Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (červenec-srpen) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za červenec-srpen 2003

Abeceda : kartičky s veselými obrázky. : písmena a slova jsou hračka. - Praha : Svojtka & Co., 2001. - 1 soubor karet (23 l. + písmena abecedy v kartonových deskách) : barev. ; 27 x 21 cm - soubor

Adam Lysakowski - bibliotekarz, bibliograf, bibliolog : materialy z sesji jubileuszowej. : Warszawa, 10 wrzesnia 2002. / [opracowanie redakcyjne Lidia Paluszkiewicz-Horubala] - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2003. - 164 s. : il., faksimile ; 21 cm - brož.

Adobe Premiere 6.5 : oficiální výukový kurz. : oficiální učebnice navržená odborníky společnosti Adobe. - Praha : SoftPress, 2003. - 448 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Adresář obce Libereckého kraje 2003 / zpracovala Krajská reprezentace ČSÚ Liberec - 1. vyd. - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 95 s. ; 15 cm - kroužková vazba

Almanach 2001 : I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno. / editor Tomáš Tomáš - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, I. ortopedická klinika, 2002. - 51 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Analýza veterinárně-zootechnického managementu chovu prasat : sborník odborného semináře. : kongresové centrum ALDIS, a.s. Hradec Králové, pátek 2. května 2003. - Hradec Králové : Prion, 2003. - 33 s. : il. ; 21 cm - brož.

Anglicko-český kybernetický slovník / J. Vedral - Praha : JTP, 2003. - 24 s. ; 22 cm - brož.

Anticharta / [uspořádali Viktor Karlík, Terezie Pokorná ; úvodní texty a ediční poznámka Terezie Pokorná]. - Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002. - 78 s. : il. ; 24 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Arje, tvůj průvodce židovským městem / [ilustrace Hana Pavlátová] - 1. vyd. - V Praze : Židovské muzeum, 2003. - [13] s. [4] příl. samolepek : barev. il. ; 21 cm - Brož.

ASP.NET a ADO.NET - tvorba dynamických webových stránek / Dino Esposito - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 352 s. ; 23 cm - brož.

Assessment centrum v současné personální praxi / Hana Kyrianová - 1. vyd. - Praha : Testcentrum, 2003. - 105 s. ; 26 s. - brož.

Astrologická mandala : sabiánské symboly a jejich výklad ve 360 stupních zvěrokruhu. / Dane Rudhyar ; [překlad Radmila Valtrová]. - Praha : Půdorys, 2003. - 360 s. ; 19 cm - brož.


AutoCAD LT 2002 / [Paul Whelan] - Praha : SoftPress, 2003. - 192 s. : il. ; 24 cm - brož.

Autorské systémy : vývojové prostředí DELPHI. / Radim Štefan - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 91 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - brož.

A methodology for benchmarking RTD organisations in Central and Eastern Europe : the Brighton proceedings of the RECORD thematic network. : Brightnon, 17.-18.6.2002. / [edited by Katalin Dévai, Gábor Papanek, Balázs Borsi] - Budapest : Budapest University of Technology and Economics, 2002. - 200 s. : il., tab. ; 24 cm - brož.

Bibliografie hudebnin ve fondu Centrální katolické knihovny - Praha : Centrální katolická knihovna, 2003. - 90 s. ; 22 cm - Brož.

Brány Evropské unie otevřeny : informační brožura pro věřící. / [Petr Greger, Tomáš Sedlák] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor komunikační strategie, 2003. - [24] s. : barev. il. a portréty ; 15 x 21 cm - brož.

Břeclavsko v roce 2001 : nejvýznamnější události. : výběrová bibliografie článků z celostátního a regionálního tisku. / [zpracoval Jaroslav Čech] - 2., opr. vyd. - Břeclav : Městská knihovna Břeclav, 2003. - 23 s. ; 30 cm - Brož.

Byzantská vzdělanost / Růžena Dostálová - Vyd. 2. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 413 s., [40] s. obr, příl. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 21 cm - váz.

Cakewalk : nahrávání, úpravy a mixování hudby na počítači. / Scott R. Garrigus - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxi, 401 s. : il. ; 23 cm - brož.

Co neodnesla voda : Leica Gallery Prague, 4. září 2002. - Praha : Leica Gallery Prague, [2002]. - [12] s. : il. ; 30 cm - Brož.

Česká bezpečnostní terminologie : výklad základních pojmů. / Petr Zeman (ed.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav : Vojenská akademie, Ústav strategických studií, 2002. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Čteme a počítáme s počítačovými programy firmy GeMiS : metodická příručka. / Olga Zelinková - Praha : DYS, 2002. - 18 s. ; 21 cm - brož.

Das Schaffen und Ausstellen von filatelistischen Materialien in der Tschechischen Republik : praktisches Handbuch für Sammler und Aussteller. / Bohumil Kukačka, František Lněnička - 1. Ausg. - Karlovy Vary : SČF - Klub filatelistů, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Databáze v Accessu / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 88 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Deset obrazů z dějin Chebského muzea / Jaromír Boháč - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum : Státní okresní archiv : Společnost Aloise Johna, 2003. - 223 s. : il., portréty, faksim. ; 22 cm - Chebské muzeum ; brož.

Dějiny Československa očima Dikobrazu : 1945-1990. / Jiří Pernes - 1. vyd. - Brno : Barrister & Principal - Studio, 2003. - 230 s. : il., faksim. ; 24 cm - váz.

Dokumenty 7. O Rusavě a Valaších pod Hostýnem / Daniel Sloboda ; k vydání připravil Zdeněk Fišer. - KojetínRusava : KATOS : Obecní úřad, 2002. - 256 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.

Dreamweaver MX a Flash MX : (příručka uživatele). / Jan Linhart - [Praha] : IDG Czech, 2003. - 48 s. : il. ; 15 cm - Brož.

DTP - počítačová typografie : multimediální výukový systém. / Václav Vostrovský - V Praze : Credit, 2003. - 8 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ekologické značení v České republice (ekolabeling) - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 46 s. : il. ; 22 cm - brož.

Ekonomika a vývoj stavebnictví před a po vstupu do EU : sborník příspěvků z mezinárodní konference. : 27. února 2003, Brno, Česká republika. / [sestavili Miroslav Hoferek, Jiří Petráš, Ignác Sekanina] - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 2003. - 144 s. : il. ; 21 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Energie míst na západ od Prahy / Pavel Kozák - 1. vyd. - České Budějovice : ArchET, 2003. - 93 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., plánky ; 21 cm - brož.


English in the European Union / [Tereza Ledererová, Renáta Morchová, Leona Máslová] - Vyd. 1. - Praha : Presto, 2003. - 168 s. : il. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Enlargement of the European Union - globalism-regionalism and Europe : papers series from the fifth annual Young Scholars International Conference. / [Jan Kochan a kolektiv] - Vyd. 1. - Prague : Oeconomica, 2002. - 256 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

Evropanství a integrace / František Mezihorák - 2. vyd. (dopl.) - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 127 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Evropská regionální politika v kontextu vstupu České republiky do Evropské unie / Karel Skokan - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 114 s. : il. ; 21 cm - brož.

Evropská unie - proč ne / [Benjamin Kuras, Jiří Zahrádka, Michal Semín] - Praha : Občanský institut, 2003. - 19 s. ; 21 cm - Brož.

E-marketing I. : začlenění internetu do podnikání. : marketingový výzkum v prostředí internetu. / Roman Kozel, Michal Přádka, Martina Steinová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 75 s. ; 30 cm - brož.

Finanční účetnictví : světový koncept. / Dana Kovanicová a kol. - Vyd. 4., aktualiz. - Praha : Polygon, 2003. - 524 s. : il. ; 22 cm - váz.

Firma v makroekonomickém prostředí / Jiří Kraft - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2002. - 181 s. : il. ; 21 cm - brož.

FreeBSD : vytváření pokročilých počítačových sítí a připojení k internetu. / Jim Mock - 1. vyd. - Praha : Neocortex, 2002. - 694 s. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Funkční požadavky na bibliografické záznamy : závěrečná zpráva. / přeložila Ludmila Celbová - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 117 s. ; 21 cm - brož.

G+H : 1. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování. : Brno 20.-23.5.2003. : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 153 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hacking bez tajemství: webové aplikace / Joel Scambray, Mike Shema - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxix, 328 s. : il. ; 23 cm - brož.


Hádanky naší minulosti 3. Krutá smrt zbožné babičky? / Jiří Bílek - Vyd. 1. - Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2003. - 343 s. : il. ; 23 cm - váz.


Heraldika českých renesančních graduálů Litoměřického, Rakovnického a Žlutického / Anton F. Malinovský - Praha : Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2002. - 142 s., [4] s. barev. obr. příl. : faksim., erby ; 21 cm - brož.

Historie a současnost podnikání na Opavsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Zdeněk Jirásek, Irena Korbelářová, Rudolf Žáček] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2002. - 287 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 22 cm - váz.

Historie a současnost podnikání na Plzeňsku / [historickou část zpracoval kolektiv autorů Daniel Bechný ... et al.] - 1. vyd. - Žehušice : Městské knihy, 2002. - 335 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 22 cm - váz.

IDET 2003 : Czech Republic, Brno 28.-30.4.2003. : 7. mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky a speciálních informačních systémů. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 230 s. : il. ; 21 cm + 1 příl. + 1 CD-ROM. - brož.

Indiáni zlatého Slunce : život, zázraky a záhady říše Inků. / Miloslav Stingl - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 265 s., [7] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Informační systém vysoké školy jako součást projektu virtuální univerzity : studijní obor 39-12-9 Automatizace technologických procesů. / Petr Suchánek - 1. vyd. - Karviná : Petr Suchánek, 2003. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Information security summit : management a bezpečnost ve složitých ekonomických podmínkách. : 4. ročník mezinárodní konference. : 28.-29. května 2003; Míčovna Pražského hradu, Praha, ČR. / [Zdeněk Kaplan ... et al.] - Praha : Tate International, 2003. - x, 226 s. : il. ; 30 cm - brož.

Information systems implemantation and modelling : proceedings of the conference. : [6th international conference, April 28-30, 2003, Brno]. / edited Miroslav Beneš - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2003. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Integrating Heterogeneous Resources : ELAG 2001. : European Library Automation Group. : 25th library system seminar Prague, 6-8 June 2001. : integrating heterogeneous resources. / compiled and edited by Adolf Knoll and Martin Svoboda in co-operation with Paula Goossens - Prague : National Library of the Czech Republic, 2002. - 324 s. ; 21 cm - brož.

InterBase/FireBird : tvorba, administrace a programování databází. : podrobná příručka. / Pavel Císař - 1. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - 453 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

International Workshop Control and Information Technology IWCIT '01 : Ostrava, September 19-20, 2001. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. - 307 s. : il. - brož.


Internet pro architekty a stavitele : jak hledat a najít. / Radek Váňa - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 108 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet / [Geoff Preston] - Praha : SoftPress, 2003. - 272 s. : il. ; 24 cm - brož.

ISO normy / Květoslava Remtová - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 14 s. ; 21 cm - brož.

IT 2002 : poslání katedry informatiky v informační společnosti, aktuální otázky rozvoje IT. : sborník příspěvků z konference, která se konala při příležitosti 50. výročí PEF ČZU v Praze. : Praha, 26. září 2002. / [řídí Zdeněk Havlíček ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Credit, 2003. - 60 s. ; 22 cm - brož.

Jak jsem potkal šampiony : asijský deník. / Jaromír Bosák - Praha : Eminent, c2002. - 238 s., [16] s. barev. obr. příl. : 21 cm - váz.

Jak řídit a vést lidi : testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. / František Bělohlávek - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 100 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jak to vidím : z rozhlasových komentářů 2000-2002. / Ivan Medek ; [s předmluvou Pavla Tigrida a doslovem autora]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - 123 s. ; 19 cm - brož.

Jak využívat Windows XP / Curt Simmons - Praha : SoftPress, 2003. - 448 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jarní veletrhy spotřebního zboží : Domo. : X-art. : Rybaření. : 19.-23.3.2003, Brno - Výstaviště. : [katalog výstavy]. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 99 s. ; 21 cm + 2 příl.. - brož.

JavaScript: příručka programátora / John Pollock - Praha : SoftPress, 2003. - 560 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jazyk C pro zelenáče / Petr Šaloun - Praha : Neocortex, 2003. - 220 s. : il. ; 23 cm - brož.

Jednotná informační brána / Bohdana Stoklasová, Pavel Krbec - Praha : Národní knihovna České republiky, 2002. - 43 s. : barev. il., portréty ; 22 x 22 cm - brož.


Jepičí život první dámy, aneb, Odbory? Nenechte se vysmát! / Olga Vondráková - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2003. - 55 s. ; 20 cm - brož.


Jožo Mikulič : výběrová bibliografie k 95. výročí narození "pěvce Podluží". : (z fondu Městské knihovny Břeclav). / [zpracovala Radana Denemarková] - Břeclav : Městská knihovna, 2003. - 11 l. : portrét ; 30 cm - brož.

Jsem disgustován-- / vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova ; [rukopis připravil Oldřich Svozil. ; editor Pavel Marek]. - 1. vyd. - OlomoucRosice u Brna : Univerzita Palackého : Gloria, 2002. - 725 s. : il. ; 24 cm - váz.

Jsem, protože musím-- : --napsala jsem si ve čtrnácti do lágrového deníku. / Kateřina Pošová ; k vydání připravila Pavla Frýdlová. - V tomto souboru vyd. 1. - Praha : Prostor, 2003. - 200 s., [26] s. obr. příl. ; 18 cm - váz.

Kapitoly ze základů informatiky / Radim Farana - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská, Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení, 2003. - 106 s. : il. ; 21 cm - brož.

Katalog sbírky brouků 3. Coleoptera: Carabidae / Magdaléna Roháčová, Miroslava Židková - Frýdek-Místek : Muzeum Beskyd, 2002. - 46 s., obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Katalog vzdělávacích programů : školní rok 2002-2003. / [zpracovala Eva Cupalová] - Náchod : Centrum vzdělávání, 2002. - 79 s. : il. ; 21 cm - Brož.

Když se řekne nezisková organizace : příručka pro zastupitele krajů, měst a obcí. / Simona Škarabelová a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 130 s. ; 30 cm - brož.

Kotvení plynovodních potrubí ve svazích : technická pravidla schválena dne 14.11.2002. - Praha : GAS, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kouřim : muzeum lidových staveb. / [Dalibor Hobl a Vladimír Rišlink] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, 2002. - [16] s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 / herausgegeben von Reinhard Suchomel - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Kterak jsme vstupovali / Pavel Telička, Karel Barták - 1. vyd. - Praha : Paseka : ČTK, 2003. - 267 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Kulturologické aspekty řízení lidských zdrojů / Růžena Krninská - 1. vyd. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 54 s. ; 30 cm - brož.


Kvalita dopravních a přepravních procesů / Vlastislav Mojžíš ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut Jana Pernera, 2003. - 153 s., [16] s. příl. : il. ; 25 cm - brož.

Kvantitativní přístupy v prognózování / [Josef Arlt ... et al.] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 185 s. : il., tab. ; 26 cm - Brož.

Kybernetika v řízení / Jan Hron - Vyd. 5. - Praha : Credit, 2003 dotisk. - 113 s. : il. - brož.

Legislativa ČR a EU ve svařování pro managery organizací : odborný seminář. : sborník přednášek Ostravice, 6.6.-7.6.2003. / [editor Aurelie Pindorová] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 91 s., [12] l. : il. ; 29 cm - brož.

Likvidace podniku / Václav Pelikán - 5., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 117 s. ; 21 cm - brož.

Linux : dokumentační projekt. : překlad oficiální linuxové dokumentace. / [překlad Jiří Veselský ... et al.] - 3. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 1001 s. : il. ; 23 cm - váz.

Macromedia Flash MX Actionscript : oficiální výukový kurz pro pokročilé. / Derek Franklin, Jobe Makar - Praha : SoftPress, c2003. - 670 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Macromedia Flash MX : oficiální výukový kurz. / Chrissy Rey - Praha : SoftPress, c2003. - 512 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Malá počítačová síť doma a ve firmě : podrobný průvodce začínajícího uživatele. / Jaroslav Horák - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 183 s. : il. ; 23 cm - brož.

Management I : studijní pomůcka pro distanční studium. / Ján Porvazník - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 153 s. : il. ; 30 cm - brož.

Management jakosti jinak : příručka pro současné i budoucí uživatele norem ČSN EN ISO 9000:2001. : rozbory, komentáře, výklad pojmů. : nový pohled na normy ISO 9000. / Jiří Kruliš - Praha : Český normalizační institut, 2002-. - 2 sv. ; 30 cm - sv. 1 ; brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Markéta fotí digitálně / Pavel Scheufler, Kateřina Scheuflerová - Praha : Atemi, [2003?]. - 134 s. : il. (převážně barev.) ; 21 x 24 cm - Brož.


Medsoft 2003 : sborník příspěvků[ ze semináře]. : Brno, 2003. - 1. vyd. - Praha : Agentura Action M, 2003. - 176 s. : il. ; 22 cm - brož.

MEGA vědomosti : 1000 otázek a odpovědí. / od Nikolause Lenze - Vyd. 1. - Plzeň : Nava, 2003. - 248 s. ; 18 cm - váz.

Městská knihovna Litovel : 100 let. : 1903-2003. - Litovel : Městský úřad, 2003. - 13 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Městský klub Litovel : kulturní tradice Litovelska. : koncepce klubové činnosti. : přehled zájmových aktivit MK. / [zpracoval Jaroslav Krestýn] - Litovel : Městský klub Litovel, 2002. - 56 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Microsoft Excel 2000 : jednoduše, srozumitelně, názorně. / [Jiří Hlavenka ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - iv, 201 s. : il. ; 20 x 23 cm - brož.

Microsoft Outlook 2000 : jednoduše, srozumitelně, názorně. / [Jiří Hlavenka ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - v, 216 s. : il. ; 19 x 23 cm - brož.

Microsoft SQL Server 2000 : kapesní rádce administrátora. / William R. Stanek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - 431 s. : il. ; 21 cm - brož.

Microsoft Windows 2000 : jednoduše, srozumitelně, názorně. / [Jiří Hlavenka ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xv, 202 s. : il. ; 20 x 23 cm - brož.

Microsoft Windows 2000 : MCSA/MCSE Training Kit. : administrace sítí. : Exam 70-216. / [překlad Petr Matějů] [1]. Výukový kurz - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xxxvi, 627 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - soubor

Microsoft Windows 2000 : MCSA/MCSE Training Kit. : administrace sítí. : Exam 70-216. / [překlad Rostislav Cibulka] [2]. Otázky a odpovědi ke zkoušce MCSA/MCSE - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xxx, 329 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - soubor

Microsoft Word 2000 : jednoduše, srozumitelně, názorně. / [Jiří Hlavenka ... et al.] - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - x, 223 s. : il. ; 20 x 23 cm - brož.


Modelling and simulation of systems : proceeding of the conference. : [37th international conference, April 28-30, 2003, Brno]. / edited Jan Štefan - 1st ed. - Ostrava : MARQ., 2003. - 389 s. : il. ; 21 cm - brož.


Modelování a výpočty ozubených kol na PC / Jan Bečka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 267 s. : il. ; 21 cm - brož.

Modelová studie vyzařování ultrazvukových sond : výsledky řešení projektu Grantové agentury ČR č. 102/00/0936. / Jiří Rozman a kolektiv - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, 2002. - 104 s., [21] s. obr. příl. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.

Modely pro vícekriteriální rozhodování / Helena Brožová, Milan Houška, Tomáš Šubrt - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 172 s. : il. ; 29 cm - brož.

Moderní směry ve fyzice / Zdeněk Kluiber a kolektiv - 1. vyd. - Praha : ARSCI, 2003. - 301 s. : il. ; 22 cm - váz.

Moderní trendy v řízení organizací / [Andrea Frame, David Barnes, Charles Edwards] - Praha : Open University Czech Republic, Business School, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.

Moje Brno v pořadech Radia Svobodná Evropa : v pořadech Radia Svobodná Evropa 1993-2002. / Věra Lejsková - Brno : Šimon Ryšavý, 2003. - 108 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

MS Office XP : manažerská informatika. : tabulkový program Microsoft Excel verze 2002 CZ. / Tomáš Kubálek, Lenka Švecová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2003. - 184 s. : il. ; 30 cm - brož.

Můj šéf, můj nepřítel? / Pavel Beňo - 1. vyd. - Šlapanice : ERA, 2003. - xiv, 181 s. ; 22 cm - brož.

Nadace Český fond umění / [text Jan Tatoušek ; fotografie Josef Ptáček]. - Praha : Nadace Český fond umění, 2002. - [7] l. : il. ; 32 cm + 9 příl. fotografií. - brož.

Naděje má dětské oči : česká kniha pro děti a mládež 2002. / [Petr Matoušek and Martin Reissner] - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo kultury České republiky, 2003. - 32 s. : barev. il., portrét ; 15 x 22 cm - brož.

Naše potraviny v rozšířené Evropě - Praha : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. - 51 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Nauka o budovách 10, 20 / Jana Semeráková, Běla Menčlová, Jana Jalčová - Vyd. 2., přeprac. - Praha : České vysoké učení technické, 2003. - 53 s. : il. ; 29 x 42 cm - brož.


Nápisy okresu Kutná Hora / Petra Načeradská - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 2002. - 537 s. : il., mapa ; 24 cm - brož.

Ne, ne, ne! : jediná pozitivní volba. - [Olomouc] : J.W. Hill, 2003. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné hory, Vlašský dvůr, 11.4.-19.6.2002. : [katalog výstavy]. - Kutná Hora : Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, 2002. - [8] s. ; 22 cm - Brož.

Obce a internet II / Jiří Vaněk a kol. - Vyd. 1. - Kolinec : AgAkcent, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odpařovací stanice zkapalněných technických plynů : technická pravidla. : výstavba a provoz. : schválena dne 14.11.2002. - Praha : GAS, 2003. - 19 s. : il. ; 30 cm - brož.

Organizace a řízení : cvičení I. / Ivana Šajdlerová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 69 s. : il. ; 29 cm - brož.

Osobní počítač : hardware, upgrade, opravy. / Scott Mueller - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xxv, 862 s. : il. ; 23 cm - váz.

Památník Pankrác : expozice Vězeňské služby České republiky. : exhibition of the Prison Service of the Czech Republic. : Ausstellung des Justizvollzugsdienst der Tschechischen Republik. / [autor textu Aleš Kýr ; foto František Zahradníček]. - [Praha] : Vězeňská služba České republiky, 1999. - 83 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

PC clustery na ZČU v Plzni / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2002. - 37 s. ; 25 cm - brož.

PHP a MySQL : vytváříme dynamické webové stránky. / David Tansley - Praha : SoftPress, 2003. - 480 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Pochopení rolí vlastníků a investorů / [Andrea Frame, David Barnes, Charles Edwards] - Praha : Open University Czech Republic, Business School, 2003. - 87 s. : il. ; 30 cm - brož.


Počítačové sítě pro začínající správce / Jaroslav Horák, Milan Keršláger - 2. aktualiz. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - xii, 178 s. : il. ; 23 cm - brož.


Pomóc! Ta rodina je šílená, aneb, Vypráskaná famílie / Lenka Hornová ; [ilustrace Petr Herold]. - Praha : Plejáda [distributor], 2002. - 96 s. : il. ; 16 cm - váz.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002- . - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Posuzování životního cyklu - metoda LCA / Květoslava Remtová - Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2003. - 15 s. ; 21 cm - brož.

Poškole 2003 : sborník Národní konference o počítačích ve škole. : Lázně Sedmihorky, Česká republika 23.-25.4.2003. / [editoři Miroslava Černochová, Irena Fialová, Stanislav Siňor] - 1. vyd. - [Česko] : POŠKOLE, 2003. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Používáme Windows / Martina Češková - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 84 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

PowerPoint v kanceláři : typické činnosti krok za krokem. / Josef Pecinovský - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pozemkové spolky : jak může vlastník, úředník a ochranář najít společnou řeč?. / [texty Ladislav Ptáček, Jan Moravec] - V Praze : Český svaz ochránců přírody, 2002. - 23 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Poznatky výzkumu a vývoje a jejich využití : S4P - Program IA ČR pro podporu využití badatelských poznatků v praxi. / Ivan Dobiáš - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2003. - 46 s. : il. ; 25 cm - brož.

Požadavky na elektrotechnické výrobky při jejich uvádění na trh / Jaromír Jareš - 2., přeprac. vyd. - Praha : IN-EL, 2002. - 65 s. ; 21 cm - brož.

Právní předpisy pro obce a města : záchranný systém, krizové řízení, povodně a požáry. : stav k 15.10.2002. - 1. vyd. - Praha : Orac, 2002. - 103 s. ; 30 cm - brož.

Právní rámec evropské integrace / Ivo Šlosarčík - Praha : Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, 2003. - 185 s. ; 20 cm - brož.


Preventivní ochrana sbírkových předmětů / [editor Petra Štefcová] - Vyd. 1. - Praha : Národní muzeum, 2000. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.


Prezentace v programu PowerPoint / Ivo Magera - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 96 s. : barev. il. ; 22 cm - kroužková vazba

Proceedings of the Conference on Information Engineering and Process Control : Czech Technical University in Prague, Masaryk Halls of Residence, Prague, September 4, 2001. / editors Jiří Bíla, Miroslav Kubíček, Bohumil Šulc - Prague : Masaryk Academy of Work, Mechanical Society at the CTU, 2001. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Programování WWW stránek pro úplné začátečníky / Petr Broža, Imrich Buranský - 3. aktualiz. a rozš. vyd. - Brno : Computer Press, 2003. - viii, 202 s. : il. ; 23 cm - brož.

Prvky ocelových konstrukcí : příklady podle Eurokódů. / František Wald a kolektiv - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

První krůčky po výpočetním prostředí ZČU / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2002. - 36 s. : il. ; 25 cm - brož.

Přecházíme na Linux / Martin Kysela - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 191 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Přerov nad Labem : skanzen. / [text Jana Hrabětová] - Vyd. 1. - Plzeň : Fraus, 2002. - [16] s. : barev. il., mapy, plány ; 22 cm - brož.

Přijímací pohovory na vysoké školy : všeobecný přehled. : [historie, filosofie, politologie, sociologie, psychologie, ekonomie, právo. / kolektiv autorů] - 2. přeprac. vyd. - Praha : Levné knihy KMa, 2001. - 198 s. ; 24 cm - brož.

Putování českou budoucností / Martin Potůček a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Gutenberg, 2003. - 366 s. : il. ; 21 cm - brož.

Quality assurance : excerptions minilexicon. / Karel Hruška - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Rada pro výzkum a vývoj - Praha : Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum a vývoj, 2003. - 25 s. : il., portréty ; 31 cm - volné listy v obálce

Rádce skautské družiny / Miloš Zapletal ; [ilustrace P. Joubert, A. Zapletalová]. - Vyd. 2. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2002. - 251 s. : il. ; 21 cm - brož.


REDEM '03 : management ve výzkumu a vývoji. : sborník referátů 3. konference. : [Telč, 12.-14. května 2003. / Štefan, Jan, editor] - 1. vyd. - Ostrava : MARQ., 2003. - 81 s. : il. ; 22 cm - brož.

Regionalised modelling / Dalibor Moravec, Jan Votýpka - 1st. ed. - Praha : Karolinum Press, 2003. - 195 s. : il. (některé barev.), mapy ; 25 cm - váz.

Research and Development Council - Prague : Office of the Government of the Czech Republic, Research and Development Council, 2003. - 28 s. : il., portréty ; 31 cm - volné listy v obálce

Rozšiřování ES/EU / Petr Kaniok ... [et al.] - 2. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 236 s., [5] s. obr. příl. : mapy ; 21 cm - brož.

Rozšiřování Evropské unie : úspěchy a výzvy. / zpráva Wima Koka pro Evropskou komisi - [Praha] : Delegace Evropské komise v České republice, 2003. - 63 s. : mapa ; 24 cm - brož.

Russkoje slovo v mirovoj kulture : 10. kongress Sankt-Peterburg 2003. / [sestavili Aleš Brandner, Oldřich Richterek, Eva Vysloužilová] - 1. vyd. - Ostrava : REPRONIS, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Řád svobodných zednářů 2. Symbolika jako prostředek hledání světla / Tomáš Srb - Praha : Eminent, 2003. - 327 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm - váz.

Řízení dopravních firem v podmínkách vstupu do EU : (sborník přednášek). / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra kontroly a řízení jakosti spolu s DEKRA-ITS Certification Services s.r.o Praha a Connex Morava a.s. Ostrava - Vyd. 1. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.

Řízení jakosti ve stavebnictví / Vojtěch Mencl, Jaroslav Novák a kolektiv - 1. vyd. - Praha : ŠEL, 2002. - 154 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník výzkumné a tvůrčí činnosti učitelů a studentů : Soukromá vysoká škola ekonomických studií. - Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2003. - 191 s. : il. ; 21 cm - brož.


Schulpartnerschaften : Schritt für Schritt zu einer erfolgreichen Projektantragstellung. / [Redaktion Sylvia Parzer] - 1. Aufl. - Wien : Öbv&hpt Verlagsgesellschaft, 2000. - 80 s. : il. ; 24 cm - brož.


Seznámení s IS/STAG / [redakční rada J. Sitera ... et al.] - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, Centrum informatizace a výpočetní techniky, 2003. - 33 s. : il. ; 25 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Simulace dynamického chování systému automatického řízení mezery mezi válci na válcovně tlustých plechů kvarto : teze habilitační práce. / Bohuslav Pavlok - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Skenery a skenování / Josef Pecinovský - 2., aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm - brož.

Slavonic Library : a guide. / [compiled by the staff of the Slavonic Library under the direction of Zdeňka Rachůnková ; English translation Jana Kalíšová]. - 1st ed. - Praha : National Library of the Czech Republic, Slavonic Library, 2002. - 58 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.

Sociální učení Českých bratří 1464-1618 / Jindřich Halama - 1. vyd. - Brno : CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2003. - 300 s. ; 21 cm - brož.

Současná filosofie a metodologie vědy / Břetislav Fajkus - 2. vyd. - Praha : Filosofia, 2003. - 135 s. ; 20 cm - brož.

Speech Processing : 12th Czech - German workshop. : Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2th-4th September 2002. / edited by Robert Vích - Prague : Institute of Radio Engineering and Elektronics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2002. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Spiritualita a historie : úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života. / Philip Sheldrake ; [z anglického originálu přeložili Eva Lajkepová, Pavel Pšeja]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. - 231 s. ; 20 cm - brož.

Společenské hry : analytický přístup. / ed. Jarmila Doubravová ; [upravila Markéta Šálená]. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 213 s. ; 24 cm - brož.

Stanovy obchodních společností : jak včas a správně vyhovět obchodnímu zákoníku a v praxi sestavit stanovy. / Milan Holeyšovský - 1. vyd. - Praha : Newsletter, 2001. - 61 s. ; 24 cm + 1 příl. - brož.

Stavební veletrhy Brno 2003 : 8. mezinárodní stavební veletrh. : 13.-17.4.2003. : katalog. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 671 s. : il. ; 21 cm + 2 příl.. + 1 CD-ROM. - brož.


Strategické řízení firemních informací : teorie pro praxi. / Miloslav Keřkovský, Miloš Drla - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvi, 180 s. ; 24 cm - brož.

Strategický management / František Kovář, Pavel Štrach - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2003. - 96 s. : il. ; 30 cm - brož.

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku - Praha : Úřad vlády ČR : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2003. - 64, 72 s. : portréty ; 21 cm - brož.

Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven / Jiří Kejř - Vyd. 1. - Praha : Archiv Akademie věd České republiky, Komise pro studium a soupis rukopisů, 2003. - 143 s. ; 21 cm - brož.

Svět rodokapsu : komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. / Pavel Janáček, Michal Jareš - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2003. - 449 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 25 cm - brož.

Systém managementu jakosti ČKAIT podle ČSN EN ISO 9001:2001 : II. generace podpory systému managementu jakosti od 8.10.2002. / Vladimír Blažek - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 4 s. ; 30 cm - brož.

Širokopásmové sítě a jejich aplikace : moderní komunikační technologie datových a počítačových sítí a jejich aplikace, internet/intranet, IP telefonie a videokonference. : sborník příspěvků. : Olomouc 28.-29.5.2003. / [editor Milena Kršková, Radovan Pleva] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 145 s. : il. ; 29 cm - brož.

Tajné dějiny Čech, Moravy a Slezska I : od vzniku české kotliny po zrod Keltů. : dávná minulost naší země v evropských souvislostech. / Bohumil Vurm - Praha : Eminent, 2002. - 245 s. : il. ; 27 cm - váz.

Technické prostředky automatizace IV / František Hruška - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2003. - 107 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie a metodologie elektronicko-digitálního zpracování rukopisů a hybridní knihovna / Zdeněk Uhlíř - Praha : Národní knihovna ČR, 2002. - 324 s. ; 21 cm - brož.


Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky / [Igor Kotlán, Pavel Kotlán] - Vyd. 1. - Ostrava : Institut vzdělávání Sokrates, 2003. - 198 s. : il. ; 21 cm - brož.


Tvorba a vystavování filatelistických exponátů v České republice : praktická příručka pro sběratele a vystavovatele. / Bohumil Kukačka, František Lněnička - 1. vyd. - Karlovy Vary : Svaz českých filatelistů - Klub filatelistů, 2003. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tvorba softwaru 2003 : celostátní konference. : [28.5.-30.5.2003, Ostrava]. - Vyd. 1. - Ostrava : Tanger : MARQ., 2003. - 218 s. : il. ; 21 cm - brož.

Tvorba www stránek jednoduše / Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - x, 81 s. : il. ; 21 cm - brož.

URBIS : fórum investičních příležitostí, technologie a zařízení pro města a obce. : Forum der Investitionsmöglichkeiten, Technologien und Ausstattung für Städte und Gemeinden. : investment opportunity forum, technology and equipment for towns and communities. : 13.-17.4.2003 Brno. : katalog. / BVV, Veletrhy Brno - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 120 s. : il. ; 21 cm + 1 příl.. + 1 CD-ROM. - EXPO DATA ; brož.

Údržba hnacích vozidel zaměřená na bezporuchovost : autoreferát doktorské disertační práce. / Jan Famfulík - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 21 s. : il. ; 22 cm - brož.

Úvod do počítačových simulací : metody Monte Carlo a molekulární dynamiky. / Ivo Nezbeda, Jiří Kolafa, Miroslav Kotrla - 2., upr. vyd. - Praha : Karolinum, 2003. - 204 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvod do teoretické informatiky / Alena Koubková, Jan Pavelka - Vyd. 3. - Praha : Matfyzpress, 2003. - iv, 123 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vademecum, aneb, Příručka uživatele knihovny - 1. vyd. - Liberec : Krajská vědecká knihovna Liberec, 2002. - 50 s. ; 21 cm - brož.

Vedení personálních agend od roku 2003 / Hana d'Ambrosová - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Vládní listy 2003 : adresář vládních institucí, státní správy a dalších organizací. - Praha : Mediatel, 2003. - 297 s. ; 21 cm - Brož.


Vlčci a světýlka : odborné zkoušky pro vlčata, světlušky a žabičky. : manuál pro vůdkyně a vůdce. / [kolektiv autorů pod vedením J. Kozákové-Sojky] - Vyd. 1. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2003. - 95 s. ; 21 cm - brož.


Vnější ekonomické vztahy České republiky / Václav Nešvera a kol. - Hronov : Grafické závody, 2003. - 312 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vom Comenius-Plan zu einem Schulprogramm mit europäischer Dimension / [Redaktion Margit Heissenberger ... et al.] - 1. Aufl. - Wien : Öbv&hpt Verlagsgesellschaft, 2000. - 40 s. : il. ; 24 cm - brož.

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky) I. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století / zpracovala Lenka Blažková ; předmluvu a úvod napsala Anežka Baďurová. - Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 2002. - 160 s., [7] l. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Vypalujeme CD pomocí programu Easy CD Creator / Petr Broža - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - vii, 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyšokovaný svět : eseje a glosy z let 1997-2002. / Zbyněk Vybíral - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 2003. - 296 s. ; 15 cm - brož.

Vytváříme internetové stránky / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 88 s. : il. ; 21 cm - brož.

Využití Maple ve výuce a výzkumu na vysokých školách a akademiích věd : 1. workshop, Brno 2002. - Brno : Econ, 2002. - 16 l. ; 22 cm + 1 CD-ROM. - kroužková vazba

Využití modelovací techniky pro studium vlastností pásem tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů oceli P 91 : teze habilitační práce ke jmenování docentem v oboru "Strojírenská technologie". / Drahomír Schwarz - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2003. - 49 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vývoj automatizace písemné části katastru nemovitostí / Zbyněk Souček - 1. vyd. - Zdiby : Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, 2003. - 66 s. ; 30 cm - brož.

Vzácný příteli, drahý Jaroušku / Ivo Mička - Rakovník : Rabasova galerie, 2001. - 39 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Vzdálená blízkost : maďarské poválečné umění ze sbírek Szent István Király Múzeum v Székesfehérváru. : Muzeum umění Olomouc 26.6.-14.9.2003. : [katalog výstavy]. / Ladislav Daněk ... [et al.] - Olomouc : Muzeum umění, 2003. - 199 s. : barev. il. ; 28 cm + 1 příl.[seznam, vystavených exponátů]. - brož.


Vzor v kameni : jednoduché myšlenky, které řídí počítače. / W. Daniel Hillis ; [z anglického originálu ... přeložil Matěj Hoffmann]. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2003. - 158 s. : il. ; 21 cm - váz.

Windows XP / [Harshad Kotecha] - Praha : SoftPress, 2003. - 192 s. : il. ; 24 cm - brož.

Wissenschaft entsteht im Gespräch : 250 Jahre Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. / herausgegeben von Rudolf Smend - Göttingen : Wallstein, 2002. - 160 s. : il. ; 20 cm - váz.

Začínáme s-- Tvorba webových stránek / [Nick Vandome] - Praha : SoftPress, 2003. - 184 s. : il. ; 24 cm - brož.

Záhady čínských pyramid / Hartwig Hausdorf ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2003. - 190 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 20 cm - brož.

Zápisky z podzemí : (1973-1980). / Pavel Zajíček - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2002. - 548 s. : il. ; 20 cm - brož.

Závislost nejen na lásce, aneb, Příliš otevřená zpověď Terezy Pergnerové / Luboš Nečas - V Praze : Ikar, 2003. - 217 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Zdravověda / [Václav Břicháček ... et al.] - 2., opr. a dopl. vyd. - Praha : Junák - svaz skautů a skautek České republiky, 2002. - 85 s. : il. ; 22 cm - brož.

Značka shody výrobku s českou technickou normou / Václav Voves - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 12 s. : il. ; 2002 - brož.

Zpracování primárních dat, informací a výsledků šetření a výzkumů v NP Šumava formou multimediální databáze F-Gate 1.0 : Jaroslav Karas, Daniel Fertšák. - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Katedra zakládání a pěstování lesů, 2003. - 13 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Z druhého břehu : (studie a eseje o ruské literatuře). / Vladimír Svatoň - Vyd. 1. - Praha : Torst, 2002. - 603 s. ; 20 cm - váz.

10 let Open University v České republice : historie vzniku, vzdělávací programy, univerzitní orgány, seznamy absolventů. / editoři Milan Kašík, Ludvík Čichovský, Hana Petrovičová - Praha : Open University v České republice, 2003. - 80 s. : barev. il., portréty ; 25 cm - brož.


333 tipů a triků pro vypalování CD a DVD / Pavel Broža - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 150 s. : il. ; 21 cm - brož.

38. geodetické informační dny : sborník přednášek. : Brno, 14.-15 listopad 2002. - Brno : ECON, 2002. - 118 s. : il. ; 21 cm - brož.

43. aukce výtvarného umění : grafika, kresby 17.-20.stol., bibliofilie, knihy, podpisy. : Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3, 2. listopadu 2002 v 11 hodin. - Praha : Aukční síň Vltavín, 2002. - 20 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - Brož.

45. aukce Klubu dražitelů Aukční síně Vltavín : obrazy, kresby, sochy, plastiky. : česká a světová grafika. : Žofín - Slovanský ostrov, 16. února 2003 v 11 hodin. - Praha : Aukční síň Vltavín, 2003. - 20 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm + 1 příl.. - Brož.

46. aukce Klubu dražitelů Aukční síně Vltavín : práce na papíře, česká a světová grafika 17.-20. stol., bibliofilie, knihy, fotografie, podpisy. : Spolek Hlahol, Masarykovo nábř. 16, 5. dubna 2003 v 11 hodin. - Praha : Aukční síň Vltavín, 2003. - 20 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - Brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist