Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 2003

Abeceda mzdové účetní 2003 - 12. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 415 s. ; 24 cm - kroužková vazba

Agroturistika / Marie Pourová - Vyd. 1. - V Praze : Credit, 2002. - 123 s. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk : aktuální příručka určená pro každodenní praxi. / Veronika Sekerová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Analýza rozdílů ve výši příjmů mužů a žen - navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace / Drahomíra Fischlová - Praha : VÚPSV, 2002. - 63, 14, v s. : il. ; 30 cm - Brož.

Automobil "ve firmě" : 101 otázek a odpovědí z praxe. / Václav Pikal - Vyd. 2., přeprac. - Praha : ASPI Publishing, 2003. - 93 s. ; 30 cm - brož.

Bertrand price undercutting: a brief classroom demonstration / Andreas Ortmann - Prague : CERGE-EI, 2002. - 13 s. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Bezpečný podnik : pracovní úraz. : evidence a náhrady škod podle nových předpisů. / [Tomáš Neugebauer] - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav bezpečnosi práce, 2002. - 63 s. : tab. ; 21 cm - Brož.

Celní hospodářství a daňová soustava / Radovan Kužel, Petr Průša - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2003. - 100 s. ; 30 cm - brož.

Cenné papíry : podle stavu k 14.2.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 416 s. ; 24 cm - brož.

Cestovní náhrady 2003 : chyby a problémy. : stanoviska ke sporným případům. : [podle právního stavu k 1.1.2003]. / Marie Salačová - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 103 s. ; 21 cm - brož.

Cestovní náhrady : redakční uzávěrka 27.1.2003. - 1. vyd. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.


Cestovní ruch a regionální rozvoj / Martin Vaško - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 95 s. : il. ; 30 cm - brož.


Co nenajdete v zákoně o DPH / Slavomíra Svátková - 3. aktualiz., rozš. vyd. - Praha : VOX, 2002. - 623 s. ; 31 cm - váz.

Česká republika a Evropská unie : studijní materiály. / uspořádali Marek Čejka a Lucie Mořkovská - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 158 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie : (vybrané kapitoly). / Božena Plchová, Zdeněk Lukáš, Markéta Hradová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

České a slovenské zemědělství po vstupu do EU / František Čuba, Josef Hurta - Slušovice : Mondon, 2003. - 103 s. : il. ; 21 cm - brož.

České a slovenské zemědělství po vstupu do EU : sborník referátů z odborné zemědělské konference. : Zlín 27.2.2003. / [redakční rada František Trnka ... et al.] - Slušovice : Mondon, 2003. - 68 s. : il. ; 21 cm - brož.

Český venkov 2002 : podniky a podnikání. / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Credit, [2003]. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Daně a poplatky - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 1998-. - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daně v příkladech, vzorech a soudních rozhodnutích : správa daní, daňová kontrola; daň z příjmů; DPH; spotřební daň; silniční daň; daň z nemovitosti; daň darovací, dědická a z převodu nemovitostí. / Zdeněk Burda a kolektiv autorů - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači

Daně z příjmů 2003 : daně z příjmů, zákon o rezervách, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění, vyhláška a pokyny MF. : redakční uzávěrka 27.1.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 192 s. ; 24 cm - brož.

Daně z příjmů : monografie s výkladem Ministerstva financí. / [Jan Tůma ... et al.] - [Praha : Počítačová škola Bárta], 2001-. - 4 sv. ; 21 cm - soubor ; volné listy v pořadači


Daňová optimalizace pro právnické osoby : názorné postupy, jak legálně ušetřit na daních, včetně příkladů; upozornění na chyby a připomínek správců daně. / Ivana Pilařová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy


Daňové a účetní chyby a problémy 2003 : daň z příjmů právnických osob. / Ivana Pilařová - 4. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 187 s. ; 21 cm - brož.

Daňové povinnosti dopravce / Karel Janoušek a kolektiv - Praha : Verlag Dashöfer, 2003. - 1 sv. : il. ; 21 cm - 1 ; brož.

Daňové právo : texty zákonů. : úplné znění. / zpracovala Hana Marková - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 1999-. - 2 sv. ; 19 cm - Dopl. 19. ; volné listy v pořadači

Daňové spory, jejich prevence a řešení II / Jaroslav Kobík ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : ASPI Publishing, 2002. - 268 s. ; 21 cm - brož.

Daňové zákony a vyhlášky 2003 - Olomouc : ANAG, 2003. - 112 s. ; 30 cm - brož.

Daňové zákony : úplná znění platná k 1.1.2003. / [sestavení, úvod a komentáře] Hana Marková a Josef Hladký - 8. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 112 s. ; 30 cm - brož.

Daňově uznatelné náklady v obchodních společnostech a u fyzických osob vedoucích podvojné účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Daňově uznatelné výdaje v jednoduchém účetnictví od A do Z / Ivan Brychta ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Daňový a účetní lexikon / Jan Ambrož ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1998-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Daň z příjmů a podvojné účetnictví 2003 / Zdeněk Šťastný, Jiří Škampa, Jiří Nesrovnal - 1. vyd. - Brno : Komora daňových poradců ČR, 2002. - 702 s. ; 21 cm - brož.

Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Josef Šíma - Praha : Oeconomica, 2002. - 22 s. ; 21 cm - brož.

Deset let obnovy venkova : 1991-2001. / Jiří Stejskal - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj : Spolek pro obnovu venkova, 2002. - 299 s. : barev. il. ; 22 x 22 cm - váz.

Distributions implied by exchange traded options: a ghost's smile? / Martin Cincibuch - Prague : CERGE-EI, 2002. - 32 s. : il., tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.


Dlouhodobá nezaměstnanost v mezinárodním srovnání 10 středoevropských tranzitivních zemí : statistická studie zpracovaná s využitím číselných podkladů publikace Eurostatu "Employment and labour market in Central European countries, 2/2001" a dalších materiálů Evropské komise. / Jaroslav Kux - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 20, [19] s. příl., v s. : il., tab. ; 30 cm - brož.

Doksy a Máchův kraj / Renata Mauserová, Vladimír Richtrmoc - Dobřichovice : Kava-Pech, 2003. - 173 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000 : (analýza statistik rodinných účtů). / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Brno : VÚPSV, 2002. - 56, v s., [147] l. příl. : il. ; 30 cm - Brož.

Efektivní marketing / Peter Hingston ; [z anglického originálu přeložil Josef Langmajer]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2002. - 192 s. : il. (většinou barev.), portréty ; 22 cm - váz.

Efektivní vedení obchodního týmu : komplexní příručka pro úspěšný konkurenční boj. / Jiří Pokorný ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Ekonomie a národní hospodářství / Ladislav Hájek - 2. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 180 s. : il. ; 21 cm - brož.

Ekonomie / Robert Holman - 3., aktualiz. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xxii, 714 s. ; 26 cm - váz.

Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika / Antonín Dvořák, Richard Nouza - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

English for economics / Libuše Rudinská - Vyd. 1. - Brno : B.I.B.S., 2003. - 43 s. ; 30 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Essentials of corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan - 2nd ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 1999. - xxxv, 540 s. : barev. il. ; 26 cm + 1 disketa. - váz.

Evropská integrace / Ivana Boháčková, Vladimír Jeníček, Miroslav Svatoš - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 189 s. : il. ; 30 cm - brož.

Evropská politika zaměstnanosti a sociální politika : politika pro občany - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 48 s. : il., mapa ; 21 cm - brož.


Evropská unie : instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. / Ladislav Janíček, Miloš Drdla, Karel Rais - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 294 s. ; 23 cm - brož.

Evropská unie: světová velmoc a fenomén : sborník statí doktorandů a studentů. / [Zuzana Novotná ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2002. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Evropské politické a ekonomické instituce / Michael Romancov, Eva Romancovová - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 150 s. ; 21 cm - brož.

Feng-šuej : cesta k harmonii životního prostoru. / Caj-chung Šen ; [z anglického originálu přeložil Václav Klumpar]. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 2002. - 192 s. : barev. il. ; 25 cm - váz.

Filosofické základy metodologie ekonomických věd I / Ján Pavlík (editor) - Praha : Oeconomica, 2002. - 271 s. ; 26 cm - brož.

Financial intermediation and entrepreneurial activity / Radim Boháček - Prague : CERGE-EI, 2002. - 32 s., 4 tb. příl., 7 grafů : il., tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Fish!Ryby! : skvělý způsob, jak pozvednout morálku a zlepšit výsledky. / Stephen Lundin, Harry Paul a John Christensen ; [z anglického originálu přeložil Milan Žáček]. - Praha : Pragma, 2002. - 92 s. ; 22 cm - váz.

Fundamentals of investments : valuation and management. / Charles J. Corrado, Bradford D. Jordan - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxx, 594 s. : il., tab. ; 27 cm + 1 CD-ROM + 1 kartička s číslem průkazu. - váz.

Globalizace světového hospodářství / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 152 s. ; 24 cm - brož.

Globalizace / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 220 s. : il. ; 25 cm - brož.

Hlavní vývojové tendence vývozu a dovozu zboží ve vybraných transformujících se zemích Evropy / Oldřich Mesároš - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 31 s. : il. ; 21 cm - brož.


Hmotný a nehmotný majetek v praxi / Pavel Prudký, Milan Lošťák - 6. aktualiz. vyd. - Ostrava : ANAG, 2003. - 203 s. ; 21 cm - *v knize neuvedeno ; brož.


Hospodářský růst a strukturální změny / Anna Kadeřábková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. : il. ; 30 cm - brož.

Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu / Josef Zelenka, Ivana Chylíková, Libor Nunvář - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 254 s. : il. ; 22 cm - brož.

Institutional, economic and social impacts of EU accession / Jiří Chlumský ... [et al.] - Praha : Oeconomica, 2002. - 68 s. : il. ; 25 cm - brož.

Italská mafie a její podnikání / Pino Arlacchi ; [z italského originálu přeložila Hana Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jaká je Evropská unie? / James Kalb - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. ; 21 cm - Brož.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 2. Finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova universita, Ekonomicko-správní fakulta : Institut pro místní správu, 2002. - 135 s. : il. ; 30 cm - *v knize neuvedeno ; brož.

Jak řídit kraj, město, obec : rukověť územní samosprávy. Díl 3. Sociální a technická infrastruktura / Jaroslav Rektořík, Jan Šelešovský a kolektiv - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 135 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak se máte Slováci, ako sa máte Česi? : 10 let po rozchodu. / Milan Tuček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Median, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak si udělat pořádek doma, v kanceláři a v osobním životě : učebnice organizace. / Julie Morgensternová ; [z anglického originálu přeložila Petra Distlerová]. - Vyd. 1. - Praha : Motto, 2003. - 226 s. ; 21 cm - váz.

Jak správně vytvářet a využívat FKSP : vyhláška MF ČR č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. : vyhláška MF ČR č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování. / Anna Libnarová, Helena Čornejová, Marie Tláskalová - Praha : Sondy, 2002. - 113 s. - brož.

Jak vyřešit problém deflace? - Příklad Japonska : projekt GAČR 402/02/1290A. / Helena Horská - Praha : Oeconomica, 2002. - 19 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti / John C. Maxwell ; [z anglického originálu přeložila Jelena Žlábková]. - Praha : Pragma, 2002. - 181 s. ; 24 cm - váz.


Job growth in early transition: comparing two paths / Štěpán Jurajda, Katherine Terrell - Prague : CERGE-EI, 2002. - 34 s. : il., tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Josef Walter a spol. - akciová továrna na automobily a letecké motory : 1898-2003. / [Miroslav Gomola] - Brno : AGM CZ, 2002. - 232 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 31 cm - váz.

Katalog organizací převážně zaměstnávající občany se ZPS / zpracovali Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 4., dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Správa služeb zaměstnanosti, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.

Kolokvium "Ostrava 2002" : sborník příspěvků k problematice cestovního ruchu, managementu a podnikání z mezinárodního kolokvia, Ostrava 26.-27. září 2002. / [editor Václav Lednický] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta ekonomická, Katedra managementu, 2002. - 167 s. : il. ; 21 cm - brož.

Komoditní a teritoriální struktura mezinárodního obchodu Část 1.. Struktura obchodu mezi Českou republikou a Evropskou unií v období od ledna 1993 do října 2001 (podle SITC) / Zdeněk Lukáš - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 144 s. ; 30 cm - brož.

Lesnická mechanizace Část II.. Teorie, pracovní vlastnosti, zásady, hodnocení, využití LT / Adolf Janeček a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická, 2002. - 248 s. : il. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Lexikon daňových úspor : daňové tipy, rady, zaúčtování, minimalizace daní v mezích zákona. / Jiří Řehák ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - brož.

Lexikon účetních souvztažností od A do Z / Zdenka Cardová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor

Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové organizace / Danuše Prokůpková ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 1999-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Lidé a peníze / František Vencovský, Ladislav Kopecký a kolektiv - Vyd. 1. - [Praha] : Createam, 2002. - 65 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - brož.


Lidský kapitál a problematika trhu práce : mezinárodní workshop, 8. listopadu 2002, Praha. : sborník příspěvků. / [editor Božena Kadeřábková] - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2002. - [24] s. ; 21 cm + 1 CD ROM. - brož.


Makroekonomická analýza a hospodářská politika / Antonín Slaný a kol. - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xiv, 375 s. : il. ; 24 cm - brož.

Makroekonomie / Václav Liška a kolektiv - 1. vyd. - [Praha] : Professional Publishing, 2002. - 554 s. : il. ; 25 cm - váz.

Malá ekonomická encyklopedie / Jan Mlčoch - 4., dopl. a aktualiz. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 204 s. ; 15 cm - brož.

Management a marketing služeb / František Bednář - Vyd. 1. - Brno : Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, 2002. - 45 s. ; 30 cm - brož.

Marketing research : a practical approach for the new millennium. / Joseph F. Hair, jr.; Robert P. Bush; David J. Ortinau - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxii, 682 s. : il. ; 26 cm - váz.

Marketing / Eric N. Berkowitz ... [et al.] - 6th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - xxxii, 736 s. : barev. il. ; 29 cm + 1 CD-ROM + 1 kartička s číslem kódu průkazu. - váz.

Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění / Bohuslav Sekerka - Praha : Profess Consulting, 2002. - x, 397 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Mezinárodní management a globalizace / Mikuláš Pichanič - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mezinárodní měnové instituce / Jana Marková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 251 s. ; 25 cm - váz.

Mikroekonomie I K. Fuchs, P. Tuleja - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mikroekonomie I : teorie firmy. / Zuzana Dohnalová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2003. - 78 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mikroekonomie pro bakalářské studium / Zuzana Dohnalová - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. - 112 s. ; 30 cm - brož.

Mikroekonomie : středně pokročilý kurz. / Robert Holman - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xviii, 591 s. : il. ; 24 cm - brož.


Mikroekonomie : základy pro porozumění tržní ekonomice. : metodická část - pracovní listy. / Pavel Hejtman - Vyd. 2. - V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2002. - 237 s. : il. ; 21 cm - brož.

Mikroekonomie : [matematické a kvantitativní základy]. / Bohuslav Sekerka - Praha : Profess Consulting, 2002. - 361 s. ; 23 cm - váz.

Mistr motivace : tajemství inspirujícího vedení. / Mark Victor Hansen a Joe Batten - Praha : Pragma, 2002. - 142 s. ; 22 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Modelování a klasifikace regionálních trhů práce / Jana Hančlová ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2002. - 146 s. : il. ; 25 cm - váz.

Náklady, ceny : příkladová část. / Karel Křikač - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 108 s. ; 21 cm - brož.

Náklady, ceny : textová část. / Karel Křikač - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 132 s. ; 21 cm - brož.

Nelineární modely a metody / Václava Pánková - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 100 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nemovitosti, byty a nebytové prostory, jejich právní a daňový režim / Ariana Bučková, Petr Oehm - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xvi, 213 s. ; 23 cm - brož.

Neziskový sektor a veřejná správa : sborník příspěvků z work shopu ... den 2.5.2002 v Jindřichově Hradci. / [editor Jana Krbová] - Praha : Oeconomica, 2002. - 152 s. : il. ; 21 cm - brož.

Obchod se dřevem / Zdeněk Bluďovský - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, Lesnická fakulta, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství, 2002. - 125 s. : il. ; 29 cm - brož.

Oceňování bank / Milan Hrdý - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 141 s. : il. ; 30 cm - brož.

Odpisy majetku nově : z účetního i daňového pohledu. : [příklady. / H. Čermáková] - 9. přeprac. a rozš. vyd. - Ostrava : Mirago, 2003. - 128 s. ; 21 cm - brož.


Odpisy 2003 / Vladimír Pelc - 5. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 228 s. ; 21 cm - brož.

OECD Zprávy o ekonomickém vývoji : Česká republika. : ekonomie - červenec 2001. - Praha : Ministerstvo financí, 2001. - 148 s. : il. ; 30 cm - Brož.

People and money / František Vencovský, Ladislav Kopecký and team - 1st ed. - Prague : Createam, 2002. - 65 s. : il. (převážně barev.) ; 26 cm - brož.

Píšeme životopis pro přijímací a výběrová řízení : vzory pro všechny druhy zaměstnání. / Lynn Williams - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - 174 s. ; 23 cm - brož.

Pojištění mezinárodní přepravy / Alexej Sato - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 62 s. ; 21 cm - brož.

Postavení EU a USA v oblasti technologií : vědecko-výzkumný projekt GA ČR 2002-2003. / Dana Steinmetzová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 19 s. : tab. ; 21 cm - brož.

Prevence a řízení rizik z hlediska bezpečnosti práce pro bezpečnostní techniky a znalce v oboru BOZP : identifikace a analýza, preventivní opatření, detailní rozbor rizik, konkrétní případové studie. / Pavel Petrů ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2001-. - 3 sv. ; 30 cm - soubor ; brož.

Price setting in transition: the effect of takeover on a petroleum firm / Juraj Valachy - Prague : CERGE-EI, 2002. - 24 s. : il., tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Program snižování kriminality : analýza nákladů a zisků: směrnice pro hodnotitele. / Sanjay Dhiri, Sam Brand ; překlad z angličtiny Daniel Soukup. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 51 s. ; 21 cm - brož.

Průmyslové inovace / Jan Heřman, Miloslav Hezina, Karel Zeman - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průvodce ekonomickými ukazateli : jak porozumět ekonomii. / [Richard Stutely ; překlad Oldřich Dědek ... et al.]. - 1. vyd. v České republice - Praha : Scientia, 2002. - 247 s. : il. ; 21 cm - váz.


Průvodce personální praxí - Praha : C. H. Beck, 1999-. - 3 sv. ; 21 cm - 2002(ZÁŘÍ-ŘÍJ) ; volné listy v pořadači


Přijímací řízení ke studiu bakalářských a magisterských studijních programů na fakultách Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2003-2004. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 1 sv. (nestránkováno). : tab. ; 21 cm - brož.

Přijímací testy do zaměstnání a jak je zvládnout / Mike Bryon ; [z anglického originálu přeložil Vilém Jungmann]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - vii, 175 s. : il. ; 23 cm - brož.

Příklady účtování příspěvkových organizací : (sbírka souvztažností). / Štěpánka Nováková - 1. vyd. - Praha : INTES, 2002. - 148 s. ; 21 cm - brož.

Příklady z makroekonomie : cvičebnice pro distanční studium. / Miloš Nový - 3. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 92 s. ; 21 cm - brož.

Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 22.11.2002, Brno. / [editor sborníku Jiří Koleňák] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 124 s. : il., tab. ; 30 cm - kroužková vazba

Regionální politika kandidátských zemí před vstupem do Evropské unie : sborník příspěvků ze sekce č. 4 mezinárodní vědecké konference Ekonomické a adaptační procesy pro české průmyslové regiony před vstupem do EU. / [editor Osvald Milerski, Karel Skokan] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 227 s. : il., mapy ; 25 cm - brož.

Region a politika / Tomáš Kostelecký, Jana Stachová, Daniel Čermák - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 76 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Rozpočtová skladba po novele v roce 2003 a praktické příklady : publikace pro pracovníky orgánů státní správy, obcí, krajů a jejich organizačních složek. / Jan Kinšt - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 2002. - 204 s. ; 24 cm - brož.

Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska : výzkumný záměr. / [Petr Musílek a kolektiv] - Praha : Oeconomica, 2002. - 525 s. : il. ; 21 cm - brož.

Rozvoj podnikání a profesní organizace podnikatelů : sborník ze stejnojmenné konference s mezinárodní účastí, konané 10. října 2002 v Brně. / [editor] Antonín Malach - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 235 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ruština v praxi / Marie Csiriková, Eva Vysloužilová - Vyd. 1. - Praha : Leda, 2002. - 271 s. ; 21 cm + 1 MC. - brož.


Růst, stabilita a konkurenceschopnost : aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. / Anna Kadeřábková, Vojtěch Spěváček, Milan Žák (editoři) - Praha : Linde, 2003. - 329 s. : il. ; 24 cm - brož.

Řízení a správa společností (Corporate governance) / Michal Malý, Michal Theodor, Jaromír Peklo - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 111 s. : il. ; 30 cm - brož.

Řízení financí I / Michal Polák ... [et al.] - 1. vyd. - Brno : B.I.B.S., 2002. - 75 s. ; 21 cm - brož.

Řízení, ekonomika a financování dopravní infrastruktury / František Freimann - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky, 2002. - 101, [31] s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Sborník statí : akademický rok 2001/2002. / [odpovědný redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2002. - 187 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sex segregation and wage gaps in East and West Germany / Štěpán Jurajda, Heike Harmgart - Prague : CERGE-EI, 2002. - 28 s., tb. příl. : tab. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Small and medium sized enterprises in Central Europe : (guidebook). / Petr Dufek, Jiří Mezuláník, Ivo Veselý - Opava : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2002. - 32 s. : il. ; 30 cm - brož.

Social dialogue on pension reforms in EU applicant countries - Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 2002. - 28 s. ; 30 cm - Brož.

Soubor příspěvků prací a výsledků vědeckovýzkumné činnosti učitelů Katedry financí / [editor František Čámský] - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 146 s. : il. ; 21 cm - brož.

Společnost s ručením omezeným : právní vztahy, daně, účetnictví. : zakládání s.r.o., fungování s.r.o., společnost a společníci, přeměny a zánik s.r.o. / Zdeněk Burda ... [et al.] - Praha : Systém ekonomických a právních informací, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. Základní dílo - září 2002. / [editoři] Marek Fujdiak, Lenka Pokorná - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.

Starosta a občané : jak zvýšit životní úroveň obce. : jak získat peníze. : jak mít spokojené občany. 1. aktualizace - prosinec 2002. / [editoři] Lenka Pokorná, Marek Fujdiak - Praha : Josef Raabe, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). ; 23 cm - brož.


Stavební spoření v kostce / Tomáš Prčík - 1. vyd. - Brno : ERA, 2002. - 124 s. : il. ; 21 cm - brož.

Stavební zákon : redakční uzávěrka 7.2.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 208 s. ; 24 cm - brož.

Stochastický přístup k měření inflace : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Michal Andrle - Praha : Oeconomica, 2002. - 46 s. ; 21 cm - brož.

Strategic interactions, social optimality and growth / David Vavra - Prague : CERGE-EI, 2002. - 73 s. : il. ; 21 cm - Univerzita Karlova ; brož.

Strojírenská ergonomie : příklady. / Lubor Chundela - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 119 s. : il. ; 30 cm - brož.

Struktura zahraničního obchodu České republiky / Václav Nešvera, Václav Kubišta - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 33 s. : il. ; 21 cm - brož.

Střízlivý pohled na libertariány / Russell Kirk - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s ; 21 cm - Brož.

Systémový přístup k ekonomické integraci / Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 211 s. ; 30 cm - brož.

Slask Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich : wykorzystywanie wspólnych szans. : využití společných šancí. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 241 s. : il. ; 25 cm - brož.

Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí : sborník z konference věnované prezentaci a diskusi výsledků výzkumného záměru. : 23. leden 2003. - Praha : Oeconomica, 2002. - 180 s. ; 21 cm - brož.

Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství / Jana Geršlová, Milan Sekanina - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2002. - 128 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm - brož.


Univerzity jako katalyzátor ekonomického rozvoje regionu / redakce Jiří Kazelle, Alena Mizerová, Renata Sátorová - 1. vyd. - V Brně : Vutium, 2002. - 198 s. : il. ; 23 cm - brož.


Uplatnění moderních trendů při zvyšování konkurenceschopnosti slévárenské výroby : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru strojírenská technologie. / Jaroslav Čech - Brno : Vutium, 2003. - 39 s. : il. ; 25 cm - brož.

Účetnictví bank a finančních institucí 2003 / Josef Jílek, Jitka Svobodová - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 496 s. ; 23 cm - brož.

Účetnictví bank / Božena Petrjánošová - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 210 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví bank / Marie Janasová - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 96 s., [20] s. příl. ; 30 cm - brož.

Účetnictví finančních institucí / Petr Bartel ... [et al.] - 1. vyd. - [Praha] : Bankovní institut Vysoká škola, 2002. - 254 s. ; 29 cm - brož.

Účetnictví příspěvkových organizací 2003 / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - 2., upr. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Účetnictví : podle stavu k 7.3.2003. - Ostrava : Sagit, 2003. - 384 s. ; 24 cm - brož.

Účetnictví, daně a financování územních samosprávných celků a organizací neziskového sektoru / Hana Jurajdová, Jan Šelešovský a kol. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 136 s. ; 30 cm - brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOK. : (verze komplet). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NON. : (verze pro nevýdělečné organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 3 sv. ; 21 cm - soubor ; brož.

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOO. : (verze pro obce). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci : NOP. : (verze pro příspěvkové organizace). / Olga Hanzlová ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - volné listy

Účtová osnova a postupy účtování pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, ve znění vyhlášky č. 505/2002 Sb. / Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová - Olomouc : ANAG, 2003. - 325 s. ; 21 cm - brož.


Úvod do makroekonomie : neoklasický přístup. / Božena Kadeřábková - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2003. - xviii, 368 s. : il. ; 24 cm - brož.

Vademecum vstupu do Evropské unie : věcné, institucionální, organizační a metodické otázky. / Miloš Vítek, Jaroslav Mozga, Marcela Vítková - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 186 s. ; 21 cm - brož.

Velká ekonomická encyklopedie / sestavil a uspořádal Milan Žák a kolektiv autorů - 2., rozš. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 887 s. ; 23 cm - váz.

Velká voda (ve městě a v okrese) Strakonice / [Jelena Hálová, Jan Olejník, Ivana Říhová] - 1. vyd. - Strakonice : Městský úřad, 2002. - 143 s. : il. ; 20 x 22 cm - brož.

Vezměte svůj osud do vlastních rukou, než to za vás udělají jiní : jak Jack Welch udělal ze společnosti GE nejobdivovanější společnost na světě. / Noel M. Tichy a Stratford Sherman ; [z anglického originálu přeložil Pavel Kaas]. - Praha : Pragma, 2002. - 383 s. : il. ; 24 cm - váz.

Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce / J. Vykoukal a kolektiv - Praha : Dokořán, 2003. - 405 s. ; 21 cm - brož.

Vybrané kapitoly finančního práva / Miroslav Protivinský, Pavel Zelenka - Vyd. 2. - Praha : Armex : Trivis, 2002. - 75 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly obchodních dovedností I / Daniela Hrubá, Marta Regnerová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 121 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané kapitoly z ekonomiky / Šárka Daňhelová - Brno : Paido, 2002. - 83 s. : il. ; 23 cm - brož.

Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků / Vladimír Vojík - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 110 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vybrané problémy finančního trhu : deriváty finančních trhů a mezinárodní finanční management. / Boris Šturc, Lenka Míčková, Miroslav Gajzler - 2. přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 97 s. : il. ; 30 cm - brož.

Výkonový a honorářový řád : výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. : pracovní verze. / [Michal Bartošek ... et al.] - Vyd. 3. - Praha : Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 2002. - 93 s. ; 21 cm - brož.


Výuka veřejné ekonomiky a správy na vysokých školách v ČR : 2. pedagogický seminář. : sborník příspěvků. : Ostrava, 4.9.2002. / editor Hana Fachinelli - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ekonomická fakulta, Katedra veřejné ekonomiky, 2002. - 37 s. : il. ; 30 cm - brož.

Vývoj cen aktiv a hospodářský cyklus : projekt: GAČR 402/02/1290A. / Stanislav Šaroch - Praha : Oeconomica, 2002. - 26 s. ; 21 cm - brož.

V. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia .... : Pavlov, 26. až 28. června 2002. / [editor Milan Viturka, Jiří Vystoupil] - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra regionální ekonomie a správy, 2002. - 320 s. : il., mapy ; 21 cm - brož.

V. závěrečná fáze realizace Evropské měnové unie a společné měny euro / Antonín Brůžek - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 29 s. ; 21 cm - brož.

Za svobodu a demokracii 2. Rozšíření Evropské unie / uspořádali Václav Veber, Karel Vít - Vyd. 1. - Hradec Králové : Miloš Vognar, 2002. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Základy bankovnictví - Praha : Bankovní institut vysoká škola, [2003]. - 147 s. : il. ; 30 cm - brož.

Základy cestovního ruchu / Vlasta Malá a kolektiv - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 98 s. : mapa ; 30 cm - brož.

Základy směnečného práva / Radim Chalupa - Praha : Linde, 2003. - 227 s. ; 21 cm - brož.

Zákony 2003. 1. Sborník úplných znění zákonů daňových, účetních a souvisejících k 1.1.2003 - 1. vyd. - Český Těšín : Poradce, 2003. - 560 s. ; 21 cm - Brož.

Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění k 1.1.2003 : komentář a související předpisy. / Pavel Klabík - Vyd. 4. dopl. - Praha : Eurounion, 2003. - 286 s. ; 21 cm - brož.

Zákon o finanční kontrole v praxi a předpisy související / Bohdan Dvořák, Jana Dvořáková - Pardubice : Nakladatelství Český a moravský účetní dvůr, 2003. - 260 s. ; 22 cm - brož.

Zákon o regulaci reklamy : poznámkové vydání podle stavu k 1.10.2002. / Zuzana Císařová, Veronika Křesťanová - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 93 s. ; 20 cm - brož.


Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrných programů stanovených podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pro rok 2003 - [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR, 2003. - 88 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2003 / Petr Pelech - 11. aktualiz. vyd. - Olomouc : ANAG, 2003. - 279 s. ; 21 cm - brož.

Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky / Milada Horáková, Danica Krause, Milan Polívka - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 36, v s. : tab. ; 30 cm - brož.

Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky : stručná zpráva. / Milada Horáková, Danica Krause, Milan Polívka - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. - 11 s. ; 30 cm - brož.

Zrození impéria : Východoindická společnost a britský stát (1600-1773). / Michal Wanner - 1. vyd. - Praha : Dokořán, 2003. - 338 s. - brož.

Životní strategie manažerek: případová studie / Alena Křížková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist