Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - K. Technika, domácí hospodářství, manažerství, účetnictví, reklama, průmysl

za březen-duben 2003

APROCHEM '99 : chemické technologie, petrochemie, polymery. : ropa, zemní plyn, uhlí, ochrana prostředí, bezpečnost. : 8. konference, 25.-27.10.1999 Milovy. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 1999. - 534 s. : il. ; 21 cm - brož.

APROCHEM 2000 : chemické technologie. : petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : 9. konference, 25.-27.9.2000, Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2000. - 414 s. : il. ; 21 cm - brož.

APROCHEM 2001 : chemické technologie, petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : ochrana prostředí, bezpečnost. : jubilejní 10. konference, 22.-24.10.2001, Rožnov pod Radhoštěm. : sborník přednášek. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2001. - 416 s. : il. ; 21 cm - brož.

APROCHEM 2002 : chemické technologie. : petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : ochrana prostředí, bezpečnost. : sborník přednášek. : 11. konference, 23.-25.9.2002 Milovy. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2002. - 537 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aachenské perspektivy : kolokvium v Aachen 2002 a seminář RWTH Aachen. : Analýza obráběcích strojů měřením našima očima. : sborník k bloku přednášek. - Praha : Společnost pro obráběcí stroje, 2002. - 112 s. : il. ; 22 cm - brož.

Abeceda domácího kutila / Thomas Pochert - 1. vyd. - Čestlice : Rebo, 2002. - 351 s. : barev. il. ; 27 cm - váz.

Abrasion der Ufer : Beitrag zur Problematik zur Sicherung der Uferstabilität. / Miloslav Šlezingr - 1. Aufl. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 158 s. : il. ; 25 cm - váz.

Aktivní vztah k zákazníkům pomocí CRM : strategie, praktické příklady a scénáře. / Harry Wessling - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 192 s. : il. ; 24 cm - váz.

Aktuální otázky vodárenské biologie : 19. seminář. : 5.-6.2.2003 Praha. / [editor Jana Ambrožová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 258 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Aktuální problémy důlního měřictví a geologie : sborník přednášek 9. důlně měřické konference. : 6.-8. listopadu 2002 Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 2002. - 233 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.


Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Alternate exercises and problems for use with intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence A. Tomassini - 2nd ed. - Boston : Irwin McGraw-Hill : 2001 - iv, ca 280 s. ; 28 cm - brož.

Altvaterland : Gustav Ulrich - fotograf z Rejhotic před 100 lety. : domov a přátelé z údolí Desné z negativů nalezených v roce 2000 v Odrách. / [texty Zdeněk Mateiciuc ... et al.] - PrahaOdry : KANT : Gerlich Odry, 2002. - 152 s. : il. ; 29 cm - váz.

Anglicko-český technický slovník / Tomáš Zahradníček - Ostrava : Montanex, 2002-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor

Anglický obchodní dopis se vzorovými dopisy / [Jan Měšťan] - 3., dopl. vyd. - Písek : J & M, 2002. - 115 s. ; 21 cm - brož.

Aplikace signálových procesorů / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aplikace signálových procesorů : cvičení. / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Architektonický prostor - bariéry : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru architektura. / Jiljí Šindlar - Brno : Vutium, 2002. - 31 s. ; 24 cm - brož.

Army Technical Museum at Lešany in detail : photo manual for modelers. / František Kořán, Michal Burian, Aleš Knížek ; [translate Jiří Bumbálek & Jan Hájíček]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2002. - 72 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 příl.. - brož.

Asijská kuchyně : malá škola vaření. / [z německého originálu přeložila Alena Bezděková] - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 237 s. : barev. il. ; 23 cm - váz.

Audiovizuální komunikace výukových médií / Jan Mašek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

Auditing / Jack C. Robertson, Timothy J. Louwers - 9th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1999. - xxii, 814 s. : tab. ; 29 cm - váz.


Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Automobil "ve firmě" : 101 otázek a odpovědí z praxe. / Václav Pikal - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2003. - 93 s. ; 30 cm - brož.

Bazény a koupaliště : principy využití sluneční energie. / Lukáš Liesler, Eduard Schleger, Dušan Štětina - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 84 s. : il. ; 30 cm - brož.

Betonářské dny 2002 : sborník ke konferenci. : Pardubice 27. a 28. listopadu 2002. / [editor Jitka Broner Mansfeldová, Vlastimil Šrůma] - 1. vyd. - [Praha] : Česká betonářská společnost ČSSI, 2002. - 427 s. : il. ; 26 cm - brož.

CAL : doplňkové skriptum. / Jiří Máca, Petr Konvalinka - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm + [7] l. vol. příl.. - brož.

Celý život ve formě : jak dobře vypadat a ještě lépe se cítit. / [autorky textu Fionna Hunter ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr, 2003. - 352 s. : barev. il., portréty ; 29 cm - váz.

Cembalo : nástroj a jeho literatura. / Vratislav Bělský - Vyd. 2. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2002. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Chlapi od Baťů : osudy baťovců v době, kdy šéfoval Jan Baťa. / Ivan Brož - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2002. - 195 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Citerarium : historie citer v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. / [autor textu a fotografií Jan Folprecht] - Ostrava : J. Folprecht, 2002. - 26 s. : il., faksimile ; 26 cm - Brož.

Corporate identity : učební text. / Václav Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2003. - 67 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cukrářské recepty / Jiří Kareš - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2003. - 61 s., [8] s. barev. il. ; 21 cm - brož.


Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků / Alois Daněk, Michal Richtář - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.


Čarujeme se zeleninou : zeleninové ozdoby nejen pro slavnostní stůl. / Luděk Procházka ; [fotografie Antonín Zelenka, Ivana Velebilová]. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 2003. - 76 s. : barev. il., ukázky ; 31 cm - váz.

Čas vánoc / Marie Brahová - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují : Rodomax, 2002. - 28 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Českou módu / Dodal (Jaroslav), Dostál (František) - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 107 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Česká kuchyně pro každého, aneb, Stůl plný dobrot / Jitka Höflerová, Karel Höfler ; [fotografie Jiří Poláček]. - Vyd. 2. - Liberec : GEN, 2003. - 258 s., [24] s. barev. obr. příl. ; 31 cm - váz.

Česká kuchyně za dob nedostatku před sto lety / Čeněk Zíbrt - V PřerověV Olomouci : Opus Bohemiae, 2000. - 95 s. ; 21 cm - váz.

České inženýrské stavby / výběr prací a úvodní text Miloslav Pavlík ; spolupráce na úvodním textu Karel Dahinter a Adolf Patera. - Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2002. - 151 s. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 31 cm - brož.

České technické normy ve výstavbě / Miroslav Ježek, Lubomír Keim, Ludmila Kratochvílová - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Český venkov 2002 : podniky a podnikání. / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Credit, [2003]. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů / Jiří Jan - 2. upr. a rozš. vyd. - Brno : VUTIUM, 2002. - 427 s. : il. ; 24 cm - váz.

Das Harfenspiel in Böhmen : die Geschichte der Wandermusikanten aus Nechanitz. / Jiří Kleňha ; [aus dem tsechischen Orig. übersetzt von Gisela Rusá]. - 1. Aufl. - Prag : Granit, 2002. - 216 s. : il., noty ; 21 cm - brož.

Daň z příjmů a podvojné účetnictví 2003 / Zdeněk Šťastný, Jiří Škampa, Jiří Nesrovnal - 1. vyd. - Brno : Komora daňových poradců ČR, 2002. - 702 s. ; 21 cm - brož.


Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Verlag Dashöfer, 2003. - 1 sv. : il. ; 21 cm - 1 ; brož.


Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňový a účetní lexikon / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Desatero manažera : [to nejdůležitější, co potřebuje znát a ovládat úspěšný manažer]. / František Bělohlávek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - vi, 90 s. ; 23 cm - brož.

Deset let české reklamy : 1991-2000. / [editorka Jelena Hanková] - [Praha : Strategie], 2001. - 126 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Dieta při onemocněních jater, žlučníku a žlučových cest / Laura Krekulová, Vratislav Řehák - Vyd. 2. - V Praze : Triton, 2002. - 67 s. ; 17 cm - brož.

Dokumentace investičního projektu : studie, basic design, detail design, provozní dokumentace. : doporučený standard. metodická řadad DOS M 10.01. / [redakce Vladimír Matějka] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 153 s. : il. ; 22 cm - brož.

Dopravní prostředky : železniční vozidla. 1. Uspořádání a stavba / Rudolf Pohl, Ctirad Novotný - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 284 s. : il. ; 30 cm - brož.

Drsnost jako součást struktury povrchu : sborník přednášek ze semináře, Brno 13. února 2002. / [Miroslav Skopal, Miroslav Tykal, Miroslav Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, 2002. - 88 s. : il. ; 29 cm - brož.

Dárky a dárečky / Marie Brahová - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují : Rodomax, 2002. - 27 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Dřevostavby - 1. vyd. - Brno : ERA group, 2002. - 118 s. : il., plány ; 29 cm - váz.


Dřevěné konstrukce 10 : příklady navrhování. / Petr Kuklík, Anna Kuklíková - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 99 s. : il. ; 30 cm - brož.


Economics and management 10 : construction project management. / Aleš Tomek, Jaroslava Tománková, Libuše Jilemnická - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 246 s. : il. ; 30 cm - brož.

Efektivní marketing / Peter Hingston ; [z anglického originálu přeložil Josef Langmajer]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2002. - 192 s. : il. (většinou barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Efektivní public relations a media relations / Pavel Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 153 s. : il. ; 23 cm - brož.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Effects of loading conditions of concrete under uniaxial compression on its behavior / Petr Konvalinka - Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, [2002]. - 82 s. : il. ; 20 cm - brož.

Effects of ownership and financial structure on corporate environmental performance / Dietrich Earnhart, Lubomír Lízal - Prague : CERGE-EI, 2002. - 48 s. : tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Ekonomika podniku / Vlastimil Melichar, Jindřich Ježek - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2002. - 208 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ekonomika podniků / Eva Rosochatecká a kolektiv - Vyd. 6., přeprac. - Praha : Credit, 2003. - 174 s., [9] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Elektrická energie ve vytápění : seminář. : sborník přednášek. / [Vladimír Jirout a kolektiv] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2002. - 48 s. : il. ; 30 cm - brož.

Elektronická prezentace : modul 6. / [Hana Rohrová] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Elektronické klávesové nástroje : ovládání a využití kláves ve všech hudebních žánrech. / Ondřej Jirásek, Josef Vondráček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - x, 214 s. : il., noty ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Elektronické systémy II / Ondřej Vysoký - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 198 s. : il. ; 30 cm - brož.


Elektrárny 1 / Antonín Matoušek - Vyd. 1. - V Brně : Vysoké učení technické. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky, 2002. - 150 s. : il. ; 30 cm - brož.

Encyklopedie koktejlů / Simon Polinsky ; [z anglického překladu nizozemského originálu přeložila Markéta Schubertová]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions, 2002. - 328 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Encyklopedie loveckých zbraní / A.E. Hartink - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2001. - 320 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Encyklopedie osobních vozů : osobní vozy 1945-1975. / Rob de la Rive Box ; [z nizozemského originálu přeložil Jiří Baudyš]. - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2001. - 296 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Encyklopedie pistolí a revolverů / A.E. Hartink - 4. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2001. - 272 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Encyklopedie piva / Berry Verhoef - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 1999. - 304 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Encyklopedie sportovních vozů / Rob de la Rive Box ; [z anglického překladu přeložil Jiří Baudyš]. - 3. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2001. - 287 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Encyklopedie vína / Christian Callec ; [z nizozemského originálu přeložila Petra Martínková]. - 3. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002 dotisk. - 320 s. : barev. il. ; 24 cm - *v knize neuvedeno ; váz.

Energetické stroje 2002 : proudění - sdílení tepla. : 25. června 2002, Plzeň. / [editoři Jan Bielko, Hynek Klášterka] - Plzeň : Západočeská univerzita, Strojní fakulta, Katedra energetických strojů a zařízení : Asociace strojních inženýrů, 2002. - 100 s. : il. ; 29 cm - brož.

Energie pro 21. století / Pierre Bacher ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Grospietsch]. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 2002. - 182 s. ; 21 cm - brož.

English for economics / Libuše Rudinská - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2003. - 43 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan - 2nd ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1999. - xxxv, 540 s. : barev. il. ; 26 cm + 1 disketa. - váz.


EurOpen.CZ : XXI. konference. : sborník příspěvků. : Znojmo, 29.9.-3.10.2002. / [Luboš Brim ... et al.] - [Praha] : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. ; 30 cm - Kroužková vazba

Evropské právo a podnik / Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Monique Luby, Pavel Svoboda ; [z francouzského originálu přeložili Adéla Klírová, Robert Pelikán, Jan Převrátil]. - Praha : Linde, 2003. - 769 s. ; 22 cm - váz.

Financial accounting: Information for decisions / John J. Wild - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxix, 704, [139] s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Finanční analýza a plánování podniku / Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 184 s. : il. ; 30 cm - brož.

Finanční řízení firmy / Jaruše Krauseová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 81 s. : il. ; 30 cm - brož.

Gastronomický a společenský průvodce světem 1. Evropa / Dobromil Ječný, Vlasta Gregorová - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1999]. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Gastronomický a společenský průvodce světem 2. Afrika a Asie / Dobromil Ječný, Vlasta Gregorová - 1. vyd. - Úvaly : RATIO, [2002]. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Heat and mass transport in buildings and bridges / Jaroslav Římal - In Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, [2002]. - 177 s. : il. ; 20 cm - brož.

High-speed national research network and its new applications 2002 : research activity annual report. / [editor Pavel Satrapa] - Praha : CESNET, 2002. - 236 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - brož.

Historie nymburského piva [Díl] 1. Od založení města do vzniku Institutu společnosti váreční roku 1741 / Michal Plavec - Nymburk : Nanebemletí : VEGA-L, 2002. - 56 s. : il. ; 22 cm - Nanebemletí ; brož.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 6. aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2003. - 203 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Hudební nástroje / Pavel Kurfürst - Vyd. 1. - Praha : Togga, 2002. - 1168 s. : il., portréty, plány, faksim. ; 25 cm - váz.


Hydraulické stroje : konstrukce a provoz. / Jan Melichar, Jaroslav Bláha, Karel Brada - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 378 s. : il. ; 21 cm - brož.

Hygiena a zdravotní nezávadnost potravin II / Richard Sovják, Hana Reisnerová, Radka Matějíčková - Vyd. 1. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra veterinárních disciplín, 2002. - 242 s. : il. ; 21 cm - brož.

Impulzová a číslicová technika : laboratorní cvičení. / Viera Biolková, Ivana Jakubová, Jaromír Kolouch - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2003. - 69 s. na volných listech[38 l.] : il. ; 30 cm - volné listy v obálce

Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu / Josef Zelenka, Ivana Chylíková, Libor Nunvář - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 254 s. : il. ; 22 cm - brož.

Intermediate accounting / J. David Spiceland, James F. Sepe, Lawrence A. Tomassini - 2nd ed. - Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000. - xxxii, 1092, 12 s. : barev. il. ; 29 cm + 2 CD-ROMy. - váz.

Internet pro účetní / Karel Mader - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet resource guide for use with Auditing / Jack C. Robertson, Timothy J. Louwers - 9th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - iii, 56 s. ; 28 cm - brož.

Italská mafie a její podnikání / Pino Arlacchi ; [z italského originálu přeložila Hana Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak jste klamáni : víc než jen makrobiotická kuchařka. / Jarmila Průchová - 2. vyd. - Brno : Istenis, 2002. - 235 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak se dělá kniha : příručka pro nakladatele. / Vladimír Pistorius - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 248 s. : il. ; 22 cm + 11 l. příl.[Různé druhy-typy papíru]. - váz.

Jak se pije víno / Branko Černý, Luboš Bárta - Vyd. 1. - Praha : Unicorn Multimedia, 2002. - 287 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.


Jak si udělat pořádek doma, v kanceláři a v osobním životě : učebnice organizace. / Julie Morgensternová ; [z anglického originálu přeložila Petra Distlerová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 226 s. ; 21 cm - váz.


Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti / John C. Maxwell ; [z anglického originálu přeložila Jelena Žlábková]. - Praha : Pragma, 2002. - 181 s. ; 24 cm - váz.

Jak využívat obnovitelné zdroje energie : praktický rádce pro domácnosti a obce. / Karel Polanecký, Jiří Bursa - 1. vyd. - Brno : Hnutí Duha-Přátelé Země ČR, 2002. - 90 s. : il. ; 22 cm - brož.

Jak zhubnout metodou spalování tuků, aneb, Jak hubnout s požitkem / [translantion Marcela Sidonová] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 155 s. ; 19 cm - váz.

Jak zkrotit Pegasa, aneb, O literární tvorbě s humorem / Eduard Světlík - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2002. - 191 s. : il. ; 20 cm - brož.

Jakub Krčín z Jelčan : list z historie jižních Čech. / Josef Haubelt - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2003. - 191 s. : il., plány, faksim., geneal. tabulka ; 21 cm - váz.

Jana Sigmundová - [Praha : Jana Sigmundová, 2002]. - 6 s. : barev. il. ; 20 cm - Brož.

Jaro a léto v kuchyni : [velikonoční překvapení, jarní jídla se zeleninou, letní s ovocem]. / František Kodým - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2003. - 106 s., [12] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Jednoduché účetnictví 2003 : komplexní průvodce s předpisy. / Jan Linhart - 3. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 272 s. ; 23 cm - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2003 / Petr Ryneš - Ostrava : ANAG, 2003. - 388 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2003 : podle právního stavu k 1.1.2003 - v souladu s novou vyhláškou. / Jan Linhart - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 96 s. ; 23 cm - brož.

Jednotky japonského armádního letectva Díl 1.. / [text a ilustrace] Jaroslav Fišer - 1. vyd. - Libanice : Fišer Jaroslav, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 30 cm - díl 1 ; brož.


Jednáme francouzsky : efektivně - samostatně - s jistotou. / Miroslav Janout, Brigitte Berberat ; [sestavil Jan Měšťan]. - 1. vyd. - Písek : J & M, 2002. - 95 s. ; 18 cm - brož.


Jednáme italsky : efektivně, samostatně, s jistotou. / Kateřina Agosti - Písek : J & M, 2003. - 94 s. ; 18 cm - brož.

Josef Kremláček - výběr z tvorby : výběr z tvorby. : [katalog výstavy. / text Václav Pajurek] - V Havlíčkově BroděTřebíč : Galerie výtvarného umění : Západomoravské muzeum, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 20 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Josef Walter a spol. - akciová továrna na automobily a letecké motory : 1898-2003. / [Miroslav Gomola] - Brno : AGM CZ, 2002. - 232 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Kalkulace pro podnikatele / Mojmír Hradecký, Miloš Konečný - V nakl. Prospektrum 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2003. - 153 s. : il. ; 21 cm - brož.

Kancelářská abeceda : profesionální vedení sekretariátu. / [vedoucí projektu Lucie Součková] - Praha : Josef Raabe, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Kapitoly z managementu / Josef Sixta, Sáva Kubias - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, Katedra podnikové ekonomiky, 2003. - 2 sv. : il. ; 30 cm - 1 ; brož.

Klasické automobily : od roku 1945 do současnosti. / Michael Bowler ; [z anglického překladu italského originálu přeložil Jiří Fiala]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002. - 303 s. : barev. il. ; 37 cm - váz.

Klimatizace a větrání 2002 : konference. : sborník příspěvků. / [Lada Centnerová ... et al.] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2002. - 242 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kolokvium "Ostrava 2002" : sborník příspěvků k problematice cestovního ruchu, managementu a podnikání z mezinárodního kolokvia, Ostrava 26.-27. září 2002. / [editor Václav Lednický] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta ekonomická, Katedra managementu, 2002. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 : směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. / Marie Šebestová, Miroslav Staněk - Praha : Český normalizační institut, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.


Konference mladých vědeckých pracovníků v oblasti automatizace : Brno, 20. listopadu 2002. : sborník. / [editoři František Nosterský, Petr Gahura] - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2002. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.


Konstrukce oděvů podporovaná počítačem : texty ke cvičení. / Renáta Nemčoková, Petra Komárková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta textilní, Katedra oděvnictví, 2002. - 54 s. : il. ; 21 cm - brož.

Konstrukce pozemních staveb 40 : zastřešení. / Lenka Hanzalová, Šárka Šilarová - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 244, 15, 11 s. : il. (některé barev.), plány ; 30 cm - brož.

Konstrukce pozemních staveb 70 : prefabrikované konstrukční systémy a části staveb. / Jiří Witzany ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 268 s. : il. ; 30 cm - brož.

Konzervárensko-potravinářské dny 2002 : XI. mezinárodní konference. : [Brno, 18.-19.11.2002]. : sborník přednášek. - [Brno] : SYMMA, 2002. - [118] s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Koupelny / Zdeňka Lhotáková - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 131 s. : il.,(některé barev.), půdorysné plánky ; 21 cm - brož.

Krby v interiéru a zahradě / Václav Vlk - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub : Bertelsmann Springer CZ, 2003. - 151 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Krizové řízení / Magdalena Hrabánková, Dana Procházková - Praha : EKO-CONSULT, 2002. - 79 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - brož.

Kuře a krůta 222x jinak / Jana a Václav Větvičkovi - 1. vyd. - Praha : Agentura V.P.K., 2003. - 106 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Kvantitativní metody v manažerském rozhodování / Ivan Gros - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 432 s. : il. ; 24 cm - váz.

Leica GPS - Systém 500 : práce ve SKI-PRO. : Environmentální management. : učební text pro předmět "Speciální geodézie". / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřičství, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lepě svihlí tlové : [básnický almanach]. / vybral a uspořádal Ivan Wernisch - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2002. - 178 s. : portréty ; 25 cm - brož.

Les deux premiers siecles du livre imprimé en Bohme sous la banniere des temps modernes : [katalog výstavy]. / Miroslava Hejnová, Zdeněk Uhlíř - 1. vyd. - Prague : Bibliotheque Nationale de la République Tcheque, 2002. - 39 s. : faksim. ; 22 cm - brož.


Lexikon technických materiálů se zahraničními ekvivalenty : kovy, plasty, keramika, kompozity. / Ivan Fürbacher ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 : Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia. : [sborník prací z 10. mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24 - 25. 9. 2002]. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - 1. vyd. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2003. - 231 s. : il. ; 21 cm - brož.

Linkové a bezdrátové technické prostředky používané pro komunikaci a určování zeměpisné polohy / Jiří Jonák - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lisované sklo a krystalerie v Jizerských horách : historie výroby, sklárny, rafinerie, export. / Petr Nový - Vyd. 1. - Desná v Jizerských horáchJablonec nad Nisou : Ornela - Desenské sklárny : Muzeum skla a bižuterie, 2002. - 222 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - brož.

Logistické technologie / Vlastislav Mojžíš ... [et al.] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra technologie a řízení dopravy, 2003. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Logistické řízení : sborník referátů z odborného semináře doktorandů. : Ostrava, 5.12.2002. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii, 2002. - 55 s. : il. ; 25 cm - brož.

Logistika oběhových procesů / Bohumil Řezníček a kolektiv - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2003. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lopatkové mříže / Jan Citavý, Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lékařské aplikace mikrovlnné techniky / Jan Vrba - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.


Léčíme se mrkví : [ozdravné kúry, kosmetika]. / Kateřina Rubášová - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 133 s. ; 20 cm - brož.

Léčíme se nápoji nejen alkoholickými : [recepty, návody, rady]. / Zbygniew Ogrodnik ; přeložila Jarmila Gričová. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2003. - 175 s. ; 20 cm - brož.

MOPP 2003 : modelování a optimalizace podnikových procesů. : 6. ročník mezinárodního semináře. : Plzeň, 23.1.-24.1.2003. / edited by Michal Šimon, Josef Basl and Petr Stančík - Plzeň : Západočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci a Katedra průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity, 2003. - 117 s. : il. ; 29 cm - brož.

Management a marketing služeb / František Bednář - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, 2002. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Management pro obor Podnikání a administrativa / Roman Zuzák - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Credit, 2003. - 119 s. ; 30 cm - brož.

Manažerské účetnictví : oficiální terminologie. / [odborný překlad Martin Houska , Libuše Šoljaková] - Vyd. 1. - Praha : ASPI, 2003. - 294 s. ; 20 cm - brož.

Marketing research : a practical approach for the new millennium. / Joseph F. Hair, jr.; Robert P. Bush; David J. Ortinau - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxii, 682 s. : il. ; 26 cm - váz.

Marketing / Eric N. Berkowitz ... [et al.] - 6th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxxii, 736 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 CD-ROM + 1 kartička s číslem kódu průkazu. - váz.

Marketingové řízení / Josef Vaculík - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomie, 2002. - 235 s. : il. ; 30 cm - brož.

Materiálové inženýrství : cvičení. / Karel Macek ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 135 s. : il. ; 30 cm - brož.


Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 2002. - 19 s., 6 příl. : il. ; 30 cm - brož.


Metody technologického designu : inaugurační přednáška ke jmenování profesorem v oboru Strojírenská technologie. / Jiří Hrubý - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2003. - 20 s. : il. ; 26 cm - brož.

Mezinárodní management a globalizace / Mikuláš Pichanič - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mikroekonomie I : teorie firmy. / Zuzana Dohnalová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mikroelementy '2002 : sborník přednášek 36. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. : Nová Rabyně 3.-5. září 2002. - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2002. - 151 s. : il. ; 28 cm - brož.

Mikropočítačové řídící systémy / Petr Novák - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2002. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mistrovská kuchyně, aneb, Jedlá krása / Jiří Král, Stojan Černodrinski ; [foto Zdeněk Lhoták]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 94 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Model investigations of the improvement of navigation conditions on the lower Elbe (Labe) between Střekov and Prostřední Žleb / Josef Libý, Pavel Novák - 1st ed. - Prague : Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2002. - 40 s. : il. (některé barev.), mapa ; 30 cm -

Modelování a analýza produkčních systémů / Petr Fiala - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2002. - 259 s. : il. ; 23 cm - brož.

Modelování a optimalizace podnikových procesů / J. Basl, M. Tůma, V. Glasl - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Modely polovodičových prvků / Josef Dobeš - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, 2003. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Moderní kuchyně ve společném stravování / Jiří Černý - Úvaly : Ratio, [2003?]. - 249 s. : il. ; 21 cm - brož.

Média a společnost : stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. / Jan Jirák, Barbara Köpplová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 207 s. : il. ; 20 cm - brož.


NANO '02 : Proceedings of the National Conference. : Brno, November 19-21, 2002. / [editor Jiří Švejcar, Pavel Šandera] - Vyd. 1. - Ostrava : Repronis, 2002. - 322 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nabídka kurzů krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2003 - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 9 s. ; 21 cm - brož.

Napájení elektronických zařízení : přednášky. / Vlastislav Novotný, Pavel Vorel, Miroslav Patočka - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelekroniky, 2002. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Natáčíme a upravujeme video na počítači / Jiří Matoušek, Ondřej Jirásek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 174 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství : sborník přednášek. : Ostrava, 3.-4.12.2002. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2002. - 106 s. : il. ; 29 cm - brož.

Navrhování RTP / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 112 s. : il. ; 30 cm - brož.

Nic se nestane náhodou : dobrodružství potulného pilota v moderní Americe. / Richard Bach ; [z anglického originálu přeložila Jitka Fialová]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 215 s. ; 20 cm - váz.

Nískejbačet : reklamsky nesnadno, pomalu a nejlépe vůbec. / [Pavel Beneš, Filip Blažek, Zdeněk Fekar] - Praha : JTP, 2002. - 18 s. ; 15 cm - brož.

O víně / Joanna Simonová, fotografie Ian O'Leary - Vyd. 1. - Praha : Slovart, 2002. - 224 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Obchodní jednání v zemích EU / Soňa Gullová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 82 s. ; 21 cm - brož.

Obchodní korespondence v angličtině : [vzory s komentářem]. / Petra Koktavá, Petra Matušů - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - viii, 199 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Občanské stavby : stavby školské. / Jitka Zelenková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 242 s. : il. ; 30 cm - brož.


Oceňování bank / Milan Hrdý - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Octavie vládnou okruhům : Česká pojišťovna - Škoda Octavia Cup 1997-2002. / [text Dalibor Janek, Jiří Hájek, Marek Chvála, ; foto Štěpán Luťanský a archiv]. - Praha : Sport-press, 2002. - 160 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Odpisy majetku nově : z účetního i daňového pohledu. : [příklady. / H. Čermáková] - 9. přeprac. a rozš. vyd. - Ostrava : Mirago, 2003. - 128 s. ; 21 cm - brož.

Odpovědi na dotazy k normám ISO řady 9000 z informačního serveru Národního informačního střediska pro podporu jakosti / [Milan Trčka ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2002. - 52 s. ; 30 cm - brož.

Omítky : chemické a technologické vlastnosti. / Pavla Rovnaníková - Vyd. 1. - Praha : Společnost pro technologie ochrany památek, 2002. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Optimal timing of TV commercials: symmetrical model / Tomáš Kadlec - Prague : CERGE-EI, 2002. - 27 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Optimalizace strategie údržby elektroenergetických zařízení : zkrácená verze habilitační práce. / Vladimír Blažek - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, 2003. - 33 s. ; 25 cm - brož.

Organizational behavior / Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxv, 709 s. : barev. il. ; 29 cm + 2 CD-ROMy + 1 kartička s číslem kódu. - váz.

Perner's contact 2003 : IV. ročník odborného semináře posluchačů doktorského studia a mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Pardubice 11.-12.2.2003. : sborník příspěvků. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2003. - 2 sv. : il. ; 21 cm - 1 ; brož.

Personální management - Praha : Josef Raabe, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Personální otázky veřejné správy : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Jiří Kovář, Hana Fachinelli - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 25 s. : tab. - brož.


Pečeme s medem / Bohumíra Peychlová - Praha : Agentura VPK, 2003. - 61 s., [8] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Podnikatelské projekty a plánování / Jiří Chuchro - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2002. - 96, 10 s. : il. ; 29 cm - brož.

Podniková ekonomika / Miloslav Synek a kol. - 3., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxv, 479 s. : il. ; 25 cm - brož.

Podvojné účetnictví 2003 : [podle právního stavu k 1.1.2003]. / [za autorský kolektiv Jana Kunešová-Skálová] - 10. vyd. - Praha : Grada Publishing : Notia, 2003. - 219 s. ; 24 cm - brož.

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2003. Průvodce podvojným účetnictvím včetně aktuálních změn v metodice účetnictví od 1.1.2003 / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2002. - 743 s. ; 21 cm - brož.

Podvojné účetnictví pro podnikatele : programová učebnice včetně základů s výkladem a cvičebními testy. / [Jana Buchtová] - 9. vyd. - Ostrava : Mirago, 2003. - 289 s. ; 21 cm - váz.

Pohon letadel / Daniel Hanus - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 203 s. : il. ; 30 cm - brož.

Pojištění mezinárodní přepravy / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Pokrmy a láska : kniha obsahuje recepty magické síly a tajemství rozličných znamenitých elixírů lásky a afrodiziak, která umocňují radost ze života a zvyšují životní energii. / Max de Roche ; [ze slovenského překladu anglického originálu přeložila Marie Majtánová]. - 2. české, rev. vyd. - Praha : Slovart, 2002. - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - váz.

Postavení EU a USA v oblasti technologií : vědecko-výzkumný projekt GA ČR 2002-2003. / Dana Steinmetzová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 19 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Potraviny a výživa : učebnice pro odborná učiliště. : obor kuchařské práce. / [Marie Šebelová] - 1. vyd. - Praha : Parta, 2002. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.


Použití akustické emise ke sledování stavu řezného nástroje / Jan Žižka - Vyd. 1. - V Liberci : Technická univerzita, Strojní fakulta, Katedra obrábění a montáže, 2003. - 106 s. : il., portréty ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.


Pozor, červená! / [ilustrace] Antonín Šplíchal ; [texty cvičení Ivana Kazdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : vše il. ; 38 cm - leporelo

Praktická příručka pro energetiky : plynárenství, teplárenství, elektroenergetika. / Vítězslav Šťastný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 23 cm - volné listy

Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Praktikum kurzu Inženýrská díla v krajině / Martin Neruda, Marie Urbanová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2002. - 85 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Principles of electrical engineering materials and devices / S.O. Kasap - Rev. ed. - Boston : McGraw-Hill, 2000. - xii, 690 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Prof. Ing. RNDr. DrSc. Karel Šandera : život a dílo. / Vladimír Valter - Praha : Českomoravský cukrovarnický spolek, VUC, 2003. - 52 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Projektování systémů integrované automatizace / František Hruška - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Technologická fakulta, 2002. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Provoz zdravotnických zařízení : praktická příručka pro soukromou lékařskou praxi a zdravotnická zařízení. / Věra Bognárová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Provozuschopnost strojů / Josef Pošta - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, 2002. - 95 s. ; 21 cm - brož.

Prozatímní dělostřelecká nauka pro 4 cm kanon vz. 36 - 1. vyd. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2002. - 2 sv. : il. ; 21 cm - brož.


Práce se dřevem : kompletní praktická příručka. : ucelený soubor návodů pro domácí kutily. / Stephen Corbett ; fotografie John Freeman. ; [z anglického originálu přeložil Jiří Baudyš]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2002. - 256 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Právní předpisy pro plynová zařízení - 1. vyd. - Praha : GAS, 1997-. - 2 sv. ; 24 cm - volné listy v pořadači

Průmyslové inovace / Jan Heřman, Miloslav Hezina, Karel Zeman - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Představy rodinných příslušníků o zabezpečení péče nesoběstačným rodičům / Jitka Veselá - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 25, iv s. ; 30 cm - Brož.

Přenosové systémy I : měření na muldexech PCM, chybovost a fázové chvění. : cvičení. / Jiří Vodrážka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přenosové systémy v přístupové síti / Jiří Vodrážka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 174 s. : il. ; 30 cm - brož.

Přepadení : německý výsadek na Albertově kanálu, útok na tvrz Eben-Emael a Mansteinovo "seknutí srpem" 1940. / Martin Blum a Martin Ráboň - 1. vyd. - Brno : Spolek přátel československého opevnění, 2002. - 582 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány ; 31 cm - váz.

Převzetí a provozování staveb při realizaci projetků spojených s výstavbou : doporučený standard. : metodická řada DOS M 06.01. / [redakce Vladimír Matějka] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 145 s. : tab. ; 22 cm - brož.

Přeštická kuchařka I : (moučníky, cukrovinky, sladká jídla). / [texty Edita Lipertová, Věra Kokošková] - Přeštice : KZ Přeštice, 2002. - 22 s. ; 21 cm - Brož.

Příběh čaje / Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi ; [fotografie Zdeněk Thoma ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 398 s. : il. (většinou barev.) ; 31 cm - váz.

Příklady účtování příspěvkových organizací : (sbírka souvztažností). / Štěpánka Nováková - 1. vyd. - Praha : INTES, 2002. - 148 s. ; 21 cm - brož.

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 22.11.2002, Brno. / [editor sborníku Jiří Koleňák] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 124 s. : il., tab. ; 30 cm - kroužková vazba

Přístrojové systémy letadel I / Karel Draxler - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 196 s. : il. ; 30 cm - brož.


Půst anebo posvícení : vesmírný pohled na stravu a na naše zdraví. / Imra Darborim - Pardubice : Medynamis, 2002. - 157 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Racionální matematický model optimalizující konstrukční a provozní parametry automobilu / řešitelé Adolf Janeček, Jiří Dvořák - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, 2002. - 28 s. : il. ; 30 cm - brož.

Radioisotopes in biology : a practical approach. / edited by R.J. Slater - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - xx, 307 s. : il., tab. ; 26 cm - váz.

Recepty od staříčka ze Slovácka / Pavel Martin - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 90 s., [12] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Regionální struktura pohostinských a ubytovacích provozoven / zpracoval Odbor statistiky služeb - 1. vyd. - Praha : Český statistický úřad, 2003. - 225 s. ; 30 cm - brož.

Registrované výrobky a technologie : aktualizované informace pro technické, marketingové a vzdělávací využití. : 3. aktualizace. : stav k 31.8.2002. - 4. aktualizované vyd. - Praha : GAS, 2002. - 35 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Rozpočtová skladba po novele v roce 2003 a praktické příklady : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2002. - 204 s. ; 24 cm - brož.

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Petr Musílek a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2002. - 525 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů : sborník ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, konané 10. října 2002 v Brně. / [editor] Antonín Malach - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 235 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rukověť katodické protikorozní ochrany / Josef Polák, Pavel Veleta - 1. vyd. - Praha : Český plynárenský svaz, 2002. - 534 s. : il., plány ; 22 cm -

Rukověť sběratele hraček : katalog hraček. / Zdeněk Knápek, Daniel Tintěra - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, [2002]. - 369 s. : il. ; 32 cm - váz.


Ruční palné zbraně : soustavný přehled ručních palných zbraní a dějin jejich výroby. / Jaroslav Lugs - Praha : Svojtka & Co., 2002- . - 1 sv. : il. ; 25 cm - 1 ; váz.


Řízení a správa společností (Corporate governance) / Michal Malý, Michal Theodor, Jaromír Peklo - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení financí I / Michal Polák ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : B.I.B.S., 2002. - 75 s. ; 21 cm - brož.

Řízení projektů / Petr Fiala - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 174 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení, ekonomika a financování dopravní infrastruktury / František Freimann - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2002. - 101, [31] s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

STRUTEX : struktura a strukturní mechanika textilií. : 9. mezinárodní konference. : Liberec, Technická univerzita prosinec 2002. : structure and structural mechanics of textile fabrics. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta textilní, 2002. - 515 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sales force management / Gilbert A. Churchill, jr. ... [et al.] - 6th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxiv, 727 s. : il. ; 27 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě : tržné rány v krajině a jak je léčit. / J. Sádlo & L. Tichý - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády : Rezekvítek, 2002. - 35 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Sanační omítkové systémy : [včetně doplňku 2-6-99/D]. / [vedoucí pracovní skupiny D. Hettmann - 1. vyd. - Praha : Česká stavební společnost - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), 2002. - 19 s. ; 30 cm - brož.

Sborník statí : akademický rok 2001/2002. / [odpovědný redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2002. - 187 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník z kolokvia "Manažerské disciplíny" : konaného v rámci akcí k 10. výročí založení Policejní akademie České republiky v Praze dne 29. ledna 2002.... / sestavili Milan Kný a Josef Požár ; úvodní a průvodní slovo Milan Kný. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 87 s. ; 29 cm - brož.


Sbírka problémových úloh z dynamiky strojů / Jaroslav Zapoměl, Roman Sikora, Olivier Verlinden - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2002. - 131 s. : il. ; 30cm - brož.


Sbírka příkladů ze základů účetnictví / Eva Hýblová - Vyd. 2. nezm. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2003. - 181 s. : il. ; 29 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z finančního účetnictví / Jiřina Bokšová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 254 s. ; 30 cm - brož.

Simulace budov a techniky prostředí 2002 : sborník 2. národní konference IBPSA-CZ. : Praha, 7.11.2002. / [Miloš Lain ... et al.] - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2002. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Skladové hospodářství : odborný seminář. : 27.2.2003 Brno. - Vyd. 1. - Brno : Zdeněk Novotný, 2003. - 42 s. - brož.

Skleničková kuchařka : moučníky a sladkosti. / Libuše Vlachová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2003. - 90 s., [12] s. barev. obr. příl. ; 21 cm - brož.

Slovenská kuchyně / Marika Ambrová - 1. vyd. - Praha : Agentura VPK, 2002. - 61 s., obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Směry vývoje obráběcích strojů : podle výstav a konferencí v roce 2002. : sborník k semináři. - Praha : Výzkumné centrum pro strojírenskou technologii : Společnost pro obráběcí stroje, 2002. - 186 s. : il. ; 22 cm - brož.

Solární zařízení / Heinz Ladener, Frank Späte - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 267 s. : il., mapy ; 24 cm - brož.

Soviet WWII Anti-Tank Artillery in detail : photo manual for modelers. / [František Kořán, František Sýkora ; translate Jiří Bumbálek]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2002. - 59 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 příl. (dvoulist). - brož.

Spalování uhlí / Pavel Noskievič - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Spitfire LF.MK.IX in detail : photo manual for modelers. / [František Kořán ... et al. ; translate Jiří Bumbálek and Jan Hájíček]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2002. - 153 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm + 1 příl. (8 s.). - brož.

Společnost s ručením omezeným : právní vztahy, daně, účetnictví. : zakládání s.r.o., fungování s.r.o., společnost a společníci, přeměny a zánik s.r.o. / Zdeněk Burda ... [et al.] - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor


Správní delikty podle zákona o účetnictví : (smíšené správní delikty). / Eva Horzinková, Jan Huleš - Praha : Linde, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Statistical process analysis / Layth C. Alwan - Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000. - xvi, 751 s. : il. ; 24 cm - váz.

Stavba motorových vozidel / František Vlk - 1. vyd. - Brno : František Vlk, 2003. - vii, 499 s. : il. - brož.

Stavby pro zásobování vodou a odkanalizování : pro rozsah studia jednoho semestru. / Otakar Hasík, Jarmila Dostálová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební firma 21 : účetnictví II. / Blanka Horáková - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 244 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební fyzika II : stavební tepelná technika. / František Kulhánek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební fyzika 1. Zvuk a denní světlo v architektuře / Jan Kaňka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 118, 9 s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební mechanika 32 : příručka základů stavební mechaniky a pružnosti. / Miroslav Petrtýl, Radmila Vondrová - Vyd. 4. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební ochrana dřeva v historických stavbách Část 2. Střešní konstrukce / [vedoucí pracovní skupiny B. Wischer ; český překlad J. Procházka]. - 1. vyd. - Praha : Česká stavební společnost - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky (WTA CZ), 2002. - 8 s. : il. ; 30 cm - soubor

Stavitelství : tradice c.k. stavebnictví. / Franz Titscher - Praha : Grada Publishing, 2002. - [300] s. : il., plány ; 24 x 32 cm - brož.

Strategic interactions, social optimality and growth / David Vavra - Prague : CERGE-EI, 2002. - 73 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Strategické řízení jakosti metodou nulových vad : zkrácená verze PhD Thesis. / Ingrid Hradečná - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky a managementu, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.


Strategický marketing / Helena Horáková - 2., rozš. a aktualiz. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 200 s. : il. ; 23 cm - váz.

Studená kuchyně - saláty a pomazánky / Jiří Stříbrný - Dotisk 2. českého vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 33 s. : barev. il. ; 18 cm - brož.

Styl : mezinárodní veletrh módy. : Brno 18.-20.2.2003. : katalog. - 1. vyd. - Brno : EXPO DATA, 2003. - 130 s. : barev. il. ; 22 cm + 2 příl.. - kroužková vazba

Stíhací letouny : s fotografiemi z Imperial War Museum. / Francis Crosby ; [z anglického originálu přeložili Markéta Jílková, Marek Týbl, Václav Brož]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002. - 256 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Střešní konstrukce od A do Z : komplexní přehled problematiky střešních konstrukcí - navrhování, posuzování a montáž tradičních, ale i moderních materiálů a technologií. / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Světová encyklopedie lokomotiv : úplný přehled nejproslulejších lokomotiv světa. / Colin Garratt ; [z anglického originálu přeložil Josef Beneš]. - 3. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2001. - 256 s. : il. (většina barev.) ; 31 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Sylaby z business marketingu / Vojtěch Spáčil - Vyd. 3., přeprac. - Ostrava : Repronis, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Systém podvojného účetnictví : studijní text a metodický návod ke studiu pro distanční studium. / Rudolf Kopek - 3. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 59, [28] s. ; 21 cm - brož.

Systémová podpora projektů / Tomáš Šubrt, Pavlína Langrová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Šesté setkání s tajemstvím : krutý vesmír. : mrtví kosmonauti aneb tajné archivy promluvily. / Pavel Toufar - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - 316 s., 39 obr. na příl. : il. ; 21 cm - váz.

Šesté setkání s tajemstvím : mrtví kosmonauti aneb tajné archivy promluvily. : krutý vesmír. / Pavel Toufar - 2., rozš. vyd. - Třebíč : Akcent, 2003. - 385 s. : il. ; 22 cm - váz.

Šéf kuchařka - Vyd. 1. - Zlín : Produkce24, 2002. - 109 s. : barev. il. ; 22 x 22 cm - váz.


Tajemství tónu zvonů : průvodce expozicí. / Leoš Mlčák - Přerov : Muzeum Komenského, 2003. - 46 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

Tajné projekty Luftwaffe : stíhači 1939-1945. / Walter Schick, Inglof Meyer ; [z německého originálu přeložil Ladislav Ženíšek]. - Vyd. 1. - Plzeň : Laser, 2002. - 207 s. : barev. il., portrét ; 29 cm - váz.

Tajné zbraně Třetí říše / Zbyněk Válka - Olomouc : Votobia, 2001-. - 2 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Tatra T3 1960-2000 : 40 let tramvají Tatra T3. / Robert Mara - Praha : K-report, 2001. - 133 s. : il. (některé barev.) ; 31 cm - váz.

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení "DIAGO 2003" : sborník anotací 22. mezinárodní konference s výstavou. / editor Jaroslav Melecký, Ladislav Hrabec - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 38 s. ; 30 cm - brož.

Technická zařízení budov - A / Václav Bystřický, Antonín Pokorný - Vyd. 3. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 205 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technická zařízení budov : stavebně technické zásady pro navrhování, posuzování a realizaci veškerých vnitřních rozvodů a jejich zařizovacích předmětů. / Milan Vandas ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Technické aspekty zabezpečování jakosti : sborník přednášek, Brno prosinec 2002. / [editoři Josef Bradík, Radovan Novotný] - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, 2003. - 95 s. : il. - brož.

Technika administrativy a bankovního styku / Růžena Krninská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 219 s. ; 30 cm - brož.

Technologie ložných a skladových operací II / Jan Daněk, Jiří Pavliska - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 162 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technologie pletařství / Renata Štorová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 85 s. : il. ; 30 cm - brož.


Technologie provozu prádelen ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro odborná učiliště / Daniela Karnasová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 70 s. : il. ; 21 cm - brož.


Technologie přepravy II : přeprava po železnici. / Jan Daněk, Dušan Teichmann - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Technologie výroby vybraných druhů oděvů / Blažena Musilová, Andrea Halasová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002. - 94 s. : il. ; 15 x 21 cm - brož.

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí : sborník z konference věnované prezentaci a diskusi výsledků výzkumného záměru. : 23. leden 2003. - Praha : Oeconomica, 2002. - 180 s. ; 21 cm - brož.

Teorie sdělování : laboratorní cvičení. / Aleš Prokeš - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2003. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tepelné procesy ve slévárenských formách / Iva Nová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2002 [i.e. 2003]. - 133 s. : il. ; 21 cm - brož.

Theory and practise of cost analysis : working paper for distance studies. : Arbeitsunterlage für das Fernstudium. / Helmut Lang - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 53 s. : il. ; 30 cm - brož.

Timber structures 10 / Petr Kuklík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002. - 164 s. : il. ; 30 cm - brož.

Transport 2002 : VI. transevropský multimodální tranzitní koridor, jeho význam, příprava a postup realizace. : mezinárodní konference a odborná výstava, 19.-20.11.2002, Ostrava, Czech Republic. : sborník referátů. : Transeuropean multimodal transit corridor VI - its importance, preparation and implementation. : interantional conference and specialized exhibition, 19.-20.11.2002, Ostrava, Czech Republic. : proceedings. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 138 s. : il., mapy ; 22 cm + 8 s. příl.. - brož.

Těstoviny v naší kuchyni : 150 receptů. / Zorka Vainová - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 134 s., [8] s. barev. il. na příl. ; 22 cm - váz.

Těstoviny - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2003. - 96 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.


Těžké opevnění v úseku "ŽSV I-Staré Město pod Sněžníkem" / Jiří Novák - 1. vyd. - Jabloné nad Orlicí : Jiří Novák, 2002. - 47 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm - brož.


Týden jakosti 2002 : sborník přednášek z konference. : 25.-29.11.2002. / editor Luboš Kotek - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, 2002. - 84 l. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Udržitelný rozvoj a řízení rizik, pohrom a krizí / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 331 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ukončování a vyhodnocování projektů : FIPO 2002. : sborník ze semináře, Brno 30. října 2002. / [editor Tomáš Ranzenhofer] - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2002. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Uplatnění moderních trendů při zvyšování konkurenceschopnosti slévárenské výroby : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru strojírenská technologie. / Jaroslav Čech - Brno : Vutium, 2003. - 39 s. : il. ; 25 cm - brož.

Určování trvanlivosti nářadí při zpracování keramiky / Viktor Bělák - 1. vyd. - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, 2003. - 24 s. : il. ; 21 cm - brož.

Uvádění výrobků technických zařízení budov na trh v České republice a související právní předpisy : seminář. : sborník přednášek. : Praha, 9.5.2002. / [Antonín Chyba a kolektiv] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2002. - 48 s. : tab. ; 29 cm - brož.

Účetnictví 2003 : [účetní manuál, nezbytný pro účetní, ekonomy, auditory, daňové a další odborníky]. / Vladimír Pelc - Praha : Linde, 2003. - 315 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví II / Eva Klimtová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2003. - 102 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví bank a finančních institucí 2003 / Josef Jílek, Jitka Svobodová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 496 s. ; 23 cm - brož.

Účetnictví bank / Božena Petrjánošová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 210 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví bank / Marie Janasová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 96 s., [20] s. příl. ; 30 cm - brož.

Účetnictví finančních institucí / Petr Bartel ... [et al.] - 1. vyd. - [Praha] : Bankovní institut Vysoká škola, 2002. - 254 s. ; 29 cm - brož.


Účetnictví podnikatelů 2003 : redakční uzávěrka 5.12.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací 2003 / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - 2., upr. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví / Karel Macík - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 244 s. : il. ; 30 cm - brož.

Účetnictví : podle stavu k 7.3.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 384 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 136 s. ; 30 cm - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele ve znění vyhlášky č. 500/2002 Sb. : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb., opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s komentářem. / Antonín Jeřábek - Olomouc : ANAG, 2003. - 191 s. ; 21 cm - brož.

Účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, ve znění vyhlášky č. 505/2002 Sb. / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2003. - 325 s. ; 21 cm - brož.


Údolí Plakánek : dětský průvodce naučnou stezkou. / [text Lukáš Bílek, Petr Kareš ; ilustrace Lukáš Bílek, Robert Smolík]. - Vyd. 1. - Jičín : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.


Údolí králů : hrobky a zádušní chrámy západních Théb. / redakce Kent R. Weeks ; fotografie Araldo De Luca. ; [z anglického překladu italského originálu přeložila Ivana Kadlecová]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002. - 434 s. : barev. il., plány ; 36 cm - váz.

Údolí králů : thébská pohřebiště a chrámy. : podborný průvodce. / Alberto Siliotti ; [překlad Naďa Benešová]. - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 168 s. : barev. il., plány ; 30 cm - váz.

Úprava vody pro otopné soustavy : seminář. : sborník přednášek. / [Jiří Bašta a kolektiv] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2002. - 42 s. : il. ; 30 cm - brož.

Úvahy a projevy / Tomáš Baťa - Zlín : Univerzita Tomáše Bati : Krajský úřad, 2002. - 218 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Úzkopásmové a širokopásmové sítě / Ladislav Strnad - Vyd. 1. - Praha : Vydavateltví ČVUT, 2003. - 230 s. : il. ; 30 cm - brož.

V otázkách jsou odpovědi : jak dosáhnout odpovědi "ano" v network marketingu. / Allan Pease - Praha : Pragma, 2002. - xiv, 102 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vajíčka na našem stole : 150 receptů. / Miroslava Havránková - Vyd. 1. - Liberec : GEN, 2003. - 95 s., [8] s. barev. příl. ; 21 cm - brož.

Vaříme s apetýtem / [redakce Zdena Dufková] - Brno : Doplněk, 2002. - 159 s. : il. ; 17 cm - váz.

Vaříme s potěšením : vynikající recepty. / od Christiana Teubnera a Anetty Wolterové - 2. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 231 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Velká encyklopedie pistolí a revolverů / A.E. Hartink ; [z anglického překladu nizozemského originálu přeložil Zdeněk Hurník]. - 1. vyd. - Dobřejovice : Rebo Productions CZ, 2002. - 448 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Velká encyklopedie vína / Christian Callec ; [z anglického překladu nizozemského originálu přeložili Ladislav Ptáček a Lenka Svobodová. ; část o českých, moravských a slovenských vínech napsal Antonín Mareš]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002 dotisk. - 511 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.


Velká čínská kuchařka / [z něm. vyd. translantion Josef Vyskočil] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 192 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Velké železniční tratě světa : [encyklopedie nejkrásnějších železničních tratí světa]. / Max Wade-Matthews ; [z anglického originálu přeložil Jiří Baudyš]. - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2000. - 256 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Vestavba podkroví / Christian Berndt - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 95 s. : barev. il. ; 19 cm - brož.

Vezměte svůj osud do vlastních rukou, než to za vás udělají jiní : jak Jack Welch udělal ze společnosti GE nejobdivovanější společnost na světě. / Noel M. Tichy a Stratford Sherman ; [z anglického originálu přeložil Pavel Kaas]. - Praha : Pragma, 2002. - 383 s. : il. ; 24 cm - váz.

Vliv těžby uranových rud na vývoj kontaminace hydrosféry Ploučnice v období 1966-2000 / Eduard Hanslík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 2002. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vodní hospodářství skládek domovního odpadu a čištění průsakových vod : vypracováno s podporou Grantové agentury ČR v rámci řešení grantového úkolu 103/00/0095. / Josef Malý, Jan Šálek - Brno : CERM, 2002. - 124 s. : il. ; 25 cm - brož.

Vozidlové spalovací motory / František Vlk - 1. vyd. - Brno : František Vlk, 2003. - viii, 580 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vybrané kapitoly obchodních dovedností I / Daniela Hrubá, Marta Regnerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků / Vladimír Vojík - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané partie ze silnoproudé elektrotechniky / Daniel Mayer - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 250 s. : il. ; 25 cm - kroužková vazba


Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek č. 477/199l Sb., 340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb., 109/1978 Sb., 434/2000 Sb. a 330/2002 Sb. : úplné znění s komentářem. / Alexander Hykel, Dušan Havel - Ostrava : Montanex, 2003. - 209 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vyhláška, kterou se stanoví účetní osnova a účetní metody pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví : vyhláška MF ČR, kerou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. - Praha : VOX, [2002]. - 39 s. ; 30 cm - brož.

Vytváření informačního zázemí školy / Zdeněk Jonák, Ludmila Čumplová, Jaroslava Brachtlová - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. ; 20 cm - brož.

Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor / [Antonín Langhamer] - Nový Bor : Vyšší odborná škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská, 2000. - 105 s. : barev. il. ; 26 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vyšší odborná škola sklářská, Střední průmyslová škola sklářská Nový Bor : 1870-2000. / Antonín Langhamer - Nový Bor : Vyšší odborná škola sklářská a Střední průmyslová škola sklářská, 2002. - [69] s. : barev. il. ; 26 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Vzorová účtová osnova 2003 / Dagmar Procházková, Blanka Jindrová, Pavel Vlach - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 48 s. ; 24 cm - brož.

Vztahy podnikatelské sféry k státu / Růžena Krninská - 1. vyd. - České Budějovie : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vánoční pozdravy : originální přání s vánočními motivy. / [Helma Rossow] - Ostrava : Anagram, 2002. - 31 s. : ukázky, vzorky ; 22 cm + 1 příl.. - brož.

Víno aneb když se host zeptá - [Praha : Raabe, 2002?]. - [16 s.] : barev. il. ; 21 cm - Brož.

Výkladový slovník : z oborů keramiky, žárovzdorných materiálů, skla a maltovin. / [Jindřich Bláha ... et al.] - 1. vyd. - Praha : ČSVTS - Silikátová společnost České republiky, 2002. - 135 s. ; 21 cm - Český svaz vědeckotechnických společností ; brož.

Výkonový a honorářový řád : výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. : pracovní verze. / [Michal Bartošek ... et al.] - Vyd. 3. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 93 s. ; 21 cm - brož.


Výroba oděvů, technologie spojování / Jana Zouharová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 2003. - 146 s. : il. - brož.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Výsledky, přesnost a nejistoty v oboru měření délek : sborník přednášek ze semináře, Brno 14. února 2002. / [editor Miroslav Skopal, Miroslav Tykal, Miroslav Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 72 s., [8] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Výzkum trhu v německém jazyce / Hilda Bártová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002-. - 1 sv. : 30 cm - část 1 ; brož.

WWII German and Soviet Field Howitzers in detail : photo manual for modelers. / František Kořán, František Sýkora - 1st ed. - Prague : RAK, 2002. - 59 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 příl. - brož.

XIII. mezinárodní konference o žárovzdorných materiálech : sborník. : 28.-29.3.2000, Praha; ČR. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 2000. - 207 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

XIV. mezinárodní konference o žárobetonech : sborník. : 23.-24.10.2001; Praha, ČR. - Praha : Silikátová společnost České republiky, 2001. - 204 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

XXXIII. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin : sborník příspěvků. : 27.-29.5.2002, Skalský Dvůr. / editoři M. Holasová, V. Fiedlerová, J. Špicner - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav potravinářský, 2002. - 361 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Zbořené zdi : hlasy z cel, které věznily Nelsona Mandelu a Václava Havla. / Jan K. Coetzee, Linda Gilfillan, Otakar Hulec ; [z anglického originálu přeložili Vladimír Klíma a Jiří Mesicki]. - Praha : Orientální ústav AV ČR : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 167 s. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Zbraně a střelivo mezi paragrafy : [zákon č. 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu se všemi prováděcími předpisy a komentářem]. / Jan Komenda - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2003. - 266 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Zbraně a střelivo : právní úprava a zkušební otázky. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 153 s. : formuláře ; 29 cm + 1 disketa. - brož.


Zdeněk Mézl / [texty Slavomil Vencl ; fotografie Roman Maleček]. - Praha : Slovart, 2002. - 246 s. : il. (některé barev.), portréty ; 30 cm - brož.


Zdi vnější a vnitřní / Martin Kužela - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - vii, 129 s. : il. ; 21 cm - brož.

Zelený čaj : [pohoda pro tělo i duši. / translantion Tomáš Recman] - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 133 s. ; 19 cm - váz.

Zkušebnictví a technická normalizace / Miloslav Jakob - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm - brož.

Zmizelá Praha 5. Opevnění, Vltava a ztráty na památkách 1945 / Zdeněk Wirth - Vyd. 2., v Pasece 1. - Praha : Paseka, 2003. - 165 s. : il. ; 22 cm - soubor

Znalosti 2003 : 2. ročník konference, Ostrava, 19.-21. únor 2003. : sborník příspěvků. / [editor Vojtěch Svátek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 419 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masívu a stavebních konstrukcí 2003 : sborník příspěvků 8. mezinárodního semináře. : 13.-14.2.2003 Ostrava. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, 2003. - 172 s. - kroužková vazba

Zpověď druida : životadárný řád linií v přírodě. / Jan Johann Jaroslav - Praha : Dobra, 2002. - 267 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Zpracování informačních fondů Sešit č. 1. / Otakar Pinkas - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 206 s. : il. ; 30 cm - 1 ; brož.

Zpracování pevných odpadů / Věra Voštová, Jiří Fries - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 157 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy konstrukce a funkce jaderných elektráren / Petr Otčenášek - Vyd. 3. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 172 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy konstruování a části strojů II : mechanizmy strojů. / František Volek - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy lomařství / Václav Kryl, Otakar Vavruška - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, 2001. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy managementu / Karel Chadt - Vyd. 1. - Mladá Boleslav : ŠkodaAuto Vysoká škola, 2003. - 94 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy podnikání v dopravě I / Ivana Olivková - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 117 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy podvojného účetnictví / Rostislav Černý - Vyd. 2. - V Liberci : Technická univerzita, Hospodářská fakulta, Katedra financí a účetnictví, 2002. - 120 s. ; 30 cm - brož.

Základy policejní pyrotechnické činnosti / Ivo Hrazdíra, Milan Kollár - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 154 s. : il. ; 29 cm - brož.

Základy účetnictví : (pro kombinovanou formu studia). / Ivana Kraftová, Renáta Myšková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2002. - 2 sv. : il. ; 30 cm - 1 ; brož.

Základy účetnictví : (pro prezenční formu studia). / Ivana Kraftová - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, 2003. - 96 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.2002. / Zuzana Císařová, Veronika Křesťanová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 93 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o střelných zbraních a střelivu : (zák. č. 119/2002 Sb.). / Libor Kovárník - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2002. - 177 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2003. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2003 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 560 s. ; 21 cm - Brož.

Zákony 2003. 6. Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 400 s. ; 21 cm - Brož.

Zásady pro použití plastových chráničů sadebního materiálu při zalesňování / Antonín Jurásek - Opočno : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumná stanice Opočno, 2002. - 16 s. : barev. il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.


Železniční stavby 30 : návody pro cvičení ze železničních stanic. / Tomáš Fliegel ... [et al.] - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 100 s. : il. ; 30 cm + 13 volných příl.. - brož.


Životní strategie manažerek: případová studie / Alena Křížková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 67 s. ; 30 cm - brož.

120 let železniční trati Nusle - Modřany / Martin Navrátil - Praha : K-report, 2002. - 111 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 31 cm - váz.

29. mezinárodní koksárenská konference : 6.-7.11.2002, Malenovice. / [editor Miroslav Kaloč] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ústav chemie a technologie paliv - katedra chemie, 2002. - 206 s. : il., portréty ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist