Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 2003

Annapurna - jižní stěna / Chris Bonington ; [z anglického originálu přeložil Michal Králík]. - 1. české vyd. - Vsetín : Altituda, 2003. - 300 s., [12] s. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Arje, tvůj průvodce židovským městem / [ilustrace Hana Pavlátová] - 1. vyd. - V Praze : Židovské muzeum, 2003. - [13] s. [4] příl. samolepek : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Boží plán pro manželství / Daniel H. Smith - Vyd. 1. - Ostrava : A-Alef, 2003. - 112 s. ; 21 cm - brož.

Brány Evropské unie otevřeny : informační brožura pro věřící. / [Petr Greger, Tomáš Sedlák] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor komunikační strategie, 2003. - [24] s. : barev. il. a portréty ; 15 x 21 cm - brož.

Bůh a bohové : církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. : sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 7.-9. března 2002. / k vydání připravili Zdeněk Hojda a Roman Prahl - 1. vyd. - Praha : KLP, 2003. - 377 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Burgen im Deutschordensland Ostpreussen / [herausgegeben von Hans G. Boehm] - Bad Mergentheim : Historische Deutschorden-Compaigne, 1998. - 29 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Burgen im Deutschordensland Westpreussen / [herausgegeben von Hans G. Boehm] - Bad Mergentheim : Historische Deutschorden-Compaigne, 1999. - 28 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Burgen und Schlösser des Deutschen Ordens / [herausgegeben von Hans-Georg Boehm] - Bad Mergentheim : Historische Deutschorden-Compaigne, 1997. - 29 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Celosvětový modlitební týden křesťanského domova 2003 : 8.-15. 2. 2003. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 35 s. ; 24 cm - brož.

Cesta ke Kristu : mystické traktáty konce věků. / Jakub Böhme - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 355 s. ; 21 cm - váz.

Cesta železa Moravským krasem / Věra Souchopová ... [et al.] - Brno : Technické muzeum, 2002. - 123 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 23 cm - brož.Cesta, aneb, Hledání Archimedova bodu
: (praktický průvodce). / Josef Muzikář - 1. vyd. - V Příbrami : Knihovna Jana Drdy, 2003. - 107 s. ; 21 cm - brož.


Cestička k Bohu : modlitební knížka pro děti. / [Ferdinand Neubauer] - 4., rev. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 195 s. : il. ; 16 cm - váz.

Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? : kázání. / Petra Pazdery Payna ; [doslov napsal Pavel Rejchrt]. - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2002. - 109 s. ; 20 cm - brož.

Co jest Islám? - Praha : Núr, 2003. - [10] složených l. v obálce ; 21 cm - volné listy v obálce

Česká biblická společnost : stručná historie. / [k vydání připravil a obrazovou dokumentací doplnil L. Žilka] - Praha : Česká biblická společnost, 2002. - 32 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Český katolicismus 1890-1914 : kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. / Pavel Marek - 1. vyd. - Rosice : Gloria, 2003. - 649 s. ; 25 cm - Gloria ; váz.

Český kras : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [Petr Budil, Ondřej Jäger] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Český kras : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republic. / [Petr Budil, Ondřej Jäger] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Čtvrthodinka upřímnosti : úvod do modlitby denního zpytování svědomí. / Józef Augustyn - Vyd. v KN 3. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 77 s. ; 18 cm - brož.

Dějiny dogmatu / Louis Berkhof ; [překlad Rostislav Matulík]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Dějiny Židů : [historie, náboženství, antisemitismus. / Kurt Schubert ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2003. - 132 s. ; 19 cm - váz.

Description and ecology of some early life stages of fishes in the River Sinnamary (French Guiana, South America) / Dominique Ponton and Sylvie Mérigoux - Brno : Institute of Vertebrate Biology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. - 116 s. : il. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Die Freiheit der Kirche Christi in der Geschichte : Symposium zum theologischen Erbe von J.L. Hromádka anlässlich seines 110. Geburtstages und 30. Todestages vom 3.-5. Dezember 1999 in Prag. - 1. Aufl. - Benešov : Eman, 2002. - 101 s. ; 21 cm - brož.


Die Hochmeister der Residenz Mergentheim / [herausgegeben von Hans-Georg Boehm] - Bad Mergentheim : Historische Deutschorden-Compaigne, 1997. - 25 s. : il., faksimile ; 30 cm - Brož.

Dnes ke mně mluví / připravil Cyril Ludvík Petrů - Vyd. 2., upr. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 343 s. : barev. il. ; 20 cm - brož.

Dnešní obnova církve : obnova Davidova stánku a prorocké církve. : věrným hospodařením k božímu bohatství. : služba starších a apoštolů. / Lee LaCoss - Mělník : Juda, 2003. - 91 s. ; 21 cm - Brož.

Dokumenty 7. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem / Daniel Sloboda ; k vydání připravil Zdeněk Fišer. - KojetínRusava : KATOS : Obecní úřad, 2002. - 256 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.

Duchovní krize člověka / Paul Brunton - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : IRIS RR, 2003. - 272 s. : il. ; 22 cm - váz.

Duše v očistci : co jsem s nimi prožila. / Marie Simmaová - 2., opr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 83 s. ; 21 cm - brož.

Džihád : velká svatá válka. : kořeny světového konfliktu. / Gerhard Konzelmann ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 308 s. ; 21 cm - váz.

Een mens een mens tot pastor : thema's en contexten in het pastoraat. / [redactie Gertrudeke van der Maas] - Benešov : Eman, 2003. - 77 s. ; 22 cm - brož.

Encyklopedia katolicka / [redakcja naczelna Andrzej Szostek ... et al.] - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. - 2 sv. ; 25 cm - sv. 8 ; váz.

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu / Jiří Prosecký ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Libri, 2003. - 235 s. : il. ; 21 cm - váz.

Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých hor / Jiří Zimák ... [et al.] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2003. - 64 s. : il., faksim. ; 29 cm - brož.

Feng-šuej : klíč k erotickému bydlení. : uvolněte proudění čchi - probudíte slast. / Peter Ortmann - [Praha] : Dobra, 2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.


Františkánské prameny Sv. 1. Spisy sv. Františka a sv. Kláry / sv. František, sv. Klára ; [redigoval Jiří Bonaventura Štivar]. - Vyd. 1. - Velehrad : Ottobre 12, 2001. - 214 s. : il. ; 22 cm - váz.

Gaspar Bruschius als Historiograph deutscher Klöster und seine Rezeption / Walther Ludwig - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. - 120 s. ; 25 cm + 1 příl. - Brož.

Gratiosus Jesulus Pragensis / [testo Věra Remešová ; corretto e riveduto Mauro Ravera. ; traduzioni Mauro Ravera (ita), Vladimír Vařecha (eng), Isidora Perez (spa). ; foto e redazione Lubomír Synek]. - 3., ed. riv. - Praha : ArchArt, [2002]. - 26 s. : barev. il., faksim. ; 21 cm - ArchArt ; brož.

Gratiosus Jesulus Pragensis / [text Věra Remešová ; upravil a doplnil Mauro Ravera. ; překlady Alfons Hubala (ger), Hana Hartigová (fre). ; foto a redakce Lubomír Synek]. - 1. vyd. - Praha : ArchArt, [2002]. - 26 s. : barev. il., faksim. ; 21 cm - ArchArt ; brož.

Heraldika českých renesančních graduálů Litoměřického, Rakovnického a Žlutického / Anton F. Malinovský - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2002. - 142 s., [4] s. barev. obr. příl. : faksim., erby ; 21 cm - brož.

Homo homini pastor : témata a kontexty současné pastýřské služby. / [uspořádala Gertrudeke van der Maas] - Benešov : Eman, 2003. - 66 s. ; 22 cm - brož.

Hrad v nitru / sv. Terezie od Ježíše ; [překlad Josef Koláček]. - 2. vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Cherubský poutník / Angelus Silesius ; přebásnil Miroslav Matouš. - Vyd. 2. (opr. a dopl.), V KN 1.. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 346 s. ; 19 cm - váz.

Jak přivádět děti ke Kristu / George B. Eager - 2., opr. vyd. - Praha : Samuel, 2003. - 132 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Jak se volí papež : konkláve včera a dnes. / Bernhard Hülsebusch ; [z německého originálu přeložil Jan Kofroň]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 100 s. ; 20 cm - brož.

Jak se zbavit brýlí : zkušenosti hlupáka, aneb, klíč k prozření. / Mirzakarim S. Norbekov ; [z ruského originálu přeložila Iva Rytychová]. - Vyd. 1. - Praha : Lott, 2002. - 261 s. : il. ; 20 cm - brož.

Je vše dovoleno? : [morální hodnoty ve světě bez Boha]. / Mark D. Linville - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 85 s. ; 18 cm - brož.


Jeruzalém : ohnisko dění. / Ludwig Schneider - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2003. - 91 s., [4] s. barev. obr. příl. : mapa ; 21 cm - brož.

Ježíš / David Flusser ; ve spolupráci s R. Stevenem Notleyem. ; [z anglického originálu přeložil Jiří Schneider]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 284 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Joseph Martin Nathan : Caritas Christi urget nos. : život a dílo muže překračujícího hranice místa a času. / Wolfgang Grocholl - 1. vyd. v ČR - V OpavěV Ostravě : Matice slezská : Biskupství ostravsko-opavské, 2002. - 145 s., 28 obr. na příl. ; 21 cm - Matice slezská ; brož.

Jsem disgustován-- / vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova ; [rukopis připravil Oldřich Svozil. ; editor Pavel Marek]. - 1. vyd. - OlomoucRosice u Brna : Univerzita Palackého : Gloria, 2002. - 725 s. : il. ; 24 cm - váz.

Jsme tvé děti, Pane Ježíši : příprava k prvnímu přijetí svátosti smíření a eucharistie. / Jiří Plhoň - 1. vyd. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 61 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kanibalové z hor : nejdivočejší místa světa. : expedice Yali 2001 - Nová Guinea - Irian Jaya. / Petr Jahoda - Vyd. 1. - Brno : SVAN, 2002. - 190 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Kdo vlastně jsme ? / Vladimír Megre ; [z ruštiny přeložila Valentýna Lymarenko-Novodarská]. - Vyd. 1. - V Praze : Valentýna Lymarenko-Novodarská, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.

--když myslíš, milý Bože / Lene Mayer-Skumanz ; [z německého originálu přeložila J. Kubíčková]. - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 56 s. : il. ; 20 cm - brož.

Kniha rabínské moudrosti : příběhy mistrů staré židovské tradice. / Jakob J. Petuchowski ; [z německého originálu přeložila Jana Pištorová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 148 s. ; 21 cm - brož.

Korán / [z arabského originálu přeložil Ivan Hrbek] - Vyd. celkem 7., v tomto překladu 3., v nakladatelství Academia 1. - Praha : Academia, 2000. - 797 s., obr. příl. - váz.

Korán / [z arabského originálu přeložil, předmluvou, komentářem a rejstříkem opatřil Ivan Hrbek] - Vyd. celkem 7., V tomto překladu 4., v nakladatelství Academia 1.. - Praha : Academia, 2002. - 797 s., [4] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Křížová cesta Velíz / Ivan Slavík - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 13 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Kundalinijóga podle jogína Bhadžana : harmonie těla a duše. / Šakta Kaur Khalsa - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 224 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Kytečka ze Sloupa / Jan Nepomuk Soukop - Rosice : Gloria, 2003. - 67 s. : il. ; 21 cm - brož.

Láska bez podmínek / John Powell ; [z anglického originálu přeložil Jan Fischer]. - 4. vyd. - Praha : Portál, 2003. - 69 s. ; 20 cm - brož.

Lotos a kříž : rozhovor Ježíše s Buddhou. / Ravi Zacharias ; [překlad Petr Vizina]. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 77 s. : il. ; 19 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Lucifer a Lilit / Josef Veselý - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 63 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Mají nám co říct? / rozhovory vedené Józefem Augustynem - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 141 s. ; 20 cm - váz.

Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat : sborník referátů ze semináře. : 28.-30.5.2003 Olomouc a Horní Údolí. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 68 s. : il. ; 29 cm - brož.

Moravský kras : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [J. Otava, I. Balák] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Moravský kras : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republik. / [Jiří Otava, Ivan Balák] - 1. vyd. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [1 l. složený ve 12 s.] : barev. il. ; 21 cm - skládačka

Moudrost mystika : učení Sundara Singha. / uspořádal Kim Comer - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 147 s. ; 19 cm - brož.

Můj anděl a já / Karina Silberwegová ; [z německého originálu přeložila Alena Šubrtová]. - 1. vyd. - Praha : Copan Services International, 2002. - 191 s. ; 19 cm - brož.


Můj neobyčejný životní příběh / Hellmut Laun ; [s použitím překladu Františka Plannera]. - Vyd. 2., V MCM 1., opr. a rozš.. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 135 s. ; 21 cm - brož.


Muž podle Božího srdce : (život krále Davida). / Tomáš Pala - Vyd. 1. - Ostrava : A-ALEF, 2003. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Mythic images and shamanism : a perspective on Kalevala poetry. / Anna-Leena Siikala - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 2002. - 423 s. : il. ; 24 cm - brož.

Nejkrásnější alpské vrcholy : cesty a výstupy na 20 nejznámějších štítů. / Pascal Tanguy, Pascal Sombardier - 1. české vyd. - Vsetín : Altituda, 2003. - 167 s. : barev. il. ; 26 cm - váz.

Nejsvětější svátost oltářní I.. Skutečná přítomnost / dle spisu P. Eymarda vzdělal Václav Pokorný - V Brně : Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1902. - 164 s. ; 17 cm - Váz.

O duchovním rozlišování : cesta ke zralosti. / Marko Ivan Rupnik ; [z italského originálu přeložila a redakčně připravila Lucie M. Cincialová]. - Vyd. 1. - OlomoucVelehrad : Centrum Aletti : Refugium Velehrad-Roma, 2002. - 101 s. ; 21 cm - brož.

Objevit tajemství růžence / Jan Balík - Vyd. 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 101 s. ; 20 cm - brož.

Odpuštění / [James Londis, Erwin Ganey, Clifford Goldstein] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Pastýřské listy 1945-2000 : Arcidiecéze pražská. / [k vydání připravil Aleš Opatrný s kolektivem Pastoračního střediska] - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 632 s. ; 21 cm - brož.

Pět cest k radosti / Josef Zvěřina - Vyd. 3. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 261 s. ; 21 cm - brož.

Pokojně v protikladech : soubor teologických reflexí generálního představeného jezuitů. / Pedro Arrupe - Vyd. 1. - OlomoucVelehrad : Centrum Aletti : Refugium Velehrad-Roma, 2002. - 281 s. ; 21 cm - brož.

Pošli to dál : kniha vzkazů lidem i vesmíru. / [sestavili Věra Ludíková a Zdeněk Wagner] - Praha : Chronos, 2003. - 191 s. : il., noty ; 22 cm - brož.

Poutní píseň k Panně Marii na Květnou neděli / Karel Schulz - 3. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2003. - 22 s. ; 19 cm - brož.

Povinnost duchovního člověka / Pavel Sédir ; přeložil Em. Hauner. - Přerov : Ústřední nakladatelství okkultních děl, 1919. - 45, 39, 29 s. ; 22 x 31 cm - Váz.


Povodeň na řece Odře v červenci 1997 / Tomáš Řehánek - 1. vyd. - Praha : Český hydrometeorologický ústav, 2002. - 41 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Pozvat současnou společnost k životu z víry : dopis francouzským katolíkům. / zpráva připravená Mons. Claudem Dagensem a přijatá plenárním zasedáním francouzských biskupů - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 99 s. ; 20 cm - brož.

Přehled výsledků Projektu Labe III / Šárka Blažková a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský Tomáše Garrigua Masaryka, 2002. - 20 s. ; 30 cm - brož.

Příběhy a legendy z Flander z "počátků světa" / Marcel Van den Berg ; [z francouzského textu přeložila Šárka Belisová]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 143 s. : il. ; 20 cm - váz.

Rady zkušeného ďábla / C.S. Lewis ; [překlad Pavel Vachek]. - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 140 s. : il. ; 22 cm - váz.

Rozhovory s arcibiskupem Janem Graubnerem : (převážně o všedních hodinách jeho dnů). / Jan Žáček - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2003. - 122 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - brož.

Rozjímání s anděly : kniha - průvodce doplněná 52 "kartami k rozjímání" ilustrovanými Annou Corsiniovou. / Mariateresa Salatiová ; [z italského originálu přeložila Jana Georgievová]. - Vyd. 1. - Brno : Jiří Alman, 2002. - 134 s. : il. ; 23 cm + 52 karet k rozjímání. - brož.

Rybolov : sborník příspěvků z kurzu pro kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 21.-25. ledna 2002. - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2003. - 65 s. ; 22 cm - brož.

Řád svobodných zednářů 2. Symbolika jako prostředek hledání světla / Tomáš Srb - Praha : Eminent, 2003. - 327 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.

Servite reform movements / Luke M. Foster - Chicago : Friar Servants of Mary, 1984. - 108 s. ; 21 cm - Brož.

Slavkovský les : geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. / [K. Pošmourný, J. Babůrek, J. Rudolský] - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [12] s. : barev. il., mapka ; 22 cm - brož.


Slavkovský les : geology of the protected landscape areas in the Czech Republic. : zur Geologie des Landschaftsschutzgebietes der Tschechischen Republik. / [K. Pošmourný, J. Babůrek, J. Rudolský ; přeložili A. Kříž, Z. Matysová]. - Vyd. 1. - Praha : Česká geologická služba, 2002. - [12] s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


Sociální učení Českých bratří 1464-1618 / Jindřich Halama - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003. - 300 s. ; 21 cm - brož.

Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. / Philip Sheldrake ; [z anglického originálu přeložili Eva Lajkepová, Pavel Pšeja]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 231 s. ; 20 cm - brož.

Starý zákon - kniha pro dnešní dobu : cesty k dějepisným knihám Izraele. / Johanna Koppová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 146 s. ; 21 cm - brož.

Stručný průvodce k porozumění Islámu / I.A. Ibrahim - 1. vyd. - Praha : Núr, 2003. - 55 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven / Jiří Kejř - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro studium a soupis rukopisů, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Sv. Juda Tadeáš : pomocník v beznadějných situacích. - 2. upr. vyd., V MCM 1. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 21 s. ; 15 cm - brož.

Svatý grál a energie života / Josef Staněk, Jana Brzobohatá - 1. vyd. - Brno : Agape, 2003. - 105 s. : il. ; 21 cm - brož.

Svoboda Kristovy církve v dějinách : sympozium k teologickému odkazu J.L. Hromádky při příležitosti 110. výročí jeho narození a 30. výročí jeho úmrtí. : 3.-5. prosince 1999 v Praze. - 1. vyd. - Benešov : Eman, 2002. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Štěpánka a její kamarádi : příběh k prvnímu svatému přijímání. / Marianne Höptner, Helga Höptner ; [z německého originálu přeložila Lenka Pecharová]. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 105 s. ; 17 cm - brož.

TGM, Rusko a Evropa : dílo, vize, přítomnost. : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve dnech 12.-14. září 1997 v Praze. / [uspořádal a redakčně připravil Karel Krátký] - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2002. - 463 s. ; 21 cm - brož.


Uspořádej svůj svět / Gordon MacDonald - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 182 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do Nového zákona / Ladislav Tichý - 2., přeprac. vyd. - Svitavy : Trinitas, 2003. - 285 s. ; 21 cm - brož.

V Africe mi říkali Sípho : životní příběh českého misionáře. / Zdeněk Čížkovský - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 116 s., [16] s. barev. obr. příl. : barev. il. ; 21 cm - váz.

Ve stopách sv. Benedikta : sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24.-25. května 2001 v Třebíči. / k vydání připravili Libor Jan a Petr Obšusta - Vyd. 1. - BrnoTřebíč : Matice moravská : Západomoravské muzeum, 2002. - 298 s. : il., plány ; 23 cm + příl. (1 l. ; 28 cm). - Matice moravská ; brož.

Ve znamení kříže 1252-2002 : pocta a poděkování cisterciákům žďárského opatství u příležitosti 750. výročí založení kláštěra (1252-2002). : sborník kázání a statí. Část I. Sborník kázání a statí / [redakce, výběr textů, texty a přepis Petr Peňáz] - Žďár nad Sázavou : Cisterciana Sarensis, 2002. - 38 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Ve znamení kříže 1253-2002 : pocta a poděkování cisterciákům žďárského opatství. Vydáno k 750. výročí posvěcení základů konventního kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, které podle Kroniky kláštera žďárského mnicha Jindřicha Řezbáře bylo vykonáno o slavnosti Nalezení Svatého Kříže dne 3. května 1253. Připomínka 850. výročí smrti sv. Bernarda (1080-20.8.1153). Část II. Sborník statí - Žďár nad Sázavou : Cisterciana Sarensis, [2003]. - 44 s. : il., portrét, faksimile ; 21 cm - Brož.

Velikonoce II : čtení na každý den pro celé rodiny. / Josef Janšta - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 146 s. : il. (většina barev.) ; 21 cm - brož.

Velký rozvod nebe a pekla : fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. : vyhlídková jízda pro některé, ale rozhodně ne pro všechny. / C.S. Lewis - 2. vyd. - Praha : Návrat domů, 2003. - 93 s. ; 19 cm - brož.

Všechno má své místo : dar kontemplativní modlitby. / Richard Rohr ; [z anglického originálu přeložil Petr Jelínek]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 119 s. ; 20 cm - brož.

Vzdáleni živému Bohu : [poutníkův komentář k biblické knize]. / John Benton - 1. vyd. - Roudnice nad Labem : Poutníkova četba, 2003. - 135 s. ; 21 cm - brož.

Vždycky se může začít znovu / David Torkington - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 90 s. ; 19 cm - brož.

Zástupy žasly nad jeho učením : rozjímání na základě Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly. : 5 syntéza. / Józef Augustyn - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 245 s. ; 20 cm - brož.


Ze smrti do života / Joachim Meisner - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2003. - 135 s. ; 18 cm - brož.

Znovu začít od Krista : obnovené úsilí zasvěceného života v třetím tisíciletí. : instrukce. : Kongregace pro instituty zasvěceného života a Společnosti apoštolského života. : Řím, 19. května 2002, Slavnost Letnic. / [redakční úprava Terezie Eisnerová] - 1. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2003. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Zóhar : svatá kniha kabaly. / [z německého originálu přeložil Mirko Beneš] - [Praha] : Dobra, 2003. - 270 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ztracená moře uprostřed Evropy / Vojtěch Turek, Radvan Horný, Rudolf Prokop ; obrazovými rekonstrukcemi doprovodil Jan Sovák. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 193 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - váz.

Zvláštní člověk Přemysl Pitter / Miroslav Matouš - Praha : Bonaventura, 2001. - 78 s. : portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

11. září - Islám a křesťanství / Benedikt Peters - 1. vyd. - Příbor : František Pavelka, 2003. - 40 s. ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist