Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - G. Právo, veřejná správa, vojenství

za březen-duben 2003

Abeceda mzdové účetní 2003 - 12. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 415 s. ; 24 cm - kroužková vazba

Afroasijské právní kultury / Pavel Hungr, Věra Kalvodová - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 118 s. ; 21 cm - brož.

Aktuální otázky vodárenské biologie : 19. seminář. : 5.-6.2.2003 Praha. / [editor Jana Ambrožová] - 1. vyd. - Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor, 2003. - 258 s. : il. ; 30 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Aktuální příručka se vzory pro stavební praxi : od uzavření smlouvy až po dokončení a převzetí stavby. / Jitka Kylarová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Svazek 1. Soudní knihy města Loun / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2002. - 47 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Analýza nově zaváděných systémů NDC / Štěpánka Pollnerová - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 62, v s. : il., tab. ; 30 cm - Brož.

Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. / Zdeněk Kühn - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 419 s. ; 21 cm - brož.

Architektonický prostor - bariéry : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru architektura. / Jiljí Šindlar - Brno : Vutium, 2002. - 31 s. ; 24 cm - brož.

Ardeny: Operace Lítice : z historie pluku SS Wotan. / Leo Kessler - Vyd. 1. - Praha : Baronet : Knižní klub, 2002. - 218 s. ; 21 cm - Baronet ; váz

Art against death : katalog výstavy. / [texts writen by Vojtěch Blodig ... et al. ; translantion by Jan Valeška]. - 1st ed. - Prague : Oswald, 2002. - 255 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 33 cm - váz.


Autodoprava : ucelený soubor informací pro všechny provozovatele vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy. / Jiří Miletín ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor


Automobil "ve firmě" : 101 otázek a odpovědí z praxe. / Václav Pikal - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2003. - 93 s. ; 30 cm - brož.

Autoškola : pravidla, testy, značky. : aktualizováno k 1.1.2003. : určeno pro výuku v autoškolách a ke školení a přezkušování řidičů. / Ondřej Weigel - 8., aktualiz. vyd. - Praha : Computer Press, 2003. - iv, 216 s. : barev. il. ; 23 cm - brož.

Bezpečnost České republiky : právní aspekty situace po 11. září 2001. / Břetislav Dančák, Vojtěch Šimíček (eds.) - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 287 s. ; 20 cm - brož.

Bezpečný podnik : pracovní úraz. : evidence a náhrady škod podle nových předpisů. / [Tomáš Neugebauer] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosi práce, 2002. - 63 s. : tab. ; 21 cm - Brož.

Bohu díky : vzpomínky řeholní sestry na nucené práce v Německu a na dobu komunistické totality. / Marie Zdislava Čamrová - Vyd. 1. - Rosice u Brna : Gloria, 2002. - 20 s. : portrét ; 21 cm - brož.

Bydlení v České republice : informační brožura pro cizince. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 44 s. ; 21 cm - brož.

Bydlení - věc veřejná : sociální aspekty bydlení v České republice a zemích Evropské unie. / Martin Lux [... et al.] - 1. vyd. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 287 s. : tab. ; 23 cm - brož.

Bytová politika v České republice : sborník z konference ke grantovému projektu č. 402/01/0146. - Praha : Oeconomica, 2002. - 89 s. : il. ; 21 cm - brož.

Byty a katastr nemovitostí : podle právního stavu k 1.1.2003. / Květa Olivová, Bohumil Kuba, Marta Vávrová - 6. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 486 s. : il., plány, formuláře ; 24 cm - brož.

Celní hospodářství a daňová soustava / Radovan Kužel, Petr Průša - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.


Cestovní náhrady : redakční uzávěrka 27.1.2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.


Co nenajdete v zákoně o DPH / Slavomíra Svátková - 3. aktualiz., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2002. - 623 s. ; 31 cm - váz.

Criminality in 2001 / Alena Marešová ... [et al.] - 1st publ. - Prague : Institute of Criminology and social Prevention, 2002. - 107 s. : il. ; 21 cm - brož.

Černínové versus Kysíbelští / Jaroslav Čechura - Praha : Dokořán, 2003. - 211 s. : il., faksim. ; 21 cm - brož.

Červené kříže nad Vietnamem / David Freeman - 1. vyd. - Brno : Periskop, 2002. - 69 s. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Československo ve zvláštních službách : pohledy do historie československých výzvědných služeb 1914-1989. / Karel Pacner - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - díl 3 ; váz.

Českoslovenští legionáři : okres Kladno. / Václav Krůta a kolektiv - Kladno : Okresní úřad : Státní okresní archiv, 2002. - 189 s. : il., portérty ; 30 cm. - Váz.

Českoslovenští letci v polské obranné válce 1939 / Josef Váňa, Jan Rail - Praha : AVIS, 2003. - 203 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Česko-ruský odborný slovník policejně právní terminologie a kriminálního slangu / Oxana Dlouhá - Vyd. 1. - Praha : Police History, 2002. - 293 s. ; 21 cm - brož.

Česko-ruský právnický slovník / Marie Csiriková, Nataša Koníčková - Praha : Linde, 2002. - 568 s. ; 21 cm - brož.

Daně a poplatky - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998-. - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači


Daně z příjmů 2003 : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhláška a pokyny MF. : redakční uzávěrka 27.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.


Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001-. - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Verlag Dashöfer, 2003. - 1 sv. : il. ; 21 cm - 1 ; brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999-. - 2 sv. ; 19 cm - Dopl. 19. ; volné listy v pořadači

Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2002 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2003. : pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce. - 1. vyd. - Brno : Komora daňových poradců ČR, 2003. - 416 s. ; 24 cm - brož.

Daňové zákony a vyhlášky 2003 - Olomouc : ANAG, 2003. - 112 s. ; 30 cm - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2003. / [sestavení, úvod a komentáře] Hana Marková a Josef Hladký - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 112 s. ; 30 cm - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňový a účetní lexikon / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Dodatková ochranná osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin / Michaela Blažková, Eva Biskupová - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 49 s. ; 21 cm - brož.

Dokumentace investičního projektu : studie, basic design, detail design, provozní dokumentace. : doporučený standard. metodická řadad DOS M 10.01. / [redakce Vladimír Matějka] - 1. vyd. - Praha : Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 153 s. : il. ; 22 cm - brož.


Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000 : (analýza statistik rodinných účtů). / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Brno : VÚPSV, 2002. - 56, v s., [147] l. příl. : il. ; 30 cm - Brož.

Dráhy bydlení v ČR 1960-2001 : minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení. / Petr Sunega, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 97 s. : il. ; 29 cm - brož.

Důchodové pojištění : povinnosti zaměstnavatele od roku 2003. / Helena Pelikánová, Václav Šantrůček - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Dvě studie : jičínská katastrofa 1866 - K.H. Mácha. / Marie Šulcová - 1. vyd. - Varnsdorf : Kruh přátel muzea Varnsdorf, 2002. - 53 s. : il., faksimile ; 22 cm - brož.

Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení : koordinace sociálního zabezpečení. / [zpracoval úsek pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy Ministerstva práce a sociálních věcí ; uspořádala Gabriela Vopatová]. - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 259 s. ; 30 cm - brož.

Efekt bohatství - základní východiska, metody a výsledky : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Jan Kubíček - Praha : Oeconomica, 2002. - 29 s. ; 21 cm - brož.

Etymologiae / Isidor ze Sevilly - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000-. - 5 sv. ; 21 cm - 1-3 ; váz.

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika : politika pro občany - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 48 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.

Evropská unie a ochrana průmyslového vlastnictví / Světlana Kopecká - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 84 s. ; 21 cm - brož.

Evropská unie - právní systém / Martin Janků - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 163 s. ; 23 cm - brož.


Evropská unie : instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. / Ladislav Janíček, Miloš Drdla, Karel Rais - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 294 s. ; 23 cm - brož.


Evropská unie : vnitřní a vnější bezpečnost a ochrana základních práv (na pozadí boje s mezinárodním terorismem). / Bohumil Pikna - Praha : Linde, 2002. - 473 s. ; 21 cm - brož.

Evropské právo a podnik / Sylvaine Poillot-Peruzzetto, Monique Luby, Pavel Svoboda ; [z francouzského originálu přeložili Adéla Klírová, Robert Pelikán, Jan Převrátil]. - Praha : Linde, 2003. - 769 s. ; 22 cm - váz.

Evropský výcvikový modul pro základní ostrahu / Josef Černý - Vyd. 1. - ZlínPraha : Univerzita Tomáše Bati, Technologická fakulta : Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR, 2002 [i.e. 2003]. - 152 s. ; 30 cm - brož.

Feng-šuej : cesta k harmonii životního prostoru. / Caj-chung Šen ; [z anglického originálu přeložil Václav Klumpar]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2002. - 192 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Francouzsko-česká a česko-francouzská jazyková příručka NATO / [Vlasta Chalupecká, Stanislava Marková, Antonín Svěrák] - 1. vyd. - Praha : Prospektrum, 2002. - 495 s. ; 17 cm - brož.

Habitat en Republique Tchéque : brochure d'information destinée aux étrangers. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 52 s. ; 21 cm - brož.

Heydrich do Prahy - Eliáš do vězení : [dosud nepublikované svědectví z období protektorátu]. / Jaroslava Eliášová, Tomáš Pasák - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2002. - 244 s., [24] s. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Hitlerova válka / Edwin P. Hoyt ; [z amerického originálu přeložil Lubomír Kotačka]. - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : Beta : Jiří Ševčík, 2003. - 431 s., [32] s. obr. příl. ; 21 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Hitler a konec Třetí říše : historická skica. / Joachim Fest ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Opava]. - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2002. - 190 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 6. aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2003. - 203 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Holky! Braňte se!, aneb, Sama sobě bodyguardem : učebnice sebeobrany pro dívky s manuálem pro rodiče. / Gerhard Schmitt - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 91, 16 s. : il. ; 20 cm - brož.

III. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : sborník. : 26.-27.3.2002, Olomouc. / [uspořádali Milan Valenta, Eva Rádlová] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, 2002. - 448 s. ; 21 cm - brož.


Italská mafie a její podnikání / Pino Arlacchi ; [z italského originálu přeložila Hana Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jaká práva mám v zaměstnání? / Jiří Nolč - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - x, 86 s. ; 21 cm - brož.

Jak přežít v přírodě : 150 návodů na řešení náročných životních situací. / Clive Johnson - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2002. - 320 s. : il. ; 17 cm - váz.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 1. Právo, normotvorba, veřejný pořádek / Petr Průcha a kolektiv - 1. vyd. - BrnoPraha : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta : Institut pro místní rozvoj, 2002. - 126 s. ; 30 cm - brož.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 2. Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta : Institut pro místní správu, 2002. - 135 s. : il. ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 3. Sociální a technická infrastruktura / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 135 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 4. Strategie komunikace řízení / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 128 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak se chránit před terorismem / [s využitím zahraničních podkladů připravilo Oddělení pro komunikaci s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR ; odpovědná redaktorka Jarmila Xaverová]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 11 s. ; 15 cm - brož.

Jak se volí prezident : výběr z článků k prezidentským volbám, MF DNES, 2002-2003. / Karel Steigerwald ; [ilustrace Vladimír Jiránek]. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.


Jednatelem bez rizika : konkrétní možnosti zajištění jednatele s.r.o. proti riziku vyplývajícímu z osobní odpovědnosti. / Alena Pospíšilová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor


Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2003 / Petr Ryneš - Ostrava : ANAG, 2003. - 388 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jednoduché účetnictví pro podnikatele 2003 : podle právního stavu k 1.1.2003 - v souladu s novou vyhláškou. / Jan Linhart - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 96 s. ; 23 cm - brož.

Jednotky japonského armádního letectva Díl 1.. / [text a ilustrace] Jaroslav Fišer - 1. vyd. - Libanice : Fišer Jaroslav, 2003. - 64 s. : barev. il. ; 30 cm - díl 1 ; brož.

Judaismus, politika a stát Izrael / Marek Čejka - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 240 s. : il., mapy, portréty ; 21 cm - brož.

Kati ve službách císařů / Karel Štorkán - Vyd. 1. - Praha : Šulc a spol., 2003. - 306 s. : il. ; 21 cm - váz.

Koncepce vědecké práce a výuky v oboru soudní inženýrství : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru "Soudní inženýrství". / Albert Bradáč - Brno : Vutium, 2003. - 32 s. : il. ; 24 cm - brož.

Kontrola spojování soutěžitelů / Stanislav Dvořák - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 112 s. ; 23 cm - brož.

Krizové řízení I : (legislativa a teoretická východiska). / Jiří Víšek, Zdeněk Kovařík - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství PA ČR, 2001. - 106 s. : il. ; 30 cm - brož.

Krizové řízení / Magdalena Hrabánková, Dana Procházková - Praha : EKO-CONSULT, 2002. - 79 s. : il. ; 30 cm + 1 příl.. - brož.

Křičí hlasem zrady! / Václav Novák - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Hans Dens, 2003. - 199 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Kultura proti smrti : katalog výstavy. / [texty napsali Vojtěch Blodig ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Oswald, 2002. - 255 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 33 cm - váz.


Kultur gegen den Tod : katalog výstavy. / [Autoren der Texte Vojtěch Blodig ... et al. ; übersetzung von Peter Zieschang]. - 1. Ausg. - Prag : Oswald, 2002. - 255 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile ; 33 cm - váz.


Kvalita sociálních služeb v poradenství : metodika hodnocení. / [uspořádal Vladimír Sklenář] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 92 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Legionáři : rodáci, občané a obyvatelé obcí okresu Semily. / Daniela Vondráčková - Semily : Okresní úřad, 2002. - 173 s. : il. ; 23 cm - brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Lidská práva v evropském kontextu : sborník z konference uspořádané dne 17. září 2002 Centrem pro evropská studia a Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. / editor Marta Goňcová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 225 s. ; 21 cm - brož.

Limity využití území : celostátně platné limity. : praktická příručka. / [Vladimír Hyvnar ... et al.] - Brno : Ústav územního rozvoje, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy v pořadači

Living in the Czech Republic : information brochure for foreigners. / kolektiv autorů - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 48 s. ; 21 cm - brož.

Majetek státu v platné právní úpravě / Petr Havlan - Praha : Linde, 2003. - 442 s. ; 21 cm - brož.

Malá encyklopedie českých právníků / Karolina Adamová, Pavel Mates - Praha : Linde, 2002. - 184 s. ; 15 cm - brož.

Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění / Bohuslav Sekerka - Praha : Profess Consulting, 2002. - x, 397 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.


Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu / Pavel Šturma, Jana Nováková, Veronika Bílková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvi, 362 s. ; 23 cm - brož.


Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv / Pavel Šturma - 2., dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - ix, 152 s. ; 24 cm - brož.

Mezinárodní smlouvy na ochranu průmyslového vlastnictví - Vyd. 1. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 273 s. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek : (Vídeňské třídění). - 5. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - xx, 131 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní výzkum obětí trestné činnosti v Praze v roce 2000 / autorka zprávy a garantka výzkumu za Českou republiku Milada Martinková - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 87 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mizerové, aneb, Jak přimět muže, aby nám neubližovali, a zároveň neklesnout na jejich úroveň / Jay Carter ; [ilustrace Dan Hochstatter. ; z angličtiny přeložila Jana Šilhanová]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2002. - 127 s. : il. ; 21 cm - váz.

Mnichov 1938 v řeči archivních dokumentů : (komentář k edici Státního ústředního archivu v Praze Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu, 1938-1945). / komentář zpracoval Zdeněk Šamberger - Vyd. 2., dopl. - Praha : Státní ústřední archiv, 2002. - 188 s. ; 21 cm - brož.

Nabídka kurzů krizového managementu a hospodářských opatření pro krizové stavy v roce 2003 - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 9 s. ; 21 cm - brož.

National action plan to combat terrorism / [editors Jana Horáková, Oldřich Krulík, Jiří Doležel] - Ed. 1. - Prague : Themis, 2002. - 63 s. ; 29 cm - brož.

NATO Operace na podporu míru / Jaromír Zůna - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 127 s. : il. ; 21 cm - brož.

Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR / Marie Čermáková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, 2002. - 141 s. : il. - brož.

Národní akční plán boje proti terorismu / [editoři Jana Horáková, Oldřich Krulík, Jiří Doležel] - Praha : Themis, 2002. - 55 s. ; 29 cm - brož.

Nástin vybraných problémů forenzní psychologie / Jan Sochůrek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 2 sv. ; 30 cm - 1 ; brož.


Nemovitosti, byty a nebytové prostory, jejich právní a daňový režim / Ariana Bučková, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xvi, 213 s. ; 23 cm - brož.

Není spravedlnosti na zemi / Oldřich Stránský ; uspořádal Teodor Marjanovič. - Středokluky : Zdeněk Susa, 2002. - 164 s., [8] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Neziskový sektor a veřejná správa : sborník příspěvků z work shopu ... den 2.5.2002 v Jindřichově Hradci. / [editor Jana Krbová] - Praha : Oeconomica, 2002. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Neznalost zákona neomlouvá : průvodce džunglí zákonů. / Pavla Benátčanová, Ivo Jahelka - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 226 s. ; 22 cm - váz.

Němečtí výsadkáři : ilustrované dějiny německých výsadkářů ve 2. světové válce. / Chris McNab - 1. české vyd. - Praha : Svojtka & Co., 2003. - 176 s. : il. ; 25 cm - váz.

Normalizace československé armády na počátku 70. let / Sylvestr Chrastil - Brno : Vojenská akademie, 2002. - 201 s. ; 21 cm - brož.

Nová arteterapie v psychopedii / Miroslav Klivar - Vyd. 1. - Praha : Balt-East, 2002. - 63 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové správní obvody v ČR : základní data. / zpracoval Odbor veřejných databází - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 43 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Obchodní právo - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Občanské právo hmotné Sv. 3. / [uspořádali Marta Knappová, Jiří Švestka] - 3. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : ASPI, 2002. - 330 s. ; 21 cm - soubor

Občanské právo hmotné / Alexander Šíma - 1. vyd. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 115 s. ; 30 cm - brož.

Občanský zákoník a související předpisy : podle stavu k 7.2.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 256 s. ; 24 cm - brož.

Občanský zákoník : poznámkové vydání s judikaturou a novou literaturou (včetně věcného rejstříku). : podle právního stavu k 1.1.2003. / uspořádali a poznámkami k textu opatřili Milan Holub, Josef Fiala, Jaroslav Bičovský - 9. dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 831 s. ; 21 cm - brož.


Obhajoba obviněného / Pavel Vantuch - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xvi, 457 s. ; 23 cm - brož.

Obsah územně plánovací dokumentace / Martin Tunka - Vyd. 1. - Praha : Arch, 2003. - 191 s. ; 23 cm - brož.

Oceňování : zákon o oceňování majetku. : vyhláška o oceňování majetku. : další předpisy. : redakční uzávěrka 15.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 240 s. : il. ; 24 cm - brož.

Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl / Michal Šalomoun - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xv, 156 s. : il. ; 24 cm - brož.

Ochrana vlastnictví a držby v občanském zákoníku / Jiří Spáčil - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 216 s. - brož.

Ochranná známka Společenství / Světlana Kopecká - Vyd. 1. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 70 s. ; 21 cm - brož.

Odpadové hospodářství : praktická příručka pro řešení problematiky odpadů včetně obalových. / Bohumil Beneš ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Odpisy majetku nově : z účetního i daňového pohledu. : [příklady. / H. Čermáková] - 9. přeprac. a rozš. vyd. - Ostrava : Mirago, 2003. - 128 s. ; 21 cm - brož.

Odpisy 2003 / Vladimír Pelc - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 228 s. ; 21 cm - brož.

Osobní účty ve zdravotním a penzijním pojištění / Robert Holman - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002. - 86 s. : il. ; 21 cm - brož.

Osudový omyl generála Vlasova : literárně dokumentární koláž. / Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Rodiče, 2003. - 356 s., [20] s. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Osvobození zvířat / Peter Singer ; [z anglického originálu přeložil Zdeněk Janík a Zuzana Gabajová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2001. - 259 s. : il. ; 21 cm - váz.

Patentové informace na Internetu / Dobroslav Pičman - 2., dopl. a přeprac. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 122 s. : il. ; 21 cm - brož.


Penzum : základy znalostí z myslivosti. / zpracoval Zdeněk Štěpánek a kolektiv - 5., nově přeprac. vyd. - Praha : Druckvo-Tisk, 2003. - 428 s., [38] s. barev. obr. příl. : il., noty, formuláře ; 30 cm - brož.

Personální otázky veřejné správy : Tempus Phare Joint European Project No: 14304. / Jiří Kovář, Hana Fachinelli - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2000. - 25 s. : tab. - brož.

Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786 / Vladimír Spáčil - Olomouc : Státní okresní archiv, 2001. - 415 s. ; 25 cm - váz.

Plánování území a projektování staveb : praktická příručka. : výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry. / Jiří Plos ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2003. Průvodce podvojným účetnictvím včetně aktuálních změn v metodice účetnictví od 1.1.2003 / Petr Ryneš - Olomouc : ANAG, 2002. - 743 s. ; 21 cm - brož.

Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / Vlasta Karásková, Zuzana Hanelová, editorky] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2002. - 74 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pojištění mezinárodní přepravy / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Postup policie při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví / Miroslav Němec - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 80 s. : il. ; 30 cm - brož.

Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Pozor, červená! / [ilustrace] Antonín Šplíchal ; [texty cvičení Ivana Kazdová]. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : vše il. ; 38 cm - leporelo

Pracovní právo : úplné znění. : texty zákonů. / zpracovali Jan Přib, Vladimír Voříšek - Praha : C.H. Beck, 1998-. - 2 sv. ; 19 cm - Dopl. 23. ; volné listy v pořadači

Pracovní právo - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor


Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně nebezpečných / Marie Adámková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Praktická příručka technických požadavků na výstavbu s odborným výkladem stavebně-technických předpisů a norem / Milan Vlček ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Prameny práva životního prostředí : výběr aktuálních znění zákonů s úvodními komentáři. / uspořádali a úvodními komentáři opatřili Martin Smolek, Tereza Tichá - Vyd. 1. - Praha : IFEC, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - 1 ; brož.

Práva a povinnosti představenstva a dozorčí rady a. s : praktická příručka pro organizační a finanční řízení a.s. a pro úspěšné zvládnutí osobní odpovědnosti členů představenstva a dozorčí rady. / Bohuslav Klein ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Právní dějiny mimoevropských zemí : (stručný nástin). / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml. - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. - 182 s. ; 21 cm - brož.

Právní raadce starosty Základní dílo - září 2002. / [editoři] Václav Henych, Jiří Kaucký - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.

Právní raadce starosty 1. aktualizace - prosinec 2002. / [editoři Václav Henych, Jiří Kaucký] - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.

Právo duševního vlastnictví / Martin Boháček, Ladislav Jakl - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 324 s. ; 21 cm - brož.

Právo v praxi MŠ - Praha : Josef Raabe, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Právo / Bohuslav Halfar a kolektiv - 2. přeprac. a dopl. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2003. - 296 s. ; 30 cm - brož.

Prevence sociálně patologických jevů : manuál praxe. / Vratislav Pokorný, Jana Telcová, Anton Tomko - Vyd. 3., rozšíř. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. - 186 s. ; 24 cm - brož.


Primární prevence 2 : sborník pro školní metodiky prevence. / [uspořádala Marcela Juráková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy, 2002. - 125 s. : il. ; 21 cm - brož.


Probace v Evropě / Jack Derks ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 162 s. : il. ; 21 cm - brož.

Probace - poznatky ze zahraničí - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Problém nacistické právní filosofie / Viktor Knapp - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 239 s. ; 21 cm - váz.

Program snižování kriminality : analýza nákladů a zisků: směrnice pro hodnotitele. / Sanjay Dhiri, Sam Brand ; překlad z angličtiny Daniel Soukup. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích / Daniel Weinhold - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xiii, 136 s. ; 23 cm - brož.

Proživannja v Čes'kij respublici : informacijna brošura dlja inozemciv. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 56 s. ; 21 cm - brož.

Pro prevenci sociálně patologických jevů / editoři Eva Švarcová, Robert Čapek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Průmyslověprávní informace / Karel Čada - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 79 s., příl. v různém stránkování : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce personální praxí - Praha : C. H. Beck, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - 2002(ZÁŘÍ-ŘÍJ) ; volné listy v pořadači

Přehledy : (předpisy, informace). - 3. aktualizované vyd. - Praha : GAS, 2002. - 80 s. : il., tab. ; 21 cm - brož.

Přehled platných právních předpisů od roku 1945 - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači


Přestupkové právo : komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisících předpisů. : podle právního stavu k 1.1.2003. / Zdeněk Červený, Václav Šlauf - 10. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 431 s. ; 21 cm - brož.


Přes krvavé řeky : československý východní odboj bez cenzury a legend. / Karel Richter - 1. vyd. - Praha : Ostrov, 2003. - 319 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Příběh čaje / Soňa, Zdeněk a Michal Thomovi ; [fotografie Zdeněk Thoma ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 398 s. : il. (většinou barev.) ; 31 cm - váz.

Příklady a klauzurní práce z trestního práva hmotného a procesního / Rudolf Vokoun ... [et al.] - 4. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 75 s. ; 30 cm - brož.

Případy amerického soudce / Radim Seltenreich - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2002. - 55 s. : il. ; 22 cm - brož.

Příručka pro starostu : Váš osobní rádce. / Peter Samčík ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Psychologické poradenství v sociální práci / editor Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2002. - 199 s. : il. ; 23 cm - brož.

Pullach s.r.o. : Spolková zpravodajská služba v akci. / Udo Ulfkotte ; [z německého originálu přeložila Marie Goldmannová]. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 276 s. ; 21 cm - váz.

Romská minorita a postupy integrace : závěrečná zpráva z výzkumu. / odpovědná řešitelka výzkumu Markéta Štěchová ; spoluřešitelé Kazimír Večerka ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Rozpočtová skladba po novele v roce 2003 a praktické příklady : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2002. - 204 s. ; 24 cm - brož.

Rusko-český právnický slovník / Marie Csiriková, Nataša Koníčková - Praha : Linde, 2002. - 527 s. ; 21 cm - brož.

Řízení a správa společností (Corporate governance) / Michal Malý, Michal Theodor, Jaromír Peklo - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.


Samosprávné podnikatelské instituce : monografie. / Malach A., Šelešovský J., Ustohal M. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 113 s. : il. ; 21 cm - brož.


Sbírka příkladů z obchodního práva : (pro potřeby seminárního studia). / Karel Eliáš, Ondřej Hanák a kolektiv - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xviii, 168 s. ; 24 cm - brož.

Sborník z kolokvia "Manažerské disciplíny" : konaného v rámci akcí k 10. výročí založení Policejní akademie České republiky v Praze dne 29. ledna 2002.... / sestavili Milan Kný a Josef Požár ; úvodní a průvodní slovo Milan Kný. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 87 s. ; 29 cm - brož.

Sebeobrana zaměstnance, aneb, Jak přežít v zaměstnání / Marcela Kubínková a kolektiv - Praha : Sondy, 2002. - 151 s. : il. ; 21 cm - brož.

Síla zákona : "mystický základ autority". / Jacques Derrida ; [z francouzského originálu přeložil Miroslav Petříček jr.]. - Vyd. 1. - Praha : OIKOYMENH, 2002. - 87 s. ; 21 cm - brož.

Slovník sociálního zabezpečení / Anna Arnoldová - 1. vyd. - Praha : Galén, 2002. - 461 s. ; 23 cm - váz.

Služební zákon / Antonín Kottnauer, Helena Úlehlová, Jan Přib - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2002. - 335 s. ; 21 cm - brož.

Smlouvy, pakty, dohody : slovník mezinárodně politických a diplomatických aktů. / Zdeněk Veselý - 1. vyd. - Praha : Epocha, 2002. - 161 s. ; 22 cm - váz.

Social dialogue on pension reforms in EU applicant countries - Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 2002. - 28 s. ; 30 cm - Brož.

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných podle právního stavu k 1.1.2003 / Jiří Šmíd, Marta Ženíšková - 8., aktualiz. a dopl. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 149 s. ; 21 cm - brož.

Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu / František Balák, František Púry a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2001-. - 4 sv. ; 25 cm - sv. 15 ; brož.

Soukromý právník pro podnikatele : aktuální vzorové smlouvy s komentářem pro každodenní obchodní styk. / Pavel Běhounek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Společnost s ručením omezeným a její jednatel : vzory a příklady k dosažení úspěchu v každodenní praxi jednatelů a společníků. / Petr Bílý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor


Společnost s ručením omezeným : právní vztahy, daně, účetnictví. : zakládání s.r.o., fungování s.r.o., společnost a společníci, přeměny a zánik s.r.o. / Zdeněk Burda ... [et al.] - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Správa a pronajímání bytových a nebytových prostor : praktická příručka pro pronajímatele, správce a bytová družstva. / Vladimír Plecitý ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Správní delikty podle zákona o účetnictví : (smíšené správní delikty). / Eva Horzinková, Jan Huleš - Praha : Linde, 2003. - 165 s. ; 21 cm - brož.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností / zpracovala Krajská reprezentace Liberec - Liberec : Český statistický úřad, 2003. - 82 s : il., mapy ; 30 cm - brož.

Správní právo : obecná část. / Václav Kricner, Jiří Masařík - 3. aktualiz. vyd. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 138 s. ; 30 cm - brož.

Správní řád : komentář. / Vladimír Vopálka, Věra Šimůnková, Miloslav Šolín - 2. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xvii, 392 s. ; 20 cm - váz.

Správní řád : komentář. : (poznámkové vydání). : [podle stavu k 1.1.2003]. / sestavili, uspořádali a komentářem opatřili Eva Matrasová ... [et al.] - 11. aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 440 s. ; 21 cm - brož.

Srovnávací obchodní právo I. / Zbyněk Švarc a kol. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 134 s. ; 21 cm - brož.

Stalingrad : osudné obklíčení. / Antony Beevor ; [z amerického originálu přeložil Vladimír Fuksa]. - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : BETA-Dobrovský : Ševčík, 2003. - 350 s., [16] s. obr. příl. : il. ; 24 cm - Beta - Pavel Dobrovský ; váz.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. Základní dílo - září 2002. / [editoři] Marek Fujdiak, Lenka Pokorná - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.


Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. 1. aktualizace - prosinec 2002. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.


Stavební zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem, souvisící a prováděcí předpisy. : podle stavu k 1.1.2003. / Jiří Doležal, Jan Mareček, Oldřich Vobořil - 8. aktualiz. a přeprac. vyd. - Praha : Linde, 2003. - 1009 s. ; 21 cm - váz.

Stavební zákon : redakční uzávěrka 7.2.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Státní zastupitelství : historie, současnost a perspektivy. / Libor Nedorost ... [et al.] - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 519 s. ; 21 cm - brož.

Stručné dějiny diplomacie / Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - ix, 346 s. ; 24 cm - brož.

Studijní text základů práva pro distanční studium / Vít Procházka - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 36 s. ; 21 cm - brož.

Systémy trestní justice v Evropě a Severní Americe : Česká republika. / zpracovali Zdeněk Karabec, Simona Diblíková, Petr Zeman - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 150 s. ; 21 cm - brož.

Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině : průvodce pro zdravotníky a profesionální pečovatele. / [sestavila Tamara Tošnerová ve spolupráci se sdružením Hestia a Českým helsinským výborem] - 2. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, Ambulance pro poruchy paměti, 2002. - 60 s. ; 21 cm - brož.

Technika administrativy a bankovního styku / Růžena Krninská - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 219 s. ; 30 cm - brož.

Technologie provozu prádelen ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro odborná učiliště / Daniela Karnasová - 1. vyd. - Praha : Septima, 2002. - 70 s. : il. ; 21 cm - brož.

Teoretické problémy práva na prahu 21. století : pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc.. / editor Aleš Gerloch - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 236 s. ; 21 cm - brož.

Teorie a metody sociální práce : studijní texty pro distanční studium. / Eva Klimentová - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2001-. - 3 sv. ; 29 cm - 1 ; brož.

The Constitutional Court of the Czech Republic : selected decisions 1993-2001. Volume I. - Praha : Linde, 2002. - 406 s. ; 21 cm - volume 1 ; brož.


To bylo Dachau / Stanislav Zámečník - 1. vyd. - PrahaLitomyšl : Paseka, 2003. - 402 s., [32] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Trestní právo hmotné : obecná část. / Vladimír Krupka, Pavel Němec - Vyd. 4. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 110 s. ; 30 cm - brož.

Trestní právo procesní / Dagmar Císařová ... [et al.] - 2. podstatně přeprac. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 757 s. ; 21 cm - brož.

Trestní zákon : komentář. / Pavel Šámal, František Púry, Stanislav Rizman - 5., přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xx, 1582 s. ; 23 cm + 1 příl. (107 s. ; 23 cm). - váz.

Uvádění výrobků technických zařízení budov na trh v České republice a související právní předpisy : seminář. : sborník přednášek. : Praha, 9.5.2002. / [Antonín Chyba a kolektiv] - Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2002. - 48 s. : tab. ; 29 cm - brož.

Účetnictví podnikatelů 2003 : redakční uzávěrka 5.12.2002. - Ostrava : Sagit, 2002. - 160 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací 2003 / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - 2., upr. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 136 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy


Účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, ve znění vyhlášky č. 505/2002 Sb. / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2003. - 325 s. ; 21 cm - brož.

Úplné znění Zákona České národní rady č. 283/1991 Sb. ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 64 s. ; 15 cm - brož.

Úplné znění Zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii, související právní normy, ze kterých vyplývají další oprávnění nebo povinnosti pro strážníky obecní policie - 7. vyd. - Praha : Armex, 2003. - 56 s. ; 15 cm - brož.

Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Díl 2. Práva a svobody / Václav Pavlíček a kolektiv - 2. dopl. a podstatně rozš. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 1164 s. ; 22 cm - váz.

Ústava České republiky : podle stavu k 14. 2. 2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Ústavní soudnictví / Vladimír Sládeček - 2., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xii, 252 s. - brož.

Ústavnost a český ústavní vývoj / Josef Zimek - 2. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 179 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do sociální politiky / Jan Kotous, Gabriela Munková, Pavel Peřina - 3. upr. a dopl. vyd. - Praha : Vodnář, 2003. - 106 s. ; 21 cm - brož.

Úvod do soukromého práva / Jan Hurdík, Josef Fiala, Milana Hrušáková - 2., rozš. a upr. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 158 s. ; 21 cm - brož.

Van de nh o tai cong ha séc : thông tin cho ngui ngoai quoc. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 37 s. ; 21 cm - brož.

Vatikánský špión / Jakub A. Zemek - 2., opr. vyd. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2002. - 119 s. ; 21 cm - brož.


Veřejná správa / Richard Pomahač, Olga Vidláková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 278 s. ; 24 cm - brož.


Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti. / Jan Vláčil - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 323 s. ; 21 cm - brož.

Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce / J. Vykoukal a kolektiv - Praha : Dokořán, 2003. - 405 s. ; 21 cm - brož.

Vojáci, kteří neztratili svou čest : sborník vzpomínek československých vojáků na srpen 1968 a následná léta normalizace československé armády. / Jiří Novotník, Sylvestr Chrastil (ed.) - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 191 s. : il., faksimile ; 24 cm - brož.

Vybrané kapitoly finančního práva / Miroslav Protivinský, Pavel Zelenka - Vyd. 2. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly obchodních dovedností I / Daniela Hrubá, Marta Regnerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z obchodního a živnostenského práva / Petr Baierl - Vyd. 1. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 115 s. ; 30 cm - brož.

Vydržení v českém právu / Bohuslav Petr - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 215 s. ; 23 cm - brož.

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí ve znění vyhlášek č. 477/199l Sb., 340/1992 Sb., 3/1994 Sb., 54/1996 Sb., 109/1978 Sb., 434/2000 Sb. a 330/2002 Sb. : úplné znění s komentářem. / Alexander Hykel, Dušan Havel - Ostrava : Montanex, 2003. - 209 s. : il. ; 21 cm - brož.

Vyhláška, kterou se stanoví účetní osnova a účetní metody pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví : vyhláška MF ČR, kerou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. - Praha : VOX, [2002]. - 39 s. ; 30 cm - brož.

Výhry nad zločinem / Jan Stach, Miroslav Kučera - Vyd. 1. - Praha : Rodiče, 2002. - 196 s. ; 21 cm - váz.


Výrobce a prodejce potravin : praktická příručka. : označování, posuzování shody, systém kritických bodů, prodej. / Bedřich Škopek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.


Výuka veřejné ekonomiky a správy na vysokých školách v ČR : 2. pedagogický seminář. : sborník příspěvků. : Ostrava, 4.9.2002. / editor Hana Fachinelli - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2002. - 37 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vývoj cen aktiv a hospodářský cyklus : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Stanislav Šaroch - Praha : Oeconomica, 2002. - 26 s. ; 21 cm - brož.

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení ve věcech: občanskoprávních, obchodních včetně konkursu a vyrovnání, rodinných, pracovních, dědických, exekučních, správních / Milan Holub, Marta Škárová a kolektiv - 2., podstatně přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 1074 s. ; 20 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Vzory smluv a právních podání - Praha : Systém ekonomických a právních informací, [1999]-. - 2 sv. ; 21 cm - brož.

Vztahy podnikatelské sféry k státu / Růžena Krninská - 1. vyd. - České Budějovie : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.

Wing Ding : paměti zadního střelce. / Eugene T. Carson ; [překlad z angličtiny Jaroslav Horvát]. - Nový Jičín : Ben Nevis, 2002. - 196 s., [14] s. obr. příl. ; 21 cm - váz.

Zadávání veřejných zakázek v praxi / Radek Jurčík - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xi, 209 s. ; 23 cm - brož.

Zaměstnavatelé a zaměstnanci : praktické odpovědi na otázky z pracovního práva. / Věra Hrouzková - Praha : Linde, 2003. - 76 s. ; 24 cm - brož.

Zapomenutá princezna / Laurent Joffrin ; [z francouzského originálu přeložila Dagmar Slavíkovská]. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 2003. - 416 s. ; 21 cm - váz.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 111 s. : tab. ; 30 cm - brož.


Základy policejní pyrotechnické činnosti / Ivo Hrazdíra, Milan Kollár - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2001. - 154 s. : il. ; 29 cm - brož.


Základy práva obchodních společností s příklady a otázkami / Jarmila Pokorná - 2. dopl. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 137 s. : il. ; 21 cm - brož.

Základy práva / Jiří Osadník - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 51 s. ; 30 cm - brož.

Základy směnečného práva / Radim Chalupa - Praha : Linde, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Základy teorie a metod sociální práce / Libor Novosad Díl I.. Uvedení do sociální fenomenologie a teorie sociální práce : globální východiska a trendy v sociální práci se zřetelem k situaci v ČR. / Libor Novosad - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 48 s. ; 30 cm - brož.

Základy teórie práva / Eva Ottová - Vyd. 1. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2002. - 179 s. ; 30 cm - brož.

Základy ústavního práva České republiky / Vlastislav Man - Vyd. 1. - Brno : Vysoká škola Karla Engliše v Brně, 2002. - 127 s. ; 21 cm - kroužková vazba

Zákony o územní samosprávě : (texty zákonů s výkladem). : Zákon o obcích (obecní zřízení), Zákon o hlavním městě Praze, Zákon o krajích (krajské zřízení), Zákon o úřednících územních samosprávných celků, Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. / Karel Svoboda ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 2003. - 507 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2003. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2003 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 560 s. ; 21 cm - Brož.

Zákony 2003. 2. Sborník úplných znění zákonů obchodního, občanského a trestního práva a souvisejících předpisů platných k 1.1.2003 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 672 s. ; 21 cm - Brož.

Zákony 2003. 3. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti pracovního práva k 1.1.2003 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 592 s. ; 21 cm - Brož.


Zákony 2003. 4. Sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti stavebního řízení, katastru nemovitostí, bydlení a požární bezpečnosti k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 416 s. ; 21 cm - Brož.


Zákony 2003. 5. Sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 400 s. ; 21 cm - Brož.

Zákony 2003. 6. Sborník úplných znění zákonů z oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření energií k 1.1.2003 - Český Těšín : Poradce, 2003. - 400 s. ; 21 cm - Brož.

Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění k 1.1.2003 : komentář a související předpisy. / Pavel Klabík - Vyd. 4. dopl. - Praha : Eurounion, 2003. - 286 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o finanční kontrole v praxi a předpisy související / Bohdan Dvořák, Jana Dvořáková - Pardubice : Nakladatelství Český a moravský účetní dvůr, 2003. - 260 s. ; 22 cm - brož.

Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.2002. / Zuzana Císařová, Veronika Křesťanová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 93 s. ; 20 cm - brož.

Zákon o rodině : redakční uzávěrka 8.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 128 s. ; 24 cm - brož.

Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s účinností od 1.1.2003 : zákon č.312/2002 Sb.. / Marie Korotvičková ... [et al.] - Praha : Sondy, 2002. - 211 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o vlastnictví bytů : komentář. / Josef Fiala, Marek Novotný, Jaroslav Oehm - 2., dopl. a přeprac. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxi, 452 s. ; 21 cm - váz.

Zákon o vodovodech a kanalizacích : zákon č. 274/2001Sb., v úplném znění k 1. lednu 2003 s rozšířeným komentářem. : vyhláška č. 428/2001 Sb., s komentářem. / Vladimír Chaloupka ... [et al.] - 2. vyd. se změnami reformou veřejné správy - Praha : Sondy, 2003. - 199 s. ; 21 cm - brož.

Zbraně a střelivo mezi paragrafy : [zákon č. 19/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu se všemi prováděcími předpisy a komentářem]. / Jan Komenda - 1. vyd. - Modřice : Josef Tůma, 2003. - 266 s. : il., formuláře ; 21 cm - brož.

Zbraně a střelivo : právní úprava a zkušební otázky. - Vyd. 1. - Praha : Themis, 2002. - 153 s. : formuláře ; 29 cm + 1 disketa. - brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2003 / Petr Pelech - 11. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.


Zdravotnické právo : pro praxi a posluchače lékařských fakult. / Lubomír Vondráček, Hana Kurzová - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 142 s. : faksimile ; 21 cm - brož.

Zdravotní pojištění : podle stavu k 1.3.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 240 s. ; 24 cm - brož.

Zrození impéria : Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). / Michal Wanner - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2003. - 338 s. - brož.

Železná opona : česko-bavorská hranice 1948-1989. / Tomáš Jílek, Alena Jílková - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 48 s. : il., mapy (některé barev.) ; 21 x 30 cm - brož.

Žil'jo v Češskoj respublike : informacijonnaja brošjura dlja inostrancev. / [kolektiv autorů] - 1. vyd. - Praha : Poradna pro integraci, 2002. - 56 s. ; 21 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Živnostenský zákon v praxi / Eva Horzinková - 4., aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 307 s. ; 21 cm - brož.

11. průzkumná rota : červenec 2001 - únor 2002. / [editor Jan Procházka] - [Prague] : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2002. - 1 soubor pohlednic (31 vol. l.) ; 13 x 18 cm - volné listy v obálce

1. česko-slovenský prapor KFOR : únor 2002 - září 2002. / [editor Jan Procházka] - [Prague] : Ministry of Defence of the Czech Republic - Military Information and Service Agency, 2002. - 1 soubor pohlednic (31 vol. l.) ; 13 x 18 cm - volné listy v obálce

--a srdce bila dál : (tichý hold statečným vojákům a partyzánům). / Otto Dufek - Vyd. 1. - Praha : Futura, 2002. - 205 s. : il., portréty ; 20 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist