Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za červenec-srpen 2003

Abeceda prosperity / Jan Keller - 2. rozš. a dopl. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 170 s. ; 20 cm - brož.

Adolescence / Petr Macek - 2., upr. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 141 s. ; 20 cm - brož.

Amerika, jak ji Kolumbus neznal / Jindra Tichá - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 2003. - 161 s. : il., portréty ; 19 cm - brož.

Andělin popel / Frank McCourt ; [z anglického originálu přeložil Josef Moník]. - Vyd. v tomto překladu 2., V Nakladatelství Academia 1.. - Praha : Academia, 2003. - 385 s. ; 21 cm - váz.

Arje, tvůj průvodce židovským městem / [ilustrace Hana Pavlátová] - 1. vyd. - V Praze : Židovské muzeum, 2003. - [13] s. [4] příl. samolepek : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Autour de la table: peurs, risques, interdits et protections-- : XVIeme Atelier Eurethno, Pardubice, République tcheque, 13-16 septembre 2002. / [editeurs Milena Lenderová ... et al.] - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 127 s. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Avantgarda : vztah české a ruské avantgardy. : k 80. narozeninám Jiřího Fraňka. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2002. - 146 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bezectní lidé : o katech, děvkách a mlynářích. : nepočestnost a sociální izolace v raném novověku. / Richard van Dülmen ; [z německého originálu ... přeložil Josef Boček]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.

Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / sestavili Zdeněk Kárník a Michal Kopeček - 1. vyd. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR : Dokořán, 2003- . - sv. ; 21 cm - Dokořán ; sv. 1 ; brož.

Byzantská vzdělanost / Růžena Dostálová - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 413 s., [40] s. obr, příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Celosvětový modlitební týden křesťanského domova 2003 : 8.-15. 2. 2003. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 35 s. ; 24 cm - brož.


Chudáci, žebráci a vaganti : lidé na okraji společnosti 1450-1850. / Martin Rheinheimer ; [z německého originálu přeložil Vladimír Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 187 s. ; 22 cm - váz.


Chystáme se do školy / [Oldřich Liška, Petr Šulc] - 1. vyd. - Praha : Pierot, [2003]-. - 2 sv. : il. ; 15 x 21 cm - sv. 1 ; brož.

Civilizace : deset tisíc let starověké historie. / Jane McIntosh, Clint Twist ; [z anglického originálu přeložila Alena Šmídová]. - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2002. - 240 s. : barev. il. a mapy ; 29 cm - váz.

Civilizácie : desaťtisíc rokov starovekej histórie. / Jane McIntosh a Clint Twist ; [z anglického originálu preložili Alena Šmídová, Olga Škodáčková a Mária Kutláková]. - 1. slovenské vyd. - Praha : Cesty, 2002. - 240 s. : barev. il., mapy ; 28 cm - váz.

Císařovo kotě / Bernardine Evaristo - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2003. - 260 s. - váz.

Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme / D. Michael Quesnell - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 209 s. ; 21 cm - brož.

Co všechno vědí muži o ženách / Alan Francis ; [z anglického originálu přeložila Agneta Kempe]. - [Brno] : Čintámani, 2003. - 1 sv. (nestránkováno) ; 21 cm - brož.

Čáslav - místo pro život : svědectví archeologie. / Jan Frolík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : SET OUT, 1999. - 72 s. : il., plány ; 30 cm - brož.

Červenobílé křemínky : příběh Liese 1944-1950. / Annelies Schwarz ; [z německého originálu přeložily Kristina Kaiserová a Hana Tomková]. - Ústí nad Labem : Albis international, 2003. - 164 s., [12] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Český sebevědomý sen a evropská realita : reflexe Německa, Rakouska a českých Němců v české demokratické společnosti první republiky. / Blanka Soukupová - 1. vyd. - Praha : SOFIS : Pastelka, -2002-. - 1 sv. : il. ; 21 cm - brož.

Dějiny civilizací Svaté země / Paul Johnson - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal, 2003. - 190 s. ; 24 cm - váz.

Děti a pět jazyků lásky : naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí. / Gary Chapman, Ross Campbell ; [překlad Andrea Baštová]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2002. - 164 s. ; 21 cm - brož.

Dítě a dětství napříč staletími : 2. pardubické bienále. : 4. až 5. dubna 2002 Pardubice. / Tomáš Jiránek - Jiří Kubeš (edd.) - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2003. - 260 s. : il. ; 24 cm - brož.


Duchovní krize člověka / Paul Brunton - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 2003. - 272 s. : il. ; 22 cm - váz.

Emigración centroeuropea a América Latina / editor Josef Opatrný - 1a ed. - Praga : Karolinum, 2000-. - 2 sv. : il. ; 23 cm - sv. 1 ; brož.

Enlargement of the European Union - globalism-regionalism and Europe : papers series from the fifth annual Young Scholars International Conference. / [Jan Kochan a kolektiv] - Vyd. 1. - Prague : Oeconomica, 2002. - 256 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Ergoterapie mladistvých / Miroslav Klivar - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2003. - 63 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Evoluce člověka a antropologie recentních populací : sborník panelu 21. Světového kongresu Československé společnosti pro vědy a umění. : Plzeň, 24.-30. června 2002. / editoři Vladimír Sládek, Patrik Galeta, Vladimír Blažek - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003. - xii, 117 s. : il., mapy, portréty ; 25 cm - brož.

Evropanství a integrace / František Mezihorák - 2. vyd. (dopl.) - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 127 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Éra prázdnoty : úvahy o současném individualismu. / Gilles Lipovetsky - V českém jazyce vyd. 3. - Praha : Prostor, 2003. - 311 s. ; 18 cm - váz.

Fenomén ženství a mužství : psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy. / Jan Poněšický - Praha : Triton, 2003. - 204 s. : il. ; 17 cm - brož.

Fernkontakte in der Eisenzeit : Konferenz. : konference. : Liblice, 7.-9.6.2000. / herausgeber Amei Lang, Vladimír Salač - Prag : Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, 2002. - 441 s. : il., mapy, portréty ; 30 cm - brož.

Galerie géniů, aneb, Kdo byl kdo : 200 osobností kultury 20. století. : literatura, umění, filozofie. / Vít Haškovec, Ondřej Müller, Irena Tatíčková - 1. vyd. - Praha : Albatros, 2003. - 201 volných listů : portréty ; 16 cm - volné karty v krabici


Health related quality of life in South Africa / editor Petr Petr - 1st ed. - In České Budějovice : South Bohemian University, Faculty of Health and Social Studies, 2003. - 52 s. : il. ; 30 cm - Brož.


Hledá se Ten Pravý / Bradley Trevor Greive ; přeložila Libuše Chocholová. - Praha : Metafora, 2002. - 116 s. : vše il. - váz.

Hodnoty v existenciální filosofii Gabriela Marcela / vybrala, přeložila a úvodní stať napsala Peluška Bendlová - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 150 s. ; 22 cm - váz.

Hry pro tříleté a mladší děti : náměty pro všední i mimořádné dny v mateřské škole. / Almuth Bartl, Cornelia Nitsch ; [z německého originálu přeložila Monika Žárská]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 127 s. : il. ; 23 cm - brož.

Idea státu Rakouského / František Palacký - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra historie, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

IDIMT 2002: Collection of doctoral papers / editor Petr Adam - Praha : Oeconomica, 2002. - 68 s. : il. ; 21 cm - brož.

Indiáni zlatého Slunce : život, zázraky a záhady říše Inků. / Miloslav Stingl - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 265 s., [7] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče : studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. / Blanka Misconiová, Ladislav Průša, Helena Vostrovská - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. - 20 s. : il. ; 30 cm - brož.

Intercultural communication : lectures. / Kristina Heinzová, Edmundo Faralon - Vyd. 1. - V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2002. - 80 s. ; 21 cm - brož.

Investigation of the growth of Czech children and adolescents : normal, underweight, overweight. / editors P. Bláha, J. Vignerová - 1st. ed. - Prague : National Institute of Public Health : Charles University, Faculty of Science, Dept. of Antropology and Human Genetics, 2002. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

It all started with Prince Rupert : the story of Czechs and Slovaks in Canada. / Josef Čermák - 1st Print. - Luhačovice : Atelier IM, 2003. - 365 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy, portréty ; 22 cm - váz.

Jak být šťastný : dvanáct nemorálních rad. / Halina Pawlowská - 2. vyd. - Praha : Motto, 2003. - 138 s. ; 20 cm - váz.


Jak navyknout žáky základních škol myslet, komunikovat a učit se / Jaroslav Kozlík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií, 2003. - 56 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak řídit a vést lidi : testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. / František Bělohlávek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 100 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jak to vidím : z rozhlasových komentářů 2000-2002. / Ivan Medek ; [s předmluvou Pavla Tigrida a doslovem autora]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 123 s. ; 19 cm - brož.

Kalendář trochu historický / Vlasta Svobodová - Brno : Šimon Ryšavý, 2002. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kanibalové z hor : nejdivočejší místa světa. : expedice Yali 2001 - Nová Guinea - Irian Jaya. / Petr Jahoda - Vyd. 1. - Brno : SVAN, 2002. - 190 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Kapitalismus - konzervativní ideologie / Tobias Lanz ; [z anglického originálu přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 11 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Kdyby muži chtěli promluvit, řekli by asi toto / Alon Gratch ; přeložila Jana Mesárošová. - 1. vyd. - Praha : Metafora, 2002. - 271 s. ; 21 cm - váz.

Když se z prince stane žabák : podivuhodné proměny mužů. / Regine Schneiderová ; [z německého originálu přeložila Helena Schreiberová]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 230 s. ; 21 cm - váz.

Kouzelná lucerna : příběh o vůdcovské roli a osobní dokonalosti. / Joe Rubino - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 17 s. ; 21 cm - brož.

Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 / herausgegeben von Reinhard Suchomel - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Kronika indiánů Guayakí / Pierre Clastres ; [z francouzského originálu přeložil Jindřich Vacek]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2003. - 217 s. : il. ; 22 cm - váz.

Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů / Růžena Krninská - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 54 s. ; 30 cm - brož.

Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství / Věra Majerová, Emerich Majer - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003 dotisk. - 1 sv. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.


Labyrinty a jiné příklady k řešení / [Maria Gluszynska ... et al.] - Dubicko : Infoa, [2001]. - [32] s. : il. ; 29 cm - brož.

Láska bez podmínek / John Powell ; [z anglického originálu přeložil Jan Fischer]. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 69 s. ; 20 cm - brož.

Ludzie marginesu w sredniowiecznym Paryzu : XIV-XV. wiek. / Bronislaw Geremek - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2003. - 281 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Maminkou spokojeně a beze stresu / Sheryl Gurrentz ; [z anglického originálu přeložila Jana Hübschová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 224 s. : il. ; 23 cm - brož.

Manželská tonutí / Miroslav Plzák - 2. vyd. v nakladatelství Motto - Praha : Motto, 2003. - 119 s. ; 22 cm - váz.

Mezigenerační solidarita : předběžná zpráva z mezinárodního srovnávacího výzkumu Hodnota dětí a mezigenerační solidarita. / Ivo Možný, Marie Přidalová, Lenka Bánovcová - Brno : VÚPSV, 2003. - 112 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Média jako překážka v komunikaci? : soubor textů z mezinárodní konference Litoměřice 2002. - Praha : Votobia : Vivo, 2003. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Městský klub Litovel : kulturní tradice Litovelska. : koncepce klubové činnosti. : přehled zájmových aktivit MK. / [zpracoval Jaroslav Krestýn] - Litovel : Městský klub Litovel, 2002. - 56 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Mladý pozorovatel na venkově / Sylvie Bézuelová ; ilustrace Patricia Donaerová ... [et al.]. - [Praha] : Slovart, 2003. - 121 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Moc slova / Lubomír Mlčoch - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 266 s. ; 22 cm - brož.

My děti ze stanice ZOO / Christiane F. ; podle zpovědi zachycené na magnetofonových páscích zpracovali Kai Hermann a Horst Rieck. ; [z německého originálu přeložila Zuzana Soukupová]. - 6. vyd. - Ostrava : Oldag, 2003. - 261 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.


Nedomyšlená společnost / Jan Keller - Vyd. 4. - Brno : Doplněk, 2003. - 125 s. ; 20 cm - brož.


Ne exportu demokracie / [Russell Kirk, Pat Buchanan ; přeložil Jaromír Žegklitz]. - Praha : Občanský institut, 2003. - 15 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Nikdo není dokonalý : to nejlepší z pořadu Jiřího Krampola. / sestavila Marie Formáčková - České vyd. 1. - Praha : Cesty, 2003. - 199 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - váz.

Občanská obroda : konzervativní pohled na problémy současného světa. / Vlastimil Podracký - V Olomouci : Votobia, 2003. - 269 s. ; 22 cm - váz.

Obraz Romů v středoevropských masmédiích po roce 1989 / editoři Jiří Homoláč, Kamila Karhanová, Jiří Nekvapil - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 2003. - 184 s. ; 30 cm - brož.

Odsun Němců v dobytčáku ze Žulové do Furth in Walde / Josef Dubiel von LeRach - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 2003. - 128 s. ; 17 cm - brož.

Organizace a řízení : cvičení I. / Ivana Šajdlerová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 69 s. : il. ; 29 cm - brož.

O čem sní ženy 2 / Olga Sommerová - Vyd. 1. - Praha : Sláfka, 2002. - 255 s. : portréty ; 17 cm - váz.

O přátelství s Józefem Augustynem / [z původního autorova polského rukopisu přeložila Jindra Hubková] - 1. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 92 s. ; 17 cm - váz.

O umění a lidech : z novinářské činnosti. / Richard Weiner - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2002. - 802 s. ; 20 cm - váz.

O! werthestes Vatter-Land! : Kultur Deutschböhmens 17.-19.Jh.. - Ústí nad Labem : Společnost pro dějiny Němců v Čechách : Muzeum města Ústí nad Labem, 2003. - 85 s., [24] s. obr. příl. ; 24 cm - brož.

Papír odstínu slonové kosti : listy gruzínským přátelům 1932-1960. / Boris Pasternak ; [vybrali a uspořádali Jevgenij Pasternak a Ladislav Zadražil. ; z ruštiny přeložili Jan Zábrana a Ladislav Zadražil]. - Vyd. 1. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2002. - 201 s. ; 16 cm - váz.


Partnership with the cities : the URBAN community initiative. / [edited by Sonja Haertel, Daniel Mouqué] - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - 50 s. : barev. il. ; 30 cm - brož.


Plzeňské rozhovory 2000 : sborník z konference, 4.-5.5.2000. : [4. ročník]. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 2000. - 107, 115 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Plzeňské rozhovory 2002 : [6. ročník mezinárodní konference, 6.-7. května 2002]. : sborník z konference. / organizátoři Statutární město Plzeň, Velvyslanectví USA v ČR, Západočeská univerzita v Plzni - 1. vyd. - Plzeň : Statutární město Plzeň, 2002. - 154 s. ; 21 cm - brož.

Plzeňské rozhovory '99 : sborník z konference, 6.-7.5.'99. : [třetí ročník mezinárodní konference]. - Plzeň : Magistrát města Plzně, 1999. - 87, 92 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice / Marie Čermáková ... [et al.] - Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2002. - 115 s. : il. ; 30 cm - brož.

Polska - narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870 / Tadeusz Lepkowski - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2003. - 313 s. : il. ; 24 cm - brož.

Populační ekonomie a její důsledky pro účinnost pronatalitních politik / Marek Loužek - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2003. - 125 s. : il. ; 25 cm - brož.

Poradce k volbě povolání : pro výchovné poradce a učitele na ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 2002- . - 2 sv. ; 29 cm - soubor ; brož.

Porozumění lidem v pracovním procesu / [David Barnes ... et al.] - Praha : Open University Czech Republic, Business School, 2003. - 64 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pošli to dál : kniha vzkazů lidem i vesmíru. / [sestavili Věra Ludíková a Zdeněk Wagner] - Praha : Chronos, 2003. - 191 s. : il., noty ; 22 cm - brož.

Poznáváme svět se zrakovým postižením : úvod do tyflopedie. / Miroslava Štréblová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 67 s. ; 21 cm - brož.

Po uši v Americe / Jan Drábek - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 205 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.


Proč muži lžou a ženy pláčou / Allan & Barbara Peaseovi - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2003. - 360 s. : il. ; 21 cm - brož.


Proč muži nedokážou dělat více věcí současně a ženy neustále mluví / Allan a Barbara Peaseovi - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 123 s. : il. ; 15 cm - brož.

Proč muži neposlouchají-- a nedokážou dělat více věcí současně : co by ženy měly vědět o mužích. / Allan a Barbara Peaseovi - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 121 s. : il. ; 13 cm - brož.

Proč ženy neumí číst v mapách-- a neustále mluví : co by muži měli vědět o ženách. / Allan a Barbara Peaseovi - Vyd. 1. - Brno : Alman, 2003. - 121 s. : il. ; 13 cm - brož.

Prodaná nevěsta známá i neznámá : 25. září 2001 v Muzeu Bedřicha Smetany. : katalog výstavy. / Milan Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Národní muzeum, Muzeum české hudby : Muzeum Bedřicha Smetany, 2001. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Promiň / [Nina Herinková] - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - [26] s. : barev. il. ; 16 cm - váz.

Propopulační politika - ano či ne : sborník textů. / Jiřina Kocourková ... [et al.] - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 73 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z, Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [36] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady C, S, Z. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [24] s. : il. ; 30 cm - brož.

Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky : logopedický sešit pro děti, které se učí rozlišovat sykavky řady Č, Š, Ž. / Jaroslava Vandasová ; [ilustrace] Michaela Smetáková. - 1. vyd. - Čáslav : Studio Press, 2003. - [16] s. : il. ; 30 cm - brož.

Předcházíme poruchám učení : soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě. / Brigitte Sindelarová - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2003. - 63 s. : il. ; 23 cm + 20 příl.. - brož.

Přicházející anarchie : zborcení snů - svět po studené válce. / Robert D. Kaplan ; [z anglického originálu přeložila Marta Helingerová]. - 1. vyd. - Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2003. - 187 s. ; 20 cm - brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [geografie, náboženství, historické přehledy, jazykověda, literární věda, dodatky a přehledy: kultura, věda, společnost. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 225 s. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [historie, filosofie, politologie, sociologie, psychologie, ekonomie, právo. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 198 s. ; 24 cm - brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [literatura, výtvarné umění, architektura, sochařství, hudba, divadlo, film. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 235 s. ; 24 cm - brož.

Přírodopis pro základní školy pro sluchově postižené / Jana Skýbová, Jaroslava Pavelková I.. Zoologie - 1. vyd. - Praha : Septima, 2003. - 79 s. : barev. il. ; 24 cm - brož.

Přístupy ke vzdělávání cizinců v České republice / Milan Valenta a kol. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Putování českou budoucností / Martin Potůček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2003. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Realita úspěšné ženy, manželky a matky / Marcela Kozohorská - 1. vyd. - Dobříš : Vydavatelství triumfální víry, 2003. - 96 s. ; 15 cm - brož.

Receptář správné výživy dětí v mateřských a základních školách / Taťjana Šoltysová, Lumír Komárek - 1. vyd. - Praha : Blanka Kadlecová, 2002. - 60 s. : il. ; 15 x 21 cm - brož.

Rébusy a jiné příklady k řešení / [Maria Gluszynska ... et al.] - Dubicko : Infoa, [2001]. - [32] s. : il. ; 29 cm - brož.

Rodinné chování mladé generace : závěrečná zpráva z "Biografického výzkumu mladé generace 2002". / Jana Paloncyová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 101, vi s. : il. ; 30 cm - Brož.

Rok ve školní družině / Anna Holeyšovská - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 166 s. : il. ; 23 cm - brož.

Romové - vhled do problému / Jiří Rous - Brno : Kabinet MV : Katedra sociální pedagogiky, 2003. - 51 s. ; 21 cm - brož.


Rovné příležitosti žen a mužů v zaměstnání / [Markéta Huňková, Kristýna Rytířová, Jolana Navrátilová] - Brno : Nesehnutí, 2003. - 21 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozhovory s arcibiskupem Janem Graubnerem : (převážně o všedních hodinách jeho dnů). / Jan Žáček - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 122 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Řízek na severozápadě : sice malý a nevážný, nicméně zcela vážně míněný soubor zamyšlení i praktických rad na téma nevidomí, určený výhradně všem bez rozdílu. / Radek Seifert - 1. vyd. - Praha : Editpress : Lumeco, 2003. - 37 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sapfó : román o básnířce, která milovala ženy. / Siegfried Obermeier ; [z německého originálu přeložil Jan Hlavička]. - Vyd. 1. - Praha : Brána : Knižní klub, 2003. - 199 s. ; 22 cm - Nakladatelství BRÁNA.Praha ; váz

Sborník příspěvků ze semináře posluchačů doktorských studijních programů v oborech Řízení a ekonomika podniků, Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství, Management, Odvětvová a podniková ekonomika, Regionální a sociální rozvoj, Informační management, Systémové inženýrství : Praha, 18.2.2003. - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2003. - 77 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 304 s. : tab. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Hlavní město Praha. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Jihočeský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Karlovarský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Kraj Vysočina. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Královéhradecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Liberecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Moravskoslezský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Olomoucký kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Pardubický kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Plzeňský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Středočeský kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Ústecký kraj. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - obyvatelstvo, byty, domy a domácnosti : Zlínský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : hlavní město Praha. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 305 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Benešov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 477 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Beroun. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 361 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Blansko. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 539 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Brno-město. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 135 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Brno-venkov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 567 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Bruntál. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 301 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Chomutov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 191 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Chrudim. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 469 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres České Budějovice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 445 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Domažlice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 361 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Frýdek-Místek. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 325 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Havlíčkův Brod. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Hodonín. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 341 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Hradec Králové. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 421 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jičín. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jihlava. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 501 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Jindřichův Hradec. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 441 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kladno. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : Okres Klatovy. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kolín. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kroměříž. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kroměříž. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Kutná Hora. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 369 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Litoměřice. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 437 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Mladá Boleslav. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 509 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Náchod. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Nymburk. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 377 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Olomouc. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 385 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Opava. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ostrava-město. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 111 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Pardubice. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 477 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Pelhřimov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 30 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Písek. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 321 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-jih. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 417 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-město. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 51 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Plzeň-sever. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 425 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Praha-východ. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 381 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Praha-západ. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 337 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Prostějov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 401 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Přerov. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 433 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Příbram. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 497 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rakovník. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 357 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Rychnov nad Kněžnou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 349 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Strakonice. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 465 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Svitavy. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 469 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Šumperk. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Tábor. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 461 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Trutnov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 317 s. ; 21 x 30 - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Třebíč. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 711 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Uherské Hradiště. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 329 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Ústí nad Orlicí. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 465 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Vyškov. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 341 s. ; 21 x 29 cm - brož.


Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Zlín. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 365 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Znojmo. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 611 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o obcích : okres Žďár nad Sázavou. / zpracoval Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 803 s. ; 21 x 29 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - základní informace o okresech a krajích : Česká republika. / zpracoval: Odbor populačních cenzů - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 437 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 : Jihomoravský kraj. / zpracoval Odbor populačních cenzů - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 286 s. ; 21 x 30 cm - brož.

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 - domácnosti : Česká republika. / zpracoval Odbor populačních cenzů ČSÚ - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 225 s. : tab. ; 21 x 30 cm - brož.

Setkání ve vile u jezera : konference ve Wannsee a "konečné řešení židovské otázky". / Mark Roseman ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2003. - 174 s. ; 21 cm - váz.

Skryté obrázky a jiné příklady k řešení / [Maria Gluszynska ... et al.] - Dubicko : Infoa, [2001]. - [32] s. : il. ; 29 cm - brož.

Sociální procesy a osobnost : sborník příspěvků. : [Brno 4.-5.10.2001]. / editoři Marek Blatný ... [et al.] - 1. vyd. - BrnoTišnov : Psychologický ústav Akademie věd : Sdružení SCAN, 2003. - 155 s. : il. ; 30 cm - brož.

Sociální zdraví dětí a škola : metodická příručka pro učitele a studenty učitelského studia. : projekt MŠMT KO25/02-51. / Eva Vaníčková - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. - 57 s. ; 21 cm - brož.

Sociologie venkova a zemědělství / Věra Majerová a kolektiv - Vyd. 4., přeprac. - Praha : Credit, 2003 dotisk. - 246 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Sozialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration / [editoren Helena Pavličíková, Miroslav Sapík] - 1. Ausg. - České Budějovice : Südböhmische Universität, Pädagogische Fakultät, 2002. - 194 s. : il. ; 25 cm - brož.


Společenské hry : analytický přístup. / ed. Jarmila Doubravová ; [upravila Markéta Šálená]. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 213 s. ; 24 cm - brož.

Spolu : Krajský úřad Olomouc 5.6.-31.8.2003. : Magistrát města Ostravy 22.9.-6.10.2003. : [katalog výstavy]. / Jindřich Štreit ; [text Táňa Fischerová]. - Olomouc : Občanské sdružení SPOLU, 2003. - 31 s. : il. ; 24 x 28 cm - brož.

Statečné ženy, o kterých se málo ví / [sestavila Šárka Helmichová] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 76 s. : il., portréty, faksimile ; 24 cm - brož.

Statistika pro studium učitelství 1. stupně základní školy / Jan Melichar, Josef Svoboda - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 35 s. : il. ; 30 cm - brož.

Svět hierarchií a reálný socialismus : dědictví komunistické vlády II. : sborník příspěvků ke zkoumání sociálních hierarchií. / Martin Hájek ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 97 s. ; 30 cm - brož.

Svítání na poušti / Waris Dirie - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 237 s. ; 21 cm - váz.

Systémové inženýrství a rozhodování / Jiří Dudorkin - Vyd. 4. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Školní družina / Jiřina Pávková, Bedřich Hájek a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 154 s. : il. ; 23 cm - brož.

Úmrtnostní tabulky za období 1938-1944 za území českých zemí bez pohraničí / zpracoval: Odbor vývoje statistiky obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 33 s. ; 30 cm - brož.

Útěk / Arnošt Reiser ; [z anglického originálu přeložil Jiří Vaněk]. - 1. vyd. - Praha : Academia, 2003. - 217 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Úvod do vývojové psychopatologie III. : vzdělávací handicap - postižení schopností nezbytných k učení. / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita v Liberci , Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Úvod do vývojové psychopatologie II / Marie Vágnerová - Vyd. 1. - V Libereci : Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 111 s. ; 30 cm - brož.


Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích : sborník textů ze semináře. : Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002. - Praha : Votobia, 2003. - 316 s. ; 21 cm - brož.

Virtuální a reálné / Jiří Bystřický - 1. vyd. - Praha : Sofis : Pastelka, 2002. - 163 s. ; 21 cm - Pastelka ; brož.

Volný čas ve středověku / Jean Verdon ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Žák. ; verše přebásnili Gustav Francl a Jiří Žák]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 261 s. ; 22 cm - váz.

Vyšokovaný svět : eseje a glosy z let 1997-2002. / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 2003. - 296 s. ; 15 cm - brož.

Výuka statistiky v České republice I. : sborník prací semináře konaného dne 29. listopadu 2002 v Praze. / [eds. Jaromír Antoch, Josef Štěpán] - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Výzkumy veřejného mínění - teoretické souvislosti a praktické aplikace / Eliška Rendlová, Tomáš Lebeda - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výzkum učitelů v Prostějově / Hana Ježková - Prostějov : Městská knihovna, 2003. - 80 s. : il. ; 21 cm. - brož.

Vzácný příteli, drahý Jaroušku / Ivo Mička - Rakovník : Rabasova galerie, 2001. - 39 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.

Zařízení sociální péče pro seniory a zdravotně postižené občany / Jarmila Králová, Eva Rážová - 2. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ANAG, 2003. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Základy ekonomické statistiky / Petr Budinský ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2003. - 125 s. : il. ; 30 cm - brož.

Závěr tisíciletí -- zrcadlo vzpomínek : Praha, Národní muzeum 21.9.2000-25.2.2001. : [katalog výstavy]. / [Eduard Šimek ... et al.] - Praha : Národní muzeum, 2000. - 39 s. : barev. il. ; 21 x 21 cm - brož.

Zkouškový systém na Dálném východě : soubor studií pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". / redakce Lucie Olivová - 1. vyd. - Praha : Česká orientalistická společnost, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.


Zrození evropské civilizace / Pavel Oliva - Vyd. 2., dopl. - Praha : Arista : Epocha, 2003. - 159 s., [44] s. obr. příl. ; 24 cm - Arista ; váz.

Z Čech až na konec-- / Renčín - Praha : Eminent, 2002. - [201] s. : il. (některé barev.) ; 16 x 22 cm - váz.

Z lásky k dítěti / Betty Mahmoodyová, Arnold D. Dunchock ; [z anglického originálu přeložila Anna Thomasová]. - Vyd. 1. v nakladatelství Alpress - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 357 s. ; 21 cm - váz.

Ženy & muži v datech - [Praha] : Ministerstvo práce a sociálních věcí : Český statistický úřad, 2003. - xiii, 56 s. : il. ; 15 cm - brož.

"Průchozí" drogy : co by měli vědět rodiče a další dospělí, kteří se starají o děti a dospívající. / Karel Nešpor, Ladislav Csémy - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 2002. - 28 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist