Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - E. Politika

za červenec-srpen 2003

Anticharta / [uspořádali Viktor Karlík, Terezie Pokorná ; úvodní texty a ediční poznámka Terezie Pokorná]. - Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002. - 78 s. : il. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2003- . - sv. ; 21 cm - Dokořán ; sv. 1 ; brož.

Brány Evropské unie otevřeny : informační brožura pro věřící. / [Petr Greger, Tomáš Sedlák] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor komunikační strategie, 2003. - [24] s. : barev. il. a portréty ; 15 x 21 cm - brož.

Budování státu / Ferdinand Peroutka - Vyd. 4. - Praha : Academia, 2003. - 2 sv. ; 22 cm - soubor

Bushův manifest / [Joshua Muravchik ; z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Cesty k domovu : 1939-1945. / Věra Tichá - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 148 s., [4] s. obr. il. ; 21 cm - váz.

Červenobílé křemínky : příběh Liese 1944-1950. / Annelies Schwarz ; [z německého originálu přeložily Kristina Kaiserová a Hana Tomková]. - Ústí nad Labem : Albis international, 2003. - 164 s., [12] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Českoslovenští a čeští prezidenti : sborník textů. / Marek Loužek (ed.) - Vyd. 1. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 151 s. ; 22 cm - váz.

Český katolicismus 1890-1914 : kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. / Pavel Marek - 1. vyd. - Rosice : Gloria, 2003. - 649 s. ; 25 cm - Gloria ; váz.

Český PEN-klub v letech 1925-1938 / Petra Krátká - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 175 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


Český sebevědomý sen a evropská realita : reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky. / Blanka Soukupová - 1. vyd. - Praha : SOFIS : Pastelka, -2002-. - 1 sv. : il. ; 21 cm - brož.


Češi a Němci na jihozápadě Čech : 1880-1938. / Karel Řeháček - Plzeň : Dimenze : Koniáš, 2002. - 169 s., [16] s. příl. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 21 cm - Brož.

Dana Němcová : lidé mého života. / Jan Bárta - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 170 s., [8] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Dějiny Československa očima Dikobrazu : 1945-1990. / Jiří Pernes - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal - Studio, 2003. - 230 s. : il., faksim. ; 24 cm - váz.

Dějiny Židů : [historie, náboženství, antisemitismus. / Kurt Schubert ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2003. - 132 s. ; 19 cm - váz.

Diktatury v rukavičkách? / Radka Lainová, Zora Hlavičková, Michal Straka - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 159 s. ; 17 cm - brož.

Drama '38 : opevnění, Češi a Němci, mobilizace na Liberecku v roce 1938. / Libor Stejskal, Jan Stejskal - Vyd. 1. - Liberec : Knihy 555, 2003. - 175 s. : il. ; 20 cm - brož.

Džihád : velká svatá válka. : kořeny světového konfliktu. / Gerhard Konzelmann ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 308 s. ; 21 cm - váz.

Ekonomika a občan v procesu integrace : sborník příspěvků ze III. mezinárodní konference. : Ústí nad Labem 7.-8.11.2002. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 418 s. : il., portréty ; 30 cm - kroužková vazba

Eset / Brigitte Riebeová ; [z německého originálu přeložila Blanka Pscheidtová]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 349 s. ; 21 cm - váz.

Gerechtigkeit und Politik : philosophische Perspektiven. / herausgegeben von Reinold Schmücker, Ulrich Steinvorth - Berlin : Akademie Verlag, 2002. - 260 s. ; 25 cm - váz.

Hermetismus : tajné nauky starého Egypta. : [kompletní soubor textů stěžejních hermetických děl]. / přeložil, úvodní pojednání a poznámky napsal Jaromír Kozák - 1. vyd. - Praha : Eminent, 2002. - 327 s. : il. ; 24 cm - váz.


Hrobaři iluzí, aneb, Kdo nepůjde s námi-- : 1948-1953: výřez z obrazu bezpráví. / Roman Cílek - 1. vyd. - Praha : Rodiče, 2003. - 199 s., [32] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.


Idea státu Rakouského / František Palacký - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

It all started with Prince Rupert : the story of Czechs and Slovaks in Canada. / Josef Čermák - 1st Print. - Luhačovice : Atelier IM, 2003. - 365 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Jak to vidím : z rozhlasových komentářů 2000-2002. / Ivan Medek ; [s předmluvou Pavla Tigrida a doslovem autora]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 123 s. ; 19 cm - brož.

Jeruzalém : ohnisko dění. / Ludwig Schneider - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2003. - 91 s., [4] s. barev. obr. příl. : mapa ; 21 cm - brož.

Jewish Gold and other Precious Metals, Precious Stones, and Objects made of such Materials - Situation in the Czech Lands in the Years 1939 to 1945 / [chief editor Jiří Daníček] - 1st ed. - Prague : Sefer, 2001. - 136 s. ; 20 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Katalánské politické strany : katalánské strany a regionální stranicko-politický systém v letech 1977-2002. / Maxmilián Strmiska - Vyd. 1. - Brno : AP, 2003. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Kdo podporoval Hitlera : společenský souhlas a režimní nátlak v nacistickém Německu. / Robert Gellately ; přeložila Petra Kůsová. - V českém jazyce vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 382 s., [24] s. obr. příl. ; 24 cm - váz.

Krásné zelené oči / Arnošt Lustig - Praha : Andrej Šťastný, 2003. - 347 s. ; 22 cm - váz.

Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

K.H. Frank : vzestup a pád karlovarského knihkupce. / Miloslav Moulis, Dušan Tomášek - 2., rozš. vyd. - Praha : Epocha, 2003. - 443 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Mezinárodní odpovědnost / Čestmír Čepelka, Dalibor Jílek, Pavel Šturma - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 339 s. ; 21 cm - brož.


Moje střetnutí s rozvědkou StB / Bořivoj Čelovský - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2003. - 197 s. : il. ; 20 cm - brož.


Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích : sborník učitelských prací z kursů univerzitních extenzí v Mostě. / [k vydání připravili Libuše Pokorná, Ivan Jakubec] - V MostěV PrazeLitvínov : Okresní muzeum : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta : Dialog, 2002. - 229 s. : il., mapy, plány, faksim. ; 21 cm - brož.

Nevěřme báchorkám : (1+)50 soudobých mýtů. / Martin Daneš - Praha : Votobia, 2003. - 123 s. ; 21 cm - brož.

Neznámý Stalin / Žores a Roj Medveděvovi ; [z ruského originálu přeložil Libor Dvořák]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 339 s. ; 24 cm - váz.

Ne exportu demokracie / [Russell Kirk, Pat Buchanan ; přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Ne, ne, ne! : jediná pozitivní volba. - [Olomouc] : J.W. Hill, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odsun Němců v dobytčáku ze Žulové do Furth in Walde / Josef Dubiel von LeRach - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 128 s. ; 17 cm - brož.

Osudy z temných časů / Bedřich Róna - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2003. - 124 s. : il. ; 20 cm - brož.

O duchu zákonů / Charles Montesquieu ; [překlad Stanislav Lyer. ; upravila Markéta Šálená]. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 365 s. ; 21 cm - váz.

Plzeňské rozhovory 2001 : sborník z konference 3.-4.5.2001. : [5. ročník]. / organizátoři Statutární město Plzeň, Velvyslanectví USA v ČR, Západočeská univerzita v Plzni - Plzeň : Magistrát města Plzně, 2001. - 89, 96 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Plzeňské rozhovory 2002 : [6. ročník mezinárodní konference, 6.-7. května 2002]. : sborník z konference. / organizátoři Statutární město Plzeň, Velvyslanectví USA v ČR, Západočeská univerzita v Plzni - 1. vyd. - Plzeň : Statutární město Plzeň, 2002. - 154 s. ; 21 cm - brož.

Politická teorie a současný svět : klasické koncepty ve věku relativismu. / W.J. Stankiewicz ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Suchomel]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 211 s. ; 20 cm - brož.

Politologie / Vladimír Prorok, Aleš Lisa - 1. vyd. - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - 223 s. ; 21 cm - brož.


Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870 / Tadeusz Lepkowski - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2003. - 313 s. : il. ; 24 cm - brož.

Pravice a levice : důvod a rozdělení politické scény. / Norberto Bobbio ; [z italského originálu přeložila Hana Mondelli Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 153 s. ; 21 cm - brož.

Pravicový extremismus a radikalismus v ČR / Miroslav Mareš - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 655 s., viii s. obr. příl. : il. ; 23 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : volby, organizace, hospodaření. : stav k 15.9.2002. - Praha : Orac, 2002. - 123 s. ; 30 cm - brož.

Programme of action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects : adopted by the United Nations conference on the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects. : New York, 9-20 July 2001. - New York : United Nations, 2002. - 94 s. ; 23 cm - Brož.

Přicházející anarchie : zborcení snů - svět po studené válce. / Robert D. Kaplan ; [z anglického originálu přeložila Marta Helingerová]. - 1. vyd. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. - 187 s. ; 20 cm - brož.

Příručka k moderním českým politickým dějinám pro posluchače občanské výchovy / Jaroslav Vaculík - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 89 s. ; 21 cm - brož.

Putování českou budoucností / Martin Potůček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2003. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

Reprezentace zemědělských zájmů v českém stranickém systému po roce 1989 : sborník příspěvků z pracovního semináře 17. září 2002. ; [sestavil Petr Blažek]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta provozně ekonomická, Katedra humanitních věd, 2002. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Sborník z odborného semináře "K otázkám korupce a úplatkářství" / sestavila Irena Brabcová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2002. - 125 s. ; 21 cm - brož.


Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky". / Mark Roseman ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 174 s. ; 21 cm - váz.


Sny umírají s králi / Jaromír Jindra - Vyd. 1. - České Budějovice : Prosperita, 2003. - 199 s. : il. ; 21 cm - váz.

Soužití dvou národů v srdci Evropy : sborník z historické konference 26.-27.10.2002. - Vyd. 1. - Rudolfov : Rudolfovský spolek Patriot, 2003. - 68 s. ; 21 cm - brož.

Statečné ženy, o kterých se málo ví / [sestavila Šárka Helmichová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 76 s. : il., portréty, faksimile ; 24 cm - brož.

Studená válka / Vladimír Nálevka - Vyd. 1. - Praha : Triton, 2003. - 234 s. ; 17 cm - brož.

Sudetoněmečtí demokraté, antifašisté a Orlickoústecko / Jiří Cihlář - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 184 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Svět hierarchií a reálný socialismus : dědictví komunistické vlády II. : sborník příspěvků ke zkoumání sociálních hierarchií. / Martin Hájek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 97 s. ; 30 cm - brož.

Svítání na poušti / Waris Dirie - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 237 s. ; 21 cm - váz.

TGM, Rusko a Evropa : dílo, vize, přítomnost. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve dnech 12.-14. září 1997 v Praze. / [uspořádal a redakčně připravil Karel Krátký] - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 463 s. ; 21 cm - brož.

Together we will learn : ethnic minorities and education. / Vladimír Smékal, Hilary Gray and Christopher Alan Lewis(eds.) ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 215 s. : il. ; 23 cm - brož.

Tři projevy Václava Klause : Španělský sál - prezidentská volba. - Praha : Press Servis, 2003. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ukradená televize, aneb, Co na obrazovce nebylo / Petr Štěpánek - Praha : Votobia, 2003. - 218 s. ; 21 cm - brož.


Útěk / Arnošt Reiser ; [z anglického originálu přeložil Jiří Vaněk]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 217 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.


Václav Havel 1999-2003 / [fotografie Karel Cudlín ... et al.] - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 197 s., [10] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Václav Havel : necenzurovaný životopis. / Jan Bauer - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 288 s. ; 21 cm - brož.

Volá Londýn / Jan Masaryk - V Praze : Levné knihy KMa, 2000. - 312 s. ; 21 cm - brož.

Volby 2002 : analýza programů a výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovny. / Pavel Šaradín a kolektiv - Vyd. 1. - V Olomouci : Periplum, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly z politologie / Antonín Staněk - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 47 s. ; 29 cm - brož.

Vybrané kapitoly z politologie / Štefan Danics - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, Katedra společenských věd, 2002. - 79 s. ; 29 cm - brož.

Vyšokovaný svět : eseje a glosy z let 1997-2002. / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 2003. - 296 s. ; 15 cm - brož.

Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek varují: Politika škodí zdraví / Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek ; [ilustroval Michal Hrdý]. - Vyd. 1. - V Praze : Šulc a spol., 2003. - 199 s. : il. ; 21 cm - váz.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist