Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - D. Společenské vědy /obecně/, sociografie

za březen-duben 2003

Ageismus : průvodce stereotypy a mýty o stáří. / Tamara Tošnerová - 1. vyd. - Praha : Ambulance pro poruchy paměti, 2002. - 45 s. ; 21 cm - brož.

Analýza rozdílů ve výši příjmů mužů a žen - navržení modelového postupu zjišťování podílu diskriminace / Drahomíra Fischlová - Praha : VÚPSV, 2002. - 63, 14, v s. : il. ; 30 cm - Brož.

Astrologie životní cesty : praktická příručka. : jak ovlivňují planetární cykly celý váš život. / Lyn Birkbeck - Vyd. 1. - Brno : Jota, 2002. - 368 s. : il. ; 26 cm - brož.

Aurelius Augustin očima generace 21. století / Blanka Strašíková - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 54 s. ; 21 cm - brož.

Ájurvéda pro ženy : [průvodce dlouhověkostí a zdravím]. / Robert E. Svoboda ; [z anglického originálu přeložil David Frej]. - Vyd. 1. - V Praze : Ecce Vita, 2002. - 138 s. : il. ; 24 cm - brož.

Bádání o jazycích a literaturách / [redakce Lucie Saicová Římalová] - Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2002. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Bdělost, toť vše! : cesta Gustava Meyrinka k nadsmyslnu. / D.Ž. Bor - Praha : Trigon, 2002. - 350 s. : il., faksim. ; 22 cm - váz.

Bezruký Frantík : životní příběh Františka Filipa. / Richard Sobotka - Vyd. 1. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2003. - 205 s., [8] l. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Breviář Středomoří : putování městy a přístavy, národy a jazyky, kulturou a historií. / Predrag Matvejevic - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. - 227 s. : il., faksimile ; 22 cm - váz.

Chvály : diatriby a kázání, laudace a mystifikace in margine 1994-2001. / Martin C. Putna - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2001. - 175 s. ; 17 cm - váz.

Chytila patrola, aneb, Prostituce za Rakouska i republiky / Milena Lenderová - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 219 s., [16] s. obr. příl. ; 21 cm - brož.


Čas a společnost : k otázce temporalizované sociologie. / Jiří Šubrt - Vyd. 1. - Praha : ISV nakladatelství, 2002. - 158 s. ; 20 cm - brož.


Český venkov 2002 : podniky a podnikání. / řešitelka Věra Majerová ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Credit, [2003]. - 201 s. : il. ; 30 cm - brož.

Češi v cizině - emigrace a návrat do vlasti / Jaroslav Vaculík - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 73 s. - brož.

Demografické výpočty v tabulkovém procesoru / Tomáš Fiala - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 217 s. : il. ; 30 cm - brož.

Deset let obnovy venkova : 1991-2001. / Jiří Stejskal - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj : Spolek pro obnovu venkova, 2002. - 299 s. : barev. il. ; 22 x 22 cm - váz.

Děti neklidné Evropy / Tomáš Knopp ; [ilustrace Iva Pretschová]. - 1. vyd. - Jeseník : Grál, 2003. - 238 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Diagnostika předškoláka : správný vývoj řeči dítěte. / [Jiřina Klenková, Helena Kolbábková ; ilustrace Eva Kolbábková]. - Brno : MC nakladatelství, 2002. - 125 s. : barev. il. ; 31 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Discourses of Gender in pre- and post-1989 Czech culture / [Libora Oates-Indruchová] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2002. - 220 s. : il. ; 24 cm - brož.

Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000 : (analýza statistik rodinných účtů). / Tomáš Sirovátka, Robert Jahoda, Pavel Kofroň - Brno : VÚPSV, 2002. - 56, v s., [147] l. příl. : il. ; 30 cm - Brož.

Dráhy bydlení v ČR 1960-2001 : minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení. / Petr Sunega, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 97 s. : il. ; 29 cm - brož.

Efektivní public relations a media relations / Pavel Pospíšil - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - 153 s. : il. ; 23 cm - brož.

Elementární formy náboženského života : systém totemismu v Austrálii. / Émile Durkheim ; [z francouzského originálu přeložila Pavla Sadílková]. - Vyd. 1. - Praha : Oikoymenh, 2002. - 491 s. ; 22 cm - váz.

English for sociology / Blanka Nováčková - 2. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 224 s. ; 30 cm - brož.


Etymologiae / Isidor ze Sevilly - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 2000-. - 5 sv. ; 21 cm - 1-3 ; váz.

Eva nejen v ráji : žena v Čechách od středověku do 19. století. / Milena Lenderová, editor - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 198 s. ; 21 cm - brož.

Feminime mystique / Betty Friedan ; [z anglického originálu přeložila Jaroslava Kočová]. - Praha : Pragma, 2002. - 596 s. ; 22 cm - váz.

Feng-šuej pro váš život : dosažení harmonie v soukromí i profesi. / Jose Armilla ; [z anglického orgiinálu přeložila Olga Kučerová]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2002. - 207 s. : il. ; 21 cm - váz.

Flight and exile in art : [the catalog for the exhibition, held from 19 July to 15 September 2002, in the Imperial Stables at the Prague Castle]. : [katalog výstavy]. / [Jean-Claude Concolato ... et al.] - 1st ed. - Prague : Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, 2002. - 104 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm - brož.

Fotografie v bouři / Jef Kratochvil - Vyd. 1. - Třebíč : Akcent, 2002. - [236] s. : il. ; 28 cm - váz.

Fuite et exil dans lart : [ce catalogue accompagne lexposition, se déroulant du 19 juillet au 15 septembre 2002 aux Ecuries impériales au Chateau de Prague]. : [katalog výstavy]. / [Jean-Claude Concolato ... et al.] - 1ere ed. - Prague : Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, 2002. - 104 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm - brož.

Gallery of Great Europeans / František Mezihorák - 1st ed. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 206 s. : portréty ; 21 cm - váz.

Globalizace světového hospodářství / Vladimír Jeníček - Vyd. 1. - Praha : C.H. Beck, 2002. - xii, 152 s. ; 24 cm - brož.

Globalizace / [výkonný redaktor Antonín Leitner] - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002. - 220 s. : il. ; 25 cm - brož.


Holky! Braňte se!, aneb, Sama sobě bodyguardem : učebnice sebeobrany pro dívky s manuálem pro rodiče. / Gerhard Schmitt - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 91, 16 s. : il. ; 20 cm - brož.


Hospodářský růst a strukturální změny / Anna Kadeřábková ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 228 s. : il. ; 30 cm - brož.

Iatropatogenie a sororigenie, aneb, Jak lze poškozovat člověka / Jiří Mareš a kol. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola J. A. Komenského, 2002. - 59 s. : il. ; 21 cm - brož.

Institutional, economic and social impacts of EU accession / Jiří Chlumský ... [et al.] - Praha : Oeconomica, 2002. - 68 s. : il. ; 25 cm - brož.

Italská mafie a její podnikání / Pino Arlacchi ; [z italského originálu přeložila Hana Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak se chránit před terorismem / [s využitím zahraničních podkladů připravilo Oddělení pro komunikaci s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR ; odpovědná redaktorka Jarmila Xaverová]. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003. - 11 s. ; 15 cm - brož.

Jak se máte Slováci, ako sa máte Česi? : 10 let po rozchodu. / Milan Tuček ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Median, 2003. - 207 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti / John C. Maxwell ; [z anglického originálu přeložila Jelena Žlábková]. - Praha : Pragma, 2002. - 181 s. ; 24 cm - váz.

Jazyk Třetí říše - LTI : poznámky filologovy. / Victor Klemperer ; [z německého originálu přeložila, poznámkami a doslovem opatřila Zlata Kufnerová]. - Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 2003. - 299 s. ; 21 cm - váz.

Katalog organizací převážně zaměstnávající občany se ZPS / zpracovali Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 4., dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Správa služeb zaměstnanosti, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.

Klimt : život a dílo. : 96 barevných reprodukcí, 35 kreseb. / Susanna Partschová ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Opava]. - Vyd. 1. - PrahaMünchen : Knižní klub : International Publishing, 2002. - 320 s. : il. (většina barev.) ; 29 cm - váz.


Kniha lží : (to není skutečný název). - [Praha : Hachette Filipachi 2000, 2001]. - 72 s. : barev. il. ; 19 cm. - Brož.


Kniha o rytířích / Stanislav Hošťálek ; erby v obrazové příloze nakreslil Petr Tybitancl. - Praha : Půdorys, 2002. - 142 s. : il. a erby (převážně barev.) ; 22 cm - váz.

Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : (specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí). / Marie Kocurová - 1. vyd. - Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. - 416 s. : il. ; 24 cm - brož.

Konec žebřiňáků / Břetislav Rychlík - Vyd. 1. - Brno : Petrov, 2001. - 116 s. : il. ; 17 cm - váz.

Konference "Sociální procesy a osobnost" : [4. ročník]. : sborník abstrakt. : [Brno, 4.-5.10.2001]. / Dalibor Vobořil, Helena Klimusová (ed.) - Brno : Psychologický ústav Akademie věd České republiky, 2001. - 17 s. ; 30 cm - Kroužková vazba

Krása zaniklých civilizací : světy, které objevila archeologie. / [autoři textů Maria Ausilia Albaneseová ... et al. ; překlad Marcela Koupilová]. - 3. vyd. - Čestlice : Rebo Productions, 2001. - 352 s. : barev. il., mapy, portréty ; 37 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Krize moderního světa / René Guénon ; [z francouzského originálu přeložila Klára Khaouajová]. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 165 s. ; 18 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Křičí hlasem zrady! / Václav Novák - 1. vyd. - Frýdek-Místek : Hans Dens, 2003. - 199 s. : il., portréty ; 22 cm - brož.

Kulatý svět / Iva Pekárková ; [ilustrace Markéta Hlinovská]. - Vyd. 3., V nakladatelství Maťa 1.. - Praha : Maťa, 2002. - 188 s., [14] obr. příl. ; 21 cm - váz.

Kultura a vědecká racionalita / [editoři Nikolaj Demjančuk, Břetislav Fajkus] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 140 s. ; 21 cm - brož.

Kultura je osud : rozhovor s Li Kuang-Jaem. / Fareed Zakaria - Praha : Občanský institut, 2002. - 19 s. ; 21 cm - Brož.

Láska a manipulace / Isabelle Nazare-Aga ; [z francouzského originálu ... přeložila Hana Prousková]. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 152 s. ; 20 cm - brož.


Les deux premiers siecles du livre imprimé en Bohme sous la banniere des temps modernes : [katalog výstavy]. / Miroslava Hejnová, Zdeněk Uhlíř - 1. vyd. - Prague : Bibliotheque Nationale de la République Tcheque, 2002. - 39 s. : faksim. ; 22 cm - brož.


Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 : Bohemica, Britanica, Germanica, Rossica Ostraviensia. : [sborník prací z 10. mezinárodní vědecké konference, Ostrava 24 - 25. 9. 2002]. / [odpovědný redaktor Květuše Lepilová] - 1. vyd. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2003. - 231 s. : il. ; 21 cm - brož.

Manipulativní nátlak : (proč tak snadno uposlechneme druhé?). / Douglas Rushkoff ; [z amerického originálu přeložila Gabriela Chudašová]. - Vyd. 1. - Hradec Králové : Konfrontace, 2002. - 265 s. ; 21 cm - váz.

Mädchenbildung zwischen Traditionsbindung und Reformanspruch / Brigitte Klimek - , 2002. - 361 s. ; 21 cm - Brož.

Mezinárodní management a globalizace / Mikuláš Pichanič - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 105 s. : il. ; 30 cm - brož.

Média a společnost : stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. / Jan Jirák, Barbara Köpplová - Vyd. 1. - Praha : Portál, 2003. - 207 s. : il. ; 20 cm - brož.

Měsíční magie a milostná kouzla : zázračné byliny, čarodějné masti, omamné oleje a mystické rituály. / Ute York ; [z německého originálu přeložil Eduard Světlík]. - Praha : Pragma, 2000. - 278 s. ; 19 cm - brož.

Mikrosonda Občanský a společenskovědní základ : závěrečná zpráva projektu. / Marek Mičienka, Irena Moravcová-Smetáčková, Petra Rubánková - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. - 62 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mistr motivace : tajemství inspirujícího vedení. / Mark Victor Hansen a Joe Batten - Praha : Pragma, 2002. - 142 s. ; 22 cm - brož.

Mizerové, aneb, Jak přimět muže, aby nám neubližovali, a zároveň neklesnout na jejich úroveň / Jay Carter ; [ilustrace Dan Hochstatter. ; z angličtiny přeložila Jana Šilhanová]. - Vyd. 1. - Praha : Aurora, 2002. - 127 s. : il. ; 21 cm - váz.

Moc přítomného okamžiku : kniha o duchovním osvícení. / Eckhart Tolle ; [z anglického originálu přeložil Jan Brázda]. - Praha : Pragma, 2001. - 178 s. ; 24 cm - váz.


Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. / Alena Špačková - Praha : Grada Publishing, c2003. - 120 s. ; 21 cm - brož.


Modré hory / Kamil Zvelebil - Vyd. 1. - Praha : Argo, 2002. - 163 s., [16] s. barev. obr. příl. ; 22 cm - váz.

Mravuprosté epištoly : ni kázání, ni kárání. / Petr Rákos - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 201 s. ; 21 cm - váz.

My sister China / Jaroslav Průšek ; [english translation by Ivan Vomáčka]. - 1st English ed.. - Prague : The Karolinum Press, 2002. - 477 s., [20] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - váz.

Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR / Marie Čermáková ... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Národní kontaktní centrum - Ženy a věda, 2002. - 141 s. : il. - brož.

Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech : sborník referátů a materiálů ze 14. vědecké konference. : Praha, 1.-2.10.1996. : sborník referátů z 15. konference. : Praha, 7.-8.10.1997. / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 382 s. ; 21 cm - brož.

Nástin vybraných problémů forenzní psychologie / Jan Sochůrek - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 2 sv. ; 30 cm - 1 ; brož.

Nesmrtelné ideje / Lucius Annaeus Seneca ; [z knihy "Slova tesaná do mramoru" vybrala Radka Fialová. ; autoři fotografií Milan Kořínek ... et al.. ; překlad Václav Bahník]. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 2003. - [45] s. : barev. il. ; 15 x 15 cm - váz.

Neuspořádaná samomluva / Egon Bondy - 1. vyd. - Brno : L. Marek, 2002. - 142 s. ; 18 cm - brož.

Některé aspekty sociálního klimatu a jejich využití ve školní praxi : učební text k workshopu. / Vladislava Heřmanová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 43 s. : il. ; 21 cm - brož.

Nové správní obvody v ČR : základní data. / zpracoval Odbor veřejných databází - Praha : Český statistický úřad, 2002. - 43 s. : il., mapy ; 29 cm - brož.

Numerologie magických čtverců a devíti hvězd : tajná řeč čísel. / Milan Walek - Vyd. 1. - Olomouc : Poznání, 2003. - 109 s. : il. ; 20 cm - brož.

Osídlování Poorlicka v době předhusitské : kraj na Tiché Orlici, v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. / František Musil - Vyd. 1. - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2002. - 280 s. : il., mapy, faksim. ; 24 cm - váz.


O nás - pro nás, aneb, Deník školáka / Dagmar Benešová ... [et al.] - 1. vyd. - PrahaJihlava : Státní zdravotní ústav : Krajská hygienická stanice, -1997-. - 2 sv. : il. ; 21 cm - 6 ; brož.

Panství člověka a touha ženy : feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem. / Pavel Barša - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. - 323 s. ; 24 cm - brož.

Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením : [sborník referátů. / Vlasta Karásková, Zuzana Hanelová, editorky] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2002. - 74 s. : il. ; 21 cm - brož.

Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy. / Jiří Pelikán - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2002. - 159 s. ; 23 cm - brož.

Populace v evropské historii / Massimo Livi Bacci ; [z italského originálu přeložil Tomáš Tatranský]. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 272 s. : il., mapy ; 18 cm - váz.

Praga i zarubežnaja Rossija : (očerki po istorii russkoj emigracii 1918-1938 gg.). / Ivan Savickij - 1-e izd. - Praga : Ideg Prague, 2002. - 151 s. ; 21 cm - brož.

Prevence sociálně patologických jevů : manuál praxe. / Vratislav Pokorný, Jana Telcová, Anton Tomko - Vyd. 3., rozšíř. - Brno : Ústav psychologického poradenství a diagnostiky, 2003. - 186 s. ; 24 cm - brož.

Primární prevence 2 : sborník pro školní metodiky prevence. / [uspořádala Marcela Juráková] - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy, 2002. - 125 s. : il. ; 21 cm - brož.

Princip LOL2A : dokonalost světa. / René Egli ; [z německého originálu přeložil Zdeněk Dan]. - Praha : Pragma, 2002. - 146 s. ; 22 cm - váz.

Proměny elit v moderní době : sborník k narozeninám docenta Roberta Saka. / Milena Lenderová, Zdeněk Bezecný, Jiří Kubeš (edd.) - České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2003. - 223 s. ; 22 cm - váz.

Pro prevenci sociálně patologických jevů / editoři Eva Švarcová, Robert Čapek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 79 s. ; 21 cm - brož.

Prvních 10 chorvatských let : chorvatská kultura v České republice 1992-2002. / uspořádali Zoran Pičuljan a Jadranka Bošnjaková ; přeložil Dušan Karpatský. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny : Velvyslanectví Chorvatské republiky v České republice, 2002. - 226 s. : barev. il. ; 22 cm - brož.


První láska : všechno o milování a sexualitě. / Patricia Mennenová, Dagmar Geislerová ; [z německého originálu přeložila Zuzana Schneiderová]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2002. - 160 s. : barev. il., portréty ; 21 cm - váz.

Psychologické poradenství v sociální práci / editor Karel Paulík - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2002. - 199 s. : il. ; 23 cm - brož.

Psychopedie : speciální pedagogika mentálně retardovaných. / Petr Franiok, Jaroslav Kysučan - Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. - 57 s. ; 30 cm - brož.

Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech / Dušan Karpatský - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2002. - 61 s. : il., faksimile ; 29 cm - brož.

Raabík : náměty pro tvořivé vyučování na 1. stupni ZŠ. - Praha : Josef Raabe, 1998-. - 2 sv. : il. ; 30 cm - soubor ; brož.

RAAdce učitele - Praha : Josef Raabe, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Region a politika / Tomáš Kostelecký, Jana Stachová, Daniel Čermák - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 76 s. : il., mapy ; 30 cm - brož.

Romská minorita a postupy integrace : závěrečná zpráva z výzkumu. / odpovědná řešitelka výzkumu Markéta Štěchová ; spoluřešitelé Kazimír Večerka ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2002. - 127 s. ; 21 cm - brož.

Rytíř, žena a kněz : manželství ve Francii v době feudalismu. / Georges Duby ; [z francouzského originálu přeložila Věra Dvořáková]. - Vyd. 1. - Praha : Garamond, 2003. - 238 s. ; 22 cm - váz.

Říkejte ne s úsměvem : nejoblíbenější kniha asertivních metod. / Manuel J. Smith - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2003. - 321 s. ; 22 cm - brož.

Schůzka se sny : vytvořte si správný vztah ke svým přáním. / Wes Beavis ; [z anglického originálu přeložila Dana Šimonová]. - Vyd. 1. - Praha : Práh, 2002. - 155 s. : il. ; 20 cm - brož.

Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti / Dagmar Dzúrová, Eva Dragomirecká (eds.) - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - 80 s. : il., mapy ; 23 cm - brož.


Sedmero zákonů štěstí : tibetská typologie v lásce a zaměstnání. / Gerti Samelová ; [z německého originálu přeložila Eva Špačková]. - Vyd. 1. - V Praze : Ikar, 2003. - 238 s. ; 21 cm - váz.

Setkávání s Bohy : vidění, andělé a boží poslové. / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu přeložila Radmila Valtrová]. - Praha : Dobra, 2002. - 519 s. : il. ; 21 cm - brož.

Shaping Canadian identities : proceedings of the 9th European seminar for graduate students in Canadian studies. : actes du 9eme séminaire européen des étudiants diplômés en études canadiennes. : Brno, Czech Republic; 16.-18.10.2000. / edited by Don Sparling - 1st ed. - Brno : European Network for Canadian Studies : Masaryk University, 2002. - 174 s. ; 21 cm - brož.

Simulace, systémy a kontingence / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2002. - 207 s. ; 23 cm - brož.

Smrt Evropy / Anthony Scholefield - Praha : Občanský institut, 2002. - 10 s. ; 21 cm - Brož.

Socialia 2002 : k sociální analýze mládeže. : sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové 10. - 11. 10. 2002. / [výkonný redaktor Stanislav Pelcák] - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 209 s. ; 21 cm - brož.

Sociologie a její aplikace v regionálním-rurálním rozvoji / Helena Hudečková, Michal Lošťák - Vyd. 1. - Praha : CREDIT, 2002. - 187 s. ; 30 cm - Česká zemědělská univerzita ; brož.

Srovnání mimických výrazů emocí u člověka a šimpanze / Radek Trnka - Vyd. 1. - Praha : Rarach, 2002. - 25 s. : il. ; 21 cm - brož.

Statistical process analysis / Layth C. Alwan - Boston : Irwin McGraw-Hill, 2000. - xvi, 751 s. : il. ; 24 cm - váz.

Statistika / Matěj Turčan ... [et al.] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 162 s. : il. ; 30 cm - brož.

Stále tady : přijímání stárnutí, změn a smrti. / Ram Dass ; [z anglického originálu přeložil Jan Brázda]. - Praha : Pragma, 2002. - 200 s. ; 22 cm - váz.Století nevysvětlitelných záhad
/ Hartwig Hausdorf ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2001. - 237 s. ; 20 cm - brož.


Systémový přístup k ekonomické integraci / Miloš Vítek - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 211 s. ; 30 cm - brož.

S/krze postmoderní teorie / Tomáš Hauer - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 227 s. ; 20 cm - brož.

Štěstí jménem Zuzanka : zpověď maminky handicapovaného dítěte. / Milan Švihálek - 1. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 2003. - 278 s., [32] s. obr. příl. : il. - brož.

Slask Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich : wykorzystywanie wspólnych szans. : využití společných šancí. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 241 s. : il. ; 25 cm - brož.

Ta hradišťská brána : o umělcích, kteří tudy šli. / Bedřich Beneš Buchlovan - 4. vyd. - Uherské Hradiště : Spolek přátel literatury a Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, 2002. - 42 s. : il. ; 21 cm - brož.

Teoretická východiska a zkušenosti výzkumu nových českých elit : sborník ze semináře k výzkumnému projektu. / Libor Konvička ... [et al.] ; editor Lumír Gatnar. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 84 s. ; 21 cm - brož.

Teorie her a konflikty zájmů / Miroslav Maňas - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 114 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tibetské mistrovské metody / Tarthang Tulku ; [z anglického originálu přeložila Wanda Dobrovská]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 2003. - 159 s. ; 21 cm - váz.

Toulky minulostí světa Díl 4. Staré civilizace Číny, Indie, islámu, Japonska, Afriky a předkolumbovské Ameriky / [Jana Jiroušková ... et al.] - 1. vyd. - Praha : Via Facti, 2002. - 222 s. : il. ; 31 cm - váz.

T.G. Masaryk a sociální otázka : sborník příspěvků z IX. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 14. listopadu 2001. / [odpovědný redaktor Taťána Martonová] - Hodonín : Masarykovo muzeum, 2002. - 167 s. ; 21 cm - Brož.

Uctíváme Boha : čtení modlitebního týdne pro děti 2002. / [Sally Pierson Dillon] - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 2002. - 14 s. ; 24 cm - brož.

Učitel - Evropan : trojzemí ERN - faktor evropanství v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. : sborník příspěvků řešitelů výzkumného záměru Fakulty pedagogické Technické univerzity v Liberci konané dne 15. ledna 2003. / [uspořádal Josef Horák] - Liberec : Technická univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. - 150 s. : il. ; 21 cm - brož.


Ukončování a vyhodnocování projektů : FIPO 2002. : sborník ze semináře, Brno 30. října 2002. / [editor Tomáš Ranzenhofer] - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky, 2002. - 77 s. : il. ; 30 cm - brož.

Útěk a exil v umění : [katalog výstavy, probíhající ve dnech 19.7. až 15.9.2002 v prostorách Císařské konírny na Pražském hradě]. / [Jean-Claude Concolato ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, 2002. - 104 s. : il. (některé barev.) ; 26 cm - brož.

Vážený pane Mikule : dopisy 1967/1988. / Jan Šimsa, Ludvík Vaculík - 1. vyd. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2003. - 246 s. : il., portréty ; 22 cm - váz.

Veřejná správa : sociálně-psychologické problémy v historii a současnosti. / Jan Vláčil - 1. vyd. - Praha : Linde, 2002. - 323 s. ; 21 cm - brož.

Visegrád : možnosti a meze středoevropské spolupráce / J. Vykoukal a kolektiv - Praha : Dokořán, 2003. - 405 s. ; 21 cm - brož.

Vojáci, kteří neztratili svou čest : sborník vzpomínek československých vojáků na srpen 1968 a následná léta normalizace československé armády. / Jiří Novotník, Sylvestr Chrastil (ed.) - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2002. - 191 s. : il., faksimile ; 24 cm - brož.

Vybrané kapitoly z logopedie : metodika a reedukace specifických asimilací. / Václava Tomická - Vyd. 2. opr. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2002. - 71 s. ; 30 cm - brož.

Vysídlení Němců z jižní Moravy : 1945-1949. / Martin Markel - V Brně : Vojenská akademie, 2002. - 191 s. : il., mapy - brož.

Vytváření informačního zázemí školy / Zdeněk Jonák, Ludmila Čumplová, Jaroslava Brachtlová - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. ; 20 cm - brož.

Výpravy opačným směrem : (Pobaltí). / David Šťáhlavský - 1. vyd. - Praha : Radioservis : Český rozhlas, 2002. - 181 s. : barev. il., portréty ; 24 cm - Radioservis ; váz.


Vývoj základních demografických ukazatelů ve vybraných městech ČR : (1919-2000). / zpracoval Odbor statistiky obyvatelstva, Referát demografie Olomouc ČSÚ - Olomouc : Český statistický úřad, 2002. - 177 s. : tab. ; 30 cm - brož.


Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; [z anglického originálu přeložila Irena Štěpaníková]. - Vyd. 3. - Praha : Portál, 2003. - 166 s. : il. ; 20 cm - brož.

Změny české rodiny: mladá generace a demografický vývoj : (1. část závěrečné zprávy z výzkumu "Rodina 2001"). / Jana Paloncyová - Praha : VÚPSV, 2002. - 49, v s. : il. ; 30 cm - Brož.

Zpracování informačních fondů Sešit č. 1. / Otakar Pinkas - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 206 s. : il. ; 30 cm - 1 ; brož.

Životní strategie manažerek: případová studie / Alena Křížková - 1. vyd. - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2002. - 67 s. ; 30 cm - brož.

Život je jinde--? : česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. : materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2001 v Praze. / [uspořádal a k vydání připravil Jan Matonoha] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. - 415 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Život v 19. století : sbírka dokumentačních materiálů. / Jana Englová - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2002. - 63 l. : il. ; 30 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist