Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za červenec-srpen 2003

Adresář obce Libereckého kraje 2003 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Liberec - 1. vyd. - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 95 s. ; 15 cm - kroužková vazba

Aktuality BOZP v dopravě : stav k dubnu 2003. / Jan Šosták - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS-Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 30 s. ; 21 cm - Brož.

Aktualizace statistických údajů o kriminalitě / Josef Zapletal a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, Katedra kriminologie, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Aplikace prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele / Hana Březinová, Jaroslav Veselý - Praha : Svaz účetních, 2003-. - 2 sv. ; 21 cm - Brož.

Aplikace správního řádu v sociální péči / Karel Nežádal - Praha : Linde, 2001. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Aplikace správního řádu v sociální péči / Karel Nežádal - 2., aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 112 s. ; 24 cm - brož.

Armáda : podle stavu k 1.6.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 160 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Autoškola : testové otázky, vzorové testy. : [platné od 1.4.2003]. / Pavel Prorok - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 115 s. : il. ; 23 cm - brož.

Bezectní lidé : o katech, děvkách a mlynářích. : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v zákoníku práce a předpisech souvisejících / zpracovala Eva Dandová - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 165 s. ; 21 cm - Brož.


Bushův manifest / [Joshua Muravchik ; z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Byl jsem agentem NKVD / Anatolij Granovskij ; [z anglického originálu přeložil Pavel Motyčka]. - Vyd. 1. - Jindřichův Hradec : Stefanos, 2003. - 284 s. ; 20 cm - váz.

Celní zákon po novele : aktuální úplné znění zákona č. 13/1993 Sb. s vyznačenými změnami a doplňky vyplývajícími ze zákona č.1/2002 Sb. a ze zákona č. 309/2002 Sb.. : [stav k 15.9.2002]. - 2. vyd. - Praha : Orac, 2002. - 95 s. ; 30 cm - brož.

Celní zákon po novele : aktuální úplné znění zákona č. 13/1993 Sb. s vyznačenými změnami a doplňky vyplývajícími ze zákona č. 1/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. - Praha : Orac, [2002]. - 95 s. ; 30 cm - brož.

Cesty k domovu : 1939-1945. / Věra Tichá - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 148 s., [4] s. obr. il. ; 21 cm - váz.

Chudáci, žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850. / Martin Rheinheimer ; [z německého originálu přeložil Vladimír Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.

Czechoslovak troops in Russia and Siberia during the First World War / Blanka Ševčík Glos, George E. Glos - 1st Ed. - New York : Vantage Press, 2000. - xii, 129 s. : mapa ; 21 cm - váz.

Česká bezpečnostní terminologie : výklad základních pojmů. / Petr Zeman (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav : Vojenská akademie, Ústav strategických studií, 2002. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Daně správně a s jistotou : příručka pro bezchybné a výhodné vedení daňové agendy. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy


Daňové a účetní aspekty finančního leasingu : speciál pro zákazníky Verlag Dashöfer. - Praha : Dashöfer, 2002. - 16 s. ; 21 cm + faxová objednávka (dvoulist). - brož.


Daňové spory před Ústavním soudem - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2003. - 237 s. ; 24 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Daňové tabulky a změny ve zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků v roce 2003 / Katarína Dobešová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 121 s. : formuláře ; 22 cm - brož.

Daňové zákony & účetnictví : úplný přehled všech novel a novinek v daňovém právu a účetních předpisech. : pracovní pomůcka k užívání publikace Daňové zákony 2003. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2002. - 40 s. ; 30 cm - Martin Novotný - Newslettr ; brož.

Daňové zákony : zákon o daních z příjmů. : zákon o dani z přidané hodnoty. : zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů --. : úplná znění platná v roce 2003. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, [2002]. - 104 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Daňové zákony : zákon o daních z příjmů. : zákon o dani z přidané hodnoty. : zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. : úplná znění platná v roce 2002. - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, 2002. - 95 s. ; 30 s. - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daň silniční : redakční uzávěrka 10.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 80 s. ; 24 cm - brož.

Daň z přidané hodnoty : zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. : pokyny Ministerstva financí k uplatňování DPH v některých situacích a činnostech. : právní stav: k 1.9.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 96 s. ; 23 cm - brož.

Das BGB im Wandel der Epochen : 10. Symposion der Kommission "Die Funktion des Gesetzes in Geschichte und Gegenwart". / herausgeber Uwe Diederichsen, Wolfgang Sellert - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. - 199 s. ; 25 cm - váz.


Dávky sociální péče : informační brožura o jednotlivých dávkách sociální péče a řízení o jejich přiznání. / [zpracoval odbor sociální politiky MPSV (Dana Hacaperková a Blanka Jelínková)] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2003. - 34 s. : il. ; 22 cm - brož.


Deset let Okresního pozemkového úřadu Rakovník : uspořádávání vlastnických vztahů a tvorba krajiny. / [sestavil Jan Škudlín a kolektiv pracovníků OPÚ] - Rakovník : Rabasova galerie, 2001. - 47 s. : barev. il., mapy ; 21 cm - brož.

Dějiny vietnamské války : tragédie v Asii a konec amerického snu. / Marc Frey ; [z německého originálu přeložil Václav Maidl]. - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 210 s. : mapky ; 21 cm - váz.

Dodatek k publikaci Finance územních samospráv / Miloslav Melion - Hradec Králové : E.I.A. - Ekonomická a informační agentura, 2003. - 14, [18] s. ; 21 cm - brož.

Dramaterapeutické projektování / Milan Valenta - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2003. - 91 s. ; 21 cm - brož.

Drama '38 : opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. / Libor Stejskal, Jan Stejskal - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2003. - 175 s. : il. ; 20 cm - brož.

Eco-labelling in the Czech Republic - Prague : Ministry of Environment of the Czech Republic, 2003. - 24 s. ; 22 cm - brož.

Ekologické značení v České republice (ekolabeling) - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 46 s. : il. ; 22 cm - brož.

Ekonomické a právní aspekty členství České republiky v Evropské unii : 1. ročník, Praha 14.3.2003. : sborník konference. - 1. vyd. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 88 s. ; 22 cm - brož.

Encyklopedie mezinárodního daňového plánování / [Pavel Petrovič a kolektiv] - 1. vyd. - Beroun : Newsletter, c2002. - 432 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Etika pro pomáhající profese / Jiří Jankovský - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 223 s. ; 21 cm - brož.

Evropská ochrana lidských práv v dokumentech / Stanislava Hýbnerová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 346 s. ; 21 cm - brož.

Evropské vězeňské systémy : minulost - přítomnost - budoucnost. : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 24.-28.6.2002 v Kroměříži. : past - present - future. : reports of the international conference held from 24th to 28th of June 2002 in Kroměříž. / [uspořádal Lubomír Bajcura] - Vyd. 1. - Praha : Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.


Feng-šuej : klíč k erotickému bydlení. : uvolněte proudění čchi - probudíte slast. / Peter Ortmann - [Praha] : Dobra, 2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Feťák / William Seward Burroughs ; [přeložil Josef Rauvolf]. - 2. vyd. - Praha : Maťa, 2002. - 181 s. : il. ; 18 cm - váz.

Financování vlastního bydlení / Petr Syrový - 3. rozš. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Finanční kontrola - minimum pro zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho správný chod : odborný seminář. : Praha, únor 2003. / přednáší Danuše Prokůpková - Praha : Verlag Dashöfer, 2003. - 24, [14] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Finanční teorie 21 : finanční právo. / Václav Liška - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 192 s. ; 30 cm - brož.

Gerechtigkeit und Politik : philosophische Perspektiven. / herausgegeben von Reinold Schmücker, Ulrich Steinvorth - Berlin : Akademie Verlag, 2002. - 260 s. ; 25 cm - váz.

G+H : 1. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování. : Brno 20.-23.5.2003. : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 153 s. : il. ; 21 cm - brož.

Havarijní plánování / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Health related quality of life in South Africa / editor Petr Petr - 1st ed. - In České Budějovice : South Bohemian University, Faculty of Health and Social Studies, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Hitlerovy horské jednotky / James Lucas - 2. vyd. - Praha : Naše vojsko, 2001. - 233 s., [32] s. obr. příl. : mapy ; 20 cm - brož.

Hrdinové válečného nebe / Václav Kubec - 2. vyd. (1. upr.), V Nakl. Toužimský & Moravec vyd. 1.. - Praha : Toužimský & Moravec, 2003. - 242 s. : il. ; 21 cm - váz.

Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi-- : 1948-1953: výřez z obrazu bezpráví. / Roman Cílek - 1. vyd. - Praha : Rodiče, 2003. - 199 s., [32] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.


Hygienické předpisy ve výstavbě / Zuzana Mathauserová - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 16 s. : il. ; 30 cm - brož.

Implementation and enforcement of international environmental law / Pavel Šturma (ed.) ...[et al.] - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2002. - 120 s. ; 21 cm - brož.

Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Blanka Misconiová, Ladislav Průša, Helena Vostrovská - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 20 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak mluví čeští vězni : místo a úloha vězeňského argotu. / Jaroslav Hála, Petra Soudková - 1. vyd. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2002. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jaroslav Chmelík - Z africké pouště nad Německo / Václav Kolesa, Jaroslav Popelka, Jana Horáková - [Zlín] : Václav Kolesa, [2003]. - 80 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - Brož.

Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Jednatelé s. r. o., Představenstvo a. s. : práva, povinnosti, odpovědnost. / Ivan Rada - Praha : Linde, 2003. - 152 s. ; 24 cm - brož.

Jewish Gold and other Precious Metals, Precious Stones, and Objects made of such Materials - Situation in the Czech Lands in the Years 1939 to 1945 / [chief editor Jiří Daníček] - 1st ed. - Prague : Sefer, 2001. - 136 s. ; 20 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Josef Stehlík - Lovec s přesnou muškou / Jaroslav Popelka, Václav Kolesa, Jana Horáková - [Zlín] : Václav Kolesa, [2003]. - 96 s. : il., portréty, faksim. - Brož.

Kde olivy dozrávají-- : drama československého leteckého esa Jana Feráka ve španělské občanské válce. / Václav Kubec - 2. vyd., (1. upr.). - Praha : Ostrov, 2003. - 231 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu v roce 2002? / Milan Horák, Helena Nováková - 9. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.

Kdo hradí opravy v bytě a nájemné za vybavení bytu / Milan Horák, Helena Nováková - 10. dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 126 s. ; 21 cm - brož.


Krizový management v dopravě a státní správě : sborník z odborné konference [s mezinárodní účastí]. : Pec pod Sněžkou 4.-5.4.2003. - Vyd. 1. - Pardubice : Institut Jana Pernera, 2003. - 129 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv - 3. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - lii, 551 s. ; 23 cm - váz.

Kurs obchodního práva : právnické osoby jako podnikatelé. / Karel Eliáš, Miroslava Bartošíková, Jaroslava Pokorná a kolektiv - 4. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxv, 618 s. - váz.

K.H. Frank : vzestup a pád karlovarského knihkupce. / Miloslav Moulis, Dušan Tomášek - 2., rozš. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 443 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Legionáři okresu Břeclav / Ludislava Šuláková, Emil Kordiovský - Znojmo : FPO, 2002. - 96 s. : il., mapa, portréty ; 30 cm - brož.

Lesní společenství obcí s.r.o. v Bystřici nad Perštejnem / Milan Lasák - 1. vyd. - Bystřice nad Pernštejnem : Lesní společenství obcí, 2003. - 44 s. : barev. il., mapy, portréty ; 22 cm - brož.

Lexikálně-gramatická cvičení k angličtině pro policejní správu / Alena Lukáčová, Nataša Patočková - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, Katedra jazyků, 2002. - 113 s. ; 29 cm - brož.

Lexikon podnikání 2002 : soubor právních norem, které v roce 2002 potřebujete pro úspěšné vedení firmy. : vybrané daňové zákony, předpisy pro vedení účetnictví, výpočet cestovních náhrad a související předpisy. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 374 s. ; 25 cm - brož.

Lexikon pojmů z podnikání - Praha : SEPI, 2003. - 176 s. ; 21 cm - brož.

Lexikon pro účetní : zákony, opatření a pokyny pro vedení účetnictví a účetní závěrku v roce 2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 198 s. : il. ; 24 cm - brož.


Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor


Likvidace podniku / Václav Pelikán - 5., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 117 s. ; 21 cm - brož.

Mateřská a rodičovská dovolená / Jan Přib ... [et al.] - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 156 s. ; 21 cm - brož.

Mezinárodní odpovědnost / Čestmír Čepelka, Dalibor Jílek, Pavel Šturma - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 339 s. ; 21 cm - brož.

Města a obce 21. století - ohlédnutí / [zprávu zpracovali S. Šulcová ... et al.] - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003. - 28 s. : mapy ; 30 cm - Brož.

Moje střetnutí s rozvědkou StB / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2003. - 197 s. : il. ; 20 cm - brož.

My děti ze stanice ZOO / Christiane F. ; podle zpovědi zachycené na magnetofonových páscích zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck. ; [z německého originálu přeložila Zuzana Soukupová]. - 6. vyd. - Ostrava : Oldag, 2003. - 261 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Na cestě za dítětem : dvě malá křídla. / Hana Konečná - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 318 s. : il. ; 22 cm - váz.

Nájemné, ceny služeb a způsob jejich rozúčtování v roce 2002 / Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Nájem a správa nebytových prostor / Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Nebezpečné odpady / [redaktorka Maggie Thurgood ; komentář k současnému stavu v ČR napsal Jaroslav Lener]. - Praha : Fortuna, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : il., tab. ; 30 cm - brož.

Nejvyšší soud České republiky v Brně / [Pavel Kučera ... et al.] - Praha : Orac, 2003. - 51 s. : il., portréty ; 31 cm + 1 příl.. - váz.


Newly Associated States EnerBuild RTD : Budapest 24 & 25 January 2003, Prague 27 & 28 January 2003, Warsaw 6 & 7 March 2003. : proceedings of workshops. / [edited by András Zöld, Miloš Lain, Stanislaw M. Pietruszko] - 1. vyd. - Praha : Technology Centre AS CR, 2003. - 276 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.


Německé insignie : úplný průvodce německými nacistickými insigniemi z období Třetí říše. / [z německého originálu přeložil Zbyšek Svoboda] - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 138 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - váz.

Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy / Josef Holejšovský - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxvi, 1041 s. ; 23 cm - váz.

Obchodní zákoník podle právního stavu od 1. dubna 2003 - 3. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 327 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní zákoník po novele : aktuální úplné znění zákona č. 513/1991 Sb. s vyznačenými změnami a doplňky vyplývajícími ze zákona č. 501/2001 Sb. a ze zákona č. 15/2002 Sb.. - Praha : Orac, [2002]. - 131 s. ; 30 cm - brož.

Obchodní zákoník - úplné znění s úvodním komentářem : právní stav k 1.4.2003. : [přehledné seznámení s novelami se zvýrazněním změn]. / komentář Markéta Hajná, Pavel Pravda - 1.vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 130 s. ; 24 cm - brož.

Obchodní zákoník : komentář. / Jan Dědič a kol. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2002-. - 4 sv. ; 21 cm - váz.

Obchodní zákoník : zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. : právní stav: 1.7.2002 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 160 s. ; 23 cm - brož.

Obchodní zákoník : zákon s komentářem všech aktuálních novel pro praktické použití v podnikání. : [řada úplných znění předpisů harmonizovaných s právem Evropské unie]. - Beroun : Newsletter, 2003. - 24 s. ; 30 cm - brož.

Občanský soudní řád : komentář. / Jaroslav Bureš, Ljubomír Drápal, Michal Mazanec - 5. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2001. - xxv, 1726 s. ; 21 cm - váz.

Občanský soudní řád : zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. : právní stav: 15.9.2002 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 100 s. ; 23 cm - brož.

Občanský zákoník : zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. : právní stav: 1.7.2002 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 72 s. ; 23 cm - brož.


Občan a úřad : praktická příručka pro obce a úřady. : postupové listy, vzorové formuláře a komentáře pro jednání mezi občany a úřady. / pod vedením Evy Karhanové spolupracovali Zdeněk Blaževič ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - sv. ; 32 cm + 1 CD-ROM, 1 příl.. - pořadač

Oceňování nemovitostí podle předchozích cenových předpisů na území České republiky (1897-1994) / Lubomír Weigel - 1. vyd. - Brno : CERM, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odchylky v nemocenském pojištění pro některé skupiny pracovníků / Magdalena Šváchová - 2. aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - viii, 77 s. ; 21 cm - brož.

Odpadové hospodářství středoevropských zemí v období přípravy jejich vstupu do EU : 3. ročník mezinárodní konference Odpady 21. : sborník referátů. : Ostrava, 21.-23.5.2003. / [Ivana Jirásková ... et al.] - Vyd. 1. - Ostrava : FITE, 2003. - 123 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Osudová mise / Harry Mazer ; [překlad Oldřich Nykles]. - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2003. - 200 s., [3] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - váz.

Otázky & odpovědi : zpětnovazební informační systém náčelníka GŠ AČR. : otevřená linka armády. / [text připravil Petr Majer] - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 159 s. ; 21 cm - brož.

Otmar Kučera, DFC - Od Sergeanta k Squadron Leaderovi / Jiří Mikulka, Jaroslav Popelka, Václav Kolesa - [Zlín] : Václav Kolesa, [2003]. - 92 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Brož.

O duchu zákonů / Charles Montesquieu ; [překlad Stanislav Lyer. ; upravila Markéta Šálená]. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 365 s. ; 21 cm - váz.

Památník Pankrác : expozice Vězeňské služby České republiky. : exhibition of the Prison Service of the Czech Republic. : Ausstellung des Justizvollzugsdienst der Tschechischen Republik. / [autor textu Aleš Kýr ; foto František Zahradníček]. - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 83 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.


Plzeňské rozhovory 2000 : sborník z konference, 4.-5.5.2000. : [4. ročník]. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 2000. - 107, 115 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Plzeňské rozhovory 2002 : [6. ročník mezinárodní konference, 6.-7. května 2002]. : sborník z konference. / organizátoři Statutární město Plzeň, Velvyslanectví USA v ČR, Západočeská univerzita v Plzni - 1. vyd. - Plzeň : Statutární město Plzeň, 2002. - 154 s. ; 21 cm - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Poštovní směrovací čísla všech obcí České republiky k 1. lednu 2002 - Plzeň : Pressfil Cart, [2002]. - 436 s. : mapka ; 21 cm - Brož.

Požadavky na elektrotechnické výrobky při jejich uvádění na trh / Jaromír Jareš - 2., přeprac. vyd. - Praha : IN-EL, 2002. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Pracovní právo - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 3 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktický průvodce konkurzem a vyrovnáním : komplexní rádce pro včasné a úplné zajištění práv a uplatnění pohledávek všech subjektů v konkurzním a vyrovnacím řízení z hlediska právního, daňového a účetního. / Tomáš Pohl ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v obálce

Praktický průvodce účetnictvím : příručka pro podnikatelskou sféru. / Libuše Müllerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 30 cm - soubor


Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.


Právní předpisy pro obce a města : ekologická prevence, ekologie a odpady, jaderná energie. : stav k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 78 s. ; 30 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : přístup k informacím, osobní údaje, evidence obyvatel a matriky. : stav k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2003. - 94 s. ; 30 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : správní řád, daňový řád, správní soudnictví. : stav k 1.11.2002. - Praha : Orac, 2002. - 54 s. ; 30 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : volby, organizace, hospodaření. : stav k 15.9.2002. - Praha : Orac, 2002. - 123 s. ; 30 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : záchranný systém, krizové řízení, povodně a požáry. : stav k 15.10.2002. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2002. - 103 s. ; 30 cm - brož.

Právní raadce starosty / [editoři Václav Henych, Jiří Kaucký] - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 3 sv. ; 23 cm - soubor ; volné listy

Právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2003. - 185 s. ; 20 cm - brož.

Právní úprava vysokého školství / Libor Nedorost... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Právo duševního vlastnictví v době přeměny právního řádu : autoreferát doktorské disertace. / Ivo Telec - V Brně : Masarykova univerzita, 2003. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Právo obcí a krajů v České republice / Stanislav Kadečka - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvii, 408 s. ; 23 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Právo životního prostředí / Milan Damohorský a kolektiv - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxxiv, 511 s. ; 23 cm - váz.

Právo : vybrané kapitoly. / Marie Sciskalová - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 294 s. ; 21 cm - brož.


Problémy vztahu policistů ke službě / Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2003. - 276 s. : il. ; 21 cm - brož.

Proč mě pořád někdo šikanuje? : rady, jak zvládat malé tyrany. / Terrence Webster-Doyle ; [z anglického originálu ... přeložil Pavel Kaas]. - Praha : Pragma, 2000. - 144 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Programme of action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects : adopted by the United Nations conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. : New York, 9-20 July 2001. - New York : United Nations, 2002. - 94 s. ; 23 cm - Brož.

Program a anotace příspěvků konference : IX. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci. : 42. konference sekce AT při ČLS JEP. : Měřín 19.-23.5.2003. / [odpovědní redaktoři: Jiří Broža a Michal Miovský] - Tišnov : SCAN, 2003. - 45 s. ; 23 cm - brož.

Promptly about the reform of the armed forces of the Czech Republic : honour, fidelity, courage. : reform of the armed forces of the Czech Republic. / [editors Jaroslav Roušar and Jarmila Xaverová] - Prague : Ministry of Defence of the Czech Republic - Agency of Military Information and Service, 2003. - [42] s. : barev. il. ; 15 cm - volné listy v obálce

Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví : č. 501/2002 Sb. pro banky a jiné finanční instituce, č. 502/2002 Sb. pro pojištovny. : [platné znění k 1. lednu 2003]. / komentáře k jednotlivým částem vyhlášek připravili Hana Babková, Jan Huleš - 1. vyd. - Praha : Bilance, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Průmyslové vlastnictví / Zuzana Slováková - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 150 s. ; 21 cm - brož.

Průvodce novým uspořádáním veřejné správy v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti - Praha : Sociopress, 2003. - 159 s. ; 21 cm - Brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C.H. Beck, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - sv. 2002(9-10) ; volné listy v pořadači

Průvodce zákonem o zadávání veřejných zakázek : včetně úplného znění zákona. / Jaroslava Sechterová - 2. aktualiz. vyd. (s opravou) - Praha : Polygon, 2001. - 109 s. ; 21 cm - brož.

Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění / Petr Petržílek, Tereza Tichá - Vyd. 1. - Praha : ARCH, c2003. - 349 s. : il. ; 23 cm - brož.


Předpisy pro oceňování nemovitostí s komentářem / sestavili Albert Bradáč, Miroslav Kledus, Lubomír Weigel - 1. vyd. - Brno : CERM, 2002. - 2 sv. : il. ; 30 cm - sv. 1; brož.

Přehled předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisů souvisejících : doplňkový studijní materiál ke kurzům BOZP organizovaný RoVS. / uspořádal Karel Novotný - Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2003. - 81 s. ; 30 cm - kroužková vazba

Příjmová diferenciace rodin a domácností, vliv dávek státní sociální podpory na příjmy rodiny : (vybrané souvislosti s natalitním chováním). / Sylva Ettlerová - Praha : VÚPSV, 2003. - 49, vi s. ; 30 cm - Brož.

Příklady účtování organizačních složek státu, obcí a příspěvkových organizací / Hana Takáčová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Public choice : models, methods and applications. / František Turnovec - 1st ed. - Prague : Karolinum Press, 2003. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rekodifikace soukromého práva : sborník Policejní akademie ČR ze semináře konaného dne 4. dubna 2002 na katedře soukromoprávních disciplín. / uspořádal Vladimír Plecitý - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2002 / Petr Pelech - 7. dopl. a aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 159 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání / [Markéta Huňková, Kristýna Rytířová, Jolana Navrátilová] - Brno : Nesehnutí, 2003. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rukověť úředníka územně samosprávného celku : (výklad zákona č. 312/2002 Sb., v kontextu souvisejících právních předpisů včetně příloh). / Olga Vidláková - Hradec Králové : E.I.A.-Ekonomická a informační agentura, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Sborník příkladů : daň z příjmů právnických a fyzických osob, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň silniční, účetnictví. : sestaveno dle zákonné úpravy roku 2001, 2002 a 2003. - Brno : Komora daňových poradců ČR, 2003. - 189 s. ; 21 cm - brož.

Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství" / sestavila Irena Brabcová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - byty : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. : tab. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Hlavní město Praha. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Jihočeský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Karlovarský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Kraj Vysočina. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Královéhradecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Liberecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Moravskoslezský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Olomoucký kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Pardubický kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Plzeňský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Středočeský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Ústecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Zlínský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : hlavní město Praha. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 305 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Benešov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 477 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Beroun. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 361 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Blansko. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 539 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Brno-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 135 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Brno-venkov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 567 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Bruntál. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 301 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Chomutov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Chrudim. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 469 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres České Budějovice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 445 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Domažlice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 361 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Frýdek-Místek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 325 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Havlíčkův Brod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Hodonín. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 341 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Hradec Králové. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 421 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jihlava. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 501 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jindřichův Hradec. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 441 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kladno. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : Okres Klatovy. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kolín. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kroměříž. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kroměříž. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kutná Hora. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 369 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Litoměřice. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 437 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Mladá Boleslav. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 509 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Náchod. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Nymburk. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 377 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Olomouc. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 385 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Opava. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ostrava-město. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Pardubice. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 477 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Pelhřimov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Písek. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 321 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-jih. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-město. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 51 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-sever. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 425 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Praha-východ. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 381 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Praha-západ. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Prostějov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 401 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Přerov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 433 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rakovník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 357 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 349 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Strakonice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 465 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Svitavy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 469 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Šumperk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Tábor. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Trutnov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 317 s. ; 21 x 30 - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Třebíč. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 711 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 465 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Vyškov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 341 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Zlín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 365 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Znojmo. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 611 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Žďár nad Sázavou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 803 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o okresech a krajích : Česká republika. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 437 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - domácnosti : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 225 s. : tab. ; 21 x 30 cm - brož.


Sedmdesát pět sestřelů / René Fonck - 1. vyd. - Praha : Toužimský & Moravec, 2003. - 147 s. ; 21 cm. - váz.

Seminární praktikum z ústavního práva / [Karel Klíma ... et al. ; upravila Markéta Šálená]. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 253 s. : il. ; 23 cm - brož.

Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky". / Mark Roseman ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 174 s. ; 21 cm - váz.

Slavní a peníze : bohatství i chudoba velkých umělců, státníků a objevitelů. / Hans Ziegler ; [přeložili Vladimír a Věra Smržovi]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2003. - 191 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Slovenská republika - prístupový proces do EÚ : prehlad rozvojovej politiky. / [pripravila skupina expertov: Bernard Funck (hlavný autor) ... et al.] - Bratislava : Svetová banka, [2003]. - viii, 211 s. : il., tab. ; 28 cm - brož.

Služba státních zaměstnanců : zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, v platném znění. : právní stav: k 1.9.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 63 s. ; 23 cm - brož.

Smluvní vztahy ve výstavbě : současná smluvní praxe v ČR před vstupem do EU. / Vladimír Matějka - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci Evropské unie : formuláře k provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71, Nařízení Rady (EEC) 574/72. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí : Ministerstvo zdravotnictví, 2002. - [364] s. : formuláře ; 30 cm - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ; pořadač

Sociální zdraví dětí a škola : metodická příručka pro učitele a studenty učitelského studia. : projekt MŠMT KO25/02-51. / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. - 57 s. ; 21 cm - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001-. - 8 sv. ; 25 cm - sv. 15 ; brož.


Soudní řád správní : zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění. : právní stav: k 1.9.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 24 s. ; 23 cm - brož.


Společenství vlastníků jednotek a odpovědi čtenářům / Zuzana Toufarová - Praha : Svaz účetních, 2003. - 64 s. ; 21 cm - Brož.

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Společnost s ručením omezeným od roku 2003 : účetní a daňová kuchařka. / Pavel Běhounek - 3. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným / Miroslava Bartošíková, Ivana Štenglová - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xix, 571 s. - brož.

SS-Das Reich : historie druhé divize SS v letech 1939-1945. / Gregory L. Mattson - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 192 s. : il., mapy ; 25 cm - váz.

SS: ocelová bouře : tankové bitvy Waffen-SS na východní frontě 1943-1945. / Tim Ripley - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 208 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - váz.

Stanovy obchodních společností : jak včas a správně vyhovět obchodnímu zákoníku a v praxi sestavit stanovy. / Milan Holeyšovský - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 61 s. ; 24 cm + 1 příl. - brož.

Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy : úplné znění podle stavu k 18.7.2002. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 139 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - brož.

Stavební, autorský a technický dozor investora : praktický výklad obsahu a rozsahu stavebního, autorského a technického dozoru pro všechny etapy výstavby, včetně postupů, vzorů a předpisů. : praktická příručka. / Josef Ladra ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 2 sv. ; 31 cm - soubor

Stíhač RAF Jaroslav Štěrbáček : (k 90. výročí jeho narození). / Vladimír Polák - Blansko : Muzeum Blansko, 2002. - 24 s. : il., portréty ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Stokrát v roli manažera / Věra Hrouzková, Jaroslav Hrouzek - 1. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 96 s. ; 24 cm - brož.

Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja v procese príprav Slovenskej republiky na vstup do Európskej únie / Pavol Vincúr - OpavaKarviná : Slezská univerzita v Opavě : Obchodně podnikatelská fakulta, 2003. - 96 s. : il. ; 24 cm - brož.


Stručný nástin vybraných kapitol českého pracovního práva s příklady a otázkami / Libor Šnédar - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 96 s. ; 30 cm - brož.

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven / Jiří Kejř - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro studium a soupis rukopisů, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Svítání na poušti / Waris Dirie - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 237 s. ; 21 cm - váz.

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Chorvatsko / Željko Horvatic, Davor Derenčinovic ; překlad Jan Žižka. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 66 s. ; 22 cm - brož.

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Francie / J-Y. McKee ; překlad Jan Žižka. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe: Skotsko / Alex Gibb, Peter Duff ; překlad Jan Žižka. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2003. - 83 s. ; 22 cm - brož.

Školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci : průvodce zaměstnavatele jednou z povinností zákoníku práce. / vybrali a sestavili Jaroslav Brácha a Vojtěch Mráz - Vyd. 1. - Rožnov pod Radhoštěm : RoVS - Rožnovský vzdělávací servis, 2002. - 160 s. ; 30 cm - brož.

Technologie úklidových prací ve zdravotnických a sociálních zařízeních : pro odborná učiliště. / Eva Dvořáková - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 75 s. : il. ; 22 cm - brož.

Teorie práva I / Lubomír Kubů, Petr Osina, Jiří Grygar - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2003. - 141 s. : il. ; 21 cm - brož.

Testy : kontrolní listy. : jak se stát a zůstat dobrým řidičem. : zpracováno podle právního stavu k 1.10.2002. / Josef Jergl - Žatec : AGROS Tiskárna, 2002. - 33 volných l. : barev. il. ; 27 cm - volné listy v obálce

Testy : kontrolní listy. : jak se stát a zůstat dobrým řidičem. : zpracováno podle právního stavu k 1.1.2003. / Josef Jergl - Žatec : AGROS Tiskárna, 2003. - 33 volných l. : barev. il. ; 30 cm - volné listy v obálce


To není vaše vina! : rádce pro ženy, muže, dospívající, jejich přátele a rodiny. : jak se vyrovnat se sexuálním napadením. / Helen Benedict ; z angličtiny přeložil Miloslav Korbelík. - Vyd. 1. - [Praha] : One Woman Press, 2003. - 373 s. ; 21 cm - brož.

Trestněprávní a ekonomické dopady konkurzu a vyrovnání - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Trestní právo hmotné : obecná část. / Vladimír Kratochvíl ... [et al.] - 3. přeprac. a dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 571 s. ; 21 cm - brož.

Trestní právo hmotné : zvláštní část. / Jiří Jelínek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Eurolex Bohemia, 2003. - 316 s. ; 22 cm - váz.

Trestní právo : trestní zákon, trestní řád, zvláštní ochrana svědka, probační a mediační služba, zákon o přestupcích. : právní stav: 15.11.2002 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 180 s. ; 23 cm - brož.

Trestní právo : trestní zákon, trestní řád, zvláštní ochrana svědka, probační a mediační služba, zákon o přestupcích. : právní stav: 1.4.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 176 s. ; 23 cm - brož.

Tři projevy Václava Klause : Španělský sál - prezidentská volba. - Praha : Press Servis, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tschechische Steuergesetze 2003 / [Übersetzung] Andreas Weber - Zvole u Prahy : Hilar Babůrek, 2003. - 387 s. ; 21 cm - Brož.

Učebnice nejen pro autoškoly : jak se stát a zůstat dobrým řidičem. : zpracováno podle právního stavu k 1.10.2002. / Josef Jergl - Žatec : AGROS Tiskárna, 2002. - 270 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm - brož.

Učebnice pravidel silničního provozu : k výuce v autoškolách a ke školení řidičů .... / připravil Vladimír Souček - Praha : Cesty, 2003. - 240 s. : barev. il. ; 26 cm - brož.


Učebnice pravidel silničního provozu : k výuce v autoškolách a ke školení řidičů .... : podle poslední právní úpravy. / připravil Vladimír Souček - 2., upr. a dopl. vyd. - Praha : Cesty, 2003. - 238 s. : barev. il. ; 26 cm - brož.


Účetnictví finančních institucí : Read and Know, verze 8 - nejmodernější učební metoda v oblasti odborné literatury]. / Michal Cipra a kolektiv autorů - 2. komplexně přeprac. vyd. - Praha : DTP system, 2003. - 282 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2003- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetní předpisy : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, postupy pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, související pokyny a opatření MF. : právní stav: 15.2.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 121 s. ; 23 cm - brož.

Účetní předpisy : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. : postupy pro vedení jednoduchého a podvojného účetnictví. : související pokyny a opatření MF. : právní stav: 1.9.2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 120 s. ; 23 cm - brož.

Úspěšné řešení pohledávek v praxi : jak spolehlivě zabezpečit pohledávku a jak přimět dlužníka k zaplacení. / Hana Kovaříková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ústavněprávní argumentace : ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. / Pavel Holländer - Praha : Linde, 2003. - 103 s. ; 24 cm - brož.

Ústavní právo : Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Volební zákon, Zákon o Ústavním soudu, Veřejný ochránce práv, bezpečnost ČR. : právní stav: k 1.9.2002. : po všech novelách v roce 2002. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, c2002. - 72 s. ; 23 cm - brož.


Úvod do práva mezinárodního obchodu / Zdeněk Kučera ... [et al.] - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 302 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do vývojové psychopatologie III. : vzdělávací handicap - postižení schopností nezbytných k učení. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci , Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do vývojové psychopatologie II / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Libereci : Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 111 s. ; 30 cm - brož.

Válka v zajetí / Vítek Formánek - Vyd. 2. - [Lázně Bohdaneč : Vítek Formánek], 2002. - 241 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - brož.

Vedení personálních agend od roku 2003 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Verfassungsvergleichung in Europa : Schriftliche Fassung ausgewählter Hausarbeiten der gleichnamigen, in den Jahren 1999, 2000 und 2001 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Palacky-Universität Olomouc gehaltenen Seminare. / Redaktionelle Betreuung in Olomouc Michal Malacka - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 129 s. ; 25 cm - brož.

Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích : sborník textů ze semináře. : Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002. - Praha : Votobia, 2003. - 316 s. ; 21 cm - brož.

Vládní listy 2003 : adresář vládních institucí, státní správy a dalších organizací. - Praha : Mediatel, 2003. - 297 s. ; 21 cm - Brož.

Vodní a odpadové hospodářství po reorganizaci státní správy v pohledu předpisů, hygieny a ochrany krajiny : sborník XVIII. setkání vodohospodářů v Kutné Hoře. : Kutná Hora 8.-9. dubna 2003. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů České republiky, Oblast Kutná Hora : ČSVTS, 2003. - 127 s. : il., mapy (některé barev.) ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Volá Londýn / Jan Masaryk - V Praze : Levné knihy KMa, 2000. - 312 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z politologie / Antonín Staněk - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 47 s. ; 29 cm - brož.


Vybrané stejnokrojové doplňky českého vězeňství : od konce II. světové války do dnešních dnů. : na obou stranách mříží. / Josef Nejedlý - Vyd. 1. - Praha : Vězeňská služba České republiky, 2003. - 111 s. : barev. il., faksim. ; 21 cm - brož.


Vyhláška č. 134/2003 Sb. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999- . - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Vývoj automatizace písemné části katastru nemovitostí / Zbyněk Souček - 1. vyd. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. - 66 s. ; 30 cm - brož.

Vzory smluv a právních podání - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]- . - 4 sv. ; 21 cm - sv. Aktual. 12 ; volné listy

Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením / Milan Horák, Helena Nováková - 1. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Zahraniční pracovní cesty a valutová pokladna / Karel Janoušek, Dagmar Procházková - Olomouc : ANAG, 2003. - 126 s. ; 21 cm - brož.

Zajištění závazků v České republice / Ernst Giese ... [et al.] - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xxi, 356 s. ; 23 s. - brož.

Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ANAG, 2003. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Zákoník práce : zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění. : právní stav: 1.7.2002 s paralelním vyznačením změn k 1.1.2003. - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2002. - 64 s. ; 23 cm - brož.

Zákoník práce : zákon s komentářem všech aktuálních novel pro praktické použití v podnikání. : [řada úplných znění předpisů harmonizovaných s právem Evropské unie]. - Beroun : Newsletter, 2003. - 51 s. ; 30 cm - brož.

Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu věcí, práv a závazků / [odpovědná redaktorka Zuzana Chládeková] - Český Těšín : Poradce, 2003. - 31 s. ; 21 cm + 1 příl. - brož.


Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - Český Těšín : Poradce, 2003. - 80 s. ; 21 cm - brož.


Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 5. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 239 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o cestovních náhradách s komentářem včetně daňových souvislostí / Marie Salačová - 6. upr. a aktualiz. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 311 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem / Dana Římanová - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2001. - 245 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o daních z příjmů : (ve znění k 31.12.2002). : podle stavu k 16.12.2002. - Praha : Poradce podnikatele, 2002. - 111 s. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Zákon o obalech s komentářem : včetně prováděcích předpisů. / Dana Římanová - 2. dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2002. - 115 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zákon o obcích (obecní zřízení) včetně prováděcích předpisů s komentářem / Eva Matrasová, Václav Šlauf - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Polygon, 2003. - 311 s. ; 22 cm - váz.

Zákon o ochraně osobních údajů : komentář. / Alena Kučerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xviii, 388 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s rozšířeným komentářem a prováděcími předpisy / Karel Tureček a kolektiv - 2. vyd. - Praha : Sondy, 2003. - 611 s. ; 21 cm - brož.

Závislost nejen na lásce, aneb, Příliš otevřená zpověď Terezy Pergnerové / Luboš Nečas - V Praze : Ikar, 2003. - 217 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Zdeněk Škarvada - Keep floating! / Jana Horáková, Jaroslav Popelka, Václav Kolesa - [Zlín] : Václav Kolesa, [2003?]. - 31 s. : il., portréty ; 22 cm - Brož.

Zkouškový systém na Dálném východě : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Česká orientalistická společnost, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.


Zločiny ve státním zájmu : rodinné tragédie na evropských knížecích dvorech. / Helga Thoma - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 207 s. : portréty ; 21 cm - váz.


Změna kompetencí v sociální oblasti v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů : realizace II. fáze reformy územní veřejné správy v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Značka shody výrobku s českou technickou normou / Václav Voves - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 12 s. : il. ; 2002 - brož.

Zvláštní člověk Přemysl Pitter / Miroslav Matouš - Praha : Bonaventura, 2001. - 78 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Z lásky k dítěti / Betty Mahmoodyová, Arnold D. Dunchock ; [z anglického originálu přeložila Anna Thomasová]. - Vyd. 1. v nakladatelství Alpress - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 357 s. ; 21 cm - váz.

Živnostenský zákon a souvisící předpisy / Jiří Kocourek - 6., dopl. vyd. - Praha : Eurounion, 2003. - 447 s. ; 21 cm - brož.

"Průchozí" drogy : co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. / Karel Nešpor, Ladislav Csémy - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist