Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 2003 (březen-duben) - A. Všeobecnosti, věda o počítačích, výpočetní technika

za březen-duben 2003

Adobe Premiere 6.5 : názorný průvodce. / Antony Bolante ; [překlad z angličtiny Dušan Kadavý, Markéta Tejcová]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xxxiii, 516 s. : il. ; 23 cm - brož.

Album pozdně středověkého písma : severní Čechy. Svazek 1. Soudní knihy města Loun / Hana Pátková - Vyd. 1. - Dolní Břežany : Scriptorium, 2002. - 47 s. : il., faksim. ; 30 cm - brož.

Almanach : 100. výročí založení Včelařského spolku pto Přerov a okolí v Přerově 1902-2002. - Přerov : ZO ČSV, 2002. - 55 s. : il., faksim., mapa ; 21 cm - Brož.

Aplikace signálových procesorů / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 136 s. : il. ; 30 cm - brož.

Aplikace signálových procesorů : cvičení. / Petr Skalický - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Archeologie vědění / Michel Foucault ; [z francouzského originálu přeložil Čestmír Pelikán]. - Praha : Herrmann & synové, 2002. - 318 s. ; 18 cm - v knize neuvedeno ; váz.

Army Technical Museum at Lešany in detail : photo manual for modelers. / František Kořán, Michal Burian, Aleš Knížek ; [translate Jiří Bumbálek & Jan Hájíček]. - 1st ed. - Prague : RAK, 2002. - 72 s. : barev. il. ; 23 cm + 1 příl.. - brož.

ASP.NET - začínáme programovat / Slavoj Písek - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 228 s. : il. ; 23 cm - brož.

Audiovizuální komunikace výukových médií / Jan Mašek - 1. vyd. - V Plzni : Západočeská univerzita, 2002. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

AutoCAD 2002 / George Omura - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 1093 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

A reader for developing writers / Santi V. Buscemi - 4th ed. - Boston : McGraw-Hill, 1999. - xxvii, 517 s. ; 24 cm - brož.


Bezpečnost Windows 2000/XP / Kerstin, Eisenkolb, Mehmet Gökhan, Helge Weickardt ; [překlad Michal Snášel]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xiv, 501 s. : il. ; 24 cm - váz.


Bohumír Kolář : bibliografie 2002. - Olomouc : Literární sekce vlastivědné společnosti muzejní, 2003. - 60 s. ; 21 cm - Brož.

Budmerice a maďarské události : zasedání ÚV SČSS 25.-26.1956. / [Jiří Staněk] - [Praha : Klub přátel Tvaru], 2001. - 31 s. : il. - Brož.

CAL : doplňkové skriptum. / Jiří Máca, Petr Konvalinka - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 76 s. : il. ; 30 cm + [7] l. vol. příl.. - brož.

Compendium Grammaticae Russicae (1731) : die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache. / herausgegeben von Helmut Keipert, Andrea Huterer - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2002. - 219 s. : faksimile ; 30 cm - brož.

Computing technology past & future / [editor Jaroslav Folta] - 1st ed. - Prague : National Technical Museum, Department of the history of technology, Society for the history of science and technology, 2001. - 226 s. : il. ; 21 cm - brož.

Corporate identity : učební text. / Václav Svoboda - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací, 2003. - 67 s. : il. ; 30 cm - brož.

CSS Kaskádové styly / Petr Staníček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xi, 178 s. : il. ; 23 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie : studijní materiály. / uspořádali Marek Čejka a Lucie Mořkovská - 1. vyd. - V Brně : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. - 158 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

Česká republika a Evropská unie : (vybrané kapitoly). / Božena Plchová, Zdeněk Lukáš, Markéta Hradová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

České technické normy ve výstavbě / Miroslav Ježek, Lubomír Keim, Ludmila Kratochvílová - 1. vyd. - Praha : Informační centrum ČKAIT, 2002. - 133 s. ; 21 cm - brož.

Český anarchismus a jeho publicistika 1880-1925 / Václav Tomek - Vyd. 1. - Praha : Filosofia, 2002. - 573 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm - váz.


Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů / Jiří Jan - 2. upr. a rozš. vyd. - Brno : VUTIUM, 2002. - 427 s. : il. ; 24 cm - váz.


Člověk / [vypracovala] Petra Víchová - 2. vyd. - Vizovice : Lípa, 2002. - 110 s. : il., portrét, faksimile ; 22 cm - váz.

Datakon 2002 : sborník databázové konference. : Brno, 19.-22.10.2002. / editor Dušan Chlapek - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2002. - 379 s. : il. ; 24 cm - brož.

Demografické výpočty v tabulkovém procesoru / Tomáš Fiala - Vyd. 1. - V Praze : Oeconomica, 2002. - 217 s. : il. ; 30 cm - brož.

Deutsche Sprachbücher in Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918 : eine teilkommentierte Bibliographie. / Helmut Glück ... [et al.] - Berlin : Walter de Gruyter, 2002. - xxxii, 290 s. ; 24 cm - váz.

Dějiny knihoven a knihovnictví / Jiří Cejpek ... [et al.] - 2., dopl. vyd. - V Praze : Karolinum, 2002. - 247 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 21 cm - brož.

Die Deutsche Zeichnung des 15. und 16. Jahrhunderts : Zeichnungen von Autoren aus deutschsprachigen Ländern in den Museumssammlungen der Tschechischen Republik. : [Kinský-Palais, 28.2.-25.5.2003. : katalog výstavy]. / Alena Volrábová ; [Übersetzung Jürgen Ostmeyer]. - In Prag : Nationalgalerie, 2003. - 115 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Drsnost jako součást struktury povrchu : sborník přednášek ze semináře, Brno 13. února 2002. / [Miroslav Skopal, Miroslav Tykal, Miroslav Pospíšil] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, 2002. - 88 s. : il. ; 29 cm - brož.

Elektronická prezentace : modul 6. / [Hana Rohrová] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 116 s. : il. ; 30 cm - brož.

Enigma / [z německého originálu přeložil Dušan Zbavitel] 1. Tajemství starověku - Vyd. 1. - V Praze : Knižní klub, 2002. - 216 s. : barev. il., mapy ; 30 cm - váz.

EurOpen.CZ : XXI. konference. : sborník příspěvků. : Znojmo, 29.9.-3.10.2002. / [Luboš Brim ... et al.] - [Praha] : Česká společnost uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ, 2002. - 1 sv. (v různém stránkování). : il. ; 30 cm - Kroužková vazba


Evropská dimenze výchovy k občanství : sborník materiálů z přednášek "Evropská dimenze v přípravě učitelů občanské výchovy a společenských věd". : [editoři Miroslav Sapík a Salim Murad]. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2002. - 168 s. ; 21 cm - brož.


Evropská integrace / Ivana Boháčková, Vladimír Jeníček, Miroslav Svatoš - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 189 s. : il. ; 30 cm - brož.

Evropská unie : instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika. / Ladislav Janíček, Miloš Drdla, Karel Rais - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xiv, 294 s. ; 23 cm - brož.

Evropská unie: světová velmoc a fenomén : sborník statí doktorandů a studentů. / [Zuzana Novotná ... et al.] - Praha : Oeconomica, 2002. - 157 s. ; 21 cm - brož.

Evropské politické a ekonomické instituce / Michael Romancov, Eva Romancovová - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 150 s. ; 21 cm - brož.

Filosofické základy metodologie ekonomických věd I / Ján Pavlík (editor) - Praha : Oeconomica, 2002. - 271 s. ; 26 cm - brož.

Geografické informační systémy 10 / Jan Kolář - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 161 s. : il. ; 30 cm - brož.

Geometrie a grafika pro CAD / Marie Kargerová ... [et al.] - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 130 s. : il. ; 30 cm - brož.

Hacking bez tajemství : Windows 2000. / Joel Scambray,Stuart McClure ; [překlad Jaroslav Černý]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - xviii, 461 s. : il., portréty ; 23 cm - brož.

High-speed national research network and its new applications 2002 : research activity annual report. / [editor Pavel Satrapa] - Praha : CESNET, 2002. - 236 s. : il. (převážně barev.), mapy ; 30 cm - brož.

Historikův adresář : historické instituce v České republice. : ústavy a katery vysokých škol, ústavy Akademie věd ČR, archivy a muzea. / sestavila Marie Ryantová - Vyd. 1. - Praha : Sdružení historiků České republiky-Historický klub 1872, 2002. - 231 s. ; 21 cm - brož.

Hodnocení informačního systému opatřování : zkrácená verze PhD Thesis. / Josef Šunka - V Brně : Vysoké učení technické, Podnikatelská fakulta, Ústav ekonomiky a managementu, 2002. - 32 s. : il. ; 21 cm - brož.

Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu / Josef Zelenka, Ivana Chylíková, Libor Nunvář - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 254 s. : il. ; 22 cm - brož.


Inteligentní systémy pro praxi : sborník přednášek k 7. ročníku konference. : Seč u Chrudimi , 18.-19.2.2003. - Ostrava : AD&M, 2003. - 89 s. : il. ; 30 cm - kroužková vazba

Internet pro účetní / Karel Mader - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 126 s. : il. ; 21 cm - brož.

Internet resource guide for use with Auditing / Jack C. Robertson, Timothy J. Louwers - 9th ed. - Boston : Irwin/McGraw-Hill, 2000. - iii, 56 s. ; 28 cm - brož.

Italská mafie a její podnikání / Pino Arlacchi ; [z italského originálu přeložila Hana Lhotáková]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. - 221 s. : il. ; 21 cm - brož.

Jaká je Evropská unie? / James Kalb - Praha : Občanský institut, 2002. - 11 s. ; 21 cm - Brož.

Jak připravovat učební texty v programu Zoner Context / Lenka Švecová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 60 s. : il. ; 30 cm - brož.

Jak se dříve hospodařilo : katalog výstavy. / Iva Votroubková - 1. vyd. - Cheb : Chebské muzeum, 2002. - 99 s. : il. ; 24 cm - brož.

Jak se volí prezident : výběr z článků k prezidentským volbám, MF DNES, 2002-2003. / Karel Steigerwald ; [ilustrace Vladimír Jiránek]. - Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. - 58 s. : il. ; 21 cm - brož.

JavaScript : příručka programátora. / Elmar Dellwig, Ingo Dellwig ; [z německého originálu přeložil Vladimír Lahoda]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 278 s. : il. ; 23 s. - brož.

JSP Java Server Pages : podrobný průvodce začínajícího tvůrce. / Gary Bollinger, Bharathi Natarajan ; [z anglického originálu přeložili Vladimír Soukal, Petr Hollay]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 418 s. : il. ; 24 cm - brož.

JSP: JavaServer Pages : podrobný průvodce. / Barry Burd ; [z anglického originálu přeložil Bogdan Kiszka]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xxv, 381 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Katalog organizací převážně zaměstnávající občany se ZPS / zpracovali Jaroslav Mikšaník ... [et al.] - Vyd. 4., dopl. a upr. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Správa služeb zaměstnanosti, 2003. - 91 s. ; 30 cm - brož.


Komentované vydání ČSN EN ISO 19011 : směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. / Marie Šebestová, Miroslav Staněk - Praha : Český normalizační institut, 2003. - 74 s. : il. ; 30 cm - brož.

Kompletní sbírka praktických úloh pro žáky SŠ, SOU, učitele a další uživatele počítačů : kancelářské aplikace Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access a Internet. : desítky úloh včetně návodu na řešení. / Michal Tarabec - 1. vyd. - Kolín : Tarabec, 2002. - 120 s. : il. ; 21 x 21 cm - brož.

Konstrukce oděvů podporovaná počítačem : texty ke cvičení. / Renáta Nemčoková, Petra Komárková - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, Fakulta textilní, Katedra oděvnictví, 2002. - 54 s. : il. ; 21 cm - brož.

Křeslo pro Fausta 2000-2002 : rozhovory o vědě, medicíně a životě. : [výběr z besed s předními osobnostmi 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, uskutečněných ve Faustově domě v období 2000-2002]. / k vydání připravil Jaroslav Hořejší, [Vlasta Helekalová] - 1. vyd. - Praha : Galén, c2002. - 224 s. : il., portréty ; 20 cm - váz.

Kultura a vědecká racionalita / [editoři Nikolaj Demjančuk, Břetislav Fajkus] - Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002. - 140 s. ; 21 cm - brož.

Kvantitativní metody v manažerském rozhodování / Ivan Gros - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 432 s. : il. ; 24 cm - váz.

Leica GPS - Systém 500 : práce ve SKI-PRO. : Environmentální management. : učební text pro předmět "Speciální geodézie". / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřičství, 2003. - 18 s. : il. ; 30 cm - brož.

Les deux premiers siecles du livre imprimé en Bohme sous la banniere des temps modernes : [katalog výstavy]. / Miroslava Hejnová, Zdeněk Uhlíř - 1. vyd. - Prague : Bibliotheque Nationale de la République Tcheque, 2002. - 39 s. : faksim. ; 22 cm - brož.

Linux Mandrake 9.0 : instalační příručka. / kolektiv autorů - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - 56 s. : il. ; 23 cm + 3 CD-ROM. - brož.


Linux SuSE 8.1 CZ : uživatelská příručka. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - iv, 89 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.


Macromedia: dreamweaver MX : oficiální výukový kurz. / Kristine Annwn Page ; [z anglického originálu přeložil Martin Vlach]. - Praha : SoftPress, 2003. - 624 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Management jakosti s podporou norem ISO 9000:2000 / Alois Fiala ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Manažerská informatika : prezentační program Microsoft PowerPoint verze 2002 CZ. : MS Office XP. / Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 93 s. : il. ; 30 cm - brož.

Manažerské informační systémy a jejich ekonomika / Petr Doucek, Richard Bébr - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 92 s. : il. ; 30 cm - brož.

Manažer jako inteligentní uživatel I. : tabulkové aplikace. / Stanislava Mildeová - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 82 s. : il. ; 30 cm - brož.

Mathematical and computer modelling in science and engineering : in honour of the 80th birthday of K. Rektorys. : proceedings of the international conference, January 27-30, 2003, Prague, Czech Republic. / [editor M. Kočandrlová, V. Kelar] - V Praze : České vysoké učení technické, 2003. - 391 s. : il. ; 27 cm - brož.

Maya 4 : kompletní průvodce. / Jim Lammers, Lee Gooding ; [překlad Miroslav Res, Ondřej Dobiášek]. - Praha : SoftPress, c2002. - 542 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - váz.

Metodika výpočtu vlivů poddolování na počítači / Jan Schenk - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Hornicko-geologická fakulta, Institut geodézie a důlního měřictví, 2002. - 19 s., 6 příl. : il. ; 30 cm - brož.

Metodika závěrečné práce v kurzu sociální práce / Ilona Pešatová, Dana Švingalová - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie, 2003. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice : (vysokoškolská učebnice). / Hana Váňová, Jiří Skopal - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 196 s. : il. ; 21 cm - brož.


Mezinárodní třídění obrazových prvků ochranných známek : (Vídeňské třídění). - 5. vyd. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - xx, 131 s. : il. ; 30 cm - brož.


Mezi chaosem a řádem : hranice komplexity: hledání řádu v chaotickém světě. / Peter Coveney, Roger Highfield ; s předmluvou Barucha Blumberga. ; [z anglického originálu přeložil František Slanina]. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 2003. - 428 s., [8] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm - váz.

Mikropočítačové řídící systémy / Petr Novák - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Strojní fakulta, 2002. - 109 s. : il. ; 30 cm - brož.

Místní orgány a programy EU - Praha : Josef Raabe, 2000-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Modelování a optimalizace podnikových procesů / J. Basl, M. Tůma, V. Glasl - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2002. - 140 s. : il. ; 30 cm - brož.

Model individuálního inkubátoru ve virtuálním světě : zkrácená verze PhD Thesis. / Josef Hajkr - V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta podnikatelská, Ústav aplikovaných disciplín, 2002. - 32 s. ; 21 cm - brož.

Myslíme v jazyku Visual Basic.NET : knihovna programátora. / Evangelos Petroutsos ; [přeložil Jiří Hynek]. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 2 sv. : il. ; 23 cm - 1 ; brož.

Naše muzejnictví v minulém desetiletí, čili, Muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky : sborník přednášek ze semináře 21.-22. června 2001 [Hodonín]. / [redaktor Irena Chovančíková] - V Hodoníně : Masarykovo muzeum, 2002. - 92 s. : il. ; 22 cm - v knize neuvedeno ; brož.

Natáčíme a upravujeme video na počítači / Jiří Matoušek, Ondřej Jirásek - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - ix, 174 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Naučte se C++ za 21 dní / Jesse Liberty ; [překlad Josef Pojsl, Karel Voráček]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xxiv, 766 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Nauč se sám Microsoft Access 2002 za 21 dní / Paul Cassel, Craig Eddy a Jon Price - Praha : SoftPress, 2003. - 607 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Navrhování RTP / Jan Burkovič - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2002. - 112 s. : il. ; 30 cm - brož.


Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech : sborník referátů a materiálů ze 14. vědecké konference. : Praha, 1.-2.10.1996. : sborník referátů z 15. konference. : Praha, 7.-8.10.1997. / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek - Vyd. 1. - Praha : Scriptorium, 2001. - 382 s. ; 21 cm - brož.


Nejsme sami : (fakta mimozemšťané). : zkoumání přítomnosti mimozemšťanů mezi námi. / Jim Marrs ; [z amerického originálu přeložil Miloš Chlouba]. - Vyd. 1. - PrahaPlzeň : BETA : Jiří Ševčík, 2003. - 415 s., [8] s. obr. příl. ; 24 cm - Pavel Dobrovský - BETA ; váz.

Německá kresba 15.-16. století : kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky. : [Palác Kinských, 28.2.-25.5.2003. : katalog výstavy]. / Alena Volrábová - V Praze : Národní galerie, 2003. - 115 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm - brož.

Numerické metody / Mirko Navara, Aleš Němeček - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 142 s. : il. ; 30 cm - brož.

Ochrana dat : informační bezpečnost - výkladový slovník. / Josef Zelenka, Pavel Čech, Karel Naiman - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 164 s. : il. ; 21 cm - brož.

Odborná literatura a informace ve farmacii / Rostislav Kudláček - Vyd. 1. - Praha : Orac, 2003. - 354 s. ; 22 cm - brož.

Odpovědi na dotazy k normám ISO řady 9000 z informačního serveru Národního informačního střediska pro podporu jakosti / [Milan Trčka ... et al.] - Vyd. 1. - Praha : Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2002. - 52 s. ; 30 cm - brož.

Olomouc, město knihy : 18. Libri Olomouc. : 9. Literární festival. : 6.-8. března 2003 Olomouc, Výstaviště Flora. - Olomouc : Výstaviště Flora, 2003. - 80 s. : il. ; 22 cm - Brož.

Olšava 1951-2001 : sborník příspěvků k 50. výročí vzniku souboru písní a tanců. / [Lubomír Málek a kolektiv] - Uherský Brod : Soubor písní a tanců Olšava, 2001. - 100 s. : il., portréty, noty ; 17 cm + 1 CD. - brož.

On some aspects of intranymic analysis / Pavel Kolář - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 102 s. : il. ; 25 cm - brož.

Ostenze, hra, jazyk : sémiotické studie. / Ivo Osolsobě - 1. vyd. - Brno : Host, 2002. - 398 s. ; 21 cm - brož.


Otázka a odpověď : filosoficky [sic] interdisciplinární seminář 4.-6.9.2001. / [Katedra filosofie Pedagogické fakulty, Technické univerzity v Liberci] - Vyd. 1. - Liberec : Scholé Filosofia, 2002. - 288 s. ; 21 cm - brož.


Outlook v kanceláři : typické činnosti krok za krokem. / Rostislav Zedníček - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 176 s. : il. ; 21 cm - brož.

Paleografické texty / k vydání připravil Bohdan Kaňák - 2. přeprac. a rozš. vyd. - Olomouc : Státní okresní archiv, 2002-. - 2 sv. : faksimile ; 30 cm - 1. sešit ; brož.

Patentové informace na Internetu / Dobroslav Pičman - 2., dopl. a přeprac. vyd. - [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. - 122 s. : il. ; 21 cm - brož.

Photoshop Wow! Book / Linnea Dayton, Jack Davis ; [překlad Magdalena Kolínová]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - ix, 494 s. : barev. il. ; 1 CD-ROM - brož.

PHP 4 : praktické příklady. / Jiří Bráza - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2003. - 224 s. : il. ; 23 cm - brož.

PHP - pokročilé programování pro World Wide Web / Larry Ullman - Praha : SoftPress, 2003. - 512 s. ; 23 cm - brož.

Piknik u cesty : filosofická zastavení. / [editor Vlasta Christovová] - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 147 s. ; 21 cm - brož.

Písaři a kanceláře města Olomouce do roku 1786 / Vladimír Spáčil - Olomouc : Státní okresní archiv, 2001. - 415 s. ; 25 cm - váz.

Počítačové právo / Daniela Gregušová - Vyd. 1. - Brno : Institut dalšího vzdělávání, 2002. - 227 s. ; 30 cm - brož.

Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem : [naučím vás pracovat s počítačem]. / Oldřich Růžička, Jiří Nebenführ - Vyd. 2. - Praha : Computer Press, 2002. - 71 s. : il. ; 23 cm - váz.

Pomníky a pamětní desky Chrudimska / Pavel Kobetič a kolektiv - 1. vyd. - Chrudim : Okresní muzeum : Státní okresní archiv, 2002. - 225 s. : il. ; 21 x 21 cm - váz.


Postavení EU a USA v oblasti technologií : vědecko-výzkumný projekt GA ČR 2002-2003. / Dana Steinmetzová - 1. vyd. - Praha : Oeconomica, 2002. - 19 s. : tab. ; 21 cm - brož.


Posuzování shody výrobků : praktická příručka pro výrobce, dovozce, prodejce a spotřebitele. / Rostislav Suchánek ... [et al.] - Praha : Dashöfer, 2002-. - 2 sv. ; 21 cm - soubor

Poznávám život a svět : 1111 základních hesel pro zvídavé děti. / [napsal] Martin Vopěnka, [ilustrovala] Zdenka Krejčová - Vyd. 2. - Praha : Práh, 2002. - 351 s. : barev. il. ; 29 cm - váz.

Programujeme webové aplikace pomocí PHP a MySQL / Hugh E. Williams, David Lane ; [překlad David Krásenský]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - xx, 53 s. ; 23 cm - brož.

Projektování systémů integrované automatizace / František Hruška - Vyd. 2. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Technologická fakulta, 2002. - 133 s. : il. ; 30 cm - brož.

Projekt Pracovní listy ke stálé expozici Jiřího Wolkera pro žáky 8.-9. tříd základních škol a studenty středních škol / [Marie Dokoupilová] - Prostějov : Muzeum Prostějovska, 2002. - 31 s. : il., portréty, plánky ; 30 cm - brož.

Průmyslové inovace / Jan Heřman, Miloslav Hezina, Karel Zeman - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 122 s. : il. ; 30 cm - brož.

Průmyslověprávní informace / Karel Čada - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 2002. - 79 s., příl. v různém stránkování : il. ; 30 cm - brož.

Přehled architektury .NET / Microsofr Corporation - [Česko] : Microsoft, 2001. - 140 s. : il. ; 30 cm - Brož.

Přenosové systémy v přístupové síti / Jiří Vodrážka - Vyd. 1. - Praha : Vydavatelství ČVUT, 2003. - 174 s. : il. ; 30 cm - brož.

Připojujeme se k Internetu : konfigurace, tipy, řešení problémů. / Marta Vohnoutová, Libor Dostálek, Jiří Lapáček - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - 179 s. : il. ; 23 cm - brož.

Příběhy české vědy / Libuše Koubská, Karel Pacner, Šárka Speváková - 1. vyd. - Praha : Academia, 2002. - 229 s. : barev. il., portréty ; 25 cm - váz.


Přínosy vědeckých disciplin pro rozvoj ekonomiky : 22.11.2002, Brno. / [editor sborníku Jiří Koleňák] - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 2002. - 124 s. : il., tab. ; 30 cm - kroužková vazba


Půl tisíciletí česko-chorvatských literárních vztahů ve vzájemných překladech / Dušan Karpatský - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2002. - 61 s. : il., faksimile ; 29 cm - brož.

QuarkXPress 4&5 : podrobná příručka. / Jiří Hlavenka - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xv, 292 s. : il. ; 24 cm - brož.

QuarkXPress 5 pro Windows a Macintosh / Elaine Weinmanová, Peter Lourekas - Praha : SoftPress, c2003. - xxii, 474 s. : il. ; 24 cm - brož.

Rozumíme C++ / Andrew Koenig, Barbara E. Moo ; [z anglického originálu přeložil Petr Dokoupil]. - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - xxiv, 387 s. ; 23 cm - brož.

Rukověť sběratele hraček : katalog hraček. / Zdeněk Knápek, Daniel Tintěra - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, [2002]. - 369 s. : il. ; 32 cm - váz.

Samosprávné podnikatelské instituce : monografie. / Malach A., Šelešovský J., Ustohal M. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2002. - 113 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sbírka řešených příkladů z matematiky, fyziky a informatiky : (přijímací řízení na MFF UK v letech 2001-2002). / Jiří Kadleček, Oldřich Odvárko (editoři) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 53 s. ; 24 cm - brož.

Sborník příspěvků k výzkumnému záměru VZ 411100010 "Zpracování dat a matematické modelování v zemědělství" / [kolektiv autorů] - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2002. - 46 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník statí : akademický rok 2001/2002. / [odpovědný redaktor Jaroslav Knápek] - Vyd. 1. - Praha : A plus, 2002. - 187 s. : il. ; 21 cm - brož.

Sborník z kolokvia "Manažerské disciplíny" : konaného v rámci akcí k 10. výročí založení Policejní akademie České republiky v Praze dne 29. ledna 2002.... / sestavili Milan Kný a Josef Požár ; úvodní a průvodní slovo Milan Kný. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky, 2002. - 87 s. ; 29 cm - brož.


Setkávání s Bohy : vidění, andělé a boží poslové. / Zecharia Sitchin ; [z anglického originálu přeložila Radmila Valtrová]. - Praha : Dobra, 2002. - 519 s. : il. ; 21 cm - brož.


Simulace, systémy a kontingence / Jiří Bystřický, Ivan Mucha - Pelhřimov : Vydavatelství 999, 2002. - 207 s. ; 23 cm - brož.

Síťové informační služby : modul 7. / [Karel Naiman] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 68 s. : il. ; 30 cm - brož.

Síťový operační systém FreeBSD : podrobný průvodce. / Michael Lucas ; [z anglického originálu přeložili Milan Daněk, Josef Pojsl]. - Vyd. 1. - Brno : Computer Press, 2003. - 592 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Správa souborů : modul 2. / [Karel Naiman] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 86 s. : il. ; 30 cm - brož.

Staročeský Hlaholský Comestor / Ludmila Pacnerová - 1. vyd. - Praha : Slovanský ústav AV ČRv nakladatelství Euroslavica, 2002. - lvi, 118 s. : faksim. ; 24 cm - Euroslavica ; váz.

Století nevysvětlitelných záhad / Hartwig Hausdorf ; [z německého originálu přeložil Petr Kyncl]. - Vyd. 1. - Praha : NS Svoboda, 2001. - 237 s. ; 20 cm - brož.

Systémová podpora projektů / Tomáš Šubrt, Pavlína Langrová - Vyd. 1. - Praha : Credit, 2003. - 191 s. : il. ; 30 cm - brož.

Slask Opolski i Opawski w kierunku standardów europejskich : wykorzystywanie wspólnych szans. : využití společných šancí. - Vyd. 1. - Opava : Slezská univerzita, 2002. - 241 s. : il. ; 25 cm - brož.

Tajemné síly nevědomí / Ernst Meckelburg ; [z německého originálu přeložil Rudolf Řežábek]. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 2003. - 146 s. ; 20 cm - váz.

Tajemství tónu zvonů : průvodce expozicí. / Leoš Mlčák - Přerov : Muzeum Komenského, 2003. - 46 s. : barev. il. ; 22 cm - Brož.

TCP/IP : kompletní průvodce použitelný pro veškeré operační systémy. / Heather Osterloh ; [překlad z angličtiny Jaroslav Černý]. - Praha : SoftPress, 2003. - 512 s. : il. - brož.


Technické vybavení PC / Martin Sysel - Vyd. 1. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická, 2003. - 138 s. ; 30 cm - brož.


Teorie sdělování : laboratorní cvičení. / Aleš Prokeš - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2003. - 51 s. : il. ; 30 cm - brož.

Textový editor : modul 3. / [Hana Rohrová, Hana Šrámková] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 163 s. : il. ; 30 cm - brož.

Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice v Římě 1. Historický úvod a rejstříky / Hana Beránková - Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 2002. - 226 s. ; 29 cm - brož.

Tiskařská bohemika ze 16.-18. století ve Vatikánské knihovně a v knihovně Angelice v Římě 2. Popisy dochovaným exemplářů / Hana Beránková - Praha : Knihovna Akademie věd České republiky, 2002. - 419 s. ; 29 cm - brož.

Tvorba webových stránek pro úplné začátečníky / Todd Stauffer ; [překlad Libor Jelínek]. - Praha : SoftPress, 2003. - 560 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Uplatnění moderních trendů při zvyšování konkurenceschopnosti slévárenské výroby : teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru strojírenská technologie. / Jaroslav Čech - Brno : Vutium, 2003. - 39 s. : il. ; 25 cm - brož.

Utajené dějiny Čech : historie, o které nechtějí odborníci slyšet. [1]. Od pravěku do roku 1435 / Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl ; ilustrace Petr Utěšil a archiv autorů. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2001. - 302 s. : il. ; 22 cm - váz.

Utajené dějiny Čech : temné proudy pod hladinou oficiálních dějin. 2. Od roku 1435 do roku 1768 / Aleš Česal, Otomar Dvořák - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 2002. - 201 s. : il., portréty ; 21 cm - váz.

Úzkopásmové a širokopásmové sítě / Ladislav Strnad - Vyd. 1. - Praha : Vydavateltví ČVUT, 2003. - 230 s. : il. ; 30 cm - brož.

Věda, technika a my : pomůcka ke studiu předmětů Institutu dopravy. : [doplňkový text]. / Jan Folprecht - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2002. - 45 s., [21] s. příl. : il. ; 30 cm - brož.


Vize informační bezpečnosti 2002/2003 / [vedení projektu Adéla Humlová, Viktor Seige] - Praha : Tate International, 2002. - 210 s. : il. ; 21 cm - brož.


Vypalujeme CD / Petr Broža - 4. aktualiz. a dopl. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xii, 207 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. - brož.

Vytváření informačního zázemí školy / Zdeněk Jonák, Ludmila Čumplová, Jaroslava Brachtlová - 1. vyd. - Praha : Sdružení MAC, 2003. - 31 s. ; 20 cm - brož.

Výroční zprávy středních škol v Ústí nad Labem : bibliografie. / Ivo Brožek, Marcela Hrabáková - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2002. - 57 s. : faksimile ; 30 cm - brož.

Vztahy podnikatelské sféry k státu / Růžena Krninská - 1. vyd. - České Budějovie : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, 2002. - 215 s. : il. ; 30 cm - brož.

WDS '02 : "Week of doctorals students 2002". : 11th annual conference of doctoral students. : Prague, June 11, 2002 to June 14, 2002. Part I. Mathematics and computer sciences / J. Šafránková (editor) - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 2002. - 218 s. : il. ; 30 cm - soubor ; brož.

Webová grafika 2 : text, typografie, textové efekty. / Tomáš Říhošek - 1. vyd. - Praha : Computer Press, 2002. - xi, 72 s. : il. ; 21 cm - brož.

Windows XP : tajemství a kouzla Příkazového řádku. / Michal Politzer - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2003. - vii, 83 s. : il. ; 22 cm - brož.

XML pro úplné začátečníky / Lucie Grusová - Vyd. 1. - Praha : Computer Press, 2002. - x, 196 s. : il. ; 23 cm - brož.

Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe : průvodce poskytovatele. / [uspořádání Kristýna Čermáková, Milena Johnová] - Vyd. 1. - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2002. - 111 s. : tab. ; 30 cm - brož.

Za svobodu a demokracii 2. Rozšíření Evropské unie / uspořádali Václav Veber, Karel Vít - Vyd. 1. - Hradec Králové : Miloš Vognar, 2002. - 303 s. ; 21 cm - brož.

Základy informačních systémů / Jana Klečková - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. - 78 s. : il. ; 21 cm - brož.


Základy informačních systémů : modul 1. / [Karel Naiman] - Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. - 94 s. : il. ; 30 cm - brož.


Základy operačních systémů / Igor Čermák Díl 1. - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 129 s. : il. ; 30 cm - Díl 1 ; brož.

Zbabělci v lednu 1959 II. / Michal Bauer - [Praha : Klub přátel Tvaru], 2000. - 32 s. ; 21 cm - Brož.

Zbabělci v lednu 1959 I. / Michal Bauer - [Praha : Klub přátel Tvaru], 2000. - 32 s. ; 21 cm - Brož.

Zkušebnictví a technická normalizace / Miloslav Jakob - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm - brož.

Znalosti 2003 : 2. ročník konference, Ostrava, 19.-21. únor 2003. : sborník příspěvků. / [editor Vojtěch Svátek] - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - 419 s. : il. ; 25 cm - brož.

Zpověď druida : životadárný řád linií v přírodě. / Jan Johann Jaroslav - Praha : Dobra, 2002. - 267 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm - váz.

Zpracování informačních fondů Sešit č. 1. / Otakar Pinkas - Vyd. 1. - Praha : Oeconomica, 2002. - 206 s. : il. ; 30 cm - 1 ; brož.

Život je jinde--? : česká literatura, kultura a společnost v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. : materiály z mezinárodní mezioborové konference pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 13.-15. června 2001 v Praze. / [uspořádal a k vydání připravil Jan Matonoha] - Vyd. 1. - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2002. - 415 s. : il., portréty ; 21 cm - brož.

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist