Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - I. Přírodní vědy

za březen-duben 2003

Ablagerungsmilieu, Verwitterung und Paläoböden feinklastischer Sedimente der Oberen Süsswassermolasse Bayerns / Wolfgang Schmid - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2002. - 247 s. : il. ; 30 cm - brož.

Abrasion der Ufer : Beitrag zur Problematik zur Sicherung der Uferstabilität. / Miloslav Šlezingr - 1. Aufl. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 158 s. : il. ; 25 cm - váz.

Afroasijské právní kultury / Pavel Hungr, Věra Kalvodová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 118 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky výuky chemie XII. : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie. : sborník přednášek. / editor Martin Bílek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 373 s. : il. ; 21 cm - brož.

Aktuální problémy důlního měřictví a geologie : sborník přednášek 9. důlně měřické konference. : 6.-8. listopadu 2002 Skalský Dvůr, Bystřice nad Pernštejnem. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 2002. - 233 s. : il. (některé barev.) ; 30 cm - brož.

Algebra / Jiří Rosický - 4., přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 133 s. ; 24 cm - brož.

Analytická chemie I. / Zdeněk Klika, Petr Praus - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2002. - 172 s. : il. ; 29 cm - brož.

Aplikovaná ekologie : dlouhodobá udržitelnost rybářské, zemědělské a lesnické produkce. / Karel Pivnička - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 185 s. : il. ; 30 cm - brož.

Applied physics in life science : [proceedings of the international workshop held in Prague (Czech Republic) on September 26, 2002]. / edited by Josef Pecen and Martin Libra - 1st ed. - Prague : Czech University of Agriculture, Technical Faculty, Department of Physics, 2002. - iv, 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

APROCHEM 2000 : chemické technologie. : petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : 9. konference, 25.-27.9.2000, Rožnov pod Radhoštěm. - 1. vyd. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2000. - 414 s. : il. ; 21 cm - brož.

APROCHEM 2001 : chemické technologie, petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : ochrana prostředí, bezpečnost. : jubilejní 10. konference, 22.-24.10.2001, Rožnov pod Radhoštěm. : sborník přednášek. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2001. - 416 s. : il. ; 21 cm - brož.


APROCHEM 2002 : chemické technologie. : petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva. : ochrana prostředí, bezpečnost. : sborník přednášek. : 11. konference, 23.-25.9.2002 Milovy. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2002. - 537 s. : il. ; 21 cm - brož.

APROCHEM '96 : ropa, petrochemie, chemické technologie. : 5.konference s mezinárodní účastí 17.9-19.9.1996, Kouty nad Desnou. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 1996. - 311 s : il. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

APROCHEM '99 : chemické technologie, petrochemie, polymery. : ropa, zemní plyn, uhlí, ochrana prostředí, bezpečnost. : 8. konference, 25.-27.10.1999 Milovy. - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 1999. - 534 s. : il. ; 21 cm - brož.

Atlas zvířat pro děti / ilustrace Hans G. Schellenberger ; text Maren Klitzing. - 1. vyd. - Praha : Fortuna Print, 2003. - 48 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Bertrand price undercutting: a brief classroom demonstration / Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2002. - 13 s. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Bioanalytika : analytická chemie v laboratorní medicíně. / Vratislav Chromý ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 268 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biochemie / Vladimír Horák, Ludmila Staszková - Vyd. 2., přeprac. - V Praze : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, 2002. - 181 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biofyzikální praktikum / Vojtěch Mornstein ... [et al.] - 3., nezm. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2002. - 150 s. : il. ; 30 cm - brož.

Biologie mládeže / Vilma Rendeková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 45 s. ; 30cm - brož.

Biologie : 1 850 testových otázek a odpovědí. / Lubomír Kincl, Vlastimila Chalupová, Vítězslav Bičík - 2. dopl. vyd. - Olomouc : Rubico, 2002. - 281 s. ; 21 cm - brož.

Biomonitoring českého Labe : výsledky z let 1993-1996-1999. / Josef Fuksa - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 2002. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

Botanika I : botanika obecná. / Karel Dolejš - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra botaniky a fyziologie rostlin, 2002. - 94 s. : il. ; 21 cm - brož.


Botanika zemědělská speciální - vybrané kapitoly z fyziologie rostlin / František Hnilička, Helena Hniličková - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, Katedra botaniky a fyziologie rostlin, 2002. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Budějovice a velká voda : historické ohlédnutí. / Daniel Kovář - České Budějovice : Veduta, 2002. - 55 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1.1.2003. / Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 486 s. : il., plány, formuláře ; 24 cm - brož.

Chemie a biochemie přírodních látek / [J. Harmatha ... et al.] - Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2002. - 295 s. : il. ; 30 cm - brož.

Current and future silicon based thin-film structures for electronic applications: epitaxy and crystalline deposition on amorphous substrates / Silke H. Christiansen - , 2001. - 307 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Cvičení z fyziologie živočichů / Jiří Holinka, Vítězslav Bičík - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - 99 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků / Alois Daněk, Michal Richtář - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Cyklická plasticita za vysokých středních napětí : zkrácená verze PhD Thesis. / Libor Pantělejev - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta materiálového inženýrství, Ústav materiálového inženýrství, 2002. - 33 s. : il. ; 21 cm - brož.

Čajovník čínský / Anna Chejnovská - Vyd. 1. - Praha : Ambient, 2002. - 34 s. : il. ; 30 cm - brož.

Čekání na bílou smrt / Steve Loveček Lichtag ; [editor Petr Skočdopole]. - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 167 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - váz.

Černá thangka / Raymond A. Scofield ; [z německého originálu přeložil Stanislav Štýs]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 395 s. ; 21 cm - váz.

Česká republika a ochrana ozónové vrstvy Země - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 24 s. : il., portréty ; 30 cm - Brož.


Člověk a ostatní organizmy : přípravný text kategorie A, B. / Jiří Hájek ... [et al. ; ilustrace Michal Bílý]. - Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Člověk v drsné přírodě / Jaroslav Pavlíček ; [černobílé ilustrace nakreslil Ladislav Havlíček]. - Vyd. 3. - Praha : Práh, 2002. - 101 s. : il. ; 20 cm - brož.

Dalších 199 výtvarných činností : náměty pro rozvoj myšlení dětí od 3 let. / Maryann Kohlová, Cindy Gainerová - Vyd. 2. - Praha : Portál, 2003. - 258 s. : il. ; 24 cm - brož.

Die Adaption der Tiervision (Daniel 7) in frühjüdischer und frühchristlicher Apokalyptik / Jürgen Roloff - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2002. - 53 s. ; 22 cm - brož.

Diferenciální a integrální počet funkce jedné proměnné s aplikacemi v ekonomii / Josef Křenek, Jan Ostravský - Vyd. 4. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2002. - 231 s. : il. ; 30 cm - brož.

Differential Geometry and Its Applications : proceedings 8th international conference on differential geometry and its applications, August 27-31, 2001, Opava, Czech Republic. / editors Oldřich Kowalski, Demeter Krupka, Jan Slovák - 1. vyd. - At Opava : Silesian University at Opava, Mathematical Institute, c2001. - 492 s. ; 25 cm - váz.

Doksy a Máchův kraj / Renata Mauserová, Vladimír Richtrmoc - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 173 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Doktor na Everestu : boj o život v extrémních podmínkách. / Kenneth Kamler ; předmluvu napsal Edmund Hillary. ; [z anglického originálu přeložil Stanislav Pavlíček]. - 1. vyd. - Praha : Brána, 2003. - 239 s., [32] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika / Antonín Dvořák, Richard Nouza - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekotoxikologické biotesty 2 : sborník pracovní konference. : 3.-4.2.2003 Praha. / [editor sborníku Vladimír Kočí, Olga Halousková] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 139 s. : il. ; 30 cm - brož.

Elektřina a magnetismus / Ivan Štoll - 2. vyd. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.

Encyklopedie hub / Gerrit J. Keizer - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 1999. - 288 s. : barev il. ; 24 cm - váz.


Encyklopedie kaktusů / Libor Kunte ; [fotografie Rudolf Šubík]. - 1. vyd. - Praha : Rebo Productions, 2002. - 288 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Encyklopedie přírody / napsali Lionel Bender a Linda Gamlinová ; ilustrace Sdružení Rona Haywarda a Aziz A. Khan. - 2. vyd. - Praha : Fragment, 2002. - 160 s. : barev. il. ; 30 cm - váz.

Encyklopedie stromů a keřů / Nico Vermeulen - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2002 dotisk. - 287 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Encyklopedie teraristiky / Eugene Bruins - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2001. - 317 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Energie pro 21. století / Pierre Bacher ; [z francouzského originálu přeložil Jiří Grospietsch]. - 1. vyd. - Praha : HZ Editio, 2002. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Environmental economics, policy and international environmental relations: focus on Visegrad group countries : papers presented at 4th seminar of postgraduate students, young scientists and researchers. : October 15-16, 2002, The University of Economics in Prague, Czech Republic. / [editor Petr Šauer] - 1st ed. - Prague : Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, 2002. - 184 s. : il ; 21 cm - brož.

Enzymy : při prevenci a léčbě. / Gerhard Leibold - Praha : Pragma, 2002. - 77 s. ; 21 cm - brož.

Everest těžká cesta / Chris Bonington ; [z anglického originálu přeložil Zdeněk Hron]. - 2. české vyd. - Vsetín : Altituda, 2001. - 238 s., [12] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Fotogrammetrie 10 / Karel Pavelka - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 194 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fotogrammetrie 10, 20 : praktická cvičení. / [Karel Pavelka ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 163 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fyzika I / Pavel Kubeš, Zdeněk Kyncl - Vyd. 3. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 206 s. : il. ; 30 cm - brož.

Fyzika pro 7. ročník základní školy / František Jáchim, Jiří Tesař - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1999. - 151 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.


Fyzikální praktikum I / Vojtěch Stach, František Špulák - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 59 s. : il. ; 30 cm - brož.

Gastronomický a společenský průvodce světem 2. Afrika a Asie / Dobromil Ječný, Vlasta Gregorová - 1. vyd. - Úvaly : RATIO, [2002]. - 233 s. : il. ; 21 cm - brož.

Geometrie a grafika pro CAD / Marie Kargerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

Heat and mass transport in buildings and bridges / Jaroslav Římal - In Prague : Czech Technical University, Faculty of Civil Engineering, [2002]. - 177 s. : il. ; 20 cm - brož.

Historie píseckých povodní / Jiří Prášek, [fotografie] Zdeněk Javůrek - Písek : J & M, 2002. - [96] s. : il. (některé barev.), mapy, faksim. ; 31 cm - váz.

Hranice Karst : excursion guide. : 22nd Speleological School, Cieszyn (Poland) - Teplice nad Bečvou (February 10-16, 2003). : excursion on February 12, 2003. / Pavel Bosák, Milan Geršl - Prague : Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, [2003]. - 17 l. : il., mapy ; 30 cm - Kroužková vazba

Hrozba terorismu : islamisté a jejich tajná síť. / Udo Ulfkotte ; [z německého originálu přeložil Petr Dvořáček]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 270 s. : mapy ; 21 cm - váz.

Hydrologie / František Hrádek, Petr Kuřík - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 271 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Integrální a diskrétní transformace / Josef Polák - 3. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 197 s. ; 20 cm - brož.

Inteligentní systémy pro praxi : sborník přednášek k 7. ročníku konference. : Seč u Chrudimi , 18.-19.2.2003. - Ostrava : AD&M, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Jak přežít v přírodě : 150 návodů na řešení náročných životních situací. / Clive Johnson - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 320 s. : il. ; 17 cm - váz.


Jednotky japonského armádního letectva Díl 1.. / [text a ilustrace] Jaroslav Fišer - 1. vyd. - Libanice : Fišer Jaroslav, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 30 cm - díl 1 ; brož.


Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 240 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Kaktusy a jiné sukulenty : pěstování, přezimování, množení. / Elisabeth Manke ; [z německého originálu ... přeložil Josef Vejmelka]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002. - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Kam plaveš, Gastone? : vyprávění slavného lachtana. / Michaela Voldřichová ; [ilustrovala Zdenka Krejčová. ; fotografie Vladimír Motyčka ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2002. - 94 s. : barev. il. ; 24 cm - váz.

Klonování : hrozba, nebo naděje?. / Jaroslav Petr - Vyd. 1. - Praha : Paseka, 2003. - 362 s. : il. ; 21 cm - váz.

Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 : směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. / Marie Šebestová, Miroslav Staněk - Praha : Český normalizační institut, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kořenomorka bramborová / Ervín Hausvater - Havlíčkův Brod : Výzkumný ústav bramborářský, 2002. - 8 s. : barev. il. ; 21 cm - brož.

Kosti mistra : cesta buddhistického mnicha za ztraceným srdcem Číny. / George Crane ; přeložila Lucie Kalvachová. - Praha : Argo, 2002. - 291 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Koťata : knížka o zvířátkách k prohlížení, ke čtení a k vyrábění. / [překlad Jitka Kinnertová] - 1. vyd. - Ostrava : Anagram, 2002. - 32 s. : barev. il., ukázky, vzorky - brož.

Krajina 2002 : od poznání k integraci. : Ústí nad Labem 2002. : [konference. / editor Jan Němec] - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 118 s., [16] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Krajina, les a lesní hospodářství : sborník fakultní konference k 50. výročí ČZU. : 25.9.2002, Kostelec nad Černými Lesy. 2. Využití vzácných lesních dřevin v polyfunkčním lesním hospodářství a komplexu lesy - dřevo ČR / [editoři Vladimír Janeček, Jaroslav Kobliha] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 77 s. : il., tab ; 30 cm - brož.


Krajina, les a lesní hospodářství : sborník fakultní konference k 50. výročí ČZU. : 25.9.2002, Kostelec nad Černými Lesy. 3. Zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině / [editoři František Křovák, Pavel Kovář] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 18 s. ; 21 cm - brož.


Krajina, les a lesní hospodářství : sborník fakultní konference k 50. výročí ČZU. : 25.9.2002, Kostelec nad Černými Lesy. 4. MSM 414100009 restoration of functioning forest ecosystems of the Krušne hory (Ore Mts.) / [editoři Jaroslav Karas, Vilém V. Podrázský] - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 62 s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Králíčci / [překlad Eva Ejemová] - 1. vyd. - Ostrava : Anagram, 2002. - 32 s. : barev. il., ukázky, vzorky ; 25 cm - brož.

Kvantitativní metody v manažerském rozhodování / Ivan Gros - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 432 s. : il. ; 24 cm - váz.

Late devonian-early carboniferous foraminiferal fauna: zonations, evolutionary events, paleobiogeography and tectonic implications / Jiří Kalvoda - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2002. - 213 s. : il. ; 25 cm - brož.

Leica GPS - Systém 500 : práce ve SKI-PRO. : Environmentální management. : učební text pro předmět "Speciální geodézie". / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřičství, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lesnická mechanizace Část II.. Teorie, pracovní vlastnosti, zásady, hodnocení, využití LT / Adolf Janeček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická, 2002. - 248 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Lineární algebra / Jindřich Bečvář - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 435 s. ; 24 cm - brož.

Lineární modely v příkladech / Milada Lagová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 273 s. : il. ; 21 cm - brož.

Logika v příkladech / Petr Hromek - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lopatkové mříže / Jan Citavý, Jiří Nožička - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 200 s. : il. ; 30 cm - brož.

Lýkožrout smrkový Ips typographus (L.) a jeho kalamity / [Václav Skuhravý] - Praha : Agrospoj, 2002. - 196 s. : il., mapy (některé barev.) ; 25 cm - brož.


Makroekonomická analýza a hospodářská politika / Antonín Slaný a kol. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xiv, 375 s. : il. ; 24 cm - brož.

Masarykova univerzita v Brně : Přírodovědecká fakulta. : seznam předmětů vypisovaných v akademickém roce. 2002-2003. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 168 s. ; 21 cm - brož.

Matematická analýza I : pro distanční studium. : diferenciální počet. Část 1. / Jitka Laitochová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Matematická analýza pro fyziky III / Jiří Kopáček - Vyd. 2. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 224 s. : il. ; 21 cm - brož.

Matematická analýza pro fyziky (I) / Jiří Kopáček - Vyd. 3. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 187 s. ; 22 cm - brož.

Matematická analýza v komplexním oboru / Josef Polák - 2., upr. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, 2002-. - 1 sv. : il. ; 21 cm - sv. 1 ; brož.

Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění / Bohuslav Sekerka - Praha : Profess Consulting, 2002. - x, 397 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Matematika II / Jiří Neustupa - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Matematika na německé technice v Brně / Pavel Šišma - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 2002. - 322 s. ; 24 cm - váz.

Matematika pro všechny děti : sborník materiálů kurzu pro učitele "Vyučování matematice na 1. stupni ZŠ". / editoři Jiří Divíšek, Alena Hošpesová - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2002. - 101 s., 3 s. obr. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Matematik Pierre de Fermat / [editoři Alena Šolcová, Michal Křížek, Georges Mink] - 1. vyd. - Praha : CEFRES, 2002. - 209 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.


Mathematical and computer modelling in science and engineering : in honour of the 80th birthday of K. Rektorys. : proceedings of the international conference, January 27-30, 2003, Prague, Czech Republic. / [editor M. Kočandrlová, V. Kelar] - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 391 s. : il. ; 27 cm - brož.


Mechanika I : řešené příklady. / Vladimír Stejskal, Jiří Březina, Jiří Knězů - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mechanika / Ivan Štoll - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 209 s. : il. ; 30 cm - brož.

Medvíďata : knížka o zvířátkách k prohlížení, ke čtení a k vyrábění. / [překlad Jitka Kinnertová] - Ostrava : Anagram, 2002. - 32 s. : barev. il., ukázky, vzorky ; 25 cm - brož.

Med : souborná analýza. / Lenka Vorlová ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie mléka, 2002. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Messung der spinabhängigen Strukturfunktion gd1 des Deuterons mit dem HERMES-Experiment / Christoph Weiskopf - , 2002. - 208 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Meteorologie / Jan Bednář - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 223 s. ; 20 cm - brož.

Mezi chaosem a řádem : hranice komplexity: hledání řádu v chaotickém světě. / Peter Coveney, Roger Highfield ; s předmluvou Barucha Blumberga. ; [z anglického originálu přeložil František Slanina]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 428 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Měsíc, barometr našeho zdraví / Eva Evanová - Vyd. 1. - Praha : Baronet, 2002. - 187 s. : il. ; 21 cm - váz.

Mikroekonomie : [matematické a kvantitativní základy]. / Bohuslav Sekerka - Praha : Profess Consulting, 2002. - 361 s. ; 23 cm - váz.

Mikroelementy '2002 : sborník přednášek 36. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu. : Nová Rabyně 3.-5. září 2002. - 1. vyd. - Český Těšín : 2 THETA, 2002. - 151 s. : il. ; 28 cm - brož.

Mineralogie na Moravě a ve Slezsku v letech 1770-1970 / Josef Staněk - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 65 s. : il., portréty ; 24 cm - brož.

Miroslav Kučera : obrazy. / [text A.M. Svoboda, Ludmila Kalivoda] - Vyd. 1. - [Průhonice] : LUKAL Services, 2002. - 79 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm - brož.


Místo v prostoru : etika, estetika a vodní předěly. / Gary Snyder ; přeložili Matěj Turek a Luboš Snížek. - Vyd. 1. - Praha : Maťa : DharmaGaia, 2002. - 227 s. ; 21 cm - Maťa ; váz.

Mladý pozorovatel na horách / Christian Weiss ; ilustrace Christine Adamová ... [et al.. - [Praha] : Slovart, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Mladý pozorovatel v lese / James Gourier ; ilustrace Élisabeth Bogaertová, William Fraschini, Caroline Picardová. ; [z francouzského originálu přeložil Tomáš Kapic]. - [Praha] : Slovart, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce / Jana Hančlová ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2002. - 146 s. : il. ; 25 cm - váz.

Modely polovodičových prvků / Josef Dobeš - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav mikroelektroniky, 2003. - 102 s. : il. ; 30 cm - brož.

Moderní matematické metody v inženýrství : sborník z 11. semináře. : 3.6.-5.6.2002 Dolní Lomná. ; [editor Jarmila Doležalová]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. - 225 s. : il. ; 30 cm - brož.

Modré hory / Kamil Zvelebil - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 163 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Molekulární genetika karcinomu prostaty / Martin Lukeš, Miroslav Záleský et al. - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 191 s. : il. ; 23 cm - brož.

Monitoring, výzkum a management ekosystému NP Šumava : Kostelec nad Černými lesy 28.11.-29.11.2002. : III. sborník. / [editoři] Jaroslav Karas, Vilém V. Podrázský - 1. vyd. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Katedra pěstování lesů, 2002. - 23 s. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Monokrystalová rentgenová strukturová analýza / Jaromír Marek, Zdeněk Trávníček - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 2002. - 169 s. : il. ; 24 cm - brož.


MOPP 2003 : modelování a optimalizace podnikových procesů. : 6. ročník mezinárodního semináře. : Plzeň, 23.1.-24.1.2003. / edited by Michal Šimon, Josef Basl and Petr Stančík - Plzeň : Západočeská sekce České společnosti pro systémovou integraci a Katedra průmyslového inženýrství a managementu Západočeské univerzity, 2003. - 117 s. : il. ; 29 cm - brož.


Morfogeneze trav / Václav Míka a kolektiv - Praha : Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2002. - 200 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Možnosti využití metod kapilární elektroforézy pro analýzu malých iontů ve vodách / Michal Pavonič - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 2002. - 80 s. ; 21 cm - brož.

My sister China / Jaroslav Průšek ; [english translation by Ivan Vomáčka]. - 1st English ed.. - Prague : The Karolinum Press, 2002. - 477 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Náboženské tradice Asie : od Indie po Japonsko. : s přihlédnutím k Přednímu východu. / Karel Werner - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 711 s. ; 24 cm - brož.

Návrh strategie udržitelného rozvoje České republiky : "Od ekonomického růstu k udržitelnému rozvoji". / [Ivan Dejmal ... et al.] - [Praha] : Český ekologický ústav, 2002. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Nelineární modely a metody / Václava Pánková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nemoci koček : sborník X. výroční konference. : Hradec Králové, 2.-3. listopadu 2002. - Hradec Králové : Prion, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Noni - dar z přírody / Dana Chvátalová - V Praze : Ecce Vita, 2002. - 70 s. ; 21 cm - brož.

Nové české názvosloví organické chemie / Karel Waisser - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 178 s. ; 21 cm - brož.

Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I / Milada Švecová a kolektiv - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 193 s. : il. ; 21 cm - brož.

Numerické metody / Mirko Navara, Aleš Němeček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.


Obecná a magmatická petrologie / František V. Holub - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 214 s. : il. ; 30 cm - brož.


Obecná chemie / Tomáš Loučka - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2002. - 159 s. : il. ; 30 cm - brož.

Obecná fyzická geografie : (meteorologie pro studenty PF I.). / Ivan Farský - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 93 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obrazový atlas vesmíru / text Heather Couperová a Nigel Henbest ; ilustroval Luciano Corbella. - 3. české vyd., V nakl. Slovart 2.. - [Praha] : Slovart, 2002. - 64 s. : barev. il. ; 36 cm - váz.

Odmaturuj! z chemie / [zpracovaly Marika Benešová, Hana Satrapová] - Vyd. 1. - Brno : Didaktis, 2002. - 208 s. : il. ; 25 cm - brož.

Odmaturuj! z matematiky / [zpracovali Pavel Čermák, Petra Červinková] - Vyd. 2., (opr.). - Brno : Didaktis, 2003. - 208 s. : il. ; 25 cm - brož.

Operační výzkum / Bedřich Zimola - Vyd. 3., nezm. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. - 168 s. : il. ; 30 cm - brož.

Operační výzkum / Josef Římánek ... [et al.] - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 217 s. : il. ; 30 cm - brož.

Optika a atomová fyzika pro zahraniční studenty / Zdeněk Rubeš - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 53 s. : il. ; 30 cm - brož.

Optimalizace strategie údržby elektroenergetických zařízení : zkrácená verze habilitační práce. / Vladimír Blažek - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky, 2003. - 33 s. ; 25 cm - brož.

Orchideje : nejkrásnější druhy a hybridy. : výběr, pěstování. / Jörn Pinske ; [z německého originálu ... přeložila Olga Ryantová]. - 1. vyd. - Čestlice : Rebo Productions CZ, 2002. - 95 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.

Organická chemie pro posluchače nechemických oborů / Tomáš Trnka ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 162 s. : il. ; 30 cm - brož.


PDS 2002 : sborník prací prezentovaných na Semináři doktorandů oboru Elektronová optika. : 16.12.2002, Brno. / redigovala Ilona Müllerová - Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2002. - 50 s. : il. ; 20 cm - brož.


Physics I / Eva Veselá - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Planimetrie : (opakování). / Jana Přívratská - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2002. - 44 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pojďte s námi za zvířátky : [veselé příběhy obyvatel pražské ZOO]. / Romana Anděrová - České vyd. 1. - Praha : Jan Vašut, 2002. - 64 s. : barev. il. ; 31 cm - váz.

Postavení EU a USA v oblasti technologií : vědecko-výzkumný projekt GA ČR 2002-2003. / Dana Steinmetzová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 19 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Practical applications of radioactivity and nuclear radiations : an introductory text for engineers, scientists, teachers and students. / G.C. Lowenthal, P.L. Airey - 1st publ. - Cambridge : Cambridge University Press, 2001. - xxvii, 337 s. : il. ; 26 cm - váz.

Prameny práva životního prostředí : výběr aktuálních znění zákonů s úvodními komentáři. / uspořádali a úvodními komentáři opatřili Martin Smolek, Tereza Tichá - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - 1 ; brož.

Pravděpodobnost a matematická statistika / Karel Zvára, Josef Štěpán - Vyd. 3. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 230 s. : il. ; 24 cm - brož.

Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin). / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku / Zdenko Hochmuth - Prešov : Slovenská speleologická spoločnosť, 2000. - 164 s. : il. ; 24 cm - brož.

Produkční potenciál a stabilita smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin / Petr Kantor ... [et al.] - Brno : Paido, 2002. - 86 s., [4] barev. obr. příl. : il. ; 24 cm - brož.

Prof. Ing. RNDr. DrSc. Karel Šandera : život a dílo. / Vladimír Valter - Praha : Českomoravský cukrovarnický spolek, VUC, 2003. - 52 s. : il., portréty ; 21 cm - Brož.

Progress in basic, applied and diagnostic histochemistry : the 39th symposium with international participation, November 15-16, 2002, Brno - Czech Republic. : programme and abstracts. / [editor Svatopluk Čech] - 1st ed. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 53 s. ; 21 cm - brož.


Pružnost a pevnost 20 / Jiří Šejnoha, Jitka Bittnarová - Vyd. 2. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 144 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce naší přírodou / [překlad Nataša Velecká] - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 191 s. : barev. il. ; 28 cm - váz.

Průvodce předmětem Matematika II : (pátá část). : úlohy z obyčejných diferenciálních rovnic. / Otakar Prachař, Jana Jelínková - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky, 2002. - 121 s. ; 30 cm - brož.

Příběh čaje / Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi ; [fotografie Zdeněk Thoma ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 398 s. : il. (většinou barev.) ; 31 cm - váz.

Příklady z matematiky pro fyziky III / Jiří Kopáček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : MATFYZPRESS, 2002. - 194 s. ; 21 cm - brož.

Příklady z matematiky pro fyziky I / Jiří Kopáček ... [et al.] - Vyd. 3. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 250 s. : il. ; 21 cm - brož.

Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia : pracovní sešit pro žáky pátých tříd základních škol. : vzorové texty přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia v České republice. Díl 2. Matematika / Pavel Dolejší - 4. vyd. - Humpolec : JAS, 2003. - 43 s. : il. ; 30 cm + 1 příl. (Řešení úkolů, 7 s.). - brož.

Příprava na integrované povolování podle zákona č.76/2002 Sb., o integrované prevenci a integrovaném registru znečišťování - Praha : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 2002. - 32 s. : il. - Brož.

Přírodou kolem vody / Karel Šťastný ; [ilustrace Eva Beberová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Přírodou Pečecka / Václav Ziegler - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 205 s., [16] s. převáž. barev. obr. příl. : il. ; 25 cm - váz.

Příručka pro práci s latinsky psanými herbářovými schedami - Praha : Česká botanická společnost, 2002. - 131 s. ; 22 cm -

Ptáci : běžci, tučňáci, potáplice, potápky, trubkonosí, veslonozí, brodiví, plameňáci, vrubozobí, dravci. / [Einhard Bezzel ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 159 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - soubor


Racionální matematický model optimalizující konstrukční a provozní parametry automobilu / řešitelé Adolf Janeček, Jiří Dvořák - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, 2002. - 28 s. : il. ; 30 cm - brož.

Racionální matematický model optimalizující konstrukční a provozní parametry štěpkovače / řešitelé Adolf Janeček, Jiří Dvořák - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, 2002. - 15 s. : il. ; 30 cm - brož.

Racionální matematický model optimalizující konstrukční a provozní parametry těžebních strojů z hlediska těžebně dopravní eroze / řešitelé Adolf Janeček, Milan Novotný, Jiří Dvořák - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, 2002. - 39 s. : il. ; 30 cm - brož.

Radioisotopes in biology : a practical approach. / edited by R.J. Slater - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - xx, 307 s. : il., tab. ; 26 cm - váz.

Robust estimation in nonlinear regression and limited dependent variable models / Pavel Čížek - Prague : CERGE-EI, 2001. - 86 s. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Role Katedry pedagogiky v rozvoji zemědělského vzdělávání a výzkumu : sborník příspěvků mezinárodního semináře k 50. výročí samostatné univerzity. : proceedings international seminar to celebrate the 50th anniversary of the independent statute of the university. : 26.9.2002, Praha. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - 135 s., obr. příl. : il. ; 29 cm - brož.

Sanace a rekultivace po lomové a důlní těžbě : tržné rány v krajině a jak je léčit. / J. Sádlo & L. Tichý - Vyd. 1. - Brno : ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády : Rezekvítek, 2002. - 35 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Sbírka problémových úloh z dynamiky strojů / Jaroslav Zapoměl, Roman Sikora, Olivier Verlinden - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Fakulta strojní, Katedra mechaniky, 2002. - 131 s. : il. ; 30cm - brož.

Sbírka příkladů z matematiky I / Naděžda Krylová, Milan Štědrý - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 102 s. ; 21 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 2001-2002). / Jiří Kadleček, Oldřich Odvárko (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 53 s. ; 24 cm - brož.

Sborník příspěvků k výzkumnému záměru VZ 411100010 "Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství" / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 46 s. : il. ; 21 cm - brož.


Simulace budov a techniky prostředí 2002 : sborník 2. národní konference IBPSA-CZ. : Praha, 7.11.2002. / [Miloš Lain ... et al.] - Praha : [Český svaz vědeckotechnických společností], 2002. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Simulace, systémy a kontingence / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2002. - 207 s. ; 23 cm - brož.

Skrytá moc drahých kamenů a jejich vliv na naše duševní a fyzické zdraví / Josef Pavel Kreperát - Vyd. 4. - Praha : Granit, 2003. - 187 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Sloupsko-šošůvské jeskyně : jeskynní bludiště pod Bradinami. : jeho historie a význam. / Rudolf Musil - Vyd. 1. - [Rosice u Brna] : Gloria, 2002. - 178 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

SO2 - pollution and forests decline in the Ore Mountains / Bohumír Lomský, Jan Materna, Hardy Pfanz (eds.) - Jíloviště-Strnady : Ministry of Agriculture of the Czech Republic, [2002]. - 342 s. : il., mapy ; 24 cm - váz.

Spalování uhlí / Pavel Noskievič - 2. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Srovnání mimických výrazů emocí u člověka a šimpanze / Radek Trnka - Vyd. 1. - Praha : Rarach, 2002. - 25 s. : il. ; 21 cm - brož.

Srovnávací fyziologie živočichů / Martin Vácha ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : Přírodovědecká fakulta MU, 2002. - 166 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stanovení fenolu a chlorfenolů ve vodách s použitím spektrofotometrie UV/VIS a HPLC po předchozím zkoncentrování na pevné sorbety : zkrácená verze PhD Thesis. / Romana Kostrhounová - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Statistical process analysis / Layth C. Alwan - Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000. - xvi, 751 s. : il. ; 24 cm - váz.

Stavební fyzika II : stavební tepelná technika. / František Kulhánek - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební fyzika 1. Zvuk a denní světlo v architektuře / Jan Kaňka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 118, 9 s. příl. : il. ; 30 cm - brož.


Stavební mechanika 11 a 21 : mechanika tuhých a poddajných těles v příkladech. / Miroslav Petrtýl, Eduarda Lipanská - Vyd. 3. - V Praze : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 235 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stavební mechanika 32 : příručka základů stavební mechaniky a pružnosti. / Miroslav Petrtýl, Radmila Vondrová - Vyd. 4. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 151 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stereometrie : (opakování). / Jana Přívratská - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky, 2002. - 40 s. : il. ; 21 cm - brož.

Stochastický přístup k měření inflace : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Michal Andrle - Praha : Oeconomica, 2002. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Sukulentní bonsaje / Petr Herynek ; [ilustrace Miroslav Pinc. ; fotografie Václav Pokorný]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 104 s., [20] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Svět plný zvířátek / Josef Pospíchal - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno) : barev. il. ; 17 x 17 cm - leporelo

Širší pojetí lidské psychiky / Oldřich Válek - Beroun : Oldřich Válek, 1999. - 191 s. ; 30 cm - brož.

Štěňata : kniha o zvířátkách k prohlížení, ke čtení a k vyrábění. / [překlad Jitka Kinnertová] - 1. vyd. - Ostrava : Anagram, 2002. - 32 s. : barev. il., ukázky, vzorky - brož.

Teorie her a konflikty zájmů / Miroslav Maňas - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.

Teorie morfické rezonance : nová věda o životě. / Rupert Sheldrake ; [z anglického originálu přeložila Martina Brunnerová. ; přednášku Morfická rezonance a kolektivní paměť přeložil Vlastimil Marek]. - Vyd. 1. - Praha : Elfa, 2002. - 307 s. : il. ; 21 cm - váz.

Theory of electromagnetic field / Jan Macháč - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 187 s. : il. ; 30 cm - brož.


The Maritime frontier of Burma : exploring political, cultural and commercial interaction in the Indian Ocean World, 1200-1800. / edited by Jos Gommans, Jacques Leider - AmsterdamLeiden : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen : KITLV Press, 2002. - xii, 248 s. : il. ; 25 cm - brož. ; Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen


The road to Constantinople : sixteenth-century Ottoman towns through Christian eyes. / Luďa Klusáková ; [translation Anna Bryson]. - 1st ed. - Praha : ISV, 2002. - 245 s. : il., faksim. ; 20 x 26 cm - váz.

The role of degenerate states in chemistry / edited by Michael Baer, Gert Due Billing - Hoboken : Wiley-Interscience, 2002. - xvi, 803 s. : il. ; 24 cm - váz.

Thin films deposition of amorphous silicon and organosilicon compounds / Ota Salyk - Brno : Vutium, 2003. - 40 s. : il. ; 24 cm - brož.

Tibet - dny sváteční / fotografie Eric Lobo ; předmluva Katia Buffetrille. - České vyd. - [Zlín] : Tigris, [2002]. - 189 s. : barev. il. ; 28 x 28 cm - váz.

Toulky po mořském pobřeží / Karel Pecl ; [ilustrace Eva Beberová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Brio, 2003. - 95 s. : barev. il. ; 20 cm - váz.

Učíme se kreslit zvířátka / napsal Ray Gibson ; ilustrovala Amanda Barlowová. ; [z anglického originálu přeložila Petra Klůfová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 30 s. : barev. il. ; 22 x 22 cm - váz.

Udržitelný rozvoj a řízení rizik, pohrom a krizí / Jaroslav Mozga, Miloš Vítek - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 331 s. : il. ; 30 cm - brož.

U nás na zahradě - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - [20] s. : barev il. ; 21 cm - leporelo

Údolí Plakánek : dětský průvodce naučnou stezkou. / [text Lukáš Bílek, Petr Kareš ; ilustrace Lukáš Bílek, Robert Smolík]. - Vyd. 1. - Jičín : Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Křižánky, 2002. - 34 s. : il. ; 21 cm - brož.

Úvod do ekonomiky životního prostředí / Iva Ritschelová ... [et al.] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2002. - 96 s. : il. ; 30 cm - brož.


Úvod do politiky životního prostředí / Iva Ritschelová ... [et al.] - Vyd. 1. - V Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2002. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.


Velká voda (ve městě a v okrese) Strakonice / [Jelena Hálová, Jan Olejník, Ivana Říhová] - 1. vyd. - Strakonice : Městský úřad, 2002. - 143 s. : il. ; 20 x 22 cm - brož.

Vesmír v kostce / Stephen Hawking ; [z anglického originálu přeložil Martin Žofka]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 216 s. : barev. il., portréty ; 28 cm - váz.

Veterinární entomologie / Karel Chroust ... [et al.] - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, Fakulta veterinárního lékařství, Ústav parazitologie, 2003. - 94 s., 4 s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

Vliv těžby uranových rud na vývoj kontaminace hydrosféry Ploučnice v období 1966-2000 / Eduard Hanslík ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, 2002. - 148 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník / Luděk Zajíček - Vyd. 3. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 93 s. ; 24 cm - brož.

Využití energetické náročnosti při řízení tréninku vytrvalostních vícebojů / Jiří Suchý - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002. - 102 s. : il. ; 21 cm - brož.

Využití krevní plazmy jako bioindikátoru : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení. / Milada Vávrová - Brno : Vutium, 2003. - 32 s. : il. ; 24 cm - brož.

Výpočty pro jaderné chemiky : chemická termodynamika a reakční kinetika. / Rostislav Silber - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 92 s. : tab. ; 30cm - brož.

Výsledky, přesnost a nejistoty v oboru měření délek : sborník přednášek ze semináře, Brno 14. února 2002. / [editor Miroslav Skopal, Miroslav Tykal, Miroslav Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 72 s., [8] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.

V zóně smrti : příběhy o přežití ze světa horolezců. / Peter Potterfield ; [z anglického originálu přeložila Veronika Bártová]. - 2. vyd. - Vsetín : Altituda, 2001. - 308 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.


WDS '02 : "Week of doctorals students 2002". : 11th annual conference of doctoral students. : Prague, June 11, 2002 to June 14, 2002. Part III. Physics / J. Šafránková (editor) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - S. 427-627 : il. ; 30 cm - soubor ; brož.


WDS '02 : "Week of doctorals students 2002". : 11th annual conference of doctoral students. : Prague, June 11, 2002 to June 14, 2002. Part II. Physics of plasmas and ionized media / J. Šafránková (editor) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - S. 219-426 : il. ; 30 cm - soubor ; brož.

WDS '02 : "Week of doctorals students 2002". : 11th annual conference of doctoral students. : Prague, June 11, 2002 to June 14, 2002. Part I. Mathematics and computer sciences / J. Šafránková (editor) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 218 s. : il. ; 30 cm - soubor ; brož.

Zažili jsme povodeň : Karlín a Libeň 2002. : [výběr fotografií z výstavy Zažili jsme povodeň - Karlín a Libeň 2002, 7.-28.10.2002 Libeňská synagoga. / sestavili Karolina Ptáčková, Tomáš Květák] - Praha : Kulturní středisko MČ Praha 8, 2003. - 126 s. : il. (většina barev.), portréty ; 22 x 30 cm - Brož.

Záchrana genofondu památných stromů v Severočeském regionu / Ivo Tábor, Bohumil Reš, Marie Součková - PrůhonicePelhřimov : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Nová tiskárna, 2002. - 60, [54] s. barev. obr. příl. : barev. il., mapy ; 30 cm - brož.

Záchrana genofondu vybraných ohrožených taxonů v České republice / Jiří Žlebčík ... [et al.] - 1. vyd. - PrůhonicePelhřimov : Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví : Nová tiskárna, 2002. - 74 s. : il. ; 30 cm -

Základní analytická chemie pro studenty, pro něž analytická chemie není hlavním studijním oborem / František Opekar ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základní metody operační analýzy / Helena Brožová, Milan Houška - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 244 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Základy numerické matematiky / Jitka Segethová - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 146 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy petrologie / Jiří Matyášek, Miloš Suk - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 224 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Zákony 2003. 6. Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 400 s. ; 21 cm - Brož.

Zelená zleva? : historie ekologických stran v Evropě. / Pavel Pečínka - Vyd. 1. - Praha : G plus G, 2002. - 261 s. ; 21 cm - brož.


Zpověď druida : životadárný řád linií v přírodě. / Jan Johann Jaroslav - Praha : Dobra, 2002. - 267 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Zrození impéria : Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). / Michal Wanner - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2003. - 338 s. - brož.

Z pohádky do zahrádky : přírodovědné tvoření pro malé děti a jejich maminky. / [text a kresby Alena Uhříčková] - Brno : Rezekvítek, 2002. - 56 s. : il. ; 21 cm - brož.

Život se zvířaty / Zdeněk Jonáš - Vyd. 1. - Boskovice : Albert, 2002. - 119 s. ; 23 cm - brož.

100 divů světa : největší poklady lidstva na pěti kontinentech. / [texty Winfried Maass ... et al. ; z nizozemského vydání přeložila Martina Vojtová]. - 2. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2002 dotisk. - 207 s. : barev. il. ; 35 cm - váz.

199 řešených příkladů k Matematice I / Eva Hnátková, Šárka Dvořáková - 1. vyd. - V Praze : Česká zemědělská univerzita : NAROMA, 2002. - 60 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist