 21 cm - brož.

eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003 : sborník příspěvků. : konference 4.-5.6.2003, Zlín. / [editor Bedřich Zimola] - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 269 s. : il. ; 21 cm - brož.

Elektronické klávesové nástroje v hudební výchově / Jaroslav Herden - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 59 s. : noty ; 21 cm - brož.

European glossary on education Vol. 4. Management, monitoring and support staff - Brussels : Eurydice, 2002. - 215 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Fenomén e-learningu v současném vzdělávání : sborník příspěvků z konference. : Praha 18.3.2003. / [redakce Miloslava Kramná] - Brno : ECON publishing, 2003. - 82 s. : il. ; 30 cm - brož.

Focus on text : soubor čtecích a poslechových textů s klíčem pro státní část maturitní zkoušky z angličtiny. / Lucie Betáková ... [et al.] - 1. vyd. - Plzeň : Fraus, 2003. - 163 s. : il. ; 24 cm - brož.

František Drtina : filozof, pedagog a reformátor školství, představitel kultury a státník. / Josef Cach - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Historie a škola I. : otázky koncepce českého školního dějepisu. : sborník ze semináře "Ke koncepci výuky dějepisu a občanské výchovy na základní a střední škole" oganizovaného MŠMT v Telči ve dnech 11.-12. dubna 2002. / uspořádal Zdeněk Beneš - Praha : Albra, 2002. - 47 s. ; 25 cm - Albra ; brož.


Historie trochu jinak, aneb, Přemysl Oráč nebyl zemědělec / Richard Händl - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2003. - 188 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - váz.


Hledání společně sdíleného světa jako východisko a předpoklad výchovného působení / J. Požický ... [et al.], (absoloventi a studenti PGS filosofie výchovy a výtvarné výchovy) - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 131 s. ; 21 cm - brož.

Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce : přínosy rekvalifikací a dalších nástrojů APZ na Břeclavsku. : (průběžná zpráva z pilotního výzkumného projektu). / Tomáš Sirovátka ... [et al.] - Brno : VÚPSV, 2003. - 65 s., 21, vi s. ; 30 cm - Brož.

Hry do kapsy II : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Petr Ďoubalík. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) : il. ; 15 cm - brož.

Hry do kapsy I : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Petr Ďoubalík. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - [96] s. : il. ; 15 cm - brož.

Hry na každý měsíc : pro děti od 5 do 11 let. / Edita Doležalová - Vyd. 1. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 201 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hry pro tříleté a mladší děti : náměty pro všední i mimořádné dny v mateřské škole. / Almuth Bartl, Cornelia Nitsch ; [z německého originálu přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 127 s. : il. ; 23 cm - brož.

Idea vzdělávání v dnešní společnosti / Milan Beneš a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 110 s. ; 21 cm - brož.

Indiáni zlatého Slunce : život, zázraky a záhady říše Inků. / Miloslav Stingl - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 265 s., [7] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Informační systém vysoké školy jako součást projektu virtuální univerzity : studijní obor 39-12-9 Automatizace technologických procesů. / Petr Suchánek - 1. vyd. - Karviná : Petr Suchánek, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak navyknout žáky základních škol myslet, komunikovat a učit se / Jaroslav Kozlík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2003. - 56 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jak přivádět děti ke Kristu / George B. Eager - 2., opr. vyd. - Praha : Samuel, 2003. - 132 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Jak psát učební texty pro distanční studium : (malá abeceda pro autory). / Jiří Průcha - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 27 s. ; 30 cm - brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. a II. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

KAFOMET : katalog forem a metod práce pro I. stupeň základních škol. - Třebíč[Praha] : Infra : Asociace pedagogů základního školství České republiky, 2000- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Kalendář trochu historický / Vlasta Svobodová - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kanibalové z hor : nejdivočejší místa světa. : expedice Yali 2001 - Nová Guinea - Irian Jaya. / Petr Jahoda - Vyd. 1. - Brno : SVAN, 2002. - 190 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Kapitoly z logopedie / Jana Balašová - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - brož.

Katalog vzdělávacích programů : školní rok 2002-2003. / [zpracovala Eva Cupalová] - Náchod : Centrum vzdělávání, 2002. - 79 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Klasifikace vzdělávacích programů : uživatelská příručka pro zavádění ISCED-97 v zemích OECD. : vydání 1999. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2003. - 128 s. ; 30 cm - brož.

Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 / herausgegeben von Reinhard Suchomel - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Kraslice na Moravě / Eva Večerková - 1. vyd. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2003. - 169 s. : il. (některé barev.), portréty ; 22 cm - brož.

Kronika indiánů Guayakí / Pierre Clastres ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 217 s. : il. ; 22 cm - váz.


K aktuálním otázkám hudební teorie a pedagogiky : sborník KHV. / [editor Anežka Kyslíková] - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta pedagogická, 2002. - 140 s. : noty ; 21 cm - brož.


K otázkám srovnávací pedagogiky : sborník z mezinárodní konference. : [Praha 27.9.2001]. / Jiří Prokop - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 378 s. : il. ; 21 cm - brož.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v letech 1997-2002 / Jiří Vorlíček ... [et. al.] - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 61 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky : úvahy o jejím studiu a využívání. / [Bedřich Čerešňák ... et al.] - Ve Strážnici : Ústav lidové kultury, 2002. - 208 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm + 1 CD-ROM, brožura [12] s.. - váz.

Lidové tkaniny v oblasti Orlických hor / Hana Hynková - Vyd. 1. - Rychnov nad Kněžnou : Okresní muzeum Orlických hor, 2002. - 81 s. : il. ; 25 x 26 cm + 1 CD. + 1 příl. (brožura, 24 s.). - váz.

Lucka jede na tábor / [Lumír Komárek, David Komárek] - 1. vyd. - Praha : Erasmus, 2002. - 36 s. : barev. il. ; 15 x 22 cm - brož.

Malá čítanka 7 / Věra Martinková - 1. vyd., (Celkově 2. vyd.). - Praha : Tripolia, 2002. - 288 s. : il. ; 21 cm - brož.

Marie Terezie : 12.5.1743 - korunovace na usmířenou. / Eduard Maur - Vyd. 1. - Praha : Havran, 2003. - 187 s. ; 18 cm - váz.

Matematika : příprava na přijímací zkoušky na PEF ČZU v Praze. / Pavla Šařecová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, [2003]. - 117 s. : il. ; 21 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Maturujeme z účetnictví : základy znalostí každé účetní. / [Jan Matějka, Hana Čermáková] - 3. vyd. - Ostrava : Mirago, 2003. - 105 s. ; 30 cm - brož.

Metodické listy pro předškolní vzdělávání - Praha : Josef Raabe, 1999- . - 3 sv. ; 23 cm - soubor

Metodické pokyny pro zpracování bakalářských prací / Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, 2003. - 43 s. ; 21 cm - brož.

Metodika k přípravě absolventské práce při ukončení studia na vyšších zdravotnických školách / Miroslava Kyasová ... [et al.] - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. - 37 s. ; 21 cm - Brož.


Minimální všeobecný základ znalostí a dovedností studentů učitelství o životním prostředí, udržitelném rozvoji a environmentální výchově / editor Eva Lišková - Praha : Univerzita Karlova, 2003. - 141 s. : il. ; 22 cm - brož.

Moc slova / Lubomír Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 266 s. ; 22 cm - brož.

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : [4.-5. února 2003 v Hradci Králové]. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 195 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modul A Díl 1. Teoretické základy medicíny / [Lucie Šmídková ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 301 s. ; 21 cm - brož.

Moje první školní taška plná knížek - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 10 sv. [ve školní tašce] : barev. il. ; 38 cm - soubor

Motanice III / [ilustrace Radim Pavelek] - Opava : Modrý slon, 2002. - [32 s.] : barev. il. ; 21 x 7 cm - leporelo

Motanice II / [ilustrace Martin Donátek, Radim Pavelek ; animace Radim Pavelek, Martin Donátek, Marek Halfar]. - Opava : Modrý slon, 2002. - [32 s.] : barev. il. ; 21 x 7 cm - leporelo

Motanice I / [ilustrace Martin Donátek, Radim Pavelek ; animace Marek Halfar, Radim Pavelek. ; text Martin Donátek, Radim Pavelek, Marek Halfar]. - Opava : Modrý slon, 2002. - [32 s.] : barev. il. ; 21 x 7 cm - leporelo

Motivace žáků k učení : perspektivní orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. / Isabella Pavelková - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2002. - 248 s. ; 21 cm - brož.

Nabídka kurzů VŠE v Praze : pro akademický rok 2002/03 - letní semestr. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Naučte se studovat / Ron Fry ; přeložil Jiří Sirotek. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 2003. - 173 s. : il. ; 21 cm - brož.


Nebojte se češtiny! : příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka na různé typy středních škol. / Pavel Dolejší - 8. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 87 s. ; 21 cm - brož.


Některé kapitoly z didaktiky VV / Miloš Adolf - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 257 s. : il. ; 29 cm - brož.

Nové barvy pro krásu : oblečení, make-up, vlasy, vzory, materiály. / Gisela Watermannová, Franziska Zingelová - Vyd. 3. - Praha : Euromedia Group - Ikar, 2003. - 125 s. : barev. il. ; 27 cm + 2 příl. - váz.

Obecná didaktika / Otto Obst a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 159 s. ; 29 cm - brož.

Obrana humorem : proslov pronesený při převzetí titulu Doctor artis dramaticae honoris causa. / Jiří Suchý Žasnutí v pokoře nad několika větami Jiřího Suchého / Ivo Osolsobě - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2002. - 18 s. ; 22 cm - brož.

Odbíjí půlnoc : (variace na lidové pověsti). / Zdeněk Vyhlídal - Vyd. 2, ve vydavatelství Blok 1.. - Třebíč : Blok, 2002. - 140 s. : il. ; 22 cm - váz.

O výchově s úsměvem / uspořádal Bruce Lansky ; [z anglického originálu přeložila Vlasta Hesounová]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 80 s. : il. ; 15 cm - váz.

Parémie národů slovanských : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21.11.2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F.L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví". - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra slavistiky, 2003. - 207 s. ; 21 cm - brož.

PC clustery na ZČU v Plzni / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2002. - 37 s. ; 25 cm - brož.

Pedagogická diagnostika v primární škole I / Hana Spáčilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. - 74 s. ; 29 cm - brož.

Početník pro 3. ročník / [sestavily Jiřina Brzobohatá a Hana Bendová] - [Úvaly u Prahy][Praha] : Albra : Pansofia, 2002-. - sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Početník pro 4. ročník / [sestavila Jiřina Brzobohatá] - 2. vyd. - Úvaly u Prahy[Praha] : Albra : Pansofia, 2002-. - sv. : il. ; 21 cm - sv. 4 ; brož.

Počítej a čti s medvídkem Teddym / Bridget Gibbs ; ilustrace Jenny Tulip. - Praha : Cesty, 2002. - 4 sv. v obalu : barev. il. ; 38 cm - soubor


Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 2 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Poškole 2003 : sborník Národní konference o počítačích ve škole. : Lázně Sedmihorky, Česká republika 23.-25.4.2003. / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Stanislav Siňor] - 1. vyd. - [Česko] : POŠKOLE, 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Poznávací a komunikační obsah výtvarné výchovy v kurikulárních dokumentech / Jaroslav Vančát - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Poznáváme svět se zrakovým postižením : úvod do tyflopedie. / Miroslava Štréblová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Právní úprava vysokého školství / Libor Nedorost... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Propedeutika infinitezimálního počtu / Petr Eisenmann - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm - brož.

Prostředí mého života : (prvouka). : pracovní učebnice pro 2. ročník. / Hana Rufertová, Dagmar Kordová - 2. vyd. - Úvaly[Praha] : Albra : Pansofia, 2002. - 59 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [36] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [24] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [16] s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce magisterským studiem na Katedře české literatury a literární vědy FF UK : (specifikací tohoto obecně koncipovaného průvodce je každoroční Seznam přednášek na FF UK v Praze). / [Petr Bílek a kolektiv] - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra české literatury a literární vědy, 2002. - 175 s. ; 21 cm - brož.


První krůčky po výpočetním prostředí ZČU / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2002. - 36 s. : il. ; 25 cm - brož.

Prvouka I / Miluše Rašková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. - 41 s. ; 21 cm - brož.

Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. / Brigitte Sindelarová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2003. - 63 s. : il. ; 23 cm + 20 příl.. - brož.

Předlohy pro hodnocení osobnosti žáků : příspěvek k problematice školní diagnostiky. / Stanislav Langer - 2. vyd. - Hradec Králové : Kotva, 2003. - 355 s. : il. ; 21 cm - brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [geografie, náboženství, historické přehledy, jazykověda, literární věda, dodatky a přehledy: kultura, věda, společnost. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 225 s. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [historie, filosofie, politologie, sociologie, psychologie, ekonomie, právo. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 198 s. ; 24 cm - brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [literatura, výtvarné umění, architektura, sochařství, hudba, divadlo, film. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 235 s. ; 24 cm - brož.

Přijímací testy z matematiky a cizích jazyků v roce 2002 / Marie Godulová a kolektiv autorů katedry cizích jazyků pod vedením Ireny Orszulikové - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2003. - 57 s. ; 30 cm - 2002 ; kroužková vazba

Přijímací zkoušky na vysoké školy : 1000 testových otázek. / Miloš Drdla ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : International Business School, 2003. - 249 s. ; 21 cm - brož.

Příběhy a legendy z Flander z "počátků světa" / Marcel Van den Berg ; [z francouzského textu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 143 s. : il. ; 20 cm - váz.

Příručka pro tutory distančního vzdělávání / Helena Zlámalová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 22 s. ; 29 cm - brož.


Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice / Milan Valenta a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Psychologie pro učitele / Josef Konečný, Eva Urbanovská - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 106 s. ; 29 cm - brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Rádce skautské družiny / Miloš Zapletal ; [ilustrace P. Joubert, A. Zapletalová]. - Vyd. 2. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 251 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rebelové proti všednosti / Jiří Jilík, Moarch "Miško" Eveno - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2003. - 152 s. : barev. il. - váz.

Rok ve školní družině / Anna Holeyšovská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 166 s. : il. ; 23 cm - brož.

Romové - vhled do problému / Jiří Rous - Brno : Kabinet MV : Katedra sociální pedagogiky, 2003. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Ředitelé současnosti pro školu budoucnosti : feasibility study. / Lenka Slavíková, Stanislav Karabec ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2003. - 97 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení učební činnosti (jako aktivní konstrukce poznání žáků) / Lenka Müllerová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002. - 135 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sapfó : román o básnířce, která milovala ženy. / Siegfried Obermeier ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Brána : Knižní klub, 2003. - 199 s. ; 22 cm - Nakladatelství BRÁNA.Praha ; váz

Saturnálie / Macrobius ; výbor a předmluva Martin C. Putna. ; překlad Jakub Hlaváček. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 403 s. ; 17 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Sbírka příkladů z matematiky k přijímacím zkouškám / Jana Puchýřová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : ECON, 2003. - 115 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník resumé diplomových prací oboru Sociální pedagogika obhájených v letech 1997-2001 / [odborný redaktor Antonín Řehoř, Blažena Švandová] - Brno : Institut mezioborových studií, 2003. - 217 s. ; 24 cm - brož.


Schulpartnerschaften : Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Projektantragstellung. / [Redaktion Sylvia Parzer] - 1. Aufl. - Wien : Öbv&hpt Verlagsgesellschaft, 2000. - 80 s. : il. ; 24 cm - brož.

Seznámení s IS/STAG / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2003. - 33 s. : il. ; 25 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Sociální pedagogika jako obor vysokoškolského studia : sborník příspěvků z odborného semináře uskutečněného ve spolupráci s Technologickou fakultou UBT ve Zlíně. : Brno, 5. prosince 2002. / [odborný redaktor Blažena Švandová] - Brno : Institut mezioborových studií, 2003. - 154 s. ; 24 cm - brož.

Sociální vztahy a etika podnikání / Anna Putnová - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sociální zdraví dětí a škola : metodická příručka pro učitele a studenty učitelského studia. : projekt MŠMT KO25/02-51. / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. - 57 s. ; 21 cm - brož.

Souhrn vybraných gramatických jevů anglického jazyka : určeno všem, kteří si chtějí zopakovat anglickou gramatiku. : příprava ke zkouškám. / Marta Julišová - Vyd. 1. - Praha : Global, 2003. - 136 s. ; 30 cm - brož.

Speciální pedagogika / Libuše Ludíková - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 37 s. ; 29 cm - brož.

Speciální pracovní výchova a ergoterapie : pro studenty pedagogických fakult. / J. Vodáková ... [et al.] - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003. - 90 s. : il. ; 30 cm - brož.

Společenské hry : analytický přístup. / ed. Jarmila Doubravová ; [upravila Markéta Šálená]. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 213 s. ; 24 cm - brož.

Spolu : Krajský úřad Olomouc 5.6.-31.8.2003. : Magistrát města Ostravy 22.9.-6.10.2003. : [katalog výstavy]. / Jindřich Štreit ; [text Táňa Fischerová]. - Olomouc : Občanské sdružení SPOLU, 2003. - 31 s. : il. ; 24 x 28 cm - brož.

Staré pověsti české / Alois Jirásek - V Praze : Levné knihy KMa, 2000. - 301 s. : il. ; 23 cm - brož.


Summerhill : model antiautoritativní výchovy. / Gabriela Štrynclová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Svařování plastů : kurzy pro školení vyššího svářečského personálu. : training courses of superior welding operator's staff. : technická pravidla. : schválena dne 14.11.2002. - Praha : GAS, 2003. - 19 s. ; 30 cm - brož.

Školní družina / Jiřina Pávková, Bedřich Hájek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 154 s. : il. ; 23 cm - brož.

Technická univerzita v Liberci : 50 let. : 1953-2003. / [uspořádání almanachu Petr Golka, Jaroslav Vild a koletiv] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 161 s. : il. (převážně barev.), mapa ; 28 cm - brož.

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky / [Igor Kotlán, Pavel Kotlán] - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.

Together we will learn : ethnic minorities and education. / Vladimír Smékal, Hilary Gray and Christopher Alan Lewis(eds.) ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 215 s. : il. ; 23 cm - brož.

Tradice a pespektivy pedagogických věd : výuka, věda a výzkum na katedře pedagogiky Filozofické fakulty UK v Praze. / [Růžena Váňová a kolektiv] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 284 s. ; 21 cm - brož.

Učitelkou v Peru / Olga Vilímková - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 94 s., [32] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Uplatnění absolventů zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za období 1998-2002 / Růžena Krninská, Marie Kletečková, Petr Řehoř - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2003. - 56 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do etopedie / Eva Švarcová - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do studia na vysoké školy / Jaroslav Štěpaník, Rudolf Kohoutek, Karel Ouroda - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2002. - 44 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do školní didaktiky / Oldřich Šimoník - Brno : MSD, 2003. - 91 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do vývojové psychopatologie III. : vzdělávací handicap - postižení schopností nezbytných k učení. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci , Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Vademecum graeco-latinum Brunense : sborník vydán u příležitosti setkání učitelů klasických jazyků (21.-22. března 2003). - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií, 2003. - 136 s. : il. ; 21 cm - brož.

Volný čas ve středověku / Jean Verdon ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Žák. ; verše přebásnili Gustav Francl a Jiří Žák]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 261 s. ; 22 cm - váz.

Vom Comenius-Plan zu einem Schulprogramm mit europäischer Dimension / [Redaktion Margit Heissenberger ... et al.] - 1. Aufl. - Wien : Öbv&hpt Verlagsgesellschaft, 2000. - 40 s. : il. ; 24 cm - brož.

Vybrané kapitoly z komprehenzívní surdopedie : učební text pro studující speciální pedagogiky. / Zdenka Šándorová - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 81 s. - brož.

Vybrané přístroje didaktické techniky / Karel Ouroda - Brno : CERM, 2002. - 101 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vysoká škola Karla Engliše v Brně na prahu druhého akademického roku : (sborník z pedagogické konference konané dne 30.9.2002). / [redakce sborníku Karel Schelle] - V Brně : Vysoká škola Karla Engliše, 2002. - 23 s. ; 21 cm - brož.

Využití Maple ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd : 1. workshop, Brno 2002. - Brno : Econ, 2002. - 16 l. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Výroční zpráva 2002 : ŠkodaAuto Vysoká škola. / Alena Chromcová a kol. - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : ŠkodaAuto Vysoká škola, 2002?. - 38 s. ; 30 cm - sv. 2002 ; brož.

Výuka matematiky na neuniverzitních vysokých školách : Praha 28.3.2003. : sborník konference. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 75 s. : il. ; 22 cm - brož.

Výuka statistiky v České republice I. : sborník prací semináře konaného dne 29. listopadu 2002 v Praze. / [eds. Jaromír Antoch, Josef Štěpán] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výzkum učitelů v Prostějově / Hana Ježková - Prostějov : Městská knihovna, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm. - brož.


Významné pedagogické osobnosti - Jan E. Kosina, Jan Lepař, Josef Úlehla - a jejich podíl na utváření českého školství : materiály z odborné konference, konané 6. listopadu 2002 v Přerově. - Přerov : Muzeum Komenského, 2003. - 72 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Základy školského managementu / Otto Obst, Michaela Prášilová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. - 67 s. : il. ; 29 cm - brož.

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků / [odpovědná redaktorka Zuzana Chládeková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 31 s. ; 21 cm + 1 příl. - brož.

Zkouškový systém na Dálném východě : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Česká orientalistická společnost, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zvláštní člověk Přemysl Pitter / Miroslav Matouš - Praha : Bonaventura, 2001. - 78 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

10 let Open University v České republice : historie vzniku, vzdělávací programy, univerzitní orgány, seznamy absolventů. / editoři Milan Kašík, Ludvík Čichovský, Hana Petrovičová - Praha : Open University v České republice, 2003. - 80 s. : barev. il., portréty ; 25 cm - brož.

365 užitečných nápadů pro první rok s dítětem / Julian Orenstein ; [z anglického originálu přeložila Monika Zachová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 384 s. : il. ; 15 cm - brož.

4. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví : sborník. - Praha : Oeconomica, 2003. - 184 s. ; 25 cm - brož.

500 testových úloh z fyziky pro studenty středních škol / [Stanislaw Salach, Tomasz Plazak, Zofia Sanok] - 2. vyd. - Praha : Prometheus, 2003. - 102 s. ; 21 cm - brož.

50. výročí založení významného medicínského pracoviště : 1952-2002. - 1. vyd. - Hradec Králové : HK Credit, 2002. - 46 s. : il. (většina barev.), portréty ; 21 cm - brož.

"Vánoční nám nastal čas" : výstava věnovaná historii a tradici zdobení vánočního stromku. : výstavní sál muzea, 20. listopadu 2002 - 10. ledna 2003. : [katalog výstavy. / autorka textu i doprovodných kreseb Ivana Sieberová] - V Klatovech : Okresní muzeum, 2002. - [5] s., [4] s. obr. příl. ; 22 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist